CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Pantene - Dansez pentru tine!

Concurs cu premii Pantene

Premii instant: 30 x placa Braun; 94 x uscator de par Braun; 18.000 x clama de par Meli-Melo; 5.000 x balsam leave-in Pantene; 1.150 x cercei Pantene.

Cumpara orice produs Pantene din magazinele participante, preda bonul de casa sau factura la standul de promotie si primesti un bilet cu care poti castiga un premiu pe loc.

Perioada promoţiei: 12 aprilie - 25 aprilie 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul campaniei promotionale

Pantene - Dansez pentru tine!

 

Art. 1 Organizatorii si Regulamentul oficial al loteriei publicitare

 

(1) Loteria publicitara „Pantene - Dansez pentru tine!” (denumita in continuare „Loteria”)  este organizata si desfasurata de catre S.C. Clock Advertising S.R.L., cu sediul social in Brasov, Str. 13 Decembrie nr. 19, avand C.U.I. R 14669120, reprezentata prin Eduard Kungl, in calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizator"; campania este desfasurata pentru si in numele Procter&Gamble Distribution SRL Romania.

(2)  Participantii la Loterie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Loteriei (denumit in continuare „Regulament oficial”).

(3)  Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, in permanenta pe perioada Loteriei, atat prin existenta unei copii in fiecare structura de vanzare implicate in Loterie, cat si prin prezentare directa, pe cale orala, de personalul special instruit al Organizatorilor, prezenti in structurile de vanzare implicata in Loterie.

(4)  Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub conditia notificarii publice prealabile a modificarii.

 

 

Art. 2 Teritoriul si durata de desfasurare a Loteriei

 

(1)  Loteria este organizata si se desfasoara in:

- Carrefour Militari, Carrefour Orhideea, Carrefour Colentina, Carrefour Feeria, Carrefour Ploiesti, Carrefour Constanta , Carrefour Brasov

- Kaufland Colentina, Kaufland B. Vacarescu, Kaufland Baia Mare, Kaufland Galati, Kaufland Ploiesti, Kaufland Sibiu, Kaufland Tg Mures, Kaufland Timisoara

- Real Baia Mare, Real Brasov, Real Constanta, Real Craiova, Real Oradea, Real Sibiu, Real Tg Mures, Real Timisoara

- Gima Vitan Bucuresti, Gima Plaza Bucuresti, Gima Iasi

- Mega Image Titan, Mega Image Tineretului, Mega Image Titulescu, Mega Image Mihai Bravu, Mega Image Eminescu, Mega Image Pantelimon, Mega Image Lizeanu, Mega Image Lujerului

- Billa B. Vacarescu, Billa Titan, Billa Dr . Taberei, Billa Craiova, Billa Galati, Billa Iasi, Billa Ploiesti

- New Life Cluj, New Life Constanta, New Life Ploiesti

- Pic Craiova, Pic Pitesti

- Interex Focsani, Interex Giurgiu, Interex Pitesti, Interex Ploiesti, Interex Satu Mare, Interex Sf Gheorghe, Interex Targoviste

- Artima Deva, Artima 1 Oradea, Artima 2 Oradea, Artima Petrosani, Artima Dr. T. Severin

(2) Loteria va fi lansata la data de 12.04.2007 si va dura pana la data de 25.04.2007

(3) Loteria va fi desfasurata in magazinele Carrefour, Kaufland, Real, Gima, Mega Image, New Life, Pic, Interex, Artima , cu respectarea datelor mentionate, in fiecare zi astfel:

a) Joi, Vineri 12, 13.04.2007 = 15:00 – 21:00

b) Sambata, Duminica 14, 15.04.2007 = 11:00 – 17:00

In magazinele Billa loteria va fi desfasurata cu respectarea datelor mentionate, in fiecare zi astfel:

a) Joi, Sambata, Luni, Miercuri 19, 21, 23, 25.04.2007 = 16:00 – 20:00

b) Vineri, Duminica, Marti 20, 22, 24.04.2007 = 11:00 – 15:00

(4) Dupa data incheierii Loteriei, data determinata in conformitate cu art. 2 alin. (2), produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise la art. 3, isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nici o responsabilitate si nemaiasumandu-si nici o obligatie in legatura cu nici o circumstanta care ar putea eventual conduce clientii structurilor de vanzare identificate in art. 2 alin. (1) la concluzia actualitatii ori continuarii Loteriei.

(5)  Toate castigurile Loteriei trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizatori.

 

 

Art. 3 Produsele participante

 

(1)     Produsele participante in Campanie: toate produsele Pantene.

 

 

Art. 4 Dreptul de participare

 

(1)     La Campanie pot participa toate persoanele (denumite in continuare „Participanti”) care, pe durata Campaniei, cumpara orice sampon Pantene, balsam Pantene, masca de par Pantene, balsam leave in Pantene, fixativ Pantene, spuma de par Pantene.

(2)     La Loterie nu pot participa angajatii Organizatorului sau ai Procter&Gamble, precum si sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

(3)     Pentru fiecare bon de casa/ factura fiscala care atesta cumparea oricaror produs Pantene  descrise la Articolul 4(1), , se poate extrage un bilet care poate fi castigator sau necastigator..

