CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Milli are grija sa castigi 10.000 Euro

Milli are grija sa castigi 10000 EUR

Premii prin tragere la sorti: 3 x 10.000 EUR; 13 x 500 EUR; 91 x 100 EUR.

Cumpara produse participante Milli si aduna literele care formeaza cuvantul GRIJA. Trimite codurile aferente fiecarei litere pe www.milli.ro, prin SMS la 1899 (tarif normal in retelele Cosmote, Orange si Vodafone) sau la Infoline 021.528.88.99. Pastreaza ambalajele pentru validare.

Perioada promoţiei: 21 februarie - 22 mai 2011

Promotie expirata
12 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Milli are grija sa castigi 10.000 Euro”


SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI
1.1.    Organizatorul campaniei promotionale „Milli are grija sa castigi 10.000 Euro” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. FrieslandCampina ROMANIA S.A., cu sediul social la Satu Mare, Bd. Closca, nr. 90, C.U.I. RO 6632642, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J30/183/29.03.2002, inregistrat la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (A.N.S.P.D.C.P.) cu numarul 15003, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul”.
1.2.    Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”). 
1.3.    Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 21 februarie 2011 – 22 mai 2011, prin intermediul S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti,  Calea Plevnei nr 139B, , inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, telefon 021/528.88.00, fax +4031/1071 144, email: contact@syscomdigital.ro, nr. operator de date cu caracter personal 12320, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, C.U.I. RO25946293, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 11573, in calitate de reprezentant al Organizatorului, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

SECTIUNEA 2. PRODUSELE PARTICIPANTE
2.1.    2.1.    Produsele participante la Campanie ce au ambalaj promotional pe care se gaseste codul unic si una din literele G, R, I, J, A sunt:
2.1.1.    CASCAVAL DALIA MILLI 500G – litera alocata si tiparita pe ambalajul promotional R;
2.1.2.    IAURT DE BAUT MILLI PET 500G– litera alocata si tiparita pe ambalajul promotional J;
2.1.3.    IAURT EXTRA OMEGA MILLI 3.5% 375G – litera alocata si tiparita pe ambalajul promotional A;
2.1.4.    IAURT LIGHT MILLI 375G – litera alocata si tiparita pe ambalajul promotional J;
2.1.5.    LAPTE BATUT MILLI PET 500G – litera alocata si tiparita pe ambalajul promotional A;
2.1.6.    LAPTE CONSUM 1.5% MILLI 1.5L PET – litera alocata si tiparita pe ambalajul promotional I;
2.1.7.    LAPTE CONSUM 3.5% MILLI 1.5L PET – litera alocata si tiparita pe ambalajul promotional A;
2.1.8.    LAPTE CONSUM MILLI 1.5% TETRA PACK 1L – litera alocata si tiparita pe ambalajul promotional G;
2.1.9.    LAPTE CONSUM MILLI 3.5% TETRA PACK 1L – litera alocata si tiparita pe ambalajul promotional I;
2.1.10.  SANA MILLI OMEGA 3 PET 500G – litera alocata si tiparita pe ambalajul promotional R;
2.1.11.  SMANTANA MILLI 20% 900G – litera alocata si tiparita pe ambalajul promotional J;
2.1.12.  SMANTANA MILLI PERFECTO 12% 200G – litera alocata si tiparita pe ambalajul promotional A;
2.1.13.  UNT MILLI 65%.200G – litera alocata si tiparita pe ambalajul promotional J;
2.1.14.  UNT MILLI 80% 200G – litera alocata si tiparita pe ambalajul promotional R.
2.2.    Produsele de mai sus sunt marci inregistrate apartinand S.C.  FrieslandCampina GROUP S.A, numite in cele ce urmeaza “produse participante”, comercializate in mod individual, ca produse cu ambalaj promotional.
2.3.    Produsele participante la Campanie vor putea fi identificate astfel:
2.3.1.    Produsele participante vor avea  ambalaj promotional „Milli are grija sa castigi 10.000 Euro”, pe care va fi tiparita versiunea scurta a prezentului Regulament si instructiunile referitoare la inregistarea codurilor unice in Campanie, conform mecanismului Campaniei;
2.3.2.    Pe fiecare ambalaj va fi tiparit un cod unic de participare la Campanie format din 8 caractere alfanumerice numit in cele ce urmeaza „cod unic” .
2.3.3.    Fiecare ambalaj de produs participant la Campanie are printat una din literele aferente cuvantului GRIJA, respectiv literele G, R, I, J, A asa cum sunt acestea prezentate mai sus pentru fiecare tip de produs in parte.
2.3.4.    Codurile unice de participare tiparite pe ambalajele promotionale apartin categoriei de litere care este inscriptionat pe ambalaj, respectiv codurile unice aferente literei G pentru ambalajele promotionale care au inscriptionata litera G, codurile unice aferente literei R pentru ambalajele promotionale care au inscriptionata litera R, codurile unice aferente literei I pentru ambalajele promotionale care au inscriptionata literaI, codurile unice aferente literei J pentru ambalajele promotionale care au inscriptionata litera J, codurile unice aferente literei A pentru ambalajele promotionale care au inscriptionata litera A .

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1.    Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).
3.2.    Prin inscrierea la Campanie se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc  prezentul Regulament.
3.3.    Participantii trebuie sa pastreze ambalajul/ambalajele pe care se gasesc codurile unice de participare la Campanie, astfel ca, in cazul contactarii de catre reprezentantii Organizatorului castigatorii sa poata prezenta ambalajul continand codul/codurile promotionale pentru validare in original.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA
4.1.    Pentru a participa la aceasta Campanie, consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 21 februarie 2011, ora 00:00 - 22 mai 2011, ora 23:59 (inclusiv), cel putin unul dintre produsele participante la Campanie care au codul unic inscris pe ambalajele promotionale si sa inscrie codul unic in Campanie prin una din cele 3 modalitati de inscriere si anume:
4.1.1.    Prin trimiterea unui mesaj (SMS) la numarul de SMS 1899, numar cu tarif normal in retelele Cosmote, Orange, Vodafone;
4.1.2.    Prin accesarea si completarea formularului afisat pe site-ului www.milli.ro;
4.1.3.    Prin apelarea numarului de infoline 021/528.88.99 (numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri in intervalul 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale).
Fiecare cod unic poate fi inscris in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa.
4.2.    Participantii se pot inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maxim 10 coduri unice valide corecte pe zi.
4.3.    Participarile efectuate cu acelasi numar de telefon mobil, indiferent de modalitatile de inscriere alese, se cumuleaza pentru respectivul numar de telefon mobil.
4.4.    In vederea obtinerii de informatii suplimentare referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor unice descoperite pe ambalajele promotionale, participantii pot solicita informatii prin apelarea numarului de Infoline 021/528.88.99 (numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri in intervalul 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale).

