CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Nestle - "Indrazneste sa te alaturi campionilor!"

Promotie concurs cu premii Nestle in METRO

Marele premiu, prin tragere la sorti: 1 x voucher turistic in valoare de 33.000 lei pentru o excursie de 2 persoane la finala campionatului de fotbal „FIFA World Cup” – Africa de Sud. Premii garantate: 4 x baton Lion 43g (pentru achizitii de produse participante cu valoare intre 35 si 69,99 lei fara TVA pe o singura factura); 8 x baton Lion 43g (pentru achizitii de produse participante in valoare de minimum 70 lei fara TVA pe o singura factura).

Cumpara de la oricare magazin METRO produse participante Joe, Lion, Kit Kat sau Nesquik in valoare de minimum 35 sau 70 lei fara TVA (pe o singura factura) si prezinta factura reprezentantului Nestle de la standul promotional pentru a primi premiile garantate. Pentru tragerea la sorti, completeaza talonul de tombola si introdu-l in urna speciala. Pastreaza factura in original pentru validare.

Perioada promoţiei: 11 februarie - 10 martie 2010

Promotie expirata
16 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Îndrazneste sa te alaturi campionilor!”

Campania promotionala pentru comercianti

Perioada campaniei: 11.02.2010 – 10.03.2010

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

1.1.      Campania promotionala „Îndrazneste sa te alaturi campionilor!” (denumita în continuare “Campania”) este organizata de S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/5516/2001, CUI 5921650, Tel. 021/204 40 00, înregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 2168 (denumita în continuare “Organizator” sau “Nestlé România”).

 

1.2.      Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. IC Capital Resource S.R.L., societate comerciala cu sediul în Bucuresti, Calea Apeductului, nr. 6, bl. D1A1, Ap. 11, sector 6, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1471/05.02.2009,  C.U.I. RO 25068052, înregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 13283 denumita în continuare “Agentia”.

 

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru Participanti. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii în vigoare.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Campania este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României în reteaua de magazine METRO, în perioada 11.02.2010 – 10.03.2010, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1       Campania se adreseaza clientilor METRO persoane juridice cu sediul în România, si/sau (ii) persoane fizice autorizate si/sau intreprinderi individuale si/sau întreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanti”).

 

4.2       Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane juridice, respectiv acele asociatii familiale în care angajatii Nestlé România, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Nestlé România, angajatii magazinelor METRO participante la campanie, si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. Persoanele aici enumerate nu sunt eligibile a participa la aceasta Campanie nici în calitate de persoane fizice autorizate.

 

4.3       Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

 

 

5.1.      Produsele participante la prezenta Campanie:

 

JOE

           JOE Glazurat 16g

           JOE Xtra Crispy Rice 27g

           JOE Xtra Biscuit 27g

           JOE Joyz 36g

           JOE Joyz 140g

           JOE XXL 50g

           JOE Cacao 50g

           JOE Vanilie 50g

           JOE Cacao 80g

           JOE Cacao Glazurate 80g

           JOE Cacao 200g

           JOE Vanilie 200g

           JOE Alune 200g

           JOE Vanilie Glazurate 200g

           JOE Ciocolata cu lapte 200g

           JOE Cacao 350g

KIT KAT

           KIT KAT Chunky 40g

           KIT KAT Minitableta 45g

           KIT KAT Senses 31g

LION

           LION 43g

           LION King Size 65g

NESQUIK

           NESQUIK Snack 23g

           NESQUIK Wafers 30g

           NESQUIK Wafer Bag 60g

           NESQUIK Wafer Bag 70g

 

5.2.      La Campanie participa doar produsele Nestlé mentionate mai sus care sunt comercializate în reteaua METRO din România de catre Nestlé România.

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Participantii la prezenta Campanie trebuie sa:

 

6.1.      Achizitioneze, în perioada Campaniei (11.02.2010 – 10.03.2010), produse JOE, Lion, Kit Kat sau Nesquik participante la promotie, conform Sectiunii 5 a prezentului Regulament, în valoare de minim 35 Lei (fara TVA ) sau 70 Lei (fara TVA) pe aceeasi factura.

