CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Mmmplac inghetatele norocoase Nestle!

Mmmplac inghetatele norocoase Nestle

Premii prin tragere la sorti: 1 x 30.000 RON; 11 x 3.000 RON; 770 x 300 RON.

Cumpara cel putin un produs participant si solicita de la punctul de vanzare cardul razuibil cu cod promotional (8 caractere alfanumerice). Inscrie codul pe www.inghetatenorocoase.ro sau trimite-l prin SMS la 1772 (tarif normal in retelele Cosmote, Orange, Vodafone). Pastreaza cardul pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 iunie - 16 august 2012

Documente conexe

Promotie expirata
2 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Citeste si Actul aditional 1!

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Mmmplac inghetatele norocoase Nestle!

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI
1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Mmmplac inghetatele norocoase Nestle!” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. NESTLE ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str George Constantinescu, Nr. 3, Sc. A, Et. 7, Sector 2, cod postal: 020339, RO8184502, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168, denumita in continuare "Organizatorul" sau "Nestle Romania". Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul”).
1.2. Regulamentul este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din România prin afisarea pe site-ul web www.inghetatenorocoase.ro, fiind de asemenea disponibil oricarei persoane sunand gratuit la numarul 08008637853 de luni pana vineri in intervalul orara 09:00-17:00, la numarul cu tarif normal 021.528.1772, între orele 9:00 – 18.00, de luni pâna vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe întreaga durata a Campaniei, sau trimitând o solicitare scrisa la sediul Organizatorului mentionat la art. 1.1.
1.3. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Orice modificari ulterioare vor fi afisate pe site-ul de web www.inghetatenorocoase.ro si vor fi disponibile la infoline-ul campaniei.
1.4. Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in locatiile marcate cu insemnele promotionale prin intermediul agentiilor de implementare:
S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Ernest Brosteanu nr 33, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, C.U.I. RO25946293, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 12320, in calitate de reprezentant al Organizatorului pentru realizarea si operarea mecanismului campaniei si procesarea bazei de date, numita in cele ce urmeaza “Agentia SMS”;
 S.C. MRM PARTENERI S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. Jules Michelet nr 18 sector 1; nr. de ordine in Registrul Comertului J40/4017/2003, cod unic de inregistrare 15300138, atribut fiscal RO, cod IBAN: RO61INGB0001008165078910, ING Bank – Sucursala Bucuresti, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 17121 in calitate de reprezentant al Organizatorului pentru realizarea si operarea site-ului de web www.inghetatenorocoase.ro, numita in continuare “Agentia Online”.
1.5. Campania promotionala se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in locatiile marcate cu insemnele promotionale care vor contine logo-ul Nestle, denumirea Campaniei promotionale precum si cu versiunea scurta a Regulamentului de participare.

SECTIUNEA 3. PERIOADA CAMPANIEI
Campania se va desfasura in intervalul calendaristic 01 Iunie 2012, ora 00:00:00, ora Romaniei, si 16 august 2012, ora 23:59:59, ora Romaniei (numit in continuare „Perioada Campaniei”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
4.1. Produsele participante la Campanie sunt:

PRODUS

GRAMAJ:

ALOMA Cocoa with Choco Pieces

660 ml/ 330 gr

ALOMA Vanilla with Strawberrry

660 ml/ 330 gr

ALOMA Vanilla with Caramel Syrup

660 ml/ 330 gr

ALOMA Cocoa with Cocoa Syrup

1000 ml/ 553 gr

ALOMA Vanilla with Caramel Syrup

1000 ml/ 553 gr

ALOMA Vanilla with Strawberry Syrup

1000 ml/ 553 gr

ALOMA Caramel with Cocoa Syrup

1000 ml/ 553 gr

ALOMA Cocoa with Cherry Syrup

1000 ml/ 553 gr

ALOMA Stracciatella

900 ml/510 gr

ALOMA Forest Fruit

900 ml/500 gr

ALOMA Profiterol

900 ml/485 gr

ALOMA Cream Caramel

900 ml/490 gr

ALOMA Tiramisu

900 ml/490 gr

ALOMA Rum&Raisins

900 ml/505 gr

ALOMA Strawberry flavor of Chantilly

900 ml/496 gr

BEST Almond Chocolate

97 gr

BEST Caramel

96 gr

BEST Classic

94 gr

BEST Gianduia Hazelnut Chocolate

84 gr si 90 gr

BEST  White Strawberry

92 gr

BEST Megabar

     72 gr

Best Mini Bars (6*37 gr)

222 gr

Best Mini Collection
(8x36 grams)

400 ml/ 288 gr

CHERRY DREAM

98 gr

FANTASTICO Foxy

80 ml/ 64 gr

FANTASTICO Vanilla

50 ml/ 25 gr

FANTASTICO ChocoDuo

70 ml/ 39 gr

FANTASTICO Watermelon

65 ml/ 67 gr

FANTASTICO Cactus

45 ml/ 50 gr

JOE Vanilla-Cocoa

65 gr

JOE Vanilla-Strawberry

65 gr

JOE Caramel

65 gr

JOE Strawberry

60 gr

JOE Chocomania

67 gr

JOE Vafa Ingehata cu aroma de vanilie si glazura de cacao

51 gr

JOE Vafa Inghetata de Cacao cu glazura de cacao

51 gr

JOE Sandwich Vanilla

95 gr

JOE Sandwich Cocoa

95 gr

JOE Cream Cocoa

1000 ml/ 495 gr

JOE Cream Strawberry

1000 ml/ 495 gr

JOE Cream vanilla

1000 ml/ 488 gr

KIT KAT Cocoa

120 ml/ 76 gr

Kit Kat (Multipack)

400 ml/ 248 gr (4*100ml/ 4*62 g)

