CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Neutrogena. Niciodata o piele deshidratata.

Neutrogena Niciodata o piele deshidratata

Prin tragere la sorti: 1 x Excursie in Norvegia pentru 2 persoane.

Cumpara orice produs Neutrogena si trimite numarul bonului fiscal prin SMS la 1884 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Cosmote). Pastreaza bonul fiscal si ambalajul produsului pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 mai - 26 iunie 2011

Documente conexe

Promotie expirata
4 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Citeste si Actul aditional 1!

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Neutrogena. Niciodata o piele deshidratata"


SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1.    Organizatorul campaniei promotionale "Neutrogena. Niciodata o piele deshidratata" (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este SC LOWE AND PARTNERS SA , cu sediul social in Bucuresti,  Str. Ceasornicului nr. 17 Sector 1, inmatriculata la Registrul  Comertului sub nr. J40/25070/1994, C.U.I.6645758, inregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, cu numarul 3325 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2.    Campania promotionala se va desfasura la nivel national, in perioada 1 mai 2011, ora 00:00:00 – 12 iunie 2011, ora 23:59:59, in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3.    Organizatorul va desfasura in cadrul acestei Campanii urmatoarele activitati:
·    Va prelua prin intermediul SMS-urilor trimise catre numarul scurt 1884, numarul de telefon al participantului si numarul bonului fiscal care atesta achizitia cumpararii unuia sau mai multor produse marca Neutrogena necesare inscrierii participantilor la campania promotionala;
·    Va sustine linia informativa a campaniei in vederea acordarii de informatii/detalii; preluarii eventualelor reclamatii/sesizari; rezolvarii solicitarilor de trimitere a regulamentului prin posta sau e-mail.
·    Va contacta castigatorul pentru validarea si colectarea datelor  in vederea  livrarii premiilor.
·    Va preda premiul castigatorului, dupa validarea si identificarea acestuia in conditiile stabilite prin Regulament;
·    La data acordarii premiului va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiului prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat.
·    Va solicita declaratii scrise din partea castigatorilor pentru ca numele, imaginea si castigul lor sa poata fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosite in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta si le va preda Organizatorului.
1.4.    Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin afisarea pe site-ul www.infopromotii.ro, fiind disponibil oricarui solicitant si prin apelarea liniei telefonice a campaniei promotionale 021/527.1884 (tarif normal) in functie de programul acesteia specificat la Sectiunea 6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.infopromotii.ro. Anexele sau actele aditionale la Regulament, incheiate dupa data inceperii campaniei publicitare, vor face parte integranta din acesta.

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

2.1.    La Campanie participa toate produsele marca Neutrogena, marca inregistrata apartinand S.C. Johnson & Johnson S.R.L., comercializate si achizitionate doar pe perioada campaniei (1 mai 2011, ora 00:00:00 – 12 iunie 2011, ora 23:59:59).
2.2.    Campania se desfasoara prin intermediul tuturor punctelor de vanzare din tara care comercializeaza legal produse marca Neutrogena descrise in aceasta sectiune.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1    La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani impliniti pana la data inceperii campaniei (01.05.2011), cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati comerciale implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).
3.2    Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
3.3    Participantii trebuie sa achizitioneze produse participante mentionate la sectiunea 2 si sa pastreze bonul fiscal si ambalajul pe produsului, conform Regulamentului, ca in cazul contactarii acestora ca potentiali castigatori sa poata confirma reprezentantului Organizatorului achizitia produsului si datele inscrise in Campanie.
3.4    Prin participarea la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei: cheltuieli determinate de achizitionare produselor participante, cheltuieli determinate de ridicarea/inmanarea premiilor si cheltuielile legate de transmiterea SMS-urilor pentru inscrierea la promotie.

SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1.    In cadrul prezentei Campanii se va acorda  prin tragere la sorti, 1 premiu in valoare comerciala totala de 2 480 euro (10 416 lei, calculat la rata de schimb valutar de 1 euro = 4.2 lei RON), reprezentand o excursie in Norvegia si avand urmatoarele detalii:
-    3 nopti de cazare in la un hotel de 4 stele in orasul Bergen din Norvegia, pentru 2 persoane (castigatorul si un insotitor).
-    Tur al fiordurilor pentru 2 persoane (castigatorul si un insotitor), pe durata unei zile intregi, prin Fjord Cruises si Flam Railway.
-    Transport cu avionul asigurat pentru 2 persoane (castigatorul si un insotitor) pe rutele Bucuresti-Oslo-Bucuresti, cu plecare din aeroportul Bucuresti-Otopeni, si Oslo-Bergen-Oslo.

