CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

NESCAFE iti ureaza Happy New Polo!

Promotie concurs cu premii NESCAFE

Marele Premiu, prin tragere la sorti: 1 x autoturism Volkswagen Polo. Premii instant: 90 x aparat foto Canon PowerShot.

Cumpara cel putin o bautura NESCAFE de la oricare dintre locatiile cu insemnele promotiei si in care sunt amplasate automate NESCAFE cu revanzator. Solicita-i vanzatorului cardul razuibil, descopera codul unic si trimite-l prin SMS la 1737 sau inscrie-te creandu-ti un cont de membru si completand formularul de pe www.automatuldepremii.ro sau prin telefon la 021.206.41.43. Te poti inscrie cu maximum 5 coduri unice pe zi. Pastreaza cardul razuibil pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 noiembrie - 30 noiembrie 2009

Promotie expirata
26 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"NESCAFÉ iti ureaza Happy New Polo!"

 

Campania promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei:  01.11.2009 - 30.11.2009

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania promotionala "NESCAFÉ iti ureaza Happy New Polo!" (denumita în continuare “Campania”) este organizata de S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/5516/2001, CUI 5921650, Tel. 021/204.40.00, înregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 2168 (denumita în continuare “Organizator” sau “ Nestlé România”).

 

 

Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul în România, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. R11295365, la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificarii nr. 26 (denumita în continuare “Agentia”).

 

 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare în 24 de ore dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari.

 

Având în vedere ca aceasta campanie promotionala utilizeaza si mijloace de comunicatii electronice, mai exact SMS, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile art. 12 alin (1) din Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Campania este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania este organizata si se desfasoara în locatiile selectate de catre Organizator, semnalizate cu materiale de comunicare a Campaniei promotionale, si în care sunt amplasate automate NESCAFÉ cu revânzator (din acest tip de locatii consumatorul poate sa achizitioneze produsele participante platind personalului de vânzare din locatie si primind în schimb un jeton cu care poate achizitiona produsul de la automat sau primind direct produsul dorit de la personalul de vânzare), de pe teritoriul României, în perioada: 01.11.2009 ora 00.00 - 30.11.2009 ora 23.59, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu vârsta de minim 18 ani, împliniti pâna la data începerii Campaniei, cu domiciliul/resedinta în România, care achizitioneaza produsele participante la Campanie, în decursul derularii acesteia (01.11.2009 ora 00:00:00 - 30.11.2009 ora 23.59:59), si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, (denumite in continuare „Participanti”)

 

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice sau asociatiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate în care angajatii S.C. NESTLÉ Romania S.R.L., angajatii agentiilor implicate si/sau ai companiilor distribuitoare ale S.C. NESTLÉ România S.R.L. si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) detin participatii, functii sau în legatura cu care au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

 

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Produsele participante la prezenta Campanie sunt oricare dintre produsele comercializate la automatele NESCAFÉ, înscrise în Campanie.

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Participantii la prezenta Campanie:

 

a)         Trebuie sa achizitioneze, în perioada Campaniei (01.11.2009 ora 00:00:00 - 30.11.2009 ora 23:59:59), cel putin unul dintre produsele Nestlé participante la Campanie (conform Sectiunii 5 a prezentului Regulament Oficial) de la automatele de cafea NESCAFÉ amplasate în locatiile participante, conform Sectiunii 3;

 

b)         In momentul achizitionarii unei bauturi de la automatul NESCAFÉ, participantul trebuie sa solicite personalului de vânzare din locatia respectiva, un card (talon) razuibil ce contine un cod unic; în cadrul prezentei Campanii, un participant unic poate primi maxim 15 carduri (taloane) razuibile pe zi si se poate înregistra de maximum 15 ori/zi (indiferent de canalul de comunicare: SMS, Web, Infoline) pentru a participa la Campanie;

 

c)         Sa razuiasca cardul (talonul) primit si sa se înscrie în Campanie ( în perioada 01.11.2009 ora 00:00:00 - 30.11.2009 ora 23:59:59) trimitând codul unic prin una dintre urmatoarele modalitati:

 

1.                  Prin SMS, la numarul 1737; numarul 1737 fiind unul cu tarif normal stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul, numarul este valabil în toate retelele de telefonie mobila.

2.                  La adresa Web www.automatuldepremii.ro completând formularul special, cu datele personale (nume, prenume, telefon, email, adresa completa, numar de telefon, adresa de e-mail si data nasterii) si codul unic de pe cardul (talonul) razuibil primit; completarea acestor date este obligatorie pentru participarea la Campanie.

3.                  La Infoline 021.206.41.43 (tarif normal stabilit de retelele de telefonie fixa); participantii vor comunica operatorului datele personale (nume, prenume, adresa completa, adresa de e-mail si data nasterii) si codul unic înscriptionat pe card (talon); completarea acestor date este obligatorie pentru participarea la Campanie.

 

Mesaj prin care se solicita acordul participantilor de a colecta datele lor personale: “Pentru îmbunatatirea calitatii serviciilor oferite, precum si în scopul participarii la aceasta campanie promotionala, dar si a comunicarilor ulterioare de marketing direct, acest apel va fi înregistrat. Continuarea apelului presupune acceptul dumneavoastra."

 

d)         Participantii au sansa sa câstige instant unul dintre cele 3 premii oferite zilnic si/sau sa participe la tragerea la sorti din data 04.12.2009 pentru marele premiu constând într-un autoturism Volkswagen Polo.

