CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Maggi implineste destine

Promotie concurs cu premii Maggi

Marele premiu: 80.000 EUR. Premii zilnice: 43 x suma de 250 EUR (cate un premiu pe zi).

Trimite 3 ambalaje de produse participante Maggi impreuna cu datele tale personale (nume, prenume, adresa completa, numar de telefon si – optional – adresa ta de e-mail) la OP15 CP55 Bucuresti.

Perioada promoţiei: 20 aprilie - 01 iunie 2009

Promotie expirata
70 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„MAGGI implineste destine!”  20 aprilie 2009 - 1 iunie 2009

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

1.1.      Organizatorii campaniei promotionale pentru consumatori  MAGGI implineste destine!” (denumita in continuare "Campania") este S.C. NESTLE ROMANIA S.R.L. (denumita in continuare “Organizatorul” sau „Nestle România”), cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei 9-9A, înregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168 si SC Interactions Marketing SRL, cu sediul in Str. Pictor Iosif Iser, nr. 19, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1114/1997, Cod unic de inregistrare RO9188626, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 10558, in calitate de coorganizator, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

 

1.2.      Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei.  Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificarilor respective.

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

2.1.      Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata republicata in Monitorul Oficial nr 603 din 31.08.2007.

 

 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

3.1.      Campania este organizata si se desfasoara pe întreg teritoriul României in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

4.1       Campania va începe in data de 20 aprilie 2009 ora 00:00:00 si se va încheia la data de 1 iunie 2009 ora 23:59:59.

 

4.2       Înregistrarea in Campanie prin trimiterea prin posta a unui plic cu trei ambalaje de produse participante (listate la sectiunea 6) se poate face exclusiv in perioada campaniei. Orice plic trimis si/ sau primit înainte de data inceperii promotiei sau dupa terminarea promotiei nu va fi luat in considerare.

 

4.3.      Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru plicurile trimise in perioada promotionala care nu ajung la OP15 CP55 Bucuresti sau ajung inainte si dupa terminarea promotiei.

 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

5.1.      La aceasta Campanie promotionala pot participa doar persoanele fizice, cu domiciliul/resedinta în România (denumite in continuare „Participanti”) care in perioada Campaniei, in conformitate cu Regulamentul, trimit cel putin un plic cu trei ambalaje de produse Maggi participante in campanie (listate la sectiunea 6) la OP15 CP55 Bucuresti impreuna cu datele personale (nume, prenume, adresa completa, un numar de telefon si optional o adresa de e-mail valida).

 

5.2       Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. 

 

5.3       Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice sau asociatiile familiale  autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate în care angajatii S.C. NESTLÉ Romania S.R.L., angajatii agentiilor implicate si/sau ai companiilor distribuitoare ale S.C. NESTLÉ România S.R.L. si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

 

 

SECTIUNEA 6.          PRODUSELE PARTICIPANTE

 

La aceasta Campanie participa urmatoarele produse Maggi:

           Maggi Secretul Gustului Intensavor 75g

           Maggi Secretul Gustului Intensavor 200g

           Maggi Secretul Gustului Intensavor 400g

           Maggi Secretul Gustului Intensavor 900g

           Maggi Secretul Gustului Gust de Gaina 75g

           Maggi Secretul Gustului Gust de Gaina 200g

           Maggi Secretul Gustului Gust de Gaina 400g

           Maggi Secretul Gustului 10 legume 75g

           Maggi Secretul Gustului 10 legume 200g

           Maggi Secretul Gustului 10 legume 400g

           Maggi Secretul Gustului 10 legume 900g

 

* La aceasta Campanie participa doar produsele Maggi mentionate in Sectiunea 6 care se comercializeaza pe teritoriul României de catre Nestlé România.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE  ACORDATE

 

7.1.      In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

 


Categoria de Premii Nr. de premii
Tip Premiu Valoare unitara (EUR) Valoare unitara neta* RON Valoare neta totala  RON
Premii Zilnice 43 Premiu in bani 250 EUR 1070 RON 45994 RON
Marele Premiu 1 Premiu in bani 80000 EUR 342280 RON 342280 RON
Total
        388274 RON

 

 *Valoarea premiilor in RON a fost calculata pe baza cursului de schimb BNR din data de 5 martie 2009, 1EUR=4,2785RON

 

7.2. Premiile zilnice sunt premii in bani atribuite conform Sectiunilor  8 si 9 de mai jos. Marele premiu este un premiu in bani atribuit conform Sectiunilor 8 si 9 de mai jos.

 

7.3. Impozitul pe venit pentru Premiile zilnice si pentru Marele Premiu este de 68928 RON.

 

7.4. Valoarea totala bruta a Premiilor zilnice si a Marelelui Premiu este de 457202 RON

 

 

SECTIUNEA 8. MECANISMUL  DE  DESFASURARE A CAMPANIEI

 

8.1.      Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze cel putin trei produse participante la Campanie si sa se înscrie in perioada Campaniei trimitând cel putin un plic cu 3 ambalaje de produse participante la OP15 CP55 Bucuresti. Fiecare plic cu 3 ambalaje de produse participante care respecta toate conditiile prezentului Regulament reprezinta o singura sansa de castig, iar un participant nu poate castiga mai mult de un Premiu Zilnic cu plicul respectiv. Impreuna cu cele 3 ambalaje, participantii trebuie sa trimita in plic si datele personale (nume, prenume, adresa completa, un numar de telefon si optional o adresa de e-mail valida). Data limita a primirii plicurilor la OP15 CP55 Bucuresti este 1 iunie 2009. Un plic trimis si care respecta toate prevederile prezentului regulament reprezinta o singura sansa de castig, indiferent daca Participantul trimite mai mult de 3 ambalaje in acelasi plic. Pentru mai multe sanse de castig, Participantii trebuie sa trimita mai multe plicuri, fiecare cu 3 ambalaje.

 

8.2. Se vor considera ca si date personale ale Participantului cele introduse în plic sau în cazul în care nu exista în plic, se vor lua în considerare datele personale scrise pe plic. În cazul în care pe plic exista date personale diferite de cele introduse în plic, se va considera Participant la Campanie persoana ale carei date personale sunt introduse în plic.

