CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Policolor: "Trafalesti cu Spor, câstigi usor"

Trafalesti cu Spor castigi usor

Premii prin tragere la sorti: 1 x 25.000 RON; 10 x excursie pentru 2 persoane in Antalya (Turcia).
Premii instant: 1.500 x tricou; 500 x cana; 500 x tricou polo; 500 x produs Spor.

Cumpara cel putin un produs participant si trimite codul unic format din 8 caractere alfanumerice, aflat sub eticheta, prin SMS la 1711 (tarif standard in retelele Cosmote, Orange, Vodafone si Zapp). Pastreaza eticheta pentru validare.

Perioada promoţiei: 15 iunie - 20 august 2011

Promotie expirata
5 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
CAMPANIA PUBLICITARA "TRAFALESTI CU SPOR, CÂSTIGI USOR"


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.    Campania promotionala “Trafalesti cu Spor, câstigi usor” ("Campania") este organizata si desfasurata de Policolor S.A., o societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucuresti, Bd. Theodor Pallady Nr. 51, Sector 3, avand Codul Unic de Inregistrare RO 326318, si numar de operator de date cu caracter personal 1835 (denumita in continuare "Organizator")
1.2.    Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").
1.3.    Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.policolor.ro.
1.4.    Campania se desfasoara prin intermediul agentiei S.C. Saatchi & Saatchi S.R.L, cu sediul in Bucuresti, Calea Serban Voda Nr. 133, Sector 4, avand Codul Unic de Inregistrare RO 11753730.
1.5.    Mecanismul de campanie si baza de date vor fi operate prin intermediul S.C. Intertel Communications S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Strada Luigi Cazzavillan Nr. 36-38, Sector 1, cod unic de inregistrare nr 14860609 atribut fiscal R, societate autorizata de catre A.N.S.P.D.C.P, avand numarul de operator 11999 (numita in cele ce urmeaza “Agentia Mobile Marketing” sau „Agentia SMS”).

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
Campania va fi lansata la data de 15 Iunie 2011 si va dura pana la data de 20 august 2011 inclusiv, numita in continuare „Durata Campaniei”. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe www.policolor.ro.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE
4.1.    Marcile si ambalajele participante sunt: SPOR baza de nuantare : 2l, 4l, 10l, 15l, SPOR cu ioni de argint: 2,5l, 4l, 8,5l, 15l, 40kg, SPOR Kids: 4l, 10l, SPOR interior: 1l, 2,5l, 4l, 8,5l, 15l, 40kg, SPOR Baie si Bucatarie: 1l, 2,5l, 4l, 8,5l, SPOR exterior: 4l, 8,5l, 15l, 40kg, SPOR tencuiala decorativa cu efect antiimbatranire R15: 25kg, SPOR tencuiala decorativa cu efect antiimbatranire F15: 25kg, SPOR Grund: 4l, 10l, 25kg, SPOR amorsa nano: 1l, 5l, SPOR amorsa perete: 1l, SPOR tencuiala decorativa R 15: 25kg, SPOR tencuiala decorativa R 25: 25kg, SPOR tencuiala decorativa F 15: 25kg, SPOR vopsea structurata: 25kg, SPOR email superlucios: 650ml, 2,5l, SPOR email mat: 650ml, 2,5l, SPOR bait 2 in 1: 650ml, 2,5l, SPOR lac: 650ml, 2,5l, SPOR exterior cu silicon : 4l, 8,5l, 15l si Spor Parfumat: 3,5l si 8,5l;
denumite in continuare "Produse Participante" .
4.2.    Produsele Participante vor putea fi identificate prin etchetele de culoare alba, cu numele Campaniei ” Trafalesti cu SPOR, castigi usor!” pe care va fi tiparita si versiuniea scurta a Regulamentului Oficial.
4.3.    Etichetele Produselor Participante vor avea tiparit pe partea superioara, in exterior, mesajul " Trafalesti cu SPOR, castigi usor!"  si in interior un cod unic alfanumeric format din 8 caractere.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1.      Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni ai Romaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, pe teritoriul Romaniei. Nu pot participa la aceasta Campanie:
i.    prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului,
ii.    prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) S.C. Saatchi & Saatchi S.R.L,;
iii.    prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Agentiei SMS,
iv.    prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati,
v.    prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
vi.    prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) operatorilor economici ce desfasoara activitati comerciale constand in vanzarea Produselor Participante in cadrul restaurantelor, barurilor, teraselor, cluburilor, si ai oricaror altor operatori economici ce desfasoara activitati comerciale care presupun desfacerea Produselor Participante de catre alte persoane decat consumatorii finali;
vii.    membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele i. – vii. de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie);
viii.    persoanele a caror varsta este mai mica de 16 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie.
5.2.     Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
5.3.       O persoana se poate inscrie in Campanie de mai multe ori, de fiecare data cu un nou cod valid.
5.4.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament Oficial.
5.5.      Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide daca informeaza respectivul participant cu privire la aceasta decizie pe adresa de email, prin SMS sau prin apel telefonic.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1.    Pentru a participa la Campanie participantii trebuie sa se uite sub eticheta Produselor Participante, sa gaseasca un cod alfanumeric (litere si cifre) de 8 (opt) caractere, denumit in continuare „cod alfanumeric”, pe care sa-l inscrie in campanie
6.2.    Inscrierea in campanie se poate face prin SMS la numarul 1711 (tarif standard in retelele Cosmote, Orange, Vodafone si Zapp), denumit in continuare „numarul de SMS”