 

Se vor acorda câte 3 premii instant pe zi constând într-un Aparat Foto Canon fiecare. Indiferent de modalitatea de înscriere (SMS, Web sau Infoline), sistemul electronic va desemna aleatoriu câte 3 coduri câstigatoare pe zi. In momentul în care un cod este declarat câstigator, participantul va primi imediat un mesaj SMS pe numarul de telefon mobil (daca înscrierea a fost facuta prin SMS), un mesaj în pagina de Web (daca înscrierea a fost facuta prin Web) sau, daca înscrierea a fost facuta la Infoline, participantul va fi anuntat pe loc de catre operator daca a câstigat premiul zilnic, urmând sa parcurga procedura de validare conform Regulamentului pentru a fi declarat câstigator.

 

*Participantii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis în perioada de desfasurare a Campaniei la numarul 1737 (tarif normal stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul). Un mesaj SMS poate contine un singur cod unic; SMS - urile care contin mai multe coduri unice valide vor fi înregistrate ca fiind o singura înscriere, luându-se în considerare primul cod unic din SMS.

 

Toate înscrierile corecte vor intra la tragerea la sorti din data de 04.12.2009. Codul unic poate fi înscris o singura data în Campania promotionala indiferent de modalitatea prin care este înscris (SMS, Web sau Infoline). Cardurile (taloanele) razuibile înscrise în Campanie, ce contin codul unic, trebuie pastrate pentru validare în eventualitatea câstigarii unui premiu instant sau prin tragere la sorti.

 

În cadrul prezentei Campanii, un participant unic poate câstiga câte un premiu din fiecare categorie de premii. Un participant unic este definit de acelasi numar de telefon.

 

Mesajele SMS ale Campaniei:

 

Mesaj 1: Când se trimit SMS-uri înainte de începerea promotiei:

Promotia NESCAFÉ începe la data de 1 noiembrie. Trimite codurile unice dupa aceasta data! Te asteptam cu multe premii si surprize! www.automatuldepremii.ro

 

Mesajul 2: Daca primul SMS contine un cod valid necâstigator:

Felicitari! Ai intrat în tragerea la sorti pentru un autoturism Volkswagen Polo Happy. Pastreaza cardul razuibil pentru validare. Participa în continuare!

 

Mesajul 3: Daca urmatoarele SMS-uri de la acelasi numar contin coduri valide necâstigatoare:

Ai acumulat xxx sanse pentru un autoturism Polo Happy. Pastreaza cardurile razuibile pentru validare. Mai multe coduri îti pot aduce un aparat foto Canon!

 

Mesajul 4: Daca SMS-ul contine un mesaj valid si câstigator

Felicitari! Ai câstigat un aparat foto digital Canon de la NESCAFÉ! Vei fi contactat în maximum 5 zile lucratoare. Pastreaza cardul razuibil pentru validare. 

 

Mesajul 5: Daca mesajul contine un cod invalid, numai litere sau este gol:

Cod invalid! Scrie cu atentie codul NESCAFÉ de pe cardul razuibil, format din 7 caractere alpha-numerice. Detalii pe www.automatuldepremii.ro. Succes!

 

Mesajul 6: Daca SMS-ul contine un cod sau sir de caractere numerice care a mai fost trimis în cadrul promotiei (indiferent de numarul de telefon):

Mesaj invalid! Acest cod a mai fost folosit! Te rugam înscrie un alt cod NESCAFÉ  si poti câstiga un aparat foto Canon instant. www.automatuldepremii.ro 

 

Mesajul 7: Daca SMS-ul contine mai multe coduri (valide sau invalide):

Mesaj invalid! Te rugam, trimite codurile unice NESCAFÉ pe rând: un singur cod per SMS. Mai multe coduri iti pot aduce un premiu instant si chiar un Polo Happy.

 

Mesajul 8: Când se trimit SMS-uri dupa încheierea Campaniei:

Promotia NESCAFÉ s-a încheiat la data de 30.11.2009. Iti multumim pentru participare si urmareste www.automatuldepremii.ro pentru lista câstigatorilor

 

Mesajul 9: Daca un numar de telefon unic trimite mai mult de 15 coduri / zi:

Ai atins limita maxima de coduri ce pot fi trimise într-o zi: 15. Te asteptam si mâine cu noi coduri. Un premiu instant si chiar un Polo Happy pot fi ale tale.

 

 

VALIDAREA ÎNREGISTRARILOR

 

Pentru a putea fi declarate valide, înregistrarile în Campanie trebuie sa îndeplineasca, cumulativ, în mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

 

Inscrierile prin SMS la numarul 1737:

 

           înscrierile trebuie sa se faca în perioada desfasurarii Campaniei 01.11.2009 ora 00:00:00 - 30.11.2009 ora 23:59:59;

           sa contina codul unic aflat pe cardul (talonul) razuibil primit;

           un SMS trebuie sa contina un singur cod unic;

 

Inscrierile prin Web la adresa www.automatuldepremii.ro

 

           înscrierile trebuie sa se faca în perioada desfasurarii Campaniei 01.11.2009 ora 00:00:00 - 30.11.2009 ora 23:59:59;

           formularul de înscriere trebuie sa fie completat cu urmatoarele informatii obligatorii: codul unic înscris pe cardul (talonul) razuibil, nume, prenume, numar de telefon valid, adresa de e-mail, adresa completa si data nasterii.