 

8.3. Informatii suplimentare pot fi obtinute sunând la Info line 08008 637 853 (numar gratuit apelabil din reteaua RomTelecom) intre orele 9:00 a.m. - 18:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale.

 

8.4. Se considera o intrare valida un plic care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: (i) contine 3 ambalaje de produse participante la Campanie (ii) este primit la OP15 CP55 Bucuresti in Perioada Campaniei (iii) contine datele personale corecte si lizibile ale participantilor (cel putin nume, prenume, adresa postala si un numar de telefon).

 

 

SECTIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR, TRAGERILE LA SORTI

 

9.1 Premiile Zilnice vor fi acordate in urma unor trageri la sorti electronice saptamanale, organizate in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, unui reprezentant al agentiei si in prezenta unui notar public, dupa cum urmeaza:

 

9.1.1. O tragere la sorti pe 28.04.2009 la care participa toate intrarile valide primite la OP15 CP55 Bucuresti, pana la data de 26.04.2009 inclusiv. La aceasta tragere vor fi extrasi 7 castigatori si 35 de rezerve, cate 5 pentru fiecare castigator.

 

9.1.2. O tragere la sorti pe 05.05.2009 la care participa toate intrarile valide primite la OP15 CP55 Bucuresti, pana la data de 03.05.2009 inclusiv. La aceasta tragere vor fi extrasi 7 castigatori si 35 de rezerve, cate 5 pentru fiecare castigator.

 

9.1.3. O tragere la sorti pe 12.05.2009 la care participa toate intrarile valide primite la OP15 CP55 Bucuresti, pana la data de 10.05.2009 inclusiv. La aceasta tragere vor fi extrasi 7 castigatori si 35 de rezerve, cate 5 pentru fiecare castigator.

 

9.1.4. O tragere la sorti pe 19.05.2009 la care participa toate intrarile valide primite la OP15 CP55 Bucuresti, pana la data de 17.05.2009 inclusiv. La aceasta tragere vor fi extrasi 7 castigatori si 35 de rezerve, cate 5 pentru fiecare castigator.

 

9.1.5. O tragere la sorti pe 26.05.2009 la care participa toate intrarile valide primite la OP15 CP55 Bucuresti, pana la data de 24.05.2009 inclusiv. La aceasta tragere vor fi extrasi 7 castigatori si 35 de rezerve, cate 5 pentru fiecare castigator.

 

9.1.6. O tragere la sorti pe 05.06.2009 la care participa toate intrarile valide primite la OP15 CP55 Bucuresti, pana la data de 01.06.2009 inclusiv. La aceasta tragere vor fi extrasi 8 castigatori si 40 de rezerve, cate 5 pentru fiecare castigator.

 

9.1.7. In cazul in care la o tragere la sorti nu sunt cel putin 50 de intrari valide, tragerea la sorti nu se mai organizeaza, iar premiile sunt acordate in cadrul tragerii la sorti din urmatoarea saptamana.

 

9.2 Marele Premiu va fi acordat prin tragere la sorti electronica in data de 05 iunie 2009. Tragerea la sorti se va efectua electronic in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al Agentiei si a unui Notar Public. In cadrul acestei trageri la sorti vor fi extrasi un castigator si 10 rezerve. In aceasta tragere participa toate intrarile valide primite la OP15 CP55 Bucuresti in perioada 20 aprilie 2009 ora 00:00:00 - 1 iunie 2009 ora 23:59:59. Un participant poate castiga marele premiu indiferent daca a castigat un premiu zilnic in oricare dintre tragerile la sorti saptamanale. Tragerea la sorti electronica presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta câstigatorii dintr-o baza de date cuprinzând informatiile continute în plicurile valide sosite în perioada Campaniei.

 

9.3 Rezervele vor fi folosite in ordinea extragerii lor, in cazul in care Castigatorul nu poate fi validat conform procedurii descrise in Sectiunea 10 de mai jos.

 

9.4. Cu un plic valid se poate câstiga un singur premiu zilnic în cadrul Campaniei Maggi (odata ce plicul este extras ca si castigator al unui Premiu Zilnic, el nu va mai participa la alte extrageri de Premii Zilnice, dar va participa la extragerea pentru Marele Premiu). Pentru mai multe sanse de câstig un participant trebuie sa trimita cât mai multe plicuri. Fiecare Participant are sansa de a câstiga un numar maxim de 6 premii zilnice (unul in fiecare saptamana), precum si Marele Premiu.

 

9.5 Castigatorii Premiilor Zilnice si castigatorul Marelui Premiu oferite in cadrul acestei Campanii nu pot ceda calitatea de castigator unei alte persoane. Daca unul dintre castigatori refuza primirea premiului i se va retrage calitatea de castigator, iar premiul se acorda unei rezerve. Conditiile de validare ale premiilor sunt descrise in Sectiunea 10 de mai jos.

 

9.6  Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, în scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv.

 

9.7. Numele, prenumele câstigatorilor si valoarea câstigului corespunzator fiecaruia vor fi autentificate de catre Notarul Public.

 

 

SECTIUNEA 10.        CONDITII DE VALIDARE

 

10.1.    Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa îndeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 

10.1.1 Sa îndeplineasca toate conditiile prevazute de prezentul Regulament;

 

10.1.2 Sa achizitioneze cel putin trei produse MAGGI participante la Campanie (vezi Sectiunea 6 - PRODUSE PARTICIPANTE);

 

10.1.3 Sa trimita la OP15 CP55 Bucuresti un plic cu ambalajele celor 3 produse achizitionate in conditiile mentionate la punctul 8.4

 

10.1.4. Ambalajul promotional sa fie întreg si original (nu se accepta fotocopii, facsimile sau orice alte reproduceri ale ambalajului)

 

10.2.    Participantul care întruneste toate conditiile de mai sus este validat castigator.

 

10.3.    Calitatea de castigator este retrasa in urmatoarele cazuri:

 

10.3.1 Participantul caruia i s-a alocat un Premiu nu trimite documentele solicitate de Organizator in termen de maxim 15 zile de la data contactarii (copie dupa actul de identitate, copie dupa extrasul de cont bancar al castigatorului in care va fi platit si premiul). Daca castigatorul nu are un cont bancar si refuza sa isi deschida unul si sa trimita documentele solicitate catre organizator in termen de 15 zile de la contactarea sa, calitatea de castigator ii este retrasa si premiul nu se mai acorda.

