CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Nestlé te invita la câstiguri magice!

Nestle te invita la castiguri magice

Prin tragere la sorti: 1 x 10.000 RON; 10 x 1.000 RON; 100 x 100 RON.

Cumpara din magazinele Real produse ce apartin cel putin unui numar de 3 marci Nestle participante la promotie in valoare minima de 15 lei pe acelasi bon. Completeaza lizibil talonul de tombola aflat la raft sau la promoterii Nestle si depune-l in urnele special amenajate. Poti completa cate un talon pentru fiecare suma de 15 lei din valoarea cumparaturilor tale de produse Nestle participante. Pastreaza bonul!

Condiţii de validare: Pentru a putea fi validati si a intra in posesia banilor, participatii extrasi castigatori trebuie sa trimita documentele necesare validarii (scanate/ fotografiate) fie pe mail, la adresa promotianestle@mediapost-hitmail.ro, fie prin fax, la numarul 021 207 00 06.

Perioada promoţiei: 12 noiembrie - 25 noiembrie 2009

Promotie expirata
3 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Nestlé te invita la câstiguri magice!”

 

Campania promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 12.11.2009 – 25.11.2009SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1.    Campania promotionala „Nestlé te invita la câstiguri magice!” (denumita în continuare “Campania”) este organizata de S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/5516/2001, CUI 5921650, Tel. 021/204 40 00, înregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 2168 (denumita în continuare “Organizator” sau “ Nestlé România”).
1.2.    Campania se deruleaza prin intermediul S.C. IC Capital Resource S.R.L., societate comerciala cu sediul în Bucuresti, Calea Apeductului, nr. 6, bl. D1A1, Ap. 11, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1471/05.02.2009, C.U.I. RO 25068052, înregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 13283 denumita în continuare “Agentia”.
Prezenta promoterilor la raft, în reteaua de magazine REAL România, în zilele de vineri, 13 si 20 noiembrie, între orele 16:00-20:00, sâmbata, 14 si 21 noiembrie, între orele 14:00-18:00 si duminica, 15 si 22 noiembrie, între orele 12:00-16:00) se realizeaza prin intermediul S.C. Whiteland S.R.L, cu sediul în Bucuresti, Str. Drumul Dealul Bradului, Nr. 68-120, avand Cod Unic de înregistrare RO 24753545, si nr. de ordine în Registrul Comertului J40/19435/17.11.2008, reprezentata legal prin George Stefanescu, în calitate de Administrator.
Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii în vigoare.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României în reteaua de magazine REAL, conform Anexei 1, a prezentului regulament, în perioada 12.11.2009 – 25.11.2009, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.    Pot participa la campania promotionala doar persoanele fizice, cetateni români cu vârsta de 18 ani împlinita pâna la data de 12.11.2009 si care sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Nu au dreptul de participare la aceasta campanie angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor I.C. Capital Resource S.R.L. si Whiteland S.R.L., ai retelei REAL, precum si sotii/sotiile si rudele de gradul I ale acestora.
4.2.    Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1.    Produsele participante la prezenta Campanie sunt mentionate în cadrul Anexei 2, a prezentului regulament. Marcile Nestlé participante la promotie sunt urmatoarele: JOE, Kit Kat, Lion, NESQUIK Napolitana, NESQUIK Cacao instant, Nestlé – Cereale, Nestlé - Batoane de cereale, Maggi, NESCAFÉ, Nestlé Coffee Mate, Nestlé - Ciocolata calda, Nestlé - Alimente pentru sugari.
5.2.    La Campanie participa doar produsele Nestlé mentionate în cadrul Anexei 2, care sunt comercializate în reteaua REAL din România de catre Nestlé România.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Pentru a se înscrie la aceasta campanie, participantii trebuie sa:
6.1.    Achizitioneze, în perioada Campaniei (12.11.2009 – 25.11.2009), produse ce apartin cel putin unui numar de 3 marci Nestlé participante la promotie, conform Anexei 2 a prezentului Regulament, în valoare de minim 15 Lei (TVA inclus) pe acelasi bon fiscal / factura fiscala.
6.2.    Sa completeze integral si lizibil talonul de tombola, pe care îl pot gasi atât în interiorul magazinelor REAL, la raftul cu produsele Nestlé participante la Campanie, la promoterii Nestlé (care se vor afla în magazine în zilele de vineri, 13 si 20 noiembrie, între orele 16:00-20:00, sâmbata, 14 si 21 noiembrie, între orele 14:00-18:00 si duminica, 15 si 22 noiembrie, între orele 12:00-16:00), cât si dupa linia caselor de marcat, lânga urna special amenajata. În cazul în care, un participant a achizitionat mai multe produse Nestlé din 3 marci diferite, iar valoarea achizitiei produselor Nestlé participante este un multiplu de 15 Lei (TVA inclus), acesta va putea completa un numar de taloane de tombola egal cu multiplu de 15 Lei (TVA inclus). De exemplu, daca un participant a achizitionat 10 produse Nestlé din 3 marci diferite a caror valoare totala este de 43 Lei (TVA inclus) acesta va putea completa 2 taloane de tombola participante la promotie.
6.3.    Sa depuna talonul completat în urna special amenajata din reteaua de magazine REAL amplasata dupa linia caselor de marcat.
6.4.    Sa pastreze bonurile fiscale / facturile fiscale în original pentru a face dovada achizitionarii produselor Nestlé, conform regulamentului, în eventualitatea câstigarii unui premiu prin tragere la sorti.
6.5.    În cadrul Campaniei, un Participant poate câstiga un singur premiu prin tragere la sorti, indiferent de numarul de taloane completate. Mai multe taloane înscrise înseamna mai multe sanse de câstig.
Toate taloanele înscrise corect si lizibil vor intra la tragerea la sorti din data de 14 decembrie 2009.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

