CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

PHILIPS - "Aduceti cinematograful in casa dumneavoastra!"

Promotie Philips

Garantat: livrarea si instalarea echipamentelor sunt asigurate de catre organizatori. Daca nu esti multumit de achizitie, poti returna produsele in termen de 30 de zile calendaristice si iti vei primi banii inapoi.

Comanda pachetul promotional compus din: 1 televizor Philips LCD Cinema 21:9 – 56PFL9954 si 1 Blu-Ray player Philips BDP9100 in valoare de 16.999 RON sunand la 021.203.20.60 sau trimitand un mesaj pe adresa Philips.Romania@Philips.com si achita integral comanda.

Perioada promoţiei: 01 octombrie - 31 decembrie 2009

Promotie expirata
9 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul promotiei PHILIPS

“Aduceti cinematograful in casa dumneavoastra!”

 

 

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

Organizatorul promotiei "Aduceti cinematograful in casa dumneavoastra!” este societatea Philips Romania SRL, cu sediul in str. Fabrica de Glucoza nr. 17, sector 2, 020331, Bucuresti. Organizatorul este inregistrat cu notificarea nr. 1720 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

 

Art. 2. PARTICIPANTI

 

La aceasta promotie pot participa numai persoane fizice, cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii societatii Philips Romania SRL, ai agentiei de publicitate FCB Bucharest SRL cu sediul in strada Barbu Vacarescu nr. 137, sector 2, Bucuresti, precum si rudele de gradul intai (parinti, copii) si doi (frati, surori) ale angajatilor mentionati.

 

 

Art. 3. PRODUSE PARTICIPANTE

 

La aceasta promotie participa pachetul promotional format din 1 bucata televizor LCD Cinema 21:9 – 56PFL9954, marca PHILIPS si 1 bucata Blu-Ray player BDP9100, marca Philips.

 

 

Art. 4. PROCEDURA PROMOTIEI

 

Promotia incepe la data de 01 octombrie 2009 si dureaza pana la 31 decembrie 2009 inclusiv sau in limita stocului de produse care constituie obiectul Promotiei.

Promotia se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Art.4.1 Modul de desfasurare a promotiei:

4.1.1 In perioada promotionala, Participantul-cumparator va putea achiztiona pachetul promotional formati din 1 bucata televizor LCD Cinema 21:9 – 56PFL9954, marca PHILIPS si 1 bucata Blu-Ray player BDP9100, marca Philips, la pretul de 16.999 RON.

4.1.2 Livrarea la domiciliu si instalarea acestora sunt incluse in pretul de vanzare al televizorului LCD Cinema 21:9 – 56PFL9954 si vor fi asigurate de Organizator.

4.1.3 Participantul-cumparator beneficiaza de o perioada de proba de 30 zile calendaristice, din momentul livrarii si instalarii produselor cumparate la domiciliul acestuia.

4.1.4 In cazul in care Participantul-cumparator se declara nemultumit de produsele achizitionate in termenul de 30 de zile calendaristice de proba, acesta poate solicita Philips Romania returnarea contravalorii pachetului promotional format din televizor LCD Cinema 21:9 – 56PFL9954 si Blu-Ray player BDP9100. Contravaloarea va fi returnata Participantului-cumparator, in contul bancar indicat de acesta prin cerere scrisa datata si semnata, in termen de 7 zile lucratoare de la data in care televizorul LCD 56PFL9954 si BluRay player-ul BDP9100 ajung din nou in posesia Philips Romania sau a distribuitorului autorizat  prin intermediul caruia s-a efectuat vanzarea, prin grija Participantului-cumparator, in aceeasi stare de functionalitate si parametri calitativi existenti la data livrarii.

