CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Paula - "Premii strengaresti pentru vremuri scolaresti"

Promotie concurs cu premii Paula

Premii garantate: 4.997 x penar; 9.000 x carnetel; 6.890 x breloc de plus; 3.932 x cana ceramica Paula. Premii prin tragere la sorti: 5 x jucarie de plus Paula.

Cumpara cel putin un pachet cu 4 bucati a 125g de Paula Choco sau Paula Vanilla din magazinele participante si prezinta-te cu bonul de casa in zilele de vineri, sambata sau duminica la standul promotional amplasat dupa casa de marcat pentru a primi talonul de participare. Completeaza labirintul de pe talon si pentru 1 pachet cumparat poti castiga pe loc un carnetel sau un breloc de plus Paula, iar la doua pachete achizitionate poti castiga pe loc un penar sau o cana ceramica Paula. (Cu acelasi bon de casa poti castiga maximum 4 astfel de premii). Pentru a participa la tragerea la sorti, completeaza integral si lizibil talonul si introdu-l in urna speciala.

Perioada promoţiei: 04 septembrie - 20 septembrie 2009

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

NOTA: premiile acestei campanii au fost suplimentate prin publicarea actului aditional, pe care il poti consulta in forma sa integrala la rubrica "documente conexe" de mai sus.


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Premii strengaresti pentru vremuri scolaresti”

Campania promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 04.09.2009 – 20.09.2009

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala „Premii strengaresti pentru vremuri scolaresti” este organizata de S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J03/1843/1993, CUI 4227295, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 2298/2005 (denumita în continuare “Organizator” sau “S.C. Dr. Oetker RO S.R.L.”).

 

Campania promotionala se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul în România, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. R11295365, denumita în continuare “Agentia”.

 

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Campania promotionala „Premii strengaresti pentru vremuri scolaresti” este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala „Premii strengaresti pentru vremuri scolaresti” este organizata si se desfasoara pe teritoriul României în urmatoarele locatii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial :

 

 

Magazin Adresa Magazin Adresa
REAL
Vitan (Bucuresti) Carrefour
Militari (Bucuresti)
REAL
Berceni (Bucuresti)
Carrefour      Orhideea (Bucuresti)
REAL
Timisoara Nord
Carrefour    Baneasa (Bucuresti)
REAL
Timisoara Sud Carrefour Colentina (Bucuresti)
REAL
Sibiu
Carrefour Vitantis (Bucuresti)
REAL
Arad
Carrefour Constanta
REAL
Cluj
Carrefour Ploiesti
Cora
Pantelimon
Carrefour Brasov
Cora
Lujerului
Carrefour Felicia, Iasi
Cora
Cluj
Carrefour Suceava
Auchan Cluj
Carrefour Arad
Auchan Pitesti
Carrefour Pitesti
Auchan Titan (Bucuresti) Carrefour Sibiu
Auchan Suceava
Carrefour Cluj
Auchan Timisoara
   
Auchan Militari
   

 

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Campania „Premii strengaresti pentru vremuri scolaresti” este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta în România, cu vârsta mai mare de 18 ani (împliniti pâna la data începerii Campaniei) si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

           

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala „Premii strengaresti pentru vremuri scolaresti” persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate în care angajatii S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale S.C. Dr. Oetker RO S.R.L. si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) ce detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

 

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Produsele Dr. Oetker participante la prezenta Campanie sunt :

-           Paula Choco - Pudding cu gust de ciocolata cu pete din pudding cu gust de vanilie (4 buc *125g)

-           Paula Vanilla - Pudding cu gust de vanilie cu pete din pudding cu gust de ciocolata (4 buc *125g)

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Pentru a participa la prezenta campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

 

1.         Sa achizitioneze în perioada campaniei, 04.09.2009 – 20.09.2009, din locatiile participante, cel putin 1 produs (1 pachet de 4 buc *125 g) Dr. Oetker participant la prezenta Campanie;

2.         Sa prezinte promoterilor Paula, aflati la standul special amplasat dupa casa de marcat, bonul fiscal care atesta achizitionarea produselor participante; bonul fiscal trebuie sa fie emis în perioada Campaniei (04.09.2009 – 20.09.2009), de catre magazinele participante si sa ateste achizitionarea produselor participante la Campaniei;

3.         In functie de numarul de produse cumparate, participantul va primi de la promoter un talon promotional. Pe acest talon participantul trebuie sa competeze labirintul aflat pe talon si sa descopere premiul garantat pe care l-a castigat;

4.         La un produs cumparat participantul poate castiga prin completarea talonului un carnetel sau un breloc de plus Paula.

