CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

OMV si PETROMV - "Fa-ti plinul cu inca o masina!"

Promotie concurs cu premii OMV si PETROMV

Premii prin tragere la sorti: 5 x autoturism Volkswagen Scirocco. Premii instant: 325.000 x CD muzical “70’ Hits”; 325.000 x CD muzical “80’ Hits”; 325.000 x CD muzical “90’ Hits”; 325.000 x CD muzical “2000’ Hits”.

Alimenteaza cu carburant si/ sau achizitioneaza produse sau servicii de la oricare dintre statiile OMV si PETROMV (vezi Anexa 1) in valoare de minimum 150 lei pe un singur bon de casa si vei primi un premiu instant, un punct valoros si un talon promotional. Completeaza talonul cu ajutorul personalului de la casa de marcat, aduna pe el 4 puncte valoroase si introdu-l in urna pentru tragerile la sorti. Mai multe detalii pe www.omv.ro.

Perioada promoţiei: 15 aprilie - 15 iulie 2009

Promotie expirata
12 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Fa-ti plinul cu inca o masina!“

Perioada de desfasurare a campaniei: 15.04.2009 - 15.07.2009 (inclusiv)

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

 

1.1 Organizatorii campaniei promotionale “Fa-ti plinul cu inca o masina!  sunt:

1. Societatea comerciala S.C. OMV ROMANIA MINERALOEL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 85, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/10637/1998, Cod Unic de Inregistrare 11201891,prin reprezentantii sai autorizati: Rainer Schlang in calitate de Administrator si Lea Gertrud Fuchs  in calitate deDirector Financiar.si

2.Societatea comerciala S.C. PETROM S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 239, sector 1 in registrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/ 8302/  1997, Cod Unic de Inregistrare 1590082 prin reprezentantii sai autorizati: Laszlo Godri in calitate de Director Departament Retail si  Tamas Mayer in calitate de Membru Directorat – Responsabil pentru Divizia Marketing

 

in continuare denumiti Organizatorul.

 

1.2 Campania se desfasoara prin intermediul agentiilor de publicitate SC PUBLICIS SRL si SC NEXT TRADING SRL

1.3   Desfasurarea campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este obligatorie pentru toti participantii la promotie.

Participarea la acest concurs implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la promotie.

1.4   In perioada desfasurarii campaniei promotionale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba oricand  prezentul regulament.

 Modificarea regulamentului promotiei se poate realiza prin intocmirea unui act aditional la acesta, care va fi distribuit in toate statiile de distributie carburanti participante la promotie, in vederea consultarii si luarii la cunostiinta a prevederilor acestuia de catre participanti.

Prezentul regulament sau  eventualele acte aditionale la acesta, vor fi disponibile in vederea consultarii acestora de catre participanti, in incinta statiilor de distributie carburanti participante la promotie si pe site-ul www.omv.ro. 

Campania promotionala va putea fi întrerupta de Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii regulamentului promotiei.

 

1.5 Anexele sau actele aditionale la regulament fac parte integranta din acesta.

.

 

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

 

La aceasta promotie participa toate produsele si serviciile comercializate de Organizator prin statiile de distributie carburanti: carburanti, lubrifianti, butelii GPL, restaurant, magazine si spalatorii. Exceptie – in lista produselor si serviciilor participante la promotie, nu sunt incluse rovignetele care prin natura lor reprezinta taxe platite la bugetul statului.  De asemenea nu sunt incluse transferurile de bani, bonurile de carburant, ratele bancare, leasing-urile, asigurarile broker-ilor, biletele Loteriei Romane, plata telefonie, platile prin PetromCard, etc.

 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La aceasta promotie poate participa orice persoana fizica cetatean roman, cu domiciliul stabil in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la  14 aprilie 2009 si care, cunoscand prezentul regulament, cu care este intrutotul de acord, doreste sa participe la promotie, prin cumpararea oricaruia din produsele si serviciile  prevazute de Sectiunea 2, a prezentului regulament.

Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei organizatoare S.C. OMV ROMANIA MINERALOEL S.R.L., S.C. PETROM S.A. cat si ai companiilor colaboratoare: SC PUBLICIS SRL SI NEXT TRADING SRL, precum si membrii familiilor acestora ( soti sau rude de gradul I ).

 

 

SECTIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala se va desfasura in perioada 15.04.2009 - 15.07.2009 (inclusiv).

