CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Noroc "Castiga salariul cu Noroc"

Castiga salariul cu Noroc

Premii instant: 20 x salariu de 1.000 RON pe luna, timp de 1 an; 100.000 x bere Noroc 2.5L; 50.000 x bere Noroc Tare 2L.

Cumpara cel putin un produs participant cu ambalaj promotional si uita-te sub capac. Daca vezi un mesaj castigator suna la 021.308.83.84 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00–18:00, pentru a afla cum poti sa-ti ridici premiul. Pastreaza capacul pentru validare.

Perioada promoţiei: 25 iunie - 26 august 2012

Promotie expirata
4 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale
NOROC „Castiga Salariul cu Noroc” 2012

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL
Organizatorul campaniei promotionale Noroc „Castiga Salariul cu Noroc” (in cele ce urmeaza "Campania") este este S.C. Bergenbier S.A. (in cele ce urmeaza “Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr 9-9A, Cladire 20, etaj 1, sector 2 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/209/1999, C.U.I. 6608725, atribut fiscal R, reprezentata legal de Dl Jens Hoesel in calitate de Director General, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2699.

Organizatorul organizeaza si desfasoara campania cu spijinul  S.C. Leo Burnett & Target Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, sector 1, J40/16824/1994, CUI/CIF (cod unic de inregistrare in scop de TVA) RO 6203829, cont bancar: IBAN  RO88INGB0001000112568910, ING Barings Bucuresti, reprezentata prin Dna. Roxana Dumitru – Director General si Dl. Andrei Radulescu – Director Finaciar, care va desfasura in cadrul acestei Campanii promotionale urmatoarele servicii:
- va monitoriza toate apelurile primite de la participantii campaniei promotionale din interfata de infoline;
- va actiona ca imputernicit al organizatorului pentru prelucrarea datelor personale colectate  in cadrul prezentei campanii.
- va prelua datele necesare validarii premiului de la participantii care sustin ca detin un capac castigator la aceasta campanie promotionala.
- va contacta castigatorii pt validare si colectarea datelor acestora;
- va gestiona documentele trimise de castigatorii premiilor de categorie I si le va preda Organizatoului la cererea acestuia;

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu informarea prealabila a publicului.

Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din România prin afisare pe pagina de web http://www.infopromotii.ro fiind disponibil oricarui solicitant in mod gratuit prin scrisoare trimisa prin posta la adresa Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Cladirea 20, etaj 1, sector 2, Bucuresti, Romania sau apeland linia telefonica a Campaniei promotionale 021.308.83.84 (tarif normal), de luni pâna vineri, în intervalul 9:00:00 – 18:00:00, în perioada 25 iunie – 07 septembrie 2012 (inclusiv). 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE
Campania este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României.
Campania se desfasoara in limita stocului disponibil de produse participante.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE
Campania va fi lansata la data de 25 iunie 2012, ora 00:00 si va dura pana la data de 26 august 2012, orele 23:59 (inclusiv), cu respectarea datelor prevazute in Regulamentul Oficial.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania Promotionala este deschisa tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data inceperii Campaniei Promotionale (25 iunie 2012), avand domiciliul/resedinta in Romania. Nu vor putea participa la aceasta campanie angajatii S.C. Bergenbier S.A., S.C. Leo Burnett & Target S.A., si nici ai celorlalte societati comerciale implicate în aceasta actiune, precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora), cat si angajatii magazinelor implicate in prezenta campanie.

Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

În cazul în care, în urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat (participantii nu au respectat regulamentul promotiei sau au falsificat capacele de bere). Organizatorul îsi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor.

SECTIUNEA 6. PRODUSE PARTICIPANTE
La campania promotionala Noroc „Castiga Salariul cu Noroc” participa marca “NOROC” (bere cu alcool), in ambalajele 0,5L RGB, 1L Pet si 2,5L Pet si „NOROC Tare” (bere cu alcool), in ambalajele 0,5L RGB si 2L PET, care se identifica prin etichetele promotionale  si capac promotional de culoare galbena si care vor avea tiparit in partea interioara a capacului unul dintre cele 4 (patru) mesaje:
-    Bere Noroc 2.5L
-    Bere Noroc Tare 2L
-    Salariul NOROC
-    Mai incearca
Dupa data incetarii Campaniei, produsele ambalate în ambalajul promotional îsi pierd calitatea de produse participante la Campanie. Organizatorul nu este responsabil si nu îsi asuma nici o obligatie în legatura cu comercializarea produselor ambalate în ambalajul promotional dupa data încheierii Campaniei.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE
In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