La doua produse cumparate participantul poate castiga prin completarea talonului un penar sau o cana Paula.

5.         Pentru a participa la tragerea la sorti, participantul trebuie sa completeze talonul, cu datele personale (nume, prenume, adresa competa, data nasterii, numar de telefon, email) si sa îl depuna în urna speciala, aflata dupa casele de marcat;

 

Un participant unic poate câstiga, în cadrul prezentei campanii, un singur premiu din categoria de premii acordate prin tragere la sorti.

 

Din categoria de premii garantate un participant unic poate câstiga maxim 4 premii pe acelasi bon fiscal (cu conditia sa respecte mecanismul Campaniei).

 

Un participant unic este definit de acelasi nume, prenume adresa si numar de telefon.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Premiile acordate în cadrul prezentei campanii promotionale sunt afisate în tabelul urmator:

 

Tip Premiu
Numar premii
Valoare unitara premiu
(RON cu TVA)
Valoare totala premii
(RON cu TVA)
Premii acordate prin tragere la sorti
Jucarie de plus "Paula" 5 452.2 2261
Premii acordate garantat
Penar (din material textil) 1500 4.7 7050.75
Carnetel 1500 4.403 6605
Breloc de plus 3000 1.7255 5176.5
Cana (din material ceramic) 3000 3.13 9390
TOTAL
9005 - 30483.25

                      

Valoarea totala bruta a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 30483.25 RON (plus TVA), incluzând impozitul pe premii suportat de catre Organizator.

 

În cadrul acestei campanii promotionale, nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor câstigate sau schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.

 

 

SECTIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

Tragerea la sorti pentru cele 5 premii va avea loc pe data 15.10.2009. În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 5 câstigatori ai premiilor constând în Jucarii de Plus „Paula” si câte 2 rezerve pentru fiecare dintre cele 5 premii acordate.  Se va apela la rezerve în cazul în care castigatorul este invalidat din cauza nerespectarii a cel putin una dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve în ordinea extragerii lor.

 

Tragerea la sorti va fi electronica, prin folosirea unui program cu distributie aleatoare si va avea loc la sediul S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., B-dul Dimitrie Pompei, nr.9-9A, Sector 2, Bucuresti, în prezenta unui Notar Public si a unui reprezentant al Organizatorului. Tragerile la sorti sunt evenimente publice. La cerere, orice persoana poate participa la oricare dintre aceste evenimente. Cererea va fi facuta în scris, pe adresa S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., Iride Business Park, B-dul Dimitrie Pompei, nr.9 - 9A, sector 2, Bucuresti, România, cu minim 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv.

 

Lista câstigatorilor va fi afisata în termen de 10 zile de la data tragerii la sorti, pe site-ul www.promoinfo.ro.

 

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA SI VALIDAREA CÂSTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

 

Anuntarea câstigatorilor

1.         Premiile garantate

 

Pentru a afla ce premiu garantat a câstigat, participantul trebuie sa completeze labirintul de pe talonul promotional primit de la promoteri. Dupa completarea labirintului, participantul va afla ce premiu a câstigat dintre cele 2 premii înscriptionate pe talon.

 

2.         Premiile acordate prin tragere la sorti

Câstigatorii premiilor constând în Jucarii de plus „Paula” vor fi contactati telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului, la numarul de telefon declarat pe talon, în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat si modalitatea de a intra în posesia premiului.

 

Reprezentantul Organizatorului va contacta telefonic de maxim 4 ori persoanele câstigatoare în decursul celor 10 zile, în intervalul orar 9.00 – 17.00. Câstigatorii care nu au putut fi contactati în termenul de mai sus, pot revendica premiul castigat în termen de 30 de zile calendaristice de la data tragerii la sorti, în scris prin trimiterea unei scrisori pe adresa MERCURY360 COMMUNICATIONS, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, sector 2, Bucuresti, în atentia departamentulu Marketing Direct, sau la telefon 021/204.65.65.

