CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Philips - Este timpul sa pleci in vacanta!

Philips Este timpul sa pleci in vacanta

Premii prin tragere la sorti: 3 x voucher in valoare de 4.500 lei, ce reprezinta un suport pentru o vacanta; 8 x produs Philips Living Colours Aura; 124 x set de 2 becuri led Philips.

Cumpara cel putin un produs participant si completeaza corect si complet formularul de participare de pe . Pastreaza bonul fiscal/ factura pentru validare.

Perioada promoţiei: 15 martie - 15 mai 2013

Promotie expirata
2 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Este timpul sa pleci in vacanta!”


SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI
1.1.    Organizatorul campaniei promotionale „Este timpul sa pleci in vacanta!” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este Philips Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, Bucuresti. Organizatorul este inregistrat cu notificarea nr. 1720 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2.    Campania promotionala se va desfasura la nivel national, in perioada 15 martie 2013 – 15 mai 2013, in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3.    Baza de date si site-ul Campaniei promotionale vor fi operate prin intermediul S.C. Brand Factory Grup S.R.L. cu sediul in Str. Lt. Av. Ghe. Negel, Nr 23, Sector 6, Bucuresti, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.
1.4.    Agentia va  asigura in cadrul acestei Campanii prestarea urmatoarelor servicii:
·    Dezvoltarea site-ului
·    Asigurarea hostingului si a mentenantei site-ului
·    Tragerea la sorti a  castigatorilor premiilor din cadrul Campaniei prin soft specializat.

1.5.    Regulamentul Oficial de participare va fi facut public conform legislatiei aplicabile din România prin afisarea pe site-ul . Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si le poate fi pus la dispozitie acestora  prin solicitare adresata in scris si transmisa prin posta catre Philips Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Ofiice etaj 14, sector 2, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la adresa: info@energiepeviata.ro ori lighting.romania@philips.com. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul . Anexele sau actele aditionale la Regulament, incheiate dupa data inceperii campaniei publicitare, vor face parte integranta din acesta.

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE
Produsele participante la promotie sunt toate sursele de iluminat Philips (becuri si corpuri de iluminat).

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1    La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani impliniti pana la data inceperii campaniei (15.03.2013), cu exceptia angajatilor Organizatorului, angajatii magazinelor care comercializeaza produsele participante, ai Agentiei si ai celorlalte societati comerciale implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (sot/sotie, rude/afini pana la gradul II).
3.2    Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, a prezentului Regulament.
3.3    Participantii trebuie sa achizitioneze produsele participante mentionate la sectiunea 2 si sa pastreze bonul fiscal/factura fiscala care atesta achizitia a cel putin unui produs participant in perioada Campaniei, pentru ca, in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori, sa poata indeplini procedura de validare.
3.4    Prin participarea la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei: cheltuieli determinate de achizitionarea produselor participante, cheltuielile legate de inscrierea la promotie si de validare a  premiilor ( efecte si servicii postale, tarife telefonice si specifice conexiunilor internet) .

SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1.1    In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda 135 (unasutatreizecisicinci) premii in valoare comerciala totala de 63435.36 (saizeisitreidemiipatrusutetreizecisicinci virgula treizecisisase ) RON (inclusiv TVA), grupate in 3 (trei) categorii de premii  dupa cum urmeaza:
·    premiul zilnic - cate 2 (doua) astfel de premi zilnice,  vor fi acordate la sfarsitul fiecareia dintre cele 62 de zile ale campaniei constand intr-un set continand 2 becuri led Philips. Valoarea  fiecarui premiu zilnic este de: 370 lei (Led Philips 60W echivalent, CorePro si Master Led).
·    premiul saptamanal - cate 1 (un) astfel de premiu va fi acordat la sfarsitul fiecareia dintre cele  8 (opt) saptamani ale campaniei si anume  24.03, 31.03, 07.04, 14.04, 21.04, 28.04, 05.05. 12.05, acordandu-se in final 8 (opt) astfel de premii constand fiecare intr-un produs Philips Living Colours Aura. Valoarea unui premiu saptamanal este de 506,92 lei.
·    “Marele Premiu” - cate 3 (trei) astfel de premii  vor fi acordate la sfarsitul campaniei, constand fiecare in  cate 1(un) voucher in valoare de 4.500 lei fiecare ce reprezinta un suport pentru o vacanta, ce va putea fi aleasa de castigator.
4.2     Voucherul acordat pentru “Marele Premiu” va fi emis de catre Organizator, in forma materializata, pe suport hartie si va avea inscriptionate urmatoarele elemente de siguranta:
- denumirea Organizatorului emitent
- numele castigatorului;
- valoarea de 4.500 (patrumiicincisute) lei;
     - denumirea Agentiei de Turism, prin intermediul careia castigatorul isi va alege vacanta;
- serie si numar voucher;
- perioada de valabilitate;
- mentiunea ca voucherul nu este transmisibil.
4.3.    Voucherul va putea fi folosit numai in perioada de valabilitate pentru care a fost emis numai prin prezentarea lui Agentiei de Turism indicate de Organizator si numai de catre castigator. Castigatorul poate merge in vacanta singur sau insotit de una sau mai multe persoane, cu conditia ca el sa fie titularul contractului de prestari servicii turistice specific vacantei alese. Valorificarea voucherelor de calatorie, se va face in perioada 1 iunie – 1 octombrie 2013, la agentia de turism GO TRAVEL, prin achizitionarea de  servicii de turism intern si extern, in perioada 1 iunie – 1 octombrie 2013. Datele de contact ale agentiei sunt: Go Travel/SunMedair Travel & Tourism Services, lt Alexandru Paulescu St., No. 31, Bucharest, Romania, Tel: +4021.305.99.44/55/59/ Fax: +4021.305.99.45.
4.4     In cazul in care valoarea vacantei alese de castigator va fi mai mare decat valoarea voucherului, castigatorul va suporta diferenta de valoare, ce va rezulta.
4.5.     In cazul in care valoarea vacantei alese de castigator va fi mai mica decat valoarea voucherului,  diferenta ramasa neutilizata isi va pierde valabiltiatea, castigatorul neputand solicita restituirea in bani a diferentei de valoare.
4.6.     Contravaloarea voucherului – suport pentru vacanta - poate fi folosit pentru achitarea serviciilor hoteliere, biletelor de avion sau a oricaror alte costuri determinate de alegerea vacantei – toate acestea in limita sumei inscrise pe voucher.
4.7.     Pierderea sau deteriorarea voucherului nu poate fi imputata Organziatorului, nu naste pentru castigator dreptul de a obtine un nou voucher, determinand pentru castigator pierderea dreptului de a beneficia de acest voucher.
4.8.     Odata cu incheierea contractului de prestari servicii turistice cu Agentia de Turism indicata de Organizator, castiogatorul are obligatia de a preda Agentiei de turism voucherul, acesta neputand fi folosit decat o singura data.
4.9.     Organizatorul nu isi asuma nici un fel de responsabilitate cu privire la alegerea vacantei de catre castigator.
4.10     Niciunul dintre castigatori nu va putea solicita contravaloarea in bani a niciunuia dintre premiile oferite in cadrul campaniei.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1.    Pentru a participa la campania promotionala, participantii trebuie sa acceseze site-ul , in perioada 15 martie 2013, ora 00:00 - 15 mai 2013, ora 23.59 (inclusiv), sa completeze formularul de inscriere cu datele solicitate si mentionate la art. 5.2.2. si sa introduca numarul si data bonului fiscal/al facturii fiscale primit/e in urma achizitionarii a cel putin unui produs participant, in perioada Campaniei, alaturi de numele magazinului/societatii comerciale din care s-au achizitionat produsele. Cei care doresc sa participe la campania promotionala, trebuie sa achizitioneze cel putin 1 (unu) produs participant in baza bonului fiscal/factura fiscala.

