CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Nestle - Prinde gustul cumparaturilor avantajoase

Prinde gustul cumparaturilor avantajoase

Prin tragere la sorti: 4 x 5.000 RON. Premii garantate: 70.000 x NESCAFE 3in1 Strong 10g.

Cumpara produse Nestle participante la promotie, conform Sectiunii 5 a prezentului Regulament, in valoare de minim 35, 70 sau 100 Lei (fara TVA), pe aceeasi factura si prezinta promoterului METRO din magazin factura fiscala in original care atesta achizitia. Completeaza talonul pentru tombola.

Perioada promoţiei: 24 februarie - 23 martie 2011

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Prinde gustul cumparaturilor avantajoase”
Campania promotionala pentru comercianti
Perioada campaniei: 24 februarie – 23 martie 2011

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala “Prinde gustul cumparaturilor avantajoase” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de S.C. Nestlé Romania S.R.L., pe adresa: Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/5516/2001, CUI 5921650, Tel. 021/204 40 00, inregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza notificarii nr. 2168 (denumita in continuare “Organizator” sau “ Nestlé Romania”).
1.1.    Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. IC Capital Resource S.R.L. societate comerciala cu sediul in Bucuresti, Calea Apeductului, nr. 6, bl. D1A1, Ap. 11, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1471/05.02.2009, C.U.I. RO 25068052, inregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, In baza notificarii nr. 13283 denumita in continuare “Agentia”.
Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in reteaua de magazine METRO, in perioada 24 februarie – 23 martie 2011, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1    Campania se adreseaza clientilor METRO persoane juridice cu sediul in Romania, si/sau persoane fizice autorizate si/sau intreprinderi individuale si/sau intreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).
4.2    Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane juridice, respectiv acele intreprinderi familiale in care angajatii Nestlé Romania, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Nestlé Romania, angajatii magazinelor METRO participante la campanie, si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) detin participantii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. Persoanele aici enumerate nu sunt eligibile a participa la aceasta Campanie nici in calitate de persoane fizice autorizate.
4.3    Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE
5.1 Produsele participante la prezenta Campanie:
NESCAFÉ
·    NESCAFE BRASERO Plic 20(60x1.8g) PR5%
·    NESCAFE BRASERO 20(60x1.8g)PRConsumer
·    NESCAFE BRASERO CafeaInstNatBorcan 12x50g
·    NESCAFE BRASERO CafeaInstNatBorcan12x100g
·    NESCAFE BRASERO CafeaInstNatBorcan 6x200g
·    NESCAFE RED CUP Plic 20(54x1.8g)
·    NESCAFE RED CUP KNRX329 Borcan 12x50g
·    NESCAFE RED CUP KNRX329 Borcan 6x200g
·    NESCAFE GOLD Dcf Borcan 12x100g
·    NESCAFE GOLD Jar 6x200g
·    NESCAFE GOLD Borcan 12x50g
·    NESCAFE 3in1 Original 96x16g
·    NESCAFE 3in1 Original 6(32x15g)
·    NESCAFE 3in1 Mild 8(24x15g)
·    NESCAFE 3in1 Strong 8(24x15g)
·    NESCAFE 3in1 Strong 6(32x15g)
·    NESCAFE FRAPPE 8(24x18g)
·    NESCAFE Inst Cafea Agl Punga 6x500g

NESQUIK
·    NESQUIK PLUS InstCacaoPudra 20x200g
·    NESQUIK PLUS InstCacaoPudra 20x400g
·    NESQUIK Sirop 8x403g

