CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Proactiv Wrigley - Pastreaza formula succesului tau!

Concurs cu premii Wrigley

Premii garantate: radio-ceasuri, agende electronice, seturi de accesorii pentru calculator; Premii prin tragere la sorti: 100 de sisteme de navigatie auto GPS Mio C250.

Intra in programul Proactiv cu Solano, Juicy Fruit, Orbit Drops si Winterfresh Mints. Mentine planograma Proactiv si acumuleaza o suma cat mai mare din achizitiile de Solano, Juicy Fruit si Orbit Drops.

Perioada promoţiei: 15 februarie - 15 mai 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL PROGRAMULUI

“Proactiv”

15 februarie – 15 mai 2007

 

 

Art. 1. Organizatorul campaniei

 

Organizatorul programului Proactiv este Wrigley Romania Produse Zaharoase SRL cu sediul in Baneasa Center, Sos Bucuresti-Ploiesti, nr 17-21, Sector 1, Bucuresti, Romania (date de identificare: CF R6600357, J40/24261/1994).

 

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Programului „Proactiv”

 

Programul „Proactiv” are loc in perioada 15 februarie – 15 mai 2007 in 14 zone geografice (“regiuni”) care acopera intregul teritoriu al Romaniei (vezi anexa 1).

 

Art 3. Conditii de participare

 

3.1. In acest program vor fi inscrise un numar de aproximativ 3000 de magazine care vand produse Wrigley. Pentru a fi inclus in lista participantilor, un magazin trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 

sa se claseze in primele magazine din fiecare regiune, cu cele mai mari vanzari din punct de vedere al vanzarilor totale (gum & non gum) in lunile  1 ianuarie – 30 noiembrie 2006. Numarul maxim de magazine care vor fi luate in considerare va diferi in functie de fiecare regiune, conforma tabelului, prin aplicarea aceluiasi procent la numarul total de magazine care distribuie produse Wrigley din regiune.

Regiune – Numar de magazine

 

Bucuresti = 371

Zona Bucuresti (GR+TR) = 103

Dobrogea = 319

Moldova Sud = 172

Muntenia ( PH+DB) = 198

Oltenia Est = 302

Oltenia Vest = 221

Transilvania Sud = 191

Centru = 238

Moldova Nord = 170

Bucovina = 192

Maramures = 140

Transilvania Vest = 217

Banat = 166

 

TOTAL = 3000

 

din lista de magazine de mai sus nu vor participa la program urmatoarele tipuri de magazine:

en-gross si cash & carry: centre de vanzare situate in mediu urban sau rural care vand catre detailisti

hypermarket: magazin cu autoservire cu suprafata mai mare de 2000mp

magazine cu autoservire sau cu servire la tejghea  care beneficiaza de alte conditii speciale acordate fie de catre producatorul SC Wrigley Romania SRL, fie de catre distribuitorii generali al producatorului (mentionati in Anexa 1 la prezentul Regulament);

sa nu inregistreze restante la plata produselor Wrigley comercializate;

sa accepte participarea la programul  „Proactiv”.

 

3.2. Nu pot participa la campania promotionala „Proactiv” societatile colaboratoare, in care angajati si/sau asociati ai SC Wrigley Romania SRL sau ai distribuitorilor Wrigley Romania mentionati in Anexa 1 detin majoritatea drepturilor de vot in cadrul adunarilor generale ale societatii sau pot exercita o influenta semnificativa asupra activitatii respectivei societati.

 

3.3. Toate magazinele care indeplinesc conditiile de participare vor fi vizitate de merchandiserii Wrigley care vor prezenta magazinului Formularul de Participare in program. Intrarea in Programul „Proactiv” se va face in momentul semnarii de catre organizator a Formularului de Participare completat de catre Persoana de Decizie din cadrul respectivului magazin. Persoana de Decizie este persoana desemnata/imputernicita de proprietarul magazinului participant, cu care se va tine legatura pe toata perioada Programului. Daca persoana de decizie se schimba pe parcursul Programului se va face aceasta modificare pe Formularul de Evaluare. Calitatea de persoana de decizie va fi sustinuta cu documente emise de reprezentantii legali ai societatii proprietare a magazinului.