4.2.    Castigatorul impreuna cu Organizatorul vor stabili de comun acord datele efectuarii excursiei. Aceasta trebuie sa se incadreze in perioada 24.06.2011 – 23.09.2011, data plecarii putand fi stabilita numai in zilele de vineri din aceasta perioada.
4.3.     Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii. In cazul refuzului potentialului castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a atribui premiul respectiv unui alt castigator desemnat prin tragere la sorti ulterioara sau de a nu mai atribui premiul in conditiile in care niciun castigator potential nu indeplineste conditiile de validitate.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1.    In cadrul Campaniei se va organiza un concurs sub forma unei loterii, in cadrul caruia este desemnat castigatoriul premiului oferit de Organizator. Desemnarea castigatorului premiului campaniei promotionale se va face pe baza unui algoritm electronic, cu ajutorul unui program informatic specializat.
5.2.    Pentru a participa la loteria organizata in cadrul aceastei Campanii, consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 1 mai 2011, ora 00:00 si 12 iunie 2011, ora 23.59 (inclusiv) cel putin un produs marca Neutrogena si sa se inscrie in concurs prin trimiterea unui SMS la 1884 cu numarul bonului care atesta achizitia produsului. Inscrierea in concurs se realizeaza prin indeplinirea urmatoarelor conditii:
·    Sa cumpere in perioda Campaniei de la orice punct de vanzare din Romania minim un produs marca Neutrogena, dintre cele mentionate la Sectiunea 2.
·    Sa trimita in perioada Campaniei un SMS la numarul 1884 (numar cu tarif normal deschis in retelele Orange, Vodafone, Cosmote) cu numarul bonului fiscal in forma: XXXX. Numarul bonului fiscal poate avea un numar variat de cifre.
·    Sa pastreze bonul fiscal si ambalajul produsului ca dovada a cumpararii si in scopul validarii ca si castigator al premiului.
·    Sa indeplineasca conditiile de participare la Campanie mentionate la Sectiunea 3.
Cu un bon fiscal se poate face o singura inscriere valida in Campanie.
5.3.    Un SMS de participare la Campanie este considerat VALID (CORECT) in cazul in care este format numai din numarul bonului (asa cum apare pe bonul fiscal aferent achizitionarii produselor marca Neutrogena participante la promotie) si este de forma descrisa la Sectiunea 5.2., scris fara alte informatii, trimis doar o singura data la numarul 1884.
5.4.    Mesajele SMS care vor contine alte informatii decat un numar de bon, precum si SMS-uri care contin acelasi numar de bon fiscal ca un SMS trimis anterior la numarul 1884  nu vor fi considerate valide.
5.5.    Fiecare participare prin SMS este validata la momentul introducerii ei in campanie in conditiile expuse mai sus. Organizatorul va trimite in cel mai scurt timp participantului un SMS cu raspuns corespunzator situatiilor intalnite dupa cum urmeaza:
5.5.1.    Pentru confirmarea participarii VALIDE/CORECTE, pentru fiecare SMS distinct trimis de pe un anume numar de telefon si ale carui date (numar de bon) nu sunt prezente intr-o inregistrare valida anterioara, se va trimite in perioada campaniei SMS-ul/ MESAJUL de raspuns: „Felicitari!Ai o sansa sa pleci in Norvegia!Pastreaza bonul si ambalajul produsului.Mareste-ti sansele cu alte produse Neutrogena!Info la 0215271884-tarif norm.”
5.5.2.    Pentru participare INVALIDA / INCORECTA – datele trimise sunt incorecte – pentru fiecare SMS primit care va contine alte informatii decat un numar de bon fiscal se va trimite SMS-ul / MESAJUL: „Codul inscris este incorect.Verifica si trimite doar numarul bonului.Detalii la:0215271884(tarif normal).”
5.5.3.    Pentru participare INVALIDA/INCORECTA – duplicare inregistrare – pentru fiecare SMS cu acelasi numar de bon fiscal ca un SMS valid trimis anterior de pe acelasi numar de telefon, se va trimite SMS-ul/ MESAJUL: „Mesaj incorect prin duplicare. Cu un bon fiscal poti participa doar o data. Detalii la:0215271884(tarif normal).”
5.6.    La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la numarul de SMS 1884  in afara perioadei mentionata la art. 1.2. si/sau care nu contin numarul bonului fiscal care atesta cumpararea unui produs Neutrogena.
5.7.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
·    pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de SMS 1884, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;
·    pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Concurs sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 5.5. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
·    daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat (ex numar ascuns, numar afisat incomplet). In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la concurs;
·    daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit. Pentru primul cod primit de pe respectivul numar de telefon se raspunde prin mesajul de la sectiunea 5.5.1., in caz corect sau mesajul de la 5.5.3., in caz de cod incorect – duplicare inregistrare.
·    pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
·    pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie numarul bonului fiscal;
5.8.    Dupa data limita de primire a mesajelor (12 iunie 2011, ora 23.59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de SMS al Campaniei.

