CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Noroc - "Castiga premii mestesugite"

Noroc Castiga premii mestesugite

Participa la promotia Noroc si poti castiga premii care mai de care mai mestesugite: 7 potcoave cu totul si cu totul de aur si 1.250.000 de beri Noroc de 0.5 l.

Nu trebuie decat sa cauti sub capacele de bere si sa vezi daca esti norocosul castigator. Ai peste un milion de sanse, asa ca poti incepe de pe-acum. Ca doar norocul trebuie muncit, nu nimerit.

Perioada promoţiei: 01 august - 01 octombrie 2014

Documente conexe

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale
“Castiga premii mestesugite”


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL
Organizatorul campaniei promotionale ”Castiga premii mestesugite" (in cele ce urmeaza "Campania") este S.C. Bergenbier S.A. (in cele ce urmeaza “Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr 9-9A, Cladire 20, etaj 1, sector 2 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/209/1999, C.U.I. 6608725, atribut fiscal R, avand IBAN RO98ABNA4100264100062800, deschis la ABN AMRO BANK Romania, reprezentata legal de dl. Mihai Bonca in calitate de Director Marketing, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2699. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu informarea prealabila a publicului.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in magazinele participante identificate prin materialele promotionale care indica magazinul ca fiind centru de premiere. Materialele promotionale (afis, eticheta de gat/ raft) sunt expuse in locuri vizibile, pe acestea fiind mentionate detalii legate de Campania ”Castiga premii mestesugite".
Campania se desfasoara in limita stocului disponibil de produse participante.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE
Campania va fi lansata la data de 1 August 2014, ora 00:00 si va dura pana la data de 1 Octombrie 2014, orele 23:59 inclusiv, cu respectarea datelor prevazute in Regulamentul Oficial.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania Promotionala este deschisa tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data inceperii Campaniei Promotionala (01 August 2014), avand domiciliul/resedinta in Romania. Nu vor putea participa la aceasta campanie angajatii S.C. Bergenbier S.A. si nici ai celorlalte societati comerciale implicate in aceasta actiune, precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora (sotii si rudele de gradul I ale acestora), cat si angajatii magazinelor implicate in prezenta campanie.
Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat (participantii nu au respectat Regulamentul promotiei sau au falsificat capacele de bere), Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor.

SECTIUNEA 6. PRODUSE PARTICIPANTE
La campania promotionala ”Castiga premii mestesugite" participa marca “Noroc” (bere cu alcool), in ambalajele sticla 0.5L/ Pet-ul de 0.5L/ Pet-ul de 1L/ Pet-ul de 3L, care se identifica prin etichetele promotionale si capace promotionale care au tiparit in partea interioara unul dintre cele 3 (trei) mesaje:
    - Mai incearca
    - Bere Noroc 0.5L
    - Potcoava de aur

Dupa data incetarii Campaniei, produsele ambalate in ambalajul promotional isi pierd calitatea de produse participante la Campanie. Organizatorul nu este responsabil si nu isi asuma nicio obligatie in legatura cu comercializarea produselor ambalate in ambalajul promotional dupa data incheierii Campaniei.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE
In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

Categorie

Nr. total premii

Tip premiu

Valoare unitara Lei

(TVA si impozit premii inclus)

Valoare totala Lei

(TVA si impozit premii inclus)

Caregoria I

7

Potcoava de aur*

16,193.93

113,357.50

Categoria II

1,250,000

Noroc

0.5L (RGB sau PET, la alegerea castigatorului)

0.94

1,174,645.80

TOTAL

1,250,007

 

 

1,288,003.30


*Potcoava de aur in valoare de 2900 euro (fara TVA) are urmatoarele caracteristici: Dimensiuni: 8.5 cm x 10.5 cm (baza x inaltime), aur de 14K (puritatea aurului 585%o), greutate estimativa de 56 grame.

In cadrul acestei Campanii nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.
Valoarea totala estimativa a premiilor, (TVA si impozite pe premiu incluse), este de 1,288,003.30 lei.