6.3.    Participarea prin SMS
a.    Pentru a participa la Campanie prin intermediul numarului de SMS, consumatorii trebuie sa respecte concomitent urmatoarele 3 conditii
i.    achizitioneze in perioada campaniei cel putin un Produs Participant
ii.    sa descopere codul alfanumeric de pe eticheta Produsului Participant
iii.    sa trimita la numarul de SMS un mesaj text scris (“SMS”) compus exclusiv din codul alfanumeric unic descoperit in interiorul Produsului Participant.
b.    Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia cf art 6.2.
c.    Prin participarea prin SMS, participantii confirma ca au luat la cunostinta prezentul Regulament Oficial, isi dau acordul pentru inregistrarea, prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului.

6.4.    Reguli generale de participare
a.    Fiecare participare la Campanie este considerata valida daca este formata cel putin din codul scris fara spatii si/sau alte informatii si un numar de telefon corect in format national de 10 cifre.
b.    Un participant este identificat unic prin numarul de telefon indiferent de modalitatea prin care participa.
c.    Un cod unic alocat unui Produs Participant permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod unic utilizat anterior la inscriere, de aceeasi persoana sau de persoane diferite, prin oricare dintre cele doua modalitati de inscriere, va fi invalidata pe loc.
d.    Fiecare participare este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare participare in cadrul prezentei Campanii, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, un raspuns corespunzator situatiei in care se afla, dupa cum urmeaza:
i.    Codul alfanumeric nu este valid
ii.    Codul alfanumeric a fost deja inscris in Campanie
iii.    Participarea este in afara perioadei de desfasurare a Campaniei, inainte de data si ora inceperii Campaniei sau dupa data si ora finalizarii Campaniei.
e.    La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile care nu indeplinesc conditiile articolelor 6.3 si 6.4  de mai sus
f.    O persoana se poate inscrie in aceasta Campanie de mai multe ori, de fiecare data cu cate un cod valid.
g.    De pe un numar de telefon un participant se poate inscrie in Campanie de maximum 12 ori intr-o zi, fiecare inscriere trebuind a fi facuta cu un cod unic. Incepand cu a 13-a inscriere dintr-o zi, participantul va fi atentionat, ca nu mai poate inscrie coduri in ziua respectiva de pe acel numar de telefon si deci, urmatoarele incercari nu vor mai fi luate in cosiderare si nu li se va mai raspunde.
h.    In situatia in care un cod alfanumeric este inscris in Campanie o data, orice incercare de inscriere ulterioara a aceluiasi cod, respectiv inscrierile subsecvente vor fi invalidate.
i.    Inscrierea in Campanie de 7 ori consecutiv a unui cod gresit sau deja folosit are ca rezultat descalificarea din Campanie, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, decat prin introducerea unui nou cod corect.
j.    In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un consumator reclama, in orice modalitate, invalidarea codului sau unic de participare descoperit sub etichetaul unui Produs Participant, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu codul unic a mai fost inscris in Campanie anterior, codul unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura:
i.    Procedura preliminara
1.    Organizatorul ii va solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada Produsului Participant pe care figureaza codul alfanumeric revendicat.
