CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Nestle - "Investitia ta se intoarce in casa, de 100 de ori mai valoroasa!"

Promotie concurs cu premii Nestle

Premii prin tragere la sorti: 2 premii constand in de 100 de ori valoarea fara TVA a produselor participante de pe factura desemnata castigatoare (in limita a 10.000 RON/ premiu). Premii garantate: 5 x JOE XXL 50g (pentru achizitii intre 30 – 49.99 RON fara TVA); 9 x JOE XXL 50g (pentru achizitii intre 50 – 99.99 RON fara TVA); 18 x JOE XXL 50g (pentru achizitii de peste 100 RON fara TVA).

Cumpara pentru magazinul tau produse participante Nestlé in valoare de minimum 30, 50 sau 100 RON fara TVA (pe o singura factura) din reteaua Selgros, mergi cu factura in original (sau copia acesteia autentificata de notar/ avocat) la standul promotional Selgros aflat dupa casele de marcat si vei primi premiul garantat corespunzator, impreuna cu talonul pentru tragerea la sorti. Completeaza talonul integral si lizibil si introdu-l in urna speciala. Pastreaza factura sau copia autentificata pentru validare. Poti castiga maximum 18 bucati de JOE XXL 50g pe zi, indiferent de valoarea produselor participante de pe factura.

Perioada promoţiei: 23 septembrie - 20 octombrie 2009

Promotie expirata
Niciun comentariu
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Investitia ta se intoarce in casa de 100 de ori mai valoroasa!”

Campania promotionala pentru comercianti

Perioada campaniei: 23.09.2009 – 20.10.2009

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

 

1.1.      Campania promotionala „Investitia ta se intoarce in casa de 100 de ori mai valoroasa!” (denumita în continuare “Campania”) este organizata de S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/5516/2001, CUI 5921650, Tel. 021/204 40 00, înregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 2168 (denumita în continuare “Organizator” sau “ Nestlé România”).

 

1.2.      Campania se deruleaza prin intermediul agentiei More Results Marketing, societate comerciala cu sediul în Bucuresti, Str. Baicului nr. 82, Cladirea Administrativ, etajul 5, sector 2, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/20956/2004, C.U.I. RO 17044796, denumita în continuare “Agentia”.

 

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Campania este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României în reteaua de magazine Selgros, în perioada 23.09.2009 – 20.10.2009, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1       Campania se adreseaza clientilor SELGROS (i) persoane juridice cu sediul în România, si/sau (ii) persoane fizice autorizate si/sau intreprinderi individuale si/sau întreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanti”).

 

4.2       Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane juridice, respectiv acele asociatii familiale în care angajatii Nestlé România, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Nestlé România, angajatii magazinelor SELGROS participante la campanie, si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. Persoanele aici enumerate nu sunt eligibile a participa la aceasta Campanie nici în calitate de persoane fizice autorizate.

 

4.3       Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

 

 

5.1 Produsele participante la prezenta Campanie sunt produsele NESTLÉ din urmatoarea lista:

 

JOE:  
  JOE Glazurat 16g
  JOE Xtra Crispy Rice 27g
  JOE Xtra Biscuit 27g
  JOE Joyz 36g
  JOE Joyz 140g
  JOE XXL 50g
  JOE Cacao 50
  JOE Vanilie 50g
  JOE Bro Cacao 60g
  JOE Bro Lapte 60g
  JOE Bro Chocolate 25g
  JOE Momente Crocante Cacao 80g
  JOE Momente Crocante Cacao Glazurate 80g
  JOE Momente Crocante Cappuccino 200g
  JOE Momente Crocante Cacao 200g
  JOE Momente Crocante Vanilie 200g
  JOE Momente Crocante Alune 200g
  JOE Momente Crocante Vanilie Glazurate 200g
  JOE Momente Crocante Ciocolata cu Lapte 200g
  JOE Momente Crocante Cacao 350g
KIT KAT:  
  KIT KAT Chunky 40g
  KIT KAT Minitableta 45g
LION:  
  LION 43g
  LION King Size 65g
NESQUIK:  
  NESQUIK Snack 23g
  NESQUIK Wafers 30g
  NESQUIK Wafer Bag 60g
  NESQUIK Wafer Bag 70g


5.2       La Campanie participa doar produsele mentionate mai sus care se comercializeaza pe teritoriul Romaniei de catre Nestlé Romania în reteaua SELGROS România .

