CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Petrom - "Ecopoveste... cu ecou"

promotie concurs Petrom

Premii prin tragere la sorti: maxim 152 de bilete la un spectacol pentru copii al teatrului “Toma Caragiu” din Ploiesti, maxim 400 de bilete la un spectacol pentru copii al teatrului “Alexandru Davila” din Pitesti.

Daca ai cel putin un copil prescolar, viziteaza oricare dintre statiile de alimentare cu carburant auto PETROM Ploiesti (in perioada 02 - 08 iunie 2008) sau Pitesti (in perioada 09 - 20 iunie 2008). Completeaza cuponul atasat flyer-ului pe care il poti gasi in locatiile participante, depune-l in urnele special amenajate si vei fi automat inscris in concurs.

Perioada promoţiei: 02 iunie - 20 iunie 2008

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“ Ecopoveste ... cu ecou ”

 

           

Prezentul regulament are scopul de a informa publicul cu privire la desfasurarea unei activitati cu caracter publicitar initiata de catre organizator, se adreseaza potentialilor participanti si, totodata, reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati.

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL   CAMPANIEI.

 

1.1 CampaniaEcopoveste ... cu ecou” (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de catre S.C. PETROM S.A., societate comerciala din Romania, cu sediul în Calea Dorobantilor nr. 239, Sector 1, Bucuresti, Romania, avand Cod de Inregistrare Fiscala in Scopuri de TVA RO 1590082, (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).

 

1.2 Aceasta Campanie se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul agentiei de publicitate si realatii publice S.C. Mather Communications Romania S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Agentia”), cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu nr. 86, Sector 1, Bucuresti, avand Cod de Inregistrare Fiscala in Scopuri de TVA RO 12168017. Astfel, Agentia, prin reprezentantii sai, va coordona unele activitati logistice legate de organizarea si desfasurarea Campaniei, inclusiv redactarea prezentului Regulament. 

 

1.3 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

 

1.4 Regulamentul este intocmit si este disponibil gratuit pentru orice persoana interesata, in format tiparit ce va fi disponibil in locatiile in cadrul carora se desfasoara Campania, la sediul Organizatorului, precum si la sediul Agentiei, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei. Regulamentul mai este disponibil pe website www.infopromotii.ro .

 

1.5 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.

 

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI.

 

2.1 Campania va fi organizata si se va desfasura numai in statiile de alimentare cu carburanti auto PETROM (denumite in continuare “Locatiile” sau, dupa caz, “Locatia”) situate in urmatoarele localitati:  Ploiesti (jud. Prahova) si Pitesti (jud. Arges).

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI.  

 

3.1 Campania va fi lansata si se va desfasura in cadrul unor perioade de timp diferite pentru fiecare dintre orasele unde Campania va fi organizata (respectiv localitatile amintite la Art.2.1 de mai sus), dupa cum urmeaza:

 

             a)  in cadrul statiilor de alimentare cu carburanti auto situate in localitatea Ploiesti, Campania va fi lansata in data de 2 iunie 2008 si va dura pana la data de 8 iunie 2008 (inclusiv);

             b) in cadrul statiilor de alimentare cu carburanti auto situate in localitatea Pitesti, Campania va fi lansata in data de 9 iunie 2008 si va dura pana la data de 20 iunie 2008 (inclusiv).

 

 

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE.

 

4.1 Participarea la aceasta Campanie presupune cunosterea si acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Inscrierea la Campanie nu este conditionata in niciun mod de achizitionarea vreunui produs si/sau serviciu.

 

4.2 Campania se desfasoara in cadrul Locatiilor participante (identificabile potrivit Art.2.1 de mai sus) si este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania care au (inclusiv sub ocrotire legala) cel putin un copil minor (prescolar: clasele I-IV) si care, in oricare dintre perioadele Campaniei (precizate la Art.3.1 de mai sus), vor vizita oricare dintre statiile de alimentare cu carburanti auto situate in localitatile Ploiesti (jud. Prahova) si respectiv, Pitesti (jud. Arges).

 

4.3 Nu se pot inscrie si nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

                      -             angajatii si colaboratorii agentiei de publicitate S.C. Mather Communications Romania S.R.L., implicata in desfasurarea unor activitati privind desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie);

 

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI.