NESQUIK

43 ml/ 35 gr

NESQUIK

900 ml/ 480 gr

NESTEA  Berries

55 ml/ 56 gr

NESTEA Peach

55 ml/ 56 gr

NESTEA Lemon

     55 ml/ 56 gr

NIRVANA Pralines&Cream

180 ml/ 136 gr

NIRVANA  Chocolate & Coffee Liqueur

180 ml/ 136 gr

NIRVANA Chocolate & Pralines

180 ml/ 136 gr

NIRVANA Cookies & Cream

180 ml/ 130 gr

NIRVANA Crème Brulee

180 ml/ 136 gr

NIRVANA Pleasures of the World Dulche De Leche

850 ml/ 670 gr

NIRVANA Pleasures of the World French Vanilla

850 ml/ 650 gr

NIRVANA Pleasures of the World Carribean

850 ml/ 650 gr

NIRVANA Pralines &Cream

850 ml/ 650 gr

NIRVANA Choco Cherry

850 ml/ 700 gr

NIRVANA Chocolate & Coffee Liqueur

850 ml/ 650 gr

NIRVANA Strawberry Cheesecake Flavour

850 ml/ 700 gr

Nirvana Chocolate & Pralines

850 ml/ 644 gr

NIRVANA Cookies & Cream

850 ml/ 610 gr

NIRVANA Crème Brulee

850 ml/ 640 gr

OVER Cacao cu sirop de cacao

133 ml/ 71 gr

OVER Aroma de vanilie si sirop de caramel

135 ml/ 71 gr

PIRULO Tropical

90 ml/ 90 gr

PIRULO Watermelon

65 ml/ 67 gr

PIRULO Kaktus

45 ml/ 50 gr

PIRULO  Jelly Fruit

45 ml/ 46 gr

PIRULO Jungly

45 ml/ 46 gr

TOP GUN Choco

105 gr

TOP GUN Crispy Choc

110 ml

MEGA TOP GUN Chocomania

155 gr

TOP GUN Vanilla

170 ml/ 105 gr

TOP GUN Mojito

118 gr

TOP GUN Cookie

150 ml/ 88 gr

SPIDERMAN

75 ml/ 67 gr


4.2. Pentru fiecare produs achizitionat din cele mentionate la art 4.1 de mai sus din locatille participante la campanie conform sectiunii 2 de mai sus, participantii vor primi pe loc un card razuibil. Pe suprafata fiecarui card se va gasi o portiune razuibila, precum si versiunea scurta a Regulamentului. Sub suprafata razuibila a fiecarui card, participantii vor descoperi un cod numeric format din 8 caractere alfanumerice, cod ce poate fi utilizat pentru inscrierea in campanie.
4.3. In situatia in care un cumparator al cel putin unuia dintre produsele participante nu primeste de la reprezentantul punctului de vanzare de unde se face achizitia un card razuibil, conform art 4.2. de mai sus, iar punctul de vanzare este unul participant in promotie, conform Sectiunii 2 de mai sus, Organizatorul recomanda  cumparatorului sa solicite explicit reprezentantului punctului de vanzare un card razuibil in vederea participarii la promotie. Organizatorul nu este responsabil pentru situatiile in care, desi au achizitionat cel putin un produs participant la Campanie, cumparatorilor nu le-au fost inmanate carduri razuibile.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 14 ani la data inceperii Campaniei, care achizitioneaza in perioada campaniei cel putin un produs participant in campanie din locatiile participante conform Sectiunii 2, cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiilor, ai distribuitorilor Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I). Persoanele sub 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, pot participa doar cu acordul explicit al reprezentantului legal (parinte/ tutore legal) aceasta insemnand completarea de catre reprezentatul legal a formularului electronic de inscriere si exprimarea optiunii pentru acordul privind comunicarile ulterioare de marketing, prin bifarea uneia dintre casutele DA sau NU aflate in formularul de inscriere pe site-ul campaniei promotionale.
5.2. Prin inscrierea la Campanie se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.
5.3. Participantii au obligatia de a pastra cardurile razuibile pe care se gasesc codurile promotionale de participare la Campanie, sau bonul fiscal original si ambalajul original (situatii prevazute la art. 7.6), pana in momentul publicarii listei finale a castigatorilor, astfel incat, in cazul contactarii de catre reprezentantii Organizatorului, castigatorii sa poata prezenta pentru validare cardul razuibil original continand codul promotional.
5.4. In situatia in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
5.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din campanie inscrierile oricarui participant care s-a dovedit ca a fraudat sau a incercat fraudarea campaniei, avand optiunea de a demaraproceduri legale pentru sanctionarea acestora conform legilor in vigoare.

SECTIUNEA 6. PREMIILE
6.1. In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda 3 (trei) categorii de premii, si anume: premii orare, premii saptamanale si premiul final astfel:
- 770 premii orare in valoare unitara de 300 RON,
-   11 premii saptamanale in valoare unitara de 3.000 RON,
 -    1 premiu final in valoare unitara de 30.000 RON
6.2.  Valoarea totala bruta a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 304.629 RON incluzând impozitul pe premii suportat de catre Organizator.
6.3. In cazul refuzului vreunei persoane desemnate castigatoare de a beneficia de premiu (de exemplu respectivul castigator refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara), sau in cazul imposibilitatii validarii conform prezentului Regulament, premiul neatribuit se va acorda urmatoarei rezerve extrase. In cazul in care nicio rezerva nu poate fi validata, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.
6.4. In cazul in care, conform articolului 6.3. vor exista unul sau mai multe premii nealocate, organizatorul va intreprinde actiunile necesare pentru a acorda toate premiile puse la dispozitia participantilor descrise in regulamentul oficial. In acest sens, poate efectua o tragere la sorti suplimentara, dintre toate participarile corecte din cadrul campaniei, pentru a acorda toate premiile nealocate in urma invalidarii participantilor si rezervelor unui premiu, urmand regulile regulamentului oficial. Se exclud de la aceasta extragere:
- codurile promotionale desemnate castigatoare sau rezerve la tragerile la sorti anterioare, pe baza carora s-a atribuit anterior un premiu
- codurile promotionale a caror inscriere a fost deja invalidata ca urmare a derularii procedurilor descrise in prezentul regulamant;
- codurile  promotionale a caror inscriere a fost desemnata castigatoare si se afla in procedura de validare, indiferent de stadiul acesteia (revendicare, prevalidare, validare).
In cadrul extragerii suplimentare se vor desemna cate un castigator si cinci rezerve pentru fiecare premiu nealocat.
6.5. In urma extragerii suplimentare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai solicita participantilor dovada detinerii cardului promotional razuibil, ce contine inscris codul extras castigator, in vederea pre-validarii sau a validarii castigului. Totodata insa, participantii desemnati castigatori in urma tragerii la sorti suplimentare, au obligatia de a expedia in termen de 2 zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, o copie lizibila a unui extras de cont in Lei pe numele propriu, prin e-mail sau fax la adresa de e-mail sau numarul de fax indicate de catre Organizator. Neindeplinirea acestei conditii in termenul specificat, poate duce la invalidarea participantului, decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA
7.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, consumatorii trebuie sa achizitioneze in Perioada Campaniei, cel putin unul dintre produsele participante la Campanie si sa primeasca/sa solicite reprezentantului punctului de vanzare participant la promotie un card razuibil, sa descopere prin razuire codul format din 8 caractere alfanumerice si sa inscrie codul in Campanie prin una din cele 2 modalitati de inscriere si anume:
- Prin trimiterea unui mesaj (SMS) la numarul de SMS 1772, numar cu tarif normal in retelele Cosmote, Orange, Vodafone;
- Prin accesarea si completarea formularului afisat pe site-ul www.inghetatenorocoase.ro
7.2. Fiecare cod poate fi inscris in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa.
7.3. Un participant unic identificat prin acelasi numar de telefon se poate inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maxim 5 coduri promotionale valide corecte pe zi calendaristica.
7.4. Daca pe durata Campaniei, un participant inscrie consecutiv un total de 5 coduri incorecte sau deja inscrise, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata, accesul participantului va fi restrictionat  pentru o perioada de 24 de ore; astfel, toate intrarile sale in promotie dupa cel de-al 5-lea cod incorect nu vor mai fi luate in considerare pe o perioada de 24 de ore. Deblocarea accesului in vederea inscrierii in Campanie se va face automat in momentul expirarii termenului de 24 ore de la momentul inscrierii celui de-al 5-lea cod incorect consecutiv. In cazul in care aceasta situatie se repeta, respectiv participantul inscrie din nou 5 coduri consecutive incorecte sau deja inscrise ulterior unei restrictionari, accesul acestuia va fi blocat permanent pe toata durata de desfasurare a Campaniei. Astfel, toate inscrierile sale in Campanie nu vor mai fi luate in considerare pe intreaga durata a Campaniei.
7.5. Participantii au obligatia de a pastra cardurile razuibile continand codurile inscrise in Campanie, sau bonul fiscal original si ambalajul original (situatii prevazute la art. 7.6) pana la publicarea listei finale a castigatorilor, continand toti castigatorii validati astfel incat, in eventualitatea unui castig, sa poata face dovada detinerii cardului razuibil. Castigatorii vor fi publicati pe masura ce vor fi validati.
7.6. Daca pe perioada campaniei un participant anunta Organizatorul ca a achizitionat un produs participant in promotie insa ca nu a primit un card razuibil, indiferent daca produsul a fost achizitionat dintr-o locatie participanta sau nu, Organizatorul isi rezerva dreptul de a-i acorda respectivului participant un cod extra daca:
Participantul suna la numarul gratuit 08008637853 si solicita un cod promotional. Codul promotional ii va fi oferit in conditiile in care participantul furnizeaza urmatoarele informatii:
·    Nume si prenume
·    Numarul de Telefon cu care doreste sa participe
·    Adresa de email
·    Copie bon fiscal
·    copia ambalajului produsului participant in promotie.
Bonul fiscal si ambalajul original se vor pastra pentru validare avand acelasi regim ca si cardul razuibil.
7.7. In vederea obtinerii de informatii suplimentare referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor promotionale descoperite pe cardurile razuibile, participantii pot solicita informatii prin apelarea numarului de Infoline 021/528.1772 (numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri in intervalul 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale).

