CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Perfect Visibility Trade Incentive Program

Perfect Visibility Trade Incentive Program

3.000 x voucher cadou in valoare de 100 RON.

Acest program este adresat angajatilor magazinelor de nivel national tip clasa A sau B care semneaza Acordul de Participare.

Perioada promoţiei: 16 iunie - 30 septembrie 2014

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL PROGRAMULUI
„Perfect Visibility Trade Incentive Program”
16 iunie 2014 – 30 septembrie 2014

Art. 1. Organizatorul Programului
1.1. Organizatorul Programului „Perfect Visibility Trade Incentive Program” („Programul”) este Wrigley Romania SRL cu sediul in Str. Tipografilor nr. 11-15, Corp A1, LA, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania (date de identificare: CF R6600357, J40/24261/1994), inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere A Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 4459 (denumita in continuare “Organizatorul” sau “Wrigley”).
1.2. Programul se va derula prin intermediul agentiei organizatoare S.C. Geometry Global Romania S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Frumoasa nr. 39, Corpuri A, D si E  Sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/7567/1999, CUI RO12121138, (denumita in continuare “Agentia” sau „Geometry Global”).

Art. 2. Terminologie
In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:
a)    „Acordul de Participare” – reprezinta acordul Participantului de a participa la Program, cuprins in Anexa 1 la prezentul Regulament, in care sunt inscrise conditiile de participare la Program si acceptul Participantilor de a lua parte la Program in conditiile stabilite prin Regulament. In cazul in care Participantul nu respecta pe perioada Programului conditiile stipulate in Acordul de Participare si/sau in Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a comunica Participantului retragerea acestuia din Program.
b)     „Distribuitorii Wrigley” – reprezinta distribuitorii care comercializeaza produse Wrigley catre Participanti.
c)    „Forta Majora” – reprezinta orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil independent de vointa Participantilor sau a Organizatorului si neimputabil acestora si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor Acordului de Participare si a prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare din urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie in tara sau in strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice.
d)     „Participanti” - toate persoanele fizice din Romania ce sunt angajati ai unui magazin  de nivel national tip clasa A (peste 30 cutii cu produse Wrigley vandute /perioada) sau ai unui  magazin tip clasa B (intre 15 si 30 cutii cu produse Wrigley vandute /perioada); perioada = 4 saptamani
e)    „Programul” – reprezinta aceasta campanie promotionala care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament,
f)    „Regulament” – reprezinta prezentul regulament al Programului, inclusiv anexele care fac parte din acesta. Regulamentul este obligatoriu pentru toti Participantii la Program. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau schimba oricand prezentul Regulament urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice inaintea intrarii in vigoare. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte activitati care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Program si/sau imaginea Organizatorului.

Art. 3. Locul de desfasurare si durata Programului
3.1. Programul are loc in perioada 16 iunie 2014 – 30 septembrie 2014.
3.2. Programul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.  

Art. 4. Participantii si conditiile de participare
4.1. Pentru a fi inclusi in lista de participare la Program, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
i) sa fie angajati ai unui magazin  de nivel national tip clasa A (peste 30 cutii cu produse Wrigley vandute /perioada) sau ai unui  magazin tip clasa B (intre 15 si 30 cutii cu produse Wrigley vandute /perioada) si sa semneaze Acordul de Participare.
ii) sa semneze la inceputul Programului Acordul de Participare;
iii) sa nu fie angajatii Organizatorului si/sau ai Agentiei implicate si/sau ai Distribuitorilor Wrigley si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) care ar putea, sub o forma sau alta, sa participe la Program. Persoanele aici enumerate nu sunt eligibile a participa la acest Program.
iv) sa cunoasca si sa accepte integral, expres si neechivoc dispozitiile prezentului Regulament.
4.3. Toti Participantii care indeplinesc conditiile de participare si care doresc sa participe la Program vor fi vizitati de catre Distribuitorii Wrigley care vor prezenta fiecarui Participant Acordul de Participare in Program. Intrarea in Program se va face in momentul semnarii Acordului de Participare completat de catre Participant.
4.5. Participarea la acest Program implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a denumirii Participantilor castigatori. Prin participarea la Program, Participantii accepta intrarea automata in baza de date a Distribuitorilor Wrigley, in conditiile stabilite de catre acesti distribuitori.
4.6. Programul se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai inainte de a anunta in mod public aceste modificari, prin publicarea acestora pe www.infopromotii.ro.