 

10.3.2. Constatarea oricaror neconcordante intre datele personale mentionate in plic sau datele personale mentionate pe plic (in cazul in care in plic nu sunt mentionate date personale) si datele din documentul de identitate al castigatorului. In acest caz premiul respectiv nu se mai acorda.

 

10.3.3. In cazul in care un participant este desemnat ca un castigator al unui Premiu Zilnic dar deja participantul respectiv a mai castigat deja 6 Premii Zilnice

 

10.4.    Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si apoi le este retrasa calitatea de castigator datorita nerespectarii întocmai a cerintelor Regulamentului.

 

10.5.    Nu vor fi luate in considerare plicurile trimise inainte de 20 Aprilie 2009 si dupa 1 Iunie 2009 (data postei).

 

10.6.    Dovada de expediere a plicurilor nu reprezinta si dovada primirii plicurilor.

 

 

SECTIUNEA 11. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR

 

11.1.    Pe decursul a 3 zile lucratoare dupa fiecare tragere la sorti un reprezentant al Organizatorului va face 5 incercari telefonice de a contacta castigatorul fiecarui premiu, in intervale de timp diferite. De asemenea, in cazul in care castigatorul nu poate fi contactat telefonic, organizatorul va trimite câstigatorului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, la adresa mentionata în plic, o scrisoare recomandata cu confirmare de primire prin curier rapid care va fi anuntat asupra castigului acordat in cadrul acestei Campanii. In scrisoare se va mentiona ca persoana castigatoare trebuie sa contacteze Organizatorul la Info Line 08008 637 853 (linie telefonica gratuita apelabila doar din reteaua Romtelecom) de luni pana vineri intre orele 9h00 - 18h00 (cu exceptia sarbatorilor legale), in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii scrisorii. Daca in plic castigatorul (i) nu a trecut niciun numar de telefon si/sau adresa postala sau (ii) numarul de telefon, respectiv adresa nu sunt lizibile din orice motiv sau (iii) castigatorul nu raspunde la niciunul dintre cele 5 apeluri sau la scrisoarea trimisa de catre Organizator la adresa mentionata pe plic sau in plic, calitatea de castigator este acordata urmatoarei rezerve. Procedura de validare in cazul rezervelor va fi aceeasi ca in cazul castigatorilor. Daca nicio rezerva nu poate fi contactata din prima incercare se vor face pana la 5 incercari suplimentare, cate una pe fiecare dintre cele 5 rezerve ale respectivului castigator si calitatea de castigator va fi acordata primului participant care poate fi contactat.

 

11.2.    Daca nicio rezerva dintre cele 5 ale respectivului castigator nu poate fi contactata, premiul respectiv nu se mai acorda.

 

11.3.    Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru plicurile deteriorate datorita transportului postal si invalidate din acest motiv.

 

11.4.    Toate premiile zilnice vor fi inmanate de catre Co-Organizator sub forma unui virament bancar in contul castigatorilor, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii tuturor documentelor necesare din partea castigatorului (copie dupa CI si copie dupa extrasul de cont bancar al castigatorului) si dupa ce Organizatorul a virat la randul sau contravaloarea premiului +1% in contul Co-Organizatorului. Castigatorul poate trimite documentele prin fax, email sau posta (recomandata cu confirmare de primire). Nu este permis viramentul in conturi bancare apartinand altor persoane, cu exceptia persoanelor aflate intr-una din situatiile mentionate la Sectiunea 13. Odata viramentul efectuat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament. Marele Premiu va fi acordat Castigatorului in termen de maxim 30 de zile de la data primirii tuturor documentelor necesare din partea castigatorului (copie dupa CI si copie dupa extrasul de cont bancar al castigatorului) si, in plus, numai dupa semnarea de catre acesta a unui Proces Verbal de Validare a Premiului. Semnarea Procesului Verbal de Validare a Premiului va fi facuta in termen de maxim 5 zile lucratoare de la desemnarea castigatorului Marelui Premiu in urma tragerii la sorti.

 

11.5 Participantii castigatori in cadrul Campaniei vor fi publicati pe site-urile www.cautpromotii.ro si www.infopromotii.ro pana cel tarziu la 01.07.2009

 

 

SECTIUNEA 12. AMBALAJELE PRODUSELOR PARTICIPANTE

 

12.1.    Ambalajele trimise pot fi colectate într-o data anterioara începerii campaniei promotionale dar trebuie trimise în perioada de desfasurare a Campaniei Maggi.

 

12.2.    Ambalajele Maggi trimise trebuie sa fie întregi, cu exceptia partilor decupate/dezlipite pentru a permite utilizarea produselor.

 

12.3.    Ambalajul trebuie sa contina în mod obligatoriu logo-ul Maggi si numele produsului participant la Campanie.

 

12.4.    Ambalajele care prezinta neregularitati de forma, culoare sau tipar, etichetele care au fost falsificate sau deteriorate, etichetele al caror text tiparit este ilizibil vor fi considerate nule si nu vor participa la Campanie.

 

12.5.    Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ambalajele pierdute, instrainate, deteriorate, falsificate.

 

 

SECTIUNEA 13. MINORII SI PERSOANELE AFLATE IN IMPOSIBILITATE FIZICA DE A SE DEPLASA

 

13.1     În cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani) sau o persoana lipsita de capacitate juridica, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau legal. Acestia din urma vor semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea oficiala a premiului respectiv reprezentantului minorului sau persoanei lipsita de capacitate de exercitiu, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura legate de acesta.