7.8. Inscrierea prin SMS
7.8.1. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de SMS 1772 (numar cu tarif normal in retelele Cosmote, Vodafone, Orange) in Perioada Campaniei, a unui mesaj de participare care sa cuprinda exclusiv codul inscris pe cardul razuibil primit la achizitionarea unui produs participant la Campanie.
7.8.2. Pentru ca un mesaj de participare (SMS) sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- sa contina exclusiv un cod format din 8 caractere alfanumerice inregistrat in baza de date a Organizatorului tiparit pe un card razuibil;
- codul de pe cardul razuibil sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie sau in campanii anterioare;
- codul sa fie primit la numarul 1772 exclusiv in Perioada Campaniei;
- numarul de telefon de pe care este trimis un mesaj SMS sa poate fi identificat in retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange, Vodafone, sa fie un numar de telefon mobil valid, in format national de 10 cifre. 
7.8.3. Fiecare mesaj (SMS) este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de SMS 1772, participantul va primi din partea Organizatorului un mesaj de raspuns, in functie de situatia in care se afla:
- daca mesajul a fost trimis in forma corecta (codul nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere) si codul face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, in limita a 5 coduri corecte inscrise pe zi indiferent de modalitatea de inscriere utilizata;
- daca mesajul nu este corect (de exemplu in situatia in care este inscris un cod ce nu face parte din seria de coduri alocate pentru prezenta Campanie, sau contine un cod de bare de produs in locul codului promotional etc);
- daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie;
- daca mesajul a fost trimis inainte sau dupa Perioada Campaniei;
- daca mesajul este trimis de pe un numar de telefon ce este restrictionat pentru participarea in campanie, conform regulamentului;
- daca mesajul a fost trimis in forma corecta (codul nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere) si codul face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, dar este al 6-lea cod corect inscris in acea zi, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata .
7.8.4. Un mesaj SMS poate contine un singur cod promotional; SMS - urile care contin mai multe coduri unice valide vor fi înregistrate ca fiind o singura înscriere, luându-se în considerare primul cod promotional scris in mesajul de tip SMS.
7.8.5. La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la numarul de telefon 1772 care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 7.8.1 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte/deja inscrise in Campanie, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul inscris pe cardul razuibil, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
7.8.6. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
a) Pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de SMS 1772, precum si pentru mesajele trimise inainte de inceperea Campaniei sau dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon decat 1772;
b) Pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau ale mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 7.8.3 de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c) Daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
d) Daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;
e) Pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS sau internet de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
f) Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile promotionale de participare;
g) In afara Perioadei Campaniei, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de SMS al Campaniei.
h) pentru neinmanarea cardurilor razuibile de catre locatiile participante conform Sectiunii 2.
i) pentru achizitionarea de produse participante din locatii neparticipante conform Sectiunii 2 (respectiv locatii care nu sunt marcate cu insemnele promotionale ale campaniei).

