CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Orbit White - "Feel White"

Concurs cu premii Orbit White

Marele Premiu: 1 x Macbook Air. Premii saptamanale: 6 x iPod Classic de 120Gb (cate un premiu pe saptamana).

Creeaza-ti un cont pe www.feelwhite.ro si raspunde la tema saptamanala, apoi incarca o imagine referitoare la tema saptamanii si colecteaza gadget-uri pentru profilul tau. La sfarsitul fiecarei saptamani se acorda premiul saptamanal prin tragere la sorti electronica dintre participantii care au raspuns la tema saptamanii respective. La finalul promotiei se acorda Marele Premiu, prin tragere la sorti electronica dintre toti participantii care au raspuns la cel putin o tema saptamanala, au incarcat o imagine referitoare la tema respectiva si au colectat toate gadget-urile pentru profilul personal.

Perioada promoţiei: 08 iunie - 19 iulie 2009

Promotie expirata
20 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE ON-LINE

„Feel White”

8 iunie – 19 iulie 2009

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Feel White” (denumita în cele ce urmeaza “Campania Promotionala” sau „Promotia”) este S.C. Wrigley Romania S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Tipografilor, Nr. 11-15, corp A1, etaj 4, sector 1 ,înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/24261/1994, CIF RO 6600357, Tel: + 40 21 408 2820; Fax: +40 21 408 2828 (denumita în cele ce urmeaza prin „Organizatorul” sau „Wrigley România”).

 

1.2. Campania Promotionala se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute public cu cel putin 24 de ore înaintea intrarii în vigoare, în conditiile sectiunii 5.5. de mai jos.

 

 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

 

2.1. În prezentul Regulament, în afara notiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

a)                  Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, în mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzatoare ori la întârzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie în tara sau în strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice.

b)                  Participantii” - toate persoanele fizice cu domiciliul în România, cu vârsta de minimum 18 ani împliniti la data începerii Campaniei Promotionale care îndeplinesc conditiile mentionate în sectiunea 4 de mai jos.

c)                  Campania Promotionala” sau „Promotia” – reprezinta acest program care se va desfasura în conformitate cu prezentul Regulament.

d)                  Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei Promotionale, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

e)                  Wrigley România” / „Organizatorul” – este organizatorul Campaniei Promotionale, identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus si având atributii în Campania Promotionala stabilite prin prezentul Regulament.

 

 

SECTIUNEA 3. Durata si aria de desfasurare a Campaniei Promotionale

 

3.1. Campania Promotionala are loc pe o perioada de 6 saptamâni, în intervalul 8 iunie 2009 - 19 iulie 2009.

 

3.2. Promotia se va desfasura pe întreg teritoriul României.

 

 

SECTIUNEA 4. Participantii si conditiile de participare la Campania Promotionala

 

4.1. Pentru a participa la Campania Promotionala, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

i)                    sa fie persoane fizice cu domiciliul în România;

ii)                   sa aiba vârsta de minimum 18 ani împliniti la data începerii Campaniei Promotionale; si

iii)                 sa acceseze site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro si sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Promotie.

 

4.2. Prin derogare de la prevederile art. 4.1. ii) de mai sus, persoanele cu vârsta cuprinsa între 16 – 18 ani pot participa la prezenta Campanie Promotionala doar cu acordul explicit al parintelui sau reprezentantului legal al acestuia. În acest sens, parintele sau reprezentantul legal al minorului cu vârsta între 16 – 18 ani va completa un formular electronic de înscriere a minorului la Promotie si bifarea casutei de acord de comunicare promotionala de pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro.

 

4.3. La Promotie NU pot participa angajatii Organizatorului, ai Distribuitorilor Wrigley, ai agentiilor si societatilor implicate în organizarea si derularea acestei Campanii Promotionale, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus.

 

4.4. De asemenea, NU pot participa la Promotie, persoanele juridice sau asociatiile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate în care angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si/sau ai distribuitorilor Organizatorului precum si rudele de gradul I (copii si parinti) ori sotul /sotia acestora detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

 

4.5. Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii în scop publicitar a denumirii Participantilor câstigatori. Prin participarea la Promotie Participantii accepta intrarea automata în baza de date a Distribuitorilor Wrigley.