SECTIUNEA 6. APELAREA NUMARULUI DE INFOLINE

6.1.    In vederea obtinerii de informatii referitoare la Campanie, la modalitatile de inscriere, precum si despre inscrierea in forma corecta a numarului bonului fiscal care atesta cumpararea produsului, participantii pot solicita informatii prin apelarea numarului de Infoline 021/5271884 (numar cu tarif normal in toate retelele de telefonie, apelabil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale si religioase), in perioada 1 mai 2011 – 12 iunie 2011. Prin apelarea numarului de Infoline, participantii pot de asemenea solicita informatii referitoare la motivele pentru care anumite inscrieri in Concurs au fost invalidate.
6.2.    In cazul in care un participant va apela numarul de Infoline al Campaniei in afara programului de lucru mentionat in prezentul Regulament, acestuia i se va comunica, printr-un mesaj inregistrat, intervalul orar in care  poate obtine informatii despre Campanie.

SECTIUNEA 7. CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE

7.1.    Un numar de bon fiscal nu poate fi inscris in Concurs decat o singura data.
7.2.    In cazul in care un participant care s-a inscris prin SMS reclama, in orice modalitate, invalidarea inregistrarii numarului de bon fiscal, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (numarul bonului fiscal a mai fost inscris in Concurs anterior, au fost trimise alte date decat numar de bon fiscal) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:
a.    Organizatorul ii va solicita paticipantului sa formuleze reclamatia la infoline 021/5271884 – urmand a fi inregistrata convorbirea si sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a ambalajului produsului marca Neutrogena si a bonului fiscal care atesta cumpararea produsului. Participantul poate face dovada detinerii ambalajului produsului marca Neutrogena si a bonului fiscal care atesta cumpararea produsului prin prezentarea ambalajului produsului si a bonului fiscal revendicat la adresa specificata de operatorul infoline, prin expedierea ambalajului si a bonului fiscal la adresa specificata de operator, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier, pentru a se putea verifica daca validarea preliminara a fost facuta corect;
b.    In cazul in care numarul de bon fiscal revendicat in cadrul reclamatiei a fost inscris anterior in Concurs de un alt participant, pentru a se putea face validarea participantului ce a achizitionat in realitate si in mod corect produsul participant si a facut inscrierea in Concurs corect, Organizatorul il va contacta si pe participantul inscris cel dintai in Concurs, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea si ii vor comunica scopul apelului. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, ii vor solicita sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in original a ambalajului produsului marca Neutrogena si a bonului fiscal care atesta cumpararea produsului pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara – fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada detinerii produsului marca Neutrogena si a bonului fiscal in original care atesta cumpararea produsului prin prezentarea cu ambalajul promotional la adresa Organizatorului, prin expedierea ambalajului catre Organizator, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier, pentru a se putea verifica daca validarea sa preliminara a fost facuta corect;
c.    In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati la art.7.2. lit. a si b de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, nu expediaza ambalajul sau refuza prezentarea dovezii detinerii ambalajului produsului marca Neutrogena si a bonului fiscal care atesta cumpararea produsului, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida  inscrierea respectivului numar de bon fiscal,  prin eliminarea inscrierii acestuia din baza de date a Concursului;
d.    In cazul in care participantul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat la art. 7.2., atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii validarii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Concursului pentru a putea participa la extragerea ce urmeaza;
e.    In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea extragerii, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragere este mai mic de 48 ore, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii ambalajului produsului marca Neutrogena si a bonului fiscal care atesta cumpararea produsului, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.