 

6.2.      Sa prezinte reprezentantului Nestlé de la standul promotional METRO din interiorul oricarui magazin METRO, factura fiscala în original care atesta achizitionarea produselor participante la promotie conform Sectiunii 6.1. si va primi garantat*:

 • 4 bucati de Lion 43g, daca valoarea de pe factura a produselor participante la promotie este cuprinsa intre 35 Lei si 69,99 Lei (fara TVA), sau
 • 8 bucati de Lion 43g, daca valoarea de pe factura a produselor participante la promotie este de peste 70 Lei (fara TVA).

*Premiile garantate se acorda pentru fiecare factura fiscala care dovedeste achizitionarea produselor participante la Campanie, în valoare de minim 35 Lei (fara TVA) / 70 Lei (fara TVA).

 

6.3.      Sa completeze integral talonul de tombola. Pentru fiecare factura care dovedeste achizitionarea produselor JOE, Lion, Kit Kat sau Nesquik conform mecanismului Campaniei, Participantul va putea completa un singur talon de tombola pentru a participa la tragerea la sorti din data de 24 martie 2010.

 

6.4.      Sa depuna talonul completat în urna special amenajata din reteaua de magazine METRO, amplasata dupa linia caselor de marcat.

 

6.5.      Sa pastreze facturile fiscale în original pentru a face dovada achizitionarii produselor participante la Campanie, în combinatiile mentionate în Sectiunea 6.2, în eventualitatea câstigarii premiului prin tragere la sorti.

 

6.6.      Un participant poate câstiga garantat maxim 8 bucati de Lion 43g pe zi, indiferent de suma produselor achizitionate sau de numarul facturilor emise în ziua respectiva.

 

6.7.      Un numar factura fiscala este unic si poate fi înscris în Campanie o singura data, pe un singur talon de tombola.

 

Toate taloanele înscrise corect si lizibil vor intra la tragerea la sorti din data de 24 martie 2010.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Premiile oferite în cadrul acestei Campanii sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Premii
Bucati
Pret Lei / buc.
(TVA inclus)
Total Lei
(TVA inclus)
Premiile garantate: Lion 43g
8.000
1,2 9.600
Marele premiu oferit prin tragere la sorti: Voucher turistic 1 33.000 33.000
Valoarea totala a premiilor
42.600

 

Valoarea totala bruta a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 42.600 Lei (TVA inclus).

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor garantate oferite în cadrul Campaniei.

 

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, telefon, Internet precum si costul de achizitionare a produselor Nestlé participante la Campanie).

 

Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor garantate câstigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii.

 

Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

 

Descrierea marelui premiu oferit prin tragere la sorti:

 • Marele premiu consta intr-un voucher turistic în valoare de 33.000 Lei cu care castigatorul isi va putea achizitiona servicii de transport (cu avionul), cazare (hotel minim 3 stele) si masa precum si bilete la finala campionatului „2010 FIFA World Cup South Africa”, de la agentia de turism emitenta. In cazul în care castigatorul nu doreste sa foloseasca voucherul pentru excursia la finala campionatului „2010 FIFA World Cup South Africa”, poate opta si pentru alte servicii turistice.
 • Folosirea voucherului în vederea achizitionarii de servicii turistice pentru excursia la finala campionatului „2010 FIFA World Cup South Africa”: în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii voucherului, castigatorul trebuie sa se prezinte cu acesta la sediul agentiei emitente, sau sa contacteze agentia emitenta, pentru a stabili detaliile excursiei si pentru a comunica numele celor 2 beneficiari ai voucherului care vor merge la finala campionatului „2010 FIFA World Cup South Africa”. O data comunicate datele celor 2 beneficiari, agentia de turism va achizitiona serviciile necesare pentru excursia la finala campionatului „2010 FIFA World Cup South Africa” (transport cu avionul, cazare – hotel minim 3 stele, masa, bilete la meci).
 • Folosirea voucherului în vederea achizitionarii de servicii turistice pentru alta destinatie externa: în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii voucherului castigatorul trebuie sa anunte agentia emitenta de faptul ca nu doreste sa foloseasca voucherul pentru a merge la finala campionatului „2010 FIFA World Cup South Africa”. In acest caz, voucherul este valabil un an, perioada în care castigatorul isi poate alege unul sau mai multe pachete de servicii turistice, pentru orice destinatie externa doreste, mai putin excursia la finala campionatului „2010 FIFA World Cup South Africa”. Valabilitatea voucherului incepe la data semnarii procesului verbal de predare-primire a voucherului, si se incheie în termen de 365 zile calendaristice.
 • Cei desemnati de catre castigator ca fiind beneficiarii voucherului au obligatia de a detine un act de identitate valid si a unui pasaport valabil. Organizatorul nu este responsabil în niciun mod de formalitatile si platile necesare eliberarii documentelor de calatorie care ii privesc în mod personal pe beneficiarii voucherului.
 • Pentru obtinerea vizelor necesare, Organizatorul va pune la dispozitia castigatorului documentele care sa ateste ca acesta a fost desemnat si validat castigatorul Campaniei. Organizatorul va pune la dispozitia castigatorului respectivul document pentru o singura solicitare a vizei. Daca în urma acestei solicitari acordarea vizei i-a fost refuzata Organizatorul nu mai are nicio obligatie de niciun fel cu privire la documentul care sa ateste ca acesta a fost desemnat si validat castigator în cadrul Campaniei. Orice alte documente solicitate în vederea eliberarii vizei sunt în grija si responsabilitatea exclusiva a castigatorului.
 • Obtinerea vizei pentru calatorie pentru beneficiarii voucherului este în responsabilitatea acestora. în cazul în care acestia nu reusesc sa obtina viza, Organizatorul este exonerat de orice raspundere.
 • Organizatorul nu este responsabil pentru modificarea unei excursii de catre agentia emitenta, dupa alegerea acesteia de catre Castigator. Orice alte cheltuieli generate de excursie (inclusiv asigurarile de sanatate, etc), de punerea în posesia premiului ori de orice alta natura exceptand cheltuielile definite în descrierea premiului intra în grija exclusiva a castigatorului.
 • De asemenea Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventuale probleme care pot aparea în legatura cu marele premiu, cum ar fi ca exemplu, dar fara sa se limita la:

-                     avionul sau orice alt mijloc de transport ales nu pleaca la data si ora specificate sau este anulat;

-                     autoritatile nu permit iesirea din tara / intrarea în alt stat a beneficiarilor voucherului;

-                     beneficiarii voucherului nu ajung la hotel la timp, iar cazarea le este anulata

-                     in eventualitatea în care sunt provocate daune de catre beneficiarii voucherului la hotel, mijloace de transport etc., acestea vor fi suportate integral de catre acestia, Organizatorul neavand nicio raspundere.

 • In cazul în care exista sau apare, pana la data plecarii în excursie, orice cauza de impiedicare a beneficiarilor voucherului de a beneficia de excursie, acest fapt nu naste nicio obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura în sarcina Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE

 

8.1.      Pentru a putea primi premiile garantate, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a)      Sa se prezinte cu factura fiscala în original, zilnic între orele 8:00 si 21:00, în perioada 11.02.2010 – 10.03.2010 la standul promotional METRO din interiorul oricarui magazin METRO din tara, pentru a putea primi premiul garantat specificat la Sectiunea 6, paragraful 2 din prezentul Regulament Oficial;

b)      Sa poata dovedi achizitionarea produselor participante la Campanie în valoare de minim 35 Lei (fara TVA) / 70 Lei (fara TVA) pe aceeasi factura fiscala (conform Sectiunii 5 a prezentului Regulament Oficial).

Factura fiscala care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie trebuie sa fie emisa în perioada derularii Campaniei (11.02.2010 – 10.03.2010)

 

8.2.      Pentru a putea participa la tragerea la sorti, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a)                  Taloanele de tombola participante la extragere trebuie sa fie completate corect si lizibil, astfel :

-          Denumirea firmei / asociatiei familiale autorizate / persoanei fizice autorizate

-          Numele, prenumele, adresa, localitatea, judetul, numarul de telefon al reprezentantului legal al firmei / asociatiei familiale autorizate / persoanei fizice autorizate, care completeaza talonul;

-          Data si numarul facturii fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie;

-          Semnatura persoanei care completeaza talonul

-          Data completarii talonului

b)                  Data facturii fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie, precum si data completarii si depunerii talonului de participare trebuie sa se încadreze în perioada derularii Campaniei (11.02.2010 – 10.03.2009). De asemenea, factura fiscala trebuie sa fie emisa de magazinele METRO România participante.

 

8.3. Taloanele si facturile fiscale trebuie sa fie originale. Nu se accepta fotocopii ale taloanelor/facturilor fiscale participante la Campanie. Este interzisa reproducerea si falsificarea taloanelor/facturilor fiscale de participare la tombola, precum si alterarea, în orice mod, a celor originale. Taloanele/facturile fiscale rezultate în urma unor astfel de operatiuni sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei.

