CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Meridian Taxi te premiaza

Meridian Taxi

Premii prin tragere la sorti: 3 x tableta Android de 8 inch; 100 x voucher in valoare de 10 lei (TVA inclus) fiecare, pentru calatoriile cu MERIDIAN TAXI sau NATIONAL TAXI.

Descarca noile aplicatii MERIDIAN TAXI (iOS sau Android) pe smartphone, completeaza formularul cu datele personale si pastreaza codul care va fi generat automat pe adresa de e-mail introdusa.

Perioada promoţiei: 17 mai - 16 iunie 2013

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul Concursului “MERIDIAN TAXI te premiaza”Art. 1 Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului
1.1 Organizatorul concursului este SC MERIDIAN TAXI SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Dumitru Brumarescu nr.7, sectorul 4, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/5129/2003, Cod Unic de Inregistrare in scopuri de TVA RO 15370052, reprezentata prin dl. Gheorghita Bultoc, in calitate de Administrator, denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2 Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).
1.3 Regulamentul Oficial al Concursului este intocmit si este disponibil gratuit oricarui participant pe pagina de facebook MERIDIAN TAXI, www.facebook.com/TaxiMeridian si pe site-ul www.meridiantaxi.ro (versiunea web sau mobil), conform legislatiei aplicabile din Romania.
1.4 Prin participarea la Concurs, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si a eventualului castigator. Validarea castigatorului si modul in care acest Concurs se organizeaza reprezinta dreptul exclusiv al Organizatorului.
1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa modificarea prezentului Regulament Oficial si dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe pagina de facebook MERIDIAN TAXI, www.facebook.com/TaxiMeridian si pe site-ul www.meridiantaxi.ro (versiunea web sau mobil).
1.6 Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata  si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti. In cazul descoperirii oricaror inadvertente intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare din participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Art. 2 Reguli si conditii de participare
2.1 Concursul este deschis participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

- ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu;
- ca are peste 18 ani.

2.2 La acest Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului si al societatilor din Grupul de firme Meridian.
b. membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, afin);
c. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie.

2.3 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
2.4 In cazul in care Organizatorul considera ca o anumita participare este suspecta de frauda, isi rezerva dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil participantul respectiv.
2.5 O persoana nu poate participa decat o singura data la concurs, nefiind valida inscrierea repetata in concurs.

Art. 3 Locul si durata de desfasurare a Concursului
3.1 Concursul se desfasoara in perioada 17 Mai – 16 Iunie 2013 pe pagina de Facebook MERIDIAN TAXI, la adresa www.facebook.com/TaxiMeridian si pe site-ul www.meridiantaxi (versiunea web si mobil). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor art. 1.5 de mai sus.

Art. 4 Desfasurarea Concursului
4.1 Pentru a participa la prezentul Concurs, participantii trebuie sa descarce noile aplicatii MERIDIAN TAXI (iOS sau Android) pe smartphone, sa completeze formularul cu toate datele personale complete si corecte si sa pastreze codul care va fi generat automat pe adresa de e-mail introdusa.
4.2 Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment, daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Concursul si prezentul Regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.
4.3 La sfarsitul concursului, in urma tragerii la sorti, va fi afisata pe pagina de facebook MERIDIAN TAXI, la adresa www.facebook.com/TaxiMeridian si pe site-ul www.meridiantaxi.ro lista castigatorilor (in data de 21 Iunie). Castigatorii tabletelor vor fi invitati, prin intermediul postei electronice (e-mail) sau telefonic, la sediul MERIDIAN TAXI ca sa ridice premiile. Tabletele pot fi ridicate pana la data de 15 Iulie 2013.  Voucherele vor fi trimise pe mail catre castigatori.
Voucher-ul este securizat printr-un cod de bare si se poate folosit doar in cadrul companiilor MERIDIAN TAXI si NATIONAL TAXI.
Mod de lucru utilizare voucher: dupa intrarea in posesia voucheului, castigatorul comanda o masina de taxi (utilizand aplicatiile de pe telefonul cu care s-a inscris in concurs), iar la rubrica  OBSERVATII, castigatorul va nota seria voucherului (necesar pentru validarea dintre sofer si dispecer). Dupa validarea sofer- dispecer, soferul de taxi va transmite castigatorului timpul estimat in care va ajunge la destinatie. Daca seria de voucher nu este valida, soferul ii va trimise mesaj castigatorului – serie invalida, cursa  putandu-se prelua fara utilizarea voucherului. Castigatorul poate decide daca va continua validarea cursei contra cost sau nu.
Castigatorul va putea folosi voucher-ul castigator numai ulterior verificarii acestuia de catre soferul de taxi si a validarii codului de bare de catre dispecerat pentru a se evita eventualele fraude. Voucherul nu poate fi folosit decat o singura data. Castigatorul se obliga sa foloseasca o singura data voucherul. Daca suma care trebuie achitata la finalul cursei este mai mica decat valoarea vocuherului, castigatorul nu va primi rest. Diferenta intre valoarea voucherului si valoarea calatoriei cu taxiul nu se restituie. Daca voucherul nu acopera contravaloarea calatoriei, beneficiarul serviciilor de transport in regim de taxi se obliga sa achite diferenta. La finalul cursei, voucherul ramane la soferul de taxi.
4.4 Castigatorii celor 3 (trei) tablete Android vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului in vederea ridicarii premiului, in perioada 24 – 28 Iunie 2013.
4.5 Daca un castigator nu poate fi contactat sau nu revendica premiul pana la data stabilita la art. 5.9, acesta va pierde premiul fara a avea dreptul de a emite vreo pretentie ulterioara cu privire la acesta. Premiile nerevendicate se reporteaza pentru campaniile urmatoare.

