CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Pentru cumparaturi profitabile, incepe cu NESCAFE!

Promotie concurs cu premii NESCAFE in Metro

Premii prin tragere la sorti: 1 x suma de 10.000 lei; 10 x sistem de bauturi NESCAFE Dolce Gusto. Premii garantate: 36 plicuri NESCAFE 3in1 Original 15g (la facturi cu produse participante in valoare de minimum 100 lei); 24 plicuri NESCAFE 3in1 Original 15g (la facturi cu produse participante cu valoare intre 70 si 99,99 lei); 12 plicuri NESCAFE 3in1 Original 15g (la facturi cu produse participante cu valori intre 35 si 69,99 lei).

Cumpara de la Metro oricare dintre produsele NESCAFE participante in valoare de minum 35, minimum 70 sau minimum 100 lei (cu TVA inclus) pe aceeasi factura. Prezinta factura in original reprezentantului Nestle din magazin pentru a primi premiul garantat. Completeaza apoi integral talonul de tombola si introdu-l in urna speciala pentru tragerea la sorti. Pastreaza factura in original pentru validare.

Perioada promoţiei: 08 aprilie - 05 mai 2010

Promotie expirata
3 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Pentru cumparaturi profitabile, începe cu NESCAFÉ!”
Campania promotionala pentru comercianti
Perioada campaniei: 08.04.2010 – 05.05.2010SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Campania promotionala „Pentru cumparaturi profitabile, începe cu NESCAFÉ!” (denumita în continuare “Campania”) este organizata de S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/5516/2001, CUI 5921650, Tel. 021/204 40 00, înregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 2168 (denumita în continuare “Organizator” sau “ Nestlé România”).

1.2. Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. IC Capital Resource S.R.L.societate comerciala cu sediul în Bucuresti, Calea Apeductului, nr. 6, bl. D1A1, Ap. 11, sector 6, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1471/05.02.2009, C.U.I. RO 25068052, înregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 13283 denumita în continuare “Agentia”.

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii în vigoare.


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.


SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României în reteaua de magazine METRO, în perioada 08.04.2010- 05.05.2010, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania se adreseaza clientilor METRO persoane juridice cu sediul în România, si/sau (ii) persoane fizice autorizate si/sau intreprinderi individuale si/sau întreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanti”).

4.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane juridice, respectiv acele asociatii familiale în care angajatii Nestlé România, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Nestlé România, angajatii magazinelor METRO participante la campanie, si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. Persoanele aici enumerate nu sunt eligibile a participa la aceasta Campanie nici în calitate de persoane fizice autorizate.

4.3 Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.


SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1 Produsele participante la prezenta Campanie:
• NESCAFÉ BRASERO 60x1.8g
• NESCAFÉ BRASERO 50g
• NESCAFÉ BRASERO 100g
• NESCAFÉ BRASERO 200g
• NESCAFÉ BRASERO 300g
• NESCAFÉ BRASERO 500g
• NESCAFÉ RED CUP 54x1.8g
• NESCAFÉ RED CUP 50g
• NESCAFÉ RED CUP 100g
• NESCAFÉ RED CUP 200g
• NESCAFÉ ESPRESSO 100g
• NESCAFÉ GOLD 100g
• NESCAFÉ GOLD Decaff 100g
• NESCAFÉ GOLD 200g
• NESCAFÉ GOLD 50g
• NESCAFÉ 3in1 Original 24x15g
• NESCAFÉ 3in1 Original 32x15g
• NESCAFÉ 3in1 Mild 24x15g
• NESCAFÉ 3in1 Mild 32x15g
• NESCAFÉ 3in1 Extracoffee 24x15g
• NESCAFÉ 3in1 Extracoffee 32x15g
• NESCAFÉ FRAPPE Mix 24x18g
• NESCAFÉ Instant Cafea Agl Punga 500g
• NESCAFÉ CAFE AU CHOC Cappuccino 8x18.5g
• NESCAFÉ CAPPUCCINO Swt 10x14g

5.2. La Campanie participa doar produsele NESCAFÉ mentionate mai sus care sunt comercializate în reteaua METRO din România de catre Nestlé România.


SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Participantii la prezenta Campanie trebuie sa:

6.1. Achizitioneze, în perioada Campaniei (08.04.2010 – 05.05.2010), produse NESCAFÉ participante la promotie, conform Sectiunii 5 a prezentului Regulament, în valoare de minim 35 Lei (cu TVA inclus) / 70 Lei (cu TVA inclus) / 100 Lei (cu TVA inclus) pe aceeasi factura.