 

8.4. Validarea câstigatorului prin tragere la sorti se va face de catre reprezentantii Nestlé România, doar dupa prezentarea de catre acesta a facturii fiscale câstigatoare în original care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie si care a fost emisa în perioada desfasurarii acesteia (11.02.2010 – 10.03.2010). Toate datele de pe factura fiscala trebuie sa coincida neechivoc cu datele înscrise pe talonul de tombola câstigator. Factura fiscala extrasa câstigatoare trebuie sa ateste cumpararea produselor Nestlé conform Sectiunii 6.1 a prezentului Regulament Oficial. În cazul în care factura fiscala nu face dovada achizitionarii produselor Nestlé, conform Sectiuni 6, se va considera tentativa de frauda si toate taloanele depuse de acel Participant vor fi considerate invalide.

 

 

SECTIUNEA 9. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CÂSTIGATORULUI

 

9.1. Tragerea la sorti se va executa electronic si va avea loc la sediul imputernicitului Agentiei, în data de 24 martie 2010, în prezenta unei comisii alcatuite dintr-un reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al Agentiei si un notar. Denumirea Participantului câstigator, numarul facturii fiscale câstigatoare, magazinul din care a achizitionat produsele, precum si premiul câstigat vor fi atestate de catre notar.

 

9.2.      Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta câstigatorul dintr-o baza de date cuprinzând informatiile continute în taloanele valide, completate si depuse în urnele aflate dupa linia caselor de marcat din reteaua de magazine METRO din România în perioada Campaniei.

 

9.3.      Validarea fiecarui talon se va face în momentul introducerii datelor în baza de date electronica din care se va efectua tragerea la sorti. Taloanele care nu respecta conditiile mentionate la Sectiunea 8, paragrafele 8.2., 8.3. vor fi declarate nule si nu vor participa la tragerea la sorti.

 

9.4.      În cadrul tragerii la sorti se va extrage câstigatorul marelui premiu si 3 rezerve. Se va apela la rezerve în cazul în care, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu Participantul extras câstigator în termenul stabilit în prezentul Regulament Oficial al Campaniei sau este invalidat, din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si în cazul câstigatorului.

 

9.5.      Participantul extras prin tragerea la sorti va putea fi validat câstigator numai daca sunt îndeplinite, în mod cumulativ, toate conditiile stipulate în Sectiunea 8, paragrafele 8.2., 8.3., 8.4. din prezentul Regulament Oficial. În cazul în care, total sau partial, aceste conditii nu sunt îndeplinite, atunci Participantul extras la sorti nu va fi validat câstigator si nu va avea dreptul de a intra în posesia premiului. Prin urmare, se va apela la rezerve, în ordinea în care au fost extrase. În cazul în care nu vor fi validate nici cele 3 rezerve, premiul va ramane în posesia Organizatorului.

 

9.6.      Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice participant poate lua parte la tragerea la sorti. Cererea va fi facuta în scris la sediul imputernicitului Agentiei, societate comerciala cu sediul în Bucuresti, pe adresa Str. Pictor Iosif Iser nr.19, Bucuresti, sector 1, cu minim 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv.

 

 

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CÂSTIGATORULUI PREMIULUI OFERIT PRIN TRAGERE LA SORTI, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIULUI

 

10.1.    Numele câstigatorului validat si premiul aferent se va afisa la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor METRO participante si pe site-ul www.infopromotii.ro în termen de 10 zile lucratoare de la data validarii. Publicarea numelui câstigatorului si a câstigului aferent se va realiza în conformitate cu obligatiilor impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

10.2.    Participantul extras la sorti va fi anuntat prin apel telefonic în maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii de catre Organizator. Acesta va fi apelat de maxim 4 ori în intervale orare diferite, în zile diferite (în intervalul orar 9.00-18.00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale), la numarul de telefon înscris pe talonul extras câstigator.

 

10.3.    Daca nu este posibila contactarea telefonica a Participantului extras la sorti, o scrisoare recomandata cu confirmare de primire va fi trimisa la adresa metionata pe talonul câstigator, în maxim 10 de zile lucratoare de la data extragerii. Câstigatorul are la dispozitie maxim 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii sa contacteze Organizatorul. În cazul în care câstigatorul nu poate fi contactat sau nu îsi revendica premiul pâna la data limita, se apeleaza la rezerve, în ordinea extragerii lor. Procedura de contactare a rezervelor va fi aceeasi ca si în cazul câstigatorului.