 

Inscrierile la Infoline la numarul 021.206.41.43:

 

           înscrierile trebuie sa se faca în perioada desfasurarii campaniei 01.11.2009 ora 00:00:00 - 30.11.2009 ora 23:59:59;

           participantii trebuie sa comunice operatorului codul unic înscris pe cardurile (taloanele) razuibile împreuna cu datele personale (nume, prenume, adresa completa, numar de telefon valid, adresa de e-mail si data nasterii);

 

Un cod unic poate fi înscris în Campanie o singura data indiferent de modalitatea de înscriere. 

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii promotionale pot fi vizualizate în tabelul urmator:

 

Tip premiu Numar premii
Valoarea individuala
(RON + TVA)
Valoarea totala
(RON + TVA)
Premiu acordat prin tragere la sorti
Autoturism Volkswagen Polo 1 43.073,59 43.073,59
Premii acordate instant
Aparat Foto Canon 90 437.48 39373.2
Total
91 - 82446.79

    

Valoarea totala bruta a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 90536.99 RON cu TVA (incluzând impozitul pe premii suportat de catre Organizator) la un curs estimat 1 euro = 4.2 ron.

 

Descrierea premiilor:

 

90 x Aparat Foto Canon PowerShot A480 Black

Zoom optic: 3.3x

Zoom digital: 4x

Tip senzor: CCD

Rezolutie senzor (Mp): 10

Procesor imagine: DIGIC III with iSAPS technology

Memorie interna: Nu

Memorie externa: SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus. 32MB Memory card supplied

Focalizare: TTL AiAF (Face Detection / 5-point), 1-point AF (fixed centre)

Distanta focala (mm): echiv. 37 ~ 122 mm

Moduri de focalizare: AiAF (Face Detection / 5-point), 1-point AF (fixed centre)

Ecran LCD: 2.5 inch TFT, approx. 115,000 dots

Blitz integrat: Da

Raza de actiune blitz: 30cm - 3.0m (W) / 2.0m (T)

Mod de lucru blitz: Auto, Manual Flash On / Off

Viteza obturator (sec): 1/60 - 1/2000 sec (factory default) 15 - 1/2000 sec (total range - varies by shooting mode)

Constructie obiectiv: 7 elements in 6 groups

Expunere: 1/60 - 1/2000 sec.

Rezolutii foto (pixeli): 3648 x 2736/ 2816 x 2112/ 2272 x 1704/ 1600 x 1200/ 640 x 480/ 3648 x 2048/

Sensibilitate ISO: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Format poze (tip fisier): JPEG

Efecte foto: My Colors (My Colors Off, Vivid, Neutral, Sepia, Black & White, Custom Color (limited))

 

1 x Autorurism Volkswagen Polo

6R12B440 Polo A05 TL.1.2/60 CP 4 usi, manuala 5 8.867,-- 10.552

 

Date tehnice:

Cilindree: 1198

Motor: 60 CP/ 44 kW, 5cutie de viteze manuala

Combustibil: B

Emisii CO2 : 128 g/Km

 

Volkswagen

Dotari standard: 3 tetiere spate, 4 incinte acustice, 4 usi cu geamuri electrice fata, Airbag sofer si pasager, Airbaguri laterale fata pentru cap si torace, Antena, Anvelope 175/70 R14, Asistent urcare panta, Bancheta spate, rabatabil nefractionat, Bare de protectie în culoarea caroseriei, Bricheta si scrumiera în consola, central, Caroserie în 4 usi, Centuri de siguranta pentru toate locurile,în fata cu reglaj pe vertical, Cheie de contact cu imobilizator electronic, Culori standard:alb(B4-candywhite) sau

 albastru(F4-meerblau), Filtru de praf / polen, folie partiala protectoare pentru transport, Geamuri fata actionate electric, Geamuri laterale si spate termoizolante în tenta verde, Închidere centralizata,  Instalatie de ventilatie în 4 trepte, Jante de otel 5Jx14, Lampa ceata spate, Literatura de bord în limba romana, Lumini de drum permanente cu intensitste redusa, Oglinda retrovizoare interioara cu sistem manual antiorbire, Oglinzi exterioare reglabile din interior, Oglinzi make-up stânga/dreapta, Prindere ISOFIX pentru 2 scaune copil, Priza în portbagaj 12V, Radio "RCD 210", roata de rezerva normala si trusa de scule, Scaun sofer cu reglaj pe vertical, Servodirectie electro-hidraulica reglabila în functie de viteza, Sistem electronic de mentinere a stabilitatii masinii inclusiv asistent urcare panta, Stergatoare parbriz/luneta cu temporizator, Tapiterie scaune "Metric" din stofa, Triunghi reflectorizant, Volan în 3 spite cu reglaj axial si vertical.  

   

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a produselor NESCAFÉ participante în Campanie, contravaloarea tarifelor normale stabilite de Posta Româna sau internet în cazul solicitarii Regulamentului Campaniei, costul trimiterii SMS-urilor pentru înregistrarea în Campanie, costul conexiunii Internet sau costul apelului la Infoline-ul Campaniei).

 

Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câstigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii.

 

Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

 

 

SECTIUNEA  8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI TRAGEREA LA SORTI

 

Tragerea la sorti pentru marele premiu al Campaniei va fi electronica si va avea loc în data de 04.12.2009 la sediul Agentiei, în prezenta unui reprezentant al acesteia, a unui reprezentant Nestlé România si a unui notar public / avocat. La tragerea la sorti vor participa doar înregistrarile valide, indiferent de modalitatea de înscriere, conform sectiunii 6.

