CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Nestle - "Luna dulce 4 scutere aduce"

Promotie concurs cu premii Nestle in Selgros scutere Piaggio

Premii prin tragere la sorti: 4 x scuter Piaggio Fly 50 4T.

Cumpara din orice magazin Selgros produse participante Nestle in valoare de minimum 35 lei fara TVA pe o singura factura, completeaza integral, corect si lizibil talonul de tombola si introdu-l in urna speciala. Pastreaza factura in original pentru validare.

Perioada promoţiei: 24 februarie - 23 martie 2010

Promotie expirata
4 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Luna dulce 4 scutere aduce”

Campania promotionala pentru comercianti

Perioada campaniei: 24.02.2010 – 23.03.2010

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

1.1.      Campania promotionala „Luna dulce 4 scutere aduce” (denumita în continuare “Campania”) este organizata de S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/5516/2001, CUI 5921650, Tel. 021/204 40 00, înregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 2168 (denumita în continuare “Organizator” sau “ Nestlé România”).

 

1.2.      Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. IC Capital Resource S.R.L.societate comerciala cu sediul în Bucuresti, Calea Apeductului, nr. 6, bl. D1A1, Ap. 11, sector 6, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1471/05.02.2009,  C.U.I. RO 25068052, înregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 13283 denumita în continuare “Agentia”.

 

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Campania este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României în reteaua de magazine Selgros, în perioada 24.02.2010 – 23.03.2010, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1       Campania se adreseaza clientilor Selgros persoane juridice cu sediul în România, si/sau (ii) persoane fizice autorizate si/sau intreprinderi individuale si/sau întreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanti”).

 

4.2       Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane juridice, respectiv acele asociatii familiale în care angajatii Nestlé România, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Nestlé România, angajatii magazinelor Selgros participante la campanie, si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. Persoanele aici enumerate nu sunt eligibile a participa la aceasta Campanie nici în calitate de persoane fizice autorizate.

 

4.3       Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

 

 

5.1 Produsele participante la prezenta Campanie:

JOE

           JOE Glazurat 16g

           JOE Xtra Crispy Rice 27g

           JOE Xtra Biscuit 27g

           JOE Joyz 36g

           JOE Joyz 140g

           JOE XXL 50g

           JOE Cacao 50g

           JOE Vanilie 50g

           JOE Cacao 80g

           JOE Cacao Glazurate 80g

           JOE Cacao 200g

           JOE Vanilie 200g

           JOE Alune 200g

           JOE Vanilie Glazurate 200g

           JOE Ciocolata cu lapte 200g

           JOE Cacao 350g

 

KIT KAT

           KIT KAT Chunky 40g

           KIT KAT Minitableta 45g

           KIT KAT Senses 31g

 

LION

           LION 43g

           LION King Size 65g

 

NESQUIK

           NESQUIK Snack 23g

           NESQUIK Wafers 30g

           NESQUIK Wafer Bag 60g

           NESQUIK Wafer Bag 70g

 

5.2.      La Campanie participa doar produsele Nestlé mentionate mai sus care sunt comercializate in reteaua Selgros din România de catre Nestlé România.

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Participantii la prezenta Campanie trebuie sa:

 

6.1.      Achizitioneze, în perioada Campaniei (24.02.2010 – 23.03.2010), produse JOE, Lion, Kit Kat sau Nesquik participante la promotie, conform Sectiunii 5 a prezentului Regulament, în valoare de minim 35 Lei (fara TVA) pe aceeasi factura.

 

6.2.      Sa completeze integral talonul de tombola. În cazul în care, un Participant a achizitionat mai multe produse participante la Campanie, iar valoarea achizitiei produselor participante este un multiplu de 35 Lei (fara TVA), acesta va putea completa un numar de taloane de tombola egal cu multiplu de 35 Lei (fara TVA). De exemplu, daca un participant a achizitionat pe o factura fiscala produse participante la Campanie a caror valoare totala este de 72 Lei (fara TVA) acesta va putea completa 2 taloane de tombola participante la Campanie.