 

4.6. Prin simpla participare la Promotie, Participantii îsi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre în baza de date a Wrigley România, în vederea validarii, atribuirii premiilor si îndeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

 

4.7. Promotia se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai înainte de a anunta în mod public aceste modificari, prin publicarea acestora pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro. Orice modificare se va efectua prin act aditional conform sectiunii 5.5. de mai jos.

 

 

SECTIUNEA 5. Participarea la Promotie si Mecanismul Campaniei Promotionale

 

5.1. În vederea participarii la Promotie Participantii trebuie sa acceseze site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro si sa parcurga etapele stabilite prin prezenta sectiune.

 

5.2. Pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro saptamânal, va fi propusa o tema la care Participantii trebuie sa raspunda si sa încarce cel putin o imagine ce are legatura cu tema propusa si, totodata, sa colecteze gadget-uri pentru contul personal.

 

5.3. Detaliile referitoare la aducerea la îndeplinire a mecanismului Promotiei si modul de participare vor fi disponibile pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro.

 

5.4. Pentru a participa la Campania Promotionala si a putea câstiga Premiile oferite în cadrul Campaniei Promotionale, Participantii trebuie sa raspunda la tema saptamânala si sa încarce cel putin o imagine care sa aiba legatura cu tema respectiva pâna la termenele prevazute pentru atribuirea Premiilor conform sectiunii 6 din prezentul Regulament.

 

5.5. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a actualiza si/sau modifica Mecanismul Promotiei prevazut în prezenta sectiune si pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro. Astfel de modificari vor fi operate de catre Wrigley România printr-un act aditional la prezentul Regulament care va fi adus la cunostinta Participantilor anterior intrarii în vigoare, prin publicare pe site-ul Promotiei www.feelwhite.ro.

 

 

SECTIUNEA 6. Premiile Promotiei si atribuirea acestora

 

6.1. Premiile Saptamânale

 

6.1.1. La începutul fiecarei saptamâni din durata de desfasurare a Promotiei va fi desemnat prin tragere la sorti un singur câstigator pentru 1 (unu) premiu saptamânal („Premiul Saptamânal”).

 

6.1.2. Premiile Saptamânale atribuite în cadrul prezentei Campanii Promotionale constau în 6 (sase) iPod Classic 120 GB  in valoare de 1.084 RON (TVA inclus) / bucata. Valoarea totala a Premiilor Saptamânale este de 6.504 RON.

 

6.1.3. Pentru a câstiga Premiul Saptamânal, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

(i)                  sa acceseze în perioada Promotiei site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro si sa acceseze contul personal de pe acest site. În cazul în care nu au un cont pe site, îsi pot crea unul în mod gratuit, folosind optiunea „Cont nou”/ “login”.;

(ii)                sa completeze toate câmpurile obligatorii din formularul de înscriere la Promotie accesibil pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro;

(iii)               sa raspunda la tema saptamânala prin realizarea unui eseu sau comentariu personal în scris, de minimum 10 cuvinte si maximum 100 cuvinte prin care sa îsi spuna impresiile, sentimentele fata de tema propusa de catre Organizator;

(iv)              sa încarce cel putin o imagine având o dimensiune minima de 166 x 134 pixeli si maxima de 429 x 419 pixeli care sa aiba legatura cu tema respectiva. De exemplu, daca tema saptamânii este „Ce animal de culoare alb te inspira?” iar Participantul încarca un eseu despre o lebada atunci va trebui sa încarce si o imagine cu o lebada alba sau o lebada pe un lac etc.;

(v)                sa colecteze gadget-uri pentru contul personal. În cadrul  site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro vor aparea aleatoriu plicuri gadget care vor fi ilustrate diferit fata de celelalte plicuri iar când Participantul acceseaza aceste plicuri (da click pe ele) aceste plicuri gadget se deschid si ofera informatii despre gadget-ul respectiv. Gadget-ul respectiv poate fi atasat contului personal al Participantului. Denumirile gadget-urilor sunt: pixie dust, nice pair of wings, glow arround your envelope, make your envelope make different moves, find a tune inside;

(vi)              sa îsi exprime acordul pentru participarea la tragerea la sorti organizata pentru Premiile Saptamânale;

(v)       sa îndeplineasca toate conditiile prevazute în prezentul Regulament.