Categorie

Nr. total premii

Tip premiu

Valoare comerciala

unitara Lei

(TVA si taxe incluse)

Valoare totala

Lei

(TVA inclus)

I

20

Salariul NOROC*

12.912 RON

258.240 RON

II

100.000

Bere Noroc (2,5L)

5,49 RON

549.000 RON

II

50.000

Bere Noroc Tare (2L)

5,83 RON

291.500 RON

TOTAL

150.020

 

 

1.098.740 RON

     
*”Salariul Noroc” - premiu in bani in valoare totala de 12000 ron net care se achita castigatorului in 12 transe lunare a cate 1000 ron net, in decursul unui an (12 luni). Prima transa de 1000 ron se va achita in septembrie 2012.

In cadrul acestei Campanii nu este posibila inlocuirea niciunuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.

Valoarea totala comerciala a premiilor este de 1.098.740  Ron (include TVA si taxe).

SECTIUNEA 8. MECANISMUL DE DESFASURARE
Consumatorul va achizitiona produsele mentionate la SECTIUNEA 6 si va putea descoperi in interiorului capacului de la sticla de bere, provenind de la produsele participante la campanie unul din urmatoarele mesaje:

MESAJE CASTIGATOARE:
1.    “Salariul NOROC”
Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul sticlelor de bere ale produselor participante la promotie, mentionate la SECTIUNEA 6, vor castiga premiul de categoria I, „Salariul Noroc”, premiu in bani in valoare de 1000 ron net, care se achita castigatorului in 12 transe lunare imp de un an (12 luni), incepand cu luna septembrie 2012, a 3-a zi lucratoare din luna.

2.    “Bere Noroc 2.5l”
Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul sticlelor de bere ale produselor participante la promotie, mentionate la SECTIUNEA 6, vor castiga premiul de categoria II,  un PET de bere NOROC 2,5L.

3.    „Bere Noroc Tare 2L”
Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul sticlelor de bere ale produselor participante la promotie, mentionate la SECTIUNEA 6, vor castiga premiul de categoria II,  un PET de bere NOROC Tare 2L.

Participantii care vor gasi mesajele castigatoare inscriptionate sub capacul sticlelor de bere ale produselor participante la promotie, trebuie sa pastreze în original capacul cu mesajul castigator, pentru validarea premiului si sa-l predea reprezentantului Organizatorului în momentul înmânarii premiului.

MESAJE NECASTIGATOARE:
1.    “ Mai incearca”
 Acest mesaj nu da dreptul castigarii niciunuia dintre premiile acordate in cadrul acestei Campanii Promotionale.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR

Categoria I: Salariul NOROC
In cazul in care este vorba de un capac castigator cu mesajul “Salariul Noroc”, participantul trebuie sa apeleze linia informativa a campaniei, in perioada 25 iunie – 26 august 2012 (inclusiv), la numarul de telefon 021.308.83.84, apel cu tarif normal, de Luni pana Vineri, intre orele 09:00–18:00, deschisa pe toata durata promotiei, cu exceptia sarbatorilor legale si sa comunice faptul ca este in posesia capacului castigator, impreuna cu datele personale (nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, seria si numarul cartii de identitate, numar de telefon mobil dar si codul de siguranta inscriptionat in interiorul capacului). Participantul va trebui sa trimita prin fax la numarul 021.308.09.90 o copie dupa actul de identitate.

In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data la care participantul care a comunicat ca detine capacul cu mesajul castigator a apelat linia informativa a campaniei si a furnizat integral datele mentionate in paragraful anterior va fi contactat de Organizator pentru a i se transmite care sunt locatiile unde se poate prezenta pentru verificarea autenticitatii capacului si pentru validarea sa ca si castigator. La data apelului, participantul  trebuie sa comunice care este locatia aleasa dintre cele propuse de Organizator si intervalul orar in care se va prezenta, astfel incat Organizatorul sa poata delega un reprezentant pentru indeplinirea formalitatilor de validare. Pentru validarea castigatorului este necesara intrunirea conditiilor de la Sectiunea 11 de mai jos.

