CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Procter & Gamble - "Mega Image 12 Ani"

Concurs cu premii Procter & Gamble

Premii prin tragere la sorti: 6 x uscator de par Braun C1800/63541720; 6 x aparat de tuns Braun HC50/85805711.

Cumpara orice produs Camay sau Gillette in valoare de minim 10 RON din orice magazin Mega Image, completeaza talonul de la casa si introdu-l in urna speciala.

Perioada promoţiei: 10 mai - 23 mai 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul oficial al campaniei promotionale

„Mega Image 12 Ani”

 

 

Art. 1 Organizatorii si Regulamentul oficial al loteriei publicitare

 

 (1) Loteria publicitara „Mega Image 12 Ani” (denumita in continuare „Loteria”)  este organizata si desfasurata de catre S.C. Clock Advertising S.R.L., cu sediul social in Brasov, Str. 13 Decembrie nr. 19, avand C.U.I. R 14669120, reprezentata prin Eduard Kungl, in calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizator"; campania este desfasurata pentru si in numele Procter&Gamble Distribution SRL Romania.

(2)  Participantii la Loterie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Loteriei (denumit in continuare „Regulament oficial”).

(3)  Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, in permanenta pe perioada Loteriei, prin existenta unei copii in structurile de vanzare Mega Image implicata in Loterie.

(4)  Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub conditia notificarii publice prealabile a modificarii.

 

Art. 2 Teritoriul si durata de desfasurare a Loteriei

 

(1) Loteria este organizata si se desfasoara in magazinele:

- Mega Image Pipera, Mega Image Lizeanu, Mega Image Eminescu, Mega Image Colentina, Mega Image Pantelimon, Mega Image Iancului, Mega Image Hala Traian, Mega Image Mihai Bravu, Mega Image Titan, Mega Image Tineretului, Mega Image 13 Septembrie, Mega Image Titulescu, Mega Image Drumul Taberei, Mega Image Militari, Mega Image Berceni, Mega Image 1 Mai, Mega Image Ploiesti, Mega Image Constanta 1, Mega Image Constanta 2.

(2)  Loteria va fi lansata la data de 10.05.2007 si va dura pana la data de 23.05.2007.

(3)  Loteria va fi desfasurata, cu respectarea datelor mentionate, in fiecare zi astfel:

            Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri Sambata, Duminica: 09:00 – 21:30

 (4) Dupa data incheierii Loteriei, data determinata in conformitate cu art. 2 alin. (2), produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise la art. 3, isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nici o responsabilitate si nemaiasumandu-si nici o obligatie in legatura cu nici o circumstanta care ar putea eventual conduce clientii structurilor de vanzare identificate in art. 2 alin. (1) la concluzia actualitatii ori continuarii Loteriei.

(5) Toate castigurile Loteriei trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizatori.

 

 

Art. 3 Produsele participante

 

Produsele participante in Campanie: toate produsele Camay si Gillette.

 

 

Art. 4 Dreptul de participare

 

  • La Campanie pot participa toate persoanele (denumite in continuare „Participanti”) care, pe durata Campaniei, cumpara orice produs Camay sau Gillette descrise la  art.3  alin. (1) astfel:

- la cumpararea oricaror produse Gillette sau Camay in valoare de minim 10 RON, Participantul poate completa un talon pe care-l va introduce in urna.

- la cumpararea oricarui produs Gillette, Participantul poate completa un talon pe care-l va introduce in urna.

  • La Loterie nu pot participa angajatii Organizatorului sau ai Procter&Gamble, precum si sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.
  • Pentru fiecare bon de casa/ factura fiscala care atesta cumparea produselor Gillette sau Camay in valoare de minim 10 RON sau cumpararea oricarui produs Gillette, Participantul poate completa un talon.

 

 

Art. 5 Procedura Loteriei

 

(1) Organizatorul amplaseaza, in structura de vanzare descrisa la art. 2 alin. (1), 1 urna.

