CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Margaritar te trimite la cumparaturi cu cardul de credit OTP Bank!

Promotie concurs cu premii Margaritar

Premii: 30 x card VISA Clasic Transparent de la OTP Bank cu 1000 de euro; 100 x storcator de citrice.

Decupeaza 2 desene cu pungile de cadouri de pe ambalajele promotionale de zahar Margaritar si trimite-le la CP 21 - OP 1 Bucuresti, pana pe 14.11.2007 (data postei).

Perioada promoţiei: 17 septembrie - 19 noiembrie 2007

Documente conexe

Promotie expirata
11 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

 

Regulamentul Promotiei

„Margaritar te trimite la cumparaturi cu cardul de credit OTP Bank!”

17 septembrie – 19 noiembrie 2007

 

 

Art. 1. Organizatori   

Organizatorii promotiei „Margaritar te trimite la cumparaturi cu cardul de credit OTP Bank!” sunt:

 

AGRANA ROMANIA S.A. cu sediul in Aleea Industriei Nr. 7, Buzau, Romania, avand numar de ordine la Registrul Comertului J10/585/2002 si CIF R0 2083754, reprezentata legal de dl. Sorin Soroceanu – Director Marketing

si

OTP Bank Romania S.A., avand sediul social in strada Buzesti nr. 66-68, sector 1, Bucuresti, inregistrata la  Registrul Comertului J40/10296/1995, sub cod unic de inregistrare R7926069, inregistrata la Registrul Bancar cu numarul RB-PJR-40-028/1999, operator de date cu caracter personal numarul 944, reprezentata legal de Dna Diana Duhanov, in calitate de Director de Marketing si de Marin Ban, in calitate de Director Economic

 

Art. 2. Participanti

La aceasta promotie pot participa numai persoane fizice, cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, care au implinit 18 ani pana la data inceperii promotiei. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiilor Agrana Romania S.A, OTP Bank Romania SA. si ai agentiilor Brandstalk Advertising si Hitmail Romania, precum nici membrii familiilor acestora pana la gradul II inclusiv.

 

Art. 3. Aria de desfasurare

Aceasta promotie se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

 

Art. 4. Marcile si produsele participante

La aceasta promotie participa zaharul Margaritar Cristal la 1 kg, ambalaj promotional pe care o sa apara, pe ambele fete sigla OTP Bank si mentiunea „carduri de credit OTP Bank”..

 

Art. 5. Procedura promotiei

Perioada desfasurarii promotiei este  17 septembrie – 19 noiembrie 2007.

In aceasta perioada, orice persoana care decupeaza si trimite doua desene cu pungile de cadouri de pe doua ambalaje promotionale diferite de zahar Margaritar Cristal de 1 kg la CP 21 OP 1 Bucuresti pana la 14.11.2007 (data postei), participa la tragerile la sorti organizate conform art. 8 din prezentul regulament.

 

Art. 6. Conditii de validitate

Pentru ca un participant sa fie considerat eligibil, acesta trebuie sa indeplineasca conditiile de participare prevazut la art. 2 al Regulamentului.

Pentru ca un plic sa fie considerat eligibil, acesta trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

           plicul sa contina urmatoarele informatii scrise: nume, prenume, adresa completa (judet/sector, localitate, strada, numar)

           plicul sa contina 2 decupaje reprezentand desenele cu pungi de cadouri de pe ambalajele promotionale Margaritar Cristal de 1 kg

           sa fie stampilat de Posta Romana

           sa fie trimis pana la 14.11.2007 inclusiv, data Postei.

 

Art. 7. Premiile  si acordarea lor

In cadrul acestei promotii, castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti. Astfel, se vor acorda:

           30 premii constand in 30 de carduri de credit cu functie de card de debit VISA Clasic Transparent de la OTP Bank, avand fiecare un sold disponibil de 1.000 de euro (echivalentul in lei la cursul din data efectuarii fiecarei extrageri), cu termen de valabilitate de 2 ani de zile de la data emiterii

           100 de storcatoare de citrice marca Severin

Valoarea comerciala totala a premiilor oferite este de 32.000 de euro (TVA inclus). Castigatorii nu pot cere contravaloarea in alte valute sau in alte obiecte a premiilor castigate si nu pot  modifica parametrii tehnici ai acestor premii.