6.2. Sa prezinte reprezentantului Nestlé de la standul promotional METRO din interiorul oricarui magazin METRO, factura fiscala în original care atesta achizitionarea produselor participante la promotie conform Sectiunii 6.1. si va primi garantat*:
12 plicuri de NESCAFÉ 3in1 Original 15g, daca valoarea de pe factura a produselor NESCAFÉ participante la promotie este cuprinsa între 35 Lei si 69,99 Lei (cu TVA inclus), sau
24 plicuri de NESCAFÉ 3in1 Original 15g, daca valoarea de pe factura a produselor NESCAFÉ participante la promotie este cuprinsa între 70 Lei si 99,99 Lei (cu TVA inclus), sau
36 plicuri de NESCAFÉ 3in1 Original 15g, daca valoarea de pe factura a produselor NESCAFÉ participante la promotie este de minimum 100 Lei (cu TVA inclus).
*Premiile garantate se acorda pentru fiecare factura fiscala care dovedeste achizitionarea produselor NESCAFÉ participante la Campanie, în valoare de minim 35 Lei (cu TVA inclus) / 70 Lei (cu TVA inclus) / 100 Lei (cu TVA inclus).

6.3. Sa completeze integral talonul de tombola, disponibil în magazinul participant, la raftul cu produse NESCAFÉ. Pentru fiecare factura care dovedeste achizitionarea produselor NESCAFÉ conform mecanismului Campaniei, Participantul va putea completa un singur talon de tombola pentru a participa la tragerea la sorti din data de 24 mai 2010.

6.4. Sa depuna talonul completat în urna special amenajata din reteaua de magazine METRO, amplasata dupa linia caselor de marcat.

6.5. Sa pastreze facturile fiscale în original pentru a face dovada achizitionarii produselor NESCAFÉ participante la Campanie, în combinatiile mentionate în Sectiunea 6.2, în eventualitatea câstigarii unui premiu prin tragere la sorti.

6.6. Un Participant poate câstiga garantat maxim 36 plicuri de NESCAFÉ 3in1 Original 15g pe zi, indiferent de suma produselor achizitionate sau de numarul facturilor emise în ziua respectiva.

6.7. Cu un talon completat si inscris în campanie de catre un participant, pentru o factura fiscala ce atesta achizitionarea produselor NESCAFÉ, se poate câstiga prin tragere la sorti un singur premiu. În cadrul Campaniei, un Participant poate câstiga un singur premiu prin tragere la sorti. Un Participant unic este considerat, în acceptiunea prezentului regulament, a fi o persoana juridica unica / o persoana fizica autorizata unica / o intreprindere individuala unica / o intreprindere familiala unica.

6.8. Un numar de factura fiscala este unic si poate fi înscris în Campanie o singura data, pe un singur talon de tombola.

Toate taloanele înscrise corect, complet si lizibil vor intra la tragerea la sorti din data de 24 mai 2010.


SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile oferite în cadrul acestei Campanii sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Premii Bucati Pret / buc
(Lei, TVA inclus)
Total
(Lei, TVA inclus)
Premii oferite prin tragere la sorti:
Sistem de bauturi NESCAFÉ Dolce Gusto 10 500 5,000
10.000 Lei 1 10,000 10,000
Premii garantate:
NESCAFÉ 3in1 Original 15g 120,000 0,43 51,600
TOTAL (Lei, TVA inclus) 66,600


 
Valoarea totala bruta a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 66.600 Lei (TVA inclus).

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor garantate oferite în cadrul Campaniei.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, telefon, Internet precum si costul de achizitionare a produselor Nestlé participante la Campanie).

Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor garantate (constand în plicuri de NESCAFÉ 3in1 Original 15g) sau a premiilor acordate prin tragere la sorti (constand în sisteme de bauturi NESCAFÉ Dolce Gusto) câstigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba caracteristicile/parametrii premiilor oferite în cadrul prezentei Campanii.

Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.


SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE

8.1. Pentru a putea primi premiile garantate, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) Sa se prezinte cu factura fiscala în original, zilnic între orele 8:00 si 21:00, în perioada 08.04.2010 – 05.05.2010 la standul promotional METRO din interiorul oricarui magazin METRO din tara, pentru a putea primi premiul garantat specificat la Sectiunea 6, paragraful 2 din prezentul Regulament Oficial;
b) Sa poata dovedi achizitionarea produselor participante la Campanie în valoare de minim 35 Lei (cu TVA inclus)/ 70 Lei (cu TVA inclus)/ 100 Lei (cu TVA inclus) pe aceeasi factura fiscala (conform Sectiunii 5 a prezentului Regulament Oficial).
Factura fiscala care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie trebuie sa fie emisa în perioada derularii Campaniei (08.04.2010 – 05.05.2010)
8.2. Pentru a putea participa la tragerea la sorti, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) Taloanele de tombola participante la extragere trebuie sa fie completate în mod corect, complet si lizibil, astfel:
- Denumirea firmei / asociatiei familiale autorizate / persoanei fizice autorizate
- Numele, prenumele, adresa, localitatea, judetul, numarul de telefon al reprezentantului legal al firmei / asociatiei familiale autorizate / persoanei fizice autorizate, care completeaza talonul;
- Data si numarul facturii fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie;
- Data completarii talonului
- Semnatura persoanei care completeaza talonul
b) Data facturii fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie, precum si data completarii si depunerii talonului de participare trebuie sa se încadreze în perioada derularii Campaniei (08.04.2010 – 05.05.2010). De asemenea, factura fiscala trebuie sa fie emisa de magazinele METRO România participante.
8.3. Taloanele si facturile fiscale trebuie sa fie originale. Nu se accepta fotocopii ale taloanelor/facturilor fiscale participante la Campanie. Este interzisa reproducerea si falsificarea taloanelor/facturilor fiscale de participare la tombola, precum si alterarea, în orice mod, a celor originale. Taloanele/facturile fiscale rezultate în urma unor astfel de operatiuni sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei.

8.4. Validarea câstigatorilor premiilor garantate, respectiv a câstigatorilor premiilor oferite prin tragere la sorti se va face de catre reprezentantii Nestlé România, doar dupa prezentarea de catre acestia a facturii fiscale câstigatoare în original care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie si care a fost emisa în perioada desfasurarii acesteia (08.04.2010 – 05.05.2010). Toate datele de pe factura fiscala trebuie sa coincida neechivoc cu datele înscrise pe talonul de tombola câstigator. Facturile fiscale aferente taloanelor extrase câstigatoare trebuie sa ateste cumpararea produselor NESCAFÉ conform Sectiunii 6.1 a prezentului Regulament Oficial. În cazul în care o factura fiscala nu face dovada achizitionarii produselor NESCAFÉ, conform Sectiuni 6, se va considera tentativa de frauda si toate taloanele depuse de acel Participant vor fi considerate invalide.


SECTIUNEA 9. TRAGEREA LA SORTI si DESEMNAREA CÂSTIGATORILOR

9.1. Tragerea la sorti se va executa electronic si va avea loc la sediul imputernicitului Agentiei, Str. Pictor Iosif Iser, nr. 19, Bucuresti, sect. 1, în data de 24 mai 2010, în prezenta unei comisii alcatuite dintr-un reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al Agentiei si un notar. Denumirea Participantilor câstigatori, numele si prenumele reprezentanilor legali, numarul facturilor fiscale câstigatoare, magazinele din care au achizitionat produsele, precum si premiile câstigate vor fi atestate de catre notar.

9.2. Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta câstigatorii dintr-o baza de date cuprinzând informatiile continute în taloanele valide, completate si depuse în urnele aflate dupa linia caselor de marcat din reteaua de magazine METRO din România în perioada Campaniei.

9.3. Validarea fiecarui talon se va face în momentul introducerii datelor în baza de date electronica din care se va efectua tragerea la sorti. Taloanele care nu respecta conditiile mentionate la Sectiunea 8, paragrafele 8.2., 8.3. vor fi declarate nule si nu vor participa la tragerea la sorti.

9.4. În cadrul tragerii la sorti se vor extrage 1 câstigator al premiului de 10.000 Lei si 3 rezerve aferente si 10 castigatori ai cate unui premiu constand într-un sistem de bauturi NESCAFÉ Dolce Gusto si 30 rezerve aferente (3 rezerve pentru fiecare câstigator). Se va apela la rezerve în cazul în care, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu un Participant extras câstigator în termenul stabilit în prezentul Regulament Oficial al Campaniei sau acesta este invalidat, din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si în cazul câstigatorilor.

9.5. Un Participant extras prin tragerea la sorti va putea fi validat câstigator numai daca sunt îndeplinite, în mod cumulativ, toate conditiile stipulate în Sectiunea 8, paragrafele 8.2., 8.3., 8.4. din prezentul Regulament Oficial. În cazul în care, total sau partial, aceste conditii nu sunt îndeplinite, atunci Participantul extras la sorti nu va fi validat câstigator si nu va avea dreptul de a intra în posesia premiului. Prin urmare, se va apela la rezerve, în ordinea în care au fost extrase. În cazul în care nu vor fi validate nici cele 3 rezerve, premiul va ramane în posesia Organizatorului.