5.2.    INSCRIEREA IN CAMPANIA PROMOTIONALA
5.2.1.    Inscrierea pentru participarea la acesta campanie se realizeaza prin intermediul site-ului (site proprietatea Organizatorului), prin accesarea acestui website si completarea formularului electronic de inscriere in campanie in perioada 15 martie 2013, ora 00:00 – 15 mai 2013, ora 23.59, asa cum este acesta afisat pe site-ul campaniei. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce automat la invalidarea inscrierii respective.
5.2.2.    Pentru a se putea inscrie, participantul are obligatia de a se inregistra pe website, la sectiunea dedicata acestei campanii, completand formularul de inscriere cu datele solicitate. Datele care ii sunt solicitate in acest sens sunt: nume, prenume, localitate/oras, judet, adresa completa, numarul de telefon, adresa de e-mail, numar bon/factura, data bon/factura, denumire magazinului/societatii comerciale din care s-a realizat achizitia a cel putin 1 (unu) produs participant pe un singur bon/o singura factura. Un numar de bon/factura confera participantului dreptul de a se inscrie in Campanie, o singura data. De asemenea, un numar de bon poate fi inscris in Campanie de un singur participant. Participantii trebuie sa pastreze bonul/factura pentru cazul in care vor fi desemnati castigatori ai unui premiu. Validarea premiilor se face pe baza bonului/facturii, care contine numarul si data inscrise de participant in concurs.
5.2.3.    Un participant poate introduce maxim 3 (trei) numere de bon/factura unice intr-o zi, in perioada 15 martie – 15 mai 2013.
5.2.4.    In cazul in care un participant achizitioneaza mai mult de 1 (unu) produs participant in baza aceluiasi bon fiscal, acesta va inscrie o singura data numarul bonului respectiv, si data.
5.2.5.    Inscrierea va fi insotita de afisarea pe pagina website-ului a unei confirmari a validarii datelor sau afisarea unui mesaj tot pe aceeasi pagina care explica motivele pentru care datele nu sunt valide.
5.2.6.    Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website este validata preliminar. In acest sens, pentru fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site, participantul poate intampina una dintre urmatoarele situatii:
Mesajul primit pe pagina website-ului dupa înscrierea în campanie:
”Felicitari! Te-ai înscris în Campania promotionala „Este timpul sa pleci in vacanta!”. Poti sa câstigi un premiu zilnic, unul saptamanal si unul dintre cele 3 mari  premii ale Campaniei. 
Pastreaza bonul / factura fiscala  pentru validare.
Mesaj invalid:
Ne pare rau, dar bonul fiscal este invalid. Verifica si inscrie din nou numarul bonului fiscal.
Mesaj primit la inscrierea dubla a bonului fiscal/facturii fiscale:
Acest bon fiscal/factura fiscala a mai fost inscris.
Mesaj incheiere campanie :
Ne pare rau, dar campania s-a incheiat pe data de 15.05.2013.
Un utilizator poate castiga un singur premiu zilnic, un singur premiu saptamanal in cadrul campaniei promotionale, si un singur mare premiu, indiferent de numarul inscrierilor, adica o data desemnat castigator al unui premiu, acesta va fi scos din categoria de premii respective, putand participa in continuarea pentru castigarea unui premiu dintr-o alta categorie.
5.2.7.    In cadrul campaniei nu vor fi luate in considerare inscrierile prin intermediul formularului electronic care nu cuprinde informatiile solicitate conform art. 5.1.3 de mai sus sau in care participantii furnizeaza date incomplete/incorecte, in care se comunica alte informatii decat cele solicitate prin formular, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei precizate la articolele anterioare din prezentul Regulament.
5.2.8.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a.    pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Concurs;
b.    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate la art.5.2.6 de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c.    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizorii locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
d.    Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe site pentru contactare si validare;
e.    Pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra bonurilor/facturilor care contin numarul si data inscrise de castigatori pe site-ul Campaniei. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra acestora nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
f.    Pentru pierderea si/sau deterioarea voucherelor reprezentand „Marele Premiu”.