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Participantii la prezenta Campanie trebuie sa:

 

6.1       Achizitioneze, în perioada Campaniei (23.09.2009 – 20.10.2009), produse Nestlé participante la promotie în valoare de minim 30 RON (fara TVA) / 50 RON (fara TVA) / 100 RON (fara TVA) pe aceeasi factura (conform Sectiunii 5 a prezentului Regulament Oficial) din Reteaua de Magazine SELGROS.

6.2       Sa prezinte reprezentantului Nestlé factura fiscala în original sau un duplicat al acesteia/acestuia autentificat de notarul public/avocat ca fiind conform cu originalul, care atesta achizitionarea produselor Nestlé conform Sectiuni. 6.1. si va primi garantat* 5 x JOE XXL 50 g daca a achizitionat produse Nestlé participante la promotie intre 30 RON si 49.99 RON (fara TVA), 9 x JOE XXL 50 g daca a achizitionat produse Nestlé participante la promotie intre 50 RON si 99.99 RON (fara TVA), 18 x JOE XXL 50 g daca a achizitionat produse Nestlé participante la promotie peste 100 RON (fara TVA);

*Premiile garantate se acorda pentru fiecare factura fiscala care dovedeste achizitionarea produselor Nestlé, participante la Campanie, în valoare de minim 30 RON (fara TVA) / 50 RON (fara TVA) / 100 RON (fara TVA).

 

6.3       Pentru fiecare factura care dovedeste achizitionarea produselor Nestlé conform mecanismului Campaniei, Participantul va putea completa un talon de tombola pentru a participa la tragerea la sorti din data de 11 noiembrie 2009.

6.4       Sa depuna talonul în urna special amenajata din reteaua de magazine SELGROS amplasata dupa linia caselor de marcat.

6.5       Sa pastreze facturile fiscale în original sau duplicate ale acestora, atestate de notarul public/avocat ca fiind conforme cu originalul, pentru a face dovada achizitionarii produselor Nestlé, în combinatiile mentionate mai sus, în eventualitatea câstigarii unui premiu prin tragere la sorti.

6.6       Un participant poate castiga garantat maxim 18 bucati de JOE XXL 50g pe zi, indiferent de suma produselor achizitionate sau de numarul facturilor emise in ziua respectiva.

6.7       Pe o singura factura fiscala, se poate câstiga prin tragere la sorti un singur premiu, indiferent de numarul de taloane completate. În cadrul Campaniei, un Participant poate câstiga un singur premiu prin tragere la sorti.

6.8       Un numar factura fiscala este unic si poate fi înscris în Campanie o singura data pe un singur talon.

 

Toate taloanele înscrise corect vor intra la tragerea la sorti din data de 11 noiembrie 2009.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Premiile oferite în cadrul acestei Campanii sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

 

Premii garantate Cantitate Valoare/ premiu (RON, cu TVA) Total
(RON, cu TVA)
JOE XXL 50g 4.000
0,91 3.640
Premii prin tragere la sorti Cantitate Valoare / premiu (RON) Total (RON)
De 100 de ori valoarea fara TVA a produselor participante la campanie de pe factura extrasa castigatoare, dar nu mai mult de 10.000 RON / premiu. 2 10.000 20.000

 


Valoarea totala bruta a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de maxim 23.640 RON cu TVA inclus.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor garantate oferite in cadrul Campaniei.

 

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a produselor Nestlé participante la Campanie).

 

Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor garantate câstigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii.

 

Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

 

 

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE

 

8.1.      Pentru a putea primi premiile garantate, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

a) Sa se prezinte cu factura fiscala, zilnic între orele 8:00 si 21:00, in perioada 23.09.2009 – 20.10.2009 la standul promotional Selgros din interiorul oricarui magazin Selgros din tara, pentru a putea primi premiul garantat specificat la Sectiunea 6, paragraful 2 din prezentul Regulament Oficial;

 

b) Sa poata dovedi achizitionarea produselor participante la Campanie în valoare de minim 30 RON (fara TVA)/ 50 RON (fara TVA)/ 100 RON (fara TVA) pe aceeasi factura fiscala (conform Sectiunii 5 a prezentului Regulament Oficial).