Inscrierea prin SMS

4.5.    Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de SMS 1899 (numar cu tarif normal in retelele Cosmote, Vodafone, Orange) in intervalul 21 februarie 2011 ora 00:00 – 22 mai 2011, ora 23:59 (data limita de primire a mesajelor de participare la Campanie la numarul de telefon 1899), a unui mesaj de participare care sa cuprinda un cod unic inscris pe ambalajul unui produs participant la Campanie.
4.6.    Pentru ca un mesaj de participare (SMS) sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
4.6.1.    sa contina un cod unic descoperit pe ambalajul promotional al unui produs participant;
4.6.2.    codul unic de pe ambalaj sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie;
4.6.3.    codul unic sa fie primit la numarul 1899 in perioada 21 februarie 2011 – 22 mai 2011;
4.6.4.    numarul de telefon de pe care este trimis un mesaj SMS sa poate fi identificat in retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange, Vodafone, sa fie un numar de telefon mobil valid, de 10 cifre, in format national.

4.7.    Fiecare mesaj (SMS) este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de SMS 1899, participantul va primi din partea Organizatorului un mesaj de raspuns, in functie de situatia in care se afla:
4.7.1.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, (codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 3 modalitati de inscriere), si este primul cod trimis de pe acel numar de telefon mobil;
4.7.2.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 3 modalitati de inscriere, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de pe numarul de telefon mobil respectiv;
4.7.3.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta, (codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 3 modalitati de inscriere), si este al 10-lea cod trimis de pe acel numar de telefon mobil;
4.7.4.    daca codul este corect, valid, nu a mai fost incris in Campanie, dar depaseste limita de maxim 10 coduri corecte intr-o zi;
4.7.5.    daca mesajul nu este valid, respectiv codul inscris nu este corect (de exemplu in situatia in care este inscris un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie, sau contine un cod de bare de produs in locul codului unic etc.) sau mesajul nu respecta conditiile stipulate in art. 4.5. si art. 4.6. de mai sus;
4.7.6.    daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie;
4.7.7.    daca mesajul a fost trimis inainte de data de incepere a Campaniei, respectiv 21 februarie 2011;
4.7.8.    daca mesajul a fost trimis dupa data de finalizare a Campaniei, respectiv 22 mai 2011;

4.8.    La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr. de telefon 1899 care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 4.5 si art. 4.6. de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte/deja inscrise in Campanie, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe produsul participant, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
4.9.    Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
4.9.1.    Pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de SMS 1899, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei, la un alt numar de telefon decat 1899;
4.9.2.    Pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 4.7. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
4.9.3.    Daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
4.9.4.    Daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;
4.9.5.    Pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS sau internet de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
4.9.6.    Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile unice de participare;
4.10.    Dupa data limita de primire a mesajelor (22 mai 2011), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de SMS al Campaniei.
4.11.    In cazul in care un consumator, inscrie prin SMS un cod gresit sau mai multe coduri gresite de 5 (cinci) ori consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat. La inscrierea consecutiva a 5 coduri gresite, participantul va primi un mesaj de instiintare.
4.12.    In prealabil blocarii accesului, consumatorului i se va expedia un mesaj de instiintare dupa introducerea de 4 (patru) ori a codului/codurilor gresite.
4.13.    In cazul in care un consumator, inscrie prin SMS un cod gresit sau mai multe coduri gresite de 8 (opt) ori consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi permanent restrictionat.
4.14.    In prealabil restrictionarii permanete a unui numar de telefon, consumatorului nu i se va mai expedia un mesaj de instiintare si dupa introducerea de 6 (sase) ori a codului/codurilor gresite.
4.15.    In prealabil restrictionarii permanete a unui numar de telefon, consumatorului i se va expedia un mesaj de instiintare dupa introducerea de 7 (sapte) ori a codului/codurilor gresite.
4.16.    Deblocarea accesului in vederea inscrierii in Campanie se va face numai daca consumatorul in cauza va trimite un cod corect pana la atingerea limitei de 8 greseli consecutive.
4.17.    In vederea obtinerii de informatii referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor unice descoperite pe ambalajele promotionale, participantii pot solicita informatiii prin apelarea numarului de telefon Infoline 021/528.88.99 (numar cu tarif normal, apelabil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale), in perioada 21 februarie 2011 – 22 mai 2011.

INSCRIEREA PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI ELECTRONIC DE PE SITE-UL www.milli.ro

4.18.    Inscrierea in Campanie prin intermediul site-ului www.milli.ro (site proprietatea Oragnizatorului) se realizeaza prin accesarea site-ului www.milli.ro in perioada 21 februarie 2011 – 22 mai 2011 si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie, asa cum este acesta afisat pe site, respectiv campurile obligatorii corespunzatoare numarului de telefon mobil la care poate fi contactat participantul in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator, adresa de e-mail si codului unic descoperit pe ambalajul produsului participant achizitionat, si campurile optionale corespunzatoare numelui si prenumelui, varstei precum si campul corespunzator judetului. Necompletarea oricaruia dintre campurile formularului electronic de inscriere in Campanie sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective. Completarea campurilor aditionale din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie.
4.18.1.    Pentru ca o inscriere prin intermediul site-ului www.milli.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.    sa contina un cod unic descoperit pe ambalajul promotional a unui produs participant;
b.    codul unic de pe ambalajul promotional sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 3 modalitati de inscriere;
c.    codul unic sa fie inscris in Campanie in perioada 21 februarie 2011 – 22 mai 2011, inclusiv.
d.    numarul de telefon cu care participantul se inscrie in cadrul prezentei Campanii prin intermediul formularului de inscriere disponibil pe www.milli.ro sa fie un numar de telefon valid, format din 10 cifre, in format national.

