CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Prietenii Nesquik se cunosc dupa urechi

Promotie concurs cu premii Nesquik

Premii garantate: 500 x sapca Nesquik (pentru primii 500 de participanti ai caror prieteni si-au creat conturi pe site la invitatia acestora). Premii prin tragere la sorti, dintre toti membrii site-ului www.nesquik.ro indiferent de data crearii contului: 3 x consola Playstation Portable Sony.

Intra in contul tau de pe www.nesquik.ro (daca nu ai cont, creeaza-ti acum unul), acceseaza sectiunea “Promotii” si invita 3 prieteni sa se inscrie ca membri ai site-ului.

Perioada promoţiei: 10 aprilie - 25 mai 2009

Documente conexe

Promotie expirata
8 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

NOTA:
Regulamentul promotiei a fost modificat prin actul aditional publicat mai sus, la rubrica "Documente conexe".

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Prietenii Nesquik se cunosc dupa urechi”

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI SI PERIOADA DE DESFASURARE

 

1.1.      Organizatorul campaniei promotionale “Prietenii Nesquik se cunosc dupa urechi” (numita in cele ce urmeaza “Campania”)  este compania S.C. NESTLE ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei 9-9A, Bucuresti, Sector 2, capital social 30.783.300 RON, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/5516/2001, CUI 5921650, Tel. 021/204 40 00, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr.2168 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

 

1.2.      Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei.  Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore înaintea intrarii în vigoare.

 

1.3.      Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC Interactions Marketing SRL, cu sediul in Str. Pictor Iosif Iser, nr. 19, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1114/1997, Cod unic de inregistrare RO9188626, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 10558, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

2.2. Perioada de desfasurare a campaniei este 10 aprilie 2009 – 25 mai 2009 inclusiv.

 

2.3. Campania este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1 Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie, persoanele juridice sau asociatiile familiale  autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate în care angajatii S.C. NESTLÉ Romania S.R.L., angajatii agentiilor implicate si/sau ai companiilor distribuitoare ale S.C. NESTLÉ România S.R.L. si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

De asemenea, nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie copiii cu varsta sub 6 ani.

 

3.2. La aceasta Campanie pot participa toti consumatorii cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei. Persoanele cu varsta cuprinsa intre 6-18 ani pot participa doar cu acordul explicit al parintelui sau tutorelui legal, aceasta insemnand completarea de catre parinte/ tutore legal a formularului electronic de inscriere si bifarea casutei de acord de comunicare promotionala de pe site-ul campaniei promotionale www.nesquik.ro. Toti consumatorii care intra in promotie vor fi in continuare numiti „Participanti

 

3.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. 

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1.      Campania se desfasoara prin intermediul site-ului www.nesquik.ro.

 

4.2.      Pentru a intra in Campanie, Participantii trebuie sa aiba un cont pe site-ul www.nesquik.ro. In cazul in care nu au un cont pe site, isi pot crea unul in mod gratuit, folosind optiunea „Cont nou”, in baza unei adrese valide de e-mail.

Participantii care vor sa castige o sapca Nesquik, trebuie sa se logheze in contul lor, sa intre la sectiunea Promotii de pe site-ul www.nesquik.ro si sa invite cu succes (invitatia a fost acceptata si prietenul si-a creat cont pe site) 3 (trei) prieteni sa isi creeze cont pe site-ul www.nesquik.ro. Primii 500 de Participanti care au invitat cu succes 3 (trei) prieteni castiga garantat o sapca Nesquik. Nu se pot trimite invitatii catre prieteni deja inregistrati pe www.nesquik.ro (sistemul va genera o eroare). Toti membrii inscrisi pe site-ul www.nesquik.ro, la sfarsitul promotiei, indiferent daca s-au inscris sau nu in perioada promotionala, intra in tragerea la sorti pentru 3 (trei) Console Playstation Portabile Sony.

 

4.3. Pentru a-si invita prietenii, participantul trebuie sa intre pe site-ul www.nesquik.ro, la sectiunea Promotii si sa completeze, in campul indicat, adresele de e-mail valide ale prietenilor pe care doreste sa-i invite. Apasand butonul „Invita”, un e-mail de invitare se trimite automat catre adresele indicate, in cazul in care acestea nu sunt deja inscrise pe site.

