CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Povestea cadourilor Fino de Craciun, in Carrefour si Cora

Povestea cadourilor Fino de Craciun

Premii instant: 15.000 x set 5 bureti de spalat vase; 10.000 x pungi alimentare Mikroten; 2.000 x bureti teflon. Prin tragere la sorti: 6 x aparat pentru sandvis; 4 x blender; 2 x masina de facut paine.

Cumpara minim 3 produse Fino (sau multiplu de 3) din Carrefour sau Cora si completeaza talonul primit de la promoterul aflat la standul promotiei, dupa casele de marcat. Pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 15 noiembrie - 05 decembrie 2010

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul Oficial al campaniei  promotionale
“Povestea cadourilor Fino de Craciun, in Carrefour si Cora”


Art. 1 Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale
(1) Campania “Povestea cadourilor Fino de Craciun, in Carrefour si Cora” denumita în continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre S.C. SARANTIS ROMANIA S.A., cu sediul social în Sos. de Centura, nr. 13A, Com. Chiajna, jud. Ilfov, având C.U.I. RO 8601391, J23/1059/2001, reprezentata prin Constantin Tudorache, în calitate de Director Executiv, denumita în continuare "Organizator". Campania se desfasoara pentru si in numele SARANTIS ROMANIA S.A. cu sediul in Soseaua de Centura 13 A, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Judetul Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr J23/1059/2001, cod unic de inregistrare RO 8601391, cont RO44ABNA4100264100034866, deschis la RBS BANK
(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul oficial”). 
(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricarei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, prin afisarea acestuia în magazinele participante, la insula cu produsele participante (stand) sau la Relatii Clienti si pe site-ul www.infopromotii.ro.
(4) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmând a fi adusa la cunostinta publica în modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). 

Art. 2 Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei
(1) Campania este organizata si se desfasoara în reteaua de magazine Carrefour si Cora.
(2) Campania va fi lansata la data de 15 noiembrie 2010 si va înceta la data de 05 decembrie 2010. În situatia în care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica în modalitatile prevazute la Art. 1, alin. (3). 
(3) Pe durata campaniei, în magazinele  Carrefour Arad, Carrefour Braila, Carrefour Brasov, Carrefour Baneasa, Carrefour Colentina, Carrefour Militari, Carrefour Orhideea, Carrefour Unirii, Carrefour Vitan, Carrefour Berceni, Carrefour Cluj, Carrefour Constanta, Carrefour Focsani, Carrefour Iasi Felicia, Carrefour Iasi Era, Carrefour Pitesti, Carrefour Ploiesti, Carrefour Suceava, Carrefour Oradea 1, Carrefour Oradea 2, Carrefour Buzau, Carrefour Sibiu, Carrefour Drobeta si Cora Lujerului, Cora Pantelimon, Cora Sun Plaza, Cora Baia Mare, Cora Cluj-Napoca vor fi plasate urne la standul promotional Fino, materiale informative si taloane de participare la tombola finala, în perioada 15 noiembrie - 05 decembrie 2010. In plus, vor fi acordate premii pe loc cumparatorilor care vor face dovada achizitionarii a minim 3 produse Fino sau a multiplu de 3 produse.

Art. 3 Mecansimul Campaniei
Campania promotionala “Povestea cadourilor Fino de Craciun, in Carrefour si Cora” se va desfasura dupa urmatorul mecanism.

Un promoter va fi prezent la raftul cu produse Fino, informand clientii asupra promotiei in desfasurare, iar cel de-al doilea promoter va sta la stand, dincolo de casele de marcat, si va inmana pe loc un premiu din categoria I castigatorilor care vor dovedi, pe baza bonului de casa, ca au achizitionat cel putin 3 produse din gama Fino.
Fiecare client care va achizitiona minim 3 produse sau a multiplu de 3 produse din gama Fino, in intervalul mentionat, va primi pe loc, pe baza bonului de casa, dincolo de casele de marcat, unul dintre premiile Fino, din categoria I.

Premiile oferite pe loc participantilor la campanie, premii ce apartin categoriei I, sunt:

-    Fino – bureti de spalat vase – Pachet 5 buc
-    Fino – pungi alimentare – Mikroten 3L
-    Fino – bureti teflon – 1 buc