9.6. Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice Participant poate lua parte la tragerea la sorti. Cererea va fi facuta în scris la sediul imputernicitului Agentiei, societate comerciala cu sediul în Bucuresti, pe adresa Str. Pictor Iosif Iser nr.19, Bucuresti, sector 1, cu minim 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv.


SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR PREMIILOR OFERITE PRIN TRAGERE LA SORTI, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

10.1. Numele si prenumele celor 11 câstigatori validati si premiile aferente se vor afisa la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor METRO participante si pe site-ul www.infopromotii.ro, în termen de 10 zile lucratoare de la data validarii. Publicarea numelor câstigatorilor si a câstigurilor aferente se va realiza în conformitate cu obligatiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

10.2. Fiecare Participant extras la sorti va fi anuntat prin apel telefonic în maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii de catre Organizator. Acesta va fi apelat de maxim 4 ori în intervale orare diferite, în zile diferite (în intervalul orar 9.00-18.00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale), la numarul de telefon înscris pe talonul extras câstigator.

10.3. Daca nu este posibila contactarea telefonica a unui Participant extras la sorti, o scrisoare recomandata cu confirmare de primire va fi trimisa la adresa mentionata pe talonul câstigator, în maxim 10 de zile lucratoare de la data extragerii. Câstigatorul are la dispozitie maxim 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii sa contacteze Organizatorul. În cazul în care câstigatorul nu poate fi contactat sau nu îsi revendica premiul pâna la data limita, se apeleaza la rezerve, în ordinea extragerii lor. Procedura de contactare a rezervelor va fi aceeasi ca si în cazul câstigatorului.

10.4. În cazul în care un Participant va refuza sa ridice premiul, se va recurge la urmatoarea rezerva extrasa, pentru acordarea premiului ramas. Participantul extras la sorti care a refuzat premiul va trebui sa semneze o declaratie prin care îsi exprima refuzul de a primi premiul si, eventual, motivul refuzului, în termen de 5 zile lucratoare de la data validarii sau extragerii.

10.5. Validarea unui câstigator se va face doar dupa ce acesta va prezenta reprezentantului Nestlé România, în termen de 10 zile lucratoare de la data anuntarii câstigului, factura fiscala extrasa câstigatoare în original care sa ateste achizitionarea produselor participante la Campanie în cadrul perioadei 08.04.2010 – 05.05.2010. În caz contrar, Participantul nu va fi validat câstigator si nu va avea dreptul de a intra în posesia premiului.

10.6. În momentul validarii premiului, reprezentantul Participantului extras la sorti trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
o copie dupa certificatul de înmatriculare, la Registrul Comertului, al Participantului – persoana juridica / persoana fizica autorizata / întreprindere individuala / întreprindere familiala;
- documentul de identitate al persoanei care revendica premiul;
- dovada faptului ca persoana revendicatoare este reprezentant legal al firmei / asociatiei familiale autorizate / persoanei fizice autorizate câstigatoare.
- factura fiscala extrasa câstigatoare în original.
- contul bancar în care doreste sa-i fie virati banii, pentru premiul constand în 10.000 Lei.

10.7. În cazul în care Participantii extrasi la sorti si rezervele corespunzatoare nu pot fi contactati din motive independente de vointa Organizatorului (daca participantii furnizeaza date gresite), premiile nerevendicate ramân în posesia Organizatorului.

10.8. Premiul în bani, oferit prin tragere la sorti se va acorda prin transfer bancar, în contul câstigatorului, cont bancar comunicat de câstigator în momentul validarii premiului. Banii vor fi virati în contul comunicat de câstigator în termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii, Organizatorul neasumandu-si raspunderea pentru comunicarea de catre un participant a unui cont incorect, invalid, expirat, etc. Daca câstigatorul nu are un cont bancar si refuza sa-si deschida unul si sa trimita documentele solicitate de catre Organizator în termen de maxim 10 zile lucratoare de la validarea sa, calitatea de câstigator îi este retrasa si premiul nu se mai acorda. În cazul în care castigatorul doreste ca banii sa ii fie virati intr-un cont al carui titular nu este, acest lucru va fi permis numai daca Participantul castigator semneaza o declaratie prin care isi exprima în mod liber consimtamantul în acest sens.

10.9. Premiile constand în sisteme de bauturi NESCAFÉ Dolce Gusto, acordate prin tragere la sorti, se vor trimite castigatorilor prin curier, în termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii.


SECTIUNEA 11 CONFIDENTIALITATEA DATELOR

11.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 2168.