 

6.3.      Sa depuna taloanele completate în urna special amenajata din reteaua de magazine Selgros, amplasata dupa linia caselor de marcat.

 

6.4.      Sa pastreze facturile fiscale în original pentru a face dovada achizitionarii produselor participante la Campanie, conform Sectiunii 6.2, în eventualitatea câstigarii unui premiu prin tragere la sorti.

 

6.5.      Pe o singura factura fiscala, se poate câstiga prin tragere la sorti un singur premiu, indiferent de numarul de taloane completate. În cadrul Campaniei, un Participant poate câstiga un singur premiu prin tragere la sorti. Un Participant unic este considerat, in acceptiunea prezentului regulament, a fi o persoana juridica unica / o persoana fizica autorizata unica / o intreprindere individuala unica / o intreprinderie familiala unica.

 

Toate taloanele înscrise corect si lizibil vor intra la tragerea la sorti din data de 14 aprilie 2010.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Premiile oferite în cadrul acestei Campanii sunt prezentate în tabelul de mai jos:


Premii
Units Pret Lei
(TVA inclus)
Total Lei
(TVA inclus)
Scuter Piaggio Fly 50 4T 4 5.852 23.408
Valoarea totala a premiilor 23.408


Valoarea totala bruta a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 23.408 Lei (TVA inclus).

 

Descriere premiu: Scuter Piaggio Fly 50 4T:

  • Motor: Monocilindru Piaggio Hi-PER4, 4 timpi
  • Cilindree: 49,9 cmc
  • Combustibil: Benzina fara plumb
  • Cutie de viteze: Variator automat CVT cu server de cuplu
  • Înaltime sa: 785 mm
  • Greutate: 97 Kg
  • Capacitate rezervor: 7,5 litri (din care 1,5 litri rezerva)
  • Viteza maxima: 45 Km/h (limitata)

 

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, telefon, Internet precum si costul de achizitionare a produselor Nestlé participante la Campanie).

 

Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor oferite în cadrul prezentei Campanii.

 

Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

 

 

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE

 

8.1.      Pentru a putea participa la tragerea la sorti, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a)                  Taloanele de tombola participante la extragere trebuie sa fie completate corect si lizibil, astfel :

·        Denumirea firmei / asociatiei familiale autorizate / persoanei fizice autorizate

·        Numele, prenumele, adresa, localitatea, judetul, numarul de telefon al reprezentantului legal al firmei / asociatiei familiale autorizate / persoanei fizice autorizate, care completeaza talonul;

·        Data si numarul facturii fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie;

·        Data completarii talonului

·        Semnatura persoanei care completeaza talonul

b)                  Data facturii fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie, precum si data completarii si depunerii talonului de participare trebuie sa se încadreze în perioada derularii Campaniei (24.02.2010 – 23.03.2010). De asemenea, factura fiscala trebuie sa fie emisa de magazinele Selgros România participante.

 

8.2.      Taloanele si facturile fiscale trebuie sa fie originale. Nu se accepta fotocopii ale taloanelor/facturilor fiscale participante la Campanie. Este interzisa reproducerea si falsificarea taloanelor/facturilor fiscale de participare la tombola, precum si alterarea, în orice mod, a celor originale. Taloanele/facturile fiscale rezultate în urma unor astfel de operatiuni sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei.

