CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Paula - "Castiga o super petrecere de ziua ta!"

Promotie concurs cu premii Paula

Premii prin tragere la sorti: 91 x geanta inscriptionata Paula (cate una pentru fiecare zi); 14 x jucarie de plus Paula (cate una pentru fiecare saptamana); 3 x organizarea unei petreceri (cate una pentru fiecare luna a campaniei).

Cumpara cel putin 3 produse Paula Choco sau Paula Vanilla de la Dr. Oetker, coloreaza minimum 3 desene diferite cu Vacuta Paula din interiorul ambalajului si trimite-le impreuna cu talonul de participare completat integral la adresa: Str. Albesti nr. 50, Curtea de Arges, jud. Arges, cod 115300.

Perioada promoţiei: 01 aprilie - 30 iunie 2009

Promotie expirata
4 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Câstiga o super petrecere de ziua ta !”

Campania promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 1.04.2009 – 30.06.2009

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala „Câstiga o super petrecere de ziua ta!” este organizata de      S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J03/1843/1993, CUI 4227295, si la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 2298/2005 (denumita în continuare “Organizator” sau “S.C. Dr. Oetker RO S.R.L.”).

 

Campania promotionala se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul în România, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. R11295365, denumita în continuare “Agentia”.

 

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Campania promotionala „Câstiga o super petrecere de ziua ta!” este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala „Câstiga o super petrecere de ziua ta !” este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României, în locatiile care comercializeaza produsele participante la promotie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Campania „Câstiga o super petrecere de ziua ta!” este deschisa tuturor persoanelor fizice cu resedinta în România si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala „Câstiga o super petrecere de ziua ta!” persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate în care angajatii S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale S.C. Dr. Oetker RO S.R.L. si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) ce detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

 

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Produsele Dr. Oetker participante la prezenta Campanie sunt :

-           Paula Choco - Pudding cu gust de ciocolata cu pete din pudding cu gust de vanilie (4 buc *125g)

-           Paula Vanilla - Pudding cu gust de vanilie cu pete din pudding cu gust de ciocolata (4 buc *125g)

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Pentru a participa la prezenta campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

  1. Sa achizitioneze în perioada campaniei, 1.04.2009 – 30.06.2009, cel putin 3 produse Dr. Oetker participante la prezenta Campanie;
  2. Sa coloreze cel putin 3 desene diferite cu Vacuta Paula, care se afla în interiorul ambalajelor Pudding Paula;
  3. Sa completeze talonul aflat pe spatele ambalajului Pudding Paula, aflat lânga desenul cu Vacuta Paula, cu urmatoarele date: nume, prenume, adresa completa (strada, nr., bl, ap, localitate, judet), telefon, vârsta, data si semnatura.
  4. Sa trimita minim 3 desene colorate cu Vacuta Paula, împreuna cu taloanele completate corect, complet si livizibil, la adresa Str. Albesti 50, 115300 Curtea de Arges, Jud. Arges, România. Participantii au sansa sa câstige, prin tragere la sorti, zilnic câte o Geanta înscriptionata Paula, saptamânal câte o Jucarie din plus Paula si lunar un premiu constând în Organizarea unei petreceri.
  5. Plicurile care cuprind cele minim 3 desene diferite si colorate, trebuie expediate pâna la data de 30 Iunie 2009 (data Postei);

 

Un participant poate câstiga, în cadrul prezentei campanii, un singur premiu din categoria de premii constând în Organizarea unei petreceri.

 

 

SECTIUNEA 8. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Premiile acordate în cadrul prezentei campanii promotionale sunt afisate în tabelul urmator:

 

Tip Premiu Numar premii Valoare unitara premiu
(RON cu TVA)
Valoare totala premii
(RON cu TVA)
Premii acordate prin tragere la sorti
Geanta inscriptionata "Paula" 91
53 4823
Jucarie de plus "Paula"
14 380 5320
Organizarea unei petreceri 3 3462 10386
TOTAL 108 - 20529


Valoarea totala bruta a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 22165 RON (plus TVA), incluzând impozitul pe premii suportat de catre Organizator.

 

Descrierea premiilor:

91 x Geanta înscriptionata „Paula”

14 x Jucarie de plus „Paula” – dimensiune 50 cm

3   x Organizarea unei petreceri *

 

* Organizarea petrecerii cuprinde:  tort personalizat, animatori, servicii de catering, materiale decorative, accesorii de petrecere pentru copii : coifuri, ochelari înscriptionati „Paula”, tatuaj „Paula”, baloane etc; petrecerea este organizata pentru copii cu vârsta  cuprinsa între 6-11 ani si se adreseaza unui numar de maxim 15 participanti; nu se asigura locatia petrecerii. Aceasta petrecere poate fi organizata cu ocazia: ziua aniversara, ziua onomastica sau o petrecere surpriza pentru participant.