11.2. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate în mod expres prin Regulament, câstigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre în baza de date a Organizatorului în vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc în acest sens bifând casuta “Da” corespunzatoare intrebarii „ACCEPTATI CA ÎN VIITOR SA PRIMITI COMUNICARI COMERCIALE DESPRE PRODUSELE, SERVICIILE SI PROMOTIILE NESTLÉ ROMÂNIA?”

11.3. Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a câstigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, Nr. 9 – 9A, Sector 2, în atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

11.4. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 Lei, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2005 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele si prenumele câstigatorilor si premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

11.5. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

11.6. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Nestlé România SRL, cu sediul în Iride Bussines Park, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9 - 9 A, sector 2, Bucuresti, România, în atentia Serviciul Consumatorului.

11.7. Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tiparite, audio si video, numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramânând la libera lor alegere. În cazul în care participantii vor dori sa -si exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.


SECTIUNEA 12. ERORI, TALOANE DE TOMBOLA, FACTURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru taloanele de tombola sau facturile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda/înmâna premiile pe baza unor astfel de taloane / facturi fiscale. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sau care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.


SECTIUNEA 13. RESPONSABILITATE

13.1. Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui câstigator care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

13.2. Organizatorul si celelalte entitati implicate în Campanie nu îsi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigatori, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

13.3. În cazul în care Organizatorul constata, ulterior extragerii si înmânarii premiului, ca Participantul câstigator nu a îndeplinit toate conditiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, acesta îsi rezerva dreptul de a-l invalida (cu consecinta neînmânarii premiului), respectiv de a cere repunerea în situatia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului deja înmanat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legatura cu extragerea si / sau înmânarea premiului, daca este cazul. În aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.

13.4. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator în conditiile Sectiunii 16, paragraful 16.2. din prezentul Regulament Oficial, prin afisarea actului aditional la regulament la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor METRO participante.

13.5. Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

13.6. Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi numar de factura fiscala; în acest caz va fi validat câstigator primul Participant care face dovada facturii fiscale în original continând unul sau mai multe produse participante cumparate, conform Regulamentului Oficial.

13.7. Organizatorul are dreptul de a invalida taloanele care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, numar factura fiscala gresit) si care nu îndeplinesc conditiile de validare mentionate în prezentul Regulament.

13.8. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

13.9. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.


SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE

14.1. Organizatorul nu este raspunzator de plata nici unor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina participantului câstigator. Deoarece câstigatorul marelui premiu oferit prin tragere la sorti în aceasta Campanie este persoana juridica, persoana fizica autorizata sau membru al asociatiei familiale autorizate, nu intra în sarcina Organizatorului plata impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III Capitolul VIII – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile în bani obtinute din Campanie.

14.2 In privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentând contravaloarea produselor Nestlé achizitionate si participante la Campanie.


SECTIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI

15.1. Prezenta Campanie poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

15.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau intârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.


SECTIUNEA 16. LITIGII

16.1. Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din România.

16.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladirea IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti România, în atentia Serviciul Consumatorului, în termen de maxim 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei câstigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.


SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL

17.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant la Biroul de Relatii cu Clientii din magazinele Metro participante la promotie, va fi afisat pe site-ul www.infopromotii.ro sau poate fi solicitat printr-o cerere scrisa si datata catre S.C. Nestlé România S.R.L., pe adresa: Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladirea IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti.

17.2. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii în vigoare.

17.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
Nu avem elemente multimedia.
Chiriuc (bucuresti) in 13 aprilie 2010, 10:11
Promotie super interesanta...cel putin pt mine, care beau 3 in 1 la greu :-))
gheza (arad) in 17 aprilie 2010, 23:58
Eu am card Metro dar nu as vrea sa cumpar cafea pe firma. Pot sa cumpar cafea pe persoana fizica sau ca sa particip trebuie sa imi inscriu firma pe factura fiscala?
Moderator 1 (Infopromotii) in 19 aprilie 2010, 11:52
Draga Gheza, am primit raspunsul organizatorilor pentru tine:

"Draga Gheza,

Iti multumim pentru interesul acordat promotiei noastre.
La aceasta campanie pot participa doar persoanele juridice care achizitioneaza produsele participante din reteaua METRO, in perioada 08.04.2010- 05.05.2010. Te poti inscrie in campanie cu o factura care indeplineste conditiile din regulament si care este emisa pentru o persoana juridica (firma, persoana fizica autorizata - PFA, sau asociatie familiala autorizata - AFA). Facturile emise pentru persoane fizice nu pot fi inscrise in aceasta promotie.

Iti dorim mult succes!"
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Pentru cumparaturi profitabile, incepe cu NESCAFE!"

Ultima actualizare: 26 aug. 2010
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Pentru cumparaturi profitabile, incepe cu NESCAFE!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media