 

8.3.      Validarea câstigatororilor prin tragere la sorti se va face de catre reprezentantii Nestlé România, doar dupa prezentarea de catre acestia a facturii fiscale câstigatoare în original care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie si care a fost emisa în perioada desfasurarii acesteia (24.02.2010 – 23.03.2010). Toate datele de pe factura fiscala trebuie sa coincida neechivoc cu datele înscrise pe talonul de tombola câstigator. Factura fiscala extrasa câstigatoare trebuie sa ateste cumpararea produselor Nestlé conform Sectiunii 6.1 a prezentului Regulament Oficial. În cazul în care factura fiscala nu face dovada achizitionarii produselor Nestlé, conform Sectiuni 6, se va considera tentativa de frauda si toate taloanele depuse de acel Participant vor fi considerate invalide. De asemenea, daca se dovedeste ca un potential câstigator a completat si ?nscris mai multe taloane decât numarul de taloane permis prin prezentul Regulament, taloanele depuse de participant vor fi invalidate. De exemplu, daca un Participant a achizitionat pe o factura fiscala produse Nestlé participante la Campanie, conform mecanismului în valoare de 72 Lei (fara TVA) si în loc de 2 taloane, a completat si a depus în urna 5 taloane, toate cele 5 taloane vor fi invalidate.

 

 

SECTIUNEA 9. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CÂSTIGATORILOR

 

9.1.      Tragerea la sorti se va executa electronic si va avea loc la sediul imputernicitului Agentiei, în data de 14 aprilie 2010, în prezenta unei comisii alcatuite dintr-un reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al Agentiei si un notar. Denumirea Participantului câstigator, numarul facturii fiscale câstigatoare, magazinul din care au achizitionat produsele, precum si premiul câstigat vor fi atestate de catre notar.

 

9.2.      Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta câstigatorii dintr-o baza de date cuprinzând informatiile continute în taloanele valide, completate si depuse în urnele aflate dupa linia caselor de marcat din reteaua de magazine Selgros din România în perioada Campaniei.

 

9.3.      Validarea fiecarui talon se va face în momentul introducerii datelor în baza de date electronica din care se va efectua tragerea la sorti. Taloanele care nu respecta conditiile mentionate la Sectiunea 8, paragrafele 8.1., 8.2. vor fi declarate nule si nu vor participa la tragerea la sorti.

 

9.4.      În cadrul tragerii la sorti se vor extrage 4 castigatori a cate unui premiu constand intr-un Scuter Piaggio Fly 50 4T si 12 rezerve (cate 3 rezerve pentru fiecare premiu). Se va apela la rezerve în cazul în care, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu un Participantul extras câstigator în termenul stabilit în prezentul Regulament Oficial al Campaniei sau acesta este invalidat, din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorilor.

 

9.5.      Participantii extrasi prin tragerea la sorti vor putea fi validati ca si câstigatori numai daca sunt îndeplinite, în mod cumulativ, toate conditiile stipulate în Sectiunea 8, paragrafele 8.1., 8.2., 8.3. din prezentul Regulament Oficial. În cazul în care, total sau partial, aceste conditii nu sunt îndeplinite, atunci Participantul extras la sorti nu va fi validat câstigator si nu va avea dreptul de a intra în posesia premiului. Prin urmare, se va apela la rezerve, in ordinea in care au fost extrase. In cazul in care nu vor fi validate nici cele 3 rezerve, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

 

9.6.      Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice Participant poate lua parte la tragerea la sorti. Cererea va fi facuta în scris la sediul imputernicitului Agentiei, societate comerciala cu sediul în Bucuresti, pe adresa Str. Pictor Iosif Iser nr.19, Bucuresti, sector 1, cu minim 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv.

 

 

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR PREMIILOR OFERITE PRIN TRAGERE LA SORTI, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

10.1.    Numele câstigatorilor validati si premiile aferente se vor afisa la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor Selgros participante si pe site-ul www.infopromotii.ro, în termen de 10 zile lucratoare de la data validarii. Publicarea numelor castigatorilor se va realiza in conformitate cu obligatiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

10.2.    Fiecare Participant extras la sorti va fi anuntat prin apel telefonic in maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii de catre Organizator. Acesta va fi apelat de maxim 4 ori in intervale orare diferite, in zile diferite (în intervalul orar 9.00-18.00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale), la numarul de telefon înscris pe talonul extras câstigator.