În cadrul Campaniei, premiile vor fi oferite prin tragere la sorti. Premiile oferite în cadrul acestei Campanii sunt urmatoarele:

Premiu Valoare premiu (Lei) Numar premii Total (Lei)
Premiul 1 10.000 1 10.000
Premiul 2 1.000 10 10.000
Premiul 3 100 100 10.000
TOTAL: 30.000


Valoarea totala comerciala bruta a premiilor oferite în cadrul Campaniei cu impozitele incluse este de 32552,38 Lei.
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv, dar fara a se limita la costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, telefon, Internet precum si costul de achizitionare a produselor Nestlé participante la Campanie).

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE

8.1.    Pentru a putea participa la tragerea la sorti, Participantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a)    Taloanele de tombola participante la extragere trebuie sa fie completate corect, complet si lizibil, astfel:
·    Numele, prenumele, adresa, telefonul, judetul persoanei care completeaza talonul.
·    Data si numarul bonului fiscal / facturii fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie;
·    Semnatura persoanei care completeaza talonul.
·    Data completarii talonului.
b)    Data bonul fiscal / facturii fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie, precum si data completarii si depunerii talonului de participare trebuie sa se încadreze în perioada derularii Campaniei (12.11.2009 – 25.11.2009). De asemenea, bonul fiscal / factura fiscala trebuie sa fie emisa de magazinele REAL.
8.2.    Taloanele si bonurile fiscal / facturile fiscale trebuie sa fie originale. Nu se accepta fotocopii ale taloanelor / bonurilor fiscale / facturilor fiscale participante la Campanie. Este interzisa reproducerea si falsificarea taloanelor / bonurilor fiscale / facturilor fiscale de participare la tombola, precum si alterarea, în orice mod, a celor originale. Taloanele / bonurile fiscale / facturile fiscale rezultate în urma unor astfel de operatiuni sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei.
8.3.    Validarea câstigatorilor tragerii la sorti se va face de catre reprezentantii împuternicitului Agentiei, doar dupa trimiterea de catre acestia a bonurilor fiscale / facturii fiscale câstigatoare în original care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie si care au fost emise în perioada desfasurarii acesteia (12.11.2009 – 25.11.2009). Toate datele de pe bonul fiscal / factura fiscala trebuie sa coincida neechivoc cu datele înscrise pe talonul de tombola câstigator. Bonul fiscal câstigator / factura fiscala câstigatoare înscris/a pe talonul extras câstigator trebuie sa ateste cumpararea produselor Nestlé conform Sectiunii 6.1 a prezentului Regulament Oficial. În cazul în care bonul fiscal / factura fiscala nu face dovada achizitionarii de produse Nestlé de la minim 3 marci diferite, participante la promotie în valoare de minim 15 Lei (TVA inclus), talonul de tombola va fi declarat invalid.
De asemenea, daca se dovedeste ca un potential câstigator a completat si înscris mai multe taloane decât numarul de taloane permis prin prezentul Regulament, taloanele depuse de participant vor fi invalidate. De exemplu, daca un participant a achizitionat produse Nestlé conform mecanismului în valoare de 30 Lei (TVA inclus) si în loc de 2 taloane, a completat si a depus în urna 5 taloane, toate cele 5 taloane vor fi invalidate.