2.    Consumatorul poate face dovada detinerii etichetei prin fotografierea etichetei fata / verso  si expedierea acestei poze prin email sau fax, date comunicate telefonic apelantului. Consumatorul trebuie sa specifice in clar pe dovada trimisa: Numele sau, numarul de telefon de pe care a participat, date de contact ulterior si codul revendicat.
3.    In cazul in care codul revendicat a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt consumator, pentru a se putea face validarea consumatorului ce a achizitionat in realitate si in mod corect Produsul Participant si a facut inscrierea in Campanie corect, Organizatorul il va contacta si pe consumatorul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere si ii vor comunica scopul apelului, repetandu-se procedura descrisa la alineatele 1 si 2 de mai sus.
4.    In cazul in care vreunul dintre consumatorii mentionati la art. 1, 2 si 3 de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezii detinerii etichetei cu codul unic descoperit, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe consumatorul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada efectiva a detinerii etichetei cu codul alfanumeric revendicat/inscris.
5.    In cazul in care consumatoriil motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), consumatorul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce urmeaza.
6.    In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea extragerii, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragere este mai mic de 48 ore, atunci Organizatorul ii va comunica consumatorului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii etichetei cu codul unic revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.
7.    In cazul in care ambii consumatori aflati in sitatuatia descrisa mai sus, fac dovada preliminara a detinerii etichetei Produsului Participant, acestora li se va solicita expedierea etichetei continand codul alfanumeric transmis - prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier, pentru a se putea verifica fizic detinerea etichetei Produsului Participant, caz in care se va valida participarea. 
k.    Participantii trebuie sa pastreze eticheta Produsului Participant in original, conform Regulamentului Oficial, astfel incat, in cazul contactarii ca potentiali castigatori, sa poata confirma codul unic reprezentantului Organizatorului, sa poata prezenta eticheta continand codul unic pentru validare si sa il predea in cazul in care acesta este declarat castigator. De asemenea participantii trebuie sa pastreze si factura sau bonul de casa cu care au achizitionat produsele participante la campanie, pentru a putea face dovada achizitiei.
l.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare care i se pare suspecta, fara a anunta in prealabil participantul vizat, denumita in continuarea “incercare de fraudare”.
m.    Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
7.1.    In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

a) Premii instant:
i.   1500 de tricouri;
ii.  500 de tricouri polo;
iii. 500 de cani;
iv. 500 produse SPOR.

b) Premii alocate prin tragere la sorti
i. 10 excursii pentru 2 (doua) persoane in Antalya, Turcia, in valoare unitara de 4200 lei denumite in continuare “excursii”. Fiecare excursie va cuprinde transportul cu avionul cursa charter Bucuresti – Antalya si retur, taxe de aeroport, asigurare medicala, transfer aeroport hotel si hotel aeroport si cazare pe o perioada de 7 (sapte) nopti la un hotel de 4 stele all inclusive din Antalya. Perioada excursiei este la alegerea castigatorului in intervalul 11 iulie 2011 – 30 septembrie 2011 si va fi comunicata Agentiei in momentul validarii.
ii. premiul cel mare in valoare unitara de 25.000 lei.