 

Se vor extrage 3 rezerve pentru premiul constând în Autoturism Volkswagen Polo. Se va apela la rezerve în conditiile în care câstigatorul extras nu îndeplineste conditiile de validare. În cadrul prezentei Campanii, un participant unic poate câstiga un singur premiu din fiecare categorie de premii. Un participant unic este definit de acelasi numar de telefon.

 

Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, în scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv. Lista câstigatorilor validati, cuprinzând numele, prenumele si premiul câstigat va fi afisata în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data validarii tuturor câstigatorilor, pe site-urile www.promoinfo.ro si www.automatuldepremii.ro

 

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

Anuntarea    

      

1.         Marele Premiu

 

Câstigatorul marelui premiu va fi anuntat telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului în legatura cu premiul câstigat si procedura de validare, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii. Reprezentantii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câstigator apelând numarul de mobil de maximum 5 ori, in 5 zile diferite, în intervale orare diferite (în intervalul orar 9.00 – 18.00). Daca, din motive independente de vointa Organizatorului, câstigatorul nu poate fi contactat de catre Organizator în conditiile stabilite (are telefonul închis sau nu raspunde la nici unul dintre cele 5 apeluri), se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase. Procedura de anuntare a rezervelor este aceeasi cu procedura de anuntare a câstigatorului. In cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate, premiul nu se mai acorda si va ramâne în proprietatea Organizatorului.

 

In cazul în care codul câstigator a fost înscris în Campanie prin SMS, va fi considerata câstigatoare la Campanie persoana care raspunde la telefonul mobil în momentul anuntarii, confirma participarea la Campanie si poate parcurge procedura de validare conform conditiilor din Regulament. Odata cu anuntarea, Reprezentantii Organizatorului vor colecta datele complete ale câstigatorilor (nume, prenume, adresa completa, adresa de e-mail si vârsta). 

 

În cazul în care codul a fost înscris prin Infoline sau Web va fi considerata câstigatoare persoana a caror date personale au fost completate în formularul de înscriere de pe site-ul www.automatuldepremii.ro sau date care au fost furnizate operatorului de la Infoline-ul campaniei.

 

2.         Premiile instant

 

În cazul înscrierii prin SMS sau Web câstigatorii premiilor zilnice vor fi contactati de catre un Reprezentant al Organizatorului  în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii mesajului câstigator, pentru a fi informati în legatura cu premiul câstigat si procedura de validare. Participantii desemnati câstigatori vor fi apelati la numarul de telefon cu care s-au înscris în Campanie. Reprezentantii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câstigator apelând numarul de mobil de maximum 5 ori, în 5 zile diferite, în intervale orare diferite (în intervalul orar 9.00 – 18.00).

 

In cazul în care codul câstigator a fost înscris în Campanie prin SMS, va fi considerata câstigatoare la Campanie persoana care raspunde la telefonul mobil în momentul anuntarii, confirma participarea la Campanie si poate parcurge procedura de validare conform conditiilor din Regulament. Odata cu anuntarea, Reprezentantii Organizatorului vor colecta datele complete ale câstigatorilor (nume, prenume, adresa completa, adresa de e-mail si vârsta). 

 

În cazul în care codul a fost înscris prin Infoline câstigatorii vor fi anuntati în momentul înscrierii de catre operatorul Infoline în legatura cu premiul câstigat si procedura de validare.

 

Daca unul dintre câstigatorii premiilor zilnice nu poate fi contactat de catre Organizator în termenul specificat în Regulament, premiul va fi acordat participantului care s-a înscris în momentul imediat urmator dupa înscrierea declarata câstigatoare. Procedura de anuntare a participantului înscris în momentul imediat urmator este aceeasi cu procedura de anuntare a câstigatorului. Daca nici un participant din ziua respectiva, în ordinea în care s-au înscris, indiferent de modalitatea de înscriere, nu va putea fi contactat în termenul specificat în Regulament, premiul nu se mai acorda si va ramâne în proprietatea Organizatorului.

 

 

Validarea

 

1.         Marele Premiu

 

Pentru a fi validat, câstigatorul marelui premiu trebuie sa trimita o copie dupa un document de identitate valid si o copie a cardului (talonului) razuibil ce contine codul unic extras câstigator, în termen de maxim 5 zile calendaristice, de la data anuntarii, prin una din urmatoarele metode:

 

            - prin fax, la numarul 021.204.65.65. Faxul trebuie sa contina o copie dupa documentul de indentitate valid, copia cardului (talonului) razuibil, numele Campaniei, numele, prenumele, adresa participantului si numarul de telefon;

 

            - prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro. Copia dupa un document de identitate valid si copia cardului (talonului) razuibil trebuie scanate în format .jpg sau .pdf si atasate, subiectul e-mailului trebuie sa fie numele Campaniei, iar în corpul e-mailului trebuie scrise datele cu caracter personal ale câstigatorului (nume, prenume adresa completa si numarul de telefon).

 

Pentru ca un câstigator sa fie declarat valid:

 

           Codul unic, înscris pe cardul (talonul) razuibil prezentat pentru validare trebuie sa coincida neechivoc cu numarul codului unic înscris în Campanie prin SMS, Web sau Infoline.

           Datele transmise în momentul înregistrarii prin Infoline sau Web sau datele transmise în momentul anuntarii câstigatorilor în cazul înscrierii prin SMS trebuie sa coincida neechivoc cu datele din documentul de indentitate.