SECTIUNEA 9. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CÂSTIGATORILOR

9.1.    Tragerea la sorti se va executa electronic si va avea loc la sediul împuternicitului Agentiei, în data de 14 decembrie 2009, în prezenta unei comisii alcatuite dintr-un reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al Agentiei si un notar. Denumirea Participantilor câstigatori, numarul bonului fiscal / facturii fiscale câstigatoare, magazinul din care au achizitionat produsele, precum si premiul câstigat de catre fiecare vor fi atestate de catre notar.
9.2.    Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta câstigatorii dintr-o baza de date cuprinzând informatiile continute în taloanele valide, completate si depuse în urnele aflate dupa linia caselor de marcat din reteaua de magazine REAL din România, în perioada Campaniei.
9.3.    Validarea fiecarui talon se va face în momentul introducerii datelor în baza de date electronica din care se va efectua tragerea la sorti. Taloanele care nu respecta conditiile mentionate la Sectiunea 8, paragrafele 8.1, 8.2 vor fi declarate nule si nu vor participa la tragerea la sorti.
9.4.    În cadrul tragerii la sorti se vor extrage 111 câstigatori astfel: un câstigator al unui premiu mare în bani în valoare de 10 000 Lei, 10 câstigatori, fiecare al unui premiu constând în bani în valoare de 1000 Lei si 100 câstigatori, fiecare al unui premiu constând în bani în valoare de 100 Lei. În cadrul tragerii la sorti se vor extrage si câte 3 rezerve pentru fiecare premiu oferit în cadrul Campaniei. Se va apela la rezerve în cazul în care, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu Participantul extras câstigator în termenul stabilit în prezentul Regulament Oficial al Campaniei sau este invalidat, din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si în cazul câstigatorilor.
9.5.    Participantul extras prin tragerea la sorti va putea fi validat câstigator numai daca sunt îndeplinite, în mod cumulativ, toate conditiile stipulate în Sectiunea 8, din prezentul Regulament Oficial. În cazul în care, total sau partial, aceste conditii nu sunt îndeplinite, atunci participantul extras la sorti nu va fi validat câstigator si nu va avea dreptul de a intra în posesia premiului. Nu va fi validat câstigatorul care a înscris în concurs un numar de taloane mai mare decât cel permis prin prezentul Regulament. Prin urmare, se va apela la rezerve, în ordinea în care au fost extrase. În cazul în care nu vor fi validate nici cele 3 rezerve aferente fiecarui premiu în parte, premiul va ramâne în posesia Organizatorului.
9.6.    Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice Participant poate lua parte la tragerea la sorti. Cererea va fi facuta în scris la sediul împuternicitului Agentiei, societate comerciala cu sediul în Str. Pictor Iosif Iser, nr. 19, Sector 1, Bucuresti, cu minim 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv.

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR PREMIILOR OFERITE PRIN TRAGERE LA SORTI, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