4.1.5 Daca sunt identificati, Participantii care au incercat fraudarea participarii in promotie, respectiv furnizarea unor date false de identificare, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Art.4.2 Reguli de participare la promotie:

4.2.1 Pentru a participa la aceasta promotie, Participantii trebuie:

i)                    sa comande un pachet promotional format din TV LCD Cinema 21 :9 – 56PFL9954 si blu-Ray Player BDP9100,. apeland numarul de telefon 021 203 20 60 sau trimitand un e-mail la adresa Philips.Romania@philips.com; participarea la promotie se face numai prin comanda efectuata prin intermediul apelului telefonic la numarul de telefon 021 203 20 60 sau prin e-mail la adresa Philips.Romania@philips.com.

ii)                   pentru finalizarea comenzii sa trimita la adresa Philips.Romania@philips.com dovada platii unui avans de 15% din valoarea totala a pachetului promotional, adica plata sumei de 2.550,00 RON. Plata se va face prin transfer bancar, datele specifice transferului urmand a fi comunicate de Organizator la confirmarea comenzii.

iii)                 sa comunice odata cu comanda operatorului telefonic sau prin adresa de e-mail Philips.Romania@philips.com toate datele de identificare din CI/BI, impreuna cu  adresa de livrare exacta la care se doreste a se livra pachetul promotional comandat.

4.2.2 Dupa finalizarea comenzii in conditiile mentionate la lit.ii) de mai sus, Organizatorul va transmite Participantului prin e-mail sau fax confirmarea comenzii efectuate.

4.2.3 Dupa confirmarea comenzii si a termenului de livrare, pana la data confirmata a livrarii, Participantul-cumparator va efectua plata integrala a pachetului promotional, livrarea fiind conditionata de aceasta plata integrala

4.2.4 Participantii – cumparatori ai pachetului promotional oferit in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

4.2.5 Valoarea totala a pachetului valabil pentru promotia Philips "Aduceti cinematograful in casa dumneavoastra!”  format dintr-un televizor LCD Cinema 21 :9 – LCD 56PFL9954 si un player BluRay BDP9100 este de 16.999 RON (TVA inclus).

 

 

Art. 5. LIVRAREA

 

5.1 Livrarea pachetului promotional se va face in termen de maxim 3 saptamani in Bucuresti si in termen de maxim 4 saptamani in celelalte localitati din tara, de la data achitarii integrale a pretului promotional de 16.999 RON. Comanda se va confirma de catre Philips Romania SRL.

5.2 Trimiterea pachetului promotional format dintr-un televizor LCD Cinema 21:9 – LCd 56PFL9954 si un player BluRay BDP9100  se ofera in mod gratuit Participantului-cumparator o singura data. In cazul in care livrarea nu poate fi efectuata din motive independente de Organizator, o noua  livrare se va efectua la cererea Participantului-cumparator, cu indicarea tuturor elementelor de identificare care sa faca posibila aceasta livrare contra cost. Costul include transportul si instalarea televizorului la domiciliul participantului-cumparator. 

 

 

Art. 6. CONDITII DE VALIDARE

 

6.1 Pentru a putea intra in posesia pachetului promotional, Participantii trebuie:

i)                    sa îndeplineasca conditiile de participare la promotie cuprinse in Art.4 de mai sus ;

ii)                   sa trimita Organizatorului, prin fax, la numarul +40 21 203 20 69 sau prin e-mail la adresa Philips.Romania@philips.com dovada de achitare a avansului de 15% ocopie a buletinului/ cartii de identitate a persoanei participante, pentru ca Organizatorul sa il poata identifica si sa stie adresa la care trebuie sa ii expedieze pachetul promotional.

iii)                 dupa confirmarea de catre Organizator a  comenzii,  in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii dovezii de plata a avansului , participantul-cumparator va efectua plata integrala pachetului promotional. Plata integrala se va face in termen maxim  de 2 zile lucratoare, inainte de livrare si Participantul cumparator va trimite Organizatorului dovada achitarii integrale a produsul  comandat, parte din pachetul promotional. Dovada achitarii integrale se va trimite prin fax, la numarul +40 21 203 20 69 sau prin e-mail la adresa Philips.Romania@philips.com.

6.2 Modalitatea si conditiile de participare la promotie de mai sus le poate  fi comunicata Participantilor telefonic. De asemenea, acestia se vor putea informa in privinta modalitatii de validare din regulamentul promotiei, regulament ce va fi disponibil in mod gratuit pe site-ul www.infopromotii.ro in perioada promotiei, mentionata la Art.4 de mai sus .