5.2.    La Campanie participa doar produsele Nestlé mentionate mai sus care sunt comercializate in reteaua METRO din Romania de catre Nestlé Romania.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Participantii la prezenta Campanie trebuie sa:
6.1. Achizitioneze, in perioada Campaniei (24.02.2011 – 23.03.2011), produse Nescafe si Nesquik participante la promotie conform, Sectiunii 5 a prezentului Regulament, in valoare de minim 35 Lei (fara TVA ), 70 Lei (fara TVA) sau 100 lei (fara TVA),  pe aceeasi factura.
6.2. Sa prezinte promoterului METRO din interiorul oricarui magazin METRO, factura fiscala in original care atesta achizitionarea produselor participante la promotie conform Sectiunii 6.1. si va primi garantat*:
·    12 plicuri de NESCAFÉ 3in1 Strong 10g, daca valoarea de pe factura a produselor NESCAFÉ participante la promotie este cuprinsa intre 35 Lei si 69,99 Lei (fara TVA), sau
·    24 plicuri de NESCAFÉ 3in1 Strong 10g, daca valoarea de pe factura a produselor NESCAFÉ participante la promotie este cuprinsa intre 70 Lei si 99,99 Lei (fara TVA), sau
·    36 plicuri de NESCAFÉ 3in1 Strong 10g, daca valoarea de pe factura a produselor NESCAFÉ participante la promotie este de minimum 100 Lei (fara TVA).
*Premiile garantate se acorda unui Participant pe parcursul unei zile calendaristice pentru o singura factura fiscala care dovedeste achizitionarea produselor NESCAFÉ participante la Campanie, in valoare de minim 35 Lei (fara TVA) / 70 Lei (fara TVA) / 100 Lei (fara TVA). Confirmarea primirii de catre castigator a premiilor garantate se va face  pe baza unui proces verbal de predare primire ce va fi semnat de promoterul METRO si de reprezentantul legal al castigatorului.
6.3. Sa completeze integral talonul de tombola, disponibil in magazinul participant, la raftul cu produse NESCAFÉ si Nesquik. Pentru fiecare factura care dovedeste achizitionarea produselor NESCAFÉ si Nesquik conform mecanismului Campaniei, Participantul va putea completa un singur talon de tombola pentru a participa la tragerea la sorti din data de 08 aprilie 2011. Un Participant poate completa un singur talon pe zi aferent unei facturi care dovedeste achizitionarea produselor NESCAFÉ si Nesquik participante la Campanie, in valoare de minim 35 Lei (fara TVA) / 70 Lei (fara TVA) / 100 Lei (fara TVA).
6.4.    Sa depuna in perioada promotiei talonul completat in urna special amenajata din reteaua de magazine METRO, amplasata dupa linia caselor de marcat, pentru a participa la tragerea la sorti din data de 08 aprilie 2011.
6.5. Sa pastreze facturile fiscale in original pentru a face dovada achizitionarii produselor NESCAFÉ si Nesquik participante la Campanie in eventualitatea castigarii unui premiu prin tragere la sorti.
6.6. Un Participant poate castiga garantat maxim 36 plicuri de NESCAFÉ 3in1 Strong 10g pe zi, indiferent de suma produselor achizitionate sau de numarul facturilor emise in ziua respectiva.
6.7. Cu un talon completat si inscris in campanie de catre un participant, pentru o factura fiscala ce atesta achizitionarea produselor NESCAFÉ si Nesquik, se poate castiga prin tragere la sorti un singur premiu. In cadrul Campaniei, un Participant poate castiga un singur premiu prin tragere la sorti indiferent de numarul taloanelor inscrise in campanie. Un Participant unic este considerat, in acceptiunea prezentului regulament, a fi o persoana juridica unica / o persoana fizica autorizata unica / o intreprindere individuala unica / o intreprindere familiala unica.

6.8. Un numar de factura fiscala este unic si poate fi inscris in Campanie o singura data, pe un singur talon de tombola.

Toate taloanele inscrise corect si lizibil vor intra la tragerea la sorti din data de 08 aprilie 2011.


SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Premii

Pret/buc (Lei, TVA inclus)

Bucati

Total (Lei, TVA inclus)

Premii garantate:
NESCAFÉ 3in1 Strong 10g

0.43

70.000

30.100

Premii oferite prin tragere la sorti:
5.000 LEI

5.000

4

20.000

Valoare totala (TVA inclus)

50.100

  
Valoarea totala bruta a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 50.100 Lei (TVA inclus).
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, telefon, Internet precum si costul de achizitionare a produselor Nestlé participante la Campanie).
Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.
Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor garantate oferite in cadrul Campaniei.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE
Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:
8.1. Sa se prezinte cu factura fiscala in original, zilnic intre orele 8:00 si 21:00, in perioada 24.02.2011 – 23.03.2011 la standul promotional METRO din interiorul oricarui magazin METRO din tara, pentru a putea primi premiul garantat;
8.2. Sa poata dovedi achizitionarea produselor participante la Campanie in valoare de minim 35 Lei (fara TVA)/ 70 Lei (fara TVA)/ 100 Lei (fara TVA) pe aceeasi factura fiscala;
8.3. Factura fiscala care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie trebuie sa fie emisa in perioada derularii Campaniei (24.02 –  23.03 2011).
 Pentru a putea participa la tragerea la sorti, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a)    Taloanele de tombola participante la extragere trebuie sa fie completate in mod corect, complet si lizibil, astfel:
-    Denumirea firmei / asociatiei familiale autorizate / persoanei fizice autorizate
-    Numele, prenumele, adresa, localitatea, judetul, numarul de telefon al reprezentantului legal al firmei / asociatiei familiale autorizate / persoanei fizice autorizate, care completeaza talonul;
-    Data si numarul facturii fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie;
-    Data completarii talonului
-    Semnatura persoanei care completeaza talonul
b)    Data facturii fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie, precum si data completarii si depunerii talonului de participare trebuie sa se incadreze in perioada derularii Campaniei (24.02 –  23.03 2011). De asemenea, factura fiscala trebuie sa fie emisa de magazinele METRO Romania participante.
8.4. Taloanele si facturile fiscale trebuie sa fie originale. Nu se accepta fotocopii ale taloanelor/facturilor fiscale participante la Campanie. Este interzisa reproducerea si falsificarea taloanelor/facturilor fiscale de participare la tombola, precum si alterarea, in orice mod, a celor originale. Taloanele/facturile fiscale rezultate in urma unor astfel de operatiuni sunt considerate nule si nu vor fi luate in considerare in cadrul Campaniei.
8.5. Validarea castigatorilor prin tragere la sorti se va face de catre reprezentantii Nestlé Romania, doar dupa prezentarea de catre acestia a facturii fiscale castigatoare in original care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie si care a fost emisa in perioada desfasurarii acesteia (24.02 –  23.03 2011). Toate datele de pe factura fiscala trebuie sa coincida neechivoc cu datele inscrise pe talonul de tombola castigator. Factura fiscala extrasa castigatoare trebuie sa ateste cumpararea produselor Nestlé conform Sectiunii 6.1 a prezentului Regulament Oficial. In cazul in care factura fiscala nu face dovada achizitionarii produselor Nestlé, conform Sectiunilor 5 si 6, se va considera tentativa de frauda si toate taloanele depuse de acel Participant vor fi considerate invalide. De asemenea, daca se dovedeste ca un potential castigator a completat si inscris mai multe taloane decat numarul de taloane permis prin prezentul Regulament (maxim 1 talon/zi), taloanele depuse de participant vor fi invalidate.
De exemplu, daca un Participant a achizitionat pe parcursul unei zile calendaristice pe o factura fiscala produse NESCAFÉ si Nesquik participante la Campanie, conform mecanismului, cu o valoare minima de 35, 70 sau 100 RON (fara TVA), acesta poate participa in cadrul promotiei completand un singur talon aferent facturii respective. In cazul in care Participantul completeaza mai multe taloane aferente aceleiasi facturi, toate aceste taloane vor fi invalidate.