7.2.    Valoarea totala a premiilor este de 132.400 Lei (TVA inclus).

7.3.    ACORDAREA PREMIILOR CAMPANIEI:

Date generale:
7.4.    Premiile Campaniei se vor acorda instant si prin extragere electronica aleatoare;
7.5.    La tragerea la sorti participa exclusv inscrierile din perioada Campaniei;
7.6.    Daca in timpul Campaniei nu se inscrie nici un participant, atunci premiile Campaniei nu se vor mai atribui, ramanand la dispozitia Organizatorului.
7.7.    Daca pe toata durata Campaniei se inscriu mai putine coduri alfanumerice corecte decat numarul total de premii, atunci toate codurile unice valide inscrise vor fi desemnate castigatoare, extragandu-se in fata unui notar public ordinea premiilor.

Premiile instant

7.8.    In fiecare zi de campanie prin interemediul unui program computerizat, se vor aloca instant un numar de 45 de premii, aleator din cele 4 categorii mentionate la articolul 7.1, pct. A, exceptie facand prima zi de campanie, 15 iunie 2011, cand se vor acorda aleator 30 de premii instant din cele 4 categorii.
7.9.    Aceasta sectiune a concursului se desfasoara dupa modelul timecode. Aceasta înseamna ca anterior datei de start a Campaniei, în prezenta unui notar public, în perioada 10 iunie - 14 iunie 2011, se vor trage la sorti asa numitele momente de câstig zilnice concordante cu numarul de premii alocate pentru fiecare zi. În perioada Campaniei va câstiga primul SMS sosit dupa fiecare moment zilnic de câstig stabilit.
7.10.    În cazul în care într-o zi de Campanie nu se inscrie nici un participant sau se inscriu mai putini participanti dupa fiecare moment castigator, atunci premiile aferente zilei respective sau premiile ramase neatribuite, se vor aloca prin tragere la sorti, in cadrul extragerilor de premii saptamanale. Daca si dupa aceasta procedura de reatribuire a premiilor, raman premii nealocate, atunci acestea vor ramane la dispozitia Organizatorului.
7.11.    La aceasta categorie, un participant poate castiga un numar nelimitat de premii.

Premiile tip excursie

7.12.    In fiecare zi de luni, la sediul Agentiei, va avea loc o extragere in prezenta unui notar public, in care va fi desemnat castigatorul excursiei pentru intervalul de concurs, si o lista de 5 (cinci) rezerve, asa cum sunt acestea detaliate la punctul 7.12.
7.13.    Extragerile saptamanale pentru acordarea celor 10 premii constand in excursii (cate unul pentru fiecare saptamana de Campanie) se vor efectua dupa cum urmeaza:
·    Prima extragere va avea loc pe data de 27 iunie 2011, in cadrul careia se va extrage potentialul castigator al saptamanii 15-21 iunie 2011 si la care participa codurile inscrise in Campanie in perioada 15 iunie 2011 ora 00.00 – 21 iunie 2011 ora 23.59 inclusiv si validate preliminar la momentul inscrierii;
·    A doua extragere va avea loc pe data de 04 iulie 2011, in cadrul careia se va extrage potentialul castigator al saptamanii 22-28 iunie 2011 si la care participa codurile inscrise in Campanie in perioada 22 iunie 2011 ora 00.00 – 28 iunie 2011 ora 23.59 inclusiv si validate preliminar la momentul inscrierii;
·    A treia extragere va avea loc pe data de 11 iulie 2011, in cadrul careia se va extrage potentialul castigator al saptamanii 29 iunie-05 iulie 2011 si la care participa codurile inscrise in Campanie in perioada 29 iunie 2011 ora 00.00 – 05 iulie 2011 ora 23.59 inclusiv si validate preliminar la momentul inscrierii;
·    A patra extragere va avea loc pe data de 18 iulie 2011, in cadrul careia se va extrage potentialul castigator al saptamanii 06-12 iulie 2011 si la care participa codurile inscrise in Campanie in perioada 06 iulie 2011 ora 00.00 – 12 iulie 2011 ora 23.59 inclusiv si validate preliminar la momentul inscrierii;
·    A cincea extragere va avea loc pe data de 25 iulie 2011, in cadrul careia se va extrage potentialul castigator al saptamanii 13-19 iulie 2011 si la care participa codurile inscrise in Campanie in perioada 13 iulie 2011 ora 00.00 – 19 iulie 2011 ora 23.59 inclusiv si validate preliminar la momentul inscrierii;
·    A sasea extragere va avea loc pe data de 01 august 2011, in cadrul careia se va extrage potentialul castigator al saptamanii 20-26 iulie 2011 si la care participa codurile inscrise in Campanie in perioada 20 iulie 2011 ora 00.00 – 26 iulie 2011 ora 23.59 inclusiv si validate preliminar la momentul inscrierii;
·    A saptea extragere va avea loc pe data de 08 august 2011, in cadrul careia se va extrage potentialul castigator al saptamanii 27 iulie – 02 august 2011 si la care participa codurile inscrise in Campanie in perioada 27 iulie 2011 ora 00.00 – 02 august 2011 ora 23.59 inclusiv si validate preliminar la momentul inscrierii;
·    A opta extragere va avea loc pe data de 15 august 2011, in cadrul careia se va extrage potentialul castigator al saptamanii 03-09 august 2011 si la care participa codurile inscrise in Campanie in perioada 03 august 2011 ora 00.00 – 09 august 2011 ora 23.59 inclusiv si validate preliminar la momentul inscrierii;
·    A noua extragere va avea loc pe data de 22 august 2011, in cadrul careia se va extrage potentialul castigator al saptamanii 10-16 august 2011 si la care participa codurile inscrise in Campanie in perioada 10 august 2011 ora 00.00 – 16 august 2011 ora 23.59 inclusiv si validate preliminar la momentul inscrierii;
·    A zecea extragere va avea loc pe data de 29 august 2011, in cadrul careia se va extrage potentialul castigator al saptamanii 17-20 august 2011 si la care participa codurile inscrise in Campanie in perioada 17 august 2011 ora 00.00 – 20 august 2011 ora 23.59 inclusiv si validate preliminar la momentul inscrierii.