4.18.2.    Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere de pe site-ul www.milli.ro este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site participantul va primi din partea Organizatorului un mesaj de confirmare pe site plus mesaj de confirmare via e-mail la adresa de e-mail pe care a completat-o in formularul de inscriere de pe site sau prin SMS la numarul de telefon pe care l-a completat in formularul de inscriere de pe site, unul din urmatoarele raspunsuri:
a.    daca codul a fost inscris in forma corecta, respectiv este primul cod inscris in Campanie si codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele  trei modalitati de inscriere cu indicarea aceluiasi numar de telefon mobil;
b.    in situatia in care codul unic completat in formularul electronic a fost inscris in forma corecta si nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin niciuna din cele  trei modalitati de inscriere, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de pe numarul de telefon mobil respectiv in Campanie prin niciuna din cele  trei modalitati de inscriere; 
c.    daca codul este corect, valid, nu a mai fost incris in campanie, dar depaseste limita de maxim 10 coduri corecte intr-o zi;
d.    in situatia in care codul unic completat in formularul electronic nu este corect (de exemplu in situatia in care este inscris un cod ce nu face parte parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie, sau contine un cod de bare de produs in locul codului unic etc.);
e.    in situatia in care codul unic a fost inscris in forma corecta dar a mai fost inscris anterior printr-una din cele trei modalitati de inscriere in Campanie;
f.    In cazul in care un consumator, inscrie prin oricare din cele 3 modalitati de inscriere un cod gresit sau mai multe coduri gresite de 5 (cinci) ori consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat;
g.    In prealabil blocarii accesului, consumatorul va primi un mesaj de instiintare dupa introducerea de 4 (patru) ori a codului/codurilor gresite;
h.    In cazul in care un consumator, inscrie in Campanie un cod gresit sau mai multe coduri gresite de 8 (opt) ori consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi permanent restrictionat;
i.    In prealabil restrictionarii permanete a unui numar de telefon, consumatorului nu i se va mai expedia un mesaj de instiintare si dupa introducerea de 6 (sase) ori a codului/codurilor gresite.
j.    In prealabil restrictionarii permanete a unui numar de telefon, consumatorului i se va expedia un mesaj de instiintare dupa introducerea de 7 (sapte) ori a codului/codurilor gresite. Deblocarea accesului in vederea inscrierii in Campanie se va face numai daca consumatorul in cauza va trimite un cod corect pana la atingerea limitei de 8 greseli consecutive.
4.18.3.    La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile prin intermediul formularului electronic care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 4.18. – 4.18.1. de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte/ deja inscrise in campanie, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe produsul participant, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.

INSCRIEREA PRIN APELAREA NUMARULUI DE INFOLINE 021/528.88.99

4.19.    Prin apelarea numarului de infoline 021/528.88.99 (numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri in intervalul 9:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale).
4.20.    Pentru ca o inscriere prin apelarea numarului de infoline 021/528.88.99 sa fie considerata valida, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
4.20.1.    sa fie mentionat un cod unic descoperit pe ambalajul promotional al unui produs participant;
4.20.2.    codul unic de pe ambalaj sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie.
4.20.3.    apelarea infoline-ului in vederea inscrierii in campanie sa fie efectuata in perioada 21 februarie 2011 – 22 mai 2011, inclusiv (numar disponibil de luni pana vineri in intervalul 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale);
4.20.4.    Numarul de telefon mobil cu care participantul se inscrie in cadrul prezentei Campanii si care este obligatoriu pentru a se efectua inscrierea in campanie prin intermediul infoline-ului 021/528.88.99 sa fie un numar de telefon valid, format din 10 cifre, in format national.
4.21.    Apelantilor li se va solicita de catre operatorul telefonic acordul pentru inregistrarea, prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului, in vederea participarii la campanie. Dupa terminarea acestui mesaj, daca sunt de acord, participantii vor comunica urmatoarele date obligatorii: numar de telefon mobil, codul de campanie.
4.22.    Comunicarea altor date aditionale este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie.

CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE

4.23.    Un cod unic descoperit pe un ambalaj promotional nu poate fi inscris in Campanie decat o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa.
4.24.    In cazul inscrierilor efectuate prin completarea formularului electronic pe site-ul www.milli.ro se considera “participant unic” ansamblul format din numarul de telefon si adresa de e-mail utilizate in momentul inscrierii. Odata inscris in Campanie, participantul va trebui sa foloseasca la fiecare inscriere ulterioara acelasi ansamblu, respectiv  acelasi numar de telefon si aceeasi adresa de e-mail. Nu se vor putea utiliza pentru inscriere acelasi numar de telefon in combinatie cu o alta adresa de e-mail sau aceeasi adresa de e-mail in combinatie cu un alt numar de telefon mobil.
4.25.    In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un consumator formuleaza o reclamatie, impotriva nevalidarii codului sau unic de participare, indiferent de motivele pe baza carora a avut loc aceasta nevalidare (ca de exemplu codul unic a mai fost inscris in Campanie anterior, codul unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a acestei reclamatii:
4.25.1.    Organizatorul ii va solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 24 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii ambalajului pe care figureaza codul unic respectiv. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic prin expedierea ambalajului continand codul unic in copie prin e-mail, fax, sau in original prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier la adresa specificata de reprezentantul Organizatorului;
4.25.2.    In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt consumator, Organizatorul il va contacta si pe consumatorul care a inscris cel dintai in Campanie respectivul cod unic, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere, in vederea stabilirii motivelor care au dus la aceasta situatie. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, Organizatorul va solicita participantului care a inscris cel dintai respectivul cod unic, sa prezinte in termen de 24 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii ambalajului promotional pe care a fost descoperit codul unic inscris. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic inscris prin expedierea ambalajului catre Organizator in copie prin e-mail, fax, sau in original prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier la adresa specifica de reprezentantul Organizatorului;
4.25.3.    In cazul in care vreunul dintre consumatorii care se afla in situatia mentionata la art. 4.24., 4.24.1., 14.24.2. de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, nu expediaza ambalajul sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezii detinerii ambalajului promotional continand codul unic, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de considera nevalida inscrierea codului unic indicat de participantul respectiv, de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validata numai inscrierea celui care face dovada efectiva a detinerii ambalajului promotional continand codul unic;
4.25.4.    In cazul in care participantul probeaza imposibilitatea obiectiva de a prezenta ambalajul in termenul mentionat in prezentul Regulament, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a putea prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 24 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), consumatorul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragere;
4.25.5.    In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea unei extrageri saptamanale sau lunare, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragere este mai mic de 24 ore, atunci Organizatorul ii va comunica consumatorului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii ambalajului promotional cu codul unic.
4.25.6.    In situatia in care dovada detinerii ambalajului se face prin expedierea unei copii a acestuia prin e-mail sau fax, iar dovada electronica se face de ambii participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita si dovada detinerii ambalajului in original, prin expedierea acestuia la adresa specificata de reprezentantul Organizatorului prin posta sau curier, pentru a stabili care dintre cei doi participanti este detinatorul de drept al ambalajului promotional. Participantii au termen de 72 de ore pentru a trimite ambalajul in original prin expedierea acestuia la adresa specificata de reprezentantul Organizatorului prin posta sau curier.