 

10.4.    În cazul în care un participant va refuza sa ridice premiul, se va recurge la urmatoarea rezerva extrasa, pentru acordarea premiului ramas. Participantul extras la sorti care a refuzat premiul va trebui sa semneze o declaratie prin care îsi exprima refuzul de a primi premiul si, eventual, motivul refuzului.

 

10.5.    Validarea câstigatorului se va face doar dupa ce acesta va prezenta reprezentantului Nestlé România, în termen de 10 zile lucratoare de la data anuntarii câstigului, factura fiscala extrasa câstigatoare în original care sa ateste achizitionarea produselor participante la Campanie în cadrul perioadei 11.02.2010 – 10.03.2010. În caz contrar, Participantul nu va fi validat câstigator si nu va avea dreptul de a intra în posesia premiului.

 

10.6.    În momentul validarii premiului, reprezentantul Participantului extras la sorti trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

 • copie dupa certificatul de înmatriculare, la Registrul Comertului, al Participantului – persoana juridica / persoana fizica autorizata / întreprindere individuala / întreprindere familiala;
 • documentul de identitate al persoanei care revendica premiul;
 • dovada faptului ca persoana revendicatoare este reprezentant legal al firmei / asociatiei familiale autorizate / persoanei fizice autorizate câstigatoare.
 • factura fiscala extrasa câstigatoare în original.

 

10.7.    Marele premiu al Campaniei va fi inmanat castigatorului în termen de 10 zile lucratoare de la data validarii, pe baza unui proces verbal de predare-primire.

 

10.8.    În cazul în care Participantul extras la sorti si rezervele corespunzatoare nu pot fi contactati din motive independente de vointa Organizatorului (daca participantii furnizeaza date gresite), premiul nerevendicat ramâne în posesia Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

11.1.    Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 2168.

 

11.2.    Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate în mod expres prin Regulament, câstigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre în baza de date a Organizatorului în vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc în acest sens bifând casuta “Da” corespunzatoare intrebarii „ACCEPTATI CA ÎN VIITOR SA PRIMITI COMUNICARI COMERCIALE DESPRE PRODUSELE, SERVICIILE SI PROMOTIILE NESTLÉ ROMÂNIA?”

 

11.3.    Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a câstigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, Nr. 9 – 9A, Sector 2, în atentia Serviciul Consumatorului, o cerere ?ntocmita în forma scrisa, datata si semnata.

 

11.4.    Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 LEI, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2005 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele si prenumele câstigatorilor si premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

11.5.    Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

11.6.    Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Nestlé România SRL, cu sediul în Iride Bussines Park, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9 - 9 A, sector 2, Bucuresti, România, în atentia Serviciul Consumatorului.

 

11.7.    Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tiparite, audio si video, numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramânând la libera lor alegere. În cazul în care Participantii vor dori sa ?si exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

 

 

SECTIUNEA 12. MINORII SI PERSOANELE AFLATE IN IMPOSIBILITATE FIZICA DE A SE DEPLASA

 

12.1.    La Campanie nu au dreptul sa participe persoanele minore (cu varsta sub 18 ani). In cazul in care printre insotitorii câstigatorului exista persoane minore (cu vârsta sub 18 ani) aceasta este îndreptatita sa insoteasca castigatorul doar cu acordul scris al parintelui sau al tutorelui sau legal si se obliga sa respecte prevederile Legii 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români în strainatate.

 

12.2.    Parintele sau tutorele legal va semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea oficiala a premiului respectiv reprezentantului minorului precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta.

 

12.3.    In cazul in care castigatorul unuia dintre Premiile acordate in aceasta Campanie se afla in imposibilitate fizica de a se deplasa, predarea acestuia se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator in baza unei procuri autentificate de catre un Notar Public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

 

 

SECTIUNEA 13. ERORI, TALOANE DE TOMBOLA, FACTURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

 

Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru taloanele de tombola sau facturile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda / înmâna premiile pe baza unor astfel de taloane / facturi fiscale. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.

 

 

SECTIUNEA 14. RESPONSABILITATE

 

14.1.    Organizatorul Campaniei va acorda marele premiu doar acelui câstigator care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 

14.2.    Organizatorul si celelalte entitati implicate în Campanie nu îsi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nicio forma în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

 

14.3.    Din momentul semnarii, de catre Participantul câstigator, a procesului verbal de predare-primire a marelui premiu, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de acesta.