 

4.4. Un participant poate castiga o sapca Nesquik doar in momentul in care toti cei trei prieteni invitati si-au creat cont pe site. Pentru a putea castiga la randul sau o sapca, un prieten care a acceptat ivitatia si si-a creat cont pe site, trebuie sa invite cu succes alti trei prieteni. Ordinea primilor 500 de Participanti este data de momentul in care ultimul dintre cei 3 prieteni invitati a acceptat invitatia si si-a creat cont pe site.

 

4.5. O invitatie este acceptata cu succes daca prietenul invitat intra pe site-ul www.nesquik.ro dand click pe link-ul din e-mailul de invitare, dupa care isi creeaza un cont valid pe site-ul www.nesquik.ro.

 

4.6. Sepcile Nesquik pot fi castigate doar de catre Participantii care invita cu succes cel putin 3 (trei) prieteni pe site-ul www.nesquik.ro.

 

4.7. Dintre primii 500 de participanti, un Participant poate castiga un singur premiu garantat, indiferent de cati prieteni invita peste limita minima admisa de 3 (trei).

 

4.8. In cazul in care sunt mai putin de 500 de intrari in Campanie, vor fi declarati castigatori toti participantii, atat timp cat sunt indeplinite conditiile de la punctul 4.2, 4.3 si 4.4  Si in acest caz, un castigator nu poate primi mai mult de un premiu.

 

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

 

5.1. Premiile atribuite in cadrul prezentei Campanii constau in 500 de sepci Nesquik, in valoare de 14  RON fara TVA/ bucata si 3 (trei) Console Playstation Portabile Sony in valoare de 680 RON fara TVA/ bucata.

 

5.2. Valoarea totala bruta a premiilor mentionate la art.5.1 de mai sus este de 10.877 ron (TVA inclus).  Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii procesului verbal de predare - primire a premiului, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

 

5.3. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului la OP 6, CP 55, Bucuresti sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea participarii la campanie si/ sau consultarii Regulamentului de desfasurare a Campanie).

 

5.4. Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

 

5.5. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la e-mailurile care nu ajung la destinatie din cauza unor erori care nu tin de organizator).

 

5.6. In cazul in care pana la data incheierii Campaniei nu vor fi cel putin 500 de intrari valide conform art. 4.2, premiile ramase, constand in sepci Nesquik, nu vor mai fi acordate.

 

 

SECTIUNEA 6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 

6.1. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

 

6.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile, suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

 

 

SECTIUNEA 7. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI

 

7.1 Pentru a putea fi declarat castigator valid al unui premiu garantat constand intr-o sapca Nesquik, un participant trebuie sa:

a)                  Sa fie inscris pe site-ul www.nesquik.ro

b)                  Sa invite cu succes minim 3 (trei) prieteni sa isi creeze cont pe site-ul www.nesquik.ro

c)                  Sa completeze toate campurile obligatorii din formularul de inscriere.

d)                  Persoanele cu varsta cuprinsa intre 6-18 ani pot participa doar cu acordul scris al parintelui sau tutorelui legal, aceasta insemnand completarea de catre parinte a formularului electronic de inscriere si bifarea casutei de acord de comunicare promotionala de pe site-ul campaniei promotionale www.nesquik.ro.

e)                  Parintele sau tutorele legal trebuie sa completeze toate campurile obligatorii din formularul de inscriere.

 

7.2. Premiile garantate (500 sepci) vor fi expediate prin posta catre castigatorii cu varsta peste 18 ani fara o notificare telefonica prealabila. Premiile garantate castigate de participantii cu varsta intre 6 si 18 ani vor fi expediate prin posta parintilor sau tutorilor legali, fara o notificare telefonica prealabila, pe adresa specificata de acestia in formularul de inscriere. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care nu ajung la destinatie sau ajung deteriorate datorita functionarii defectuoase a serviciilor postale sau datorita adreselor incomplete din formularul de inregistrare.