SECTIUNEA 5. PREMIILE
5.1.    In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda  trei categorii de premii, si anume premii zilnice, premii saptamanale si premii lunare. In total, in cadrul prezentei campanii se vor acorda 107 premii, reprezentand:
5.1.1.    91  premii zilnice, constand in cate 100 de Euro fiecare premiu zilnic.
5.1.2.    13 premii saptamanale, constand in cate 500 de Euro fiecare premiu saptamanal.
5.1.3.    3 premii lunare, constand in cate 10.000 de euro fiecare premiu lunar.
5.2.    Valoarea totala a premiilor prezentei campanii este de 223.579 lei, valoare ce contine impozitul cu retinere la sursa pentru premiile ce depasesc suma de 600 lei.
5.3.    Contravaloarea in lei a premiilor in Euro a fost calculata la cursul de 1 euro = 4,2892 Ron din data de 15 decembrie 2010.
5.4.    Procedura de validare si de acordare a premiilor este prezentata la Sectiunea 6 si Sectiunea 7 din prezentul Regulament.
5.5.    In cazul refuzului vreunei persoane desemnate castigatoare de a beneficia de premiu (de exemplu respectivul castigator refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara), sau in cazul imposibilitatii validarii conform prezentului Regulament, premiul ramas va ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 6. MODALITATILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR

A. Premiile zilnice

6.1.    Pentru fiecare zi a Campaniei se va extrage 1 premiu zilnic. Codurile unice castigatoare vor fi alese printr-un mecanism informatic automat, prin extragere aleatorie.
6.1.1.1.    Extragerile se vor efectua la inchiderea fiecarei zile ale Campaniei. La o extragere pentru premiile zilnice vor participa toate codurile valide corect inscrise in Campanie, in ziua aferenta extragerii respective.
6.1.1.2.    In cadrul fiecarei extrageri electronice aleatoare se vor desemna cate un cod castigator si 3 coduri de rezerva. Fiecare extragere se va face din baza de date formata din totalitatea codurilor inscrise in intervalul de participare de 1 zi anterior fiecarei extrageri.
6.1.1.3.    Dupa fiecare extragere baza de date cu coduri pentru extragere se va reseta in asa fel incat la extragerea urmatoare sa participe numai intrarile efectuate in intervalul de timp urmator, conform Regulamentului.
6.1.1.4.    Daca intr-o zi, nu exista inscrieri valide in Campanie, premiul acelei zile va ramane la dispozitia Organizatorului.
6.1.1.5.    Un singur cod valid corect inscris in Campanie poate castiga un singur premiu pe intreaga durata a Campaniei.
6.2.    Numele castigatorilor premiilor zilnice ale Campaniei vor fi publicate pe site-ul www.milli.ro, dupa validarea finala a acestora.

B. Premiile saptamanale

6.3.    Pentru fiecare saptamana a Campaniei se va extrage 1 premiu saptamanal. Codurile unice castigatoare vor fi alese printr-un mecanism informatic automat, prin extragere aleatorie in fata unui notar public.
6.4.    In cadrul fiecarei extrageri electronice aleatoare se vor desemna cate un cod castigator si 3 coduri de rezerva. Ordinea in care cele 3 rezerve au fost extrase va fi mentionata in incheierea de certificare intocmita de notarul public ce asista la tragerile la sorti. Fiecare extragere se va face din baza de date formata din totalitatea codurilor inscrise in intervalul de participare saptamanal anterior fiecarei extrageri.
6.5.    Codurile unice castigatoare vor fi alese printr-un mecanism informatic automat, prin extragere aleatorie in fata unui notar public. In fiecare saptamana, extragerile se vor desfasura astfel:
6.5.1.    in cadrul primei extrageri, care va avea loc pe data de 28 februarie 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 21 februarie 2011, ora 00:00 – 27 februarie 2011, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 3 coduri de rezerva;
6.5.2.    in cadrul celei de-a doua extrageri, care va avea loc pe data de 07 martie 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 28 februarie 2011, ora 00:00 – 06 martie 2011, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 3 coduri de rezerva;
6.5.3.    in cadrul celei de-a treia extrageri, care va avea loc pe data de 14 martie 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 07 martie 2011, ora 00:00 – 13 martie 2011, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 3 coduri de rezerva;
6.5.4.    in cadrul celei de-a patra extrageri, care va avea loc pe data de 21 martie 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 14 martie 2011, ora 00:00 – 20 martie 2011, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 3 coduri de rezerva;
6.5.5.    in cadrul celei de-a cincia extrageri, care va avea loc pe data de 28 martie 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 21 martie 2011, ora 00:00 – 27 martie 2011, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 3 coduri de rezerva;
6.5.6.    in cadrul celei de-a sasea extrageri, care va avea loc pe data de 04 aprilie 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 28 martie 2011, ora 00:00 – 03 aprilie 2011, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 3 coduri de rezerva;
6.5.7.    in cadrul celei de-a saptea extrageri, care va avea loc pe data de 11 aprilie 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 04 aprilie 2011, ora 00:00 – 10 aprilie 2011, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 3 coduri de rezerva;
6.5.8.    in cadrul celei de-a opta extrageri, care va avea loc pe data de 18 aprilie 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 11 aprilie 2011, ora 00:00 – 17 aprilie 2011, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 3 coduri de rezerva;
6.5.9.    in cadrul celei de-a noua extrageri, care va avea loc pe data de 25 aprilie 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 18 aprilie 2011, ora 00:00 – 24 aprilie 2011, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 3 coduri de rezerva;
6.5.10.    in cadrul celei de-a zecea extrageri, care va avea loc pe data de 02 mai 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 25 aprilie 2011, ora 00:00 – 01 mai 2011, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 3 coduri de rezerva;
6.5.11.    in cadrul celei de-a unsprezecea extrageri, care va avea loc pe data de 09 mai 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 02 mai 2011, ora 00:00 – 08 mai 2011, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 3 coduri de rezerva;
6.5.12.    in cadrul celei de-a douasprezecea extrageri, care va avea loc pe data de 16 mai 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 09 mai 2011, ora 00:00 – 15 mai 2011, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 3 coduri de rezerva;
6.5.13.    in cadrul celei de-a treisprezecea extrageri, care va avea loc pe data de 23 mai 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 16 mai 2011, ora 00:00 – 22 mai 2011, ora 23.59, se va extrage un cod castigator precum si 3 coduri de rezerva;
6.6.    Dupa fiecare extragere baza de date cu coduri pentru extragere se va reseta in asa fel incat la extragerea urmatoare sa participe numai intrarile inregistrate in saptamana pentru care este efectuata extragerea.
6.7.    Daca intr-o saptamana, nu exista inscrieri valide in Campanie, premiul acelei saptamani va ramane la dispozitia Organizatorului.
6.8.    Un singur cod valid corect inscris in Campanie poate castiga un singur premiu pe intreaga durata a Campaniei.
6.9.    Numele castigatorilor premiilor saptamanale ale Campaniei vor fi publicate pe site-ul www.milli.ro, dupa validarea finala a castigatorilor.

