CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Procter&Gamble - "Fii vedeta in soare la mare!"

Concurs cu premii Procter & Gamble

19.542 x diverse premii atractive (vezi documentul “Concursuri si premii” din pagina promotiei) + distractie pe cinste.

Vino la centrele Pantene (Mamaia, Neptun), Head&Shoulders si Gillette (Mamaia,Costinesti), Wash&Go (Venus, Jupiter, Eforie Nord) si afla informatii de ultima ora despre sanatatea parului tau sau participa la jocurile si concursurile cu premii.

Perioada promoţiei: 06 iulie - 26 august 2007

Documente conexe

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul Oficial al campaniei  publicitare

„Fii vedeta in soare la mare!”

 

 

Art. 1 Organizatorii si Regulamentul oficial al loteriei publicitare

1. Campania Promotionala "Fii vedeta in soare la mare!" denumita in continuare "Campania" este organizata si desfasurata de catre Procter&Gamble Marketing Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 2, str. Dimitrie Pompei nr 9-9A, avand C.U.I. R 2833538, reprezentata prin Jose Medran, in calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizator".

2. Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).

3. Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe toata perioada Campaniei, prin afisarea acestuia atat pe site-urile www.pgbalkans.com, www.clock.ro sau www.infopromotii.ro, cat si la echipele de promotori ai campaniei.

4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

5. Campania este organizata prin intermediul S.C. CLOCK ADVERTISING S.R.L., cu sediul in Brasov, Str 13 Decembrie nr 9, bl 8, identificata cu cod de inregistrare fiscala RO 14669120 si numar de inregistrare la Registrul Comertului J 08/678/2002, prin reprezentant legal dl. Eduard Kungl, (in cele ce urmeaza „Agentia”).

 

 

Art. 2 Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei

 

1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, astfel:

 

a. Punctele Pantene:

i. vor fi locate in urmatoarele statiuni: Mamaia - Plaja Europe (Zona Gondola Urcare), Mamaia - Plaja Vega (Zona Hotel Vega), Neptun - Plaja Steaguri (Zona teren sport)

ii. vor fi reprezentate de un pavilion (cort deschis), mese si scaune, laptopuri

iii. in cadrul acestora va functiona cate o echipa de consultanti (promotori) care vor oferi informatii despre sanatatea firului de par pe baza unor soft-uri speciale integrate de marca Pantene si vor recomanda produse Pantene, Camay, Wellaflex si Venus

 

b. Punctele Head&Shoulders si Gillette:

i. Vor fi locate in urmatoarele statiuni: Mamaia- Plaja Europe (Zona Gondola urcare-Cazino), Costinesti- Plaja 7 Steaguri (Zona Tineretului)

ii. Reprezentate de urmatoarele elemente:

1. Mamaia: cort H&S si Gillette scaune, masa, teren jocuri, Zid vertical pentru catarare Duracell

2. Costinesti: cort H&S si Gill, scaune, masa, teren jocuri

iii. In cadrul acestora va functiona cate o echipa de promotori care vor ajuta la organizarea si implementarea de jocuri si concursuri si vor recomanda produse Head&Shoulders si Gillette.

 

 

c. Punctele Wash&Go:

i. vor fi locate in urmatoarele statiuni:

1. Venus- Plaja Perla Venusului (Zona Bazar), Jupiter- Plaja Jupiter (Zona Bazar), Eforie Nord- Plaja Belona II (Zona Yahting Club&Belona)

ii. reprezentate de urmatoarele elemente:

1. cort, foisorul indragostitilor, mese, scaune, umbrele

d. in cadrul acestora va functiona cate o echipa de consultanti (promotori) care vor ajuta la organizarea de jocuri si concursuri si recomanda produse W&G

2. Campania va fi lansata la data de 6 iulie 2007, va inceta la data de 26 august 2006 si se va desfasura conform tabelului din anexa 1;

3. In situatia in care Organizatorul decide prelungirea campaniei, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

4. Dupa data incetarii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate si nu isi asuma nici o obligatie in legatura cu nici o circumstanta care ar putea eventual conduce clientii/participantii la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

5. Toate castigurile prevazute in Regulamentul oficial trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile acestuia, in caz contrar castigurile nemaifiind datorate de catre Organizator nici unui participant-castigator.

 

 

Art. 3 Produsele participante

 

1. Produsele participante in Campanie sunt:

a. Pantene:

i. Nu exista nici un produs participant, pentru cumpararea caruia participantii sa beneficieze de premii/castiguri la punctele Pantene

ii. La punctele Pantene nu se ofera nici un fel de gratuitati/castiguri/premii, pe toata durata campaniei.

b. Wash&Go:

i. Produse Wash&Go:

- Sampon/ Balsam Wash&Go Normal, 200 ml

- Sampon Wash&Go Normal 2in1 200 ml

- Sampon Wash&Go Clear 200 ml

- Sampon/ Balsam Wash&Go Aloe 200 ml

- Sampon/ Balsam Wash&Go Herbal Cocktail 200ml

- Sampon/ Balsam Wash&Go Jojoba 200ml

- Sampon/ Balsam Wash&Go Fruity Power 200ml

- Sampon/ Balsam Wash&Go Anti Dandruff  200ml

ii. Pentru cumpararea unuia/mai multor produse din cele mentionate mai sus, in cadrul jocului de la punctele W&Go denumit „Cumpara si castiga la mare in soare!”, orice participant-cumparator poate castiga premii instant, conform detaliilor expuse in tabelul din anexa 2 a acestui regulament.

c. Head&Shoulders si Gillette

i. Nu exista nici un produs participant, pentru cumpararea caruia participantii sa beneficieze de premii/castiguri la punctele Head&Shoulders & Gillette.

ii. Castigurile de la punctele H&S si Gillette vor fi oferite participantilor exclusiv pe baza participarii la jocurile si concursurile de la punctele H&S+Gillette, conform detaliilor de la art 6 (castiguri), din tabelul expus in anexa 2 a aprezentului regulament.