SECTIUNEA 8. MECANISMUL DE DESFASURARE
Consumatorul va achizitiona produsele mentionate la SECTIUNEA 6 si va putea descoperi unul din urmatoarele mesaje in interiorul capacului/cheitei provenind de la produsele participante la campanie:

MESAJE CASTIGATOARE:
1. “Potcoava de aur”
Participantul care va gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul produselor participante la promotie, mentionate in SECTIUNEA 6,  va castiga premiul mentionat la categoria I de la Sectiunea 7, respectiv o POTCOAVA DE AUR.
Participantii care vor gasi mesajul castigator „Potcoava de aur” inscriptionat sub capacul produselor participante la promotie trebuie sa pastreze in original capacul cu mesajul castigator si sa-l predea reprezentantului Organizatorului, pentru validare si intrarea in posesia premiului.
2.  „Bere Noroc 0.5L”
Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul produselor participante la promotie, mentionate in SECTIUNEA 6, vor castiga o bere Noroc in amabalaj 0.5L (RGB sau PET, la alegerea castigatorului) mentionata ca premiu categoria II, sectiunea 7.
Participantii care vor gasi mesajul castigator „Bere Noroc 0.5L” inscriptionat sub capacul produselor participante la promotie trebuie sa predea capacul castigator vanzatorului / reprezentantului magazinului desemnat Centru de Premiere, in schimbul premiului.

MESAJE NECASTIGATOARE:
1.    “ Mai incearca”
 Acest mesaj nu da dreptul castigarii niciunui premiu ale acestei Campanii Promotionale.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR

Categoria I: POTCOAVA DE AUR
In cazul in care mesajul castigator incriptionat sub capac sau cheita este “Potcoava de aur”, participantul trebuie sa apeleze linia informativa a campaniei, 031 730 50 07 (numar cu tarif normal) de luni pana vineri, intre orele 09:00–17:00, deschisa pe toata durata promotiei, cu exceptia sarbatorilor legale si sa comunice faptul ca este in posesia capacului castigator cu mesajul „Potcoava de aur”, impreuna cu date de identificare (nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, seria si numarul cartii de identitate, numar de telefon mobil) si codul numeric inscriptionat pe capac. Participantul va trebui sa trimita prin fax la numarul 0213082039 sau pe adresa de e-mail officeRO@molsoncoors.com: o copie dupa actul de identitate pentru a fi identificat la data prezentarii pentru validarea sa ca si castigator si o fotografie a capacului castigator.
In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data la care participantul care a comunicat ca detine capacul cu mesajul castigator, a apelat linia informativa a campaniei si a furnizat integral datele mentionate in paragraful anterior  va fi contactat de Organizator pentru a i se transmite care sunt locatiile unde se poate prezenta pentru verificarea autenticitatii capacului si pentru validarea sa ca si castigator. La data apelului, participantul  trebuie sa comunice care este locatia aleasa si intervalul orar in care se va prezenta astfel incat Organizatorul sa poata delega un reprezentant pentru indeplinirea formalitatilor de validare. Pentru validarea castigatorului este necesara intrunirea conditiilor de la Sectiunea 11 de mai jos.
Participantii care nu pot fi contactati de catre Organizator, din culpa ori neglijenta castigatorului in termenul de 10 zile lucratoare de la data validarii telefonice sau daca acestia refuza premiul castigat pierd dreptul de revendicare ulterioara a premiului.
Dupa incheierea operatiunilor de validare (ale capacului, in urma verificarii autenticitatii sale, si ale castigatorului) castigatorul va preda reprezentantului Organizatorului capacul castigator pe baza de proces verbal de predare primire, semnat de ambele parti.
Participantul castigator consimte ca numele, imaginea sa, orasul de domiciliu, varsta, precum  si Premiul castigat  sa fie facute publice pe website-ul www.bergenbiersa.ro si http://www.infopromotii.ro, precum si in cadrul materialelor publicitare dezvoltate de Organizator, pe toata perioada Campaniei din momentul ridicarii premiului precum si timp de 2 (doua) luni de la incheierea acesteia. Acest aspect va fi consemnat intr-o declaratie pe propria raspundere pe care castigatorul o va semna la data incheierii procesului verbal, fara ca refuzul semnarii acestei declaratii sa afecteze drepturile asupra premiului castigat.
In etapa semnarii procesului verbal de predare capac castigator, etapa care precede intrarea in posesie a premiului castigat, POTCOAVA DE AUR, castigatorul trebuie sa prezinte in original:
-    un document de identitate (CI/BI);
-    capacul cu mesajul castigator in original – care va trebui predat reprezentantului Organizatorului.
Premiul va fi livrat in termen de maxim 60 de zile de la validarea castigatorului, impreuna cu urmatorul document: certificat care atesta valoarea potcoavei de aur.