7.9. INSCRIEREA PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI ELECTRONIC DE PE SITE-UL www.inghetatenorocoase.ro
7.9.1. Inscrierea in Campanie prin intermediul site-ului www.inghetatenorocoase.ro (site proprietatea Oragnizatorului) se realizeaza prin accesarea site-ului www.inghetatenorocoase.ro in Perioada Campaniei si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie, asa cum este acesta afisat pe site, respectiv:
(*) numarul de telefon mobil – numar valid in format national de 10 cifre
(*) Nume, Prenume
(*) Data nasterii
(*) Localitatea (domiciliu stabil)
Adresa: (*)Strada, Nr., Bloc, Scara, Apartament, (*) Judet/Sector,
(*) Sex M/ F
(*) adresa de e-mail valida care ii apartine sau la care are acces
(*) Parola contului creat pentru participarea in promotie si confirmarea parolei
(*) cod securitate CAPTCHA
(*) Confirmarea consultarii si acceptarii, in calitate de reprezentant legal (parinte/tutore) al minorului care viziteaza si utilizeaza site-ul www.inghetatenorocoase.ro, a Termenilor si Conditiilor si a Politicii de confidentialitate mentionate pe acest site, in situatia in care participantul este minor.
(*) Confirmarea consultarii si acceptarii prevederilor Regulamentului si a Termenilor si Conditiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si a conditiilor de utilizare pe acest site.
(*) "Acceptati ca in viitor sa primiti comunicari comerciale despre produsele, serviciile si promotiile Nestle Romania? [ ] DA [ ] NU"
Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
7.9.2. Dupa completarea formularului de inregistrare, Participantii trebuie sa dea click pe butonul „Trimite”. Pentru a finaliza crearea contului, Participantii vor primi pe adresa de email cu care s-au inregistrat in Campanie un email cu link-ul de activare a contului.
7.9.3. Pentru activarea contului, Participantii trebuie sa dea click pe link-ul de activare trimis pe adresa de e-mail cu care s-au inregistrat in Campanie.
7.9.4. Dupa accesarea link-ului si activarea contului, pentru inscrierea in campanie, participantii se vor loga in contul creat completand urmatoarele campuri obligatorii:
(*)Numar de telefon mobil (numarul de telefon mobil utilizat la crearea contului conform sectiunii 7.9.1)
(*)Parola cont (parola aleasa la crearea contului conform sectiunii 7.9.1)
(*)Cod captcha
7.9.5. Dupa completarea corecta a formularului de autentificare, conform sectiunii 7.9.4 de mai sus, participantii vor putea introduce coduri in Campanie prin completarea formularului de inscriere care va cuprinde urmatoarele campuri obligatorii:
(*)Cod promotional
(*)Cod captcha
7.9.6. Pentru ca o inscriere prin intermediul site-ului www.inghetatenorocoase.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- participantul sa fie logat in contul sau de promotie de pe siteul www.inghetatenorocoase.ro
- sa contina un cod format din 8 caractere alfanumerice inregistrat in baza de date a Organizatorului tiparit pe un card razuibil;
- codul de pe cardul razuibil sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie sau in campanii anterioare prin niciuna din cele 2 modalitati de inscriere;
- codul sa fie inscris in Campanie in Perioada Campaniei.
- numarul de telefon completat in contul din care participantul se inscrie in cadrul prezentei Campanii prin intermediul formularului de inscriere disponibil pe www.inghetatenorocoase.ro sa fie un numar de telefon mobil valid, in format national de 10 cifre.
7.9.7. Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere de pe site-ul www.inghetatenorocoase.ro este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site participantul va primi din partea Organizatorului un mesaj de confirmare. 
7.9.8. Pentru fiecare cod promotional inscris pe www.inghetatenorocoase.ro in perioada Campaniei, in conditiile prezentului Regulament, Participantul va primi in cel mult 24 de ore la adresa de email cu care s-a inscris in campanie,  un mesaj in conformitate cu una dintre situatiile de mai jos in care se gaseste inscrierea:
 - daca formularul a fost trimis in forma corecta (codul nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere), si codul face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, in limita a 5 coduri corecte inscrise pe zi indiferent de modalitatea de inscriere utilizata;
- daca formularul contine un cod ce nu este corect (de exemplu in situatia in care este inscris un cod ce nu face parte din seria de coduri alocate pentru prezenta Campanie, sau contine un cod de bare de produs in locul codului promotional etc.);
- daca formularul a fost trimis in forma corecta, dar contine un cod ce a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie sau exista o eroare a sistemului de inregistrare a codurilor;
- daca formularul a fost trimis inainte sau dupa Perioada Campaniei;
- daca formularul este completat si este trimis de pe un cont in care este completat un numar de telefon restrictionat pentru participarea in campanie, conform regulamentului;
- daca formularul a fost trimis in forma corecta (contine un cod ce nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 2 modalitati de inscriere si face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale), dar este al 6-lea cod corect inscris in acea zi, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata.
7.9.9. La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile prin intermediul formularului electronic care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 7.9.5 de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte/ deja inscrise in campanie, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul inscris pe produsul participant, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei.
7.9.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns (transmise prin SMS si/sau email) pe parcursul Campaniei, fara o notificare prealabila.

SECTIUNEA 8. CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE
8.1. Un cod promotional poate fi inscris in Campanie  doar o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa.
8.2. Se considera “participant unic” numarul de telefon utilizat in momentul inscrierii, idiferent de modalitatea aleasa (SMS sau SITE).
Odata inscris in Campanie, participantul va trebui sa foloseasca la fiecare inscriere ulterioara acelasi ansamblu de date, respectiv acelasi numar de telefon (la inscrierea prin SMS) sau acelasi numar de telefon si aceeasi adresa de e-mail(la inscrierea prin SITE). Nu se vor putea utiliza pentru inscriere acelasi numar de telefon in combinatie cu o alta adresa de e-mail sau aceeasi adresa de e-mail in combinatie cu un alt numar de telefon mobil.
8.3. Pentru a acorda sanse egale tuturor participantilor la Campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda un cod extra in urmatoarele conditii:
8.3.1. In cazul in care se constata ca exista erori de tiparire/productie (luand ca exemplu, dar fara a ne limita la aceasta, coduri greu lizibile inscriptionate pe cardurile razuibile) si Participantul face dovada existentei acestor erori in termen de 5 zile de la data sesizarii adresate Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a acorda Participantului un cod extra in termen de 1 zi lucratoare de la primirea dovezii, cu care acesta poate participa la Campanie in perioada specificata la Sectiunea 3.
8.3.2. Daca Participantul introduce un cod promotional si primeste mesajul pentru cod invalid, respectiv inscris deja in campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica situatia respectiva, urmand ca in functie de rezultatul verificarilor sa ii ofere sau nu Participantului un cod extra in termen de 1 zi lucratoare de la solutionarea situatiei.
8.3.3. Situatiile mentionate la art. 8.3.1 si 8.3.2 primite pana pe 16 august ora 16:00, pot fi solutionate pana in ultima zi lucratoare de desfasurare a campaniei,  16 august 2012, ora 18:00:00, ora Romaniei.
8.4. Codurile extra au acelasi statut ca si codurile promotionale de pe cardurile razuibile si pot fi folosite pentru inscrierea in Campanie conform sectiunii 8 din prezentul Regulament, participantul fiind obligat sa pastreze in original bonul fiscal si ambalajul produsului participant, eventual cardul razuibil ce poate contine coduri greu lizibile, in baza carora a fost alocat codul extra.