 

14.4.    Organizatorul nu va fi tinut raspunzator pentru toate si oricare prejudicii, suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il insotesc in legatura cu premiul castigat si cu transportul acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau ale sanatatii si/sau ale patrimoniului acestora, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.

 

14.5.    Intreaga responsabilitate pentru buna executare a serviciilor turistice oferite in cadrul premiului excursie apartine agentiei de turism, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

 

14.6.    Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea premiului excursie acordat in aceasta Campanie.

 

14.7.    Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il insotesc de a pleca in excursia oferita in cadrul acestei Campanii exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

 

14.8.    În cazul în care Organizatorul constata, ulterior extragerii si înmânarii marelui premiul, ca Participantul câstigator nu a îndeplinit toate conditiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, acesta îsi rezerva dreptul de a-l invalida (cu consecinta neînmânarii premiului), respectiv de a cere repunerea în situatia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului deja înmanat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legatura cu extragerea si / sau înmânarea premiului, daca este cazul. În aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.

 

14.9.    Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator în conditiile Sectiunii 16, paragraful 16.2. din prezentul Regulament Oficial, prin afisarea actului aditional la regulament la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor METRO participante.

 

14.10.  Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

 

14.11.  Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi numar de factura fiscala; în acest caz va fi validat câstigator primul participant care face dovada facturii fiscale în original continând unul sau mai multe produse participante cumparate, conform Regulamentului Oficial.

 

14.12.  Organizatorul are dreptul de a invalida taloanele care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, numar factura fiscala gresit) si care nu îndeplinesc conditiile de validare mentionate în prezentul Regulament.

 

14.13.  Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

14.14.  În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului participant din Campanie.

 

 

SECTIUNEA 15. TAXE SI IMPOZITE

 

15.1.    Organizatorul nu este raspunzator de plata nici unor taxe sau a altor obligatii financiare / fiscale legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina Participantului câstigator. Deoarece câstigatorul marelui premiu oferit prin tragere la sorti în aceasta Campanie este persoana juridica, persoana fizica autorizata sau membru al asociatiei familiale autorizate, nu intra în sarcina Organizatorului plata impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul III Capitolul VIII – Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile în bani obtinute din Campanie.

 

15.2.    In privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentând contravaloarea produselor Nestlé achizitionate si participante la Campanie.

 

 

SECTIUNEA 16. ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

16.1.    Prezenta Campanie poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

 

16.2.    Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau intârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 

SECTIUNEA 17. LITIGII

 

17.1.    Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din România.

 

17.2.    Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladirea IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti România, în atentia Serviciul Consumatorului, în termen de maxim 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei câstigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua în consideratie nicio contestatie.

 

17.3.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

17.4.    In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL

 

18.1.    Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant la Biroul de Relatii cu Clientii din magazinele METRO participante la promotie, va fi afisat pe site-ul www.infopromotii.ro poate fi solicitat printr-o cerere scrisa si datata catre S.C. Nestlé România S.R.L., pe adresa: Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladirea IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti, sau la Infoline 08008 637 853 (linie telefonica gratuita apelabila din reteaua Romtelecom), de luni pâna vineri, ?ntre orele 09h00-18h00, cu exceptia sarbatorilor legale.

 

18.2.    Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii în vigoare.

 

18.3.    Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

Nu avem elemente multimedia.
Cipri (IS) in 12 februarie 2010, 00:09
pe criza asta era ok sa fie si contravaloarea ex se stie ca la ex treb sa mai cheltuie si castigatorul
Chiriuc (bucuresti) in 12 februarie 2010, 11:53
Subscriu comentariului lui Cipri si rog moderatorul daca poate intreba organizatorul Nestle daca au in vedere si acordarea contravalorii excursiei. Multumesc
Chiriuc (bucuresti) in 12 februarie 2010, 12:45
Daca cel care va castiga nu este microbist, va fi destul de inteligent incat sa vanda aceasta excursie care valoreaza 33.000 lei, cu 23.000 lei. Daca nu s-a gandit nimeni la asta, am oferit eu gratis aceasta idee. Asta pt ca nu sunt invidioasa pe nimeni (sic! ).
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 februarie 2010, 12:50
Cipri, Chiriuc si Ramona - ca de obicei, anuntam organizatorii despre fiecare intrebare si comentariu de la voi. Urmeaza sa primim lamuriri pentru voi in curand.