Art. 5. Mecanismul de functionare a Programului
5.1. In perioada desfasurarii Programului „Perfect Visibility Trade Incentive Program”, Participantii care indeplinesc conditiile de participare vor primi, in mod automat din partea angajatilor sau distribuitorilor Wrigley, un material cu prezentarea mecanismului Programului. Materialul cu prezentarea mecanismului Programului nu inlocuieste dispozitiile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii. 
5.2. In cazul in care Participantul accepta sa fie inscris in Program, acesta va semna un Acord de Participare. Acordul se incheie in doua (2) exemplare si va reprezenta acordul de participare la Program. Semnarea Acordului de Participare de catre Participant presupune cunoasterea si acceptarea tuturor conditiilor de participare la Program stabilite prin prezentul Regulament, Participantul fiind pe deplin informat prin anunturile adresate publicului asupra naturii, numarului si valorii comerciale a castigurilor puse in joc prin Program.
5.3. Acordul va cuprinde, printre altele, urmatoarele date si va avea forma prevazuta in Anexa 1 la prezentul Regulament:
i.    Datele de identificare  ale Participantului la Program si asocietatea pe care o reprezinta;
ii.    Anuntul de informare cu privire la natura, numarul si valoarea premiilor pe care Participantul le poate castiga; 
5.4 In momentul in care accepta oferta reprezentantului Wrigley, vanzatorul/vanzatoarea  va primi  un kit promotional, care contine:
- carnetel Orbit
- o planograma sticker-calendar – care se lipeste pe tejgheaua magazinului
La a doua vizita reprezentantul Wrigley va oferi vanzatorului/vanzatoarei si un senzor de intrare Orbit.
In cazul in care la a treia vizita se constata ca sunt respectati termenii campaniei, reprezentantul Wrigley va oferi ca premiu vouchere in valoare de 100 lei. Acestea se acorda pe baza unui proces verbal de predare-primire.
5.5. Pentru participarea in Program, participantii trebuie sa indeplineasca 3 conditii:
- sa accepte oferta reprezentantului Wrigley, oferta reprezentata de plasarea pe tejghea in apropierea casei de marcat a unor materiale promotionale de tip stand de guma si confections sau stand combinat de guma si confections, conform planogramelor stabilite
- sa se asigura ca standul Wrigley are vizibilitate in cadrul magazinului si ca produsele sunt aranjate conform planogramei lasate de reprezentatul Wrigley in magazin la prima vizita
5.6 Planograma este criteriul in baza caruia produsele se afiseaza pe standuri. Planograma va fi lasata de reprezentatul Wrigley in magazin, la prima vizita, si o sa fie verificata tot de acesta, la urmatoarele vizite.

Art. 6. Premiile oferite in cadrul Programului si modul lor de acordare
6.1. Premiile care se pot castiga in cadrul Programului sunt:

Premiu

Volum

Valoare unitara

(lei, TVA si impozitul retinut la sursa  inclus)

Valoare totala

(lei, TVA si impozit retinut la sursa  incluse)

Vouchere cadou

3000

119

357000


Voucherele cadou sunt in valoare de 100 lei, inclusiv TVA. Fiecare premiu este format din doua vouchere a cate 50 lei, inclusiv TVA si impozitul aferent, care va fi retinut la sursa (19 lei).