 

10.3.    Daca nu este posibila contactarea telefonica a  unui Participant extras la sorti, o scrisoare recomandata cu confirmare de primire va fi trimisa la adresa metionata pe talonul câstigator, în maxim 10 de zile lucratoare de la data extragerii. Câstigatorul are la dispozitie maxim 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii sa contacteze Organizatorul. În cazul în care câstigatorul nu poate fi contactat sau nu îsi revendica premiul pâna la data limita, se apeleaza la rezerve, în ordinea extragerii lor. Procedura de contactare a rezervelor va fi aceeasi ca si în cazul câstigatorului.

 

10.4.    În cazul în care un Participant va refuza sa ridice premiul, se va recurge la urmatoarea rezerva extrasa, pentru acordarea premiului ramas. Participantul extras la sorti care a refuzat premiul va trebui sa semneze o declaratie prin care îsi exprima refuzul de a primi premiul si, eventual, motivul refuzului, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii refuzului.

 

10.5.    Validarea castigatorilor se va face doar dupa ce acesta va prezenta reprezentantului Nestlé România, în termen de 10 zile lucratoare de la data anuntarii câstigului, factura fiscala extrasa câstigatoare în original care sa ateste achizitionarea produselor participante la Campanie în cadrul perioadei 24.02.2010 – 23.03.2010. În caz contrar, Participantii nu vor fi validati câstigatori si nu vor avea dreptul de a intra în posesia premiului.

 

10.6.    În momentul validarii premiului, reprezentantii Participantilor extrasi la sorti trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

·        copie dupa certificatul de înmatriculare, la Registrul Comertului, al Participantului – persoana juridica / persoana fizica autorizata / întreprindere individuala / întreprindere familiala;

·        documentul de identitate al persoanei care revendica premiul;

·        dovada faptului ca persoana revendicatoare este reprezentant legal al firmei / asociatiei familiale autorizate / persoanei fizice autorizate castigatoare.

·        factura fiscala extrasa câstigatoare in original.

 

10.7.    În cazul în care Participantii extrasi la sorti si rezervele corespunzatoare nu pot fi contactati din motive independente de vointa Organizatorului (daca participantii furnizeaza date gresite), premiile nerevendicate ramân în posesia Organizatorului.

 

10.8.    Premiile oferite in cadrul Campaniei vor fi inmanate castigatorilor în termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii, pe baza unui proces verbal de predare-primire.

 

 

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

11.1.    Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 2168.

 

11.2.    Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate în mod expres prin Regulament, câstigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre în baza de date a Organizatorului în vederea validarii, atribuirii premiilor si ?ndeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc în acest sens bifând casuta “Da” corespunzatoare intrebarii „ACCEPTATI CA ÎN VIITOR SA PRIMITI COMUNICARI COMERCIALE DESPRE PRODUSELE, SERVICIILE SI PROMOTIILE NESTLÉ ROMÂNIA?”

 

11.3.    Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a câstigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, Nr. 9 – 9A, Sector 2, în atentia Serviciul Consumatorului, o cerere ?ntocmita în forma scrisa, datata si semnata.

 

11.4.    Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2005 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele si prenumele câstigatorilor si premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

11.5.    Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

11.6.    Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care ?i vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Nestlé România SRL, cu sediul în Iride Bussines Park, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9 - 9 A, sector 2, Bucuresti, România, în atentia Serviciul Consumatorului.

 

11.7.    Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tiparite, audio si video, numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramânând la libera lor alegere. În cazul în care participantii vor dori sa isi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

 

 

SECTIUNEA 12. ERORI, TALOANE DE TOMBOLA, FACTURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

 

Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru taloanele de tombola sau facturile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda/înmâna premiile pe baza unor astfel de taloane / facturi fiscale. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.

 

 

SECTIUNEA 13. RESPONSABILITATE

 

13.1. Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui câstigator care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 

13.2.    Organizatorul si celelalte entitati implicate în Campanie nu îsi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

 

13.3.    Din momentul semnarii, de catre Participantul câstigator, a procesului verbal de predare-primire a premiului, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de acesta.