Ramona, nu trebuie sa fii malitioasa. (Cred ca ploile recente au fost acide; altfel nu imi explic de ce de ieri incoace am primit un numar nefiresc de mare de comentarii cel putin intepate.)
Chiriuc (bucuresti) in 12 februarie 2010, 13:06
,,In cazul în care castigatorul nu doreste sa foloseasca voucherul pentru excursia la finala campionatului "2010 FIFA World Cup South Africa", poate opta si pentru alte servicii turistice.´´ Astfel, toata lumea este multumita. Pofta mare la Nestle!
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 februarie 2010, 14:27
Ramona, te rugam sa nu mai fii rautacioasa! Chiriuc a postat detalii utile, preluate din regulament, iar comentariile ei au fost binevoitoare si oneste.
Din cate imi amintesc, si tu aveai obiceiul sa postezi comentarii utile; iti reamintim ca nu incurajam deloc certurile pe site-ul nostru.
Urmatoarele comentarii rautacioase nu vor mai fi publicate, indiferent de la cine provin.
Astazi multi dintre voi ati mancat ardei iute! Astfel de comentarii nu va reprezinta si nu fac cinste comunitatii noastre.
Chiriuc (bucuresti) in 12 februarie 2010, 15:28
Am incercat sa intru pe forum pt un drept la replica, dar se misca foarte greu si ma grabesc sa ma duc pana la Metro sa cumpar vreo 1000 de produse participante la acest concurs. As vrea totusi sa spun celor care nu stiu ca pe acest site nu se promoveaza campanii umanitare ci campanii promotionale prin care organizatorul isi promoveaza produsele si urmareste cresterea vanzarilor.In acest scop, se incurajeaza cumpararea prin oferirea unui premiu dat prin tragere la sorti.Unii au mai mult noroc si castiga, dar si investitia este pe masura. Persoanele care au nevoie de ajutor material se pot adresa Loteriei Nationale (chiar pe site-ul lor este scris faptul ca cine doreste o sponsorizare sau o donatie este de ajuns sa faca o cerere care se va analiza si acolo unde este cazul, chiar se va onora). In rest, numai bine tuuror!
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 februarie 2010, 19:26
Chiriuc si Ramona - atentie ca evacuam sala!