 

In cazul în care exista situatia în care unii dintre acesti câstigatori nu si-au revendicat premiul în aceasta perioada, acestia sunt considerati câstigatori invalizi si vor pierde orice drept asupra premiului câstigat. In vederea acordarii premiilor ramase nerevendicate se va apela la rezerve în ordinea în care au fost extrase în cadrul tragerii la sorti. Anuntarea telefonica se va efectua în termen de 10 zile lucratoare de la data invalidarii câstigatorului precedent, urmând ca premiul sa poata fi revendicat în termen de 30 de zile calendaristice de la data anuntarii.

 

Pentru a fi declarate valide, taloanele trebuie trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele date: nume, prenume, adresa completa (strada, nr., bl, ap, localitate, judet/sector), telefon, vârsta;

           

Acordarea premiilor

1.         Premiile garantate

 

Premiile garantate vor fi acordate pe loc în magazine la standul promoterilor „Paula”. În momentul primirii premiilor, câstigatorii au obligatia de prezenta bonul fiscal, care face dovada achizitionarii produselor participante, promoterului.

Premiile garantate vor fi acordate în limita stocului disponibil declarat la Sectiunea 7 a prezentului Regulament Oficial. Daca se epuizeaza stocul declarat, Organizatorul nu va suplimenta numarului premiilor instant oferite.

Validarea câstigatorilor premiilor garantate se va face doar dupa prezentarea de catre acestia a bonului fiscal emis în perioada promotiei, în locatiile participante si care atesta achizitionarea produselor participante la promotie si dupa ce participantul va completa labirintul de pe talonul promotional primit.

 

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în aceasta campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu în cadrul acestei campanii va remedia orice defect în termenii si conditiile stipulate în certificatele de garantie

 

2.         Premiile acordate prin tragere la sorti

Premiile constând în Jucarii de plus ”Paula” vor fi trimise participantilor, prin curier, în termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data anuntarii, la adresa declarata pe talon si confirmata de catre participant în momentul anuntarii.

 

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru furnizarea unor adrese gresite sau incomplete din partea câstigatorului. Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în aceasta campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu în cadrul acestei campanii va remedia orice defect în termenii si conditiile stipulate în certificatele de garantie.

 

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE

 

Organizatorul campaniei va acorda premiile Participantilor care au luat parte la campania promotionala „Premii strengaresti pentru vremuri scolaresti”, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea si nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului câstigator considerat valid în conformitate cu prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre Participanti, Organizatorul este liberat de orice obligatie fata de Participantul câstigator

 

În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a anula oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu acesta.

 

Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestei campanii.

 

 

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

 

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

 

În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu aceasta.

 

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru taloanele care nu sunt completate corect, complet si lizibil; pentru bonurile fiscale care nu sunt emise de catre locatiile participante si in perioada Campaniei.

           

Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

SECTIUNEA 12. BONURI FISCALE/ TALOANE NECORESPUNZATOARE

 

            Bonurile fiscale/ taloanele care sunt reproduse, deteriorate, falsificate, inventate, cât si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate în promotie nu îsi asuma nici o raspundere pentru bonurile fiscale/ taloane (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate, incomplete sau completate gresit, cu scris ilizibil), sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale/ taloane care nu întrunesc toate conditiile prevazute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

 

 

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

S.C. Dr. Oetker RO S.R.L prelucreaza date personale în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 2298/2005 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

           

Toate datele personale ale Participantilor, furnizate prin intermediului talonului de participare devin proprietatea Organizatorului, împreuna cu toate informatiile pe care le contin. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc în acest sens. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Numele si prenumele câstigatorului precum si premiile câstigat în cadrul promotiei vor fi publicate pe site-ul www.promoinfo.ro.

 

Persoanele fizice participante la promotie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud Arges, România.

 

 

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

            Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile obtinute din Campanie, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l retina si sa-l achite conform legislatiei aplicabile.

 

 

SECTIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.

 

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului regulament si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

 

 

SECTIUNEA 16. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

 

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud Arges, România, în termen de maxim 4 (patru) saptamâni de la daata tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nicio contestatie.

 

 

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.      

Regulamentul Oficial de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.promoinfo.ro, sau la Mercury360 Communications, cu sediul în B-dul Dimitrie Pompei, nr 9-9 A, Sector 2, Bucuresti, în atentia Departamentului de Marketing Direct.

 

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestor modificari.

 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si a fost semnat în 5 exemplare originale, astazi ___/___/__data autentificarii de catre Notarul Public.

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Paula - "Premii strengaresti pentru vremuri scolaresti""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Paula - "Premii strengaresti pentru vremuri scolaresti"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media