 

13.4.    În cazul în care Organizatorul constata, ulterior extragerii si înmânarii premiului, ca Participantii câstigatori nu au îndeplinit toate conditiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, acesta îsi rezerva dreptul de a-i invalida (cu consecinta neînmânarii premiului), respectiv de a cere repunerea în situatia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului deja înmanat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legatura cu extragerea si / sau înmânarea premiului, daca este cazul. În aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.

 

13.5. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator în conditiile Sectiunii 16, paragraful 16.2. din prezentul Regulament Oficial, prin afisarea actului aditional la regulament la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor Selgros participante.

 

13.6. Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

 

13.7. Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi numar de factura fiscala; în acest caz va fi validat câstigator primul Participant care face dovada facturii fiscale în original continând unul sau mai multe produse participante cumparate, conform Regulamentului Oficial.

 

13.8. Organizatorul are dreptul de a invalida taloanele care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, numar factura fiscala gresit) si care nu îndeplinesc conditiile de validare mentionate în prezentul Regulament.

 

13.9. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

13.10. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

 

 

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE

 

14.1. Organizatorul nu este raspunzator de plata nici unor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina participantului câstigator. Deoarece câstigatorul marelui premiu oferit prin tragere la sorti în aceasta Campanie este persoana juridica, persoana fizica autorizata sau membru al asociatiei familiale autorizate, nu intra în sarcina Organizatorului plata impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III Capitolul VIII – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile în bani obtinute din Campanie.

 

14.2     In privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentând contravaloarea produselor Nestlé achizitionate si participante la Campanie.

 

 

SECTIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

15.1. Prezenta Campanie poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

 

* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

 

15.2     Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau intârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 

SECTIUNEA 16. LITIGII

 

16.1. Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din România.

 

16.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladirea IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti România, în atentia Serviciul Consumatorului, în termen de maxim 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei câstigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.

 

 

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL

 

17.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant la Biroul de Relatii cu Clientii din magazinele Selgros participante la promotie, va fi afisat pe site-ul www.infopromotii.ro sau poate fi solicitat printr-o cerere scrisa si datata catre S.C. Nestlé România S.R.L., pe adresa: Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladirea IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti.

 

17.2. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

17.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

Nu avem elemente multimedia.
Florin (Tandarei) in 26 mai 2010, 16:16
Mi-am dorit un scuter si am participat la acesta promotie cu speranta. Urmaresc in fiecare zi sa vad cine sunt castigatorii. Nu pot sa cred ca poate dura atat desemnarea a patru castigatori, orice explicatie mi s-ar da.
Moderator 1 (Infopromotii) in 27 mai 2010, 10:54
Salut, Florin! Ii intrebam pe organizatori si revenim in curand cu raspunsul lor.
Moderator 1 (Infopromotii) in 27 mai 2010, 11:13
Draga Florin, organizatorii ne-au anuntat ca pentru ultimii doi castigatori s-a apelat la rezerve, intrucat cei extrasi initial nu au putut fi validati. Acum rezervele sunt in curs de validare.
Florin (Slobozia) in 22 iunie 2010, 10:04
Buna ziua, Unchiul meu este unul dintre castigatori si nu stie cum poate intra in posesia scuterului.Am inteles ca trebuie sa fie sunat de organizatori ,insa au trecut aproape 30 de zile de la validare si n-a primit inca telefon sa-i spuna cum ,cand si unde trebuie sa mearga pentru castig. A sunat la nestle si fata de call center i-a spus ca trebuie sa astepte telefonul pentru mai multe detalii.(o sa vina azi in Bucuresti poate rezolva ceva) Castigatorul este Corches Roman din Ialomita.Daca ne puteti ajuta va multumim anticipat. o zi placuta.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Nestle - "Luna dulce 4 scutere aduce""

Ultima actualizare: 08 iun. 2010
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Nestle - "Luna dulce 4 scutere aduce"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media