Categoria II: Noroc 0.5L
In cazul in care este vorba de un capac castigator cu mesajul “Bere Noroc 0.5L”, participantul trebuie sa apeleze linia informativa a campaniei, 031 730 50 07, apel cu tarif normal, de luni pana vineri, intre orele 09:00–17:00, deschisa pe toata durata promotiei, cu exceptia sarbatorilor legale si sa comunice faptul ca este in posesia capacului castigator. Operatorul liniei informative ii va comunica care este magazinul (centrul de premiere) cel mai apropiat de zona de resedinta a castigatorului de unde isi poate revendica si ridica premiul.
Participantii trebuie sa se deplaseze personal la adresa indicata pentru a putea intra in posesia premiului si vor putea revendica si ridica premiul de la vanzatorul din magazinele participante in schimbul predarii capacului pe care este mentionat mesajul castigator “Bere Noroc 0.5L”. Premiile pot fi revendicate in perioada 01 August - 15 Octombrie 2014 in timpul programului de lucru corespunzator fiecarui magazin participant la prezenta campanie promotionala (centru de premiere). Magazinele participante au obligatia de a acorda premiul constand intr-o sticla Noroc 0.5L (RGB sau PET, la alegerea castigatorului) in schimbul predarii capacului cu mesajul castigator.
Magazinele de unde se pot ridica premiile sunt semnalizate prin materiale de comunicare dedicate Campaniei, materiale care indica magazinul ca fiind centru de premiere, expuse in locuri vizibile, pe acestea facandu-se referire la Campania ”Castiga premii mestesugite".
Revendicarea premiilor din categoria I si II, descoperite sub capacul produselor participante la campanie va putea fi facuta la linia informativa a campaniei, 031 730 50 07, apel cu tarif normal in toate retelele, cu functionare de luni pana vineri, intre orele 09:00– 17:00 (cu exceptia sarbatorilor legale) pana la data de 15 Octombrie 2014, inclusiv.
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia:
-    tarifelor telefonice pentru aflarea detaliilor suplimentare despre Regulamentul Campaniei sau despre adresa corespunzatoare celui mai apropiat centru de premiere, precum si
-    tarifelor de transport in vederea validarii/inmanarii premiilor.
-    pentru ridicarea premiilor si a garantiei achitate pentru sticla de 0.5L, ambalaj reutilizabil, in cazul in care premiul se consuma in afara centrelor de premiere.
Premiile nerevendicate in termenul prevazut prin prezentul regulament nu se mai acorda ramanand in posesia Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu poate accepta premiul din diverse motive sau nu mai detine capacul cu mesajul castigator sau acesta nu este autentic in urma verificarilor efectuate de Organizator acesta va pierde orice drept asupra premiului fara plata niciunei despagubiri.
Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/produse.
Castigatorii premiilor din categoria I a campaniei promotionale vor fi adusi la cunostinta publicului pe www.bergenbiersa.ro si pe http://www.infopromotii.ro, conform cerintelor legale.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE
Organizatorul Campaniei Promotionale nu va purta nicio raspundere derivand din vreo neintelegere si nu va putea fi implicat in litigiile legate de proprietatea asupra capacelor cu mesaje castigatoare. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta modul de acordare a premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte situatii care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Vor fi luate in considerare numai capace promotionale, autentice, care nu prezinta semne de degradare, falsificare, modificare etc. In cazul unor erori de tipar sau alte erori si pentru capace  de la alte produse decat ambalajele participante, S.C. Bergenbier S.A. este exonerat de orice raspundere.
Organizatorul Campaniei Promotionale nu isi asuma raspunderea pentru achizitionarea de Produse Participante inainte de 01 August 2014 si/sau dupa 1 Octombrie 2014, in acest caz Organizatorul neavand obligatia de a acorda premiile revendicate in afara perioadei de revendicare a premiilor (inainte de 01 August 2014 si/sau dupa 15 Octombrie 2014).