 

13.2. In cazul in care castigatorul Marelui Premiu acordat in aceasta Campanie se afla in imposibilitate fizica de a se deplasa, predarea acestuia se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator numai in baza unei procuri autentificate de catre un Notar Public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

 

 

SECTIUNEA 14.  ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 

14.1 Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea plicurilor datorita serviciilor postale, sau de trimiterea de ambalaje necorespunzatoare, neparticipante la promotie, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de ambalaje care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament. De asemenea, Organizatorul nu va fi raspunzator de modul in care societatile de distributie si magazinele ce comercializeaza produsele Maggi participante la Campanie manipuleaza, organizeaza, distribuie si/sau vand produsele Maggi participante la Campanie si nici de eventualele deteriorari ale ambalajelor care ar putea rezulta din aceste activitati.

 

 

SECTIUNEA 15. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

15.1     Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168.

 

15.2     Toate datele personale primite in plicurile trimise in cadrul acestei Campanii devin proprietatea Organizatorului. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câstigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa în Ordinul 2017/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.  Numele si prenumele câstigatorilor si premiile castigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 211/2008.

 

15.3     Organizatorul le poate solicita Participantilor, castigatori ai Premiilor Zilnice sau Marelui Premiu, acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lor. Castigatorii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care castigatorii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

 

15.4     Prin simpla participare la Campanie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care la prima comunicare cu Nestle Romania isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens bifand casuta de pe materialele publicitare respective, “Da, sunt de acord sa primesc comunicari ulterioare din partea Nestle Romania prin orice mijloace de comunicare”

Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

15.5 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Nestlé Romania SRL, cu sediul în Iride Bussines Park, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9 - 9 A, sector 2, Bucuresti, Romania, în atentia Serviciul Consumatorului.

 

 

SECTIUNEA 16. LIMITAREA RASPUNDERII

 

16.1.    Organizatorul Campaniei nu îsi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

 

16.1.1. Pierderile deteriorarile sau intarzierile plicurilor trimise la OP15 CP55 Bucuresti, generate de intarzieri, pierderi sau manipulari defectuoase ale Postei Romane,  independente de vointa Organizatorului;

 

16.1.2. Expedierea plicurilor la alta adresa decat cea comunicata in Regulament;

 

16.1.3. Situatiile in care numarul de telefon mentionat intr-un plic nu poate fi apelat sau nu raspunde la scrisoarea trimisa de catre Organizator la adresa mentionata pe plic sau in plic si deci Castigatorul nu poate fi contactat;

 

16.1.4 Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada campaniei promotionale produse Maggi nepaticipante la promotie

 

16.1.5 Cazuri de forta majora

 

 

SECTIUNEA 17. TAXE

 

17.1     Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor si/sau a confirmarii de plata a premiului in contul indicat de fiecare castigator, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

 

17.2     Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea tarifelor normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului la OP 6, CP 55, Bucuresti sau trimiterii plicurilor de participare in campanie la OP15 CP55 Bucuresti, precum si cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea consultarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei).

 

 

SECTIUNEA 18. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

 

18.1. Numele si prenumele doar ale câstigatorilor validati, precum si premiile câstigate în cadrul campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 211/2008. Lista tuturor câstigatorilor validati cuprinzând numele, prenumele si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.cautpromotii.ro si www.infopromotii.ro,  in cel mai scurt timp posibil de la momentul identificarii si validarii lor, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data validarii.

 

 

SECTIUNEA 19. FORTA MAJORA

 

19.1     Pentru scopul acestui Regulament, forta majora este acel eveniment imprevizibil, insurmontabil si independent de vointa partilor, intervenit ulterior Regulamentului si care impiedica in mod obiectiv executarea la termen sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de Organizator prin prezentul Regulament.

 

19.2     Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 3 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora si în baza certificatului eliberat de institutiile abilitate de lege in termen de maximum 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului.

 

 

SECTIUNEA 20. LITIGII SI FRAUDE

 

20.1     In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

 

20.2     Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé Romania S.R.L., cu sediul în Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladire IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti România, în atentia „Serviciul Consumatorului”, în termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei tuturor câstigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.

 

20.3     Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra plicurilor castigatoare si ambalajelor din ele. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

 

20.4     Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

20.5     In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

SECTIUNEA 21.        REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

21.1     Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

21.2     Regulamentul Campaniei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la Info Line 08008 637 853 (linie telefonica gratuita apelabila doar din reteaua Romtelecom) de luni pana vineri intre orele 9h00 - 18h00 (cu exceptia sarbatorilor legale), prin e-mail la contact.nestle@ro.nestle.com, si pe site-urile www.cautpromotii.ro, www.infopromotii.ro sau printr-o solicitare scrisa la OP 6, CP 55, Bucuresti.

 

21.3.    Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 211/2008 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public în 6 exemplare originale in data de 03.04.2009.