 

 

Art.7. REGULAMENTUL PROMOTIEI

 

7.1 Regulamentul oficial al promotiei PHILIPS "Aduceti cinematograful in casa dumneavoastra!” este disponibil in mod gratuit la adresa www.infopromotii.ro si poate fi obtinut de catre Participanti sunand la numarul de Infoline 021 203 20 60 (numar cu tarif normal, program de luni pana vineri, intre orele 09:00-18:00, exclusiv sarbatorile legale).

7.2 Prin participarea la promotia PHILIPS "Aduceti cinematograful in casa dumneavoastra!”, Participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.

 

 

Art.8. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

 

Art.9. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

9.1 Prin inscrierea la promotia "Aduceti cinematograful in casa dumneavoastra!”, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.

9.2 Prin participarea la promotia "Aduceti cinematograful in casa dumneavoastra!”, Participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (numar telefon mobil - in cazul Participantilor, nume, prenume, adresa postala, serie si numar CI in cazul Participantilor-cumparatori sa fie prelucrate de compania Philips Romania SRL (inregistrata cu notificarea nr. 1720 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), pe parcursul campaniei promotionale in scopul:

-                     acordarii si trimiterii pachetului promotional catre Participantii-cumparatori prin curier;

-                     indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului in cadrul prezentei promotii;

9.3 In viitor, Philips Romania SRL va folosi datele cu caracter personal ale Participantilor si Participantilor-cumparatori (respectiv numele, prenumele, adresa postala completa, numar de telefon mobil) pentru propriile activitati de marketing si informari prin intermediul sms-ului si al postei (direct mailing-ului) cu privire la noi oferte/promotii.

9.4 Participantii care nu sunt de acord ca datele mai sus mentionate sa fie folosite in viitor pentru scopuri de marketing/informare, trebuie sa trimita – pe durata promotiei mentionata la Art.4 de mai sus -  la adresa Organizatorului Philips Romania SRL (str. Fabrica de Glucoza nr. 17, sector 2, 020331, Bucuresti) o cerere scrisa in acest sens, semnata si datata.

9.5 Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al Philips Romania SRL, cu respectarea dreptului Participantilor de a opta cu privire la folosirea datelor sale pentru operatiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. In cadrul comunicarilor viitoare, Philips Romania SRL va informa persoana vizata in scris asupra drepturilor in conformitate cu Legea 677/2001.

9.6 Tuturor Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre Philips Romania SRL, cu sediul in str. Fabrica de Glucoza nr. 17, sector 2, 020331, Bucuresti.

9.7 La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului Philips Romania SRL, cu sediul in str. Fabrica de Glucoza nr. 17, sector 2, 020331, Bucuresti, acesta se obliga:

-        sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

-        sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

-        sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. 

 

 

SECTIUNEA 10. CLAUZE DIVERSE

 

10.1 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

-  comenzile plasate in afara perioadei promotiei , astfel cum aceasta este indicata la Art.4 de mai sus;

-  coletele cu premii expediate de Organizator, care nu au ajuns la destinatie din cauza adresei comunicate eronat sau incomplet de catre Participanti; in acest caz, o noua  livrare se va realiza contra cost la cererea Participantului-cumparator, transmisa prin e-mail la adresa Philips.Romania@philips.com sau prin posta cu confirmare de primire la sediul Organizatorului

-  comenzile neprocesate datorita defectiunilor tehnice care survin din cauza operatorilor furnizori de internet; in acest caz, Organizatorul se va asigura de returnarea contravalorii avansului de 15% catre Participantul-cumparator, in contul indicat in scris de catre acesta prin cerere datata, semnata si transmisa Organizatorului in termen de 5 zile lucratoare de la data la care se stabileste ca respectiva comanda nu poate fi procesata dar nu mai tarziu de 31.12.2009,

10.2 Participantii care au pierdut calitatea de potentiali cumparatori-participanti, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea pachetului promotional sau parte a acestui pachet.