SECTIUNEA 9. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR
9.1.    Tragerea la sorti se va executa electronic si va avea loc la sediul Agentiei, imputernicitului in data de 08.04.2011, in prezenta unei comisii alcatuite dintr-un reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al Agentiei si un notar. Denumirea fiecarui Participant castigator, a numarului facturii fiscale castigatoare, a magazinului din care s-au achizitionat produsele, precum si a premiul castigat vor fi atestate de catre notar.
9.2.    Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii dintr-o baza de date cuprinzand informatiile continute in taloanele valide, completate si depuse in urnele aflate dupa linia caselor de marcat din reteaua de magazine METRO din Romania in perioada Campaniei.
9.3.    Validarea fiecarui talon se va face in momentul introducerii datelor in baza de date electronica din care se va efectua tragerea la sorti. Taloanele care nu respecta conditiile mentionate la Sectiunea 8, paragrafele 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. vor fi declarate nule si nu vor participa la tragerea la sorti.
9.4.    In cadrul tragerii la sorti se vor extrage 4 castigatori si 12 rezerve (cate 3 rezerve pentru fiecare premiu). Premiile constau in suma de 5000 Lei pentru fiecare castigator. Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu un Participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament Oficial al Campaniei sau acesta este invalidat, din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorilor.
9.5.    Participantii extrasi prin tragerea la sorti vor putea fi validati ca si castigatori numai daca sunt indeplinite, in mod cumulativ, toate conditiile stipulate in Sectiunea 8, paragrafele 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5.  din prezentul Regulament Oficial. In cazul in care, total sau partial, aceste conditii nu sunt indeplinite, atunci Participantul extras la sorti nu va fi validat castigator si nu va avea dreptul de a intra in posesia premiului. Prin urmare, se va apela la rezerve, in ordinea in care au fost extrase. In cazul in care nu vor fi validate nici cele 3 rezerve, premiul va ramane in posesia Organizatorului.
9.6.    Premiul in bani, oferit prin tragere la sorti se va acorda prin transfer bancar, in contul castigatorului, cont bancar comunicat de castigator in momentul validarii premiului. Banii vor fi virati in contul comunicat de castigator in termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii, Organizatorul neasumandu-si raspunderea pentru comunicarea de catre un participant a unui cont incorect, invalid, expirat, etc. Daca castigatorul nu are un cont bancar si refuza sa-si deschida unul si sa trimita documentele solicitate de catre Organizator in termen de maxim 10 zile lucratoare de la validarea sa, calitatea de castigator ii este retrasa si premiul nu se mai acorda.
9.7.    Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea promotiei si va fi asistata de un notar public .

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR OFERITE PRIN TRAGERE LA SORTI, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
10.1.    Numele castigatorilor validati si premiile aferente se vor afisa la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor METRO participante si pe site-ul www.infopromotii.ro, in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii. Publicarea numelor castigatorilor se va realiza in conformitate cu obligatiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
10.2     Fiecare Participant extras la sorti va fi anuntat prin apel telefonic in maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii de catre Organizator. Acesta va fi apelat de maxim 4 ori in intervale orare diferite, in zile diferite (in intervalul orar 9.00-18.00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale), la numarul de telefon inscris pe talonul extras castigator.
10.3.    Daca nu este posibila contactarea telefonica a unui Participant extras la sorti, o scrisoare recomandata cu confirmare de primire va fi trimisa la adresa metionata pe talonul castigator, in maxim 10 de zile lucratoare de la data extragerii. Castigatorul are la dispozitie maxim 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii sa contacteze Organizatorul. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat sau nu isi revendica premiul pana la data limita, se apeleaza la rezerve, in ordinea extragerii lor. Procedura de contactare a rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorului.
10.4.    In cazul in care un Participant va refuza sa ridice premiul, se va recurge la urmatoarea rezerva extrasa, pentru acordarea premiului ramas. Participantul extras la sorti care a refuzat premiul va trebui sa semneze o declaratie prin care isi exprima refuzul de a primi premiul si, eventual, motivul refuzului, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii refuzului.
10.5.     Validarea castigatorilor se va face doar dupa ce acesta va prezenta reprezentantului Nestlé Romania, in termen de 10 zile lucratoare de la data anuntarii castigului, factura fiscala extrasa castigatoare in original care sa ateste achizitionarea produselor participante la Campanie in cadrul perioadei 24 februarie – 23 martie 2011. In caz contrar, Participantul nu vor fi validati castigatori si nu vor avea dreptul de a intra in posesia premiului.
10.6.    In momentul validarii premiului, reprezentantii Participantilor extrasi la sorti trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
o    copie dupa certificatul de inmatriculare, la Registrul Comertului, al Participantului – persoana juridica / persoana fizica autorizata / intreprindere individuala / intreprindere familiala;
o    documentul de identitate al persoanei care revendica premiul;
o    dovada faptului ca persoana revendicatoare este reprezentant legal al firmei / intreprinderii familiale / persoanei fizice autorizate castigatoare;
o    factura fiscala extrasa castigatoare in original;
o    contul bancar in care doreste sa-i fie virati banii, pentru premiul constand in 5000 Lei;
In cazul in care Participantii extrasi la sorti si rezervele corespunzatoare nu pot fi contactati din motive independente de vointa Organizatorului (daca participantii furnizeaza date gresite), premiile nerevendicate raman in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
11.1.    Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168.
11.2.    Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc in acest sens bifand casuta “Da” corespunzatoare intrebarii „ACCEPTATI CA IN VIITOR SA PRIMITI COMUNICARI COMERCIALE DESPRE PRODUSELE, SERVICIILE SI PROMOTIILE NESTLÉ ROMANIA?”
11.3.    Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa pe adresa: Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Romania, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
11.4.    Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2005 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
11.5.    Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
11.6.    Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Nestlé Romania S.R.L. pe adresa: Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Romania, in atentia Serviciul Consumatorului.
11.7.    Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECTIUNEA 12. ERORI, TALOANE DE TOMBOLA, FACTURI FISCALE NECORESPUNZATOARE
Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru taloanele de tombola sau facturile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda/inmana premiile pe baza unor astfel de taloane / facturi fiscale. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.