10.1.    Numele potentialilor câstigatori extrasi si premiile aferente se vor afisa la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor REAL participante si pe site-ul www.infopromotii.ro, în termen de 10 zile lucratoare de la data extragerii. Lista acestora va fi disponibila solicitantilor pâna în ultima zi de revendicare a premiilor. Publicarea numelui câstigatorilor extrasi si a câstigurilor aferente se va realiza în conformitate cu obligatiilor impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
10.2.    Fiecare participant extras la sorti va fi anuntat prin apel telefonic în maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii de catre Organizator. Acesta va fi apelat de maxim 4 ori în intervale orare diferite, în zile diferite (în intervalul orar 9.00-18.00, de luni pâna vineri, cu exceptia sarbatorilor legale), la numarul de telefon înscris pe talonul extras câstigator.
10.3.    Participantii la campanie vor putea revendica premiul câstigat în termen de 20 de zile lucratoare de la data extragerii, fie (i) în scris, pe adresa S.C. Nestlé România S.R.L., Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, în atentia „Serviciul Consumatorului”, sau (ii) telefonic, la numarul 0800.86.37.853 (apel gratuit din reteaua RomTelecom), între orele 9.00 – 18.00, de luni pâna vineri cu exceptia sarbatorilor legale.
10.4.    Daca nu este posibila contactarea telefonica a unui participant extras la sorti, o scrisoare recomandata cu confirmare de primire va fi trimisa la adresa metionata pe talonul câstigator, în maxim 20 de zile lucratoare de la data extragerii. Câstigatorul are la dispozitie maxim 7 zile lucratoare sa contacteze Organizatorul. În cazul în care câstigatorul nu poate fi contactat sau nu îsi revendica premiul pâna la data limita, se apeleaza la rezerve, în ordinea extragerii lor. Procedura de contactare a rezervelor va fi aceeasi ca si în cazul câstigatorilor.
10.5.    În cazul în care un participant va refuza sa primeasca premiul, se va recurge la urmatoarea rezerva extrasa, pentru acordarea premiului ramas. Participantul extras la sorti care a refuzat premiul va trebui sa semneze o declaratie prin care îsi exprima refuzul de a primi premiul si, eventual, motivul refuzului.
10.6.    Validarea unui potential câstigator se va face doar dupa ce acesta va trimite actele necesare, bonul fiscal / factura fiscala, copie de pe actul de identitate si contul în care doreste sa îi fie virati banii si dupa verificarea acestora se va declara câstigator. În cazul în care câstigatorul trimite un cont bancar al carui titular nu este, acesta trebuie sa trimita si o declaratie prin care solicita virarea premiului în acel cont bancar. În caz contrar, Participantul nu va fi validat câstigator si nu va avea dreptul de a intra în posesia premiului.
10.7.    În momentul validarii premiului, participantul extras la sorti trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
o    documentul de identitate al persoanei care apare pe talonul extras câstigator.
o    bonul fiscal / factura fiscala extrasa câstigatoare, în original.
o    contul bancar în care doreste sa-i fie virati banii.
10.8.    În cazul în care un participant în cauza nu îsi revendica premiul în termen de 20 de zile lucratoare de la data extragerii, sau în termen de 7 zile lucratoare de la data primirii scrisorii cu confirmare de primire de anuntare a câstigului, va pierde orice drept asupra premiului. În acest caz, se va apela la rezerve, în ordinea extragerii acestora.
10.9.    În cazul în care participantii extrasi la sorti si rezervele corespunzatoare nu pot fi contactati din motive independente de vointa Organizatorului (daca participantii furnizeaza date gresite, daca scrisoarea nu ajunge la Organizator din cauza functionarii defectuoase a Postei Române) sau nu îsi revendica premiul în termenul stabilit, premiile nerevendicate ramân în posesia Organizatorului.
10.10.    Premiile în bani, oferite prin tragere la sorti se vor acorda prin transfer bancar, în contul câstigatorilor, cont bancar comunicat de câstigatori în momentul validarii premiilor. Banii vor fi virati în contul comunicat de câstigator în termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii. Daca câstigatorul nu are un cont bancar si refuza sa îsi deschida unul si sa trimita documentele solicitate de catre Organizator în termen de maxim 10 zile lucratoare de la validarea sa, calitatea de câstigator îi este retrasa si premiul nu se mai acorda.

SECTIUNEA 11. MINORII SI PERSOANELE AFLATE ÎN IMPOSIBILITATE FIZICA DE A SE DEPLASA

11.1.    La Campanie nu au dreptul sa participe persoanele minore (cu vârsta sub 18 ani). Intrarile apartinând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani (împliniti la data începerii Campaniei) vor fi eliminate din lista de câstigatori.
11.2.    În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile acordate în aceasta Campanie se afla în imposibilitate fizica de a se deplasa, predarea acestuia se poate face catre o persoana împuternicita de catre câstigator în baza unei procuri autentificate de catre un Notar Public. Aceasta procura autentificata va împuternici reprezentantul câstigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana împuternicita în acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

12.1.    Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 2168.
12.2.    Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate în mod expres prin Regulament, câstigatorii premiilor Campaniei îsi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre în baza de date a Organizatorului în vederea validarii, atribuirii premiilor si îndeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc în acest sens bifând casuta “Da” corespunzatoare întrebarii „ACCEPT COMUNICARI COMERCIALE DIN PARTEA Nestlé România.”
12.3.    Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a câstigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, Nr. 9 – 9A, Sector 2, în atentia Serviciul Consumatorului, o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata.
12.4.    Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2005 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele si prenumele câstigatorilor si premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
12.5.    Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
12.6.    Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Nestlé România SRL, cu sediul în Iride Bussines Park, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9 - 9 A, sector 2, Bucuresti, România, în atentia Serviciul Consumatorului.
12.7.    Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tiparite, audio si video, numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa îsi exprime acest acord, acest lucru ramânând la libera lor alegere. În cazul în care participantii vor dori sa îsi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECTIUNEA 13. ERORI, TALOANE DE TOMBOLA, BONURI FISCALE / FACTURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru taloanele de tombola sau bonurile fiscale / facturile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda premiile pe baza unor astfel de taloane / facturi fiscale. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu îsi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.