7.14.    Un participant poate castiga un singur premiu din aceasta categorie, pe toata durata campaniei, indiferent daca a mai castigat premii instant.
7.15.    Premiile de la aceasta categorie nu sunt transmisibile.

Marele premiu

7.16.    In data de 29 august 2011, va avea loc extragerea marelui premiu al campaniei, in prezenta unui notar public, la care vor participa toate codurile corecte inscrise in campanie, cu exceptia codurilor cu care s-a alocat unul din premiile saptamanale.
7.17.    Alaturi de codul potential castigator, se vor extrage si 5 (cinci) coduri de rezerva.
7.18.    Un participant poate castiga marele premiu al campaniei chiar daca a fost desemnat castigator al unui premiu sapatamanal.
7.19.    Premiul de la aceasta categorie nu este transmisibil.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR
8.1.    PREMIILE INSTANT:
a.    In situatia in care codul trimis prin SMS este castigator, participantul va primi pe loc prin SMS un raspuns prin care i se confirma faptul ca este potentialul castigator al unui premiu instant si se va detalia in textul mesajului transmis tipul de premiu castiga.
b.    In termen de 5 zile de la receptionarea mesajului, fiecare potential castigator va fi contactat telefonic de un reprezentant al Agentiei, pe numarul de telefon de pe care s-a trimis mesajul cu codul castigator, in vederea validarii si atribuirii premiului. Agentia va depune toate eforturile pentru a putea lua legatura telefonic cu potentialul castigator in termenul mentionat anterior. Reprezentantul Agentiei SMS va apela participantul de 3 ori in termenul de mai sus. In cazul in care participantul nu raspunde la apelurile agentiei, organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida premiul
c.    La apelarea castigatorilor, pentru validarea preliminara, acestora li se va solicita acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor. Dupa terminarea acestui mesaj, daca sunt de acord, castigatorii vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, cnp, date buletin, domiciliul, telefonul, varsta. De asemenea, pentru validarea telefonica, potentialii castigatori trebuie sa comunice codul unic de pe produsul participant inscris in Campanie, pentru a dovedi ca se afla in posesia sa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere participantilor eticheta cu codul extras pentru validarea castigului. Neimplinirea acestei conditii poate duce la invalidarea premiului.
d.    Participantilor li se va solicita acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, in baza de date a Organizatorului, pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.
e.    In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, potentialul castigator poate refuza. In aceasta situatie potentialul castigator va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul articol, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorului Campaniei, nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
f.    Validarea telefonica poate fi considerata efectuata daca se respecta concomitent urmatoarele conditii
a.Numarul de telefon aferent codului alphanumeric declarat castigator este corect si disponibil (participantul poate fi apelat)
b.Participantul confirma codul alphanumeric declarat castigator
c. Participantul comunica data si ora inregistrata pe bonul fiscal iar acestea sunt anterioare datei si orei de inregistrare a codului unic in sistem.
d. Participantul confirma detinerea in original a etichetei
g.    Imposibilitatea contactarii de catre Agentie a potentialului castigator, in vederea validarii, in termenul mentionat la punctual b) de mai sus, refuzul acestuia de a continua comunicarea datele necesare in vederea validarii, indicarea unor date eronate sau incomplete, lipsa identitatii intre codul comunicat prin SMS si cel comunicat telefonic, precum si neindeplinirea oricarei alte conditii prevazute de prezentul Regulament duce la invalidare si respectiv, la pierderea dreptului de atribuire a premiului.
h.    Premiile vor fi puse in posesia castigatorilor prin intermediul reprezentantilor Organizatorilor, la domicilul declarat (in momentul validarii sau, ulterior, telefonic) al castigatorilor, intr-un termen de 30 zile lucratoare de la validarea datelor lor.