 

Câstigatorul marelui premiu trebuie sa trimita si copia buletinului/cartii de identitate pentru îndeplinirea formalitatilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câstigate din premii. Câstigatorul extras, care din orice motiv nu trimite documentele de validare în conditiile descrise de Regulament va fi invalidat si se va apela la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase, urmând ca si acestea sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa având un numar de zile egal cu cel de validare a câstigatorului extras. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire în bani sau alte beneficii potentialilor câstigatori care nu respecta sau nu întrunesc întocmai cerintele Regulamentului. In cazul în care rezervele nu vor putea îndeplinii conditiile de validare, premiul nu se mai acorda si va ramâne în proprietatea Organizatorului.

 

3.         Premiile instant

 

Pentru a fi validati, câstigatorii premiilor zilnice, constând în Aparate Foto Canon, trebuie sa furnizeze, în momentul în care vor fi contactati telefonic si anuntati asupra premiul câstigat de catre Reprezentantul Organizatorului, numele si prenumele (în cazul în care înscrierea a fost facuta prin SMS) si adresa completa, pentru a putea expedia premiul câstigat.

 

De asemenea, indiferent de modalitatea de înscriere in campanie, participantul trebuie sa trimita pentru validare, în termen de 5 zile calendaristice de la data anuntarii de catre un Reprezentant al Organizatorului, o copie a cardului (talonului) razuibil ce contine codul unic desemnat câstigator prin urmatoarele metode:

 

             - prin fax, la numarul 021.204.65.65. Faxul trebuie sa contina copia cardului (talonului) razuibil ce contine codul unic desemnat câstigator, numele Campaniei, numele, prenumele, adresa completa a participantului si numarul de telefon, scrise pe cardul (talonul) razuibil de catre participant.

 

             - prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro. Copia cardului (talonului) razuibil ce contine codul unic desemnat câstigator trebuie scanata în format .jpg sau .pdf si atasat/a, subiectul e-mail-ului trebuie sa fie numele Campaniei, iar în corpul e-mail-ului trebuie scrise datele cu caracter personal ale câstigatorului (nume, prenume, adresa completa si numarul de telefon).

 

Participantii care nu vor trimite o copie a cardului (talonului) promotional ce contine codul unic câstigator, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data anuntarii, nu vor fi validati.

 

Pentru ca un câstigator sa fie declarat valid:

 

           Codul unic, înscris pe cardul (talonul) razuibil prezentat pentru validare trebuie sa coincida neechivoc cu numarul codului unic înscris în Campanie prin SMS, Web sau Infoline.

           Datele transmise în momentul înregistrarii prin Infoline sau Web sa coincida neechivoc cu  datele transmise în momentul anuntarii câstigatorilor;

 

Organizatorul nu va acorda nici o despagubire în bani sau alte beneficii potentialilor câstigatori care nu respecta sau nu întrunesc întocmai cerintele Regulamentului.

 

Daca unul dintre câstigatorii premiilor zilnice va fi invalidat premiul va fi acordat participantului care s-a înscris în momentul imediat urmator dupa înscrierea declarata câstigatoare. Procedura de validare a participantului înscris în momentul imediat urmator este aceeasi cu procedura de validare a câstigatorului. Daca nici un participant din ziua respectiva, indiferent de modalitatea de înscriere, nu va putea fi validat în termenul specificat în Regulament, premiul nu se mai acorda si va ramâne în proprietatea Organizatorului.

 

 

Acordarea premiilor

 

1.         Marele Premiu

 

Marele premiu – Autoturism Volkswagen POLO, va putea fi ridicat de catre Participantul câstigator la data si de la adresa care îi va fi comunicata telefonic. În momentul ridicarii premiului, Participantul câstigator trebuie sa prezinte talonul (cardul) razuibil, în original, ce contine codul unic extras câstigator în original si documentul de identitate în copie si original. Daca nu se respecta termenul stabilit de catre Organizator, câstigatorul în cauza pierde orice drept asupra premiului, apelându-se la rezerva. Procedura de validare a rezervei este aceeasi cu procedura de validare a câstigatorului.

 

Autoturismul va fi livrat înmatriculat provizoriu, având asigurare CASCO si RCA strict pentru perioada de înmatriculare provizorie (30 de zile). Odata cu predarea premiului, Organizatorul va înmâna câstigatorului urmatoarele documente: cartea de identitate a masinii, autorizatia de circulatie provizorie, copia asigurarii RCA, manualul tehnic al masinii si registrul de service. Îndeplinirea formalitatilor de înmatriculare definitiva, toate taxele si impozitele presupuse de aceasta precum si plata asigurarilor dupa înmatricularea definitiva intra în responsabilitatea câstigatorului. Organizatorul nu are nici o obligatie de plata sau de orice alta natura din momentul predarii premiului catre câstigator în conditiile Regulamentului.

 

4.         Premiile Instant

 

Premiile constând în Aparate Foto Canon, vor fi trimise câstigatorilor prin curier, la adresa specificata de acestia, în termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii. Predarea premiilor de catre curier se va face doar catre câstigatorii validati si publicati, dupa prezentarea documentului de identitate în original si semnarea procesului-verbal de predare-primire a premiului.

 

 

SECTIUNEA 10. CARDURI (TALOANE) RAZUIBILE NECORESPUNZATOARE

 

Cardurile (taloanele) razuibile care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate în promotie nu îsi asuma nici o raspundere pentru cardurile (taloanele) razuibile necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate), sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de cardurile (taloane) razuibile care nu întrunesc toate conditiile prevazute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

 

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

 

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

 

Organizatorul Campaniei va acorda premii Participantilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada achizitionarii produselor participante la Campanie, prin cardul (talonul) razuibil ce contine codul unic.

 

În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu aceasta.

