CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Povestea cadourilor Fino de Craciun, in G'Market

Fino Gima

Premii instant: 8000 x set 5 bureti de bucatarie Fino; 4000 x pungi Fino 3L; 400 x bureti Teflon Fino.

Cumpara minim 3 produse Fino (sau multiplu de 3) din magazinele G’Market si prezinta bonul fiscal promoterului aflat la stand, dupa casele de marcat.

Perioada promoţiei: 05 decembrie - 23 decembrie 2010

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul Oficial al campaniei  promotionale
“Povestea cadourilor Fino de Craciun, in G’Market”


Art. 1 - Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale
(1) Campania “Povestea cadourilor Fino de Craciun, in G’Market”
 denumita în continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre S.C. SARANTIS ROMANIA S.A., cu sediul social în Sos. de Centura, nr. 13A, Com. Chiajna, jud. Ilfov, având C.U.I. RO 8601391, J23/1059/2001, reprezentata prin Constantin Tudorache, în calitate de Director Executiv, denumita în continuare "Organizator". Campania se desfasoara pentru si in numele SARANTIS ROMANIA S.A. cu sediul in Soseaua de Centura 13 A, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Judetul Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr J23/1059/2001, cod unic de inregistrare RO 8601391, cont RO44ABNA4100264100034866, deschis la RBS BANK
(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul oficial”). 
(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricarei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, prin afisarea acestuia în magazinele participante, la insula cu produsele participante (stand) sau la Relatii Clienti si pe site-ul www.infopromotii.ro
(4) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmând a fi adusa la cunostinta publica în modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). 

Art. 2 - Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei
(1) Campania este organizata si se desfasoara în reteaua de magazine G’Market.
(2) Campania va fi lansata la data de 05 decembrie 2010 si va înceta la data de 24 decembrie 2010. În situatia în care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica în modalitatile prevazute la Art. 1, alin. (3). 
(3) Pe durata campaniei, în magazinele  G’Market Mall Vitan, G’Market Mall Plaza, G’Market Mall Iasi, G’Market Mall Focsani vor fi plasate la standul promotional Fino materiale informative în perioada 05 decembrie - 24 decembrie 2010. In plus, vor fi acordate premii pe loc cumparatorilor care vor face dovada achizitionarii a minim 3 produse Fino sau a multiplu de 3 produse.

Art. 3 - Mecansimul Campaniei
Campania promotionala “Povestea cadourilor Fino de Craciun, in G’Market” se va desfasura dupa urmatorul mecanism.
Un promoter va fi prezent la raftul cu produse Fino, informand clientii asupra promotiei in desfasurare, iar cel de-al doilea promoter va sta la stand, dincolo de casele de marcat, si va inmana pe loc un premiu instant, din categoria I castigatorilor care vor dovedi, pe baza bonului de casa, ca au achizitionat cel putin 3 produse din gama Fino.
Fiecare client care va achizitiona minim 3 produse sau a multiplu de 3 produse din gama Fino, in intervalul mentionat, va primi pe loc, pe baza bonului de casa, dincolo de casele de marcat, unul dintre premiile Fino.

Premiile oferite pe loc participantilor la campanie sunt:
-    Fino – bureti de spalat vase – Pachet 5 buc
-    Fino – pungi alimentare – Mikroten 3L
-    Fino – bureti teflon – 1 buc

Art. 4 - Produsele participante
(1)    Produsele participante în Campanie în cadrul tombolei sunt urmatoarele:
          - Orice produs din gama Fino.

Art. 5 - Dreptul de participare
(1) La Campanie poate participa orice persoana fizica în vârsta de peste 18 ani sau persoana juridica (denumita în continuare „Participant”) care îndeplineste urmatoarele criterii:
i) a cumparat, în perioada stipulata la art. 2 alin 2, orice 3 produse Fino ( sau a multiplu de 3 produse) din magazinele participante la promotie.
ii) prin participarea la aceasta campanie accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.
(2) La campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul întai ale acestora.

Art. 6 - Câstigurile
(1) Premiile oferite pe loc pentru achizitionarea oricaror 3 produse din gama Fino (sau a multiplu de 3 produse), care se regasesc pe bonul fiscal sunt:

DENUMIRE PRODUS

CANTITATE

VALOARE TOTALA PREMII CATEGORIA I (TVA inclus)

FINO MIKROTEN BAGS 3L

4000

8920

FINO TEFLON SCOURER 1PCS

400

696

FINO BURETI DE BUCATARIE 5 BUC

8000

67440

 

 

77056


(2) Valoarea totala estimata a premiilor din categoria I este de 77.056 ron (tva inclus).
(3) Premiile se acorda conform conditiilor descrise în Art. 3, alin. (1).
(4) Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului, nici nu se poate schimba premiul cu alte produse.
   
Art. 7 - Încetarea înainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate înceta înainte de termen, în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
(2) Situatiilor avute în vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) În situatiile avute în vedere la art. 7, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica în modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 8 - Litigiile si legea aplicabila
(1) Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din municipiul Bucuresti în conformitate cu dreptul comun.
(2) Legea aplicabila este legea romana.

Art. 9 - Taxe
(1) Premiile peste 600 de Ron sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor în vigoare, iar impozitul pe venit datorat de câstigatori va fi retinut de catre Organizator din valoarea totala a premiului.

Art. 10 - Responsabilitate
(1) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (24 decembrie 2010), exclusiv în cazul în care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa organizatorului.

Art. 11 - Date personale
(1) Prin participarea la campania promotionala “Povestea cadourilor Fino de Craciun, in G’Market”.
Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si îsi exprima acordul în privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului. Baza de date continand adresele datele personale ale participantilor la activare vor fi operate prin intermediul SC Pella Events S.R.L inscrisa in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr 3103 reprezentata prin dl Eugen Saulea in calitate de Director General, baza de date urmând a fi distrusa de indata ce castigatorii sunt anuntati, exceptie facand datele personale ale castigatorilor de premii peste 600 RON care vor fi pastrate in contabilitate potrivit normelor fiscale.
(2) Participantilor la campania promotionala “Povestea cadourilor Fino de Craciun, in G’Market”, le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în special urmatoarele drepturi:
§    dreptul de acces la date;
§    dreptul de interventie asupra datelor;
§    dreptul de opozitie;
§    dreptul la informare;
§    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
§    dreptul de a solicta stergerea datelor.
Aceste drepturi pot fi exercitate dupa cum urmeaza:
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.
Participantii pot intrerupe oricand comunicarea cu Fino, trimitand o cerere scrisa, adresata Organizatorului, prin care sa solicite acest lucru.
   
Art. 12 - Exemplarele Regulamentului oficial
(1) Regulamentul oficial a fost redactat în 5 (cinci) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 4 (patru) exemplare originale.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Povestea cadourilor Fino de Craciun, in G'Market"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Povestea cadourilor Fino de Craciun, in G'Market

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media