CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Promo BIC - "Partieeeee! Vin premiile!"

Promo BIC Flex3

Premii prin tragere la sorti: 1 x Excursie de 3 zile pentru 2 persoane la Resort Cheile Gradistei Fundata; 1 x Tableta Samsung Galaxy Tab 3 - P5200; 1 x  Telefon Samsung Galaxy S4 - i9505; 1 x  Telefon Samsung Galaxy S4 mini - i9195; 5 x Voucher Intersport – in valoare de 100 euro fiecare; 10 x  Rucsac Mammut by Himalaya.

Cumpara cel putin un produs participant si trimite numarul bonului fiscal ce atesta achizitia urmat de textul: Flex 3 prin SMS, la numarul 1853 (tarif normal in retelele Orange/ Vodafone/ Cosmote).

Perioada promoţiei: 20 noiembrie - 08 decembrie 2013

Documente conexe

Promotie expirata
4 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE  BIC
“Partieeeee! Vin premiile!”
organizata de S.C. BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L.
(perioada: 20 noiembrie – 08 decembrie 2013)

Art. 1 – Organizatorul
1.1.    Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Promo BIC” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, Nr: 73-81, Cladire 2, Etaj 3, Sector 1 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16366/1994,  CUI RO6151649
1.2.    Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3.    Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Participarea la aceasta promotie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la aceasta.
1.4.In perioada desfasurarii campaniei promotionale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba oricand  prezentul regulament, urmand ca orice astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea online pe site-ul www.infopromotii.ro
Modificarea regulamentului promotiei se poate realiza prin intocmirea unui act aditional la acesta, care va fi afisat pe pagina de internet www.infopromotii.ro, in vederea consultarii si luarii la cunostiinta a prevederilor acestuia de catre participanti. Anexele sau actele aditionale la regulament fac parte integranta din acesta.
1.5.Campania promotionala va putea fi întrerupta de Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii regulamentului promotiei.
1.6.Prezentul regulament de participare este intocmit in conformitate cu legile din Romania si este publicat pe site-ul www.infopromotii.ro .

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Promotiei
2.1.    Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei. Promotia va incepe pe data de  20 noiembrie 2013, ora 00:00:01 si va dura pana la  08 decembrie 2013, ora 23:59:59.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Promotiei
3.1.    Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
·    in format electronic, prin accesarea website-ului  www.infopromotii.ro   
·    in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, Nr: 73-81, Cladire 2, Etaj 2, Sector 1
De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 021 312 61 50 (tarif normal în re?eaua Romtelecom, de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:30, cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).
3.2.    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul  www.infopromotii.ro.

Art. 4 – Dreptul de participare
4.1.    Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 ani la data inceperii campaniei.
4.2.    Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
·    anga­jatii companiei BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L si ai distribuitorilor acesteia
·    angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei
De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie), respectiv ai Organizatorului ?i ai colaboratorilor acestuia nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Produsele participante

5.1.    Prin Produse Participante se va intelege  ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania participa la Promotie:
1.    Pachetele promotionale  Bic Flex 3 3+1 , impachetare de 3 buc la punga + 1 buc gratis 
2.    Pachetele promotionale  Bic Flex 3 3+1 , impachetare de 3 buc la blister + 1 buc gratis
3.    Pachetele Bic Flex 3, impachetare de 3 bucati la punga sau blister
4.    Pachetele Bic Flex 3 , impachetare de 6 bucati la punga

5.2.    Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu
nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.
5.5    Produsele BIC participante la promotie sunt disponibile in limita stocului disponibil.

Art. 6 – Premiile Promotiei

6.1.    In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:
 

Premiul

Cantitate

Valoare unitara

 

[buc]

[EUR]

1. Excursie de 3 zile pentru 2 persoane la Resort Cheile Gradistei – Fundata

1

580

2.Tableta Samsung Galaxy Tab3

1

490

3.Telefon Samsung Galaxy S4

1

550

4.Telefon Samsung Galaxy S4 mini

1

360

5.Vouchere InterSport

5

100

6. Rucsac Mammut by Himalaya

10

60


Descriere premii:


1 x Excursie de 3 zile pentru 2 persoane la Resort Cheile Gradistei Fundata - hotel/cabana 3 stele, include cazare 2 persoane/3 zile/3 nopti, toate mesele, acces piscina 3 zile, teleski, schiuri/sanie sau echitatie.
Transportul nu este inclus in pret. Excursia este prevazuta pentru perioada Craciunului. In cazul in care castigatorul doreste o alta perioada, acesta poate opta pentru orice alta data, exceptie facand perioada Revelionului (28.12.2013 – 02.01.2014), a sarbatorilor Pascale (14.04.2014 – 27.04.2014) si luna Ianuarie (02.01.2014 – 31.01.2014). Disponibilitatea voucherului este de 6 luni calendaristice de la atribuirea acestuia. Disponibilitatea cazarii se va confirma de catre castigator impreuna cu hotelul.
1  x Tableta Samsung Galaxy Tab 3 - P5200 cu procesor Intel® Atom Dual-CoreTM Z2560 1.60GHz, 10.1 , 1GB DDR3, 16GB, Wi-Fi, 3G, GPS, Android 4.2 Jelly Bean
1 x  Telefon Samsung Galaxy S4 - i9505, 16GB
1 x  Telefon Samsung Galaxy S4 mini - i9195, LTE 4G, 8 GB
5 x Vouchere Intersport – in valoare de 100 euro fiecare. Clientul isi poate achizitiona orice produs in limita sumei disponibile de 100 euro.
10 x  Rucsacuri Mammut by Himalaya

6.2.     Valoarea totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 3100 euro. 
6.3.    In cazul in care unul sau mai multi castigatori nu doresc premiul castigat in urma tragerii la sorti, acesta sau acestia pot opta pentru inlocuirea premiului castigat cu contravaloarea in  lei calculata la cursul BNR din data efectuarii Procesului Verbal de predare-primire a premiului, dar nu pot opta pentru inlocuirea premiului cu un alt bun sau serviciu si nici nu pot instraina premiul castigat si acceptat.
6.4.    Contravaloarea premiilor:
-     1 x Excursie de 3 zile pentru 2 persoane la Resort Cheile Gradistei Fundata - hotel/cabana 3 stele, include cazare 2 persoane/3 zile/3 nopti, toate mesele, acces piscina 3 zile, teleski, schiuri/sanie sau echitatie.Transportul nu este inclus in pret. Excursia este prevazuta pentru perioada Craciunului, Craciunului cu mentiunea ca prezenta in aceasta perioada  sa se confirme de catre castigator pana pe 16.12.2013. Contravaloare: 580 Eur
-     1 xTableta Samsung Galaxy Tab 3 - P5200 cu procesor Intel® Atom Dual-CoreTM Z2560 1.60GHz, 10.1, 1GB DDR3, 16GB, Wi-Fi, 3G, GPS, Android 4.2 Jelly Bean. Contravaloare; 490 Eur
-    1 x Telefon Samsung Galaxy S4 - i9505, 16GB; Contravaloare: 550 Eur
-    1 xTelefon Samsung Galaxy S4 mini - i9195, LTE 4G, 8 GB: 360 Eur
-    5 x Vouchere Intersport – in valoare de 100 euro fiecare.
Clientul isi poate achizitiona orice produs in limita sumei disponibile de 100 euro.
-    10 x Rucsacuri Mammut by Himalaya: Contravaloare: 60 Eur/bucata