 

În cadrul acestei campanii promotionale, nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor câstigate sau schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.

 

 

SECTIUNEA 9. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

Datele tragerilor la sorti sunt urmatoarele:

 

1.         Tragerea la sorti nr. 1 : 18.05.2009, pentru toate plicurile expediate în perioada 1.04.2009 – 30.04.2009 (data Postei). În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 30 de câstigatori ai premiilor zilnice constând în "Geanta înscriptionata „Paula” (câte un premiu pentru fiecare zi din luna), 4 câstigatori ai premiilor saptamânale constând în Jucarie de plus "Paula” (câte un premiu pentru fiecare saptamâna din luna) si un câstigator al premiului lunar constând în Organizarea unei petreceri.

 

Se vor extrage câte 2 rezerve pentru premiile constând în Jucarie de plus "Paula" si în Geanta înscriptionata „Paula”, si câte 3 rezerve pentru premiul constând în Organizarea unei petreceri.

 

2.         Tragerea la sorti nr. 2 : 18.06.2009, pentru toate plicurile expediate în perioada 1.05.2009 – 31.05.2009 (data Postei). În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 31 de câstigatori ai premiilor  zilnice constând în "Geanta înscriptionata „Paula” (câte un premiu pentru fiecare zi din luna), 5 câstigatori ai premiilor saptamânale constând în Jucarie de plus "Paula (câte un premiu pentru fiecare saptamâna din luna) si un câstigator al premiului lunar constând în Organizarea unei petreceri.

           

Se vor extrage câte 2 rezerve pentru premiile constând în Jucarie de plus "Paula" si în Geanta înscriptionata „Paula”, si câte 3 rezerve pentru premiul constând în Organizarea unei petreceri.

 

3.         Tragerea la sorti nr. 3 : 17.07.2009, pentru toate plicurile expediate în perioada 1.06.2009 – 30.06.2009 (data Postei). În cadrul acestei trageri la sorti se vor extrage 30 de câstigatori ai premiilor  zilnice constând în "Geanta înscriptionata „Paula” (câte un premiu pentru fiecare zi din luna), 5 câstigatori ai premiilor saptamânale constând în Jucarie de plus "Paula (câte un premiu pentru fiecare saptamâna din luna) si un câstigator al premiului lunar constând în Organizarea unei petreceri.

           

Se vor extrage câte 2 rezerve pentru premiile constând în Jucarie de plus "Paula" si în Geanta înscriptionata „Paula”, si câte 3 rezerve pentru premiul constând în Organizarea unei petreceri.

           

Doar participantii care îndeplinesc conditiile de participare specificate la Sectiunea 4 a Regulamentului si care îndeplinesc toate conditiile stipulate în regulament, au dreptul de a intra în tragerea la sorti. Un participant poate câstiga, în cadrul prezentei campanii, un singur premiu din categoria de premii constând în Organizarea unei petreceri.

 

Se va apela la rezerve în cazul în care castigatorul este invalidat din cauza nerespectarii a cel putin una dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve în ordinea extragerii lor.

 

Tragerea la sorti va fi electronica, prin folosirea unui program cu distributie aleatoare si va avea loc la sediul S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., B-dul Dimitrie Pompei, nr.9-9A, Sector 2, Bucuresti, în prezenta unui Notar Public si a unui reprezentant al Organizatorului. Tragerile la sorti sunt evenimente publice. La cerere, orice persoana poate participa la oricare dintre aceste evenimente. Cererea va fi facuta în scris, pe adresa S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., Iride Business Park, B-dul Dimitrie Pompei, nr.9-9A, sector 2, Bucuresti, România, cu minim 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv.

Lista câstigatorilor va fi afisata lunar, în termen de 10 zile de la data tragerii la sorti, pe site-urile www.paulapudding.ro, www.infopromotii.ro si www.promoinfo.ro.

 

 

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA SI VALIDAREA CÂSTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

 

Anuntarea câstigatorilor

 

1.         Premiile mici

 

Câstigatorii premiilor constând în Jucarie de plus "Paula" si în Geanta înscriptionata „Paula” vor fi contactati telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului, la numarul de telefon declarat în momentul inscrierii în promotie, în termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat, procedura de validare a premiului si modalitatea de a intra în posesia premiului.

 

Reprezentantul Organizatorului va contacta telefonic de maxim 4 ori persoanele câstigatoare în decursul celor 10 zile, în intervalul orar 9.00 – 17.00.

 

Câstigatorii care nu au putut fi contactati în termenul de mai sus, pot revendica premiul câstigat în termen de 30 de zile calendaristice de la data tragerii la sorti, în scris prin trimiterea unei scrisori pe adresa MERCURY360 COMMUNICATIONS, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, sector 2, Bucuresti, în atentia departamentulu Marketing Direct, sau la telefon 021/204.65.65.