 

 

SECTIUNEA 5. LOCUL DE DESFASURARE AL PROMOTIEI

 

Campania promotionala “Fa-ti plinul cu inca o masina!” este organizata si se va desfasura in toate statiile de distributie carburanti ale SC OMV Romania Mineraloel SRL si PETROMV apartinand SC PETROM SA, situate pe teritoriul Romaniei. Statiile de distributie carburanti participante la promotie sunt mentionate in Anexa nr. 1 a prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala se va desfasura in perioada 15.04.2009 - 15.07.2009(inclusiv).

Pentru a participa la acesta promotie, candidatii trebuie sa achizitioneze produse si/sau servicii/combustibil  de la una din statiile  OMV  si PETROMV participante la promotie in valoare de minim 150 lei la o singura tranzactie(bon fiscal)(TVA inclus).

 

La fiecare tranzactie (bon fiscal) care indeplineste conditiile mai sus numite, cumparatorul va primi bonul fiscal aferent, unul dintre cele 1.300.000 de CD-uri  in limita stocului disponibil in statia respectiva care participa la promotie si un talon de participare la promotie.

 

Nu se pot cumula mai multe bonuri fiscale pentru a ajunge la o valoare de 150 lei in vederea participarii la promotie.

 

La o singura tranzactie de minimum 150 lei se va acorda ca premiu instant maxim 1 CD de colectie (in limita stocului disponibil in statia respectiva care participa la promotie).

 

Indiferent de valoarea tranzactiei, chiar daca se depaseste suma de 150 lei, se va acorda ca premiu instant numai un(1) singur CD de colectie (la alegere – sectiunea 7.1.1.)si un singur punct valoros.

 

In urma oricarei tranzactii care indeplineste conditiile mai sus mentionate, fiecare cumparator va primi automat un talon de participare la promotie si bonul fiscal de la casa de marcat (tranzactia de minim 150 lei pe un singur bon fiscal reprezinata un punct valoros). Cumparatorul va completa pe talon numarul bonului fiscal, valoarea si data tranzactiei in zona special conturata (in cele 4 casute). Talonul se va prezenta personalului de la casa de marcat, care va pune o stampila. Cand pe talon se cumuleaza minim 4 puncte (600 de lei (tva inclus)), cumparatorul va completa acest talon cu toate datele personale inscrise pe el  si il va introduce in una dintre urnele special amenajate in statiile participante la promotie, pentru a putea participa la tragerea la sorti.Talonului i se vor atasa copiile nefiscale ale bonurilor fiscale emise in urma tranzactiei.

 

In fiecare statie participanta va fi amenajat un loc special destinat introducerii taloanelor participante.

 

Participarea la tragerea la sorti se poate face prin introducerea in urna a talonului completat lizibil si a copiilor nefiscale  ale bonurilor fiscale. Pentru a fi validat, castigatorul trebuie sa se prezinte cu buletinul de identitate la Organizator.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE PROMOTIEI NATIONALE “Fa-ti plinul cu inca o masina!”

 

Art 7.1. Premiile promotiei

 In cadrul campaniei promotionale “Fa-ti plinul cu inca o Masina!”, organizatorul acorda 2 categorii de premii dupa cum urmeaza:

7.1.1.Vor fi acordate  premii instant in total de  1.300.000 de Cd-uri (in limita stocului disponibil in fiecare statie participanta la promotie), celor care achizitioneaza pe un singur bon fiscal tranzactii de minimum 150 lei din statiile participante, constand din:

- 325.000 de CD-uri – “70’s Hits” (2,28 lei/bucata) – valoare totala de 741.000 lei (TVA inclus)

- 325.000 de CD-uri – “80’s Hits” (2,28 lei/bucata) – valoare totala de 741.000 lei (TVA inclus)

- 325.000 de CD-uri – “90’s Hits” (2,28 lei/bucata) – valoare totala de 741.000 lei (TVA inclus)

- 325.000 de CD-uri – “2000’s Hits” (2,28 lei/bucata) – valoare totala de 741.000 lei (TVA inclus)

Valoarea totala bruta a CD-urilor este de 2.964.000 lei (TVA inclus)

 

7.1.2. Va avea loc o tragere la sorti in cadrul promotiei in urma careia vor fi acordate urmatoarele premii , constand din:

- 5 masini marca Volkswagen Scirocco in valoare bruta de 105.355lei fiecare (TVA inclus) – valoarea totala bruta a masinilor este de 526.775 lei (TVA inclus)

In momentul in care un castigator sau o rezerva este trasa la sorti, va iesi automat din competitie. Nu exista posibilitatea ca un participant sa castige mai mult de o masina.

