CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Plecarea in vacanta - Auchan

Plecarea in vacanta - Auchan

Premiu prin tragere la sorti: 1 x Vacanta pentru doua persoane in Sudul Frantei.

Cumpara minimum 2 (doua) produse OB/LPM Gel Dus / Piz Buin, cu exceptia sapunului LPM din locatiile participante si inscrie codul bonului fiscal (BF si/ sau RL) prin SMS la 1874 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Telekom). Poti trimite maxim 5 bonuri intr-o zi calendaristica. Pastreaza bonul fiscal aferent achizitiei pana la 15.08.2018  in vederea validarii.

Perioada promoţiei: 20 iunie - 03 iulie 2018

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Plecarea in vacanta - Auchan”
Perioada campaniei: 20.06.2018 - 03.07.2018

In contextul prezentului text mentionam folosirea urmatorilor termeni:
ORGANIZATOR – SC SARANTIS ROMANIA SA
CAMPANIA – Campania promotionala „Plecarea in vacanta - Auchan”
AGENTIA – S.C. Mullen Lowe S.A., in calitate de reprezentant al Organizatorului ce va implementa CAMPANIA.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.    Organizatorul campaniei promotionale cu premii „Plecarea in vacanta - Auchan” (denumita in continuare „Campania”) este SC SARANTIS ROMANIA SA („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Ilfov, Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 249B, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1059/2001, cod unic de inmatriculare RO8601391.
1.2.    Campania se desfasoara prin intermediul S.C. Mullen Lowe S.A. (denumita in continuare "Implementator") cu sediul Romania, Metropolis Bravo, Strada Grigore Alexandrescu, nr 89-97, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/25070/1994, Cod Unic de Inregistrare RO6645758, inregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, cu nr. 3325.
1.3.    Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.4.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa data autentificarii fiecarui act aditional ce contine modificari.
1.5.    S.C. Mullen Lowe S.A. prin intermediul Agentiei de marketing direct Mediapost Hit Mail S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Siriului nr. 42-46, etajul 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8295/2000, CUI 13351917, atribut fiscal RO, se va ocupa de operarea bazei de date a Campaniei.
1.6.    Pe perioada Campaniei Promotionale, S.C. Mullen Lowe S.A. prin intermediul Agentiei Mediapost Hit Mail S.A., actionand ca imputernicit al SC SARANTIS ROMANIA SA., va desfasura urmatoarele activitati:
- preia prin intermediul numarului scurt 1874 datele necesare inscrierii in Campania Promotionala;
- va constitui si va administra, in conditii de deplina siguranta, o baza de date  apartinand Organizatorului, la care va avea acces in calitatea de imputernicit SC Mullen lowe SA prin subimputernicitul sau Mediapost HIT Mail SA   (in continuare „Baza de Date”), care va cuprinde datele cu caracter personal ale participantilor la Campania Promotionala, asa cum sunt acestea mentionate in prezentul Regulament;
- va contacta castigatorii premiilor Campaniei Promotionale pentru validare (validarea se va face pe baza bonului fiscal ce atesta achizitia a minimum doua produse participante la campanie, pe acelasi bon fiscal si colectarea datelor suplimentare in vederea punerii in posesie a premiilor).
- va asigura punerea in posesie a premiilor campaniei ulterior validarii castigatorilor.
1.7.    Prin participarea la aceasta campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
1.8. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea website-ului www.Infopromotii.ro precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului - disponibil in orice moment, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei. Castigatorii Campaniei urmand a fi facuti cunoscuti la cel tarziu 30 zile dupa incheierea perioadei de campanie, prezentate in cadrul Art. 4.
1.9.  Campania se desfasoara cu sprijinul si in colaborare cu AUCHAN ROMANIA  S.A. ( denumita in prezentul „Auchan”/ „Partener”) cu sediul in Str. Brasov, nr 25, Camera 1, etaj 4, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2731/2005, cod fiscal nr. RO17233051, capital social 1317045210 lei. Auchan nu are calitatea de Organizator al  Campaniei ci de partener al Organizatorului  campaniei care se desfasoara  in locatiile sale.
1.10 SARANTIS ROMANIA, S.A in calitate de Organizator al  Campaniei  poarta intreaga raspundere asupra desfasurarii si organizarii Campaniei cu respectarea tuturor dispozitiilor legale in materie  si a cerintelor Partenerului.  Orice cereri in legatura cu derularea prezentei campanii se vor adresa direct Organizatorului.