SECTIUNEA 9. MODALITATILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR
Premiile zilnice orare
9.1. In fiecare zi a Campaniei, in intervalul orar 10:00:00 - 20:00:00, se vor efectua tragerile la sorti ale codurilor castigatoare pentru premiile zilnice orare, adica  10 trageri la sorti automate pe zi.
9.2. Tragerile la sorti ale castigatorilor premiilor zilnice orare vor avea loc in prima secunda imediat urmatoare fiecarui interval de participare. Intervalele de participare sunt formate din 60 de minute si se succed unul dupa altul, din prima secunda a orei 10.00 pana in ultimul minut al orei 19.00. De exemplu, codurile corect inscrise in Campanie in intervalul orar 10:00:00 – 10:59:59 al unei zi de campanie, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata, vor participa la tragerea la sorti care va avea loc la ora 11:00:00 a aceleiasi zile.
9.3. La tragerile la sorti pentru acordarea premiilor zilnice orare vor participa toate codurile corecte inscrise valid in Campanie in intervalul orar pentru care extragerea are loc.
9.4 Codurile valide, corect inscrise in afara intervalului zilnic de participare 10:00:00 - 19:59:59 vor participa la trageri la sorti astfel:
- codurile inscrie in intervalul 0:00:00 – 09:59:59 al fiecarei zile calendaristice din perioada campaniei vor participa la tragerea la sorti aferenta intervalului 10:00:00-10:59:59, respectiv la ora 11:00:00;
- codurile inscrise in intervalul orar 20:00:00 -23:59:59 al fiecarei zile calendaristice din perioada campaniei vor participa la tragerea la sorti aferenta intervalului 10:00:00-10:59:59 a zilei calendaristice imediat urmatoare, respectiv la ora 11:00:00 a zilei urmatoare;
De exemplu, codurile inscrise in intervalul 01.06.2012, ora 20:00:00 – 02.06.2012, ora 09:59:59 vor participa la prima extragere din data de 02.06.2012, respectiv la extragerea care va avea loc la ora 11:00:00, exceptand ultima zi de Campanie, unde codurile trimise in intervalul orar 20:00:00-23:59:59 participa doar pentru premiul saptamanal si pentru premiul final.
9.5. Daca intr-una dintre zile, intr-un interval de participare nu se acumuleaza nicio inscriere, deci nu se va putea desemna un castigator, premiul respectiv va ramane la dispozitia organizatorului, care poate dispune de acesta conform articolului 6.4..
9.6. In cadrul fiecarei trageri la sorti pentru acordarea premiilor zilnice orare se vor desemna cate un castigator si trei rezerve. Astfel, daca Participantul desemnat castigator in urma unei trageri la sorti nu indeplineste conditiile de validare conform prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda premiul respectiv urmatoarei Rezerve care indeplineste conditiile de validare. Daca niciuna dintre Rezerve nu indeplineste conditiile de validare din prezentul Regulament, premiul respectiv va ramane in posesia Organizatorului care poate dispune de acesta conform articolului 6.4.. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor.
9.7. Ulterior fiecarei trageri la sorti pentru acordarea premiilor zilnice orare, catre numerele de telefon de pe care au fost inscrise codurile extrase castigatoare se va trimite un SMS de anuntare a castigului, indiferent de modalitatea de inscriere in campanie utilizata (SMS sau Web).

Premiile saptamanale
9.8. Pentru fiecare saptamana a Campaniei se va extrage 1(un) premiu saptamanal. Codurile castigatoare vor fi desemnate folosind un program informatic ce utilizeaza o functie aleatoare de extragere in prezenta unui notar public. Prima saptamana pentru care este alocat premiul saptamanal este considerata perioada 01 Iunie ora 00:00:00 – 07 Iunie ora 23:59:59 inclusiv, urmatoarele saptamani fiind perioade succesive de 7 zile. Ultimul premiu saptamanal va fi acordat pentru perioada 10 august ora 00:00:00 – 16 august ora 23:59:59. Tragerile la sorti vor avea loc in fiecare zi de vineri in perioada de derulare a campaniei, prima extragere fiind pe 8 Iunie 2012 si ultima extragere pe data de 17 August 2012.  In situatia in care perioada campaniei se modifica datele in care se vor efectua tragerile la sorti pot suferi modificari. Aceste informatii vor fi enuntate in documentele legale intocmite ca urmare a modificarilor datelor campaniei si vor fi anuntate si prin intermediul site-ului campaniei.
9.9. In cadrul fiecarei extrageri se vor desemna cate un cod castigator si 3 rezerve. Ordinea in care cele 3 rezerve au fost extrase va fi mentionata in incheierea de certificare intocmita de notarul public ce asista la tragerile la sorti. Fiecare extragere se va face din baza de date formata din totalitatea codurilor corect inscrise in intervalul de participare saptamanal anterior fiecarei extrageri, excluzandu-se  codurile extrase castigatoare pentru premiile zilnice orare in saptamana respectiva.
9.10. In situatia putin probabila in care intr-o saptamana nu va exista nici o inscriere valida in Campanie, sau in situatia in care castigatorul si nici una dintre cele 3 rezerve nu pot fi validate, premiul acelei saptamani va ramane la dispozitia Organizatorului, care poate dispune de acesta conform articolului 6.4..

Premiul final:
9.11. Pentru toata Perioada Campaniei se va extrage 1 (un) premiu final. Codul castigator va fi desemnat folosind un program informatic ce utilizeaza o functie aleatoare de extragere in prezenta unui notar public. Tragerea la sorti va avea loc in ziua de vineri 17 August 2012.  In situatia in care perioada campaniei se modifica data in care se va avea loc tragerea la sorti poate fi modificata. Aceste informatii vor fi enuntate in documentele legale intocmite ca urmare a modificarilor datelor campaniei si vor fi anuntate si prin intermediul site-ului campaniei.
9.12. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna cate un cod castigator si 3 rezerve. Ordinea in care cele 3 rezerve au fost extrase va fi mentionata in incheierea de certificare intocmita de notarul public ce asista la tragerile la sorti. Extragerea se va face din baza de date formata din totalitatea codurilor corect inscrise in Perioada Campaniei, mai putin codurile extrase castigatoare pentru premiile zilnice orare sau premiile saptamanale.
9.13. In situatia putin probabila in care in perioada Campaniei nu va exista nici o inscriere valida in Campanie, premiul final va ramane la dispozitia Organizatorului care poate dispune de acesta conform articolului 6.4.

Clauze generale pentru castiguri:
9.14. Un cod valid corect inscris in Campanie poate castiga un singur premiu, indiferent de tipul de premiu (orar, saptamanal sau final) pe intreaga Perioada a Campaniei, astfel orice cod extras castigator la oricare dintre tragerile la sorti nu va mai participa la tragerile la sorti ulterioare.
9.15. Un Participant unic, persoana fizica, indiferent de modalitatea de identificare, luand in considerare nume, prenume, numar de telefon si/sau adresa de email si/sau CNP, poate castiga in cadrul prezentei campanii, urmatorul numar de premii pentru fiecare tip: 3(trei) premii zilnice orare, 1 (un) premiu saptamanal si premiul final pe intreaga perioada a Campaniei. In situatia in care, pe parcursul Campaniei si etapelor de validare, se constata ca in cadrul tragerilor la sorti pentru acordarea premiilor un Participant unic a fost desemnat castigator de mai multe ori decat este prevazut  in cadrul acestui articol, castigurile ulterioare vor fi invalidate, iar premiile respective vor fi acordate in ordine rezervelor.
9.16. In situatia in care un participant la campanie a fost desemnat castigator si dintr-o eroare sau din imposibilitatea verificarilor in termenii de validare ale datelor personale, intra in posesia unui premiu, primirea acelui premiu intrand in contradictie cu una sau mai multe clauze ale prezentului regulament, atunci acesta are obligatia legala si morala de a inapoia premiul necuvenit. Situatii de acest gen pot fi (dar fara a se limita la acestea): coincidente de nume in care o persoana sustine ca sunt de fapt 2 persoane, castigatori care ulterior intrarii in posesie a premiului sunt descoperiti a fi angajati ai Organizatorului etc.