Nu avem elemente multimedia.
Mimi (Lugoj) in 21 aprilie 2009, 22:33
success tuturor celor care vor participa
Chiriuc (bucuresti) in 22 aprilie 2009, 10:18
Buna dimineata! Este vorba de 3 ambalaje DIFERITE sau pot fi de acelasi fel>
Chiriuc (bucuresti) in 22 aprilie 2009, 11:04
Am sunat si am aflat: pot fi 3 ambalaje de acelasi fel.
Oana Raluca (Braila) in 22 aprilie 2009, 12:23
Buna ziua. Produsele participante au vreun semn distinctiv sau nu? Au aparut produse Maggi cu aceasta promotie si acestea trebuie trimise sau pot trimite si pe cele obisnuite fara semne distictive?
Stoian (Calarasi) in 22 aprilie 2009, 14:12
buna. Cum trebuie sa fie scrisa promotia pe punga, pe produs? Multumesc...;)
mariana (Pantelimon) in 22 aprilie 2009, 20:24
bravo Nestle- inca o data esti la inaltime chiar si in criza.......
Chiriuc (bucuresti) in 22 aprilie 2009, 21:50
Am si eu o nedumerire.Daca tot se trimit ambalajele prin posta, de ce nu se extrag plicurile si se apeleaza la sistemul acesta de extragere electronica?Cum functioneaza asta?Daca eu trimit 50 plicuri, inseamna ca nr meu de tel va fi introdus de 50 de ori?Nu ar fi mult mai simplu pt organizatori sa puna o urna si sa se extraga manual plicul? Eu personal am mai multa incredere in acest sistem, decat in cel de extragere electronica.Eu nu ma pricep la informatica prea mult, dar am prieteni care mi'au spus ca acel sistem poate fi setat pt a se opri la un anumit nr de tel.Si marele premiu fiind in val de 80.000 Euro...parca iti vine sa te gandesti la o teorie a conspiratiei... :-))
gabriela (giurgiu) in 22 aprilie 2009, 22:43
PRODUSELE PARTICIPANTE NU AU NICI UN SEMN DISTINCTIV AM PRIMIT RASPUNS DE LA ORGANIZATORI POT FI TRIMISE PACHETE OBISNUITE
Cipri (IS) in 22 aprilie 2009, 23:53
@Mimi multumesc :) :)
Gheorghe (Bucuresti) in 23 aprilie 2009, 10:45
@Chiriuc: Eu cred ca e mult mai bine cu extragerea electronica, desi organizatorul isi asuma o sarcina grea - introducerea in calculator a datelor din plicurile primite. In acest fel, cel inscris in prima parte a concursului poate avea sansa sa fie extras si la ultima extragere, ceea ce nu se intampla in cazul gramezii de plicuri, cand nu mai e nicio sansa ca mana persoanei care extrage plicuri sa mai ajunga la baza maldarului de scrisori. In rest, consider ca nu e cazul sa fim suspiciosi.
Chiriuc (bucuresti) in 23 aprilie 2009, 15:16
In legatura cu aceasta campanie nu sunt suspicioasa absolut deloc, mai ales ca am si castigat data trecuta o excursie la Viena.Ideea este ca eu personal am mai multa incredere in mana omului.Am castigat multe premii si toate prin extragere manuala.La cele electronice se pare ca nu ma prea nimereste norocul... :-)) bafta tuturor1
I (Constanta) in 23 aprilie 2009, 15:56
Sunt de acord cu @Gheorghe. O singura nedumerire am : daca la o extragere participa, cf regulamentului, toate plicurile sosite la CP pana in duminica anterioara extragerii, cand mai au timp organizatorii sa introduca in baza de date ultimele plicuri sosite in ultimele zile ale perioadei? De pilda acum, la prima extragere : daca plicurile se iau din CP luni dimineata ( ptr ca dunminica posta este inchisa)iar extragerea are loc marti....e utopic sa credem ca in nici macar o zi vor reusi sa introduca datele corespunzatoare atator plicuri...De aceea nu prea cred ca plicurile sosite dupa ziua de (maxim) vineri mai au sanse sa intre in prima extragere...Ceea ce este nu numai incorect, dar si neconform cu regulamentul. Poate ne lamuresc organizatorii cum stau lucrurile...Multumesc. Si bafta tuturor!
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 aprilie 2009, 16:11
Draga I,
Am transmis organizatorilor campaniei intrebarea ta si vom posta raspunsul indata ce-l vom primi. Toate cele bune si spor la premii!
Gheorghe (Bucuresti) in 23 aprilie 2009, 23:17
1.Sunt de acord cu I. 2.Multumesc si eu, Mimi! 3. Cipri, am vazut undeva niste felicitari adresate tie, pentru o masina castigata; nu cunosc promotia, dar ma bucur: la mai multe! 4. Chiriuc, iarta-ma daca am gresit,cu "suspiciunea", dar ai scris "acel sistem poate fi setat pt a se opri la un anumit nr de tel.Si marele premiu fiind in val de 80.000 Euro...parca iti vine sa te gandesti la o teorie a conspiratiei". 5.Bafta tuturor, pentru celelalte 6 premii ale primei saptamani!
petru (iasi) in 24 aprilie 2009, 08:58
am trimis si eu 2 plicuri cu 3 ambalaje de la produse maggy..sper sa am si eu sansa unui premiu...voi trimite mai departe-ok..cu stima petru ciobotariu din iasi...
Fanel (Braila) in 25 aprilie 2009, 21:27
Buna seara . Produsele participante au vreun semn distinctiv sau nu ? Au aparut produse Maggi cu aceasta promotie si acestea trebuie trimise sau pot trimite si pe cele obisnuite fara semne distictive ? In magazine pana la acesta ora nu am gasit produse Maggi cu vreun motto-u dedicat acestei campanii.Multumesc astept raspuns.
Moderator 1 (Infopromotii) in 25 aprilie 2009, 21:47
Buna seara, Fanel,
produsele participante nu au ambalaje speciale.
Succes!
I (Constanta) in 29 aprilie 2009, 09:14
Buna dimineata. Astept raspunsul organizatorilor la nelamuririle expuse de mine in comentariul anterior. E chiar atat de dificil raspunsul incat sunt necesare atatea zile ptr a fi oferit? Fara malitiozitate inutila, ma intereseaza specific acest raspuns, ptr ca stiu ca cei de la Nestle sunt foarte stricti atunci cand este vorba despre respectarea regulamentului de catre participantii la promotii si au pretentia ca acesta sa fie respectat ad literam. Ei, aceeasi strictete o preferam si noi, din partea dumnealor, fireste! De aceea vreau sa stiu exact cum explica organizatorii acea prevedere utopica din regulament care realmente nu poate fi pusa in practica, ceea ce duce la (potentiala, pana la proba contrarie :)) nerespectare a regulamentului. Multumesc anticipat.
Moderator 1 (Infopromotii) in 29 aprilie 2009, 11:28
Salut, I!
Le vom scrie din nou organizatorilor.
Succes!
Chiriuc (bucuresti) in 29 aprilie 2009, 23:05
Multumesc Nestle! Tocmai m-au sunat ca am castigat si eu si altcineva din familia mea!Ca un posibil raspuns pt I (Constanta), eu am preferat sa ma duc personal la OP15 vineri dupa amiaza, pe la ora 17.Ma indoiesc ca vreun reprezentant a mai venit vineri seara sa ridice plicurile de la casuta, deci sg explicatie ar fi ca totusi s-a deplasat cineva sambata dimineata(nu stiu daca OP 15 e deschis sambata)sau luni, deci se pare ca au avut timp in 2 zile sa introduca datele.Si tinand cont ca eu am pus peste 50 plicuri, au cam avut ceva date de introdus...
() in 30 aprilie 2009, 12:19
Chiriuc(Bucurest). Te felicit ptr noroc! Vad ca ai scris " tocmai m-au sunat" si mesajul e trimis la 11 seara...Doar nu te-or fi sunat atat de tarziu??? :)))). Daca mai ai in memoria telefonului numarul de pe care ai fost sunat(a), te rog sa il scrii aici, sa-l stiu si eu, ca nu pot raspunde mereu la telefon si sa pot identifica numarul , in caz de...:)))...Multumnesc anticipat si succes tuturor!
Chiriuc (bucuresti) in 01 mai 2009, 14:17
Nr care mi-a ramas pe mobil este +40372128000.Daca nu raspunzi de prima data, te vor rechema tot ei dupa cateva ore.
Chiriuc (bucuresti) in 02 mai 2009, 02:56
Eu sunt intr-o tara al carei fus orar e diferit de al Romaniei si poate apare aici mesajul meu la ora Romaniei.In orice caz, m-au sunt pe la ora 12(ora Romaniei)dar nu am avut tel la mine si nu am raspuns.Apoi m-au rechemat tot ei cam pe la ora 16(ora Romaniei).Deci daca nu raspuzi de prima data, nu ai pierdut nimic.Bafta!
Cipri (IS) in 02 mai 2009, 15:47
ms ms Gheorghe (Bucuresti) , @ chiriuc - daca ati fost pers la op15 ati mai lipit timbre pe plicuri ? multumesc bft
emil-ioan (iasi) in 05 mai 2009, 07:21
Vreau sa stiu daca ambalajul de la Bors Maggi 70g poate fi trimis pentru concurs.va multumesc.Mihaela Butnaru IASI
() in 05 mai 2009, 09:03
salut toturor. Vreau sa va spun ca sunt de acord cu colegii de mai sus referitor la extragerile electronice, am chiar o propunere : DE CE NU SE INREGISREAZA VIDEO EXTRAGERILE, urmand ca odata cu lista castigatorilor sa se afiseze si inregistrarea, atunci cred ca ar elimina orice suspiciune.
Moderator 1 (Infopromotii) in 05 mai 2009, 09:35
Pentru Constantin (Halchiu): produsele participante nu poarta insemnele promotiei. Poti participa trimitand oricare 3 produse (diferite sau nu) dintre:
- Maggi Secretul Gustului Intensavor 75g
- Maggi Secretul Gustului Intensavor 200g
- Maggi Secretul Gustului Intensavor 400g
- Maggi Secretul Gustului Intensavor 900g
- Maggi Secretul Gustului Gust de Gaina 75g
- Maggi Secretul Gustului Gust de Gaina 200g
- Maggi Secretul Gustului Gust de Gaina 400g
- Maggi Secretul Gustului 10 legume 75g
- Maggi Secretul Gustului 10 legume 200g
- Maggi Secretul Gustului 10 legume 400g
- Maggi Secretul Gustului 10 legume 900g.