SECTIUNEA 11.  CONDITII DE VALIDARE
Pentru ca un consumator sa poata fi validat ca si castigator la aceasta Campanie, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- Sa indeplineasca conditiile descrise la Sectiunile 3, 4, 5 si 8 ale prezentului Regulament Oficial;
- In perioada Campaniei sa cumpere unul dintre produsele participante la campania promotionala, conform Sectiunii 6;
- Sa pastreze in original capacul cu mesajul castigator de la produsele participante la promotie si sa-l predea reprezentantului Organizatorului in momentului inmanarii premiului.
- Suplimentar, castigatorii premiilor din categoria I trebuie sa transmita informatiile  solicitate la SECTIUNEA 9 si respectiv SECTIUNEA 12, la data contactarii telefonice, si sa prezinte buletin/carte de identitate in original; Castigatorii premiului din categoria I se obliga sa mentioneze CNP-ul pe Procesul verbal de predare-primire al premiului si sa inmaneze Organizatorului o copie a BI/CI. in vederea indeplinirii obligatiilor de raportare fiscala (Pentru impoziul pe premii, Organizatorul are sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar pe venit, la organul fiscal competent, pana la data de 28.02 a anului fiscal curent pentru anul expirat). In cazul in care un castigator refuza sa indice codul sau numeric personal, acestuia nu ii va fi acordat premiul castigat, urmand a fi decazut din drepturile de a reclama acest premiu. Aceasta prevedere se aplica premiilor cu valoare unitara mai mare de 600 RON si anume potcoava de aur.

Vor fi invalidati castigatorii in urmatoarele cazuri:
Ø    Nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;
Ø    Nu respecta conditiile de validare enumerate in Regulament;
Ø    Nu pot fi contactati pentru inmanarea premiului, conform termenelor mentionate in prezentul Regulament;
Ø    Posesorul capacului cu mesajul castigator nu preda / nu doreste sa predea in original reprezentantului Organizatorului capacul cu mesajul castigator;
Ø    Posesorul capacului cu mesajul castigator nu poate dovedi sau nu doreste sa dovedeasca reprezentantului Organizatorului identitatea si varsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care sa ateste ca participantul avea minimum 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei;
Ø    Posesorul capacului cu mesajul castigator este minor la data inceperii Campaniei promotionale, conform verificarii efectuate de reprezentantul Organizatorului in momentul validarii telefonice sau inmanarii premiului castigat;

SECTIUNEA 12.  PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.
In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:
1.    Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata la Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Cladirea 20, etaj 1, sector 2, Bucuresti, o data pe an, in mod gratuit, compania S.C. Bergenbier S.A. va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.
2.    Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit:
(i)    dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
(ii)    dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
3.    Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
4.    Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor si comunicarea numelor castigatorilor Campaniei pe site-ul oficial al Organizatorului (www.bergenbiersa.ro / http://www.infopromotii.ro), Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
Dupa data incetarii campaniei promotionale baza de date personale colectata prin prezenta campanie se va distruge urmand a se consemna distrugerea acestora conform prevederilor Legii 677/2001.
5.    In cadrul prezentei campanii vor fi colectate urmatoarele date personale:
A.    De la castigatorii premiilor din Categoria I – “POTCOAVA DE AUR” se vor colecta urmatoarele date personale: nume, prenume, cod numeric personal, adresa din BI/CI si /sau adresa de domiciliu, seria si nr cartii de identitate, numar de telefon mobil alternativ la care poate fi contactat.
B.    De la castigatorii premiilor din Categoria II – „Noroc 0.5L”  nu se  vor colecta date personale.

Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, referitor la transmiterea de informatii prin e-mail si alte mijloace electronice.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Participantul la promotie in calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

SECTIUNEA 13. DREPTUL LA IMAGINE
Acordarea oricarui premiu poate fi un eveniment public. Organizatorul va solicita o declaratie scrisa de la castigatorii campaniei pentru ca numele si fotografia sa poata fi facute publice si folosite in materiale publicitare de catre Organizator, fara niciun fel de plata aferenta. Refuzul acordarii acestei declaratii nu va afecta drepturile asupra premiilor castigate.

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre  castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 15. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania.

SECTIUNEA 16. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti din Bucuresti.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL
Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul www.bergenbiersa.ro si pe site-ul http://www.infopromotii.ro incepand din data de 01 August 2014, acesta fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si prin apel la infoline 031 730 50 07 (numar cu tarif normal), intre 9:00 – 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, sau prin adresarea unei cereri semnate si datate la sediul social al organizatorului: Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr 9-9A, Cladire 20, etaj 1,sector 2, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei Promotionale cu informarea prealabila a publicului.
S.C. Bergenbier S.A
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Noroc - "Castiga premii mestesugite""

Ultima actualizare: 17 oct. 2014
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Noroc - "Castiga premii mestesugite"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media