C. Premii lunare

6.10.    Campania va avea definite ca luni de Campanie urmatoarele trei intervale:
6.10.1.    21 februarie 2011– 20 martie 2011
6.10.2.    21 martie 2011 – 24 aprilie 2011
6.10.3.    25 aprilie 2011 – 22 mai 2011
6.11.    In cadrul fiecarei extrageri electronice aleatoare se vor desemna cate un cod castigator si 3 coduri de rezerva. Ordinea in care cele 3 rezerve au fost extrase va fi mentionata in incheierea de certificare intocmita de notarul public ce asista la tragerile la sorti. Fiecare extragere se va face din baza de date formata din totalitatea participantilor care au inscris in intervalul de participare lunar anterior fiecarei extrageri coduri unice formand cuvantul GRIJA complet.
6.12.    Fiecare produs participant la promotie are inscris pe ambalajul promotional una din literele G, R, I, J, A, asa cum sunt acestea descrise in Sectiunea 2. Produsele participante. In momentul in care un participant inscrie in Campanie un cod unic descoperit pe unul din ambalajele promotionale ale produselor participante in Campanie, automat sistemul informatic asigneaza codului unic litera corespunzatoare din grupul de litere G, R, I, J, A. Astfel, pentru a participa la extragerile pentru premiile lunare, un participant trebuie sa achizitioneze minim 5 produse participante la campanie care sa formeze cuvantul GRIJA, inscriind codurile unice descoperite pe ambalajele promotionale.
6.13.    Daca 4 coduri aferente unor 4 litere din cuvantul GRIJA sunt inscrise in prima luna, iar ultima litere din cuvantul GRIJA este inscris in Campanie in cea de-a doua luna, participarea la extragere se va face pentru luna in care cuvantul GRIJA a fost finalizat, respectiv extragerea pentru a doua luna.
6.14.    Pentru fiecare multiplu intreg de  5 coduri valide introduse intr-o luna, care formeaza cuvantul GRIJA complet, se va acorda cate o sansa de castig. De exemplu: pentru formarea o data a cuvantului complet GRIJA intr-o luna participantul va primi o sansa, pentru formarea de doua ori a cuvantului complet GRIJA in aceeasi luna participantul va primi doua sanse, s.a.m.d.
6.15.    Participantii castigatori vor fi alesi printr-un mecanism informatic automat, prin extragere aleatorie in fata unui notar public. Pentru fiecare luna, extragerile se vor desfasura astfel:
6.15.1.    in cadrul primei extrageri, care va avea loc pe data de 21 martie 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 21 februarie 2011, ora 00:00 – 20 martie 2011, ora 23.59, se va extrage un participant castigator precum si 3 participanti de rezerva;
6.15.2.    in cadrul primei extrageri, care va avea loc pe data de 25 aprilie 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 21 martie 2011, ora 00:00 – 24 aprilie 2011, ora 23.59, se va extrage un participant castigator precum si 3 participanti de rezerva;
6.15.3.    in cadrul primei extrageri, care va avea loc pe data de 23 mai 2011 si la care vor participa codurile inscrise in Campanie in perioada 25 aprilie 2011, ora 00:00 – 22 mai 2011, ora 23.59, se va extrage un participant castigator precum si 3 participanti de rezerva;
6.16.    Dupa fiecare extragere baza de date cu participanti pentru extragere se va reseta in asa fel incat la extragerea urmatoare sa participe numai participantii cu intrari efectuate in luna pentru care este efectuata extragerea.
6.17.    Daca intr-o luna, nu exista inscrieri valide in Campanie, premiul acelei luni va ramane la dispozitia Organizatorului.
6.18.    Un participant, identificat cu aceleasi date de identificare in BI/CI poate castiga doar un singur premiu din categoria poremiilor lunare. In eventualitatea in care un participant castiga un premiu din categoria premiilor lunare, acesta nu mai are dreptul sa castige nici un premiu lunar, saptamanal sau zilnic pana la sfarsitul campaniei.
6.19.    Numele castigatorilor premiilor lunare ale Campaniei vor fi publicate pe site-ul www.milli.ro, dupa validarea finala a acestora.