SECTIUNEA 8. EXTRAGEREA CASTIGATORULUI. VALIDAREA CASTIGATORULUI. ACORDAREA PREMIULUI.

8.1.    Extragerea electronica aleatoare a potentialului castigator al premiului mentionat la art. 4.1 de mai sus, va avea loc conform mecanismului descris in cadrul prezentei sectiuni.
8.2.    Potentialul Castigator, identificat prin numarul de bon fiscal inscris si prin numarul de telefon de pe care s-a realizat inscrierea, va fi extras in mod aleatoriu, printr-un mecanism informatic automat, in prezenta unei unui notar public care o va autentifica si se va realiza dintre toate inscrierile prin SMS VALIDE (asa cum au fost definite in prezentul regulament) de pe toata durata campaniei. Extragerea castigatorului va avea loc dupa terminarea campaniei, pe data de 14 iunie 2011.
8.3.    Pentru premiu se vor extrage 1 castigator si 10 rezerve.
8.4.    Dupa desemnarea castigatorului se va proceda la vaidarea acestuia conform conditiilor de validare specificate in aceasta sectiune.
8.5.    Validarea potentialului castigator se realizeaza astfel:
A.    Validarea telefonica:
a.    Potentialul Castigator va fi contactat telefonic in termen de maxim 1 saptamana de la desemnare, de catre un reprezentant al Organizatorului.
b.    Potentialul Castigator Castigatorul va comunica operatorului numarul bonului fiscal declarat castigator, precum si toate datele de identificare solicitate: Nume si Prenume, Numar de Telefon, Data Nasterii, Cod Numeric Personal, Adresa fizica, adresa de e-mail.
c.    Castigatorul va trebui sa trimita prin scan sau fax, in termen de maximum 2 zile, urmatoarele documente:
i.    Bonul fiscal care atesta cumpararea produsului si al carui numar a fost declarat castigator;
ii.    o copie dupa BI/CI si dupa pasaport (cu valabilitate inca 3 luni de la data plecarii in excursie, conform cerintelor ambasadei Norvegiei);
iii.    confirmare/declaratie scrisa ca poate si va pleca in excursie in Norvegia;
iv.    numele persoanei care va insoti potentialul castigator in excursie si o copie dupa BI/CI si pasaportul acesteia;
v.    data plecarii in excursie;
Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba data de plecare in functie de disponibilitatea de zbor si cazare. Acestea vor fi discutate impreuna cu castigatorul.
B.    Validarea in momentul receptionarii premiului:
a.    pentru a ridica premiul, castigatorul va prezenta ambalajul produsului marca Neutrogena si bonul fiscal care atesta cumpararea produsului in original, BI/CI si pasaport (in copie sau in original).
b.    Data si modalitatea ridicarii premiului vor fi stabilite de comun acord de Organizator si Castigator.
8.6.    Organizatorul si colaboratorii sai isi rezerva dreptul de a invalida toti castigatorii care nu respecta conditiile de validare enumerate mai sus, acestia fiind decazuti din drepturile de a reclama premiul.

SECTIUNEA 9. ERORI SI BONURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

9.1.    Organizatorul, partenerii si alte societati comerciale implicate in aceasta Campanie nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori sau pentru modificare bonurilor fiscal si a elementelor component necorespunzatore. In niciuna din situatiile descries anterior nu se vor acorda mai multe premii decat cele prevazute in Regulamentul Oficial sau alte despagubiri.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE

10.1.    Organizatorul Campaniei si Organizatorul, partenerii si alte societati comerciale implicate in aceasta Campanie nu isi asuma responsabilitatea pentru:
·    Participarile prin SMS facute inainte de data de 1 mai 2011, ora 00:00:00 si dupa data de 12 iunie 2011, ora 23:59:59, precum si SMS-urile ce au fost transmise prin SMS la un alt numar decat cel pus la dispozitie in vederea inscrierii (1884). Acestea vor vi considerate nule si nu vor fi luate in considerare pentru extragerea castigatorului.
·    Erori si bonuri fiscale necorespunzatoare, asa cum sunt ele prezentate in sectiunea 9.
·    In situatiile mentionate la sectiunea 5.7.
10.2.    Organizatorul Campaniei nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament sau ulterior incheierii Campaniei.
10.3.    Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.      