 

3.4. Participarea la aceasta campanie promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a denumirii magazinelor  castigatoare. Prin participarea la promotie magazinele accepta intrarea automata in baza de date privind distribuitorii S.C. Wrigley Romania SRL.

 

3.5. O conditie obligatorie pentru a face parte din program, pe toata durata lui, este ca magazinul sa aiba Planograma Proactiv (atasata in Anexa 3 la Regulament) implementata si plasata in cea mai buna pozitie agreeata de comun acord cu merchandiser-ul Wrigley si Persona de Decizie din magazin. Merchandiser-ul va aranja produsele in cea mai buna pozitie, urmand sa explice magazinului ca pe parcursul celor 3 luni nu trebuie sa existe schimbari.

 

Art 4. Produse participante la promotie

 

4.1.Produsele care fac parte din Planograma Proactiv sunt:

Juicy Fruit toate aromele si formele de ambalare;

Solano toate aromele si  formele de ambalare;

Orbit Drops toate aromele si formele de ambalare;

Winterfresh Mints toate aromele si formele de ambalare.

 

4.2.Produsele participante pentru care se va face insumarea valorii achizitiilor pe parcursul programului sunt:

Juicy Fruit toate aromele si formele de ambalare;

Solano toate aromele si formele de ambalare;

Orbit Drops toate aromele si formele de ambalare.

 

Art. 5. Etapele Programului „Proactiv”

 

Programul „Proactiv” se defasoara in doua etape.

Etapa I - Alocarea de premii pe baza de puncte acumulate

 

5.1  In perioada 15 februarie – 15 martie, merchendiserul Wrigley va vizita magazinele pentru a le prezenta programul „Proactiv” si pentru a obtine acordul de participare al acestora. Acesta va colecta datele de identificare ale magazinului (cod fiscal, numele societatii, numele magazinului participant) si ale Persoanei de Decizie (nume si prenume, functie, BI – serie si numar, domiciliu).

 

5.2. Merchandiserul Wrigley va implementa Planograma Proactiv, care trebuie pastrata de-a lungul celor 3 luni de program, in cea mai buna pozitie recomandata de merchandiserul Wrigley de comun acord cu magazinul. La ultima vizita (conform art. 5.6) Merchandiserul va evalua respectarea planogramei si va completa, pe un Formular de Evaluare, respectarea planogramei prezentata in Anexa 3. In cazul in care magazinul nu respecta  Planograma Proactiv prezentata in Anexa 3 este eliminat automat din program.

 

5.3. Formularul de evaluare este existent in doua exemplare: un exemplar va ramane in posesia magazinului si un exemplar la merchandiserul Wrigley pana la sfarsitul ultimei vizite, cand va fi trimis de catre acesta din urma la adresa OP1 CP 18 Bucuresti pentru procesarea datelor. Formularul de evaluare este anexat la prezentul regulament, anexa 2.

 

5.4. Pentru a accesa unul din premiile garantate (conform art. 7.1.), magazinul va trebui sa achizitioneze produse participante la promotie de-a lungul intregului program in valoare de cel putin 390 RON fara TVA  (vor fi luate in calcul achizitiile de Juicy Fruit toate aromele si formele de ambalare, Solano toate aromele si  formele de ambalare si Orbit Drops toate aromele si formele de ambalare) si sa respecte Planograma Proactiv pe tot parcursul programului.

 

5.5. Merchandiserul Wrigley va bifa respectarea planogramei obligatorii si va nota in Formularul de Evaluare valoarea achizitiilor de produse participante la program prezentate in art. 4,2. realizate de catre magazin pe perioda derularii programului (suma neta in RON, fara TVA).

 

5.6. In vederea prezentarii programului, implementarii si urmaririi respectarii planogramei si a evaluarii magazinului (completarii Formularelor de Evaluare), merchandiserul Wrigley va efectua doua vizite la fiecare dintre magazinele participante. Vizitele se vor desfasura astfel:

Vizita 1 in perioada 15 februarie – 15 martie, vizita in care se face si inscrierea in program

Vizita 2 in perioada 15 aprilie – 15 mai, in care se face evaluarea magazinului

 

5.7. Planograma Proactiv obligatorie.

In vederea participarii la programul „Proactiv”, magazinul trebuie sa implementeze si sa mentina pe toata durata promotiei Planograma Proactiv , conform Anexei 3.