 

6.1.4. La îndeplinirea cerintelor de la art. 6.1.3. de mai sus, Participantul va fi înscris automat la tragerea la sorti pentru câstigarea unui Premiu Saptamânal.

 

6.1.5. Tragerile la sorti pentru Premiile Saptamânale vor avea loc în fiecare saptamâna a Campaniei Promotionale dupa urmatoarea planificare:

a)                  Saptamâna 1: tragerea la sorti are loc în data de 15 iunie 2009, pentru Participantii care îndeplinesc toate conditiile prevazute la punctul 6.1.3. de mai sus în perioada 8- 14 iunie 2009, ora 23.59.59 inclusiv.

b)                  Saptamâna 2: tragerea la sorti are loc în data de 22 iunie 2009, pentru Participantii care îndeplinesc toate conditiile prevazute la punctul 6.1.3. de mai sus în perioada 15- 21 iunie 2009, ora 23.59.59 inclusiv.

c)                  Saptamâna 3: tragerea la sorti are loc în data de 29 iunie 2009, pentru Participantii care îndeplinesc toate conditiile prevazute la punctul 6.1.3. de mai sus în perioada 22- 28 iunie 2009, ora 23.59.59 inclusiv.

d)                  Saptamâna 4: tragerea la sorti are loc în data de 6 iulie 2009, pentru Participantii care îndeplinesc toate conditiile prevazute la punctul 6.1.3. de mai sus în perioada 29 iunie - 5 iulie 2009, ora 23.59.59 inclusiv.

e)                  Saptamâna 5: tragerea la sorti are loc în data de 13 iulie 2009, pentru Participantii care îndeplinesc toate conditiile prevazute la punctul 6.1.3. de mai sus în perioada 6 - 12 iulie 2009, ora 23.59.59 inclusiv.

f)                    Saptamâna 6: tragerea la sorti are loc în data de 20 iulie 2009, pentru Participantii care îndeplinesc toate conditiile prevazute la punctul 6.1.3. de mai sus în perioada 13 - 19 iulie 2009, ora 23.59.59 inclusiv.

 

6.1.6. Participantii care au luat parte la o tragere la sorti nu vor putea participa la o alta tragere la sorti decât daca au îndeplinit conditiile din sectiunea 6.1.3. în cadrul saptamânii pentru care se face tragerea la sorti.

 

6.2. Marele Premiu

 

6.2.1. La sfârsitul Campaniei Promotionale, va fi desemnat un câstigator al Marelui Premiu în conditiile stabilite prin prezenta sectiune.

 

6.2.2. Marele Premiu consta în 1 (unu) MacBook Air cu urmatoarele specificatii tehnice: MacBook Air 13.3" 1.6GHz/2GB/120GB/GeForce 9400M, în valoare totala de 7.677 RON (TVA inclus).

 

6.2.3. Pentru a câstiga Marele Premiu, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

(i)                  sa acceseze site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro si sa acceseze contul personal de pe acest site. În cazul în care nu au un cont pe site, îsi pot crea unul în mod gratuit, folosind optiunea „Cont nou”/ “login”.;

(ii)                sa completeze toate câmpurile obligatorii din formularul de înscriere la Promotie accesibil pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro;

(iii)               sa raspunda la tema saptamânala prin realizarea unui eseu sau comentariu personal în scris, de minimum 10 cuvinte si maximum 100 cuvinte prin care sa îsi spuna impresiile, sentimentele fata de tema propusa de catre Organizator;

(iv)              sa încarce cel putin o imagine având o dimensiune minima de 166 x 134 pixeli si maxima de 429 x 419 pixeli care sa aiba legatura cu tema respectiva. De exemplu, daca tema saptamânii este „Ce animal de culoare alb te inspira?” iar Participantul încarca un eseu despre o lebada atunci va trebui sa încarce si o imagine cu o lebada alba sau o lebada pe un lac etc.