Consumatorii care doresc sa participe la campanie si sa primeasca premiul instant vor completa talonul primit de la promoter, ce contine urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa, oras, numele magazinului si numarul de telefon al cumparatorului. Acest tichet va fi introdus in urna speciala pentru participarea la marea extragere pentru obtinerea unuia din premiile ce apartin categoriei II.
Organizatorul va amplasa urna si taloane de participare la tombola la standul promotional fino in magazinele Carrefour si Cora participante la promotie, conform Art.2 alin. (1).
(1) La achizitionarea oricaror 3 produse Fino (sau a multiplu de 3 produse) poti completa un talon pentru tombola. “Povestea cadourilor Fino de Craciun, in Carrefour si Cora”.
(2) Pentru a participa la tombola si pentru ca talonul sa fie valid, cumparatorul trebuie sa achizitioneze oferta corecta conform art. 5, sa pastreze bonul de casa care sa dovedeasca achizitia si sa completeze corect si complet talonul de participare la tombola pe care il poate lua de la raftul cu produse Fino.
(3) Persoanele care indeplinesc conditia prevazuta de Art.5, alin. (1), vor completa corect si complet talonul si il vor depune in urna la standul promotional Fino.
(4) Chiar daca sunt achizitionate mai multe oferte de produse (multiplu de 3) participante pe acelasi bon, nu se va completa decat un singur talon de participare la tombola. Pentru multiplu de bonuri distincte care atesta indeplinirea conditiilor de participare se completeaza multiplu de taloane de participare la tombola.
(5) Daca vor fi gasite mai multe taloane completate cu acelasi numar/data al bonului fiscal de catre o singura persoana, acestea vor fi invalidate.
(6) Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti în ziua de 19 decembrie 2010, în magazinul Carrefour Baneasa si premiile vor fi oferite la o data ulterioara extragerii, dar nu mai târziu de o luna de la terminarea campaniei. Toate taloanele din toate magazinele participante vor fi colectate in magazinul Carrefour Baneasa. Taloanele vor fi amestecate pentru fiecarea retea de magazine, si se va face extragerea dintr-o singura urna pentru reteaua Carrefour si dintr-o alta urna separata pentru reteaua Cora, conform numarului de premii alocat pentru aceasta campanie.
(7) Bonul de cumparaturi sau factura trebuie pastrate în original pentru validarea castigatorilor si revendicarea premiului oferit in urma tombolei pana pe data de 25 decembrie 2010.
(8) Dupa data încetarii Campaniei, produsele participante în modul în care acestea sunt identificate la Art. 4 din prezentul Regulament, îsi pierd aceasta calitate de produse participante, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate si neasumându-si nici o obligatie în legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce clientii magazinelor la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.
(9) Toate produsele oferite trebuie sa fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, în caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizatori.

Art. 4 Produsele participante
(1) Produsele participante în Campanie în cadrul tombolei sunt urmatoarele:

          - Orice produs din gama Fino.

Art. 5 Dreptul de participare
(1) La Campanie poate participa orice persoana fizica în vârsta de peste 18 ani sau persoana juridica (denumita în continuare „Participant”) care îndeplineste urmatoarele criterii:
i) a cumparat, în perioada stipulata la art. 2 alin 2, orice 3 produse Fino (sau a multiplu de 3 produse) din magazinele participante la promotie.
ii) prin participarea la aceasta campanie accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.
(2) La campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul întai ale acestora.

Art. 6 Anuntarea si acordarea premiilor
(1)    Pentru tombola, premiile care vor fi oferite în urma tragerii la sorti sunt:
-    6 Aparate pentru sandvisuri
-    4 Blendere
-    2 Masini de facut paine

(2)    Prin tragerea la sorti se vor extrage castigatorii (6 castigatori de aparate pentru sandvisuri, 4 castigatori de blender si 2 castigatori de masina de facut paine) si câte trei rezerve pentru fiecare câstigator. Premiile sunt alocate in mod egal pentru fiecare retea in parte, respectiv:
-    3 Aparate pentru sandvisuri
-    2 Blendere
-    1 Masina de facut paine

atat pentru reteaua Carrefour, cat si pentru reteaua Cora.

(3) Tragerea la sorti va avea loc pe data 19 decembrie 2010 în prezenta unui reprezentant al Organizatorului si va fi asistata de un notar public. Toate urnele din toate magazinele participante se vor aduce în Carrefour Baneasa, talonele se vor amesteca, câstigatorii si rezervele se vor extrage dintr-o singura urna conform numarului de premii alocat pentru aceasta campanie.
(4) Participantii castigatori in urma tragerii la sorti vor fi anuntati telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului, în termen de 14 zile de la data extragerii, moment în care li se va comunica si modalitatea prin care vor intra în posesia premiilor. Castigatorii trebuie sa trimita bonul fiscal scanat la adresa de mail office@pella.ro sau prin fax la numarul 0212 240 520, pentru a putea dovedi ca au achizitionat oferta corecta si in perioada campaniei, 15.11-05.12.2010 si trebuie sa furnizeze Organizatorului o copie dupa actul de identitate care se ataseaza la procesul verbal de predare primire al premiului. Câstigatorii care nu pot fi contactati în 14 zile de la data tragerii la sorti prin care au fost desemnati câstigatori vor pierde dreptul asupra premiului, care va fi acordat rezervei imediat urmatoare. Daca rezervele nu pot fi contactate în 14 zile de când au fost desemnate câstigatoare, se efectueaza o noua tragere la sorti.
(5) Validarea câstigatorului se va face în momentul prezentarii de catre acesta a bonului fiscal în original. Castigatorii trebuie sa trimita bonul fiscal scanat sau prin fax, pentru a putea sa ateste ca au achizitionat oferta corecta pe perioada promotiei, 15.11-05.12.2010. Daca acesta nu poate face dovada faptului ca a achizitionat oferta corecta, este declarat invalid. In momentul inmanarii premiului, castigatorul trebuie sa prezinte si bonul fiscal in original.
(6) Acestia vor prezenta în momentul primirii premiului actul de identitate si vor semna un proces verbal de primire prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat. Premiul va fi livrat personal de catre un reprezentant al organizatorului in magazinul Carrefour sau Cora de unde a fost achizitionata oferta sau prin curier la  adresa din actul de identitate al castigatorului.
(7) Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea în aceasta campanie promotionala implica acordul participantilor ca în cazul în care vor iesi câstigatori, numele si orasul de resedinta al câstigatorului sa poata fi facute publice potrivit legii si utilizate de catre organizator în mod gratuit.
(8) Premiile se vor acorda numai persoanelor care au depus taloanele în urnele Fino amplasate la Relatii Clienti/ stand FINO in perioada 15 noiembrie-05 decembrie 2010. Taloanele castigatoare care prezinta neregularitati de forma, culoare sau tipar, cele care au fost falsificate sau deteriorate, sau prezinta alte erori vor fi considerate nule si nu vor participa la tragerea la sorti. Orice încercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei în vigoare.
(9) Fiecare participant poate câstiga un singur premiu. Premiul pentru care a fost extras prima data, este premiul ce va fi câstigat de respectivul participant la promotie. Daca un participant este extras si a doua oara, a doua extragere va fi anulata, si se va extrage urmatorul participant pentru acel premiu.