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1  Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in  hypermarket-urile Auchan enumerate in Anexa 2.
2.2    Campania Promotionala va incepe la data de 20 IUNIE 2018, ora 00:00 si se va incheia la data de 03 IULIE 2018, ora 23:59.
2.3    Participarea la promotie dupa data de 03.07.2018 ora 23:59 nu se va mai lua in considerare.
2.4    Toate premiile acestei Campanii Promotionale trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul promotiei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1    Pot participa la Campanie doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani implinita pana la data de 20 iunie 2018 si domiciliul sau resedinta in Romania. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii Agentiei, angajatii Auchan,  precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora. Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data inceperii campaniei.
3.2    In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare-primire a premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.
3.3 Predarea premiilor poate fi un eveniment public. In baza acordului expres liber exprimat in scris al castigatorilor, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si a asocia cu marca, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori, exclusiv in baza acordului expres liber exprimat in scris de catre castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesului verbal de predare primire a premiului, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a refuzului in niciun fel, neexistand nicio conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia acestuia.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania „Plecarea in vacanta - Auchan”, va fi constituita dupa cum urmeaza: 
4.1 „PREMIUL acordat prin tragere la sorti” - Participantul la promotie va primi, odata cu achizitia a minimum 2 (doua) produse OB/LPM Gel Dus / Piz Buin, cu exceptia sapunului LPM, fluturasul informativ ce contine explicarea mecanismului promotiei. Pentru a fi eligibil de castigarea premiilor acordate in urma tragerii la sorti din data de 06.07.2018 cumparatorul ce a achizitionat minimum 2 (doua) produse OB/LPM Gel Dus / Piz Buin , cu exceptia sapunului* din locatiile participante la promotie in perioada Campaniei trebuie sa pastreze si sa inscrie codul bonului fiscal (BF si/sau RL) prin SMS la numaruL 1874. Participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal aferent achizitiei produselor pana la data 15.08.2018  in vederea validarii premiului.
4.2 Castigatorii premiilor vor fi desemnati prin tragere la sorti din totalul celor inscrisi, la data de 06.07.2018 in prezenta unui Notar Public.
4.3 Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 20.06.2018 (ora 00:00:01) si pana la data de 03.07.2018 (ora 23:59:59).
Participantii vor trimite codul Bonului Fiscal prin expedierea, in perioada 20.06.2018 –  03.07.2018, unui SMS la 1874 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone si Telekom) continand codul bonului fiscal ce atesta achizitionarea a cel putin 2 (doua) produse OB/LPM Gel Dus / Piz Buin, cu exceptia sapunului, participante la Campanie. Codul bonului fiscal este format din urmatoarele informatii de pe bon: BF si/sau RL.
Un Participant poate inscrie maxim 5 bonuri intr-o zi calendaristica. Un Bon poate fi inscris o singura data in Campanie.
4.4 Pentru fiecare inscriere in Campanie, Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:
(a)    Pentru fiecare SMS trimis inainte de 20 iunie 2018, indiferent de cate bonuri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
Campania Promo Plecarea in vacanta nu a inceput inca. Cumpara produse participante si retrimite incepand cu data de 20.06.2018.
(b)    Daca un numar de bon corect este expediat in perioada 20.06.2018 – 03.07.2018, Participantul va primi urmatorul mesaj:
Felicitari! Ai o sansa in tragerea la sorti pentru unul din premiile acordate. Pastreaza bonul fiscal pentru validare. Detalii in regulamentul campaniei.
(c)    Daca un numar de bon incorect este expediat in perioada 20.06.2018 – 03.07.2018, Participantul va primi urmatorul mesaj:
Mesajul trimis nu este corect! Verifica cu atentie si inscrie corect codul bonului fiscal(BF si RL). Detalii in regulamentul Campaniei. Succes!
(d)     Daca un numar de bon este primit la numarul 1874 de mai multe ori (indiferent de maniera de inscriere anterioara a numarului de bon),  Participantul va primi unul din mesajele cu urmatorul continut:
       Acest Bon a fost deja folosit. Incearca alt bon. Detalii in regulamentul Campaniei. Succes!
(e)    Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:
              Campania Plecarea in vacanta s-a incheiat pe data de 03.07.2018.
(f)  Daca un participant incearca sa introduca prin SMS cel al 6-lea bon intr-o singura zi calendaristica, indiferent de modul in care au fost introduse celelalte 5 coduri in campanie, acesta va primi un SMS cu urmatorul text:
 Ai introdus deja numarul maxim de bonuri admise pe zi (5 bonuri). Poti folosi din nou acest bon  in alta zi.
*Produsele participante sunt produsele LPM Gel dus, PIZ BUIN, OB  comercializate in reteaua de magazine Auchan Hypermarket de pe teritoriul Romaniei. Nu participa sapunul LPM .
*Codul bonului fiscal este format din urmatoarele informatii de pe bonul fiscal: BF si/sau RL.
*1874 – numar valabil cu tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Telekom.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE
5.1 Premii acordate prin tragere la  sorti:

-    1 premiu cosntand in „Vacanta pentru doua persoane in Sudul Frantei”

5.2. DESCRIERE PREMII: Excursie in Provance, Franta; pentru 2 persoane, castigatorul si inca o persoana insotitoare cu varsta de minim 18 ani; cazare pentru 3 nopti cu mic dejun inclus la Hotel de minim 3 stele; transport tur- retur cu plecare din Bucuresti.
5.3 Valoarea totala a premiilor, cu TVA , este 7440 lei cu TVA inclus.
Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi inlocuit cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.
Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul Campaniei.