SECTIUNEA 6. OBTINEREA INFORMATIILOR REFERITOARE LA CAMPANIE
6.1.    In vederea obtinerii de informatii referitoare la Campania promotionala „Este timpul sa pleci in vacanta!”, la modalitatile de inscriere in Concurs, participantii pot solicita informatiii prin solicitare  adresata in scris si transmisa prin posta catre Philips Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Ofiice,  etaj 14, sector 2, Bucuresti, Romania sau prin trimiterea unui e-mail la adresa: info@energiepeviata.ro sau  lighting.romania@philips.com in perioada 15 martie 2013 – 15 mai 2013.
6.2.    Premiile zilnice si cel saptamanal acordate nu pot fi inlocuite cu alte produse decat cele indicate in prezentul regulament si  nici nu se poate solicita echivalentul lor in bani. De asemenea nu se poate solicita si nici obtine contravaloarea in bani a voucherului oferit in cadrul categoriei “Marele Premiu“. In cazul refuzului vreunui participant desemnat castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Dupa invalidarea acestuia se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorilor. In cazul in care niciuna dintre rezerve nu va putea fi validata, premiile nevalidate vor ramane in posesia Organizatorului.
6.3.     Orice tentativa de fraudare a Campaniei va fi sanctionata cu descalificarea participantului     respectiv. In cazul in care un participant si-a sporit sansele de castig prin fraudare, toate     premiile castigate de catre acesta nu ii vor fi acordate. Vor fi descalificati, de asemenea, si     participantii care inscriu acelasi numar de bon/factura fiscala in campanie, fara sa achizitioneze fiecare minim 1 (un) produs participant pe bon/factura fiscala diferita, in incercarea ca astfel sa isi sporeasca sansele de castig. Organizatorul isi rezerva dreptul de a formula orice actiune si/sau plangere in contra oricarui participant descalificat si/sau care incearca in orice modalitate fraudarea sau denaturarea desfasurarii acestei campanii.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ZILNICE/SAPTAMANALE
7.1.    Desemnarea castigatorilor premiilor constand in premii zilnice si saptamanale, va avea loc conform mecanismului descris in cadrul prezentei sectiuni.
7.2.    Inscrierile pentru castigarea premiilor vor fi extrase in mod aleatoriu, printr-un mecanism informatic automat, dupa cum urmeaza:
- premiul zilnic: cate 2 (doua) pe zi in perioada 15 martie - 15 mai 2013; se vor extrage printr-un mecanism informatic automat la sfarsitul fiecarei zile, respectiv in primele 10 (zece minute)  ale zilei urmatoare – adica intre ora 00:00 si ora 00:10 a fiecarei astfel de zile;
- premiul saptamanal: cate 1 (unul) pe saptamana in cele 8 (opt) sfarsituri de saptamana ale Campaniei, se vor extrage printr-un mecanism informatic automat la sfarsitul fiecarei saptamani – adica 24.03.2013, 31.03.2013, 07.04.2013, 14.04.2013, 21.04.2013, 28.04.2013 05.05.2013, 12.05.2013, respectiv in primele 10 (zece) minute ale zilelor ce urmeaza datelor mentionate mai sus, adica intre ora 00:00 si ora 00:10 a fiecarei astfel de zile;
- marele premiu: 3 (trei) astfel de mari premii se vor extrage printr-un mecanism informatic automat , conform sectiunii 8 din prezentul Regulament.
7.3.    Se vor extrage automat:
- 2 (doi) castigatori pentru premiul zilnic si  5 (cinci ) rezerve pentru fiecare castigator;
- 1 (un) castigator pentru premiul  saptamanal si 5 (cinci) rezerve;
- 3 (trei) castigatori ai Marelui Premiu si 5 (cinci) rezerve pentru fiecare castigator.
7.4.    Fiecare participant extras ca si castigator va fi contactat de catre Organizator la numarul de telefon si/ sau la adresa de e-mail mentionata in formularul de  inscriere prin care i se va preciza natura premiului castigat si modalitatea de a intra in posesia acestuia. Castigatorii vor fi contactati in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data desemnarii acestora ca si castigatori. In cazul in care acestia nu raspund apelului telefonic al Organizatorului si/ sau la e-mailul transmis in acest sens in urmatoarele 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care au fost contactati, acestia vor fi invalidati, iar premiul va fi acordat uneia dintre rezerve, in ordinea extragerilor acestora. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorilor.
7.5.    In cazul in care participantul inscris nu a mentionat la inscriere un numar de telefon valid sau o adresa de e-mail la care sa poata fi contactat, acesta va fi invalidat, participantul neputand fi contactat, iar premiul va fi acordat uneia dintre rezerve in ordinea extragerilor acestora. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorilor.
7.6.    Reprezentantul Organizatorului, pentru validare va solicita participantilor desemnati castigatori transmiterea bonului sau a facturii fiscale care atesta achizitia a cel putin 1 (unu) produs participant, in perioada Campaniei si care contine numarul si data mentionate de catre participant pe formularul de inscriere, impreuna cu adresa la care doreste sa ii fie livrat premiul castigat, si copia dupa CI la adresa de e-mail info@energiepeviata.ro, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care au fost contactati, pentru a putea fi validati si pentru a putea intra in posesia premiului.
7.7.    In cazul in care potentialii castigatori nu trimit cele mentionate la art. 7.6. in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care au fost contactati, acestia vor fi invalidati, iar premiul va fi acordat rezervelor in ordinea extragerilor acestora. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorilor.
7.8.    In cazul in care dupa expirarea termenului de validare a premiilor, numarul premiilor validate va fi mai mic decat numarul de premii alocate, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului. 
7.9.    Expedierea premiilor: premiile vor fi expediate/livrate castigatorilor validati prin grija Organizatorului, in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data validarii lor, prin servicii de curierat. Castigatorii trebuie sa prezinte documentul de identitate (acelasi cu cel a carui copie a fost comunicata Organizatorului) in momentul receptiei premiilor si sa semneze confirmarea de primire ce va ramane in posesia curierului. Dupa primirea premiului, castigatorul va trebui sa semneze un Proces verbal de predare-primire pe care il va trimite Organizatorului Campaniei.
7.10.    Ulterior validarii, numele castigatorilor si castigurile aferente vor fi publicate pe pagina campaniei promotionale din cadrul site-ului .