Pentru Mihaela Butnaru (Iasi): borsul nu se numara printre produsele participante.

Pentru Liliana Georgeta (Cluj-Napoca): vom transmite organizatorilor propunerea ta.
Ionel-Cristian (Sebes) in 05 mai 2009, 09:47
Salut! Lista cu castigatorii de ce nu este afisata?...sau se gaseste undeva? Va multumesc!
Moderator 1 (Infopromotii) in 05 mai 2009, 11:18
Salut, Ionel-Cristian!
La aceasta promotie a avut loc pana acum o singura extragere si probabil castigatorii desemnati sunt inca in curs de validare. Azi urmeaza sa se desfasoare cea de-a doua extragere, conform regulamentului. Indata ce primim lista castigatorilor, o vei gasi la sectiunea "castigatori".
Spor la premii!
Moderator 1 (Infopromotii) in 05 mai 2009, 18:07
Salut, Constantin!
Trebuie sa trimiti plicuri dintre cele enumerate in lista de mai sus si acestea au ambalaje obisnuite, nu promotionale. Poti pune 3 plicuri la fel sau in orice combinatie doresti.
ionela (castelu) in 05 mai 2009, 21:42
Buna seara!! Cand apare lista castigatorilor? Mult succes tuturor!!
ionela (castelu) in 05 mai 2009, 21:48
Va salut din nou! Am si eu o intrebare merg trimise si ambalajele cu coduri de la promotia de la anu trecut??
() in 06 mai 2009, 09:02
Salut.vreau sa va rog sa luati in considerare propunerea mea cu inregistrarea extragerilor si pentru celelalte promotii, chiar si pentru cele cu extragere manuala, cred ca nu ar fi o greutate asa de mare , si in cazul asta ar elimina toate suspiciunile si comentariile.
Moderator 1 (Infopromotii) in 06 mai 2009, 10:58
Salut, Ionela si Liliana Georgeta!
Am transmis organizatorilor mesajele voastre si speram sa revenim cat de curand cu raspunsurile lor pentru voi.
Spor la premii!
() in 07 mai 2009, 22:52
Buna tuturor, si bafta! Unde pot sa vad cistigatorii? Multumiri.
Moderator 2 (Infopromotii) in 08 mai 2009, 11:49
@ Agis (Cluj-N): asteptam de la organizatori informatii pe aceasta tema.
I (Constanta) in 08 mai 2009, 14:29
(non)Raspunsul pe care organizatorii acestei promotii mi l-au oferit cu atata "promptitudine" este suficient. Nu astept vreo completare. Pentru mine (si cu siguranta nu numai...) tacerea dansilor este quod erat demonstrandum pentru banuieile mele. Multumesc.
mircea (braila) in 08 mai 2009, 16:15
de ce nu s-au afisat castigatorii?au fost doua extrageri si nimic!!!!!!
Nicolae (TG.JIU) in 09 mai 2009, 21:47
Am participat si eu la alte concursuri organizate de Maggi si am si castigat diverse obiecte.De data aceasta sper ca plicurile mele sa fi ajuns la destinatie si sa prind cel putin extragerile ramase.Intrebarea este daca din cele x plicuri s-a extras unul,restul raman in concurs sau se elimina?Concret:din 5o de plicuri trimise odata ,acestea vor prinde numai extragerea din 12 mai si gata,sau participa si in continuare?
Erzsebet (Zalau) in 10 mai 2009, 18:26
de ce intarzie tabelul cu castigatori?
Chiriuc (bucuresti) in 11 mai 2009, 10:59
Pt Mircea: eu am luat legatura cu cei care m-au sunat atunci cand m-au anuntat de castig, pt ca si eu eram putin nedumerita de faptul ca numele meu nu aparea nicaieri pe site si doream confirmarea castiguluiu.Mi-au spus ca,castigatorii vor fi postati pe site in termen de 15 zile calendaristice. Pt Nicolae: Si eu am trimis un nr mare de plicuri.Conform regulamentului, toate plicurile particopa la TOATE extragerile, mai putin plicul care a iesit castigator ( in cazul in care ai fost ales).Deci, daca din 50 plicuri ai ncastigat un premiu, iti mai raman 49 plicuri valabile la urmatoarele extrageri.
() in 12 mai 2009, 10:24
Buna. Am si eu o intrebare foarte interesanta: cum se face introducerea datelor ? in ordine alfabetica ? sau in ordinea sosirii plicurilor?
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 mai 2009, 12:24
Raspunsul organizatorilor pentru Ionel-Cristian din Sebes si Erzsebet din Zalau:

Buna,
Conform regulamentului sectiunea 18.1, lista tuturor castigatorilor validati cuprinzand numele, prenumele si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.cautpromotii.ro si www.infopromotii.ro in cel mai scurt timp posibil de la momentul identificarii si validarii lor, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data validarii. De asemenea, conform sectiunii 11.5, castigatorii in cadrul campaniei vor fi publicati pe site-urile www.cautpromotii.ro si www.infopromotii.ro pana cel tarziu la 01.07.2009.
Echipa Maggi
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 mai 2009, 12:26
Raspunsul organizatorilor pentru Chiriuc din Bucuresti:

Buna,
Conform regulamentului sectiunea 9 la extragerile saptamanale participa toate intrarile valide introduse pana in momentul extragerii. Pentru a oferi sanse egale tuturor participantilor, extragerile se realizeaza cu ajutorul unui program cu distributie aleatorie care selecteaza castigatorii dintr-o baza de date cuprinzand informatiile continute in plicurile valide sosite in perioada campaniei. Un plic trimis care respecta conditiile Regulamentului Oficial, reprezinta o singura sansa de castig. Tragerile la sorti se vor efectua in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al Agentiei si a unui Notar Public. Conform regulamentului, sectiunea 9.6, tragerea la sorti este un eveniment public. la cerere orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea trebuie facuta, in scris, la adresa organizatorului, cu minim 48 de ore inaintea desfasurarii evenimentului respective.
O zi buna,
Echipa Maggi
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 mai 2009, 12:27
Raspunsul organizatorilor pentru I din Constanta:

Buna ziua,
Conform regulamentului, sectiunea 9.1, in extragerile saptamanale participa toate plicurile primate pana in duminica anterioara extragerii. Extragerile au loc in fiecare marti pana pe data de 05.06.2009, astfel incat va asiguram ca in ziua de luni anterioara extragerii se introduc in baza de date toate plicurile primate pana in acel moment, conform regulamentului.
Cu consideratie,
Echipa Maggi
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 mai 2009, 12:51
Raspunsul organizatorilor pentru Liliana Georgeta din Cluj-Napoca:

Buna,
Conform regulamentului, sectiunea 9.6, tragerea la sorti este un eveniment public. la cerere orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea trebuie facuta, in scris, la adresa organizatorului, cu minim 48 de ore inaintea desfasurarii evenimentului respective. Tragerile la sorti se vor efectua in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al Agentiei si a unui Notar Public. De asemenea, conform regulamentului, lista tuturor castigatorilor validati cuprinzand numele, prenumele si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.cautpromotii.ro si www.infopromotii.ro in cel mai scurt timp posibil de la momentul identificarii si validarii lor, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data validarii.
Cu consideratie,
Echipa Maggi
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 mai 2009, 13:00
Raspunsul organizatorilor pentru Oana Raluca din Braila, Fanel din Braila si Ionela din Castelu:

Buna,
Conform Regulamentului Oficial, sectiunea 12.1, ambalajele trimise pot fi colectate intr-o data anterioara inceperii campaniei promotionale dar trebuie trimise in perioada de desfasurare a campaniei Maggi. Produsele participante nu contin semne distinctive pentru aceasta promotie.
O zi buna,
Echipa Maggi
() in 12 mai 2009, 17:04
DA. Mersi Moderator 1, dar cred ca nu ai inteles intrebarea mea de azi 12.05.09. REPET INTREBAREA: cum se face introducerea datelor in baza de date: in ordine alfabetica ??? sau in ordinea primirii plicurilor ???
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 mai 2009, 21:51
Raspunsul organizatorilor pentru mesajul din 12 mai al Lilianei Georgeta (Cluj-Napoca):