(v)                sa colecteze gadget-uri pentru contul personal. În cadrul  site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro vor aparea aleatoriu plicuri gadget care vor fi ilustrate diferit fata de celelalte plicuri iar când Participantul acceseaza aceste plicuri (da click pe ele) aceste plicuri gadget se deschid si ofera informatii despre gadget-ul respectiv. Gadget-ul respectiv poate fi atasat contului personal al Participantului. Denumirile gadget-urilor sunt: pixie dust, nice pair of wings, glow arround your envelope, make your envelope make different moves, find a tune inside;

(vi)              sa îsi exprime acordul pentru participarea la tragerea la sorti organizata pentru Premiile Saptamânale;

(v)       sa îndeplineasca toate conditiile prevazute în prezentul Regulament.

 

6.2.4. La finalul Campaniei Promotionale, în data de 20 iulie 2009 se va desemna un Participant câstigator prin tragere la sorti electronica dintre Participantii care îndeplinesc conditiile de mai sus.

 

6.3. Intrarea în posesia Premiilor Saptamânale si a Marelui Premiu

 

6.3.1. Tragerea la sorti va fi efectuata la nivel national si va include toti Participantii care îndeplinesc conditiile prevazute în prezentul Regulament si cerute pentru participarea la tragerea la sorti.

 

6.3.2. Numele Participantului declarat câstigator al unui Premiu Saptamânal oferit prin tragere la sorti va fi facut public pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro în termen de 3 zile de la data tragerii la sorti conform sectiunii 6.1.5. de mai sus.

 

6.3.3. Participantul declarat câstigator al Marelui Premiu oferit prin tragere la sorti va fi facut public pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro în termen de 3 zile de la data tragerii la sorti conform sectiunii 6.2.4. de mai sus.

 

6.3.4. Un Participant poate primi un (1) singur Premiu Saptamânal pe toata perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale. Un Participant declarat câstigator al unui Premiu Saptamânal poate participa la tragerea la sorti pentru Marele Premiu si poate fi declarat câstigator daca îndeplineste conditiile de participare prevazute la art. 6.2.3. de mai sus.

 

6.3.5. Premiile Saptamânale si Marele Premiu vor fi expediate prin curierat rapid catre Participantii declarati câstigatori cu vârsta peste 18 ani dupa o notificare telefonica si electronica prealabila. Datele de contact ale Participantilor (numarul de telefon si adresa de e-mail) vor fi furnizate de Participanti la momentul crearii contului personal pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro.

 

6.3.6. În termen de 3 zile lucratoare de la momentul la care Participantii au fost declarati câstigatori, acestia vor trimite la adresa Organizatorului contact@feelwhite.ro date referitoare la adresa postala la care urmeaza sa fie expediat premiul si datele de întocmire a procesului verbal de predare primire (nume, prenume, serie si nr. BI/CI, CNP).

 

6.3.7. Procesul verbal de predare primire va fi completat si semnat de catre Organizator si trimis spre semnare, împreuna cu Premiul Saptamânal ori Marele Premiu, dupa caz, Participantului declarat câstigator. Un exemplar al procesului verbal semnat de Participantul declarat câstigator va fi returnata Organizatorului prin curierul care a efectuat livrarea.

 

6.3.8. Daca ulterior tragerii la sorti conform sectiunii 6.1.5. Organizatorul nu poate preda Premiul Saptamânal ori Marele Premiu, acesta va fi pastrat pe o perioada de 15 zile, timp în care Participantul va fi contactat telefonic. În situatia în care nici dupa expirarea termenului de 15 zile de mai sus Premiul nu poate fi acordat, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiu respectivului Participant declarat câstigator.

 

6.3.9. De asemenea, în cazul refuzului vreunui Participant câstigator de a beneficia de Premiu, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.