 

In cazul în care exista situatia în care unii dintre acesti câstigatori nu si-au revendicat premiul în aceasta perioada, acestia sunt considerati câstigatori invalizi si vor pierde orice drept asupra premiului câstigat. In vederea acordarii premiilor ramase nerevendicate se va apela la rezerve în ordinea în care au fost extrase în cadrul tragerii la sorti. Anuntarea telefonica se va efectua în termen de 10 zile lucratoare de la data invalidarii câstigatorului precedent, urmând ca premiul sa poata fi revendicat în termen de 30 de zile calendaristice de la data anuntarii.

 

2.         Marele premiu

 

Câstigatorii premiilor constând în Organizarea unei petreceri vor fi contactati telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului, la numarul de telefon declarat în momentul înscrierii în promotie, în termen de 10 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Acestia vor fi informati în legatura cu premiul câstigat, procedura de validare a premiului si modalitatea de a intra în posesia premiului.

 

Reprezentantul Organizatorului va contacta telefonic de maxim 4 ori persoanele câstigatoare în decursul celor 10 zile, în intervalul orar 9.00 – 17.00. Câstigatorii care nu au putut fi contactati în termenul de mai sus, pot revendica premiul castigat în termen de 30 de zile calendaristice de la data tragerii la sorti, în scris prin trimiterea unei scrisori pe adresa MERCURY360 COMMUNICATIONS, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, sector 2, Bucuresti, în atentia departamentulu Marketing Direct, sau la telefon 021/204.65.65.

 

In cazul în care exista situatia în care unii dintre acesti câstigatori nu si-au revendicat premiul în aceasta perioada, acestia sunt considerati câstigatori invalizi si vor pierde orice drept asupra premiului câstigat. In vederea acordarii premiilor ramase nerevendicate se va apela la rezerve în ordinea în care au fost extrase în cadrul tragerii la sorti. Anuntarea telefonica se va efectua în termen de 10 zile lucratoare de la data invalidarii câstigatorului precedent, urmând ca premiul sa poata fi revendicat în termen de 30 de zile calendaristice de la data anuntarii.

 

Conditii de validare:

-                     Participantii trebuie sa trimita plicurile ce contin cel putin 3 desene diferite la adresa Str. Albesti 50, 115300 Curtea de Arges, Jud. Arges, România. Data limita de trimitere a plicurile trebuie sa fie 30 Iunie 2009 (Data Postei);

-                     Plicurile trebuie sa contina obligatoriu cel putin 3 desene diferite, desene care se gasesc în interiorul ambalajelor produselor participante, si taloanele completate corect, complet si lizibil; nu se accepta plicuri care contin mai putin de 3 desene diferite sau care nu contin si talonul de participare;

-                     Toate desenele trimise trebuie colorate; nu se accepta desene care sunt fotocopiate, falsificate sau nu sunt deloc colorate;

-                     Pentru a putea fi declarate valide, taloanele trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele date: nume, prenume, adresa completa (strada, nr., bl, ap, localitate, judet), telefon, vârsta;

 

Pentru premiile constând în Organizarea unei petreceri, ca si conditie de validare, în termen de 10 zile de la data anuntarii, câstigatorii trebuie sa trimita (prin fax, email sau posta la adresa indicata în momentul anuntarii câstigului) o copie a actului de identitate (copie necesara pentru plata impozitului pe premiu) si o declaratie pe proprie raspundere ca petrecerea va fi organizata pentru un copil minor a carui parinte/tutore este, sau ca este de acord ca aceasta petrecere sa fie organizata pentru alt copil  ( de ex. nepoti, vecini, etc).

           

In cazul în care, în termen de 10 zile de la data anuntarii, câstigatorii premiilor constând în Organizarea unei petreceri, nu trimit dovezile pentru validare, acestia vor fi declarati invalizi si se va apela la rezerve în ordine în care acestea au fost extrase.

 

Acordarea premiilor

 

1.         Premiile mici

Premiile constând în Jucarie de plus "Paula" si în Geanta înscriptionata „Paula” vor fi trimise prin curier la adresa declarata de câstigator pe talon, în termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii. În momentul predarii premiului de catre curier, câstigatorul va semna un proces verbal de predare primire premiu. Prin semnarea procesului verbal de predare primire a premiului, Organizatorul este liberat de orice alta obligatie fata de câstigator.

 

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru furnizarea unor adrese gresite sau incomplete din partea câstigatorului. În cazul în care premiul întors retur este nerevendicat acesta va ramane în posesia Organizatorului.

 

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în aceasta campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu în cadrul acestei campanii va remedia orice defect în termenii si conditiile stipulate în certificatele de garantie.