 

 

Art. 4 Dreptul de participare

 

1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani, cu domiciliul/resedinta în Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

2. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Procter&Gamble,  angajatii SC Clock Advertising SRL, si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie)

3. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

 

Art. 5 Mecansimul Campaniei

 

Mecanismul campaniei este stipulat mai jos, detaliat pentru fiecare marca promovata in camnpanie, astfel:

 

Pantene:

- In fiecare dintre punctele Pantene va fi prezenta o echipa de 4 (patru) consultanti Pantene, care vor oferi in intervalul de timp/orar stipulat in tabelul de mai jos urmatoarele servicii/materiale:

a. Consultatii gratuite privind sanatatea firului de par, tuturor d-nelor, d-relor, care doresc acest lucru si care vor fi invitate la punctele Pantene

b. Brosuri gratuite care contin detalii de beauty, produse, beneficii si utilizare

c. Chestionare gratuite care vor fi completate de catre persoanele care beneficiaza de consultatii, dar si cele care nu beneficiaza, chestionare care au ca scop cercetarea de piata privind detalii de utilizare, consum, ale persoanelor chestionate

- In punctele de lucru Pantene nu se ofera nici un fel de produse gratuite/ premii nici unei persoane vizitatoare, care participa/primesc oricare dintre serviciile/materialele amintite mai sus .

 

Head&Shoulders si Gillette:

- In fiecare punct H&S si Gillette va fi prezenta o echipa de 4 persoane: (2 fete promotoare, 1 baiat MC, 1 baiat Team Leader), care va oferi in intervalul de timp/orar stipulat in tabelul de mai jos urmatoarele servicii/materiale:

d. Activitati Mamaia: Concursul Catarare-Zidul Duracell, Concursul de Castele de Nisip, Concursul Survivor

e. Activitati Costinesti: Concursul de Castele de Nisip, Concursul Survivor

- In punctele H&S si Gillette se vor oferi participantilor cadouri/castiguri/ produse gratuite conform tabelelor de la Art 6, alin 2 (castigurile).

 

Wash&Go:

- In fiecare punct W&Go va fi prezenta o echipa de 3 sau 4 persoane (echipa dedicata), astfel:

- cate 2 promotoare pe fiecare punct

- cate 1 MC pe fiecare punct

- cate un Team leader pentru:

• Venus si Jupiter (acopera ambele locatii)

• Eforie Nord (acopera numai o locatie)

In punctele Wash&Go se vor oferi participantilor cadouri/castiguri/ produse gratuite conform tabelelor de la Art 6, alin 3 (castigurile).

 

 

Art. 6 Castigurile

 

1. Pantene- Nu vor exista castiguri/premii la nici unul din cele 3 (trei) puncte Pantene

2. Head&Shoulders + Gillette- conform tabelelor care se regasesc in Anexa 2;

3. Wash&Go- conform tabelelor care se regasesc in Anexa 2

4. Valoarea totala a castigurilor este de: 65 141.80 RON (inclusiv TVA)

 

 

Art. 7 Datele cu caracter personal

 

1. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.

2. Prin participarea la Campanie, Participantii isi dau acordul pentru includerea in baza de date a Organizatorului, realizata pe durata Campaniei.

3. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, inregistreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie, în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr 2031.

4. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. 

5. Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. 

6. Prin simpla participare la Campanie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite pentru campanii de marketing direct.

7. Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor.

8. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

9. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.  Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001.  În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Procter&Gamble Romania.

 

 

Art. 8 Contravaloarea in bani

 

In cadrul Campaniei nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.

 

 

Art. 9 Predarea castigurilor

 

Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor Participanti castigatori referitor la faptul ca persoana si numele lor pot fi facute publice si folosite in materiale de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta

 

 

Art. 10 Unele categorii de Participanti

 

In cazul in care Participantul castigator este minor sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori o persoana cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai insotit de un parinte sau de reprezentantul legal, acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea castigului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul respectiv.

 

 

Art. 11 Incetarea inainte de termen a Campaniei

 

1. Campania poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului de a continua Campania.

2. Situatiilor avute in vedere la art. 11, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

3. In situatiile avute in vedere la art. 11, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

 

 

Art. 12 Litigiile si legea aplicabila

 

1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din municipiul Bucuresti in conformitate cu dreptul comun.

2. Legea aplicabila este legea romana.

 

 

Art. 13 Exemplarele Regulamentului oficial

 

Regulamentul oficial a fost redactat in 5 (cinci) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 4 (patru) exemplare originale.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Procter&Gamble - "Fii vedeta in soare la mare!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Procter&Gamble - "Fii vedeta in soare la mare!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media