 

Factura fiscala care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie trebuie sa fie emisa în perioada derularii Campaniei (23.09.2009 – 20.10.2009)

 

8.2.      Pentru a putea participa la tragerea la sorti, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

a)         Taloanele de tombola participante la extragere trebuie sa fie completate corect si lizibil, astfel :

 

-          Denumirea firmei / asociatiei familiale autorizate / persoanei fizice autorizate

-          Numele, prenumele, adresa, localitatea, judetul, numarul de telefon al reprezentantului legal al firmei / asociatiei familiale autorizate / persoanei fizice autorizate, care completeaza talonul;

-          Data si numarul facturii fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie;

-          Semnatura persoanei care completeaza talonul

-          Data completarii talonului

 

b)         Data facturii fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie, precum si data completarii si depunerii talonului de participare trebuie sa se încadreze în perioada derularii Campaniei (23.09.2009 – 20.10.2009). De asemenea, factura fiscala trebuie sa fie emis/a de magazinele SELGROS Romania participante.

 

8.3.      Taloanele si facturile fiscale trebuie sa fie originale. Nu se accepta fotocopii ale taloanelor/facturilor fiscale participante la Campanie, ci doar duplicate ale facturilor fiscale atestate de catre notarul public/avocat ca fiind în conformitate cu originalul acestora. Este interzisa reproducerea si falsificarea taloanelor/facturilor fiscale de participare la tombola, precum si alterarea, în orice mod, a celor originale. Taloanele/facturile fiscale rezultate în urma unor astfel de operatiuni sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei.

 

8.4.      Validarea câstigatorilor premiilor garantate, respectiv a câstigatorilor tragerii la sorti se va face de catre reprezentantii Nestlé România, doar dupa prezentarea de catre acestia a facturii fiscale câstigatoare în original sau duplicat, atestat de catre notarul public/avocat ca fiind în conformitate cu originalul, care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie si care a fost emisa în perioada desfasurarii acesteia (23.09.2009 – 20.10.2009). Toate datele de pe factura fiscala trebuie sa coincida neechivoc cu datele înscrise pe talonul de tombola câstigator. Factura fiscala extrasa câstigatoare trebuie sa ateste cumpararea produselor Nestlé conform Sectiunii 6.1 a prezentului Regulament Oficial. În cazul în care factura fiscala nu face dovada achizitionarii produselor Nestlé, conform Sectiuni 6, se va considera tentativa de frauda si toate taloanele depuse de acel Participant vor fi considerate invalide.

 

 

SECTIUNEA 9. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CÂSTIGATORILOR

 

9.1. Tragerea la sorti se va executa electronic si va avea loc la sediul Agentiei, în data de 11 noiembrie 2009, în prezenta unei comisii alcatuite dintr-un reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al Agentiei si un avocat. Denumirea Participantilor câstigatori, numarul facturii fiscale câstigatoare, magazinul din care au achizitionat produsele, precum si premiul câstigat de catre fiecare vor fi atestate de catre avocat.

 

9.2.      Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta câstigatorii dintr-o baza de date cuprinzând informatiile continute în taloanele valide, completate si depuse în urnele aflate dupa linia caselor de marcat din reteaua de magazine SELGROS din România în perioada Campaniei.

 

9.3. Validarea fiecarui talon se va face în momentul introducerii datelor în baza de date electronica din care se va efectua tragerea la sorti. Taloanele care nu respecta conditiile mentionate la Sectiunea 8, paragrafele 8.2., 8.3. vor fi declarate nule si nu vor participa la tragerea la sorti.

 

 9.4.     În cadrul tragerii la sorti se vor extrage cei 2 (doi) castigatori si 6 rezerve, câte 3 rezerve pentru fiecare castigator, premiile constând în bani, reprezentand de 100 de ori valoarea fara TVA a produselor participante la campanie de pe factura extrasa castigatoare, dar nu mai mult de 10.000 RON / premiu. Se va apela la rezerve în cazul în care, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu Participantul extras câstigator în termenul stabilit în prezentul Regulament Oficial al Campaniei sau este invalidat, din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorilor.

 

9.5. Participantul extras prin tragerea la sorti va putea fi validat câstigator numai daca sunt îndeplinite, în mod cumulativ, toate conditiile stipulate în Sectiunea 8, paragrafele 8.2., 8.3., 8.4. din prezentul Regulament Oficial. În cazul în care, total sau partial, aceste conditii nu sunt îndeplinite, atunci participantul extras la sorti nu va fi validat câstigator si nu va avea dreptul de a intra în posesia premiului. Prin urmare, se va apela la rezerve, in ordinea in care au fost extrase. In cazul in care nu vor fi validate nici cele 3 rezerve aferente fiecarui castigator in parte, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

 

9.6. Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice Participant poate lua parte la tragerea la sorti. Cererea va fi facuta în scris la agentia More Results Marketing, societate comerciala cu sediul în Bucuresti, pe adresa Str. Baicului nr. 82, Cladirea Administrativ, etajul 5, sector 2, cu minim 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv.