 

2.         Marele premiu

Participantii vor putea intra în posesia premiilor constând în Organizarea unei petreceri de ziua aniversara pâna la data de 31.12.2009. Participantul poate alege sa beneficieze de aceasta petrecere la orice data pâna la 31.12.2009, cu conditia sa anunte Organizatorul cu cel putin 10 zile lucratoare înainte de eveniment.

 

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru furnizarea unor adrese gresite sau incomplete din partea câstigatorului. Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în aceasta campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu în cadrul acestei campanii va remedia orice defect în termenii si conditiile stipulate în certificatele de garantie.

 

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

 

Organizatorul campaniei va acorda premiile Participantilor care au luat parte la campania promotionala Câstiga o super petrecere de ziua ta !, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea si nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului câstigator considerat valid în conformitate cu prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre Participanti, Organizatorul este liberat de orice obligatie fata de Participantul câstigator

 

În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a anula oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu acesta.

 

Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestei campanii.

 

 

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII

 

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

 

În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu aceasta.

 

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:

 

-           pierderile sau întârzierile plicurilor trimise la casuta postala a Campaniei, generate de întârzieri sau pierderi ale Postei Române, independente de vointa Organizatorului;

-           expedierea plicurilor la alta adresa postala decât cea indicata de Organizator în Regulamentul Oficial;

-           lipsa stampilei cu data postei sau prezenta unei stampile ilizibile de pe plicurile sosite la cutia postala;

-           ambalajele care nu contin desenele colorate sau taloanele necompletate cu datele participantului;

 

Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

SECTIUNEA 13. BONURI FISCALE/ TALOANE/ AMBALAJE  NECORESPUNZATOARE

 

Taloanele/ ambalajele care sunt reproduse, deteriorate, falsificate, inventate, cât si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate în promotie nu îsi asuma nici o raspundere pentru taloane/ ambalaje necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate, incomplete sau completate gresit, cu scris ilizibil), sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de  taloane/ ambalaje care nu întrunesc toate conditiile prevazute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

 

 

SECTIUNEA 14. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

S.C. Dr. Oetker RO S.R.L prelucreaza date personale în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 2298/2005 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Toate datele personale ale Participantilor, furnizate prin intermediului talonului de participare devin proprietatea Organizatorului, împreuna cu toate informatiile pe care le contin. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc în acest sens. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Numele si prenumele câstigatorului precum si premiile câstigate în cadrul promotiei vor fi publicate pe site-urile www.infopromotii.ro, www.promoinfo.ro, www.paulapudding.ro.

 

Persoanele fizice participante la promotie au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud Arges, România.

 

 

SECTIUNEA 15. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

           

Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile obtinute din Campanie, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l retina si sa-l achite conform legislatiei aplicabile.

 

 

SECTIUNEA 16. ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora* sau printr-o decizie a Organizatorului.

 

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului regulament si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

 

 

SECTIUNEA 17. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

 

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Dr. Oetker RO S.R.L., cu sediul în Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud Arges, România, în termen de maxim 4 (patru) saptamâni de la daata tragerii la sorti. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nicio contestatie.

 

 

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

Regulamentul Oficial de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe site-urile www.infopromotii.ro, www.promoinfo.ro, www.paulapudding.ro sau la Mercury360 Communications, cu sediul în B-dul Dimitrie Pompei, nr 9-9 A, Sector 2, Bucuresti, în atentia Departamentului de Marketing Direct.

 

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestor modificari.

 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si a fost semnat în 5 exemplare originale, astazi ___/___/__data autentificarii de catre Notarul Public.

Nu avem elemente multimedia.
() in 12 mai 2009, 21:55
am cumparat 10 produse pana acum si 9 sunt la fel ! nu stiu daca e ghinion sau doar aceste desene exista , dar in conditiile astea nu am cum sa trimit 3 desene diferite !
Moderator 1 (Infopromotii) in 13 mai 2009, 12:39
Salut, Valentin!
Organizatorii ne-au transmis ca toate desenele cu vacuta Paula in cele 7 ipostaze sunt pe piata. S-au inscris in promotie foarte multi participanti cu desene diferite. Probabil ca ai avut ghinion de data asta. Iti dorim mult succes!
() in 22 mai 2009, 08:11
salut. Felicitari Dr. OETKER pt. promotie si vreau sa-ti multumesc pt. vacuta Paula am primit-o mai repede decat ma asteptam si a fost o surpriza placuta, nici macar nu pot sa va descriu bucuria fetitei mele de doar 2 ani, cand am desfacut cutia cu vacuta.
nicoleta andreia (bucuresti) in 23 iunie 2009, 20:47
asteptam sa se afiseze si castigatorii pe luna mai
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Paula - "Castiga o super petrecere de ziua ta!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Paula - "Castiga o super petrecere de ziua ta!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media