SECTIUNEA 10. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
10.1. Pe intreaga perioada a Campaniei, la fiecare tragere la sorti se va extrage cate un cod castigator conform prevederilor prezentului Regulament si 3 rezerve.
10.2. Ulterior fiecarei trageri la sorti, catre numerele de telefon cu care au fost inscrise codurile extrase castigatoare se va trimite un mesaj de tip SMS de anuntare a castigului, de forma (dar fara a se limita la):
„Felicitari! Ai prins o Inghetata Norocoasa Nestle si ai castigat XY.ZZZRon cu XXXXXXXX! Suna la 021528xxxx in maxim 2 zile lucratoare. Pastreaza cardul razuibil!”
Dupa trimiterea mesajului text SMS din partea Organizatorului prin care participantul este informat ca a castigat un premiu, acesta are obligatia sa contacteze Organizatorul, in termen de 2 zile lucratoare, la numarul de telefon comunicat in mesajul SMS primit (numar cu tarif normal), apelabil intre orele 9:00 si 18:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, in vederea revendicarii premiului castigat.
10.3. In cadrul etapei de revendicare premiu,  participantilor desemnati castiigatori li se va solicita telefonic acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate telefonic, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor. Dupa terminarea acestui mesaj, daca sunt de acord, potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume si adresa din actul de identitate (judet sau sector, localitate, strada si numarul strazii, blocul, scara, apartamentul), numar de telefon, varsta. In cazul in care adresa de resedinta este diferita de cea inscrisa in actul de identitate, Organizatorul le va solicita pe amandoua. In cadrul convorbirilor telefonice, reprezentantul Organizatorului va comunica participantilor desemnati castigatori, conditiile ce trebuie indeplinite pentru prevalidare. In situatia in care unul sau mai multi participanti desemnati castigatori nu detin un cont bancar in Lei, Organizatorul le va acorda un termen de 5 zile lucratoare de la data convorbirii telefonice in care acestia sa-si deschida un cont bancar. Termenul este valabil daca respectivul participant desemnat castigator face dovada reala ca a deschis un cont bancar in intervalul alocat. In caz contrar acesta va fi invalidat.
10.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor dovada detinerii cardului promotional razuibil, ce contine inscris codul extras castigator, in vederea pre-validarii castigului. Pre-validarea castigurilor se va efectua prin expedierea catre Organizator in termen de 2 zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, a unei copii lizibile a cardului razuibil ce contine codul extras castigator, a unei copii a actului de identitate (pentru premiile peste 600 de ron) si a unei copii a unui extras de cont in Lei. Acestea vor fi trimise de catre participantii desemnati castigatori prin e-mail sau fax la adresa de e-mail sau numarul de fax indicate de catre Organizator. Neindeplinirea acestei conditii duce la invalidarea castigatorului, decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.
10.5. In situatia in care codul extras castigator este un cod extra, pre-validarea se va face pe baza cardului razuibil pentru care a fost acordat codul extra sau, in cazul codurilor alocate conform art 7.6., pe baza bonului fiscal ce atesta achizitionarea a cel putin unui produs participant la Campanie si a ambalajului produsului participant.
10.6. In scopul validarii finale, ulterior pre-validarii, Organizatorul va solicita participantilor cardurile razuibile originale continand codurile desemnate castigatoare, cardurile promotionale razuibile originale cu erori de tiparire/ productie(situatii prevazute la art. 8.3.1), respectiv bonul fiscal original si ambalajul original (situatii prevazute la art. 7.6). Predarea celor de mai sus catre Organizator se va face prin curier, in termen de 7 zile lucratoare de la momentul prevalidarii, pe baza de Proces Verbal de predare primire astfel:
10.7. Organizatorul va stabili impreuna cu Participantul coordonatele (data, ora si adresa de contact) la care Organizatorul va trimite un curier, astfel incat cardul razuibil original continand codul promotional extras castigator cardurile promotionale razuibile originale cu erori de tiparire/ productie, in cazul prevazut la art. 8.3.1, respectiv bonul fiscal original si ambalajul original in cazul prevazut la art. 7.6. sa ajunga in posesia Organizatorului in termenele precizate anterior.
10.8. Participantii desemnati castigatori vor preda curierului in vederea expedierii catre Organizator cardurile razuibile in original continand codurile castigatoare, cardurile promotionale razuibile originale cu erori de tiparire/ productie, in cazul prevazut la art. 8.3.1, respectiv bonurile fiscale originale si ambalajele originale in cazurile prevazute la art. 7.6 si vor semna impreuna cu acesta Procese Verbale de predare primire ale cardurilor razuibile in cauza. In acest caz, costul expedierii revine in responsabilitatea exclusiva a Organizatorului. Pentru fiecare castigator, Organizatorul va suporta costul unei singure expedieri.
10.9. In situatia in care Participantul desemnat castigator nu va fi gasit la adresa indicata iar cardul razuibil nu va fi predat curierului la prima vizita a acestuia, curierul va lasa un aviz de informare, mentionandu-se numarul de telefon la care curierul poate fi contactat. Participantul are obligatia de a contacta curierul in termen de 24 de ore de la momentul avizarii. In acest interval, predarea cardurilor razuibile/ cardurile promotionale razuibile originale cu erori de tiparire/ productie (caz prevazut la art. 8.3.1), respectiv bonul fiscal original si ambalajul original (caz prevazut la art. 7.6) si a procesului verbal, respectiv livrarea acestora la Organizator, va fi gratuita.
10.10. In situatia in care participantul desemnat castigator nu contacteaza curierul trimis de Organizator in intervalul mai sus mentionat, corespondenta adresata acestuia este inapoiata Organizatorului. Participantul desemnat castigator poate alege sa trimita pe cheltuiala sa catre Organizator, in vederea validarii, cardul razuibil cu cod castigator sau dupa caz, cardul cu eroare de tiparire sau bonul fiscal insotit de ambalaj in cazul prevazut la art. 7.6.. Termenul maxim in care cardul razuibil continand codul castigator trebuie sa ajunga la Organizator este de 5 zile calendaristice de la momentul in care avizul de informare mentionat la art 10.9. din prezentul Regulament a fost facut, in caz contrar castigatorul va fi invalidat iar premiul va fi acordat unei rezerve.
10.11. Participantii au obligatia de a comunica reprezentantului Organizatorului adresa corecta si completa unde se doreste predarea catre curier a cardurilor razuibile continand codurile castigatoare cardurile promotionale razuibile originale cu erori de tiparire/ productie, in cazul prevazut la art. 8.3.1, respectiv bonul fiscal original si ambalajul original in cazul prevazut la art. 7.6. In caz contrar, Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care curierul nu poate contacta participantul iar predarea cardului razuibil continand codul castigator nu poate avea loc conform Regulamentului din astfel de considerente.
10.12. In cazul in care un castigator doreste sa refuze premiul oferit in cadrul acestei campanii, acesta o poate face in scris prin intermediul unei declaratii pe proprie rapsundere.  Daca aceasta declaratie nu se poate semna la sediul Organizatorul sau in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, atunci declaratia se va trimite Organizatorului prin curier in termen de 5 zile lucratoare de la anuntarea castigului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul este indreptatit sa apeleze la rezerve conform Regulamentului.
10.13. In cazul in care castigatorul nu va contacta Organizatorul in termen de 2 zile lucratoare de la trimiterea SMS-ului prin care este informat ca a castigat un premiu , acesta va apela la rezerve in ordinea extrasa. In urma situatiei descrise la punctul 10.2., Organizatorul poate contacta castigatorii premiilor saptamanali si premiului final telefonic prin intermendiul reprezentantilor organizatorului in termenul de 2 zile alocat revendicarii, organizatorul sau reprezentantii acestora nefiind responsabili pentru situatiile in care castigatorii nu raspund la apelurile telefonice mentionate mai sus. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi ca si in cazul castigatorilor. Daca niciuna dintre rezerve nu indeplineste conditiile de validare din prezentul Regulament, premiul/premiile in cauza va/vor ramane la dispozitia Organizatorului care poate dispune de acesta conform articolului 6.4.
10.14. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.
10.15. Premiile vor fi puse la dispozitia castigatorilor in termen de maxim 45 de zile lucratoare de la data validarii, prin transfer bancar. In vederea punerii in posesie a premiilor castigatorii au obligatia de a trimite Organizatorului o copie dupa extrasul de cont bancar in RON, pe nume propriu, in care va fi platit premiul. Copia va fi transmisa Organizatorului prin e-mail sau fax impreuna cu copia cardului razuibil continand codul extras castigator, in cadrul procedurii de prevalidare descrisa la art 10.3 – 10.5. din prezentul Regulament. In cazul in care unul sau mai multi castigatori nu detin un cont bancar, acestora li se acorda un termen de 5 zile de la data revendicarii pentru a-si deschide un cont bancar in Lei, asa cum este mentionat si la art. 10.3.
10.16. In cazul exceptional in care un castigator declara pe proprie raspundere sub sanctiunea legilor privind falsul in declaratii, ca nu are posibilitatea deschiderii unui cont bancar (din motive medicale sau nu se afla in tara), Organizatorul poate decide sa transmita banii prin mandat postal, la adresa mentionata in actul de identitate.
10.17. Toate cheltuielile privind punerea la dispozitie a premiilor vor fi suportate de catre Organizator, cu respectarea conditiilor prezentului Regulament. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentale trimise de castigator care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in prezentul regulament si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului ca de exemplu dar fara a se limita la comunicarea eronata de catre castigator a adresei postale in cazul livrarii premiilor prin mandat postal sau a numarului de cont bancar in cazul premiilor transmise prin transfer bancar.
10.18. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru conturile transmise incorect, pentru situatiile in care un castigator se razgandeste in privinta contului bancar comunicat Organizatorului si pentru orice alte informatii furnizate incorect si incomplet.