 

 

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR PREMIILOR OFERITE PRIN TRAGERE LA SORTI, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

10.1.    Numele câstigatorilor extrasi si premiile aferente se vor afisa la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor SELGROS participante si pe site-ul www.infopromotii.ro în termen de 10 zile lucratoare de la data extragerii, lista acestora va fi disponibila solicitantilor pâna în ultima zi de revendicare a premiilor. Publicarea numelui castigatorilor extrasi si a castigurilor aferente se va realiza in conformitate cu obligatiilor impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

10.2.    Fiecare participant extras la sorti va fi anuntat prin apel telefonic in maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii de catre Organizator. Acesta va fi apelat de maxim 4 ori in intervale orare diferite, in zile diferite (în intervalul orar 9.00-18.00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale), la numarul de telefon înscris pe talonul extras câstigator.

 

10.3.    Participantii la campanie vor putea revendica premiul câstigat în termen de 20 de zile lucratoare de la data extragerii, fie (i) în scris, pe adresa S.C. Nestlé România S.R.L., Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, în atentia „Serviciul Consumatorului”, sau (ii) telefonic, la numarul 0800.86.37.853 (apel gratuit din reteaua RomTelecom), între orele 9.00 – 18.00, de luni pana vineri cu exceptia sarbatorilor legale.

 

10.4.    Daca nu este posibila contactarea telefonica a unui participant extras la sorti, o scrisoare recomandata cu confirmare de primire va fi trimisa la adresa metionata pe talonul câstigator, în maxim 20 de zile lucratoare de la data extragerii. Castigatorul are la dispozitie maxim 7 zile lucratoare sa contacteze Organizatorul. În cazul în care câstigatorul nu poate fi contactat sau nu îsi revendica premiul pâna la data limita, se apeleaza la rezerve, în ordinea extragerii lor.

 

10.5.    În cazul în care un participant va refuza sa ridice premiul, se va recurge la urmatoarea rezerva extrasa, pentru acordarea premiului ramas. Participantul extras la sorti care a refuzat premiul va trebui sa semneze o declaratie prin care îsi exprima refuzul de a primi premiul si, eventual, motivul refuzului.

 

10.6.    Validarea unui câstigator se va face doar dupa ce acesta va prezenta reprezentantului Nestlé Romania factura fiscala extrasa câstigatoare în original sau un duplicat al acesteia, atestat de notarul public/avocat ca fiind conform cu originalul, care sa ateste achizitionarea produselor participante la Campanie în cadrul perioadei 23.09.2009 – 20.10.2009. În caz contrar, Participantul nu va fi validat câstigator si nu va avea dreptul de a intra în posesia premiului.

 

10.7. În momentul validarii premiului, reprezentantul participantului extras la sorti trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

 

·                    copie dupa certificatul de înmatriculare, la Registrul Comertului, al Participantului – persoana juridica / persoana fizica autorizata / întreprindere individuala / întreprindere familiala;

·                    documentul de identitate al persoanei care revendica premiul;

·                    dovada faptului ca persoana revendicatoare este reprezentant legal al firmei / asociatiei familiale autorizate / persoanei fizice autorizate = castigatoare.

 

10.8.    În cazul în care un participant în cauza nu îsi revendica premiul în termen de 20 de zile lucratoare de la data extragerii, va pierde orice drept asupra premiului. În acest caz, se va apela la rezerve, în ordinea extragerii acestora.

 

10.9.    În cazul în care participantii extrasi la sorti si rezervele corespunzatoare nu pot fi contactati din motive independente de vointa organizatorului (daca participantii furnizeaza date gresite, daca scrisoarea nu ajunge la Organizator din cauza functionarii defectuoase a Postei Romane) sau nu îsi revendica premiul în termenul stabilit, premiile nerevendicate ramân în posesia Organizatorului.

 

10.10.  Premiile in bani, oferite prin tragere la sorti se vor acorda prin transfer bancar, in contul castigatorilor, cont bancar comunicat de reprezentantii castigatorilor in momentul validarii premiilor. Banii vor fi livrati in contul comunicat de castigator in termen de 30 de zile lucratoare de la data comunicarii contului. Daca castigatorul nu are un cont bancar si refuza sa isi deschida unul si sa trimita documentele solicitate catre organizator in termen de maxim 10 zile lucratoare de la validarea sa, calitatea de castigator ii este retrasa si premiul nu se mai acorda.

