CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Panasonic - "Norocos astazi!"

Concurs cu premii Panasonic

Premii zilnice: 39 x aparat aer conditionat marca Panasonic.

Cumpara un televizor cu ecran LCD marca Panasonic si trimite prin SMS la 1830 un mesaj care sa contina numele tau complet si seria produsului achizitionat inscrisa pe ambalaj. Pastreaza factura si certificatul de garantie pentru validare.

Perioada promoţiei: 23 iunie - 31 iulie 2008

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul oficial al campaniei promotionale Panasonic

“Norocos astazi!””

 

 

 

1. DESFASURAREA CAMPANIEI

 

1.1.    Organizator al campaniei promotionale “Norocos astazi!?” (“Campania”) este S.C. PANASONIC ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti,  sector 1, Piata Montreal nr.10, camera 2.12, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2.    La aceasta Campanie participa toate televizoarele LCD marca Panasonic, comercializate pe teritoriul Romaniei, prin distribuitorii sai autorizati (numite in continuare “produse participante”) achizitionate de catre o persoana fizica in perioada 23.06.2008 – 31.07.2008.

 1.3.   Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 23.06.2008 – 31.07.2008, prin intermediul S.C Hit Mail SRL, inregistrata la Avocatul Poporului cu numar de operator 406/2003 cu sediul in Str. Pictor Iser nr. 19, Bucuresti (numita in continuare “Agentia”).

 

 

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

2.1.             La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta de minimum 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

2.2.             Participantii trebuie sa pastreze certificatul de garantie si factura fiscala (in copie) pentru a putea face dovada cumpararii produselor participante, in vederea validarii castigatorilor.

2.3.             Participarea la aceasta campanie promotionala implica automat acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si acordul castigatorilor referitor la faptul ca persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia / imaginea lor pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizatori fara nici un fel de plata aferenta.

2.4.             Dreptul de participare si dreptul de proprietate asupra premiului apartin in exclusivitate expeditorului SMS-ului care indeplineste conditiile impuse de Regulamentul Oficial, mesajele care au mai multe nume mentionate in mesajul trimis prin SMS vor fi anulate din acest motiv.

2.5.             Participantilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (contravaloarea SMS-ului, contravaloarea tarifelor telefonice normale pentru trimiterea documentelor cerute de Organizator, in baza carora sunt validati ca si castigatori). 

2.6.             Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

 

 

3. MECANISMUL CAMPANIEI

 

3.1 Inscrierea in Campanie. Data Limita

Consumatorii care indeplinesc conditiile prevazute la Sectiunea 2 de mai sus se pot inscrie in Campanie folosind urmatorul mecanism de inscriere:

Prin SMS-uri trimise la numarul scurt 1830.

Orice persoana fizica care indeplineste conditiile stipulate in cadrul Sectiunii 2 se poate inscrie in Campanie, prin trimiterea unui mesaj, prin SMS, la numarul 1830 (linie telefonica cu tarif normal in retelele de telefonie mobila Connex, Orange, Cosmote), pana la data de 31.07.2008, ce trebuie sa contina: numele, prenumele si seria produsului mentionat pe cutia produsului participant la Campanie, dupa urmatorul exemplu: Popescu, Dorel, AB1234567.

In momentul receptionarii SMS-ului care indeplineste conditiile mentionate mai sus, expeditorul acestuia va primi un mesaj de raspuns prin care i se confirma ca mesajul lui a fost receptionat si este inscris in Campanie.

Participantii se pot inscrie in Campanie de mai multe ori, prin mai multe SMS-uri, atata timp cat fiecare SMS este corect si complet efectuat si fiecare SMS contine o serie de produs distincta. O serie de produs poate fi inscrisa in promotie o singura data de un singur participant.

Fiecare serie de produs transmisa prin SMS este inregistrata o singura data, indiferent de numarul de telefon celular utilizat pentru transmitere. In situatia in care au fost transmise mai multe mesaje SMS care contin aceeasi serie de produs, indiferent de faptul ca mesajele SMS provin de la acelasi numar de telefon celular sau nu, va fi luata in considerare pentru procesarea electronica numai prima inregistrare efectuata la prima receptionare a seriei de produs.