 

Organizatorul nu are nici o obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâstigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

 

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:

 

·                    pierderile, întârzierile sau întreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS si Internet,  generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

 

·                    situatiile în care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantii la campanie;

 

·                    situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi cod unic de pe cardurile (taloanele) razuibile; în acest caz va fi validat câstigator acel participant care face dovada cardului (talonului) razuibil în original;

 

·                    eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul scurt al campaniei;

 

·                    calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în aceasta Campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu în cadrul acestei Campanii va remedia orice defect în termenii si conditiile stipulate în certificatele de garantie.

 

Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, cod unic gresit) si care nu îndeplinesc conditiile de validare mentionate în prezentul Regulament.

 

Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs. Încercarea de frauda, precum înscrierea aceleiasi persoane folosind numere de telefon diferite vor rezulta în descalificarea respectivului consumator si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

SECTIUNEA 12. MINORII SI PERSOANELE AFLATE IN IMPOSIBILITATE FIZICA DE A SE DEPLASA

 

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani) nu are dreptul de a participa in campanie. In cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prin intermediul tutorelui sau legal, prezentând dovada care atesta calitatea de tutore legal. 

 

In cazul în care câstigatorul Marelui Premiu acordat în aceasta Campanie se afla în imposibilitate fizica de a se deplasa, predarea acestuia se poate face catre o persoana imputernicita de catre câstigator numai în baza unei procuri autentificate de catre un Notar Public. Aceasta procura autentificata va împuternici reprezentantul câstigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana împuternicita în acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

 

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor persoanelor aici indicate, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de aceasta.

 

 

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Organizatorul, în vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 2168.

 

Toate datele personale primite în  cadrul acestei Campanii devin proprietatea Organizatorului. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.  Numele si prenumele câstigatorilor si premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 211/2008.

           

Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lor. Câstigatorii nu vor fi obligati sa îsi exprime acest acord, acest lucru ramânând la libera lor alegere. In cazul în care câstigatorii vor dori sa îsi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

 

Prin simpla participare la Campanie, Participantii îsi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre în baza de date a Organizatorului, în vederea validarii, atribuirii premiilor si îndeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc în acest sens bifând casuta “Da” de pe materialele publicitare respective, corespunzatoare întrebarii “Doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile sau promotiile oferite de Nestlé România?” Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, in conformitate cu Lega 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare(art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

           

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care îi vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Nestlé Romania SRL, cu sediul în Iride Bussines Park, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9 - 9 A, sector 2, Bucuresti, Romania, în atentia Serviciul Consumatorului.

 

 

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispozitiile Codului Fiscal legea 571/2003 cu modificarile in vigoare.

Organizatorul va depune declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile pentru care are obligatia sa retina la sursa impozitul. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli ce deriva din câstigarea Premiilor cad în sarcina exclusiva a câstigatorului.

Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant în legatura cu aceasta Campanie.

 

 

SECTIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

 

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

 

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. În cazul în care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

 

SECTIUNEA 16. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din România.

 

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladirea IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti România, în atentia Serviciul Consumatorului, în termen de maxim 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei câstigatorilor pe site-urile www.promoinfo.ro si www.automatuldepremii.ro. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.

 

 

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL  OFICIAL

 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil în mod  gratuit oricarui solicitant la adresa S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti, România, la Infoline 08008637853 (linie telefonica gratuita accesibila numai din reteaua Romtelecom, de luni pâna vineri între orele 09:00 – 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale), la contact.nestle@ro.Nestle.com pe site-urile www.promoinfo.ro si www.automatuldepremii.ro, la Infoline 021.206.41.43 sau la Mercury360 Communications, cu sediul în B-dul Dimitrie Pompei, nr 9-9 A, Sector 2, Bucuresti, în atentia Departamentului de Marketing Direct.

 

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator cu cel putin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificarilor, anuntul va fi facut în magazinele  participante la promotie si pe site-urile www.promoinfo.ro si www.automatuldepremii.ro.

 

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si a fost semnat în 5 exemplare originale, astazi _____/_____/_____data autentificarii de catre Notarul Public.

Nu avem elemente multimedia.
Sorin (Caransebes) in 05 noiembrie 2009, 19:30
Buna promotia cu premii atractive dar pacat ca nu pot participa si cei din orasele mici pentru ca nu sint asemenea automate,pe viitor v-as sugera sa puneti cardurile in pachetele de cafea pentru a putea participa toti consumatorii .Va doresc numai bine si cit mai multe promotii
Chiriuc (bucuresti) in 05 noiembrie 2009, 20:20
buna seara.ati putea intreba organizatorii unde sunt amplasate aceste aparate, in ce magazine din bucuresti?multumesc
Moderator 1 (Infopromotii) in 06 noiembrie 2009, 16:03
Dragii nostri, am primit raspunsurile organizatorilor pentru voi:

Pentru Sorin (Caransebes):
"Buna ziua,
in Caransebes sunt amplasate astfel de automate in trei locatii. Produsele participante la aceasta promotie sunt oricare dintre produsele comercializate la automatele NESCAFÉ înscrise în campanie si nu au legatura cu pachetele de cafea ci sunt bauturi deja preparate."

Pentru Chiriuc (Bucuresti):
"Buna ziua,
aceste aparate sunt amplasate in locatiile marcate cu materiale de comunicare a campaniei promotionale. In Bucuresti sunt peste 1.500 de locatii inscrise in aceasta campanie."