SECTIUNEA 7. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

A.    Revendicarea, validarea si acordarea premiilor zilnice

7.1.    Pe intreaga perioada a Campaniei, la fiecare extragere pentru premiile zilnice, se va extrage cate un cod castigator conform prevederilor prezentului Regulament Oficial pentru premiul zilnic si 3 rezerve.
7.2.    Ulterior fiecarei extrageri pentru premiile zilnice, catre numerele de telefon de pe care au fost inscrise codurile extrase potential castigatoare se va trimite un mesaj SMS de anuntare a potentialului castig. Participantii care, in urma inscrierii in Campanie a unui cod sunt anuntati ca au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu la extragerea premiilor zilnice, vor fi indrumati catre infoline-ul Campaniei 021/528.88.99 (numar cu tarif normal disponibil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale) in vederea inceperii procedurilor de punere in posesie al premiului castigat.
7.3.    Fiecare potential castigator are obligatia de a contacta Organizatorul in vederea revendicarii premiului prin intermediul infoline-ului in termen de 48 de ore de la momentul primirii SMS-ului de anuntare a potentialului castig, in caz contrar va fi invalidat.
7.4.    Pentru validarea preliminara a castigatorilor premiilor zilnice ale Campaniei, acestora li se va solicita acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Organizatorului, in vederea atribuirii premiilor. Dupa terminarea acestui mesaj, daca sunt de acord, potentialii castigatori vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, domiciliul, telefonul, varsta. De asemenea, pentru validare, potentialii castigatori trebuie sa comunice operatorului telefonic codul unic de pe produsul participant inscris in Campanie, pentru a dovedi ca se afla in posesia sa.
7.5.    Participantilor li se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru introducerea si prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, in baza de date a Organizatorului, pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.
7.6.    In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator, potentialul castigator poate refuza . In aceasta situatie potentialul castigator va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul articol, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorului Campaniei, nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
7.7.    In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras castigator.
7.8.    Pentru validarea preliminara, Organizatorul va solicita castigatorilor sa prezinte in termen de 24 de ore de la momentul convorbirii telefonice, prin fax sau e-mail, o copie a actului de indentitate precum si o copie lizibila a ambalajului promotional continand codul unic extras castigator. In cazul in care Organizatorul considera necesar acesta poate solicita castigatorilor si alte documente in scopul validarii.
7.9.    Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, constatarea unor neconcordante intre codul comunicat telefonic si cel extras castigator sau refuzul persoanei castigatoare, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale in vederea atribuirii premiului duce la considerarea acestuia ca nevalid, urmand ca reprezentantii Organizatorului sa procedeze in vederea validarii la contactarea persoanelor ale caror coduri unice inscrise in campanie au fost extrase cu caracter de rezerva, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul articol.
7.10.    In cazul in care niciunul din cei 3 participanti ale caror coduri unice au fost extrase cu titlu de rezerva pentru castigarea unui premiu saptamanal nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament in vederea validarii castigului, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.
7.11.    Premiile zilnice vor fi puse in posesia castigatorilor in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii finale, prin mandat postal prin Posta Romana sau prin transfer bancar in contul comunicat de castigator.
7.12.    Toate premiile zilnice neacordate pe durata campaniei din motive independente de vointa Organizatorului (de exemplu, dar fara a sa limita la aprecierea ca nevalid a codului unui potential castigator al unui premiu zilnic) raman la dispozitia Organizatorului.
7.13.    Odata extras castigator un cod unic utilizat la inscrierea in Campanie nu va fi reintrodus in baza de date si nu va mai participa la extragerile pentru alta categorie de premiu.

B.    Revendicarea, validarea si acordarea premiilor saptamanale

7.14.    In cadrul fiecarei extrageri saptamanale electronice aleatoare in fata unui notar se va desemna un castigator si 3 rezerve. La fiecare extragere vor participa toate codurile unice inscrise in Campanie in intervalul de participare saptamanal anterior fiecarei extrageri.
7.15.    Ulterior fiecarei extrageri pentru premiile saptamanale, catre numarul de telefon de pe care a fost inscris codul extras potential castigator se va trimite un mesaj SMS de anuntare a potentialului castig. Participantii care in urma inscrierii in campanie a unui cod sunt anuntati ca au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu la extragerea premiilor saptamanale vor fi indrumati catre infoline-ul Campaniei 021/528.88.99 (numar cu tarif normal disponibil de luni pana vineri in intervalul orar 9:00 – 19:00 (exclusiv sarbatorile legale) in vederea inceperii procedurilor de punere in posesie al premiului castigat.
7.16.    Fiecare potential castigator are obligatia de a contacta Organizatorul in vederea revendicarii premiului prin intermediul infoline-ului in termen de 48 de ore de la momentul primirii SMS-ului de anuntare a potentialului castig, in caz contrar va fi invalidat.
7.17.    Potentialului castigator i se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.
7.18.    In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator sau prin agentii desemnate de acesta, acesta trebuie sa isi exprime dezacordul in mod expres. In aceasta situatie se va proceda la validarea rezulatului dupa procedura prevazuta in prezentul regulament, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorilor Campaniei nu implica obtinerea acordului acestora pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
7.19.     In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras castigator.
7.20.    Pentru validarea preliminara, Organizatorul va solicita potentialului castigator sa prezinte in termen de 24 de ore de la momentul convorbirii telefonice, prin fax sau e-mail, o copie a actului de indentitate precum si o copie lizibila a ambalajului promotional continand codul unic desemnat. In cazul in care Organizatorul considera necesar acesta poate solicita castigatorilor si alte documente in scopul validarii.
7.21.    In cazul in care potentialul castigator face dovada detinerii ambalajului cu codul promotional extras castigator prin trimiterea unei copii lizibile a acestuia in termenul prevazut de prezentul Regulament, se va proceda la validarea finala a castigatorului.
7.22.    Imposibilitatea potentialului castigator de a face dovada detinerii codului unic promotional extras castigator, constatarea unor neconcordante intre codul promotional a carei copie a fost trimisa si cel extras castigator sau nerespecatrea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea acestuia ca nevalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, urmand ca reprezentantii Organizatorului sa procedeze in vederea validarii la contactarea persoanelor ale caror coduri unice inscrise in campanie au fost extrase cu caracter de rezerva, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul articol.
7.23.    In cazul in care niciunul din cei 3 participanti ale caror coduri unice au fost extrase cu titlu de rezerva pentru castigarea unui premiu saptamanal nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament in vederea validarii castigului, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.
7.24.    Pentru validarea fizica, potentialii castigatori vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului. Acesta din urma va stabili impreuna cu potentialul castigator o data si o locatie de intalnire. Fiecare potential castigator va preda reprezentantului Organizatorului, in original, ambalajul continand codul unic extras castigator precum si declaratia de castigator, in original. Dupa ce va fi indeplinita aceasta procedura petentialul castigator va fi desemnat castigator de drept asupra premiului.
7.25.    Premiile saptamanale descrise  mai sus vor fi puse in posesia castigatorilor in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii finale si vor fi expediate prin mandat postal prin Posta Romana sau prin transfer bancar in contul specificat de castigator.
7.26.    Validarea si stabilirea conditiilor de atribuire a premiilor se vor consemna printr-un proces-verbal de validare. In procesul-verbal ce va fi semnat de fiecare castigator al unuia din premiile saptamanale se va mentiona si acordul/ dezacordul expres al castigatorului pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor sale personale ce au fost comunicate (cu exceptia CNP-ului) si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.