Art. 5 Premiile. Tragerea la sorti
5.1 Premiile oferite in cadrul prezentului Concurs sunt:

100 (o suta) de vouchere in valoare de 10 lei (TVA inclus) fiecare, pentru calatoriile cu MERIDIAN TAXI;
3 (trei) tablete Android de 8 inch, procesor dual core 1,5 Ghz, Ram 1GB, memorie interna de 8Gb, modem intern 3G si GPS incoporate, dispune de toate posibilitatile de conectivitate: Wi-Fi, 3G, Bluetooth, GPS, HDMI si USB; valoare tableta de 1.049 lei fiecare (TVA inclus);

5.2  Valoarea totala a premiilor este de: 4.147 lei ( TVA inclus).
5.3 Pentru acordarea premiilor, se va organiza o tragere la sorti in data de 20 Iunie 2013 pentru fiecare categorie de premii ce urmeaza a fi acordate.
5.4 Tragerea la sorti se va efectua de catre Organizator, in prezenta unei comisii interne. Mai intai se vor extrage castigatorii celor 100 de vouchere, iar ulterior castigatorii celor 3 tablete Android.
5.5 Pe durata Concursului un castigator identificat prin datele sale personale va putea sa castige un singur premiu. In cazul in care se identifica un castigator care s-a inscris de mai multe ori la Concurs si a fost extras de mai multe ori, insa comunica aceleasi date personale, un singur premiu va fi validat catre acesta.
5.6 Tabletele Android vor putea fi ridicate de catre castigatori de la sediul Organizatorului din Bucuresti, sector 4, str Dumitru Brumarescu nr. 7, la o data stabilita de comun acord intre Organizator – Castigator, dar nu mai tarziu de 15 Iulie 2013. Castigatorii care se vor prezenta la sediul MERIDIAN TAXI pentru ridicarea premiilor trebuie sa aiba asupra lor un act de identitate (copia actului de identitate se va atasa procesului verbal de predare-primire in vederea intocmirii declaratiei de impozit cu retinere la sursa). Modelul de proces-verbal este atasat prezentului regulament.
5.7 In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este este descris in Regulamentul Oficial, acesta pierde dreptul de atribuire a premiului.
5.8 Valabilitatea voucherelor – 30 Septembrie 2013
5.9 Participantii vor putea revendica/ ridica premiile (tabletele) pana cel tarziu in data de 15 Iulie 2013 (inclusiv).