SECTIUNEA 14. RESPONSABILITATE

14.1.    Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui câstigator care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.
14.2.    Organizatorul si celelalte entitati implicate în Campanie nu îsi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
14.3.    În cazul în care Organizatorul constata, ulterior extragerii si acordarii premiului, ca un Participant câstigator nu a îndeplinit toate conditiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, acesta îsi rezerva dreptul de a-l invalida (cu consecinta neacordarii premiului / premiilor), respectiv de a cere repunerea în situatia anterioara, prin reintrarea în posesia premiului deja acordat sau a contravalorii acestuia, precum si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legatura cu extragerea si / sau acordarea premiului, daca este cazul. În aceste circumstante, Organizatorului nu-i va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru prejudiciu.
14.4.    Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator în conditiile Sectiunii 16, paragraful 16.2. din prezentul Regulament Oficial, prin afisarea actului aditional la regulament la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor REAL participante.
14.5.    Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.
14.6.    Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi numar de bon fiscal / factura fiscala; în acest caz va fi validat câstigator primul Participant care face dovada bonului fiscal / facturii fiscale în original continând unul sau mai multe produse participante cumparate, conform Regulamentului Oficial.
14.7.    Organizatorul are dreptul de a invalida taloanele care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, numar bon fiscal / factura fiscala gresit) si care nu îndeplinesc conditiile de validare mentionate în prezentul Regulament.
14.8.    Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
14.9.    În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

SECTIUNEA 15. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga, suplimentar fata de premiile nete mentionate în prezentul Regulament, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premii obtinute de catre câstigatori în conformitate cu prevederile art. 77 din Codul Fiscal aprobat prin Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorilor.

SECTIUNEA 16. ÎNCETAREA CAMPANIEI

16.1.    Prezenta Campanie poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.
16.2.    Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, în termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 17. LITIGII

17.1.    Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din România.
17.2.    Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladirea IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti România, în atentia Serviciul Consumatorului, în termen de maxim 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei câstigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua în consideratie nicio contestatie.

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL

18.1.    Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant la Biroul de Relatii cu Clientii din magazinele REAL participante la promotie, va fi afisat pe site-ul www.infopromotii.ro, sau poate fi solicitat printr-o cerere scrisa si datata catre S.C. Nestlé România S.R.L., pe adresa: Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladirea IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti.
18.2.    Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii în vigoare.
18.3.    Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

Anexa 1. Lista magazinelor participante.

Nr. Crt

Magazin

1

Real Arad

2

Real Bacau

3

Real Baia Mare

4

Real Brasov

5

Real Bucuresti Berceni

6

Real Bucuresti Cotroceni

7

Real Pan Vitan

8

Real Cluj

9

Real Constanta 2

10

Real Constanta South

11

Real Craiova

12

Real Deva

13

Real Galati

14

Real Oradea

15

Real Oradea 2

16

Real Pitesti

17

Real Satu Mare

18

Real Sibiu East

19

Real Suceava

20

Real Targu Mures

21

Real Timisoara

22

Real Timisoara 2

 


Anexa 2. Lista produselor participante.

JOE

JOE Baton Ciocolata Caramel 25g

JOE Bro Cocoa 60g

JOE Bro Milk 60g

JOE Cacao 350g

JOE Cacao 50g

JOE Cacao Glazurat 80g

JOE Ciocolata cu lapte 200g

JOE Glazurat 16g

JOE Joyz 140g

JOE Joyz 36g

JOE MOMENTE CROCANTE Alune 200g

JOE MOMENTE CROCANTE Cacao 200g

JOE MOMENTE CROCANTE Cacao 80g

JOE MOMENTE CROCANTE Ciocolata 240g + 20% gratis

JOE MOMENTE CROCANTE Vanilie 200g

JOE Vanilie 50g

JOE Vanilie Glazurat 200g

JOE Xtra Biscuit 27g

JOE Xtra Crispy Rice 27g

JOE XXL Milk Chocolate 50g

 