SECTIUNEA 8. ACORDAREA MARELUI PREMIU.
8.1.    Fiecare dintre cele 3 (trei)  premiile constand in cate 1 (un)  voucher reprezentand un suport pentru o vacanta la alegerea castigatorului, in suma de  4.500 (patrumiicincisute) lei  fiecare, oferite de Philips, ce se va acorda prin tragere la sorti electronica. Tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului si unul al Agentiei si va fi atestata legal de un avocat.
8.2.    Tragerea la sorti la care vor participa toate inscrierile valide receptionate in perioada 15 martie 2013 ora 00:00- 15 mai 2013, ora 23:59, se va realiza in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la incheierea Campaniei promotionale „Este timpul sa pleci in vacanta!”.
8.3.    In cadrul extragerii se vor desemna 3 (trei) castigatori si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare dintre acestia; daca va fi cazul, se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora.
8.4.    Fiecare castigator al marelui premiu  va fi contactat telefonic de catre Organizator la numarul de telefon pe care l-a mentionat la inscrierea in Campaniesi/ sau la adresa de e-mail mentionata, prin care li se va preciza natura premiului castigat si modalitatea de a intra in posesia acestuia.
8.5.    In cazul in care participantul inscris nu a mentionat la inscriere un numar de telefon valid sau o adresa de e-mail la care sa poata fi contactat, acesta va fi invalidat, participantul neputand fi contactat.
8.6.    Reprezentantul Organizatorului va solicita castigatorului transmiterea in cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la data anuntarii acestuia la adresa de Str. Lt. Av. Gheorghe Negel, nr. 23, sec. 6, Bucuresti, a bonului si/sau facturii in original, care atesta achizitia a cel putin 1 (unu) produs participant, in perioada Campaniei si care contine numarul si data mentionate de catre participant pe formularul de inscriere, si a unei copii a CI, pentru a putea fi validat si pentru a putea intra in posesia premiului.
8.7 .    In cazul in care participantul desemnat ca si castigator al unuia dintre premiile din categoria „Marele premiu„ nu trimite informatiile mentionate la art. 7.6., in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care a fost contactat, acesta va fi invalidat. Dupa invalidarea acestuia se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorilor.
8.8 .    In cazul in care niciuna dintre rezerve nu va putea fi validata, premiile nevalidate vor ramane in posesia Organizatorului.
8.9.    La primirea Voucherului ce atesta castigarea unuia dintre Marele premii, castigatorul va trebui sa semneze un Proces verbal de predare - primire pe care il va trimite Organizatorului Campaniei.
8.10 .    Ulterior validarii, numele castigatorilor validati final vor fi publicate pe pagina campaniei promotionale din cadrul site-ului .

