CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Promotie Untdelemn de la Bunica

Promotie Untdelemn de la Bunica

Premii prin tragere la sorti: 25 x set de vase de bucatarie Tefal (o oala Tefal Classy Chef cu capacitate de 3l si o tigaie Tefal Classy Chef); 10 x friteusa TefalVersalio Deluxe II.

Cumpara oricare 2 sticle Untdelemn de la Bunica pe acelasi bon de casa, inscrie-ti datele si numarul bonului de casa in aplicatia de pe pagina de facebook . Pastreaza bonul de casa pentru validare.

Perioada promoţiei: 20 octombrie - 23 noiembrie 2014

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Promotie Untdelemn de la Bunica”
Perioada Campaniei: 20.10.2014 - 23.11.2014

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei “Promotie Untdelemn de la Bunica” (denumita în continuare “Campania” sau “Promotia”) esteS.C. EXPUR S.A., cu sediul social in Romania, Sos. Amara nr. 3, Slobozia, Judetul Ialomita, avand punct de lucru si adresa de corespondenta in Bucuresti, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr 45, Cladirea Tati Center, mezanin, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J21/261/1991, CUI RO 2091480, avand cont IBAN RO76BRDE230SV07985602300, deschis la BRD Slobozia, reprezentata legal prin Dl. Jean-Baptiste Bourgerie in calitate de Sales & Marketing Manager.
Campania se va desfasura prin intermediul Agentiei MEDIA INVESTMENT COMMUNICATION SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, StradaPraga nr. 3,înregistrata la RegistrulComertului sub nr.J40/21274/2004, Cod Unic de Înregistrare17056227.
Participantii la aceasta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricarui solicitant în mod gratuit pe pagina de Facebook «Untdelemn de la Bunica» disponibila la adresa si pe pagina www.infopromotii.ro pe toata perioada Campaniei Promotionale. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari pe
Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament prin intermediul retelei de socializare www.facebook.com, pe pagina de Facebook «Untdelemn de la Bunica» disponibila la adresa .

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania va începe la data de 20.10.2014, ora 13:00 si se va desfasura pâna la data de 23.11.2014, ora 23:59 (denumita în cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).
Înainte de începerea Campaniei Promotionale si dupa încetarea duratei Campaniei Promotionale, îndeplinirea conditiilor mentionate în Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica data de terminarea prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicata prin act aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii acestuia. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si este accesibila oricarei persoane fizice cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).
Persoanele sub 18 aninu au dreptul sa participe la Campanie. Verificarea varstei se va face in momentul validarii. Castigatorul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului.
Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania se desfasoara numai online pe pagina de Facebook «Untdelemn de la Bunica» disponibila la adresa
Participantii care indeplinesc conditiile precizate la sectiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declarati castigatori ai premiilor prezentei Campanii, asa cum vor fi ele prezentate la SECTIUNEA 6 de mai jos, in conditiile in care respecta mecanismul descris la aceasta sectiune.
Pentru a se inscrie la Campanie, fiecare participant trebuie:
1. Sa achizitioneze cel putin doua produse Untdelemn de la Bunica (orice varianta, orice cantitate) pe acelasi bon, in perioada Campaniei
2. Sa detina un cont de Facebook propriu
3. Sa acceseze aplicatia numita „Promotie Untdelemn de la Bunica” accesibila la (denumita in continuare "aplicatia”) pe perioada de desfasurare a campaniei 20.10.2014, ora 13:00 - 23.11.2014, ora 23:59
4. Sa completeze formularul disponibil cu urmatoarele date: nume, prenume, numar de telefon, adresa e-mail, varsta, numarul bonului care atesta achizitionarea a cel putin 2 produse participante in perioada Campaniei si sa bifeze casuta “Sunt de acord cu termenii si conditiile Campaniei”.
Un numar de bon poate fi inregistrat de catre un participant o singura data. In cazul in care un participant a achizitionat mai mult de 2 produse participante pe acelasi bon, acesta poate inscrie numarul bonului o singura data.

SECTIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI
Premiile Campaniei, conform sectiunii 7, se vor acorda dupa finalizarea Campaniei si dupa validarea castigatorilor, iar castigatorii vor fi desemnati prin 5 trageri la sorti electronice, saptamanale, corespunzatoare celor 5 saptamani in care se desfasoara Campania. La tragerile la sorti vor participa toti cei care respecta dreptul de participare conform sectiunii 4 a regulamentului si au parcurs toti pasii de inscriere detaliati in cadrul sectiunii 5, in perioada Campaniei.
Datele extragerilor:
27 octombrie 2014, la care vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 20 octombrie, ora 13:00 - 26 octombrie, ora 23:59
3 noiembrie 2014, la care vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 27 octombrie - 02 noiembrie, ora 23:59
10 noiembrie 2014, la care vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 03 - 09 noiembrie 2014, ora 23:59
17 noiembrie 2014, la care vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 10 - 16 noiembrie 2014, ora 23:59
24 noiembrie 2014, la care vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 17 - 23 noiembrie 2014, ora 23:59
In cadrul extragerilor, se vor desemna saptamanal cate 5 castigatori de premii constand in seturi de vase de bucatarie Tefal si cate 2 castigatori de premii constand in friteuse Tefal. Dupa fiecare extragere saptamanala a castigatorilor, se vor extrage si cate 3 rezerve pentru fiecare premiu acordat.
Tragerile la sorti vor fi realizate de catre reprezentanti ai Organizatorului si ai Agentiei si vor fi atestate de catre un avocat, prezent la momentul extragerilor. In urma fiecare extrageri se va intocmi un proces verbal.
Un participant poate castiga un singur premiu pe perioada campaniei, indiferent cate numere de bon distincte intregistreaza in cadrul aplicatiei de concurs. In cazul in care un participant va fi desemnat in cadrul tragerilor la sorti potentialul castigator a mai mult de un premiu, acestuia i se va atribui premiul cu valoarea cea mai mare.
Pentru a participa la prezenta Campanie Promotionala, o persoana trebuie sa îndeplineasca simultan toate conditiile de mai sus. Participantii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati din concurs de catre Organizator.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de fraudarea concursului sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris in concurs pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin.
Un participant se poate inscrie in Campanie cu un numar nelimitat de bonuri care atesta achizitionarea a cel putin 2 produse participante pe un singur bon, in perioada Campaniei.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE
În cadrul acestei Campanii Promotionale Organizatorul va acorda 35 premii, astfel:
25 seturi de vase de bucatarie Tefal. Un set contine o Oala Tefal Classy Chef cu capacitate de 3l si o Tigaie Tefal Classy Chef. Valoarea unui set este de 175 RON, tva inclus.
10 friteuse TefalVersalio Deluxe II, in valoare unitara de 415 RON, tva inclus.
Valoarea totala a premiilor este de 8,545 RON, tva inclus.
Nu se acorda contravaloarea premiilor în bani sau în alte produse.
In situatia in care un castigator refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.
De asemenea, castigatorii nu au dreptul de a transfera premiul unei alte persoane.
În cazul în care numarul de participanti validati va fi mai mic decât numarul premiilor alocate pentru aceasta Campanie, surplusul de premii va ramâne în posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 8. VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR
In decursul a 3 zile lucratoare dupa desemnarea potentialilor castigatori, un reprezentant al Agentiei va contacta telefonic potentialii castigatori desemnati si ii va anunta asupra castigului. Acestia vor fi rugati sa furnizeze datele personale constând în nume, prenume, numar telefon,adresa postala completa pentru expedierea premiului si copia bonului de casa al carui numar l-au inscris in cadrul Aplicatiei de concurs, in termen de 3 zile lucratoare de la data informarii participantului asupra castigului.Toate acestea trebuie transmise prin e-mail, la adresa promotii@moreresults.ro sau prin fax la nr. 0212723204.
Daca Agentia nu primeste cele solicitate pentru validarea premiului in termen de 3 zile lucratoare de la data informarii, ori castigatorul refuza premiul exprimand explicit acest lucru, calitatea de castigator ii este retrasa si va fi contactata prima rezerva desemnata. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi ca si in cazul castigatorilor. Se va relua procedura pana la validarea premiului sau pana la epuizarea rezervelor, dupa caz.
In cazul in care, pentru un anumit premiu, si castigatorul si cele 3 rezerve nu indeplinesc conditiile de validare, premiul nu se mai acorda si ramane in posesia Organizatorului.
Premiile vor fi trimise de catre Agentie, prin intermediul serviciilor de curierat, in termen de maxim 15 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.
Daca participantul isi declara datele eronat, respectiv numar de telefon mobil, email, varsta, nume, prenume, adresa postala, acesta isi pierde calitatea de castigator in urma validarii.

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR PREMIILOR
Lista castigatorilor va fi publicata saptamanal pe pagina de Facebook Untdelemn de la Bunica, in cadrul aplicatiei, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.
Numele câstigatorilor si premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII
Inscrierile înainte sau dupa perioada mentionata în Regulament, în Sectiunea 3, nu se iau în considerare.
Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfasurare a Campaniei.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont sau aceeasi adresa de email participante in Campanie; premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si care trimite copia dupa BI/CI corespunzatoare datelor declarate.
Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.
Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.
De asemenea, Organizatorul nu este responsabil daca aplicatia de concurs este oprita sau nu mai functioneaza din cauza erorilor aparute in cadrul platformei Facebook. In acest caz campania este oprita pana la remedierea situatiei.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.
Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii sau a solicitarii Regulamentului Oficial de Desfasurare al Campaniei, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/ 2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 0022961.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi in Campanie sunt deacord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Agentiei la adresa Media Investment Communication, Str. Praga nr. 3, sector 1, Bucuresti, in atentia Ioana Olaru, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Numele castigatorilor si premiilor castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
Organizatorul poate solicita Participantilor/ Castigatorilor premiului oferit in cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii/ Castigatorii vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord.
Organizatorii nu isi asuma nicio responsabilitate privind problemele de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care acceseaza siteul de campanie, incapacitatea participantului de a lucra pe calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in campanie, din motive ce nu tin de site-urile campaniei. In acest sens, pentru o functionare corecta a aplicatiei de campanie, se recomanda utilizarea urmatoarelor browsere: Mozilla Firefox; Google Chrome; Safari, toate versiunile de Internet Explorer, exceptand Internet Explorer 8 si versiunile mai vechi ale acestuia – cei care acceseaza site-ul campaniei de pe versiuni mai vechi de Internet Explorer 8 nu vor putea vizualiza corect aplicatia campaniei, anumite functionalitati nu vor putea fi incarcate rezultand cu imposibilitatea in unele cazuri, a participarii.

SECTIUNEA 13. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inaintal itigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Media Investment Communication, Str. Praga nr. 3, sector 1, Bucuresti, in atentia Ioana Olaru, in termen de maxim 2 (doua) zile de la data publicarii castigatorului/castigatorilor care se consideralezati in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor, pe pagina de Facebook a Campaniei disponibila la adresa .
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Promotie Untdelemn de la Bunica"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Promotie Untdelemn de la Bunica

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media