KIT KAT

KIT KAT Chunky 40g

KIT KAT Mini 200g

KIT KAT Minitableta 45g

 

LION

LION 43g

LION King Size 65g

 

NESQUIK Napolitata

NESQUIK Baton Ciocolata Lapte 21g

NESQUIK Snack 23g

NESQUIK Wafer Bag 60g

NESQUIK Wafers 30g

 

NESQUIK - Cacao instant

NESQUIK PLUS Cacao Instant 25x15g

NESQUIK PLUS Cacao Instant 800g

NESQUIK PLUS Cacao Instant Pudra 200g

NESQUIK PLUS Cacao Instant Pudra 400g

NESQUIK PLUS Cacao Instant Punga 1kg

NESQUIK Sirop 403g

 

NESTLÉ – Cereale

CHEERIOS Cereale Punga 250g

CHEERIOS Cereale Punga 500g

CHOCAPIC Cereale Punga 250g

CHOCAPIC Cereale Punga 500g

CINI-MINIS Cereale Punga 250g

CINI-MINIS Cereale Punga 500g

COOKIE CRISP Cereale Punga 250g

COOKIE CRISP Cereale Punga 500g

CORN FLAKES Cereale Punga 250g

CORN FLAKES Cereale Punga 500g

FITNESS Cereale Punga 250g

FITNESS Cereale Punga 500g

FITNESS Ciocolata Cereale Punga 250g

FITNESS Fructe Cereale Punga 250g

FITNESS Fructe Cereale Punga 450g

NESQUIK Cereale Punga 250g

NESQUIK Cereale Punga 500g

MUESLI Cinnamon Cereale Punga 320g

MUESLI Traditional Cereale Punga 350g

MUESLI Tropical Cereale Punga 350g

 

NESTLÉ - Batoane Cereale

CHOCAPIC Baton Cereale 25g

CINI-MINIS Baton Cereale 25g

FITNESS Baton Cereale 23.5g

FITNESS Capsuni Baton Cereale 23.5g

FITNESS Ciocolata Baton Cereale 23.5g

FITNESS Ciocolata cu lapte Baton Cereale 23.5g

NESQUIK Baton Cereale 25g

 

Maggi

MAGGI Bors 70g

MAGGI Bors 200g

MAGGI SECRETUL GUSTULUI Gaina 75g

MAGGI SECRETUL GUSTULUI Gaina 200g

MAGGI SECRETUL GUSTULUI Gaina 400g

MAGGI SECRETUL GUSTULUI Intensavor Legume 75g

MAGGI SECRETUL GUSTULUI Intensavor Legume 200g

MAGGI SECRETUL GUSTULUI Intensavor Legume 400g

MAGGI SECRETUL GUSTULUI Intensavor Legume 900g

MAGGI SECRETUL GUSTULUI Intensavor Legume 900g + 10% gratis

MAGGI SECRETUL GUSTULUI Intensavor Legume 2.5Kg

MAGGI SECRETUL GUSTULUI Legume 900g + Cutie Plastic Cadou

MAGGI Supa Alfabet 72g

MAGGI Supa Crema Ciuperci Padure 69g

MAGGI Supa Crema de Pui 63g

MAGGI Supa Crema Pui Crutoane 17g

MAGGI Supa Crema Vegetable 64g

MAGGI Supa Galuste 52g

MAGGI Supa Pui Fidea 50g

MAGGI Supa Pui Taitei 12g

MAGGI Supa Rosii 60g

MAGGI Supa Rosii Taitei 21g

MAGGI Supa Vacuta Fidea 56g

MAGGI Ciorba Acra Legume Paste 35g

MAGGI Ciorba de Burta 52g

MAGGI Ciorba Legume 70g

MAGGI Ciorba Pui Legume 45g

MAGGI Cub Bors 20x48g

MAGGI Cub Gaina 48x10g

MAGGI Cub Gaina 20x60g

MAGGI Cub Gaina 20x120g

MAGGI Cub Gaina 20x160g

MAGGI Cub Legume 20x60g

MAGGI Cub Vita 20x54g

MAGGI Ideea Zilei Bolognese 60g

MAGGI Ideea Zilei Carbonara 40g

MAGGI Ideea Zilei Cartofi & Carne 50g

MAGGI Ideea Zilei Cartofi & Sunca 50g

MAGGI Ideea Zilei Milanese 55g

MAGGI Ideea Zilei Paste & Sunca 55g

MAGGI Ideea Zilei Pui Fraged & Usturoi 36g

MAGGI Ideea Zilei Pui Fraged & Verdeata 34g

MAGGI Ideea Zilei Pui Fraged Picant 34g

MAGGI Ideea Zilei Pui & Ciuperci 30g

MAGGI Ideea Zilei Pui & Usturoi 32g

MAGGI Ideea Zilei Snitel 80g

MAGGI MOMENTS Mustar Clasic 270g

MAGGI MOMENTS Mustar Clasic 500g

MAGGI MOMENTS Mustar Dulce 270g

MAGGI MOMENTS Mustar Dulce 500g

 