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1.    Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare (art. 12), la accesul la date (art. 13), dreptul de interventie (art. 14), de opozitie (art. 15), de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere (art. 18).
11.2.    La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa  Str. Ceasornicului nr. 17 Sector 1, Bucuresti o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
11.3.    Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata campaniei: numarul de telefon, precum si nume, prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon, localitatea de domiciliu, data nasterii, imaginea, CNP necesare validarii si inmanarii premiului catre castigator.
11.4.    Datele personale mentionate anterior nu vor fi facute publice ele fiind necesare doar pentru inmanarea premiilor. Numele si prenumele castigatorilor premiului mentionat in sectiunea 7.1 din Prezentul Regulament vor fi facute publice pe site-ul www.infopromotii.ro conform obligatiilor impuse Organizatorului de OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.
11.5.    Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea castigatorilor campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti , informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
11.6.    Prin participarea la  prezenta Campanie promotionala, participantii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor personale (respectiv numar de telefon, precum si nume, prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon, localitatea, data nasterii, CNP in cazul castigatorului si a insotitorului sau) sa fie procesate si incluse in baza de date a  Organizatorului Campaniei in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului prezentei campanii.
11.7.    Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii isi exprima acordul neechivoc cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:
·    Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la adresa Organizatorului, Str. Ceasornicului nr. 17 Sector 1, Bucuresti, o data pe an, in mod gratuit, Organizatorul va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.
·    Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
(i)    dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
(ii)    dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
·    Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari Prin transmiterea unei cereri scrise Organizatorului la adresa: Str. Ceasornicului nr. 17 Sector 1, Bucuresti.
11.8.    Participarea la campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele, castigul, imaginea si vocea vor fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta. Castigatorii vor putea semna si o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator, fara a le fi prejudiciata calitatea de castigator si acordarea premiului, in situatia in care nu ar fi de acord cu semnarea acesteia.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1.    Organizatorul campaniei se obliga sa calculeze, sa retina , sa vireze si sa declare impozitul pe veniturile obtinute din premii de catre castigatori, in conformitate cu prevederile legale in vigore.
12.2.    Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare. Participantilor la campania promotionala nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (contravaloarea tarifelor telefonice normale pentru aflarea modalitatilor de intrare in posesia premiilor sau pentru obtinerea detaliilor suplimentare privind Regulamentul Oficial, contravaloarea trimiterii de SMS, contravaloarea transportului pentru ridicarea premiilor si/sau pentru transportul pana la/de la locul de plecare al excursiei din Bucuresti) precum si alte cheltuieli pe durata excursiei decat cele mentionate la Sectiunea 4.1.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

13.1.    Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament
13.2.    Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. In cazul in care Organizatorul  invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 14.  LITIGII

14.1.    In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din Bucuresti. 
14.2.    Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 15. CLAUZE DIVERSE

15.1    Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la Campanie si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr. 2220), operata de catre. S.C. LOWE & PARTNERS  S.A in vederea efectuarii tragerilor la sorti si validarii castigatorilor extrasi, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ce revin organizatorilor de promotii (numai in cazul premiilor impozabile).
15.2    Regulamentul Oficial al concursului va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 021/25271884 (numar cu tarif normal), pe site-ul www.infopromotii.ro sau prin solicitare scrisa transmisa la sediul Organizatorului  din Str. Ceasornicului nr. 17 Sector 1, Bucuresti cu mentiunea „Pentru promotia „Neutrogena. Niciodata o piele deshidratata.”
Nu avem elemente multimedia.
() in 01 mai 2011, 20:07
mi se pare super promotia! produsele sunt foarte bune!
() in 02 mai 2011, 21:06
si mie mi se pare super promotia ,dar parca era bine daca erau si ceva premii mai mici pe langa excursie!
Milu (Galati) in 12 iunie 2011, 09:49
Neutrogena TREBUIE cumparata pana pe 12 iunie 2011 ora 24. Dar promotia este pana pe ...26 iunie 2011? Cum adica? Pana pe 26 iunie 2011 nu mai poti cumpara produsul?
Moderator 2 (Infopromotii) in 13 iunie 2011, 12:30
Draga Milu (Galati),
Promotia s-a prelungit, fata de termenul initial de 12 iunie, cu inca doua saptamani (pana pe 26 iunie). In concluzie, poti cumpara produse pentru a te inscrie in promotie pana pe 26 iunie.
Mult succes!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Neutrogena. Niciodata o piele deshidratata."

Ultima actualizare: 22 iul. 2011
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Neutrogena. Niciodata o piele deshidratata.

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media