Produsele care ajuta la respectarea planogramei sunt cele prezentate in art. 4.1.

 

Etapa II - Alocarea de premii pe baza de tragere la sorti

 

5.8. Toate magazine inscrise in Programul Proactiv, care au respectat Planograma Proactiv pe tot parcursul acestui Program si care au acumulat cel putin 900 RON, fara TVA, din achizitionarea de produse participante, vor participa la o tragere la sorti dupa incheierea programului.

 

 

 

Art. 7. Premiile programului Proactiv si acordarea lor

 

7.1. Premii garantate

             

7.1.1. Premiile garantate oferite in cadrul programului „Proactiv” sunt :

Cate un Radio Portabil, pentru fiecare magazin care a acumulat intre 390 RON – 499 RON, fara TVA, din achizitionarea de produse participante si care a respectat Planograma Proactiv pe parcursul intregului program. Valoarea comerciala a premiului este de 26.62 RON cu TVA

Cate o Agenda Electronica, pentru fiecare magazin care a acumulat intre 500 RON – 749 RON, fara TVA, din achizitionarea de produse participante si care a respectat Planograma Proactiv pe parcursul programului. Valoarea comerciala a premiului este de 51.99 RON cu TVA.

Cate un Set Accesorii Calculator (borseta cu adaptor cu 7 porturi USB, hub cu 4 porturi USB si alte accesorii utile pentru computer) pentru fiecare magazin care a acumulat peste 750 RON, fara TVA, din achizitionarea de produse participante si care a respectat Planograma Proactiv pe parcursul programului. Valoarea comerciala a premiului este de 124 RON cu TVA.

 

Toate magazinele care au acumulat cel putin 900 RON fara TVA din achizitionarea de produse participante si care a respectat Planograma Proactiv pe parcursul intregului program pe langa premiul garantat primit vor avea posibilitatea sa participe si la tragerea la sorti unde vor putea castiga un sistem de navigatie auto GPS Mio 250.

 

7.1.2. Numele castigatorilor premiului garantat vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro, aceasta informatie fiind mentionata in anuntul publicat intr-un ziar de circulatie nationala.

 

7.2. Premii oferite prin tragere la sorti

 

7.2.1. Premiile oferite prin tragere la sorti, pentru intreg teritoriul Romaniei, sunt: 100 sisteme de navigatie auto GPS Mio 250, in valoare totala de 90.440 RON (TVA inclus).

 

7.2.2. La tragerea la sorti participa toate magazinele inscrise in programul Proactiv, care au respectat Planograma Proactiv pe tot parcursul acestui program si care au acumulat cel putin 900 RON, fara TVA, din achizitionarea de produse participante

 

7.2.3. Tragerea la sorti va avea loc pe data de 31 mai 2007 in prezenta unei comisii formate din membrii organizatori asistati de catre un notar public.

 

7.2.4. Fiecare din cele 14 regiuni va beneficia de o tragere la sorti separata care va avea loc la aceeasi data, mentionata la art. 7.2.3. La o tragerea la sorti vor participa numai magazinele care au indeplinit toate conditiile din regiunea respectiva. Pentru fiecare numarul de premii este proportional cu numarul de magazine participante din regiunea respectiva, conform tabelului din articolul 3.1, paragraful i, procentul rezultat fiind rotunjit pana la cel mai apropiat multiplu de 5.

 

7.2.5. In cazul in care numarul magazinelor dintr-o regiune care au acumulat peste 900 RON, fara TVA, din achizitia produselor Wrigley si care au respectat Planograma PROACTIV este mai mic decat numarul de sisteme de navigatie auto GPS Mio 250 alocat regiunii respective conform paragrafului anterior, acestia vor primi fara tragere la sorti premiile constand intr-un sistem de navigatie auto GPS Mio 250.

 

7.2.6. Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul programului se va stabili la sfarsitul promotiei, deoarece aceasta depinde de numarul magazinelor inscrise in program.