Art. 7 Câstigurile
(1) Premiile oferite pe loc pentru achizitionarea oricaror 3 produse din gama Fino (sau a multiplu de 3 produse), care se regasesc pe bonul fiscal sunt:

DENUMIRE PRODUS

CANTITATE

VALOARE TOTALA PREMII CATEGORIA I (TVA inclus)

FINO MIKROTEN BAGS 3L

10,000

22,320

FINO TEFLON SCOURER 1PCS

2,000

3,472

FINO BURETI DE BUCATARIE 5 BUC

15,000

126,480

 

 

152,272


(2) Valoarea totala estimata a premiilor din categoria I este de 152.272 ron (tva inclus).
(3) Premiile se acorda conform conditiilor descrise în Art. 3, alin. (1).
(4) Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului, nici nu se poate schimba premiul cu alte produse.


(5) Premiile oferite in urma tragerii la sorti pentru dupa desfasurarea intregii campanii sunt dupa cum urmeaza:

 

Premii – categoria II

Cantitate (buc)

Valoare comerciala (RON)/premiu

Valoare totala premii (inclusiv TVA si impozit premii)

Aparat pentru sandvisuri

6

153

918

Blender

4

209

836

Masina de facut paine

2

590

1180


(6) Valoarea totala estimata a premiilor din categoria II este de 2.934 ron (tva inclus).
(7) Premiile se acorda conform conditiilor descrise în Art. 3, alin. (4).
(8) Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului, nici nu se poate schimba premiul cu alte produse.

Art. 8 Încetarea înainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate înceta înainte de termen, în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
(2) Situatiilor avute în vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) În situatiile avute în vedere la art. 7, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica în modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 9 Litigiile si legea aplicabila
(1) Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din municipiul Bucuresti în conformitate cu dreptul comun.
(2) Legea aplicabila este legea romana.

Art. 10 Taxe
(1) Premiile peste 600 de Ron sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor în vigoare, iar impozitul pe venit datorat de câstigatori va fi retinut de catre Organizator din valoarea totala a premiului.

Art. 11 Responsabilitate
(1) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (05 decembrie 2010), exclusiv în cazul în care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa organizatorului.

Art. 12 Date personale
(1) Prin participarea la campania promotionala “Povestea cadourilor Fino de Craciun, in Carrefour si Cora”.
Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si îsi exprima acordul în privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului. Baza de date continand adresele datele personale ale participantilor la activare vor fi operate prin intermediul SC Pella Events S.R.L inscrisa in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr 3103 reprezentata prin dl Eugen Saulea in calitate de Director General, baza de date urmând a fi distrusa de indata ce castigatorii sunt anuntati, exceptie facand datele personale ale castigatorilor de premii peste 600 RON care vor fi pastrate in contabilitate potrivit normelor fiscale.
(2) Participantilor la campania promotionala “Povestea cadourilor Fino de Craciun, in Carrefour si Cora”, le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în special urmatoarele drepturi:
§    dreptul de acces la date;
§    dreptul de interventie asupra datelor;
§    dreptul de opozitie;
§    dreptul la informare;
§    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
§    dreptul de a solicta stergerea datelor.
 Aceste drepturi pot fi exercitate dupa cum urmeaza:
 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.
Participantii pot intrerupe oricand comunicarea cu Fino, trimitand o cerere scrisa, adresata Organizatorului, prin care sa solicite acest lucru.
   
Art. 13 Exemplarele Regulamentului oficial
(1) Regulamentul oficial a fost redactat în 5 (cinci) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 4 (patru) exemplare originale.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Povestea cadourilor Fino de Craciun, in Carrefour si Cora"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Povestea cadourilor Fino de Craciun, in Carrefour si Cora

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media