Clauze diverse de validare si acordare a premiilor
10.18. In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile Campaniei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.
10.19. In situatia in care castigatorul unuia din premiile Campaniei este o persoana aflata in imposibilitate de a se deplasa (ca de exemplu dar fara a se limita la persoanele cu handicap locomotor/fizic), acesta poate opta pentru a imputernici o alta persoana pentru a intra in posesia premiului Imputernicirea se va face in scris prin semnarea de catre castigator a unei declaratii pe proprie raspundere. In caz contrar,  in mod exceptional si pe baza documentelor medicale care atesta starea de sanatate a castigatorului, va plati premiul catre castigator in numerar.
10.20. In situatia in care un minor cu varsta intre 14 si 18 ani va fi desemnat castigator al unuia din premiile Campaniei, acesta va putea intra in posesia premiului numai cu acordul tutorelui legal sau al parintelui. In acest sens, reprezentantul legal va trebui sa puna la dispozitia Organizatorului in cadrul procesului de pre-validare/validare urmatoarele documente:
·    Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal, in cazul premiilor cu valoare mai mare de 600 lei;
·    Proces verbal de acceptare a premiului in numele minorului;
·    O declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului respectiv catre minorul aflat in grija sa, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta;
·    O copie dupa extrasul de cont bancar in RON a reprezentantului legal;
·    Cardul razuibil participant in promotie in original ce contine codul valid desemnat castigator (in cazul codului extra, se vor trimite cardurile promotionale razuibile originale cu erori de tiparire/ productie, in cazul prevazut la art. 8.3.1, respectiv bonul fiscal original si ambalajul original in cazul prevazut la art. 7.6).
10.21. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa sau partial, unei alte persoane.
10.22. Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale „ Mmmplac inghetatele norocoase Nestle!” vor fi puse in posesia castigatiorilor doar pe teritoriul Romaniei si nu pot fi inlocuite cu alte beneficii.