 

7.2.7. In cazul in care modelele specificate pentru obiectele ce reprezinta premiile campaniei nu mai exista pe stocul furnizorilor, acestea vor fi inlocuite cu obiecte similare de minim aceeasi valoare cu cele prezentate.

 

7.2.8. Numele magazinelor declarate castigatoare, atat a unui premiu instant cat si a unui premiu oferit prin tragere la sorti vor fi facute publice pe site-ul www.infopromotii.ro in termen de 30 zile de la data incheierii perioadei de derulare a Campaniei promotionale „Proactiv.

 

7.3. Denumirea magazinelor castigatoare impreuna cu premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro. Informatia cu privire la publicarea pe site-ul www.infopromotii.ro a denumirii magazinelor castigatoare impreuna cu premiile castigate, va fi mentionata intr-un anunt publicat intr-un ziar de circulatie nationala.

 

7.4. Premiile programului Proactiv, atat cele garantate cat si cele oferite prin tragere la sorti vor fi acordate magazinului in termen de 30 zile de la data tragerii la sorti.

 

Art. 8. Taxe si impozite

 

Organizatorul Programului nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina magazinului castigator.

 

 

Art. 9. Regulamentul Programului

 

Regulamentul oficial al Programului „Proactiv” este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si poate fi obtinut printr-o cerere scrisa la adresa O.P.1 C.P.18 Bucuresti pe toata perioada Programului. Prin participarea la Programul „Proactiv” organizat de WRIGLEY ROMANIA PRODUSE ZAHAROASE SRL, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.

 

 

Art. 10. Responsabilitate

 

10.1. Prin inscrierea in Programul „Proactiv” organizat de WRIGLEY ROMANIA PRODUSE ZAHAROASE SRL, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 

10.2. Formularele de evaluare primite devin proprietatea exclusiva a WRIGLEY ROMANIA PRODUSE ZAHAROASE SRL si nu vor fi returnate.

 

10.3. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

Formularele de participare si / sau evaluare deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

Formularele de participare pierdute sau pentru orice alte probleme cauzate de serviciile postale;

Pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra formularelor de participare si / sau evaluare si continutului acestora.

 

10.4. In cazul in care formularele de evaluare sunt pierdute sau deteriorate din cauza serviciilor postale, poate fi utilizat exemplarul Formularului de evaluare ramas in posesia magazinului.

 

10.5. Organizatorul are dreptul de a invalida formularele de evaluare care contin informatii false ori vadit eronate (ex. localitate inexistenta), care au datele completate ilizibil si care nu indeplinesc conditiile de validare.

 

10.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire al Programului in orice moment al acestuia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens.

 

 

Art. 11. Litigii

 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Programul „Proactiv”, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

Art. 12. Diverse

 

12.1. Prin participarea la Programul Proactivmagazinele sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.

 

12.2. Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal in legatura cu participantii la Program potrivit reglementarilor legale in vigoare cu privire la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie.

 

12.3. Prin inscrierea la program, participantii declara ca sunt de acord cu regulamentul programului si ca datele lor personale sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a WRIGLEY ROMANIA PRODUSE ZAHAROASE SRL si sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) din partea WRIGLEY ROMANIA PRODUSE ZAHAROASE SRL.

 

12.4. WRIGLEY ROMANIA PRODUSE ZAHAROASE SRL se obliga sa le respecte acestora drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Baneasa Center, Sos Bucuresti-Ploiesti, nr 17-21, Sector 1, Bucuresti, Romania, Wrigley Romania Produse Zaharoase.

 

12.5. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia operatorului de marketing direct al WRIGLEY ROMANIA PRODUSE ZAHAROASE SRL.

 

12.6. La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Baneasa Center, Sos Bucuresti-Ploiesti, nr 17-21, Sector 1, Bucuresti, Romania, WRIGLEY ROMANIA PRODUSE ZAHAROASE  SRL se obliga:

sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit,  datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

12.7. Prezenta promotie poate inceta inainte de durata stabilita la punctul 2 al prezentului Regulament, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa de a continua prezentul Program.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Proactiv Wrigley - Pastreaza formula succesului tau!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Proactiv Wrigley - Pastreaza formula succesului tau!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media