 

Nota: O serie de produs este considerata valida daca este formata din 9 caractere.

 

3.2 Extragerea potentialilor castigatori.

3.2.1.        La sfarsitul campaniei, in data de 4 august 2008, va avea loc extragerea electronica asistata de notar, la care participa inscrierile inregistrate pe toata perioada campaniei, 23 iunie-31 iulie 2008, extragerii pana in ziua de 31 iulie 2008 inclusiv. La tragerile la sorti vor participa inscrierile facute, conform art. 3.1 de mai sus, prin SMS-uri trimise la numarul 1830.

3.2.2.        La extragere vor participa toate inscrierile efectuate de participanti aferente unei zi de Campanie. In cazul in care intr-o zi sau mai multe zile de Campanie din perioada 23.06.2008 – 31.07.2008 nu sunt inregistrate inscrieri, pentru ziua/zilele respective nu se vor efectua extrageri, premiul aferent respectivei zile fiind anulat.

3.2.3.        In cadrul extragerii se vor selecta 39 (treizecisinoua) inscrieri in Campanie aferente fiecareia dintre cele 39 de zile ale campaniei, ce va fi validata in conditiile mentionate in cele ce urmeaza.

3.2.4.        SMS-urile primite in perioada Campaniei, care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1. de mai sus sau in care participantii furnizeaza informatii incomplete, incorecte sau inexacte, in care se comunica o alta serie decat cea mentionata pe produsele participante, precum si SMS-urile primite in afara perioadei Campaniei vor fi invalidate, urmand a se proceda la o noua extragere.

3.2.5.        Tragerea la sorti electronica a potentialilor castigatori va fi efectuata de catre Agentie, la sediul acesteia, in prezenta unei comisii formata dintr-un notar, un reprezentant al Agentiei si un reprezentant al Organizatorului.

 

3.3 Contactarea potentialilor castigatori. Interviul

3.3.1.        Numarul de telefon inregistrat la receptia SMS-ului, aferent inscrierii extrasa drept castigatoare, va fi apelat. Participantului inscris in Campanie cu nume si prenume i se va aduce la cunostinta identitatea apelantului, scopul in care este efectuat apelul (respectiv validarea participarii sale in vederea atribuirii premiului) si ii vor fi solicitate datele personale necesare, respectiv varsta si adresa, dupa obtinerea in prealabil a acordului necesar din partea participantului.

3.3.2.        Refuzul participantului manifestat expres si neechivoc cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea participarii.

3.3.3.        In momentul in care este contactat, potentialul castigator va declara in cadrul interviului, care este produsul prin care participa la Campanie (respectiv seria produsului participant care este in posesia sa la momentul interviului, in urma achizitionarii).

3.3.4.        Dupa efectuarea formalitatilor detaliate mai sus, reprezentatul Organizatorului va transmite potentialului castigator un numar de fax la care acesta va transmite 1 (o) copie dupa factura fiscala emisa pe numele sau, 1 (o) copie dupa certificatul de garantie emis pe numele sau care atesta achizitionarea produsului participant in perioada de promotie si 1 (o) copie dupa actul de identitate.

3.3.5.        Indeplinirea de catre participant a acestor conditii duce la validarea provizorie a participantului, urmand ca validarea definitiva sa fie efectuata in conditiile art 3.4. de mai jos.

3.3.6.        In cazul in care potentialul castigator nu raspunde la telefon, in ziua extragerii, el va fi apelat de 3 ori in ziua respectiva, precum si de 3 ori in urmatoarele 2 zile, intre orele 10.00 – 18.00, Agentia depunand toate eforturile pentru a intra in legatura cu acesta. Daca in urma acestor incercari, potentialul castigator nu poate fi contactat, inscrierea lui va fi invalidata.

 

3.4 Validarea finala a  Castigatorilor.

3.4.1.        Un castigator, in sensul prezentului Regulament, inseamna un potential castigator care indeplineste conditiile de validare mentionate in cele ce urmeaza.