SECTIUNEA 6. ALOCAREA PREMIILOR SI TRAGERILE LA SORTI
6.1 La sfarsitul Campaniei castigatorii premiilor vor fi stabiliti prin tragere la sorti din totalul celor inscrisi in Campanie. Tragerea la sorti se va face in data de 06.07.2018 in prezenta unei Notar Public.

SECTIUNEA 7. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1 Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Campanie, desemnat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
       -     Sa inscrie codul bonului fiscal prin SMS la numarul 1874;
-    Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunea 3 a prezentului Regulament;
-    Sa faca dovada achizitiei a minimum 2 (doua) produse OB / LPM Gel Dus / Piz Buin, cu exceptia sapunului LPM , prin prezentarea bonului fiscal aferent achizitiei.
-    Sa raspunda la telefon cand va fi contactat de catre Agentie, pentru instiintarea despre castigarea Campaniei. Participantul va fi contactat de maxim 3 ori, in termen de 3 zile lucratoare de la incheierea Campaniei. Daca in urma contactarii participantul nu raspunde la telefon, acesta pierde calitatea de castigator.
-    Pentru validarea preliminara a castigatorilor Campaniei, fiecarui castigator i se va solicita telefonic urmatoarele informatii: nume, prenume si adresa de domiciliu (judet sau sector, localitate, strada si numarul strazii, blocul, scara, apartamentul), data nasterii/varsta. In cadrul apelului telefonic, castigatorului i se va solicita sa trimita, in maxim 3 zile,  urmatoarele documente, dupa caz, pentru validarea preliminara:
a.    Copia Bonul fiscal  in baza caruia a fost desemnat castigator;
b.    Copia actului de identitate;
-    Documentele mentionate mai sus trebuiesc transmise prin modalitatea comunicata in momentul contactarii telefonice in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii convorbirii telefonice. In cazul in care Organizatorul nu va primi documetele solicitate in vederea validarii premiului, in a 4 zi lucratoare ii va transmite un sms potentialului castigator prin care il v-a informa ca mai are la dispozitie inca 12 ore pentru trimiterea documentelor solicitate. Daca dupa trimiterea sms-ului, potentialul castigator nu va trimite documentele solicitate, premiul acestui va fi invalidat in a 5 zi lucratoare de la momentul contactarii telefonice.
7.2 Premiul va fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.  Orice prelungire a termenelor de punere in posesie a premiilor va fi adusa la cunostinta castigatorilor. Odata premiul inmanat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator pentru validare care nu ajung la Organizator.
7.3 Participantul la Campanie, desemnat castigator, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.
7.4 In cazul in care castigatorul premiului este in incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre castigator, procura ce da dreptul persoanei imputernicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura in legatura cu acesta.
7.6 Castigatorul va fi comunicat dupa valiadrea premiului pe site-ul www.Infopromotii.ro  timp de 2 saptamani. Informatiile publicate pe site-ul si www.Infopromotii.ro  vor fi: nume prenume, premiu acordat.

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
8.1 Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.
8.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei  implicate in aceasta Campanie.
8.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR
9.1 Prin inscrierea in Campania „Plecarea in vacanta - Auchan”, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.
9.2 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII
Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:
-    Inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate inainte de data de 20 iunie 2018 00:00:01 sau dupa data de 03 iulie 2018 ora 23:59:59;
-    Pierderile sau intarzierile inscrierilor prin SMS la 1874, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;
-    Expedierea copiilor bonurilor fiscale in baza caruia a fost alocat un premiu printr-o alta modalitate decat cea comunicata de Organizator;
-    Situatiile in care copiile bonurilor fiscale in baza caruia a fost alocat un premiu nu au fost primite de pe adresa de email comunicata in momentul contactarii telefonice.
-    Situatiile in care numarul de telefon care a fost inscris prin SMS la numarul scurt 1874 cu un bon fiscal valid in baza caruia a fost alocat premiul nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
-    Situatiile in care mai multe persoane revendica aceeasi inscriere castigatoare; in acest caz va fi validat castigator acel participant care face dovada bonului fiscal in baza caruia a fost alocat numarul unic de identificare castigator si poate face dovada ca datele personale cu care s-a inscris in Campanie ii apartin;
-    Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale serviciului de SMS de catre furnizorii locali ai acestor servicii sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de SMS pe perioadele de trafic intens;
-    Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada campaniei promotionale produse neparticipante la promotie;
-    Mesajele de raspuns pentru inscrierile in campanie sunt exemplificatorii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica formularea mesajelor de raspuns trimise participantilor la Campanie fara obligatia de a anunta acest lucru in prealabil, fara a afecta mecanismul de inscriere.
-    Organizatorul are dreptul de a invalida inscrierile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare de la Art 7.