Art. 6  Notificarea si predarea premiului
6.1 Lista castigatorilor va fi publicata in data de 21 Iunie 2013. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii de vouchere de calatorie MERIDIAN TAXI vor proceda conform art. 4 din prezentul Regulament Oficial.
6.2 Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii tabletelor vor fi contactati telefonic de un reprezentant al Organizatorului in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea listelor castigatorilor. In cazul in care un castigator al tabletei Android nu poate fi contactat dupa ce a fost apelat de cel mult 3 ori, nu mai este disponibil la numarul de telefon cu care s-a inscris in campanie si nici nu ofera un alt numar de telefon de contact, respectiv nu se poate lua legatura cu aceasta persoana in 3 zile consecutive, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida premiul respectiv.
6.3 Prin nerevendicarea / neridicarea premiilor in termenele de mai sus si in conditiile prezentului Regulament Oficial, participantii pierd dreptul de a le mai revendica/ ridica si Organizatorul este liberat de toate obligatiile ce ii revin fata de respectivii participanti in raport cu premiile nerevendicate/neridicate corespunzator de catre acestia.

Art. 7 Responsabilitate
7.1 Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in litigiile referitoare la detinerea legitima a numerelor de telefon folosite in prezentul concurs sau a telefoanelor mobile unde s-au descarcat aplicatiile MERIDIAN Taxi.  Existenta vreunui astfel de litigiu nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
7.2 Prin participarea la Concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
7.3 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
7.4 Prin participarea la Concurs, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

a. participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea site-ului sau a premiilor;
c. participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

7.5 Pentru fiecare accesare a website-ului Concursului, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.
7.6 Organizatorul:

a. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
b. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul concurs, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
c. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
d. isi rezerva dreptul de a nu distribui premiul in cazul in care castigatorul nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.
e. nu este raspunzator de imposibilitatea descarcarii aplicatiei  MERIDIAN TAXI (iOS sau Android) pe telefonul mobil al utilizatorului/ participant datorita sistemului de functionare intern al telefonului acestuia.

7.7 Organizatorul Concursului nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri:

1. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru cele efectuate dupa expirarea perioadei Concursului;
2. pentru pierderile sau intarzierile transmiterii inscrierilor in Concurs sau a mesajelor de raspuns descrise mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
3. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet de catre furnizorii proprii sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
4. pentru eventualele dispute legate de drepturile de folosinta asupra telefoanelor unde s-au descarcat aplicatiile;
5. pentru inscrierea in Concurs dupa data limita sau inainte de data efectiva de incepere a Concursului;

Art. 8 Confidentialitate

8.1 Organizatorul fiind inregistrat in calitate de Operator de date cu caracter personal sub numarul 10042 va procesa datele cu caracter personal ale participantilor in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in scopuri de  reclama, marketing, publicitate. Prin inscrierea la concurs, participantii isi exprima consimtamantul neechivoc pentru ca datele lor cu caracter personal sa fie stocate, folosite si prelucrate de catre S.C. MERIDIAN TAXI S.R.L. si de catre partenerii acestuia in scopuri de reclama, marketing, publicitate.
8.2 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. Participantul la Concurs, in calitatea sa de persoana vizata are, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat (art. 12), dreptul de a avea acces la date (art.13), dreptul de a interveni asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a recurge la justitie (art. 18). Astfel, participantul are dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre S.C. Meridian Taxi S.R.L. si are, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantul are dreptul de a solicita, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001. Pentru a-si exercita aceste drepturi, participantii vor trimite la adresa Organizatorului, cu sediul in Mun. Bucuresti, sectorul 4, str. Dumitru Brumarescu nr. 7, o cerere scrisa, datata si semnata. Datele cu caracter personal colectate in scopul acestui concurs vor fi dezvaluite doar partenerilor contractuali din Romania si altor companii din acelasi grup cu operatorul in scopul mentionat in prezentul regulament. Datele nu vor fi impartasite cu alte terte parti, cu exceptia situatiilor in care organizatorul trebuie sa indeplineasca obligatii prevazute de legislatia in vigoare. Fiecare participant poate solicita excluderea sa din baza de date a companiei din punct de vedere al mesajelor de marketing si publicitate.

Art. 9 Clauze speciale
9.1 Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestui Concurs, Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.
9.2 Castigatorul nu poate cere si obtine contravaloarea in bani a premiului castigat sau in alte obiecte care au o valoare echivalenta cu valoarea castigata, si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor castigului.
9.3 Castigatorul acorda dreptul Organizatorului de a face public numele sau ca fiind castigator.
9.4 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru Romania.
9.5 Organizatorul isi asuma raspunderea numai in ce priveste desfasurarea mecanismului de concurs si acordarea castigului.

Art. 10 Litigii
10.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Meridian Taxi te premiaza"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Meridian Taxi te premiaza

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media