6.2 Valoarea totala a tuturor Premiilor oferite este de 357000 lei (inclusiv TVA si impozitul ce se va retine la sursa )
6.3 Nu se acorda contravaloarea in bani a Premiilor castigate.
6.4 Premiile se acorda pe loc de catre reprezentantul Wrigley la una din urmatoarele vizite realizate in locatia dupa inscrierea Participantului in program. Pentru a castiga, Participantul trebuie sa indeaplineasca cerintele mentionate la art. 5.5, adica sa poate fi evaluat de reprezentatul Wrigley ca a respectat modalitatea de amplasare a standurilor in magazine si aranjarea produselor in acestea conform planogramei.
6.5  Premiul constand in vouchere cadou va fi inmanat numai dupa semnarea procesului de predare-primire ce va fi insotit de copia CI a castigatorului.
6.6. Denumirea Participantilor castigatori impreuna cu premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro  in termen de 20 zile lucratoare de la data incheierii Programului, de catre Organizator.
6.7 In cazul in care pana la sfarsitul Programului nu pot fi acordate toate premiile, existand Participanti ce nu pot fi evaluati favorabil de catre reprezentatii Wrigley,  acestea vor ramane in posesia Organizatorului.
6.8 Un participant poate castiga un singur premiu pe durata de desfasurare a Programului.

Art. 7. Taxe si impozite
7.1 Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat de catre participantii castigatori pentru veniturile obtinute,  in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III, Cap.IX, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 8. Regulamentul Programului
8.1. Regulamentul oficial al Programului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Programului pe www.infopromotii.ro. Regulamentul si orice alte informatii legate de Program sau de Premii vor putea fi solicitate de catre Participanti si la numarul de telefon 021.310.65.09 care va functiona pe toata perioada Programului, de luni pana vineri intre orele 10:00 – 17:00 (cu exceptia sarbatorilor legale).
8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de suspendare sau oprire a Programului in orice moment al acestuia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens.

Art. 9. Temeiul legal si Litigii
9.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

Art. 10 Diverse
10.1. Programul va fi comunicat prin canale traditionale de comunicare.
10.2. Prin inscrierea in Program, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publica lista Participantilor castigatori si premiile acordate in cadrul acestui Program. Lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.infopromotii.ro. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga,  numele, adresa si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.
10.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a Premiilor.
10.4. Aparitia unui caz de Forta Majora, asa cum este definit in prezentul Regulament, exonereaza pe Organizator de executarea obligatiilor izvorate in temeiul Acordului de Participare incheiat cu Participantii si/sau a prezentului Regulament.
10.5 Nu va constitui Forta Majora: (a) niciun eveniment care este cauzat de neglijenta sau actiunea intentionata a Participantului, a Organizatorului, a Agentiei ori a reprezentantilor sau angajatilor acestora; si (b) niciun eveniment pe care oricare dintre persoanele de mai sus, acordand atentia necesara, l-ar fi putut: (i) fie lua in considerare in momentul incheierii Acordului de Participare; (ii) fie preveni sau evita in cursul indeplinirii obligatiilor care decurg din acesta.
10.6 La survenirea unui caz de Forta Majora, Participantul va notifica prompt Organizatorului aparitia sau circumstantele pe care se fundamenteaza situatia de Forta Majora aparuta. Dispozitiile prezentului articol se vor aplica in mod corespunzator si in situatia in care cazul de Forta Majora apare in defavoarea Organizatorului.
10.7 Pe parcursul duratei cazului de Forta Majora, partea afectata va utiliza eforturi comerciale rezonabile pentru a evita si inlatura cazul de Forta Majora.

Art. 11. Prelucrarea datelor
11.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001.
11.2. Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor persoanelor vizate. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia firmei de publicitate, societatii de mailing, Agentiei si a operatorului de marketing direct al Organizatorului. Organizatorul nu efectueaza operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor si nu desfasoara activitati de marketing direct in legatura cu acestia.
11.3. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Program nu vor fi dezvaluite catre alti terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Programului vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
11.4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor sParticipantilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
11.5. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator la Str. Tipografilor nr. 11-15, Corp A1, LA, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania.
11.6. Inscrierea la Program echivaleaza cu exprimarea acordului in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.
11.7. Organizatorul se obliga sa le respecte persoanelor vizate drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Perfect Visibility Trade Incentive Program"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Perfect Visibility Trade Incentive Program

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media