Participantii care nu pot fi contactati de catre Organizator, din culpa ori neglijenta castigatorului in termenul de 10 zile lucratoare de la data validarii telefonice sau daca acestia refuza premiul castigat pierd dreptul de revendicare ulterioara a premiului.

În faza validarii sale ca si castigator, participantul trebuie sa prezinte în original:
ü    un document de identitate (CI/BI);
ü    un cont IBAN in care se vor transfera banii (1000 ron/lunar, timp de un an, incepand cu luna septembrie 2012). Se accepta conturi/banci doar de pe teritoriul Romaniei.
ü    capacul cu mesajul castigator în original – care va trebui predat reprezentantului Organizatorului;

Dupa incheierea operatiunilor de validare (ale capacului, in urma verificarii autenticitatii sale, si ale castigatorului) participantul va fi validat ca si castigator si va preda capacul castigator pe baza de proces verbal de predare primire, semnat de ambele parti. In procesul verbal de predare primire castigatorul este obligat sa mentioneze toate detaliile unui cont bancar personal in RON, deschis la o banca de pe teritoriul Romaniei unde Organizatorul va efectua transferul bancar al sumei de bani corespunzatoare Premiului categoriei I. Ordinul de plata si extrasul de cont al Organizatorului vor constitui dovada inmanarii Premiului in bani de catre Organizator Participantului castigator.
Comisioanele bancare si orice alte cheltuieli generate de retragerea sumei castigate sunt suportate de castigator.

Participantul castigator consimte ca numele, poza si Premiul sa fie facute publice in mediul online, in presa, radio ori TV, pe toata perioada Campaniei din momentul ridicarii premiului precum si timp de 2 (doua) luni de la incheierea acesteia. Acest aspect va fi consemnat intr-o declaratie pe propria raspundere pe care castigatorul o va semna la data incheierii procesului verbal.

Toate transferurile bancare catre castigator vor fi platite in a treia zi lucratoare din luna, conform politicii de plati a Organizatorului, prin ordin de plata. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru conturile IBAN gresite, comunicate de catre castigatori.

Categoria II: Noroc (bere cu alcool) 2,5L PET sau Noroc Tare (bere cu alcool) 2L PET
In cazul in care este vorba de un capac castigator cu mesajul “Bere NOROC 2.5l” sau „Bere Noroc Tare 2L”, participantul trebuie sa apeleze in perioada 25 iunie – 07 septembrie 2012 (inclusiv), linia informativa a campaniei, 021.308.83.84, apel cu tarif normal, de Luni pana Vineri, intre orele 09:00–18:00, deschisa pe toata durata promotiei, cu exceptia sarbatorilor legale si sa comunice faptul ca este in posesia capacului castigator. Operatorul liniei informative ii va comunica care este magazinul cel mai apropiat de zona de resedinta a castigatorului.

Magazinele de unde se pot ridica premiile sunt semnalizate printr-o bulina care indica magazinul ca fiind centru de premiere expusa in locuri vizibile, pe acestea fiind trecuta mentiunea NOROC „Castiga Salariul cu Noroc”, centru de premiere.

Participantul trebuie sa se deplaseze personal la adresa indicata pentru a putea intra in posesia premiului prin prezentarea capacului castigator si a unui document de identitate (BI/CI).

Premiile din categoria II pot fi revendicate pe toata perioada promotiei (25 iunie – 26 august 2012) si ulterior, dar nu mai tarziu de 07 septembrie 2012 (inclusiv), in timpul programului de lucru corespunzator fiecarui magazin participant la promotie. Magazinele participante au obligatia de a retine capacul castigator.

Revendicarea premiilor din categoria I, descoperite sub capacul produselor participante la campanie va putea fi facuta la linia informativa a campaniei, in perioada 25 iunie – 26 august 2012 (inclusiv), 021.308.83.84, apel cu tarif normal, cu functionare de Luni pana Vineri, intre orele 09:00– 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale).

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia tarifelor telefonice pentru aflarea detaliilor suplimentare despre Regulamentul Campaniei si pentru validarea premiilor descoperite sub capacul produselor participante la campanie si a cheltuielilor efectuate pentru deplasarea la cel mai apropiat magazin, centru de premiere, pentru ridicarea premiilor categoriilor II si III.