Spor la premii tuturor!
Cipri (IS) in 06 noiembrie 2009, 22:08
super tare dupa 5 zile gasesc un magazin in iasi avea afisat la intrare bucuros intru si in acel moment erau cei de la nescafe puneau cafea schimbau apa...etc astept putin si dupa plecarea lor iau un produs si ca sa aflu de la domnisoara din magazin ca nu mai au taloane o intrebare pt organizatori cum pot verifica ei daca potesntialul castigator nu lucreaza sau nu este ruda , prieten cu cineva care AR TREBUI sa distribuie taloane adevaratilor cumparatori inafara de acea declaratie pe propie raspundere ca acel castigator nu lucreaza sau nu are rude pana la gradul x care e asociat cu nestle sau ca nu are un prieten care il aprovizioneaza cu taloane.... sincer client fidel - cei de la nestle pot confirma am ramas cu un gust amar desi am mai cumparat un pliculet de zahar dar si el amar ca asa e in romania cand costa jumatate de cafea
() in 08 noiembrie 2009, 11:36
Eu in BRAILA am gasit magazine participante, sanse mici dar asta este...
MARIUS (BUZAU LASTUNULUI NR 79) in 08 noiembrie 2009, 15:02
BUNA PROMOTIE AM TRIMIS SI EU NISTE CODURI PANA ACUMA SUNT CONSUMATOR DE CAFEA DE LA NESCAFE E TOTUL E OK!MULTUMIM CA ATI PUS NISTE PREMI IN JOC SI SPER SA CASTIG SI EU CEVA - MARIUS DIN BZ!!MULTUMIM
Sorin (Caransebes) in 08 noiembrie 2009, 17:31
Buna ziua deranjej din nou pentru ca a-ti omis sa i-mi spuneti locatiile unde sint amplasate automatele pentru ca vreau sa particip la promotie .Va doresc o zi buna
() in 09 noiembrie 2009, 15:07
Sunt foarte curios cum va arata (stratul argintiu este extrem de tenace, putand duce la deteriorarea codului) o imagine a talonului (scanata sau faxata) avand in vedere combinatia negru pe grena, greu lizibila inclusiv cu lupa. Nu s-ar putea folosi alta metoda (ex. prezentarea la sediul organizatorului cu talonul si B.I./C.I.)? Apropos, la ce foloseste rubrica "Mesaj" de pe site-ul promotiei ?
Chiriuc (bucuresti) in 09 noiembrie 2009, 19:36
Eu zic ca prima data sa te sune astia ca ai castigat masina, si dupa aceea sa/ti faci probl.in ceea ce priveste transmiterea codului iesit castigator... :-))
() in 10 noiembrie 2009, 12:27
Pentru Chiriuc. Daca citeai regulamentul, vedeai ca, pentru masina, te prezinti la firma cu talonul. Adica acolo este "face to face"... :-))))))))))))))))))
I (Constanta) in 11 noiembrie 2009, 13:14
Nu particip niciodata la promotiile care se bazeaza pe principiul talonului oferit de vanzator. Fraudele sunt la ele acasa in acest context : vanzatorii nu ofera taloanele decat celor care stiu despre promotie si il cer expres, taloanele corespunzatoare nestiutorilor le baga in buzunar si apoi le "distribuie" prietenilor (familiile lor nu au dreptul la participare). In plus, nu exista un control strict al taloanelor ramase nedistribuite dupa incheierea promotiilor si acestea ajung sa aiba acelasi "fericit" sfarsit, adica vor fi completate de anturajul celor care au acces la ele. In opinia mea, aceasta este cea mai proasta modalitate de a oferi premii, daca luam drept criteriu corectitudinea si posibilitatea de control a potentialelor fraude, depasind-o chiar si pe cea cu codurile inscriptionate la vedere despre care stim cu totii ce fraude intermediaza...Totusi, le doresc, desigur, bafta celor care doresc sa participe.
() in 14 noiembrie 2009, 00:39
Am pus si eu niste intrebari (vezi mai sus), dar moderatorii nu se ingramadesc sa raspunda. Sau, nu gasesc raspunsuri ??????????
Moderator 1 (Infopromotii) in 14 noiembrie 2009, 16:55
Salut, Stefan! Nu ti-am raspuns, pentru ca intrebarile tale sunau retoric. Ai spus ca esti curios sa vezi cum arata un cupon scanat; cu ce te-am putea ajuta? In legatura cu rubrica de "mesaj" de pe site, aceasta foloseste - dupa cum ii arata si numele - la expedierea unui mesaj catre organizatori. Daca ai vrut sa ne comunici sau sa ne intrebi altceva, te rugam sa fii mai explicit.
Weekend placut si mult succes la premii!
() in 14 noiembrie 2009, 20:28
Dl. Moderator, am presupus ca organizatorul are bunavointa sa verifice ipoteza mea ("intrebari retorice") si sa se convinga ca am dreptate si, eventual, sa gaseasca o solutie. Despre rubrica "Mesaj" am intrebat pentru ca acolo am expus cam aceleasi probleme (cu mult timp inainte de a scrie pe Infopromotii si nu s-a intamplat nimic (nici macar un raspuns de complezenta). Multumesc pentru raspuns.
Moderator 1 (Infopromotii) in 14 noiembrie 2009, 22:17
Salut, Stefan! In cazul in care taloanele scanate vor fi ilizibile, suntem siguri ca organizatorii vor gasi o solutie. In plus, chiar si pentru un utilizator ocazional al scanner-ului exista setari care sa mareasca in asa masura contrastul incat codul sa fie lizibil. Noi nu am vazut taloanele, asa ca este doar o presupunere.
Vom transmite luni organizatorilor o intrebare din partea ta, pe care o vom formula astfel: "Codul e scris cu negru pe fundal grena; ce se intampla daca in imaginea trimisa pe fax sau mail acesta nu este lizibil?".
Daca mai ai si alte intrebari pentru organizatori, le asteptam aici, pana luni de dimineata, pentru a le include in aceeasi semnalare.
Weekend placut in continuare!
Moderator 1 (Infopromotii) in 19 noiembrie 2009, 16:20
Draga Stefan (Bucuresti), dupa cum te-am anuntat, i-am instiintat pe organizatori despre comentariul tau si ne-au transmis ca s-au validat pana acum 36 de castigatori si nu au fost probleme legate de lizibilitatea taloanelor razuite. Asadar, poti participa cu toata increderea. Iti dorim mult succes la premii.
() in 19 noiembrie 2009, 17:41
MULTUMESC.
() in 21 noiembrie 2009, 19:01
Felicitari Organizatorulor !!!!!!!!!! Ultimele taloane "se razuie singure" si se codul se vede de la o posta. Bravo !!!
Vasile-Teofil (Tarnaveni) in 21 noiembrie 2009, 21:13
bun a am o intrebare va rog,CUM pot trinite si eu 2-3 coduri.snt logat, si p site-ul www.automatuldepremii.ro nu pot intra va multumesc !!!
Daniela (Galati) in 21 noiembrie 2009, 22:50
De 3 ANI tot consum produsul NESCAFE!Fie de la automatele de cafea fie acasa cand sunt libera!Mi-as dori,ca premiu de fidelitate :) sa primesc si eu unul dintre premii!
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 noiembrie 2009, 10:45
Salut, Stefan! Nu am inteles prea bine cum se intampla ca taloanele sa se razuiasca singure, dar am transmis organizatorilor mesajul tau. Ce ai vrut sa spui, de fapt? Stratul argintiu este subtire, sau ai banuieli ca altcineva a razuit codul inaintea ta?