(2) Urna va fi amplasata la receptia fiecarui magazin Mega Image.

(3) Taloanele vor fi puse la toate casele de marcat din fiecare magazin Mega Image. 

(4) Daca Casierul constata indeplinirea conditiei prevazute de art. 4 alin. (1), are obligatia de a-i oferii Participantului talonul pentru a fi completat.

(5) Dupa completarea talonului Participantul il va introduce in urna amplasata la receptia fiecarui magazin Mega Image.

(6) Talonul trebuie completat cu urmatoarele date : Nume, Prenume, Adresa, Telefon, Nr.bon si depus in urna din magazin pana la data de 23.05.2007

(7) Talonul sa fie intreg si in original (nu se accepta fotocopii)

 

Art. 6 Castigurile

 

(1)  Castigurile Loteriei constau in:

- 6 uscatoare de par Braun C1800/63541720

- 6 aparate de tuns Braun HC50/85805711

Valoarea comerciala a acestora este 1452Ron.

(2) Extragerea castigatorilor va avea loc in Mega Image - Ion Mihalache la data de 06.06.2007.

Se vor extrage 12 castigatori si 3 rezerve.

Lista castigatorilor va fi facuta public 07.06.2007.


Art. 7 Datele cu caracter personal

 

(1) Prin participarea la Loterie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.

(2) Participantilor la Loterie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

- dreptul de acces la date;

- dreptul de interventie asupra datelor;

- dreptul de opozitie.

(3) Prin participarea la Loterie, Participantii isi dau acordul la includerea in baza de date a Organizatorului, organizata pe durata Campaniei.

(4) Scopul acestei baze de date consta exclusiv in anuntarea publica a Participantilor castigatori ai Loteriei si in respectarea prevederilor legislatiei fiscale, baza de date urmand a fi distrusa de indata ce legislatia fiscala permite.

 

 

Art. 8 Contravaloarea in bani

 

In cadrul acestei Loterii nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre castigurile oferite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii si nici modificarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

 

 

Art. 9 Cazuri speciale de Participanti

 

In cazul in care cistigatorul este minor sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai insotit de reprezentantul legal, acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care Organizatorii sunt absolviti de orice raspundere decurgand din acordarea castigului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul respectiv.

 

 

Art. 10 Incetarea inainte de termen a Loteriei

 

(1)  Loteria poate inceta inainte de termen, in alta situatie decat epuizarea prematura a castigurilor, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua Loteria.

(2)  Situatiilor avute in vedere de art. 11 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.

(3)  In situatiile avute in vedere de art. 11 alin. (1) si (2), Organizatorii nu mai sunt tinuti la nici o obligatie catre Participantii la Loterie, dupa cum nu sunt tinuti la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea. 

 

 

Art. 11 TAXE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform legii pentru veniturile obtinute din Campanie, impozit pe care Organizatorul campaniei publicitare este obligat sa il calculeze si sa il plateasca in numele participantilor.

 

 

Art. 12 Litigiile si legea aplicabila

 

(1)  Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din municipiul Bucuresti in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

 

 

Art. 13 Dispozitii Finale

 

(1) Prezentul Regulament Oficial al Loteriei  este disponibil in mod gratuit pentru consultare, in fiecare din structurile de vanzare descrise la art. 2 alin. (1).  

(2) Prezentul Regulament va fi publicat in forma integrala si pe site-ul web www.infopromotii.ro, www.clock.ro.

(3) Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii se pot adresa promoterilor aflati zilnic, pe intreaga durata a Loteriei, in structurile de vanzare.

(4) Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 10.06.2007 (inclusiv). Orice contestatii sosite dupa aceasta data (in functie de faza in care s-a participat) nu vor fi luate in considerare.

(5) Regulamentul Oficial a fost redactat in 5(cinci) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului  4(patru) exemplare originale.

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Procter & Gamble - "Mega Image 12 Ani""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Procter & Gamble - "Mega Image 12 Ani"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media