8.2.    PREMIILE TIP „EXCURSIE”:

Pentru a putea fi validati, Participantii desemnati castigatori ai unui premiu tip excusie trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani implinita pana nu mai tarziu de 1 iunie 2011 inclusiv. Daca varsta castigatorului este sub 18 ani, insotitorul ales de catre castigator trebuie sa aiba cel putin varsta de 18 ani, iar minorul sa fie pus in grija adultului prin imputernicire specifica.
a.    Participantii care, in urma inscrierii in Campanie, au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu de tip excursie, vor fi anuntati de catre Agentie, pe numarul de telefon de pe care s-au inscris in campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la extragere, in vederea inceperii procedurilor de validare a calitatii de castigator si de punere in posesie a premiului.
b.    In vederea validarii, Participantii desemnati potentiali castigatori ai premiilor tip excursie, au obligatia ca in termen de maxim 12 ore de la apelul de informare primit, sa confirme disponibilitatea pentru deplasare si pentru a se putea incepe procedurile de validare si intrare in posesia premiului. Pentru validarea premiului, Agentia va solicita castigatorilor sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, prin trimiterea prin fax sau email, date indicate de Agentie,
- in termen de maxim 24 de ore a unei fotocopii fata/verso a etichetei ce contine codul alphanumeric declarat castigator si o fotocopie a bonului de casa/factura ce atesta achizita unui produs participant la campanie.
- in termen de maxim 72 de ore de la data convorbirii telefonice, a unei copii a actului de indentitate cat si a pasaportului pentru sine si a insotitorului declarat, la adresa de email sau numarul de faxm comunicata telefonic de catre Agentie.
c.    In situatia in care potentialul castigator nu poate fi contactat (nu se afla in aria de acoperire, are telefonul inchism nu raspunde la telefon, dar fara a se limita la acestea) in termenul prevazut la punctul i) de mai sus sau nu colaboreaza in scopul validarii, acesta va fi invalidat, fiind desemnat potential castigator prima rezerva din lista de rezerve.
d.    Daca nici una din rezerve nu poate indeplini procedura de validare, atunci premiul va ramane la dispozia organizatorului si nu se va mai atribui.
e.    Castigatorii trebuie sa aiba in vedere ca procedura de revendicare si punere in posesie este una de lunga durata si orice intarziere poate duce la imposbilitatea dobandirii de catre castigator a premiului castigat din motive independente de Organizator sau Agentie.
f.    Castigatorii premiilor de tip excursii si insotitorii acestora au obligatia de a detine pasaport valid pentru cel putin 6 luni incepand cu data 20 iunie 2011 si sunt singurii responsabili pentru obtinerea vizei in vederea deplasarii.
g.    Orice alte formalitati de obtinere a vizei, precum si costurile aferente cad in sarcina exclusiva a castigatorilor si insotitorilor acestora. De asemenea, Organizatorul va pune la dispozitia castigatorului, in vederea obtinerii vizei: bilete de avion, voucher cazare, un document ce atesta calitatea de castigator.
h.    In situatia in care un castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, precum si in cazul in care nu este indeplinita orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, premiul sau castigul acestuia va fi invalidat, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui acel premiu sau de a-l oferi Participantilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.
i.    Castigatorii premiilor de tip excursie trebuie sa aiba in vedere ca vor fi nevoiti sa indeplineasca o serie de proceduri impuse de obtinerea vizei turistice si de deplasarea efectiva in aceasta tara.
j.    Inainte de punerea in posesie castigatorii vor semna un proces verbal de atribuire premiu si vor preda reprezentantului Agentiei eticheta cu codul unic alfanumeric, in original.
k.    Organizatorul nu este responsabil de alte cheltuieli suplimentare generate de fiecare castigator sau insotitor al acestuia; toate cheltuielile generate suplimentar, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor si insotitorilor acestora. Prin cheltuieli suplimentare se intelege, dar fara se limita la acestea, cheltuieli de transport din localitatea de domiciliu la aeroport in Bucuresti, taxe de acces la diferite obiective turistice, cheltuieli cu suveniruri etc.