 

6.3.10. Organizatorul nu poate fi tinut raspunzator pentru Premiile Saptamânale ori Marele Premiu care nu ajung la destinatie sau care ajung deteriorate datorita functionarii defectuoase a serviciilor de curierat sau datorita adreselor incomplete furnizate.

 

6.4. Dispozitii generale cu privire la atribuirea Premiilor

 

6.4.1. În cazul în care Participantii declarati câstigatori sunt minori cu vârsta cuprinsa între 16-18 ani, Premiile Saptamânale si Marele Premiu vor fi expediate prin curierat rapid catre parinti sau reprezentantii legali ai acestuia. Datele de contact ale Participantilor minori (numarul de telefon si adresa de e-mail) vor fi furnizate de catre parinti sau de catre reprezentantii legali ai minorului la momentul crearii contului personal pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro.

 

6.4.2. Pentru ca Participantii cu vârsta între 16-18 ani sa poata participa la Campania Promotionala, este necesar acordul explicit al parintelui sau reprezentantului legal al acestuia. În acest sens, parintele sau reprezentantul legal al minorului cu vârsta între 16 – 18 ani va completa un formular electronic de înscriere a minorului la Promotie si va bifa casuta de acord de comunicare promotionala de pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro.

 

6.4.3. Premiile Saptamânale si Marele Premiu vor fi expediate prin curierat rapid catre Participantii declarati câstigatori cu vârsta între 16 si 18 ani dupa o notificare telefonica si electronica prealabila. Datele de contact ale Participantilor minori (numarul de telefon si adresa de e-mail) vor fi furnizate de catre parinti sau reprezentantii legali ai Participantilor minori la momentul crearii contului personal pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro.

 

6.4.4. În termen de 3 zile lucratoare de la momentul la care Participantii au fost declarati câstigatori, parintii sau reprezentantii legali ai Participantilor minori vor trimite la adresa Organizatorului contact@feelwhite.ro date referitoare la adresa postala la care urmeaza sa fie expediat premiul si datele de întocmire a procesului verbal de predare primire (nume, prenume, serie si nr. BI/CI, CNP).

 

6.4.5. În cazul în care câstigatorul Premiului Saptamânal ori a Marelui Premiu este minor cu vârsta între 16 si 18 ani acesta este îndreptatit sa intre în posesia Premiului prin intermediul parintilor sau al reprezentantului legal. Acestia din urma vor semna o declaratie prin care vor absolvi Organizatorul de orice raspundere decurgând din acordarea oficiala a Premiului respectiv reprezentantului minorului, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta.

 

6.4.6. La fiecare tragere la sorti vor fi extrase câte 2 rezerve pentru fiecare Premiu Saptamânal si pentru Marele Premiu, pentru situatia în care câstigatorul nu poate fi contactat telefonic sau electronic ori nu trimite adresa de livrare a Premiului catre adresa contact@feelwhite.ro în termenul specificat în sectiunile 6.3.6. si 6.4.4. din prezentul Regulament. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a folosi rezervele în situatia în care Participantul câstigator nu îndeplineste oricare din conditiile de atribuire a Premiului ori nu îndeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute în prezentul Regulament pentru a beneficia de Premiul Saptamânal ori de Marele Premiu câstigat. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de Premiu, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul.

 

6.4.7. Lista Participantilor validati câstigatori va fi publicata pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro în termen de 3 zile de la validare. Prin decizia ulterioara a Organizatorului, lista finala a tuturor Participantilor validati câstigatori va fi publicata si într-un ziar de circulatie nationala.

 

 

SECTIUNEA 7: Taxe si impozite

 

7.1. Valoarea totala bruta a premiilor prevazute în sectiunile 6.1.2. si 6.2.2. este de 14.181 RON (TVA inclus).

 

7.2. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa plateasca impozitul datorat de catre Participanti pentru veniturile corespunzatoare Premiilor, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare privind impozitul pe venit.

 

7.3. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind exclusiv în sarcina Participantului câstigator.

 

7.4. Participantilor la Campania Promotionala nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Promotiei.

 

 

SECTIUNEA 8: Regulamentul Promotiei

 

8.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Promotiei pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro.