SECTIUNEA 13. RESPONSABILITATE
13.1. Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui castigator care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.
13.2.    Organizatorul si celelalte entitati implicate in Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
13.3. Din momentul semnarii, de catre Participantul castigator, a procesului verbal de predare-primire a premiului, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de acesta.
13.4. In cazul in care Organizatorul constata, ulterior extragerii si inmanarii premiului, ca Participantii castigatori nu au indeplinit toate conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, acesta isi rezerva dreptul de a-i invalida (cu consecinta neinmanarii premiului), respectiv de a cere repunerea in situatia anterioara, prin reintrarea in posesia premiului deja inmanat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator in legatura cu extragerea si / sau inmanarea premiului, daca este cazul. In aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.
13.5. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator in conditiile Sectiunii 16, paragraful 16.2. din prezentul Regulament Oficial, prin afisarea actului aditional la regulament la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor METRO participante.
13.6. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.
13.7. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi numar de factura fiscala; in acest caz va fi validat castigator primul Participant care face dovada facturii fiscale in original continand unul sau mai multe produse participante cumparate, conform Regulamentului Oficial.
13.8. Organizatorul are dreptul de a invalida taloanele care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, numar factura fiscala gresit) si care nu indeplinesc conditiile de validare mentionate in prezentul Regulament.
13.9. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
13.10. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE
14.1. Organizatorul nu este raspunzator de plata nici unor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina participantului castigator. Deoarece castigatorul marelui premiu oferit prin tragere la sorti in aceasta Campanie este persoana juridica, persoana fizica autorizata sau membru al asociatiei familiale autorizate, nu intra in sarcina Organizatorului plata impozitului datorat conform prevederilor cuprinse in Titlul III Capitolul VIII – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile in bani obtinute din Campanie.
14.2    In privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentand contravaloarea produselor Nestlé achizitionate si participante la Campanie.

SECTIUNEA 15. INCETAREA CAMPANIEI
15.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
15.2    Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 16. LITIGII
16.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.
16.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé Romania S.R.L. pe adresa: Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etj 7, sector 2, cod postal 020339, Romania in atentia Serviciul Consumatorului, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL
17.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la Biroul de Relatii cu Clientii din magazinele METRO participante la promotie, va fi afisat pe site-ul www.infopromotii.ro sau poate fi solicitat printr-o cerere scrisa si datata catre S.C. Nestlé Romania S.R.L., pe adresa: Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Romania.
17.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.
17.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Nestle - Prinde gustul cumparaturilor avantajoase"

Ultima actualizare: 30 mai. 2011
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Nestle - Prinde gustul cumparaturilor avantajoase

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media