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
9.1.    Inscrierile in campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri/facturi care au tiparit numarul sau data ilizibile sau a unor bonuri/facturi degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, precum si inscrierile dupa data de 15 mai 2013 ora 23.59, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
9.2.    Organizatorul, Agentia Brand Factory Grup, vanzatorii cu amanuntul ai produselor participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare a bonurilor/facturilor primite in urma achizitiei produselor participante la campanie.
9.3.    Organizatorul Campaniei este raspunzator pentru plata impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
10.1.    Tuturor participantilor la campania promotionala „Este timpul sa pleci in vacanta!” le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare (art. 12), la accesul la date (art. 13), dreptul de interventie (art. 14), de opozitie (art. 15), de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere (art. 18).
10.2.    La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Philips Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview  Office, etaj 14, sector 2, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
10.3.     Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata campaniei: nume, prenume,  numarul de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, copie CI.
10.4.     Datele personale mentionate anterior nu vor fi facute publice ele fiind necesare doar pentru acordarea premiilor.
10.5.     Numele si prenumele castigatorilor premiilor vor fi facute publice pe site-ul conform obligatiilor impuse Organizatorului de OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.
10.6.    Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea castigatorilor campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (posta, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
10.7.     Prin participarea la  prezenta Campanie promotionala, participantii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, numarul de telefon, adresa postala, CNP, serie si numar CI), sa fie procesate si incluse in baza de date a  Philips Romania SRL in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului prezentei campanii.
10.8.    Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii isi exprima acordul neechivoc cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:
·    Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la adresa Philips Romania SRL, cu sediul in  Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office, etaj 14, sector 2, Bucuresti, o data pe an, in mod gratuit, compania SC Philips Romania SRL va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.
·    Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
(i)    dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
(ii)    dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
·    Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, ca datele     care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari prin transmiterea unei cereri scrise catre Philips Romania SRL, cu sediul in Bd. Barbu Vacarescu nr. 301-311, Cladirea Lakeview Office etaj 14, sector 2, Bucuresti
10.9.    Participarea la campanie constituie acordul partcipantilor si  castigatorilor referitor la faptul ca numele si dupa caz castigul vor fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosite in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta.
10.10. Dupa data incetarii campaniei promotionale, baza de date cu participantii in campanie va fi administrata de Philips Romania SRL.
.
SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform C. civ. In cazul in care Organizatorul  invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. LITIGII
12.1.     In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din Bucuresti. 
12.2.    Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 13. CLAUZE DIVERSE
Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la Campanie si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr. 1720), operata de catre Brand Factory GRUP in vederea desfasurarii Campaniei, a validarii castigatorilor desemnati, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ce revin organizatorilor de promotii (numai in cazul premiilor impozabile).
Nu avem elemente multimedia.
ina (pucioasa) in 21 martie 2013, 19:38
Buna seara.Nu pot sa nu fiu sceptica referitor la mecanismul acestei campanii.Eu, si cu siguranta si alti oameni, suntem satui de promotii gen ,,trimite nr bon fiscal si castigi...''. Organizatorul chiar nu-si da seama ca se poate trimite acelasi bon fiscal de pe mai multe nr de tel, in detrimentul atator oameni care vor sa participe corect??? Este chiar atat de greu sa se aplice un cod unic , ca de ex la napolitanele KitKat si la Joe, unde sa si vrei si nu poti sa fraudezi??? Am avut o experienta destul de neplacuta cu promotia Dettol, mai ales cand am citit raspunsul lor de genul,,fiecare alege sa fie corect sau nu''. Acum cred ca si eu am optiunea sa am un singur bon pe care sa-l inscriu de 10 ori pe nume diferite si pe nr de tel diferite.Sa mai intreb organizatorul cum poate,,lupta''impotriva acestui lucru? Sunt curioasa daca imi va raspunde...
florentina (bucuresti) in 29 martie 2013, 16:29
nici eu n-am incredere...sorry...
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Philips - Este timpul sa pleci in vacanta!"

Ultima actualizare: 29 mai. 2013
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Philips - Este timpul sa pleci in vacanta!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media