Buna,
Referitor la intrebarea dumneavoastra, va informama ca in baza de date sunt introduse toate plicurile in functie de data sosirii lor la OP 15 CP 55 Bucuresti.
Cu consideratie,
Echipa Maggi
Daniel (Peris) in 13 mai 2009, 13:52
Eu nu am reusit sa gasesc pe piata sortimentul asta: Maggi Secretul Gustului 10 legume 75g
Daniel (Peris) in 13 mai 2009, 13:52
Eu nu am reusit sa gasesc pe piata sortimentul asta: Maggi Secretul Gustului 10 legume 75g A...si mai e ceva.Aseara am visat ca am castigat marele premiu de 80.000 euro.
I (Constanta) in 13 mai 2009, 14:42
@Daniel : :) ...iti urez mult succes!
ionela (castelu) in 13 mai 2009, 22:28
buna cam tarziu raspundeti la intrebari oricum multumesc de raspuns si sper si eu la un premiu mic
speranta (bucuresti) in 15 mai 2009, 14:50
Buna! cand sunt afisati urmatori,castigatori?Multumesc anticipat!
LILIANA (BUCURESTI) in 16 mai 2009, 11:24
Buna ziua!Ma bucur de noul concurs!La fiecare concurs am fost o "mica" castigatoare,acum trebuie sa fiu Marea cistigatoare!!!!O PRIMAVARA minunata va doresc!!!!
maria (iasi) in 16 mai 2009, 20:30
astept cu nerabdare lista castigatorilor
Cipri (IS) in 16 mai 2009, 21:58
ii felicit pe cei de la nestle , ii apreciez pentru promotie in schimb se simte putin criza si aici a scazut val premiilor de la 100 la 80 , de la 1000 la 250 si au triplat conditia de participare ... una peste alta desi la prima vedere nu prea iti dai seama vazand premiul cel mare la o comparatie cu anul trecut e 50 % felicitari celor care au castigat !
Ioana (Braila) in 18 mai 2009, 15:11
succes tuturor participantilor! Eu am trimis ! Sper sa castig !
Erzsebet (Zalau) in 19 mai 2009, 16:13
De ce nu apar castigatorii....,as vrea mult ca dupa fiecare extragere sa apara toti "POSIBILII CASTIGATORI",si dupa indeplinirea conditiilor de validare sa apara cei indreptatiti la premii,exact cum a fost si la concursul PROMOTIA ANULUI 2008 de la INFOPROMOTII, asa ar fi de cea mai mare credibilitate fiecare promotie,iar nr. concurentilor s-ar inmulti de n-ori.Sper, ca in viitorul apropiat sa tineti cont de sfatul meu.....nu cred ca -i o idee rea.
Cipri (IS) in 19 mai 2009, 21:59
p. k. spunea " costul inlocuirii clientilor pierduti este de cinci ori mai mare decat cel al mentinerii lor " , cn : " daca aduci un client nou nu vei sti cat timp va cumpara produsul tau " morala e aveti grija de clientii dvs ! nu ma refer la Nestle Romania ,se stiu cei care uita dupa terminarea concursurilor sa mai dea un semn de viata publicand lista de castigatori in conformitate cu regulamentul si nu e de vina firma care isi promoveaza brandul ci agentiile
maria (iasi) in 20 mai 2009, 17:16
de unde sunt cei 21 castigatori pana azi?de ce nu apar in lista ? e un secret? multumesc nu stiu cine este corijent in acest caz. vrem sa fim informati! se poate? va mai multumesc din nou
maria (iasi) in 20 mai 2009, 17:21
poate nu s-a inteles comentariul meu as vrea daca se poate sa apara lista castigatorilor dupa fiecare extragere banuiesc ca nu este un secret. multumesc
maria (iasi) in 20 mai 2009, 17:23
felicitari castigatorilor chiar daca nu au fost afisati ! bafta viitorilor castigatori!
aurelian (pitesti) in 25 mai 2009, 15:49
eu am castigat la un concurs asemanator, vad ca sunt destui suspiciosi,asa eram si eu si totusi am castigatun premiu mare cu doar doua plicuri.urez bafta multa tuturor ! sa dea Dumnezeu sa treceti prin emotiile prin care am trecut eu cu bine.
Eugenia-Aurelia (Fagaras) in 29 mai 2009, 11:02
observ ca la concursurile dvs.sunt cam celeas nume la castigatori!!!!!??????
Gheorghe (Bucuresti) in 29 mai 2009, 14:14
Observ ca si prenumele se repeta. La acest concurs, de ex., "Gheorghe" apare de 4 ori (trecand peste greseala cu "Gheorge") si "Rodica" - de doua ori! Nu mi se pare corect.
Chiriuc (bucuresti) in 29 mai 2009, 19:11
Eu cred ca, cu cat trimiti mai multe plicuri, cu atat ai mai multe sanse. As vrea sa scriu organizatorilor pt a fi invitata la urmatoarea extragere. Chiar daca am castigat la ac promotie, tot sunt foaaaaaaarte curioasa in legatura cu modul de extragere electronica si as dori sa iau parte la extragerea de sapt viit. Nu e nimeni curios sa vina?Gheorghe, vad ca esti din Buc.Nu vrei sa mergem impreuna?
camelia (neptun) in 31 mai 2009, 10:22
poate castig premiul cel mare si-mi cumpar casa....da doamne
Erzsebet (Zalau) in 31 mai 2009, 17:29
Sper ca veti pastra obiceiul pana la urmatoarea Promotie,sa putem folosi ambalajele MAGGI pe care le adunam in "extra sezon",e pt. binele producatorului in primul rand ,dar si a concurentilor.
Gheorghe (Bucuresti) in 01 iunie 2009, 23:01
@Chiriuc: Ar fi interesant si pentru mine. Locuiesc in Bucuresti, este adevarat, chiar in apropiere de tine, pe langa Piata Resita. Din pacate lucrez in alta localitate, si intr-un regim sever privind ... invoirile. In Bucuresti revin seara, mai tarziu. Imi pare rau, nu vad cum as putea participa pe 5 iunie la extragere. Recunosc, nu ma indur sa sacrific o zi de concediu de odihna. Poate, dupa extragerea finala, de la acest concurs, alta va fi situatia. Daca e sa nu fiu eu, iti doresc tie multa bafta! PS: Daca ajungi, poate ne povestesti, pe acest site, cum au loc aceste extrageri electronice. Sunt convins ca sunt corecte, eu am asistat o data, la o extragere de plicuri, inregistrata video si redata ulterior pe TV. Acolo, telespectatorii vedeau numai extragerea norocosului, dar in realitate o fata extragea un plic, filmata, comisia constata ca nu e valid, iar extragea un plic, iar invalid, iar si iar, in sfarsit, obosita nimerea plicul conform. Eu ma dusesem sa ridic un autoturism si am nimerit in chiar momentul noii extrageri.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Maggi implineste destine"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Maggi implineste destine

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media