NESCAFÉ

NESCAFÉ BRASERO Plic 60x1.8g

NESCAFÉ BRASERO Borcan 50g

NESCAFÉ BRASERO Borcan 100g

NESCAFÉ BRASERO Borcan 200g

NESCAFÉ BRASERO 200g + Cana Flori

NESCAFÉ BRASERO 200g + Cana Fluturi

NESCAFÉ BRASERO Cutie 300g

NESCAFÉ RED CUP Plic 54x1.8g

NESCAFÉ RED CUP Borcan 50g

NESCAFÉ RED CUP Borcan 100g

NESCAFÉ RED CUP Borcan 200g

NESCAFÉ GOLD 100g

NESCAFÉ GOLD 100g + Choco chips 147g Cadou

NESCAFÉ GOLD 100g + Tableta Ciocolata Nestlé Noir Cadou

NESCAFÉ GOLD 200g

NESCAFÉ GOLD 50g

NESCAFÉ GOLD Decaff 100g

NESCAFÉ ESPRESSO 100g

NESCAFÉ 3in1 Extracoffee 24x15g

NESCAFÉ 3in1 Mild 24x15g

NESCAFÉ 3in1 Original 24x15g

NESCAFÉ FRAPPE Mix 24x18g

NESCAFÉ CAFE AU CHOC Cappuccino 8x18.5g

NESCAFÉ CAPPUCCINO INTL Crema Latte 350g

NESCAFÉ CAPPUCCINO Swt 10x14g

NESCAFÉ XPRESS Black Roast 250ml

NESCAFÉ XPRESS Cappuccino White 250ml

NESCAFÉ XPRESS Latte Macchiato 250ml

NESFRAPPE Caramel 250ml

NESFRAPPE Latte Macchiato 250ml

 

NESTLÉ - Coffee Mate

COFFEE-MATE Crema Pudra Cafea 100g

COFFEE-MATE Crema Pudra Cafea 170g

COFFEE-MATE Crema Pudra Cafea 200g

COFFEE-MATE Crema Pudra Cafea 400g

 

NESTLÉ - Ciocolata calda

NESTLÉ CHOCO Hot Chocolate 8x25g

 

NESTLÉ - Alimente pentru sugari

NESTLÉ NAN 2 400g - de la 6 luni

NESTLÉ NAN 3 400g - de la 10 luni

NESTLÉ NAN HA2 400g - de la 6 luni

NESTLÉ LACTOGEN 2 350g - de la 6 luni

NESTLÉ JUNIOR 1+ 400g - de la 1 an

NESTLÉ JUNIOR 1+ 900g

NESTLÉ JUNIOR 1+ Miere 400g - de la 1 an

NESTLÉ JUNIOR 2+ 400g - de la 2 ani

NESTLÉ JUNIOR 2+ 900g RO

NESTLÉ Orez Roscove 325g - Etapa 1 (4 luni)

NESTLÉ BL Orez 250g - Etapa 1 (de la 4 luni)

NESTLÉ Burtica Sanatoasa 250g - Etapa 1 (de la 4 luni)

NESTLÉ BL Orez 3 Fructe 250g - Etapa 2 (de la 6 luni)

NESTLÉ Grau 5 Fructe 250g - Etapa 2 (de la 6 luni)

NESTLÉ Grau Portocale Banane 250g - Etapa 2 (de la 6 luni)

NESTLÉ BL 3 Cereale 250g - Etapa 2 (de la 6 luni)

NESTLÉ 5 Cereale 250g - Etapa 2 (de la 6 luni)

NESTLÉ BL Somn Usor 250g - Etapa 2 (de la 6 luni)

NESTLÉ BL Fibre Delicate 250g - Etapa 3 (de la 8 luni)

NESTLÉ BL 8 Cereale Iaurt 250g - Etapa 3 (8 luni)

NESTLÉ 8 Cereale Miere 250g - Etapa 3 (de la 8 luni)