SECTIUNEA 11. TEMEIUL LEGAL
11.1 Campania „Plecarea in vacanta - Auchan” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

SECTIUNEA 12. TAXE
12.1 Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Codului Fiscal Legea nr. 227/2015.
12.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
13.1 Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei, a Regulamentului nr. 2016/679 privind Protec?ia Persoanelor Fizice în ceea ce prive?te Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, precum ?i orice alte dispozitii referitoare la protectia datelor cu caracter personal.
Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane care, prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii în scopul ducerii la îndeplinire a scopului raporturilor juridice nascute în relatie cu aceasta. Aceste persoane îsi asuma obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra în conformitate cu cerintele legale.
13.2 Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

SECTIUNEA 14. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
14.1 In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele si prenumele castigatorilor, orasul si castigurile acordate la tragerea la sorti din cadrul acestei Campanii. Lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.Infopromotii.ro timp de doua saptamani.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA
15.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.
15.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
15.3 Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 16. LITIGII
16.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
16.2 Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021.301.0000, prin email la adresa office.bucharest@mullenlowe.com sau prin posta la adresa: S.C. Mullen Lowe S.A., Romania, Bucuresti, Sector 1, Metropolis Bravo, Strada Grigore Alexandrescu, nr 89-97, pana la data de 02 august 2018, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.
16.3 Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor fiscale declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care poate face dovada detinerii bonului fiscal, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nici o obligatie

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
17.1 Regulamentul oficial al campaniei promotionale „Plecarea in vacanta - Auchan” va fi publicat pe site-ul www.Infopromotii.ro.
17.2 Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.


ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei
“Plecarea in vacanta - Auchan”
(“Campania”)
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1.    Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
SC SARANTIS ROMANIA SA cu sediul in Romania, Ilfov, Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 249B inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1059/2001, avand Codul Unic de inregistrare RO8601391 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul S.C. Mullen Lowe S.A., cu sediul in Romania, Metropolis Bravo, Strada Grigore Alexandrescu, nr 89-97, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/25070/1994, Cod unic de inregistrare RO6645758, avand numar de notificare la ANSPDCP 3325, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)
si
prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
SC SARANTIS ROMANIA SA, adresa: Ilfov, Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 249B, +40 21 317.03.17, email: secretariat@sarantisgroup.com;

2.    Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
(i)    Nume si prenume;
(ii)    Data nasterii -varsta;
(iii)    Adresa livrare;
(iv)    Numarul de telefon
Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

3.    Scopul procesarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:
(i)    organizarii si desfasurarii Campaniei;
(ii)    desemnarii si validarii castigatorilor;
(iii)    atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

4.    Temeiul juridic al prelucrarii
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului in ceea ce priveste prelucrarea  imaginii castigatorilor, a materialelor foto, audio si video inregistrate de Organizator in cazul in care premierea va fi facuta publica , in temeiul legii Organizatorul va procesa si va face publice numele si prenumele castigatorilor, orasul si castigurile acordate la tragerea la sorti din cadrul acestei Campanii, urmand a fi prelucrate si in temeiul interesului legitim date cu privire la premiile acordate, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta

5.    Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - S.C. Mullen Lowe S.A; MEDIAPOST HIT MAIL SA; Urgent Curier, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6.    Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.
Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia „Plecarea in vacanta - Auchan”.

7.    Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i)    dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii)    dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii)    dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv)    dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v)    dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi)    dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii)    dreptul la portabilitate a datelor;
(viii)    dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon +40 21 317.03.17, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Ilfov, Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 249B, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail secretariat@sarantisgroup.com.

8.    Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9.    Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului si Imputernicitul la randul sau se obliga sa impuna Subimputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, participantii sunt informati cu privire la necesitateafurnizarii datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

10.    Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

11.    Alte prevederi
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Agentia, in calitate de persoana imputernicita si Organizatorul, in calitate de operator, se obliga sa prelucreaze datele cu caracter personal in conformitate cu pricipiile prevazute de legislatia in vigoare, si anume: principiul legalitatii, echitatii si transparentei, principiul limitarilor legate de scop si de stocare, principiul minimizarii datelor, principiul exactitatii, precum si principiul integritatii si confidentialitatii.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Plecarea in vacanta - Auchan"

Ultima actualizare: 27 iul. 2018
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Nume câştigător Localitate Judeţ/Sector Premiu Extragere Validare
Negrila Ileana - - Vacanta pentru doua persoane in Sudul Frantei - validat

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Plecarea in vacanta - Auchan

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media