3.4.2.        Fiecare potential castigator, care a fost validat provizoriu in urma interviului de catre echipa Organizatorului si a Agentiei, conform art. 3.3. de mai sus, va primi de la reprezentantii Organizatorului:

3.4.2.1.              un numar de fax, la care trebuie sa transmita 1 (o) copie dupa factura fiscala, 1 (o) copie dupa certificatul de garantie si 1 (o) copie dupa actul de identitate; factura fiscala si certificatul de garantie trebuie sa fie emise pe numele castigatorului.

3.4.2.2.              o declaratie, ce va fi semnata si datata de potentialul castigator, prin care acesta isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele sale personale comunicate sa intre in baza de date a Organizatorului, cu numar de operator 2680, operata de Agentie, cu numar de operator 406, pentru atribuirea premiului si (daca este cazul) indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii;

-          o declaratie ce va fi semnata si datata de potentialul castigator, din care rezulta acordul acestuia cu privire la folosirea de catre Organizator a imaginii sale in materialele publicitare aferente prezentei Campanii.

3.4.3.        Potentialii castigatori contactati de reprezentantii Organizatorului trebuie sa trimita actele mentionate la punctul 3.4.2. in maxim 15 zile de la data contactarii sale. In cazul in care un castigator nu trimite documentele pana la aceasta data, va pierde orice drept aspura premiului, iar premiul va fi anulat.

3.4.4.        Pentru a fi validat Castigator, potentialul castigator trebuie sa faca dovada indeplinirii conditiilor impuse de prezentul Regulament (varsta, identitatea dintre datele comunicate telefonic si cele din actele de identitate, semnarea declaratiilor mentionate la art 3.4.2.2. de mai sus, copie dupa factura fiscala si copie dupa certificatul de garantie al produsului, pe care trebuie sa le trimita cf art 3.4.3).

3.4.5.        Neindeplinirea oricareia dintre conditiile mentionate in mod expres la art 3.4.3 de mai sus ori a altor cerinte impuse de prezentul Regulament duce la pierderea dreptului de a fi declarat Castigator, urmand a se proceda la o noua extragere pentru desemnarea castigatorului zilei respective.

3.4.6.        Lista Castigatorilor si premiile castigate va fi publicata la sfarsitul Campaniei, dupa ultima validare, pe site-ul www.infopromotii.ro si pe site-ul www.panasonic.ro.

 

 

4. PREMIILE

 

4.1.             Valoarea premiilor prezentei Campanii este 14.522 EURO (taxe incluse), dupa cum urmeaza:

4.2.        39 PREMII ZILNICE, care constau in aparate de aer conditonat marca Panasonic , model CS/CU-UW12GKE.

 

 

5. ACORDAREA SI ATRIBUIREA PREMIILOR

 

5.1.             Intrarea in posesia premiului de catre fiecare Castigator se va face prin curier. Premiile vor fi expediate câstigatorilor in termen de 45 zile calendaristice de la data validarii lor.

5.2.             Participantii care au pierdut calitatea de castigatori in conditiile art 3.4.4 de mai sus nu pot solicita prin nici un mijloc atribuirea premiilor.

 

6. TAXE

 

Impozitul aferent premiilor acordate efectiv in cadrul acestei Campanii (respectiv impozitul aferent valorii aparatelor de aer conditionat castigate) va fi calculat si retinut la sursa, toate celelalte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Castigatorului.

 

 

7. CLAUZE DIVERSE

 

7.1.       Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea de catre participanti a prezentului Regulament.

7.2.       Prin comunicarea datelor personale in modalitatea de inscriere si de validare indicata in mod expres prin Regulament, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale intre in baza de date a Organizatorului, cu numar de operator 2680 cu notificarea inregistrata sub nr. 1318, operata de catre Agentie, avand numarul de operator 406, in scopul atribuirii premiilor Campaniei si indeplinii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

7.3.       La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite o cerere pe adresa Organizatorului din Bucuresti,  sector 1, Piata Montreal nr.10, camera 2.12, intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

7.4.       Regulamentul Campaniei autentificat va fi publicat pe site-ul www.panasonic.ro si pe site-ul www.infopromotii.ro si este disponibil in copie, in mod gratuit oricarui solicitant.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Panasonic - "Norocos astazi!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Panasonic - "Norocos astazi!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media