C.    Revendicarea, validarea si acordarea premiilor lunare

7.27.    In cadrul fiecarei extrageri lunare electronice aleatoare in fata unui notar se va desemna un castigator si 3 rezerve. La fiecare extragere vor participa toate codurile unice inscrise in Campanie in intervalul de participare lunar anterior fiecarei extrageri.
7.28.    Ulterior fiecarei extrageri pentru premiile lunare, catre numarul de telefon al participantului, desemnat potential castigator, de pe care au fost inscrise cinci coduri care au fosmat cuvantul GRIJA complet, se va trimite un mesaj SMS de anuntare a potentialului castig. Participantii care sunt anuntati ca au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu la extragerea premiilor lunare vor fi indrumati catre infoline-ul Campaniei 021/528.88.99 (numar cu tarif normal disponibil de luni pana vineri in intervalul orar 9:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale) in vederea inceperii procedurilor de punere in posesie a premiului castigat.
7.29.    Fiecare potential castigator are obligatia de a contacta Organizatorul in vederea revendicarii premiului prin intermediul infoline-ului in termen de 48 de ore de la momentul primirii SMS-ului de anuntare a potentialului castig, in caz contrar va fi invalidat.
7.30.    Potentialului castigator i se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.
7.31.    In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator sau prin agentii desemnate de acesta, acesta trebuie sa isi exprime dezacordul in mod expres. In aceasta situatie se va proceda la validarea rezulatului dupa procedura prevazuta in prezentul regulament, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorilor Campaniei nu implica obtinerea acordului acestora pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
7.32.    In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codurilor aferente participarii complete extrase castigatoare.
7.33.    Ulterior validarii preliminare telefonice, potentialul castigator va avea termen de maxim 48 ore pentru a transmite dovada detinerii ambalajelor continand codurile unice inscrise in campanie aferente alcatuirii cuvantului complet GRIJA, coduri inscrise in campanie anterior momentului extragerii elecronice aleatoare la care a fost desemnat potential castigator, prin e-mail sau fax si ulterior i se vor expune pasii urmatori in vederea validarii fizice (dovada detinerii in original a ambalajului de campanie) si a modalitatii de acordare a premiului.
7.34.    In cazul in care potentialul castigator face dovada detinerii ambalajelor cu codurile promotionale aferente participarii complete extrase castigatoare prin trimiterea unei copii lizibile a acestora in termenul prevazut de prezentul Regulament, se va proceda la validarea finala a castigatorului.
7.35.    Pentru validarea fizica, potentialii castigatori vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului. Acesta din urma va stabili impreuna cu potentialul castigator o data si o locatie de intalnire. Fiecare potential castigator va preda reprezentantului Organizatorului, in original, ambalajele continand codurile unice inscrise in Campanie aferente alcatuirii cuvantului complet GRIJA, coduri inscrise in campanie anterior momentului extragerii elecronice aleatoare la care a fost desemnat potential castigator, a caror copie le-a trimis deja prin e-mail sau fax, impreuna cu declaratia de castigator, in original. Dupa ce va fi indeplinita aceasta procedura petentialul castigator va fi desemnat castigator de drept asupra premiului.
7.36.    Imposibilitatea potentialului castigator de a face dovada detinerii ambalajelor promotionale a codurilor unice aferente inscrierii complete extrase castigatoare, constatarea unor neconcordante sau nerespecatrea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea acestuia ca nevalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, urmand ca reprezentantii Organizatorului sa procedeze in vederea validarii la contactarea persoanelor ale caror participari complete inscrise in Campanie au fost extrase cu caracter de rezerva, in ordinea in care acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament.
7.37.    In cazul in care niciunul din cei 3 participanti ce au fost extrasi cu titlu de rezerva pentru castigarea unui premiu lunar nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament in vederea validarii castigului, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.
7.38.    Premiile lunare descrise  mai sus vor fi puse in posesia castigatorilor in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii finale si vor fi expediate prin transfer bancar in contul specificat de castigator.
7.39.    Validarea si stabilirea conditiilor de atribuire a premiilor se vor consemna printr-un proces-verbal de validare.
In procesul-verbal ce va fi semnat de fiecare castigator al unuia din premiile lunare se va mentiona si acordul/ dezacordul expres al castigatorului pentru inregistrarea,  prelucrarea datelor sale personale ce au fost comunicate (cu exceptia CNP-ului) si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului,  pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.

D.    Clauze diverse de validare si acordare a premiilor

7.40.    In cazul in care castigatorul unuia din premiile Campaniei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.
7.41.    Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa sau partial, unei alte persoane.
7.42.    Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale „Milli are grija sa castigi 10.000 Euro” vor fi expediate castigatiorilor doar pe teritoriul Romaniei.
7.43.    In cazul premiilor expediate prin mandat postal prin Posta Romana castigatorii au obligatia de a comunica reprezentantului Organizatorului adresa corecta si completa asa cum apare aceasta in actul de identintate. In caz contrar Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru mandatele postale nelivrate de Posta Romana si care nu ajung la destinatar din astfel de considerente.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE
8.1.    Inscrierile in Campanie sau revendicarile de premii facute pe baza ambalajelor produselor participante la Campanie continand coduri unice care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, care contin erori tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale ambalajelor produselor participante la Campanie continand coduri unice sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar decat cel pus la dispozitie in vederea inscrierii sau inscrierile prin cele trei modalitati de inscriere in Campanie efectuate dupa data de 22 mai 2011, vor fi declarate nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
8.2.    Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea ambalajelor castigatoare, de instrainarea lor si/sau de prezentarea ambalajelor necorespunzatoare si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de ambalaje care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.
8.3.    Organizatorul, Agentiile actionand in numele acestuia, vanzatorii cu amanuntul ai produselor promotionale participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori, pentru deteriorarea cu rea credinta a ambalajelor promotionale sau pentru sustragerea acestora.
8.4.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida orice participare i se pare suspecta, fara a informa participantul de acest lucru.