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1)    Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2)      Participantul trebuie sa achizitioneze in perioada Promotiei Produse Participante;
(3)    Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea prin SMS la numarul 1853 (taxabil cu tarif normal) a unuia sau mai multor numere de bon fiscal  ce atesta achizitia de Produse Participante cu respectarea conditiilor prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
(4)    Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei, incepand cu 20 noiembrie 2013, ora 00:00:01 - 08 decembrie 2013, ora 23:59:59;
(5)    Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange sau Vodafone.
7.2.    Modalitatea de inscriere in Promotie
7.2.1.     Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 20 noiembrie 2013 (ora 00:00:01) si pana la data de 08 decembrie 2013 (ora 23:59:59).
7.2.2.     Acelasi Numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data. In cazul in care acelasi Numar de bon fiscal va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe numere de telefon mobil diferite acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Numarului de bon fiscal.
7.2.3.    Un Participant poate inscrie in concurs maxim 5 numere de bon fiscal intr-o zi calendaristica. Orice alt numar de bon fiscal introdus dupa primele 5, intr-o zi calendaristica, va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele numere de bonuri  fiscale valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.
7.2.4.    In campanie se pot inregistra maximum 20 bonuri fiscale pentru acelasi numar de telefon, pe toata durata campaniei
7.2.5.    Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:
(1)    Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei
(2)    Daca Participantii transmit Numere de bon fiscal care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior
(3)    Daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate la Art 7.1.1. (5)
(4)    Daca, din motivele mentionate la Art 7.2.6, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Numerelor de bon fiscal.
(5)    Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
7.2.6.    Daca un Participant trimite consecutiv 10 (zece) sau mai multe mesaje de inscriere ce contin Numere de bon fiscal eronate, incomplete, informatii si/sau orice alte caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la Contul asociat numarului de telefon, in sensul ca acele numere de bon fiscal transmise ulterior blocarii contului nu vor fi luate in considerare; participantul va primi un sms in care i se specifica acest lucru.  Participantul poate solicita deblocarea contului prin contactarea Organizatorului la numarului de telefon 021 312 61 50 (tarif normal in reteaua Romtelecom), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:30 (cu exceptia zilelor libere legale). In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii Numerelor de bon expediate de catre Participant, operatorul infoline desemnat de catre Organizator poate solicita informatii privind ambalajul produselor participante de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, contul va ramane blocat. In cazul in care dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant operatorul infoline decide ca acesta a respectat regulile promotiei va debloca Contul intr-un interval de maxim 72h de la incheierea apelului telefonic. Numerele de bon  valide transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise in contul Participantului doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii contului, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Promotiei. Contul, metionat mai sus, se va crea automat pentru fiecare numar de telefon, unic, inscris in promotie.
7.2.7.    Inscrierea in campania promotionala prin expedierea unui SMS la 1853 continand numar de bon fiscal  (pentru ca pe acelasi bon ar putea avea si alte articole)
(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpare cel putin un produs participant la promotie.
b. sa identifice numarul de bon  de pe bonul fiscal ce atesta achizitia a minim un produs participant
c. sa trimita intre 20 noiembrie ora 00:00:01 si  08 decembrie 23:59:59 2013 un SMS la numarul 1853 (tarif normal valabil in retelele Orange/Vodafone/Cosmote) care sa contina numarul de bon fiscal + textul: Flex 3.
(2) Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:
(a)    Pentru fiecare SMS trimis inainte de 20 noiembrie 2013, indiferent de cate numere de bon trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
Promotia BIC  nu a inceput inca. Revino in perioada: 20 noiembrie- 08 decembrie 2013, cu un bon din aceasta perioada. Multumim.
(b)    Daca un mesaj corect este expediat in perioada intre 20 noiembrie ora 00:00:01 si  08 decembrie 23:59:59 2013, Participantul va primi urmatorul mesaj:
Felicitari!  Te-ai inregistrat cu succes! Pastreaza bonul fiscal  pentru validare in caz de castig.
(c)    Daca se inregistreaza un mesaj incorect Participantul va primi urmatorul mesaj:
Mesaj incorect. Te rugam sa tastezi cu mai multa atentie data viitoare si nu uita sa pastrezi bonul fiscal.
(d)    Daca un Participant introduce consecutiv 10 mesaje gresite, accesul la promotia BIC ii va fi blocat, acesta primind urmatorul mesaj:
Contul cu numarul tau de telefon a fost blocat. Contacteaza-ne la: 021 312 61 50 (tarif normal) pentru a afla cum il poti debloca.
(e)    Daca un numar de bon fiscal este primit  1 data la numarul 1853, pentru orice alta inscriere a aceluiasi bon fiscal de pe acelasi numar de telefon, Participantul va primi urmatorul mesaj:
Acest numar de bon fiscal a fost deja inscris in promotie.  Mai multe bonuri, mai multe sanse de castig. Succes!
 
(f)     Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj: Promotia BIC s-a incheiat pe data de 08.12.2013. Multumim pentru participare si te mai asteptam si la viitoarele noastre promotii.
(h)  Daca un participant incearca sa introduca prin SMS cel al 6-lea numar de bon fiscal intr-o singura zi calendaristica acesta va primi un SMS cu urmatorul text:
Ai introdus deja numarul maxim de numar de bonuri  admise pe zi (5 bonuri fiscale). Trimite acest numar de bon fiscal intr-o alta zi. Pastreaza bonul fiscal.