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE SI LIMITAREA RASPUNDERII
11.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile de premii facute pe baza cardurilor razuibile continand coduri promotionale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, care contin erori tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale cardurilor razuibile continand coduri promotionale sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, vor fi declarate nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
11.2. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea cardurilor razuibile castigatoare, a cardurilor razuibile cu erori de tiparire, respectiv a bonurilor fiscale si ambalajelor, de instrainarea lor si/sau de prezentarea cardurilor razuibile necorespunzatoare si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de carduri razuibile care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.
11.3. Organizatorul, Agentiile actionand in numele acestuia, vanzatorii cu amanuntul ai produselor participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori, pentru deteriorarea cu rea credinta a cardurilor razuibile promotionale sau pentru sustragerea acestora.
11.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida orice participare i se pare suspecta in conformitate cu prevederile prezentului regulament, fara a informa participantul de acest lucru.
11.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:
·    Codurile inscrise in afara perioadei de desfasurare;
·    Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila (Vodafone, Orange, Cosmote) sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
·    Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;
·    Expedierea materialelor originale solicitate la alta adresa decat cea comunicata de Organizator si nici pentru faptul ca acestea se pot pierde pe drum din cauza serviciilor de curierat;
·    Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.
·    Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
·    Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel participant care face dovada cumulativa ca: a) detine cardul razuibil continand codul care a stat la baza alocarii premiului , respectiv bonul fiscal original si ambalajul original (in cazul prevazut la art. 7.6).; si b) este titularul datelor personale (nume, prenume) cu care s-a inscris in promotie;
·    Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;
·    Situatiile in care datele furnizate in Formularele de Inscriere sunt incomplete, inexacte sau incorecte;
·    Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie;
·    Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
11.6. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.
11.7. Dovada de expediere a SMS-urilor de participare nu reprezinta si dovada primirii acestora;
11.8. Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare/formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la cod gresit) si care nu indeplinesc conditiile de validare;
11.9. Participantii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis in perioada de desfasurare a Campaniei la numarul de SMS. De asemenea, participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului in cazul in care vor inscrie codul online.
11.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate.
11.11. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

SECTIUNEA 12. TAXE
12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit si sa depuna declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile aferente premiilor din acest regulament. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.
12.2.Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea tarifului standard de expediere SMS, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere sau solicitarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei, alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului la adresa Str. George Constantinescu, nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Bucuresti, Romania, contravaloarea convorbirii telefonice in cazul utilizarii numarului de info line cu tarif normal) exceptie facand cazul in care participantul este extras castigator si nu poate urma procedurile stabilite de Organizator pe cheltuiala acestuia (de exemplu, dar fara a se limita la, expedierea prin curier a cardului razuibil cu cod castigator, respectiv bonul fiscal original si ambalajul original (in cazul prevazut la art. 7.6).).

SECTIUNEA 13. LITIGII SI FRAUDE
13.1.    In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
13.2.    Eventualele reclamatii legate de desemnarea castigatorilor se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str George Constantinescu, Nr. 3, Sc. A, Et. 7, Sector 2, cod postal: 020339, in atentia "Serviciul Consumatorului", in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei tuturor castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.
13.3.    Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra cardurilor razuibile continand codul promotional valid declarat castigator, respectiv asupra bonului fiscal original si ambalajul original (in cazul prevazut la art. 7.6). Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra cardurilor razuibile continand codul promotional valid inscris in promotie, respectiv asupra bonului fiscal original si ambalajul original (in cazul prevazut la art. 7.6)nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care
a.    a inscris codul promotional valid prin oricare din mijloacele mentionate in prezentul Regulament
b.    a primit SMS-ul/emailul de confirmare, si
c.    detine cardul razuibil continand codul promotional valid, respectiv bonul fiscal original si ambalajul original (in cazul prevazut la art. 7.6), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
13.4.    Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
13.5.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
13.6.    In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 14. ERORI, COMUNICARI NECORESPUNZATOARE
14.1.    Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea cardurilor razuibile, bonurilor fiscale sau ambalajelor castigatoare, de instrainarea lor si/sau de prezentarea unor materiale necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de materiale care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.
14.2.    De asemenea, Organizatorul nu va fi raspunzator de modul in care societatile de distributie si locatiile ce comercializeaza oricare dintre produsele participante la Campanie manipuleaza, organizeaza, distribuie si/sau vand oricare dintre produsele participante la Campanie si nici de eventualele deteriorari ale ambalajelor sau cardurilor razuibile care ar putea rezulta din aceste activitati. In cazurile specifice conform prevederilor acestui regulament, Organizatorul poate acorda coduri extra.

SECTIUNEA 15. CONFIDENTIALITATEA DATELOR PERSONALE
15.1.    Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 216 Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele inscrise pe website si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc in acest sens bifand casuta “Da” corespunzatoare intrebarii „Acceptati ca in viitor sa primiti comunicari comerciale despre produsele, serviciile si promotiile Nestle Romania? [ ] DA [ ] NU”
15.2.    Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Bucuresti, Str George Constantinescu, Nr. 3, Sc. A, Et. 7, Sector 2, cod postal: 020339, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
15.3.    Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20-01-2006.  Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31-08-2007.
15.4.    Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Nestlé Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, Str George Constantinescu, Nr. 3, Sc. A, Et. 7, Sector 2, cod postal: 020339 in atentia Serviciul Consumatorului.
15.5.    Organizatorul le poate solicita participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor, orasul de resedinta, imaginea si vocea. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECTIUNEA 16. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
16.1.    Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiile castigate in cadrul campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002. 
16.2.    Lista tuturor castigatorilor cuprinzand numele, prenumele si premiile castigate va fi publicata pe website-ul campaniei www.inghetatenorocoase.ro, pe masura ce acestia sunt validati.

SECTIUNEA 17. FORTA MAJORA
17.1.    Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
17.2.    Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Oragnizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
17.3.    In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
a.    pierderea bazelor de date care contin codurile promotionale si numerele de identificare unice;
b.    avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;
c.    erori in tiparirea codurilor promotionale, inclusiv produse prin eroare umana;
d.    tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
e.    orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
17.4.    Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
18.1.    Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
18.2.    Regulamentul Campaniei va fi disponibil gratuit la Infoline 0800 863 78 53 (de luni pana vineri intre orele 09:00 si 17:00), precum si la numarul 021 528 1772, numar cu tarif normal de luni pana vineri intre orele 9:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale), ) si pe site-ul www.inghetatenorocoase.ro sau in urma adresarii unei solicitari scrise la adresa: S.C. NESTLE ROMANIA S.A, cu sediul social in Bucuresti, Str George Constantinescu, Nr. 3, Sc. A, Et. 7, Sector 2, cod postal: 020339.
18.3.    Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in 6 exemplare originale, cu numarul de autentificare  227 / 30.05.2012.

Organizator,
NESTLE ROMANIA SRL                 

Prin Imputernicit,   
SC SYSCOM DIGITAL SRL
Nu avem elemente multimedia.
maria (iasi) in 15 iunie 2012, 15:15
eu cumpar inghetata de la un magazinas care elibereaza un bonulet de la o casa de marcat .pe card nu scrie ca trebuie sa pastrez bonul si ambalajul . am manca t inghetata eu si nepotul meu fara a pastra ambalajul si bonuletul ce voi face in cazul in care voi fii castigatoare?
cristina (buzau) in 24 iulie 2012, 16:29
imi plac inghetatele norocoase nestle!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Mmmplac inghetatele norocoase Nestle!"

Ultima actualizare: 13 sep. 2012
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Mmmplac inghetatele norocoase Nestle!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media