 

8.2. Organizatorul îsi rezerva dreptul de oprire a Promotiei în orice moment al acestuia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligându-se totodata sa faca publica hotarârea sa în acest sens, în conditiile sectiunii 5.5. de mai sus.

 

8.3. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la mesaje care nu ajung la destinatie din cauza unor erori care nu tin de organizator, functionarea necorespunzatoare ori nefunctionarea temporara a serviciilor de internet etc.).

 

 

SECTIUNEA 9: Protectia datelor personale

 

9.1. Organizatorul, în vederea desfasurarii Campaniei Promotionale, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Promotie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 2168.

 

9.2. Prin înscrierea la Promotie Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participantii sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele, adresa si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.

 

9.3. Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal în legatura cu Participantii. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate numai în conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

 

9.4. Accesarea si înregistrarea pe site-ul Campaniei Promotionale www.feelwhite.ro echivaleaza cu exprimarea acordului de catre Participanti în ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal. De asemenea, participarea la Promotie si bifarea corespunzatoare pe formularul de înregistrare echivaleaza cu acceptarea de catre Participant sa primeasca mesaje comerciale conform dispozitiilor legii nr. 365/2002 privind comertul electronic.

 

9.5. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care au bifat în formularul electronic de pe site-ul www.feelwhite.ro casuta privind acordul legal al parintelui/reprezentantului legal (“Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile de mai jos referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.”) precum si casuta privind acordul de comunicari ulterioare în scop de marketing direct, respectiv (“Sunt de acord sa primesc pe viitor informatii cu caracter promotional din partea Wrigley Romania SRL prin orice mijloace de comunicare“).

 

9.6. Astfel, acordul exprimat în conformitate cu prezenta sectiune presupune ca datele personale ale Participantilor sa intre în baza de date a Organizatorului si ca acestia sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) din partea Organizatorului.

 

9.7. Organizatorul se obliga sa le respecte Participantilor drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa Organizatorului.

 

9.8. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia firmei de publicitate, societatii de mailing si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

 

9.9. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga:

i)                    sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

ii)                   sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

iii)                 sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

 

SECTIUNEA 10: Litigii

 

În cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 11: Forta Majora

 

11.1. În cazul aparitiei unui caz de Forta Majora în întelesul notiunii de la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei Promotionale, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata.

 

11.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora.

 

 

SECTIUNEA 12: Diverse

 

12.1.    Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei Promotionale se vor putea trimite la adresa Organizatorului prevazuta în art. 1.1. de mai sus în termen de maximum 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei Participantilor declarati câstigatori care se considera lezati în vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestatie.

 

12.2.    Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a acestei Campanii Promotionale, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promotii.

 