 

 

Art. 5 Procedura Loteriei

 

(1) Organizatorul amplaseaza, in structura de vanzare descrisa la art. 2 alin. (1), un stand dupa casele de marcat si 1 bol cu bilete castigatoare sau necastigatoare.

(2) Participantul prezinta persoanei care coordoneaza standul (denumit in continuare „Promotorul”) bonul eliberat de casa de marcat, care dovedeste indeplinirea conditiei prevazute de art. 4 alin. (1).

(4)  Daca Promotorul constata indeplinirea conditiei prevazute de art. 4 alin. (1), Participantul are dreptul sa extraga un bilet  care ii ofera posibilitatea castigarii unui premiu.

(5) Biletele pot fi castigatoare sau  necastigatoare.

(5) Pentru biletele castigatoare premiul se ofera pe loc.


Art. 6. Conditii de validitate

 

(1) Pentru ca participantul sa fie validat ca si castigator trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

A.Participantul sa indeplineasca conditiile de participare prevazute in prezentul Regulament.

B.Biletul sa fie castigator.

C.Participantul trebuie sa prezinte bonul/factura fiscala de achizitionare a bunurilor participante la promotie.

 

 

Art. 7 Castigurile

 

(1)  Castigurilel Loteriei constau in:

- 30 placi  Braun

- 94 uscatoare de par Braun

- 18000 clame de par Meli-Mello

- 5000 balsam leave in Pantene

- 1150 cercei Pantene

Valoarea totala a premiilor este de 49,074 RON

 

 

Art. 8 Datele cu caracter personal

 

(1) Prin participarea la Loterie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.

(2) Participantilor la Loterie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

- dreptul de acces la date;

- dreptul de interventie asupra datelor;

- dreptul de opozitie.

(3) Prin participarea la Loterie, Participantii isi dau acordul la includerea in baza de date a Organizatorului, organizata pe durata Campaniei.

(4) Scopul acestei baze de date consta exclusiv in anuntarea publica a Participantilor castigatori ai Loteriei si in respectarea prevederilor legislatiei fiscale, baza de date urmand a fi distrusa de indata ce legislatia fiscala permite.

 

 

Art. 9 Contravaloarea in bani

 

In cadrul acestei Loterii nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre castigurile oferite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.

 

 

Art. 10 Anuntarea si predarea castigurilor

 

(1)  Anuntarea castigurilor poate fi un eveniment public.  Participarea la Loterie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca persoana, numele si fotografia pot fi facute publice si folosite in materiale publicitare de catre Organizatori fara nici un fel de plata aferenta, acord valorand cesiunea cu titlu gratuit a drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale castigatorilor catre Organizatori pe teritoriul Romaniei pentru intreaga perioada de protectie a acestora.

(2)  Castigatorii Loteriei vor putea semna si o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizatori.

(3) Premiul se va preda pe baza unui proces-verbal de predare-primire incheiat in prezenta a doi martori.

 

 

Art. 11 Cazuri speciale de Participanti

 

In cazul in care cistigatorul este minor sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai insotit de reprezentantul legal, acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care Organizatorii sunt absolviti de orice raspundere decurgand din acordarea castigului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul respectiv.

 

 

Art. 12 Incetarea inainte de termen a Loteriei

 

(1)  Loteria poate inceta inainte de termen, in alta situatie decat epuizarea prematura a castigurilor, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua Loteria.

(2)  Situatiilor avute in vedere de art. 11 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.

(3)  In situatiile avute in vedere de art. 11 alin. (1) si (2), Organizatorii nu mai sunt tinuti la nici o obligatie catre Participantii la Loterie, dupa cum nu sunt tinuti la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.  Incetarea Loteriei in situatia epuizarii premature a castigurilor va fi adusa la cunostinta publica prin afisare in cadrul structurilor de vanzare descrise la art. 2 alin. (1).

 

Art. 13 TAXE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform legii pentru veniturile obtinute din Campanie, impozit pe care Organizatorul campaniei publicitare este obligat sa il calculeze si sa il plateasca in numele participantilor.

 

Art. 14 Litigiile si legea aplicabila

 

(1)  Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din municipiul Bucuresti in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

 

Art. 15 Dispozitii Finale

 

(1) Prezentul Regulament Oficial al Loteriei  este disponibil in mod gratuit pentru consultare, in fiecare din structurile de vanzare descrise la art. 2 alin. (1).  

(2) Prezentul Regulament va fi publicat in forma integrala si pe site-urile web www.infopromotii.ro, www.clock.ro.

(3) Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii se pot adresa promoterilor aflati zilnic, pe intreaga durata a Loteriei, in structurile de vanzare.

(4) Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 30.04.2007 (inclusiv). Orice contestatii sosite dupa aceasta data (in functie de faza in care s-a participat) nu vor fi luate in considerare.

(5) Regulamentul Oficial a fost redactat in 5(cinci) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului  4(patru) exemplare originale.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Pantene - Dansez pentru tine!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Pantene - Dansez pentru tine!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media