CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Myria Educational - Inveti si te joci in acelasi timp

promotie concurs Myria

Premii prin tragere la sorti: 3 x excursie pentru intreaga familie intr-una din locatiile: Delta Dunarii, Nordul Moldovei, Apuseni.

Cumpara unul dintre produsele participante din orice magazin Altex, Media Galaxy sau Digit'up si completeaza integral talonul de participare cu datele tale personale. Introdu-l in urna special amenajata si pastreaza factura pentru validare.

Perioada promoţiei: 22 aprilie - 31 iulie 2008

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul oficial al campaniei promotionale

“Myria Educational 2008- Inveti si te joci in acelasi timp”

22 aprilie – 31 iulie 2008

 

 

 

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

Organizatorii campaniei promotionale “Myria Educational 2008 - Inveti si te joci in acelasi timp” (denumita in continuare “Promotia”) sunt:

- ALTEX ROMANIA SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Poligrafiei, Nr. 1

- Microsoft Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Lascar Catargiu, Nr.47-53

- Create Direct SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Dumitru Zosima, Nr.105

Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la campania promotionala.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt.

 

 

ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A PROMOTIEI

 

Campania promotionala “Myria Educational 2008 - Inveti si te joci in acelasi timp” (va fi organizata si se va desfasura in perioada 22 aprilie – 31 iulie 2008  (”Durata Promotiei”), in toate magazinele din retelele Altex, Media Galaxy si Digital.

 

 

 

Marcile si produsele participante la Promotie (denumite in cele ce urmeaza ”Produsele Participante”) sunt urmatoarele:

1.

2.

 

 

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La Promotie are dreptul sa participe orice persoana fizica, inclusiv cetatenii straini din Romania, exceptie facand angajatii Organizatorilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si desfasurarea campaniei promotionale, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la aceasta campanie promotionala are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei care indeplineste conditiile impuse de Regulament, urmand ca taloanele introduse in urna ce au inscriptionate numele mai multor persoane sa fie anulate.

 

 

ART. 5. MODUL DE DESFASURARE A PROMOTIEI

 

Promotia se desfasoara in perioada 22 aprilie – 31 iulie 2008  si are urmatorul mecansim de participare:

 

Pentru a participa la aceasta Promotie, cumparatorii trebuie sa achizitioneze pe durata Promotiei unul din cele 2(doua) modele de computere: Myria eCreativ 6+ sau Myria eCreativ 10+ si sa completeze talonul pe care il introduc apoi in urna special amenajata in magazin. Pe talon se vor completa urmatoarele date: nume si prenume, telefon fix si mobil, adresa, data nasterii, e-mail, seria si numarul facturii, produsul achizitionat, semnatura. Prin tragere la sorti se vor oferi  3 excursii de 3 zile pentru 4 persoane (maxim 2 adulti si maxim 2 copii).

Premiile vor fi oferite lunar prin tragere la sorti.

 

 

ART. 6. CONDITII DE VALIDARE

 

Pentru ca un talon sa fie considerat valid trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a) Vor participa toate taloanele introduse in urnele din magazinele participante;

b) Persoanele care participa la Promotie trebuie sa indeplineasca toate conditiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;

c) Talonul trebuie sa fie introdus in urna pana la data de 31 iulie 2008 inclusiv;

d) Talonul trebuie sa contina urmatoarele informatii referitoare la participanti: nume si prenume, telefon fix si mobil, adresa, data nasterii, e-mail, seria si numarul facturii, produsul achizitionat, semnatura, dintre care nume, prenume, telefon, data nasterii, seria si numarul facturii, produs achizitionat si semnatura sunt obligatorii.

 

 

ART. 7. PREMIILE PROMOTIEI

 

In cadrul Promotiei se vor acorda prin tragere la sorti 3 premii, fiecare constand in cate o excursie in valoare de 2163.3 RON (net).

Valoarea totala a premiilor oferite la aceasta promotie este de 6489.9 RON (net).