NESTLÉ BL 8 Cereale 250g - Etapa 3 (de la 8 luni)

NESTLÉ 8 Cereale Junior 250g - Etapa Junior (de la 12 luni)

NESTLÉ 8 Cereale Fructe 250g - Etapa Junior (de la 12 luni)

NESTLÉ Compot Mar BIG 130g - Etapa 1 (de la 4 luni)

NESTLÉ Pere Mere BIG 130g - Etapa 1 (de la 4 luni)

NESTLÉ Pere Williams BIG 130g - Etapa 1 (de la 4 luni)

NESTLÉ Mixed Fruit BIG 130g - Etapa 2 (de la 6 luni)

NESTLÉ Banana Mar BIG 130g - Etapa 2 (de la 6 luni)

NESTLÉ BIG Multe Fructe si Orez 200g - Etapa 2 (de la 6 luni)

NESTLÉ BIG 6 Fructe si Orez 200g - Etapa 2 (de la 6 luni)

NESTLÉ BIG Legume Vitel Orez 200g - Etapa 2 (de la 6 luni)

NESTLÉ Legume Gradina 200g - Etapa 2 (de la 6 luni)

NESTLÉ Pui Morcovi Cartofi 200g - Etapa 2 (de la 6 luni)

NESTLÉ Legume Curcan 200g - Etapa 2 (de la 6 luni)

NESTLÉ Legume Calcan 200g - Etapa 3 (de la 8 luni)

NESTLÉ BIG Legume cu Vitel 200g - Etapa 3 (de la 8 luni)

NESTLÉ Orez Merluciu 200g - Etapa 3 (de la 8 luni)

NESTLÉ DUO Curcan Mazare 200g - Etapa 3 (de la 8 luni)

NESTLÉ BIG Legume cu Pui 250g - Etapa Junior (de la 12 luni)

NESTLÉ BIG Legume cu Vitel 250g - Etapa Junior (de la 12 luni)

NESTLÉ BABY YOGO Banane 4x100g - Etapa 3 (de la 8 luni)

NESTLÉ BABY YOGO Caise 4x100g - Etpa 3 (de la 8 luni)

NESTLÉ BABY YOGO Strawberries 4x100g - Etapa 3 (de la 8 luni)

NESTLÉ BABY DESSERT Vanilie 4x100g - Etapa 3 (de la 8 luni)

NESTLÉ BABY DESSERT Biscuit 4x100g - Etapa 3 (de la 8 luni)

MA RECETTE Cocktail Fructe 4x100g - Etapa 2 (de la 6 luni)

MA RECETTE Mere Fructul Pasiunii 4x100g- Etapa 3 (de la 8 luni)

MA RECETTE Mere Mango Vanilie 4x100g - Etapa 3 (de la 8 luni)

NESTLÉ Suc Portocala 200ml - Etapa 1 (de la 4 luni)

NESTLÉ Suc Mere 200ml - Etapa 1 (de la 4 luni)

NESTLÉ Suc Fructe 200ml - Etapa 2 (de la 6 luni)

P'TIT BISCUIT 180g - Etapa 3 (de la 10 luni)

 


 
Nu avem elemente multimedia.
Sorin (Caransebes) in 12 noiembrie 2009, 11:37
Pacat ca unele promotii ii avantajeaja doar pe cei care locuiesc in orasele mari unde sint astfel de magazine .Va doresc o zi buna si pe viitor faceti promotii accesibile tuturor
Florin (Tandarei) in 12 noiembrie 2009, 12:52
sorin are perfecta dreptate..SUBSCRIU
Moderator 2 (Infopromotii) in 13 noiembrie 2009, 10:08
Raspunsul organizatorilor pentru Sorin (Caransebes) si Florin (Tandarei): "Salut! Va multumim pentru interesul acordat promotiilor Nestle. Campania "Nestlé te invita la castiguri magice" este organizata in parteneriat cu reteaua de magazine Real si din acest motiv se desfasoara doar in locatiile mentionate in Regulament.

Va propunem campania promotionala "NESCAFE iti ureaza Happy New Polo" prezenta in toate locatiile din tara precum si concursurile "Joe - Indrazneste si Tu" disponibil pe www.indraznestesitu.ro , si "Clubul Maggi" disponibil pe www.maggi.ro. Mult succes!"
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Nestlé te invita la câstiguri magice!"

Ultima actualizare: 17 iun. 2010
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Nestlé te invita la câstiguri magice!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media