Tot pentru voi - se lucreaza la imbunatatirea forumului. Din pacate, va mai dura pana sa fie puse in practica schimbarile. Ati putea profita de ocazie si pe timpul cat se incarca sa va ganditi de doua ori inainte sa mai publicati intepaturi.
Daca aveti un razboi personal, duceti-l in alta parte, ca sa nu-i plictisim pe ceilalti vizitatori si pe organizatorii acestei promotii cu comentarii care nu va privesc decat pe voi.
Multumim pentru intelegere si contam pe maturitatea voastra.
Chiriuc (bucuresti) in 12 februarie 2010, 20:34
Eeeeei, sunt sigura ca pe ceilalti vizitatori nu-i plictisim, ci ii amuzam. Poate organizatorii acestei promotii sa fie usor exasperati de atatea plangeri si lamentari. Din pacate, nici ei nu pot da premii tuturor...Insa eu una ma amuz enooooooorm de mult. :-)) Eu nu am niciun razboi personal cu nimeni. Ba chiar m-am bucurat atunci cand cineva era fericit ca a castigat un Fiat, altcineva un Volkswagen, etc. Asta inseamna ca extragerile sunt pe bune si premiile ajung in toate colturile tarii, ceea ce m-a facut sa am incredere si sa continui sa particip la majoritatea promotiilor de aici. To cut the long story short, promit sa nu mai postez niciun mesaj, fie el cat de inocent si nici sa nu mai raspund provocarilor. Nici macar atunci cand o sa mai castig ceva...sau nu! asta o sa fie exceptia!!!!
besenyei (cluj-napoca) in 13 februarie 2010, 21:00
Acum 5 ani cand am facut intrarea in aceste jocuri eram foarte suparat si invidios ca si Ramona ca eu de ce nu pot castiga atatea masini ca x sau y....dupa un timp am ajuns ca Chiriuc am castigat cate ceva si eram plin de optimism si voiam sa cumpar tot ce era cu promotie sa castig si mai mult. Ultima treapta este cand ma limitez strict la concursuri si nu ma intreseaza ce face x sau y.....De ce nu apar pe forum cei care castiga foarte mult? Adica 3-4-5-6 masini sau 80.000-100.000eru. Ei nu am timp de asa ceva.
Moderator 1 (Infopromotii) in 14 februarie 2010, 18:04
Draga Chiriuc, ne plac comentariile tale, cand nu sunt acide. Am remarcat ca ai simtul observatiei si de multe ori ii ajuti pe ceilalti vizitatori. Iti asteptam in continuare mesajele!
DANIELA (Buciumeni, sat Valea-Leurzii) in 26 februarie 2010, 20:38
Buna seara. Am o nelamurire cu privire la urmatorul pasaj din regulament: ,,Un participant poate câstiga garantat maxim 8 bucati de Lion 43g pe zi, indiferent de suma produselor achizitionate sau de numarul facturilor emise în ziua respectiva.´´ Asta inseaman o factura mare de 70 RON sau 2 mici de 35 RON. Intrebarea mea este urmatoarea: asta inseamna ca un participant poate sa bage in urna, pe zi, doar 2 taloane maxim? Pentru ca eu am fost astazi la Metro si am cumparat produse pe 3 facturi, am luat intr-adevar doar 8 bucati gratuite de Lion, dat dra de la stand mi-a dat 3 taloane sa le completez si sa le bag in urna. Inseamna ca toate 3 vor fi bagate la extragerea electronica sau doar 2? Multumesc anticipat.
Moderator 1 (Infopromotii) in 26 februarie 2010, 22:43
Draga Daniela,
vom transmite luni la prima ora intrebarea ta organizatorilor si vom reveni cu un raspuns oficial pentru tine.
DANIELA (Buciumeni, sat Valea-Leurzii) in 01 martie 2010, 00:39
Ca sa fiu mai explicita, intrebarea mea este: pot sa iau intr-o singura zi napolitane Nestle in valoare de 350 RON (adica 10 facturi, fiecare de 35 RON)si sa bag, pt ziua respectiva, 10 taloane in urna, taloane care sa fie luate in considerare pt marea extragere?Sau trebuie sa fac 5 drumuri la Metro, in 5 zile diferite, si in fiecare zi sa fac doar 2 facturi si sa bag in urna doar 2 taloane?Adica este vreo limitare la nr de taloane pe care le pot baga intr-o zi? Pt ca nu am timp sa ma duc in 5 zile la Metro, dar in acelasi timp am alocat din bugetul meu suma de 350 RON pt aceasta promotie.Multumesc anticipat pt raspuns
Moderator 1 (Infopromotii) in 01 martie 2010, 10:24
Draga Daniela, le transmitem organizatorilor si aceste precizari si speram sa primim cat de curand un raspuns pentru tine. Te tinem la curent.
Moderator 1 (Infopromotii) in 02 martie 2010, 11:01
Dragii nostru, am primit raspunsurile organizatorilor pentru voi:

"Pentru Cipri & Chiruc:

Va multumim pentru interesul acordat acestei campanii.
Marele premiu consta intr-un voucher turistic in valoare de 33.000 Lei. Nu se poate acorda contravaloarea premiului in bani, insa voucherul poate fi folosit si pentru alte destinatii externe, in cazul in care castigatorul nu doreste sa mearga la Finala Campionatului Mondial de Fotbal din 2010.
Premiul va fi acordat firmei castigatoare , ramanand la latitudinea reprezentantului legal sa decida beneficiarii voucherului.

Mult succes!"

"Draga Daniela,

Multumim pentru interesul acordat promotiei Nestle "Indrazneste sa te alaturi campionilor!".
Pentru fiecare factura care contine produse participante in valoare de minim 35 RON (fara TVA) poti completa un singur talon de tombola. In cazul tau, daca ai 3 facturi diferite care indeplinesc conditia de mai sus, poti completa si depune in urna 3 taloane (cate un talon pentru fiecare factura).
Acelasi lucru este valabil si pentru cazul in care ai 10 facturi, fiecare continand produse participante in valoare de 35 RON (fara TVA) - poti completa cate 1 talon pentru fiecare factura. Facturile pot fi emise si in aceeasi zi.

Iti uram mult succes"
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Nestle - "Indrazneste sa te alaturi campionilor!""

Ultima actualizare: 14 apr. 2010
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Nestle - "Indrazneste sa te alaturi campionilor!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media