 

Valoarea totala bruta a premiilor acordate in aceasta campanie promotionala este estimata la 3.490.775 lei (TVA inclus) la un curs de 1 Eur=4,2 RON.

Predarea premiilor se va face pe baza cartii de identitate.

 

Art. 7.2. Procedura tragerii la sorti pentru promotie

 

Tragerea la sorti va fi electronica si va avea loc pe data de 10 august 2009. Aceasta se va desfasura în prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate în organizarea promotiei si va fi autentificata de un notar public.

 

Vor fi extrase in total 15  taloane, din care primele cinci taloane sunt ale castigatorilor  si 10  taloane care constituie rezerve, in cazul in care primele cinci taloane nu intrunesc conditiile de validare (cate 2 rezerve pentru fiecare castigator)

 

In cazul in care taloanele castigatoare  nu indeplinesc conditiile de validare, premiul va fi repartizat  unei rezerve in ordinea extragerilor. In cazul in care nici rezervele nu vor indeplini conditiile de validare, premiile ramase nevalidate nu se vor acorda.

 

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii acestora in bani sau in alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

Numele castigatorilor autoturismelor vor fi facute publice pe situl www.omv.ro.

 

Art 7.3. Conditii de validare ce trebuiesc indeplinite cumulativ

a.         Participantii la promotie trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate in dreptul de participare de la Sectiunea 3.

b.         Taloane valide sunt cele completate cu urmatoarele campuri, in mod lizibil : nume, prenume, adresa completa(strada, numar, bloc, scara, apartament, localitate, sector/judet), numar de telefon si semnatura si au completate numarul si valoarea fiecarui bon  fiscal, precum si data fiecarei  tranzactii in zona special conturata (in cele 4 casute

 

 

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

Castigatorii autoturismelor vor fi anuntati telefonic in termen de maxim doua zile lucratoare de la data efectuarii extragerii. Toti castigatorii anuntati se vor prezenta la organizatori cu BI sau CI  in termen de 90 de zile de la primirea anuntului in vederea ridicarii premiului. 

 

Organizatorul va face public conform legii numele castigatorilor autoturismelor pe site-ul www.omv.ro. Organizatorul nu isi asuma nici o cheltuiala aferenta transportului premiilor catre castigatori.

 

Neridicarea  premiilor in termen de 90 de zile calendaristice de la data anuntarii  castigatorilor, se considera renuntare la premiu si are drept consecinta stingerea oricaror obligatii in sarcina Organizatorului de a preda premiul catre castigator.

Premiile constand in masini se vor preda in baza cartii de identitate precum si in baza unui proces-verbal de predare-primire semnat de catre organizator si de catre castigator. In procesul-verbal de primire vor fi trecute inclusiv datele de identificare ale castigatorului (nume, prenume; serie si numar carte de identitate).

 

 

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE

 

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta promotie implica acceptul castigatorilor ca numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizatori, in diverse materiale audiovideo si tiparituri. Castigatorii premiilor vor fi de acord sa semneze:

a) un document prin care sa consimta participarea la mediatizarea evenimentului;

b) un document prin care se confirma indeplinirea conditiilor de participare;

 

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze , sa retina , sa vireze si sa declare impozitul pe veniturile obtinute din premii de catre castigatori , in conformitate cu prevederile legale in vigore, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Tuturor participantilor la campanie le sint garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

11.2. Prin participarea la campanie si transmiterea datelor personale in vederea participarii la extragere , participantii isi exprima acordul expres  pentru stocarea datelor si includerea in baza de date a Organizatorului.

11.3. Scopurile constituirii acesteia sint:

- desemnarea castigatorilor premiilor;

- informarea  candidatilor, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la promotiile OMV ROMANIA MINERALOEL  si SC PETROM SA sau alte actiuni de marketing desfasurate in viitor de catre OMV ROMANIA MINERALOEL si SC PETROM SA .

11.4. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, printr-o cerere scrisa trimisa la adresa CPCE-CP 10.

11.5. La cererea participantilor, adresata in scris, Organizatorul se obliga, in functie de solicitare:

11.5.1. sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

11.5.2. sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

11.5.3. sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

 

SECTIUNEA 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

 

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate la sediul Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator oricand in timpul desfasurarii ei, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii regulamentului promotiei, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.omv.ro, precum si in toate statiile OMV si PETROMV participante la promotie si prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

 

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Regulamentul de participare este publicat pe site-ul www.omv.ro si disponibil in copie, in toate statiile de distributie carburanti OMV si PETROMV participante la promotie. De asemenea poate fi obtinut în mod gratuit, în urma solicitarii facute in oricare din statiile participante la promotie.

Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea cunoasterii si respectarii prevederilor prezentului Regulament de catre toti participantii la promotie.

Nu avem elemente multimedia.
Cipri (IS) in 03 mai 2009, 13:38
frumoasa masina :)
() in 06 mai 2009, 18:55
mmmm.... da imi place.)
Daniel (Peris) in 13 mai 2009, 13:44
Super tare concursul.Felicitari organizatorilor! Merita sa participi numai ptr.faptul ca primesti acele CD-uri.
Chiriuc (bucuresti) in 18 mai 2009, 21:30
La punctul 7.1.2. este stipulat urmatorul lucru: ,,...In momentul in care un castigator sau o rezerva este trasa la sorti, va iesi automat din competitie. Nu exista posibilitatea ca un participant sa castige mai mult de o masina.'' Mi s-ar parea corect sa se revina acestui punct, pt ca o persoana extrasa drept REZERVA la o masina, nu inseamna ca a castigat ceva, si nu mi se pare corect sa fie AUTOMAT scoasa din competitie.Daca acelasi nume este extras ULTERIOR drept castigator cu drepturi depline pt alta masina, ce se intampla? I se anuleaza acest drept si ramane doar cu IPOTETICUL castig, fiind extrasa ANTERIOR rezerva? Va rog daca se poate intreba organizatorii pt a clarifica acest lucru.Multumesc
Moderator 1 (Infopromotii) in 19 mai 2009, 10:41
Draga Chiriuc, i-am anuntat pe organizatori despre sugestia ta. Spor la premii!
Cipri (IS) in 19 mai 2009, 21:47
la urm pct scrie clar ca : vor fi extrase primii 5 pt castigatori si urmatorii in ordinea extragerii - rezerve cate 2 pt fiecare castigator asa ca nu e valabila presupunerea cu extras ulterior era adevarat in cazul cand se extragea primul castigator , apoi rezervele , al 2castigator si rezervele etc , dar aici nu e cazul
Moderator 1 (Infopromotii) in 20 mai 2009, 15:27
Salutare tuturor! Am primit lamuriri complete din partea organizatorilor:

Conform art 7.2 din regulamentul campaniei promotionale " Fa-ti plinul cu inca o masina" , "vor fi extrase in total 15 taloane, din care primele cinci taloane sunt ale castigatorilor si 10 taloane care constituie rezerve, in cazul in care primele cinci taloane nu intrunesc conditiile de validare (cate 2 rezerve pentru fiecare castigator). In cazul in care taloanele castigatoare nu indeplinesc conditiile de validare, premiul va fi repartizat unei rezerve in ordinea extragerilor."

Deoarece ordinea tragerii la sorti este urmatoarea: participantii castigatori vor fi primii extrasi si dupa aceea vor fi urmati de cele 10 rezerve, este imposibil ca o rezerva sa fie automat scoasa din competitie pentru tragerea premiului.

Mult succes la premii!
camelia (neptun) in 16 iunie 2009, 21:47
am facut plinul de doua ori in valoare de 3 milioane suma insumata pe ambele bonuri,dar nu am luat si talonul cu punctul si premiul instant.intrebarea mea-daca merg la casa cu cele 2 bonuri maida talonul?
Moderator 1 (Infopromotii) in 17 iunie 2009, 10:21
Salut, Camelia! Ii vom intreba pe organizatori ce se poate face in cazul tau si vom reveni in curand cu un raspuns pentru tine.
Moderator 1 (Infopromotii) in 17 iunie 2009, 13:37
Draga Camelia,
te vom contacta pe e-mail, pe adresa din contul tau de membru, pentru a afla detalii despre situatia talonului tau, ca sa-i putem ruga pe organizatori sa verifice.
camelia (neptun) in 23 iunie 2009, 21:43
nu aveti inca rspunsul pentru mine?
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 iunie 2009, 21:57
Draga Camelia, vom reveni la organizatori cu o intrebare despre situatia ta. Ne gandeam ca si fost deja contactata.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "OMV si PETROMV - "Fa-ti plinul cu inca o masina!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: OMV si PETROMV - "Fa-ti plinul cu inca o masina!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media