Salut, Vasile-Teofil! La o verificare scurta, site-ul functioneaza corect, insa nimeni din echipa noastra nu are cont de membru, asa ca am transmis organizatorilor mesajul tau si vom reveni in scurt timp cu raspunsul lor pentru tine.

Draga Daniela, suntem convinsi ca organizatorii vor fi bucurosi sa auda ca esti o consumatoare atat de fidela a produselor lor, insa premiile acestei campanii se acorda numai in conformitate cu prevederile regulamentului. Iti recomandam sa fii in continuare la fel de fidela produselor Nescafe si sa te inscrii in aceasta promotie; s-ar putea sa castigi!
() in 23 noiembrie 2009, 12:37
Vreau sa spun ca stratul este mai maleabil si mai ductil si se curata mai usor de pe talon (fara sa deterioreze codul !!!!!!!!).
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 noiembrie 2009, 17:25
Dragii nostri, am primit raspunsurile organizatorilor pentru voi:

Pentru Stefan (Bucuresti): Daca accidental codul este vizibil puteti sa cereti in momentul achizitiei de la locatie, pe loc, inlocuirea cardului cu un alt card razuibil.

Pentru Vasile-Teofil (Tarnaveni): Daca intampinati dificulatati la logare, cel mai bine este sa sunati la infoline 021.206.41.43 (numar cu tarif normal valabil in atiorice retea de telefonie mobila si fixa de luni pana vineri, intre orele 9:00 - 18:00) unde veti primi ajutor.

Pentru Daniela (Galati): Va felicitam pentru alegerea facuta si pentru fidelitate. Suntem convinsi ca de fiecare data cand ati ales NESCAFE, v-ati bucurat de savoarea si calitatea NESCAFE. Conform regulamentului acestei promotii, pentru a castiga unul dintre premii, trebuie sa trimiteti codul unic prin SMS la 1737 (SMS cu tarif normal in orice retea de telefonie mobila) sau sa-l inscriti gratuit pe www.automatuldepremii.ro ori la infoline 021.206.41.43 (numar cu tarif normal valabil in atiorice retea de telefonie mobila si fixa de luni pana vineri, intre orele 9:00 - 18:00). Cel putin 18 camere foto si un Volkswagen Polo isi asteapta castigatorii.

Succes la premii!
eugenia (tecuci) in 29 noiembrie 2009, 12:41
O intrebare am si eu:la Tecuci ,locatia unde este automat nescafe,nu dau taloane,sub pretext ca nu au primit.Este posibil? Multumesc!
Moderator 1 (Infopromotii) in 30 noiembrie 2009, 11:41
Salut, Eugenia! Ii intrebam pe organizatori si revenim in curand cu raspunsul lor.
Moderator 1 (Infopromotii) in 30 noiembrie 2009, 18:22
Draga Eugenia, organizatorii ne-au transmis pentru tine urmatorul raspuns:

"Campania este organizata si se desfasoara în locatiile selectate de catre Organizator, semnalizate cu materiale de comunicare a Campaniei promotionale, si in care sunt amplasate automate NESCAFE cu revanzator (din acest tip de locatii consumatorul poate sa achizitioneze produsele participante platind personalului de vanzare din locatie si primind în schimb un jeton cu care poate achizitiona produsul de la automat sau primind direct produsul dorit de la personalul de vanzare)."

Este posibil, asadar, ca locatia indicata de tine sa nu fie printre cele participante.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "NESCAFE iti ureaza Happy New Polo!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: NESCAFE iti ureaza Happy New Polo!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media