Premiile nerevendicate in termenul prevazut prin prezentul regulament nu se mai acorda ramanand in posesia Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu poate accepta premiul din diverse motive sau nu mai detine capacul cu mesajul castigator, acesta va pierde orice drept asupra premiului fara plata niciunei despagubiri.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/produse.

Castigatorii premiilor din categoria I ai campaniei promotionale vor fi adusi la cunostinta publicului pe www.infopromotii.ro in termen de  cel mult 10 zile lucratoare de la terminarea campaniei.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE
Organizatorul Campaniei Promotionale nu va purta nicio raspundere derivand din vreo neintelegere si nu va putea fi implicat in litigiile legate de proprietatea asupra capacelor cu mesaje castigatoare din cadrul campaniei promotionale. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta modul de acordare a premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Vor fi luate in considerare numai capacele promotionale cu mesaje castigatoare, autentice, care nu prezinta semne de degradare, falsificare, modificare etc. In cazul unor erori de tipar/imprimare sau alte erori si pentru ambalaje de alta natura, S.C. Bergenbier S.A. este exonerat de orice raspundere.
Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta in legatura cu revendicarile ce apar ulterior expirarii termenului de revendicare a premiilor.

SECTIUNEA 11. CONDITII DE VALIDARE
Pentru ca un consumator sa poata fi validat ca si castigator la aceasta Campanie, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
1.    Sa îndeplineasca conditiile de la Sectiunile  3, 4, 5 si 8 ale prezentului Regulament Oficial;
2.    În perioada Campaniei promotionale sa cumpere unul dintre produsele participante la campania promotionala, conform Sectiunii 6;
3.    Sa pastreze în original capacul cu mesajul castigator de la produsele participante la promotie si sa-l predea reprezentantului Organizatorului in momentului inmanarii premiului, conform conditiilor de validare a premiilor mentionate la sectiunea 9.

Suplimentar, castigatorii premiilor din categoria I trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii: 
În faza validarii telefonice: detinatorul capacului cu mesaj castigator pentru categoria de premii I va comunica operatorului la linia telefonica datele personale pentru validare. Datele personale necesare validarii telefonice sunt: (nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, seria si numarul cartii de identitate, numar de telefon mobil dar si codul unic inregistrat in interiorul capacului castigator).
În faza transmiterii capacului castigator:
Ø    buletin/carte de identitate (în original);
Ø    capacul cu mesajul castigator în original – care va trebui predat reprezentantului Organizatorului la înmânarea premiului respectiv;
Ø    document care sa prevada contul IBAN in care doreste sa i se faca transferul banilor (1000RON/lunar, timp de 1 an, incepand cu luna septembrie 2012) ;
Ø    Participantii care detin un capac cu mesaj castigator „Salariul Noroc” se obliga sa mentioneze pe Procesul verbal de predare-primire al premiului, în baza prevederilor Codului Fiscal (conform caruia platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pâna la data de 30 Iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat) codul sau numeric personal din cartea de identitate. În cazul în care un câstigator refuza sa indice codul sau numeric personal, acestuia nu îi va fi acordat premiul câstigat, urmând a fi decazut din drepturile de a revendica acest premiu. Aceasta prevedere se aplica premiilor cu valoare mai mare de 600 RON si anume premiilor „Salariul NOROC”.

Vor fi invalidati câstigatorii în urmatoarele cazuri:
Ø    Nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;
Ø    Nu respecta conditiile de validare enumerate în Regulament;
Ø    Nu pot fi contactati pentru inmanarea premiului, conform termenelor mentionate în prezentul Regulament;
Ø    Posesorul capacului cu mesajul castigator nu preda / nu doreste sa predea în original reprezentantului Organizatorului capacul cu mesajul castigator;
Ø    Posesorul capacului cu mesajul castigator nu are un cont bancar activ pe tot parcursul anului in care se vireze transele aferente premiului din categoria I. Orice modificare a contului bancar comunicat initial trebuie notificata Organizatorului in scris cu 15 zile lucratoare inainte de data efectuarii platii. Notificarea se trimite la adresa sediului social al Organizatorului (Bdul Dimitrie Pompei, nr 9-9A, cladirea 20, etaj 1, sector 2, Bucuresti) in atentia echipei de marketing Noroc;
Ø    Posesorul capacului cu mesajul castigator nu poate dovedi sau nu doreste sa dovedeasca reprezentantului Organizatorului identitatea si vârsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care sa ateste ca avea minimum 18 ani împliniti la data începerii Campaniei promotionale;
Ø    Posesorul capacului cu mesajul castigator este minor la data începerii Campaniei promotionale, conform verificarii efectuate de reprezentantul Organizatorului în momentul validarii telefonice sau inmanarii premiului castigat.