12.3.  În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Nu avem elemente multimedia.
Daniela (Cernica) in 08 iunie 2009, 14:46
Buna ziua...mi-am creat un cont pe site dar nu pot vedea nimik pe site,nu mi se deschide decat chat-ul celelalte rubrici imi apar dar nu le pot accesa...din ce cauza??
Moderator 1 (Infopromotii) in 09 iunie 2009, 11:42
Salut, Daniela! Am transmis organizatorilor mesajul tau si speram sa revenim in curand cu un raspuns pentru tine. Spor la premii!
Moderator 1 (Infopromotii) in 09 iunie 2009, 15:11
Draga Daniela,
Organizatorii ne-au transmis ca nu este niciun motiv pentru care sa nu poti vizualiza corect intregul site. Mai incearca!
camelia (neptun) in 09 iunie 2009, 16:05
m-am inscris,am colectat toate cadgeturile dar din pacate,pentru ca la inceput nu am inteles,nu am raspuns la tema saptamanii-cum pot corecta asta?
Moderator 1 (Infopromotii) in 09 iunie 2009, 17:09
Draga Camelia, organizatorii iti transmit ca pentru asta trebuie sa intri in sectiunea "Contul meu", sa apesi pe "adauga raspuns" pentru a raspunde la tema saptamanii, iar apoi pe "adauga imagine" pentru a posta o fotografie legata de tema saptamanala. Succes!
camelia (neptun) in 09 iunie 2009, 20:32
nu-mi mai permite sa intru ca sa adaug raspunsul....
Moderator 1 (Infopromotii) in 10 iunie 2009, 10:55
Draga Camelia,
Organizatorii ne-au transmis pentru tine ca daca nu ai raspuns la tema saptamanii, ar trebui sa poti intra in acea sectiune si sa postezi un comentariu si cel putin o fotografie. Daca nu ai reusit, este posibil sa fi fost o intrerupere a conexiunii tale la internet. Mai incearca, iar daca nu reusesti, scrie-ne un mesaj folosind rubrica de contact din meniul de jos al site-ului si da-ne adresa de e-mail cu care te-ai inscris pe www.feelwhite.ro, iar noi ii vom ruga pe organizatori sa verifice daca sunt sau nu probleme cu contul tau de utilizator.
Spor la premii!
camelia (neptun) in 14 iunie 2009, 14:54
nu inteleg cum se numeste a doua tema
Anca (ORadea) in 14 iunie 2009, 16:00
Salut! Am si eu o rugaminte, am creat un cont dar nu am primit nici un mail de confirmare. La momentul crearii nu am mai avut timp sa-l accesez si acum nu reusesc, la recuperare parola imi trimite doar parola nu si utilizatorul..nu mai stiu exact ce date am introdus si acum datele mele personale si e-mailul sunt folosite la un cont pe care nu pot sa-l accesez. Putin ajutor va rog? Multumesc! (id utilizator folosit: ancabica)
camelia (neptun) in 16 iunie 2009, 12:54
felicitari diana-cu ce nickname ai participat?
Moderator 1 (Infopromotii) in 16 iunie 2009, 16:19
Pentru Camelia si Anca: am transmis intrebarile voastre organizatorilor si speram sa primim in curand un raspuns pentru voi.
Diana (Timisoara) in 16 iunie 2009, 21:03
Multumesc, Camelia!! Cu Diana :)
Moderator 1 (Infopromotii) in 17 iunie 2009, 13:01
Am primit raspunsurile organizatorilor la intrebarile voastre:
Pentru Camelia: cea de-a doua tema este " Delicat si alb" si este postata la "Tema saptamanii".
Pentru Anca: In cee ce priveste user-ul ancabica, nu a primit mesaj de confirmare deoarece si-a facut doar cont, care este activ si fara probleme, dar nu a incarcat nici imagini nici raspuns la vreo tema. Mesajul de confirmare se primeste cand sunt aprobate imaginile si textele pe care le posteaza participantii.
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 iunie 2009, 14:22
Dragi vizitatori, am publicat primul castigator al acestui concurs. Mult succes tuturor!
Valentina (Bucuresti) in 13 iulie 2009, 20:13
Cat dureaza pana ajunge un premiu la castigator?
Moderator 1 (Infopromotii) in 14 iulie 2009, 10:47
Salut, Valentina! Am transmis organizatorilor intrebarea ta si speram sa revenim curand cu un raspuns.
Moderator 1 (Infopromotii) in 14 iulie 2009, 11:17
Draga Valentina, organizatorii ne-au transmis ca premiile acordate pana acum vor ajunge in posesia castigatorilor validati cel tarziu saptamana viitoare.
() in 16 iulie 2009, 14:24
sunt castigatoare din saptamana 3.am trimis datele mele...dar nu am primit nici un premiu si nimic de la dumneavoastra...imi puteti spune daca mai primesc ceva???
Moderator 1 (Infopromotii) in 16 iulie 2009, 14:49
Salut, Adriana!
Am mai primit aceasta intrebare si am postat mai sus raspunsul organizatorilor: premiile acordate castigatorilor validati vor ajunge la destinatie prin curier, cel tarziu saptamana viitoare.
Spor la premii tuturor!
Valentina (Bucuresti) in 17 iulie 2009, 17:00
stai linistita adriana, o sa-l primesti :-) Eu chiar azi l-am primit... probabil dureaza mai mult la tine k nu esti din buc...
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Orbit White - "Feel White""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Orbit White - "Feel White"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media