 

5.1 Premiile oferite in cadrul Campaniei constau in participarea, cu titlu gratuit, in vederea vizionarii unui spectacol (teatru pentru copii) in urmatoarele conditii:

 

           In limita a 152 de locuri pentru fiecare dintre cele doua spectacole ce vor avea loc in data de 14 iunie 2008 (incepand cu orele 11.00 si respectiv, 13.00), in cadrul teatrului “Toma Caragiu” – Ploiesti (Sala Ciufulici), pentru castigatorii ce au participat la Campanie, inscriindu-se la aceasta in locatiile situate in Ploiesti;

           In limita a 400 de locuri, pentru spectacolul ce va avea loc in data de 28 iunie 2008 (incepand cu orele 11.00), in cadrul teatrului Alexandru Davila – Pitesti (Sala Mare), pentru castigatorii care au participat la Campanie inscriindu-se la aceasta in locatiile din Pitesti.

            

5.2 Niciunul dintre premii nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani sau cu un alt bun ori serviciu.   

 

5.3 Premiile pot fi valorificate in limita locurilor disponibile si numai la datele si intervalele orare precizate la Art.5.1 de mai sus. 

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI. STABILIREA CASTIGATORILOR

ATRIBUIREA PREMIILOR.

 

6.1 Orice persoana, cu drept de participare (potrivit prevederilor Sectiunii IV de mai sus), care, in cadrul perioadelor de desfasurare a Campaniei, viziteaza oricare dintre statiile de alimentare cu carburanti auto PETROM situate in localitatile Ploiesti si Pitesti, se poate inscrie la Campanie completand cuponul atasat flyer-ului de prezentare a Campaniei. Flyer-ul se poate obtine gratuit, se va completa si depune intr-o urna special amenajata pentru fiecare dintre Locatiile (identificate potrivit Art.2.1 de mai sus) in cadrul carora se desfasoara Campania. Nu vor fi luate in considerare acele cupoane necompletate, deteriorate ori completate incorect sau partial.

 

6.2 Informatii cu privire la modul de organizare si desfasurare a Campaniei vor fi oferite inclusiv prin intermediul unor materiale de informare scrise, precum si prin intermediul unor afise prezente in scoli (cu predare clasele I-IV) situate in localitatile Ploiesti si Pitesti.                          

 

6.3 La sfarsitul perioadelor de desfasurare a Campaniei, ulterior datei de 20 iunie 2008, se va proceda la centralizarea inscrierilor. Castigatorii vor fi desemnati in urma extragerilor la sorti. Extragerile vor avea loc dupa cum urmeaza:

-           intre 10 iunie si 13 iunie 2008, pentru desemnarea participantilor castigatori inscrisi la Campanie prin completarea cupoanelor si depunerea acestora in Locatiile situate in Ploiesti;

-           intre 23 iunie si 27 iunie 2008, pentru desemnarea participantilor castigatori inscrisi la Campanie prin completarea cupoanelor si depunerea acestora in Locatiile situate in Pitesti.

Castigatorii vor fi anuntati telefonic ori prin SMS si vor fi informati cu privire la desfasurarea spectacolelor pentru copii oferite ca premii ale Campaniei. 

 

 

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE.

 

7.1 Daca este cazul, in functie de valoarea fiecarui premiu acordat castigatorilor participanti la aceasta Campanie, Organizatorul este raspunzator pentru impozitul prin retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii publicitare, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze catre bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

8.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie stocate in scopul contactarii castigatorilor si informarii acestora cu privire la modalitatea de valorificare a premiilor.

 

8.2 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor Campaniei si sa le utilizeze in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

8.3 Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 

   

               -  dreptul de acces la date potrivit caruia price persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

   

               - dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 

 

               -  dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia price persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

8.4 La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa acestuia indicata mai sus, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

 

8.5 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior acestuia pe o durata nelimitata de timp, si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrari de date cu caracter personal realizata cu privire la desfasurarea Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI.

 

9.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art. 3.1 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

 

9.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art.3.1 ori poate fi suspendata oricand in baza deciziei Organizatorului cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de situatie.

 

 

SECTIUNEA 10. LITIGII

 

10.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

10.2 Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei este legea romana.

 

 

SECTIUNEA 11. PREVEDERI FINALE.

 

11.1 Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe website www.infopromotii.ro , precum si informat tiparit (in copie), in oricare dintre statiile de alimentare cu carburanti auto situate in localitatile Ploiesti si Pitesti.

De asemenea, Regulamentul este diponibil pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei, in format tiparit atat la sediul Organizatorului, cat si la sediul Agentiei.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Petrom - "Ecopoveste... cu ecou""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Petrom - "Ecopoveste... cu ecou"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media