Nu avem elemente multimedia.
Ioana (Bucuresti) in 14 octombrie 2009, 09:54
Nu am vazut pana acum promotie mai aiurea. Care e premiul, 30 de zile in care te poti uita gratis la televizor ca apoi sa-l dai inapoi, in cazul in care "nu esti multumit"? De platit il platesti si ramai cu el, caci cine mai trece prin toata nebunia de a returna produsul?
Moderator 1 (Infopromotii) in 14 octombrie 2009, 11:53
Ioana, au mai fost si mai sunt astfel de promotii - "nemultumit sau banii inapoi". In cazul promotiei Philips insa, avantajele sunt mult mai mari decat "banii inapoi".

La achizitionarea televizorului LCD Cinema 21:9 - 56PFL9954, marca Philips, cumparatorul va primi in mod gratuit si un player Blu-Ray BDP9100, marca Philips.
Livrarea la domiciliu si instalarea echipamentelor sunt incluse in pretul de vanzare al televizorului LCD Cinema 21:9 - 56PFL9954.

De la data cumpararii televizorului LCD Cinema 21:9 - 56PFL9954, cumparatorul beneficiaza de o perioada de proba de 30 de zile calendaristice. In cazul in care cumparatorul se declara nemultumit de produsul achizitionat in termenul de 30 de zile de proba, acesta poate solicita Philips Romania returnarea contravalorii televizorului LCD Cinema 21:9 - 56PFL9954. Contravalorea va fi returnata in momentul in care televizorul LCD 56PFL9954 si Blu-Ray player-ul BDP9100 ajung din nou in posesia Philips Romania sau a distribuitorului prin intermediul caruia s-a efectuat vanzarea.
Camelia (Timisoara) in 14 octombrie 2009, 21:52
Ce minune de concurs mai e si asta? Produsele le poti achizitiona si din magazin si iti asigura si transportul.Asa ati ajuns?Sa va faceti vanzari sub masca unui concurs?Pai, ce concurs e asta?Cu cine concurez eu aici? Mai,fratilor!
Moderator 1 (Infopromotii) in 15 octombrie 2009, 11:20
Salut, Camelia! Nimeni nu a spus ca aceasta campanie ar fi un concurs. Este o promotie. Conditiile acestei promotii sunt valabile doar la comanda prin telefon sau e-mail, in conformitate cu regulamentul. Dupa cum am aratat mai sus, pretul este exceptional, deoarece in costul televizorului intra la pachet si player-ul Blu-Ray, iar organizatorii asigura nu doar transportul, ci si montajul echipamentelor.
Constantin (Stoenesti, com Floresti-Stoenesti) in 18 octombrie 2009, 15:09
Sunt interesat de acest produs si as dori sa stiu daca livrarea se face oriunde in tara sau in limita a "n" km?
Moderator 1 (Infopromotii) in 18 octombrie 2009, 16:05
Salut, Constantin! Am transmis intrebarea ta organizatorilor promotiei si speram ca maine (luni) vom primi un raspuns oficial pentru tine. Weekend placut!
Moderator 1 (Infopromotii) in 19 octombrie 2009, 10:44
Salut, Constantin! Organizatorii ne-au transmis pentru tine ca livrarea este gratuita atat in tara cat si in Bucuresti (insa in tara va dura 4 saptamani si se va efectua o singura data, vezi Cap 5 - Livrarea).
() in 11 decembrie 2009, 00:23
Salutare, felicitari Philips pentru inovatie, va meritati premiul cu prisosinta, insa am o intrebare ; Unde este ansamblat acest TV si playerul Blu-Ray? Eu, imi fac cumparaturile din japonia si s-a vazut diferenta de la o mie de poste, ceeea ce putin dintre cumparatori nu stiu ca produsele se pe piata de est sunt foarte indoielnice chiar daca sunt ale firmelor mame. Astept cu entuziasm raspunsul dumneavoastra frivol :)) PS. Demonstrez practic ceea ce am spus cu aparatura mea si cea din comert, adica acelasi model dar alta platforma de fabricare. Sunt ferm convins ca aveti la vanzare rebuturile philips ce nu au trecut testarile, adica pixeli morti unul doi, etc.
GHICA (BUCURESTI) in 18 decembrie 2009, 13:23
Felicitari Philips. Nu am ce sa spun sunteti cei mai tari. Weekend placut!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "PHILIPS - "Aduceti cinematograful in casa dumneavoastra!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: PHILIPS - "Aduceti cinematograful in casa dumneavoastra!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media