8.3.    MARELE PREMIU

Dupa extragerea finala, care va avea loc cel tarziu in data de 30 august 2011, potentialul castigator al marelui premiu al campaniei va fi contactat in termen de 5 (cinci) zile pentru inceperea procedurii de validare a calitatii de castigator si de punere in posesie a premiului.

a.    In vederea validarii, Participantul desemnat potential castigator al Marelui Premiu, are obligatia ca in termen de maxim 24 ore de la apelul de informare primit, sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, prin trimiterea prin fax sau email, date indicate de Agentie, a unei fotocopii fata/verso a etichetei ce contine codul alphanumeric declarat castigator si o fotocopie a bonului de casa/factura ce atesta achizita unui produs participant la campanie, o copie a actului de identitate si o copie a unui extras de cont din care reiese numele castigatorului, in care va fi virat premiul constand in bani.
b.    In situatia in care un castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, precum si in cazul in care nu este indeplinita orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, premiul sau castigul acestuia va fi invalidat, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui acel premiu sau de a-l oferi Participantilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.
c.    Inainte de punerea in posesie castigatorul va semna un proces verbal de atribuire premiu si va preda reprezentantului Agentiei eticheta cu codul unic alfanumeric, in original.
d.    In termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la validare, castigatorul va primi din partea Organizatorului, in contul mentionat in extrasul de cont transmis Agentiei, valoarea premiului mentionata la articolul 7.1. punctul b, alineatul ii.

8.4.    Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari toate convorbirile telefonice ce se vor derula intre Agentie si castigatorii acestui tip de premiu vor fi inregistrate. In situatia in care castigatorii isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, Agentia va pune la dispozitia acestora un numar de fax prin intermediul caruia pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispoztia Organizatorului un numar de fax unde pot primi corespondenta.
8.5.    Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei pana cel mai tarziu 30 septembrie 2011.
8.6.    Numele castigatorilor si premiile Campaniei vor fi publicate pe site-ul de Campanie, doar dupa validarea finala a acestora.
8.7.    O persoana cu varsta intre 16 si 18 ani poate fi desemnata castigatoare, daca indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
- sa fie extras in calitate de potential castigator la una dintre extragerile Campaniei, conform art 7.3;
- tutorele legal sau parintele sa trimita prin fax si sau email urmatoarele documente: Copie dupa actul propriu de identitate (buletin sau carte de identitate); Document din care sa reiasa calitatea de parinte/tutore legal; Un proces verbal de acceptare a premiului in numele minorului; O declaratie semnata prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului respectiv catre minorul aflat in grija sa, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta; O copie dupa actul de identitate al minorului (carte de identitate sau certificat de nastere);
- In situatia in care minorul este desemnat castigator, tutorele legal/parintele trebuie sa trimita in scris Agentiei SMS numele si prenumele sau, precum si adresa postala unde solicita sa fie expediat premiul.
- sa faca dovada detinerii etichetei cu codul extras castigator si sa il predea reprezentatului organizatorului, conform Sectiunii 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR.
8.8         O persoana identificata prin acelasi numar de telefon, sau aceleasi date personale, poate castiga un singur premiu saptamanal sau marele premiu, dar poate castiga mai multe premii instant indiferent daca a mai castigat la alta categorie de premii.