SECTIUNEA 9. DATE PERSONALE
9.1.    Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:
9.1.1.    dreptul la informare (art.12), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;
9.1.2.    dreptul de acces la date (art.13), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;
9.1.3.    dreptul de interventie asupra datelor (art.14),  potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
a)    rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b)    transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
c)    realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate, daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
9.1.4.    dreptul de opozitie (art. 15), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
9.1.5.     dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine:
a)    retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte
b)    reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute de lege
9.1.6.    dreptul de a se adresa justitiei (art.18), potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
9.1.7.    La cererea oricarui client, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa S.C.  FrieslandCampina ROMANIA S.A, cu sediul social la Satu Mare, Bd Closca, nr 90, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
9.1.8.    Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor premiilor din cadrul campaniei promotionale. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
9.1.9.    Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor si orasul de resedinta. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia. Organizatorul se obliga ca orice dezvaluire de date personale (prin TV, radio, presa, internet sau alte materiale) catre public sa se limiteze numai la Castigatorii premiilor Campaniei si va include numai numele, prenumele, localiatea de domiciliu, fotocopia si vocea acestora continute in inregistrari fotografice, video, audio sau de alta natura, realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania.

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA
10.1.    Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
10.2.    Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. In cazul in care Organizatorul  invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
11.1.    Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data confirmarii de plata a premiului in contul indicat de fiecare castigator, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.
11.2.    Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei si anume contravaloarea SMS-urilor trimise la numarul 1899 (numar cu tarif normal), contravaloarea apelului la serviciul Infoline (apel cu tarif normal), contravaloarea serviciilor de internet.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL
12.1.    Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
12.2.    Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 021/528.88.99 (numar cu tarif normal) si pe site-ul www.milli.ro sau in urma adresarii unei solicitari scrise la adresa: S.C.  FrieslandCampina ROMANIA S.A, cu sediul social la Satu Mare, Bd Closca, nr. 90.
12.3.    Prezentul Regulament Oficial a fost semnat in 4 exemplare originale si a fost autentificat astazi, 18.02.2011.
Nu avem elemente multimedia.
daniela (bucuresti) in 05 martie 2011, 18:59
buna tuturor aceasta promotie este foarte tare ,eu consum toate produsele de la milli,sunt cele mai bune bafta tuturor multumesc
selina (timisoara) in 07 martie 2011, 07:15
buna, as dori sa intreb pentru pastrarea ambalajului , trebuie doar codul decupat sau e nevoie de tot ambalajul sa-l pastrez? M ultumesc si bafta participantilor.
() in 07 martie 2011, 12:12
buna ziua,as avea si eu o intrebare pt organizatori daca se poate,am inscris un cod de pe un pachet de unt cu 65% grasime ce avea inscriptionata litera J si am primit un msg. in care scia ca m-am inscris cu litera R,nu am inteles eu din regulament ,nu se inregisreaza literele insciptionate pe ambalaj?sau se primesc litere din oficiu pana se formeaza cv. GRIJA. va multumesc
rozalia florina (bascov) in 07 martie 2011, 20:52
buna seara,la fel am patit si eu cu pachetul de unt,in loc de litera J care era pe pachet a aparut litera R in mesajul de validare,multumesc si bafta tuturor participantilor.
Moderator 2 (Infopromotii) in 08 martie 2011, 11:55
Iata raspunsurile organizatorilor pentru
Selina (Timisoara): codul decupat este suficient.

Ioan (Botosani): Datorita unei erori de tiparire codurile unice de pe pachetele de Unt Milli au fost inversate. Situatia a fost remediata iar in acest moment daca trimiteti un cod unic de pe ambalajul de Unt Milli in sistem se va inregistra litera tiparita pe ambalaj. Referitor la codul unic inscris de dumneavostra in promotie, acesta a fost inregistrat cu succes, iar in sistem a fost inregistrata litera R. Daca doriti ca litera dumneavostra sa fie inversata cu litera care este tiparita pe ambalajul de Unt Milli achizitionat de dumneavostra va rugam sa sunati la info-line-ul promotiei - 021/528.88.99.

Draga Rozalia Florina (Bascov),
Gasesti, in raspunsul de mai sus, solutia, daca vrei sa schimbi litera.
() in 08 martie 2011, 22:24
multumesc mult,deocamdata raman asa ,oricum folosesc foarte des aceste produse si voi mai avea inscrieri,iar acum sunt lamurit,va multumesc inca o data
rozalia florina (bascov) in 09 martie 2011, 23:43
Multumesc pt raspuns,nu este nevoie sa schimb litera,cumpar des aceste produse,sunt f multumita de caliatea lor.
() in 21 aprilie 2011, 13:29
Cand reactualizati lista de castigatori de pe site? Asteptam cu nerabdare castigatorii!
daniela (bucuresti) in 25 aprilie 2011, 20:57
buna tuturor am si eu o intrebare eu joc de la inceputul promotiei dar nu am cistigat nimic in ce interval trebui trimise codurile sau ce trebui sa fac vreau sa cistig si eu multumesc mult HRISTOS A INVIAT
() in 28 aprilie 2011, 16:29
@Daniela: Ceva foarte banal : CITESTE REGULAMENTUL !!!!!!!!!!!!!!!
gabi (braila) in 02 mai 2011, 11:35
daca castigi ceva esti anuntat prin e mail sau sms? sau trebuie sa urmaresti pe undeva? o zi si o saptamana bune rau!
Elena Mirela (Bucuresti) in 21 mai 2011, 11:04
Buna ziua, am incercat de cateva ori sa introduc un cod insa primesc mesajul: A aparut o eroare de comunicare. Incearca din nou. Ce se intampla ? Multumesc si bafta tuturor !
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Milli are grija sa castigi 10.000 Euro"

Ultima actualizare: 18 iun. 2011
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Milli are grija sa castigi 10.000 Euro

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media