 

SESCTIUNEA 11 CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

11.1     Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168.

 

11.2     Toate datele personale primite in cadrul acestei Campanii devin proprietatea Organizatorului. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele si prenumele câstigatorilor si premiile castigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 211/2008.

 

11.3     Organizatorul le poate solicita castigatorilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lor. Castigatorii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care castigatorii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

 

11.4     Prin simpla participare la Campanie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care isi dau acordul explicit si neechivoc in acest sens bifand casuta de pe materialele publicitare respective, “Da, sunt de acord sa primesc comunicari ulterioare din partea Nestlé Romania prin orice mijloace de comunicare”

 

Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

11.5 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Nestlé Romania S.R.L., cu sediul în Iride Bussines Park, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9 - 9 A, sector 2, Bucuresti, Romania, în atentia Serviciul Consumatorului.

 

 

SECTIUNEA 12. ERORI, TALOANE DE TOMBOLA, FACTURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

 

Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru taloanele de tombola sau facturile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda/înmâna premiile pe baza unor astfel de taloane / facturi fiscale. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.

 

 

SECTIUNEA 13. RESPONSABILITATE

 

13.1. Organizatorul Campaniei va acorda premiul / premiile doar acelui câstigator care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 

13.2.    Organizatorul si celelalte entitati implicate în Campanie nu îsi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

 

13.3.    Din momentul semnarii, de catre Participantul câstigator, a procesului verbal de predare-primire a premiului / premiilor, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de acesta.

 

13.4.    În cazul în care Organizatorul constata, ulterior extragerii si înmânarii premiului / premiilor, ca un Participant câstigator nu a îndeplinit toate conditiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, acesta îsi rezerva dreptul de a-l invalida (cu consecinta neînmânarii premiului / premiilor), respectiv de a cere repunerea în situatia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului / premiilor deja înmanate sau a contravalorii acestora, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legatura cu extragerea si / sau înmânarea premiului / premiilor, daca este cazul. În aceste circumstante, Organizatorul nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.

 

13.5. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator în conditiile Sectiunii 16, paragraful 16.2. din prezentul Regulament Oficial, prin afisarea actului aditional la regulament la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor Selgros participante.

 

13.6. Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

 

13.7. Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi numar de factura fiscala; în acest caz va fi validat câstigator primul Participant care face dovada facturii fiscal în original continând unul sau mai multe produse participante cumparate, conform Regulamentului Oficial.

 

13.8. Organizatorul are dreptul de a invalida taloanele care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, numar factura fiscala gresit) si care nu îndeplinesc conditiile de validare mentionate în prezentul Regulament.

 

13.9. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

13.10. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

 

 

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE

 

14.1. Organizatorul nu este raspunzator de plata nici unor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina participantilor câstigatori. Deoarece câstigatorii marelui premiu oferit prin tragere la sorti în aceasta Campanie sunt persoane juridice, persoane fizice autorizate sau membrilor asociatiilor familiale autorizate, nu intra în sarcina Organizatorului plata impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III Capitolul VIII– Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile în bani obtinute din Campanie.

 

14.2     In privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentând contravaloarea produselor Nestlé achizitionate si participante la Campanie.

 

 

SECTIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

15.1. Prezenta Campanie poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca, total sau partial obligatiile,, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

 

15.2     Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau intârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 16. LITIGII

 

16.1. Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din România.

 

16.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladirea IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti România, în atentia Serviciul Consumatorului, în termen de maxim 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei câstigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.

 

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL

 

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant la Biroul de Relatii cu Clientii din magazinele SELGROS participante la promotie, va fi afisat pe site-ul www.infopromotii.ro si pe www.regulamentepromotii.ro sau poate fi solicitat printr-o cerere scrisa si datata catre S.C. Nestlé România S.R.L., pe adresa: Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladirea IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti.

 

16.2. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

16.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

S.C. Nestlé România S.R.L.

Nu avem elemente multimedia.
Ne pare rău dar nu se mai pot înregistra comentarii la această promoţie!

Câştigători la promoţia "Nestle - "Investitia ta se intoarce in casa, de 100 de ori mai valoroasa!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Nestle - "Investitia ta se intoarce in casa, de 100 de ori mai valoroasa!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media