SECTIUNEA 9. ERORI SI ETICHETE NECORESPUNZATOARE ALE PRODUSELOR PARTICIPANTE
9.1.    Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor etichete ale Produselor Participante care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale etichetelor sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, precum mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar sau inscrierile prin SMS dupa data de 20 august 2011 vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
9.2.    Organizatorul, Agentia Mobile Marketing, si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori sau pentru modificarea etichetaelor si a elementelor componente necorespunzatoare.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE
10.1.    Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in cazurile referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra etichetaelor castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra etichetaelor castigatoare nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care a prezentat revendicarea Organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
10.2.    Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
10.3.    Tuturor Participantilor la Campanie care au domiciliul pe teritoriul Romaniei le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Pentru exercitarea drepturilor, Participantii se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizatorul, trimisa la sediul social al acestuia.
10.4.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri:
a.    pentru codurile incomplete, inexacte sau incorecte inscrise in Campanie, precum si pentru participarile de dupa expirarea perioadei sau pentru coduri neconforme prezentului regulament.
b.    pentru pierderile sau intarzierile participarilor sau raspunsurile la acestea determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului (retele de telefonie, retele de internet, retele de curent electric, etc)
c.    daca numarul de telefon declarat sau de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc). In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie si nu il va putea contacta pe participant in eventualitatea unui castig;
d.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciilor oferite de catre terti - serviciile SMS ale operatorilor de telefonie mobila, blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens, nefunctionalitati ale furnizorilor de internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de curent electric, etc;
e.    eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au inscris participarile in Campanie; Conform prezentului Regulament Oficial premiile vor fi acordate participantului care poate face dovada achizitionarii produsului (prezinta in original etichetaul continand codul unic);
10.5.    Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra Produselor Participante ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
10.6.    Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
10.7.    Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea pentru premiile tip telefoane mobile si tip minute revine Organizatorului conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
11.1.    Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la Infoline 0740-27-11-47 (numar cu tarif normal) de luni pana vineri, intre orele 10:00 a.m. - 6:00 p.m., exclusiv sarbatorile legale, pe întreaga durata a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.policolor.ro. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.
Nu avem elemente multimedia.
gabriela (oltenita) in 12 septembrie 2011, 16:26
Cand vom primi premiile?
Moderator 2 (Infopromotii) in 21 septembrie 2011, 08:59
Draga Gabriela,
Nu ai precizat la ce tip de premii te referi, dar raspunsul detaliat se afla la Sectiunea 8 din Regulament.
Ne place sa castigi!
gabriela (oltenita) in 21 septembrie 2011, 21:42
Pai, premiile de la acest concurs, desigur...tricouri, cani, produse Spor .NU?! Aveti in stoc si masini!?
Roxana (Targoviste) in 03 noiembrie 2011, 12:27
Mie mi-au trimis mesaj ca am castigat tricou, m-au sunat sa le dau datele sa mi-l trimita, nu numai ca nu mi-au trimis nimic, dar nu sunt nici pe aceste liste de castigatori.
gabriela (oltenita) in 17 noiembrie 2011, 13:09
Eu m-am regasit in lista, dar inca nu am primit nimic, desigur si pe mine m-au sunat! Ce mai se face azi cu cap?!...:-j
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Policolor: "Trafalesti cu Spor, câstigi usor""

Ultima actualizare: 16 aug. 2011
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Policolor: "Trafalesti cu Spor, câstigi usor"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media