 

7.3. Castigatorii celor 3 (trei) Console Playstation Portabile Sony vor fi desemnati printr-o tragere la sorti electronica pe data de 27.05.2009, in urma careia vor fi desemnati 3 (trei) castigatori si 6 rezerve. Castigatorii vor fi anuntati telefonic, incepand cu data de 28.05.2009, de catre un reprezentant al Organizatorului. Organizatorului va face 4 incercari telefonice de a contacta castigatorul fiecarui premiu, in intervale de timp diferite. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat telefonic in termen de 2 zile lucratoare, ii  va fi expediata prin curier rapid o scrisoare recomandata in care este instruit sa contacteze organizatorul in termen de maxim 10 zile lucratoare. Daca in acest termen castigatorul sau reprezentantul legal nu contacteaza organizatorul, premiul este atribuit urmatoarei rezerve care poate fi contactata conform procedurilor prevazute in prezentul articol. Expedierea premiilor reprezentand console Playstation Portabile Sony se va face prin curier rapid, dupa ce castigatorii sau parintii/ tutorii legali ai acestora trimit catre organizator prin email, fax sau curier rapid o copie dupa cartea de identitate a castigatorului sau tutorelui legal in cazul minorilor inscrisi pe site precum si o declaratie prin care sunt de acord ca minorul sa primeasca premiul respectiv. In cazul in care pana pe 15.06.2009, ora 18:00 nu poate fi contactata nici una dintre cele 6 rezerve, premiul nu va mai fi acordat.

 

7.4. Lista castigatorilor validati va fi publicata pe www.cautpromotii.ro si www.infopromotii.ro pe data de 30.05.2009. Publicarea numelui castigatorilor si a castigurilor acordate se va realiza in conformitate cu obligatiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

SECTIUNEA 8. MINORII SI SAU AFLATE IN IMPOSIBILITATE FIZICA DE A SE DEPLASA

 

8.1. În cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani) acesta este îndreptatit sa intre în posesia premiului prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau legal. Acestia din urma vor semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea oficiala a premiului respectiv reprezentantului minorului, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta.

 

8.2. In cazul in care unul dintre castigatorii desemnati conform Sectiunii 7 din prezentul Regulament se afla in imposibilitate fizica de a se deplasa, predarea premiului se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator numai in baza unei procuri autentificate de catre un Notar Public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

 

 

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

9.1       Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168.

 

9.2       Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.  Numele si prenumele câstigatorilor si premiile castigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 211/2008.

 

9.3       Organizatorul le poate solicita Participantilor, castigatori ai Premiilor Zilnice sau Marelui Premiu, acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lor. Castigatorii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care castigatorii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

 

9.4       Prin simpla participare la Campanie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care au bifat in formularul electronic de pe site-ul www.nesquik.ro casuta privind acordul legal al parintelui/tutorelui legal (“Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile de mai jos referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.”) precum si casuta privind acordul de comunicari ulterioare in scop de marketing direct, respectiv. (“Sunt de acord sa primesc pe viitor informatii cu caracter promotional din partea Nestle Romania SRL prin orice mijloace de comunicare.“)

 

9.5       Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

9.6       Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Nestlé Romania SRL, cu sediul în Iride Bussines Park, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9 - 9 A, sector 2, Bucuresti, Romania, în atentia Serviciul Consumatorului.

 

9.7.  Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor, prin apelarea numarului de telefon 08008 NESTLÉ (08008 637 853, linie telefonica gratuita apelabila din reteaua Romtelecom, de luni pana vineri intre orele 9h00 - 18h00 (cu exceptia sarbatorilor legale) si/sau solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa: contact.nestle@ro.nestle.com sau printr-o solicitare scrisa la OP 6, CP 55, Bucuresti. Regulamentul Oficial al campaniei va fi, de asemenea, publicat, pe intreaga durata a campaniei, pe site-ul www.cautpromotii.ro, www.infopromotii.ro si www.nesquik.ro.

 

 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

 

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

 

SECTIUNEA  11.  LITIGII SI FRAUDE

 

11.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

 

11.2.    Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: S.C. Nestlé Romania S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladire IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti România, în atentia „Serviciul Consumatorului”, în termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii castigatorului/ castigatorilor care se considera lezati in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

 

11.3.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

11.4.    In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

 

12.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila în mod gratuit oricarui solicitant conform art. 9.6.