7.3     Modalitate de stabilire a castigatorilor
7.3.1.  Tragerea la sorti va fi organizata in data de 9 decembrie 2013 si va viza inscrierile in promotie efectuate corect intre 20 noiembrie 2013 (ora 00:00:01) si  08 decembrie 2013 (ora 23:59:59);
7.3.2.  Extragerea se va face electronic, in mod aleatoriu, in prezenta unui notar public. Vor fi desemnati 19  castigatori, urmand a fi supusi procesului de validare a castigului (potrivit Art.7.4.) si 19 rezerve, ordinea acestora fiind data de cea a extragerii.
7.3.3.    Un Participant poate castiga cel mult un singur premiu in aceasta campanie promotionala.
7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor. 
7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor premiilor Promotiei, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor.
Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil folosit la inscriere, in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 2 zile lucratoare de la momentul in care au fost desemanti castigatori. In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati telefonic in prima zi, acestia vor primi  si un SMS in  2 a zi lucratoare, in care li se aduce la cunostinta ca pentru a intra in posesia premiului, trebuie sa contacteze organizatorul in maxim 24 ore lucratoare de la ora trimiterii SMS-ului. In cazul in care castigatorii nu contacteaza organizatorul in termen de 24 ore de ore lucratoare de la trimiterea SMS-ului, se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu.  In cazul in care nici rezervele nu vor putea fi contactate din motive independente de organizator, premiul va fi anulat.
Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:
-    nume si prenume
-    adresa din cartea de identitate
-    CNP pentru plata impozitului
-    Adresa de livrare a premiului

Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea originalului oricarui bon fiscal al carui numar a fost folosit la inscrierea in promotie de respectivul participant.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
-    sa indeplineasca conditiile prezentului Regulament;
-    sa se inscrie in Campanie prin trimiterea unui sms la 1853 cu numar de bon fiscal unic in conditiile prevazute in prezentul Regulament;
-    sa trimita prin email datele personale (nume, prenume, adresa din buletin/adresa de livrare, CNP), poza bonului fiscal care a fost desemnat castigator si atesta achizitia produsului participant. Data bonului fiscal trebuie sa fie cuprinsa in intervalul in care se desfasoara campania: 20 noiembrie 2013 (ora 00:00:01) si  08 decembrie 2013 (ora 23:59:59)

Participantul va asigura integritatea bonului fiscal care dovedeste achizitia unui Produs Participant si il va pastra, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea, distrugerea sau pierderea in orice mod va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.
7.4.2. In cazul in care participantul nu va trimite copiile solicitate, in maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii potentialului castig, Organizatorul isi rezerva dreptul de a-i anula castigul si de a apela la rezerva disponibila, in ordinea desemnarii. In cazul epuizarii tuturor rezervelor, respectivul premiu nu va mai fi acordat si va ramane in posesia Organizatorului fara obligatia de alocare catre alt participant.
7.4.3. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website  www.infopromotii.ro   in termen de 45 de zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor, sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.7.2. de mai sus.

7.5. Intrarea in posesia premiilor 
7.5.1. Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, prin intermediul unui curier privat, pe cheltuiala Organizatorului, prin colet, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor (nume, prenume, adresa din buletin/adresa de livrare, CNP), dar nu mai tarziu de 45 de zile lucratoare de la data la care lista finala a castigatorilor a fost comunicata pe website-ul www.infopromotii.ro. Se va completa un proces verbal de predare –primire, in momentul livrarii coletului de catre curier.
In ceea ce priveste excursia, disponibilitatea voucherului este de 6 luni calendaristice de la atribuirea acestuia, adica pana pe 10.06.2013. Disponibilitatea cazarii se va confirma de catre castigator impreuna cu hotelul.
7.5.2.   In cazul in care premiile nu sunt preluate, acestea raman in posesia Organizatorului.
7.5.3. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Art. 8 – Taxe si impozite
8.1.    Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 9 – Limitarea raspunderii
9.1.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.2.  Organizatorul Campaniei promotionale „Promo BIC” nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
9.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.
9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de  08 decembrie 2013 inclusiv. Orice contestatie sosita dupa aceasta data nu va fi luata in considerare, considerându-se ca nu au fost formulate vreodata.
9.5.  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1.    bonuri fiscale deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
2.    inscrierea la un alt numar scurt decat 1853  ce ar duce la neprimirea datelor de catre Organizator;
3.    inregistrarile trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
4.    Inscrierile care nu contin numarul de bon fiscal corect
5.    Situatiile in care numarul de telefon nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;
6.    Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon in legatura cu care s-au inregistrat numarele de bon fiscal;
7.    Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie
8.    Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale, numar de bon fiscalului unic inscris;
9.    Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului
10.    Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile postale etc;
11.    Reclamatiile referitoare la premiul castigat,ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
12.    Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru mailurile ilizibile, pierdute, tardive, transmise la alt numar decat cel indicat, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;
13.    Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 10 – Prelucrarea datelor personale
10.1     Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L.., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.. BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 5352 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
10.2    Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, Romania, Bucuresti, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, Nr: 73-81, Cladire 2, Etaj 3, Sector 1 o data pe an, in mod gratuit, S.C. BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
10.3     Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
10.4     Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 
- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
10.5     La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.10.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Romania, Bucuresti, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, Nr: 73-81, Cladire 2, Etaj 3, Sector 1 o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
10.6    Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.
10.7    Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 –  Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora
11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.3.    Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului

Art. 12 –  Imposibilitatea ridicarii premiilor
12.1  In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a prelua, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 – Litigii
13.1.     Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
13.2.     Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului  pana pe 08 decembrie 2013, inclusiv. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 14 – Alte Clauze
14.1.     Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
14.2.     Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
14.3.     Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei. 
14.4.    Anexele sau actele aditionale fac parte integranta din prezentul Regulament.
14.5.    Decizia de initiere si derulare a Promotiei „Partieeeee! Vin premiile!”, conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.
Nu avem elemente multimedia.
Alin (Iasi) in 01 decembrie 2013, 08:10
Am trimis un sms la 1853 cu numarul bonului dar se pare ca nu functioneaza (raspuns: "Campanie promotionala inexistenta [...]". SMS-ul l-am trimis astazi, 1.12.2013.
Moderator 2 (Infopromotii) in 03 decembrie 2013, 12:55
Buna ziua, Alin (Iasi),
Mesajul trebuie sa contina numarul bonului si textul "Flex 3" - asa ai trimis?
Alin (Iasi) in 03 decembrie 2013, 14:11
Multumesc, nu am fost atent. Trimisesem mesajul fara textul "Flex 3". Am primit mesajul de confirmare a inscrierii.
Adrian (Vaslui) in 11 decembrie 2013, 14:40
Buna ziua Cand aflam castigatorii? O zi buna Adrian
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Promo BIC - "Partieeeee! Vin premiile!""

Ultima actualizare: 17 ian. 2014
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Nume câştigător Localitate Judeţ/Sector Premiu Extragere Validare
Tibeica Alina Craiova Dolj Excursie de 3 zile pentru 2 persoane la Resort Cheile Gradistei - Fundata - -
Geambasu Vasile Pitesti Argeş Tableta Samsung Galaxy Tab3 - -
Buzdugan Ana Fizesu Gherlii Cluj Telefon Samsung Galaxy S4 mini - -
Craciun Dumitru Bucuresti Sector 6 Telefon Samsung Galaxy S4 - -
Patuleanu Costel Bucuresti Sector 6 Rucsac Mammut by Himalaya - -
Iorgu Daniel Bucuresti Sector 6 Rucsac Mammut by Himalaya - -
Neacsu Adrian Galati Galaţi Rucsac Mammut by Himalaya - -
Stefan Nadia Irina Vulcan Hunedoara Rucsac Mammut by Himalaya - -
Ciciovean Mirel Cluj Napoca Cluj Rucsac Mammut by Himalaya - -
Craciun Bogdan Bucuresti Sector 6 Rucsac Mammut by Himalaya - -
Naciu Ileana Anica Cluj Napoca Cluj Rucsac Mammut by Himalaya - -
Hossoon Florentina Mariana Bucuresti Sector 2 Rucsac Mammut by Himalaya - -
Pop Horatiu Corneliu Satu Mare Satu Mare Rucsac Mammut by Himalaya - -
Beldeanu Silviu Bucuresti Sector 2 Rucsac Mammut by Himalaya - -
Andronache Radu Dumitru Vaslui Vaslui Vouchere InterSport - -
Geambasu Luminita Pitesti Argeş Vouchere InterSport - -
Puha Cornel Braila Brăila Vouchere InterSport - -
Dragomir Alina Braila Brăila Vouchere InterSport - -
Ciciovean Liliana Georgeta Cluj Napoca Cluj Vouchere InterSport - -

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Promo BIC - "Partieeeee! Vin premiile!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media