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor la prezenta Campanie promotionala le sunt garantate drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plângere catre autoritatea de supraveghere.

În întelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinând persoanelor vizate au urmatorul continut:
1.    Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata la Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Cladirea 20, etaj 1, sector 2, Bucuresti, o data pe an, în mod gratuit, compania S.C. Bergenbier S.A. va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.

2.    Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si în mod gratuit:
(i)    dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
(ii)    dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

3.    Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

4.    Scopurile constituirii bazei de date sunt: înmânarea premiilor câstigatorilor, înregistrarea câstigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la adultii consumatori de bere cu alcool, indeplinirea obligatiilor fiscale. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia împuternicitilor sai.

      Dupa data incetarii campaniei promotionale baza de date personale colectata prin prezenta campanie se va distruge urmand a se consemna distrugerea acestora conform prevederilor Legii 677/2001.
 
5.    In cadrul prezentei campanii vor fi colectate urmatoarele date personale:
A.    De la castigatorii premiilor din Categoria I – “Salariul Noroc” se vor colecta urmatoarele date personale: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, seria si numarul cartii de identitate, numar de telefon mobil, precum si denumirea societatii bancare si contul IBAN  in care se va vira marele premiu.

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2005 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.

Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, referitor la transmiterea de informatii prin e-mail si alte mijloace electronice.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/câstigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei în vigoare. Participantul la promotie în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

SECTIUNEA 13. DREPTUL LA IMAGINE
Acordarea oricarui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie presupune acordul fiecarui Participant ca, în cazul câstigarii unui premiu, numele si fotografia sa poata fi facute publice si folosite în materiale publicitare de catre Organizator, fara niciun fel de plata aferenta. In acest sens  Câstigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa, conform celor solicitate de catre Organizator.

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 15. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI
Campania poate înceta înainte de termen în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania.

SECTIUNEA 16.   LITIGII
În cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente române în jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la prezenta Campanie promotionala se primesc în scris, la adresa Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Cladirea 20, etaj 1, sector 2, Bucuresti, România de catre Organizator pâna la data de 7 septembrie 2012 (inclusiv), data postei.
Legea  aplicabila este legea Romaniei.
Bergenbier SA
Gabriel (Focsani) in 29 iunie 2012, 18:44
Buna ziua, Sunt din Focsani si am castigat la doua capace cate o bere de 2,5l. Problema este de unde le pot ridica pentru ca nici un magazin nu stie nimic despre campanie? Va multumesc si astept un raspuns!
Moderator 2 (Infopromotii) in 03 iulie 2012, 00:31
Buna ziua, Gabriel (Focsani)! Ai sunat la 021.308.83.84 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00-18:00, pentru a afla cum poti sa-ti ridici premiul - conform regulamentului?
cornelia (bucuresti) in 18 octombrie 2016, 05:48
la magazinul Andoabil din bucuresti sect 2 vanzatoarea refuza sa dea premiile pe motiv ca nu cumpar de la ea din magazin..si mai si tipa sa auda tot magazinul...si cand am cerut berea cu capac galben a tipat ca mai am si pretentii...ti e scarba de comertul de la magazinele de cartier, de la scara blocului, eu prefer mega, billa, au si preturi mai bune o reclam la protectia consumatorului, nu este normal sa urle asa la clienti, doar este centru de premiere
Todor (Lugoj) in 21 octombrie 2016, 12:02
Buna, acceasi problema si la Lugoj/Timis Am citit regulamentul si... magazinele cu centru de premiere trecute in regulament, habar nu au de acest concurs Un singur magazin dun lista a spus sa revin, nu este corect, am 9 capace cu premii la bere Am mai trimis o intrebare fara raspuns Am sa incerc in alta parte un raspuns Cred ca sunt mai multi nemultumiti, care nu se adreseaza Nu este vorba de valoare... Va multumesc Astept raspuns
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Noroc "Castiga salariul cu Noroc""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Noroc "Castiga salariul cu Noroc"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media