 

12.2. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, si a fost semnat  si autentificat in data de 07.04.2009, in prezenta unui Notar Public, în 5 exemplare originale.

Nu avem elemente multimedia.
Moderator 1 (Infopromotii) in 13 aprilie 2009, 13:22
Raspuns pentru Eugenia (Craiova) in 11 aprilie 2009, 21:13
Buna seara! eu nu reusesc sa particip la nesquik, nici sa postez comentraii pe pag promotiei ! deci, mi-am facut cont, insa nu ma pot loga pt a trimite invitatiile, pt ca nu pot sa complectez campurile user si parola, deoarece nu se vad si nici nu exista o bara laterala...cred ca intelegeti ce vreau sa spun ! nu stiu care este cauza! poate ma ajutati dvs ! multumesc !
Draga Eugenia,

Am contactat organizatorii promotiei Nesquik, le-am transmis mesajul tau si te rugam sa ne scrii un mesaj folosind rubrica de contact din meniul de jos al site-ului nostru, cu urmatoarele informatii:
- cand ti-ai creat cont pe www.nesquik.ro
- ce adresa de e-mail ai folosit la inscriere
- daca ti-ai activat ulterior contul dand click pe link-ul din e-mailul de validare
- sa ne explici mai detaliat ce anume nu functioneaza cand incerci sa te loghezi.

Organizatorii va recomanda tuturor sa folositi Flash 10 pentru o vizionare corecta a site-ului.
Mult succes!
Levente (Odorheiu-Secuiesc) in 15 aprilie 2009, 12:58
Buna ! Problema mea e ca in cazul in care vreau sa fac un cont nou nu am unde sa trec adresa de mail,pur si simplu nu exista.Fara acest lucru restul n-are rost= nu se poate face un cont nou. Astept rezolvarea cazului. O zi buna.
Stefan Silviu (Slobozia) in 20 aprilie 2009, 00:19
Ca sa rezolvi problema tine apasat pe mouse pe bara de scroll din dreapta si trage-o in jos si o sa apara si rubrica despre care vorbesti tu. Mai simplu , daca ai mouse cu scroll , trage si tu de scroll spre tine si din nou o sa iti apara rubrica.
narciza (buzau) in 21 aprilie 2009, 08:56
Buna ziua Cum pot afla daca am castigat sapcuta cu urechiute? Cum poti intra intra in TOP 5 ?
Moderator 2 (Infopromotii) in 22 aprilie 2009, 19:00
@ Narcisa (Buzau) - raspuns din partea organizatorilor:
"Ca sa fii in TOP 5 trebuie, mai intai, sa intri in contul tau si sa te joci cu Quicky (click pe Quicky de pe homepage). Strange cat mai multe puncte si numele tau va aparea in TOP 5. Mai multe informatii gasesti la sectiunea Intrebari frecvente de la www.nesquik.ro."
narciza (buzau) in 22 aprilie 2009, 22:43
Buna seara! Nu mi-ati raspuns in ceea ce priveste sapcuta cu urechi. Cum pot afla daca voi primi un (am respectat regulile din regulament)
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 aprilie 2009, 14:35
Draga Narciza,
Am transmis organizatorilor intrebarea ta si speram sa revenim curand cu un raspuns pentru tine.
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 mai 2009, 15:23
Draga Narciza, am primit raspunsul organizatorilor pentru tine:

"Buna,
Conform regulamentului oficial al campaniei, premiile garantate vor fi expediate prin posta catre castigatorii cu varsta peste 18 ani fara o notificare telefonica prealabila. Premiile garantate castigate de participantii cu varsta intre 6 si 18 ani vor fi expediate prin posta parintilor sau tutorilor legali, fara o notificare telefonica prealabila, pe adresa specificata de acestia in formularul de inscriere. De asemenea, lista castigatorilor validati si a premiilor castigate va fi publicata pe www.cautpromotii.ro si www.infopromotii.ro pe data de 30.05.2009. Premiile vor fi expediate in termen de 30 de zile calendaristice de la data publicarii listei castigatorilor.
Cu consideratie,
Echipa Nesquik"
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Prietenii Nesquik se cunosc dupa urechi"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Prietenii Nesquik se cunosc dupa urechi

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media