 

 

ART. 8. TRAGEREA LA SORTI SI ACORDAREA PREMIILOR

 

Tragerile la sorti vor avea loc astfel:

- Pe data de 16.06.2008 va avea loc tragerea la sorti pentru o excursie in valoare de 2163.3 RON. In tragerea la sorti vor intra toate taloanele valide introduse in urna in perioada22.04.2008-31.05.2008

- Pe data de 15.07.2008 va avea loc tragerea la sorti pentru o excursie in valoare de 2163.3 RON. In tragerea la sorti vor intra toate taloanele valide introduse in urna in perioada 10.04.2008-30.06.2008

- Pe data de 15.08.2008 va avea loc tragerea la sorti pentru o excursie in valoare de 2163.3 RON. In tragerea la sorti vor intra toate taloanele valide introduse in urna in perioada 10.04.2008-31.07.2008

In cadrul fiecarei trageri la sorti vor fi extrase si 5 rezerve. In cazul in care castigatorul nu va putea fi contactat in cele 3 zile urmatoare tragerii la sorti, se va trimite o notificare prin posta, urmand ca in termen de 7 zile de la expedierea scrisorii, castigatorul sa contacteze Organizatorul. Daca si acest termen este depasit, castigatorul va fi invalidat si va fi contactata prima rezerva extrasa. Ciclul se repeta pana la validarea unui castigator.

In tragerile la sorti vor intra toate taloanele valide introduse in urna de la inceputul Promotiei pana la datele specificate mai sus corespunzatoare fiecarei trageri la sorti. Numele castigatorilor prin tragere la sorti, precum si premiile acordate vor fi facute publice pe www.altex.ro si www.myria.ro in maxim 15 zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti. Un talon deja declarat castigator prin tragere la sorti nu mai intra in urmatoarea tragere la sorti!

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in caz de necesitate datele tragerilor la sorti, cu notificare prealabila, pastrand numarul si valoarea premiilor anuntate initial.

Tragerea la sorti si acordarea premiilor se va face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte cate un reprezentat al Organizatorilor Promotiei si un notar public ales de Organizator.

Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi anuntati personal, telefonic, in maxim 3 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. In cazul in care un castigator nu poate fi anuntat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/gresite), Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

Castigatorii vor putea intra in posesia premiilor oferite prin tragere la sorti in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data anuntarii premiului castigat.

 

Pentru a intra in posesia premiului castigatorul trebuie sa faca dovada achizitiei prezentand factura fiscala pe baza careia s-a achzitionat produsul, date care trebuie sa corespunda cu cele inscrise pe talonul introdus in urna.

 

 

Art. 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

 

Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau in alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.

 

 

Art. 10. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 

Art. 11. REGULAMENTUL PROMOTIEI

 

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe web-site-ul  www.altex.ro, www.mediagalaxy.ro, www.myria.ro.

 

 

Art. 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Prin introducerea in urna a cupoanelor Promotiei, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora.

Participarea la Promotie implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea Promotiei si a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Str. Lascar Catargiu, Nr.47, sector 1, Bucuresti

- dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

- dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

c) notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

- dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, Persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.

 

 

Art. 13. INCETAREA PROMOTIEI

 

Prezenta Promotie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora, conform legislatiei in vigoare, sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

 

 

Art. 14. DIVERSE

 

In situatia in care vor fi extrasi castigatori, participantii vor fi rugati sa semneze un acord cu privire la folosirea imaginii, numelui, adresei (orasul de resedinta si judetul) si a premiului castigat, in scopuri publicitare , fara alte obligatii sau plati. Pentru alte date cu caracter personal, precum adresa si imaginea castigatorilor, Organizatorul va solicita persoanei vizate consimtamantul liber pe care aceasta si-l poate retrage in orice moment, fara sa sufere prejudicii. Taloanele primite devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui talon participant, decizia comisiei este definitiva.

Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra taloanelor sau continutului acestora.

Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- taloanele deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

- taloanele introduse in urna dupa data de 31 iulie 2008;

- taloanele pierdute sau pentru orice alte probleme cauzate de serviciile de curierat;

- taloanele introduse in alta urna decat cea din magazinele participante

 

Contestatiile se depun in termen de 7 zile lucratoare de la data extragerii la sediul CREATE DIRECT la adresa Str. Dumitru Zosima, Nr.105 in atentia drei. Simona Radu. 

In ipoteza in care decizia Comisiei va fi in sensul admiterii contestatiei, procedura de tragere la sorti va fi reluata la o data ce va fi facuta publica in cel mai scurt timp de la admiterea contestatiei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Promotiei si va face public acest lucru.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Myria Educational - Inveti si te joci in acelasi timp"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Myria Educational - Inveti si te joci in acelasi timp

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media