Premiile se vor acorda dupa cum urmeaza:

Pentru premiile constand in carduri de credit cu functie de card de debit, fiecare castigator isi va putea ridica cardul de la una din sucursalele/agentiile OTP Bank din Romania, aceasta urmand sa fie stabilita astfel incat sa fie cat mai aproape de resedinta castigatorului. Cardurile trebuie ridicate personal de fiecare castigator, pe baza actului de identitate, numai de la sucursala/agentia OTP Bank indicata prin telefon/scrisoare, dupa minimum 7 zile lucratoare de la data efectuarii extragerii, dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data efectuarii extragerii. Cardurile care nu sunt ridicate in termen de 15 zile lucratoare se anuleaza iar castigatorii isi pierd orice drept asupra lor.

Pentru premiile constand in storcatoare de citrice, acestea vor fi expediate prin servicii de curierat la adresa indicata pe fiecare plic castigator. 

Castigatorii vor fi contactati telefonic in ziua efectuarii fiecarei extrageri, iar lista castigatorilor tragerilor la sorti va fi facuta publica pe site-ul si in termen de maximum doua zile lucratoare de la fiecare extragere. Decizia comisiei de validare este finala si irevocabila.

In cazul castigatorilor care nu au trimis o data cu datele personale si numarul de telefon, agentia va trimite o scrisoare de instiintare prin posta. Prin aceasta scrisoare, castigatorii sunt anuntati ca, in termen de maxim 7 zile de la data sosirii scrisorii (data postei), sa sune la un numar de telefon indicat; in caz contrar, castigatorii vor pierde orice drept asupra premiului iar acesta va fi anulat.   

 

Art. 8. Data tragerilor la sorti si procedura lor

Tragerile la sorti pentru acordarea premiilor constand in carduri de credit cu functie de card de debit si aparate electrocasnice, vor avea loc astfel:

           pe data de 17 septembrie 2007, vor fi acordate 10 storcatoare de citrice si 3 carduri de credit cu functie de card de debit VISA Clasic Transparent de la OTP Bank cu sold de 1.000 de euro fiecare

           pe data de 24 septembrie 2007, vor fi acordate 10 storcatoare de citrice si 3 carduri de credit cu functie de card de debit VISA Clasic Transparent de la OTP Bank cu sold de 1.000 de euro fiecare

           pe data de 1 octombrie 2007, vor fi acordate 10 storcatoare de citrice si 3 carduri de credit cu functie de card de debit VISA Clasic Transparent de la OTP Bank cu sold de 1.000 de euro fiecare

           pe data de 8 octombrie 2007, vor fi acordate 10 storcatoare de citrice si 3 carduri de credit cu functie de card de debit VISA Clasic Transparent de la OTP Bank cu sold de 1.000 de euro fiecare

           pe data de 15 octombrie 2007, vor fi acordate 10 storcatoare de citrice si 3 carduri de credit cu functie de card de debit VISA Clasic Transparent de la OTP Bank cu sold de 1.000 de euro fiecare

           pe data de 22 octombrie 2007, vor fi acordate 10 storcatoare de citrice si 3 carduri de credit cu functie de card de debit VISA Clasic Transparent de la OTP Bank cu sold de 1.000 de euro fiecare

           pe data de 29 octombrie 2007, vor fi acordate 10 storcatoare de citrice si 3 carduri de credit cu functie de card de debit VISA Clasic Transparent de la OTP Bank cu sold de 1.000 de euro fiecare

           pe data de 5 noiembrie 2007, vor fi acordate 10 storcatoare de citrice si 3 carduri de credit cu functie de card de debit VISA Clasic Transparent de la OTP Bank cu sold de 1.000 de euro fiecare

           pe data de 12 noiembrie 2007, vor fi acordate 10 storcatoare de citrice si 3 carduri de credit cu functie de card de debit VISA Clasic Transparent de la OTP Bank cu sold de 1.000 de euro fiecare

           pe data de 19 noiembrie 2007, vor fi acordate 10 storcatoare de citrice si 3 carduri de credit cu functie de card de debit VISA Clasic Transparent de la OTP Bank cu sold de 1.000 de euro fiecare

Tragerile la sorti se vor desfasura in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea promotiei si vor fi asistate de un notar public. O persoana poate participa la promotie cu mai multe plicuri, toate plicurile trimise participand la tragerile la sorti. 

 

Art. 9.  Regulamentul promotiei

Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe site-ul si pe site-ul incepand cu data de 17 septembrie 2007, sau in baza unei solicitari transmise pe adresa: Agrana Romania S.A., Buzau, Aleea Industriei nr.7, telefon: 0238/723.622.

 

Art. 10. Taxe si impozite

Organizatorul OTP Bank Romania S.A. se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori sub forma de carduri de credit cu functie de card de debit VISA Clasic Transparent, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal iar organizatorul Agrana Romania S.A. se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de castigatori sub forma de storcatoare de citrice. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Art. 11. Diverse

Prin inscrierea la promotia „Margaritar te trimite la cumparaturi cu carduri OTP Bank!” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare in favoarea organizatorilor, fara alte obligatii sau plati din partea acestora.

Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru plicurile trimise la CP 21 OP1 Bucuresti dar care nu au fost livrate la destinatie din motive independente de ei. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru plicurile de participare trimise dupa data de 14.11.2007, pentru ambalajele promotionale comercializate dupa aceasta perioada si nici pentru eventualele defectiuni de natura tehnica ale premiilor. Plicurile primite devin proprietatea organizatorilor si nu vor fi returnate.

In eventulitatea unei dispute asupra validitatii unui plic participant, decizia comisiei este definitiva.

Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra plicurilor sau continutul acestora. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru plicurile deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului. Plicurile completate avand mai multe persoane mentionate pe ele vor fi anulate pentru acest motiv.

 

Art. 12. Prelucrarea datelor personale

Participarea la aceasta promotie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia.Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001. Prin inscrierea la promotie, participantii declara ca sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament.

Participarea la promotie implica acceptul participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Agrana Romania S.A. si sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS etc. ) din partea  Agrana Romania S.A. si a partenerilor acesteia.

Scopurile constituirii acesteia sunt:

           organizarea prezentei promotii Agrana Romania S.A.;

           informarea clientilor si a potentialilor clienti ai produselor companiei Agrana Romania S.A si a partenerilor acesteia, prin diverse mijloace de comunicare (telefon, SMS, e-mail, posta, etc)  despre promotia actuala si despre actiunile desfasurate in viitor;

           realizarea de rapoarte statistice cu privire la clientii produselor Agrana Romania S.A. si a partenerilor acesteia

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Agrana Romania S.A, scriind pe adresa office@agrana.ro. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al Agrana Romania S.A.

La cererea participantilor, adresata in scris catre Agrana Romania S.A., adresa Aleea Industriei Nr. 7, Buzau, Romania, Organizatorul se obliga:

           sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o  solicitare pe an;

           sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

           sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

La prima comunicare scrisa catre aceste persoane li se vor aduce la cunostinta toate drepturile prevazute de Legea 677/2001.

Nu avem elemente multimedia.
Cipri (IS) in 20 septembrie 2007, 19:51
frate tare campania asta , vad ca a inceput pe 17 si tot pe 17 sep a avut loc si prima extragere , sper sa nu fie din seria " tiki iti schiimba viata "
dorina (braila) in 01 octombrie 2007, 14:24
de ce nu s-au afisat castigatorii de spt.trecuta?conform reg.la doua zile de la ext.trebuiau afisati...
I (Constanta) in 02 octombrie 2007, 01:03
Pentru Dorina : castigatorii ii poti afla de pe site-ul organizatorilor : www.agrana.ro.
ligia (bucuresti) in 10 octombrie 2007, 15:50
In data de 03.10.2007 am postat un comentariu pertinent; unde-i ? Azi 10.10.2007 h 15.53 nu descopar lista castigatorilor din 08.10.2007.
Moderator 1 (Infopromotii) in 10 octombrie 2007, 16:07
Salut, Ligia!
La noi n-a ajuns niciun comentariu de la tine in data de 03.10. Sunt numai doua explicatii: ti s-a intrerupt conexiunea la Internet sau a intervenit o alta disfunctionalitate de acest tip inainte ca textul tau sa fie inregistrat la comentarii sau erai inscrisa ca membru cu o adresa de e-mail inexistenta/ invalida, caz in care contul tau a fost invalidat si comentariul a disparut.
Dar sa revenim la intrebarea de azi. De ce nu poti vedea lista castigatorilor din 08.10? Ai incercat sa dai click pe "Lista castigatorilor" si apoi pe numele promotiei? Sunt chiar primii afisati!
ligia (bucuresti) in 10 octombrie 2007, 17:35
M-am lamurit. Multumesc. In mesajul neprimit de d-stra va informam ca in supermarketuri mari din Onesti, Bacau si Iasi nu se gaseste zahar in acest ambalaj. N-am castigat, merg inainte cu speranta.
Cipri (IS) in 14 octombrie 2007, 11:37
pt Ligia : iti spun sigur ca in is eu am gasit , nu stiu daca o fi sau nu in Onesti si Bacau ...cel putin eu am gasit :) ah stai ca daca ai cautat dupa ce am trecut eu s-ar putea sa nu fi mai rams nimic pe stoc :))) oricum bafta si nu uita " Indrazneste sa visezi oricat de deplasate ar fi visele tale, daca investesti energie in ele se vor realiza! "
Cipri (IS) in 21 octombrie 2007, 23:37
Medeea sa ma supere ? ha ha ... intotdeuna mi-a facut placere sa vad ce mai scrii... pacat ca ai cam aceleasi fraze ... daca esti platita bine (ps.: inca nu am aflat daca esti fata ori baiat) atunci cauta si tu alte fraze pt "reclame'" , hehe uite ce am castigat :) sunt primul pe lista , scz Simona si Claudia dar Medeea a decis - se pare ca com mele l-au vizat cel mai mult pe Medeea :)
marlena (iasi) in 17 noiembrie 2007, 20:05
Salutare!!! Sunt unul dintre "fericitii" castigatori ai acestei promotii,mai "bogata"cu un card de 1000 de euro,pe care nu l-am vazut inca. Pe cat de tare m-am bucurat la inceput ,pe atat de mare mi-a fost dezamagirea,cand o saptamana la rand ,zi de zi aproape ,am trimis faxuri la numere imposibile si de fiecare data am fost anuntata sa mai trimit ,caci nu a ajuns nici o copie de buletin la numerele indicate. Dupa atatea faxuri (nu mi s-a confirmat insa daca a ajuns in final vreo unul)cu care am asaltat capitala sau AGRANA,BRUSC S-A FACUT TACERE. Telefoanele au incetat sa mai sune.Nu mai stiu nimic de premiu sau daca macar mai pot intra in posesia lui.Sunt insa curioasa daca exista castigatori care si-au primit acesti bani daca sau au ridicat aceste carduri?incep sa cred ca totul poate fi o mare pacaleala,din moment ce "ei",insemnand responsabilii promotiei sau alte persoane binevoitoare fac in asa fel ca termenul stabilit in regulament sa fie in detrimentul castigatorului,astfel ca in final ai castigat dar nu ai castigat"nimic". Cei care va bucurati de acesti bani,lasati un mesaj aici si confirmati-mi ca nu e o pacaleala!multumesc! toate bune!
I (Constanta) in 19 noiembrie 2007, 13:31
Salut Marlena, Eu personal nu am castigat, dar cunosc persoane care au castigat atat card de 1000 euro cat si storcator de fructe. Au primit premiile foarte repede si fara probleme.Ai incercat sa suni la organizatorul promotiei, adica firma Hitmail? Gasesti numarul lor pe site-ul www.hitmail.ro. Succes!
Moderator 1 (Infopromotii) in 19 noiembrie 2007, 18:21
Pentru Marlena:
Te invitam sa ne scrii un mesaj folosind rubrica de Contact din meniul galben de jos. Spune-ne numele complet si numarul tau de telefon, campania la care ai participat si care este, pe scurt, istoria, iar noi vom transmite organizatorilor mesajul tau, cu rugamintea de a verifica daca au ajuns acele documente si care este situatia. Din experienta noastra (de 3 ani) in 90% dintre cazuri, situatia se lamureste.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Margaritar te trimite la cumparaturi cu cardul de credit OTP Bank!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Margaritar te trimite la cumparaturi cu cardul de credit OTP Bank!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media