CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Maggi - "Eroul meu"

Concurs cu premii Maggi eroul meu

Premiile juriului: 3 x pachet de 2 carti – “Incredibila enciclopedie Larousse – corpul uman” + “Incredibila enciclopedie Larousse – Terra”.

Intra pe www.maggi.ro, la sectiunea “Pentru cele mai iubite mame”, subsectiunea “Eroul meu”, completeaza integral formularul de inscriere si posteaza o povestire scrisa de copilul tau despre eroul lui preferat, insotita de un film sau o poza. Poti participa cu un numar nelimitat de inscrieri, daca respecti conditiile. Filmele trimise trebuie incarcate in prealabil pe www.YouTube.com, pe canalul celemaiiubitemame.

Perioada promoţiei: 27 februarie - 09 aprilie 2010

Promotie expirata
Un comentariu Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Eroul meu"

27 februarie 2010 - 9 aprilie 2010

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI SI PERIOADA DE DESFASURARE

 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale "Eroul meu" (numita in cele ce urmeaza "Campania" sau "Promotia") este compania S.C. NESTLE ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei 9-9A, Bucuresti, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/5516/2001, CUI 5921650, Tel. 021/204 40 00, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr.2168 si numita in cele ce urmeaza "Organizatorul" sau "Nestlé Romania".

 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor intra in vigoare la data autentificarii actului aditional prin care Regulamentul este modificat.

 

1.3. Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC Interactions Marketing SRL, cu sediul in Str. Pictor Iosif Iser, nr. 19, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1114/1997, Cod unic de inregistrare RO9188626, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 10558, numita in cele ce urmeaza "Agentia".

 

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

2.2. Campania incepe pe data de 27 februarie 2010, ora 00:00:00 (ora Romaniei) si se incheie la data de 9 aprilie 2010 ora 16:59:59 (ora Romaniei) - data de completare a formularului de inscriere in promotia "Eroul meu".

 

2.3. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul site-ului www.maggi.ro - sectiunea MAGGI - Pentru cele mai iubite mame/"Eroul meu", in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si este accesibila oricarei persoane fizice cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare "Participanti" sau "Consumatori").

 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Nestlé Romania SRL, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Nestlé Romania SRL, si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

3.2. La aceasta Campanie pot participa toate persoanele cu domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei, cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei.

 

3.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1. Campania se desfasoara prin intermediul site-ului www.maggi.ro - sectiunea MAGGI - Pentru cele mai iubite mame/ "Eroul meu".

 

4.2. La aceasta campanie pot lua parte toate persoanele cu varsta minima 18 ani impliniti la data inceperii campaniei, in conditiile mentionate la sectiunea 3.

 

4.3. Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie:

 

a) participantul, in calitate de parinte/ tutore legal, sa se inscrie pe site-ul www.maggi.ro, sectiunea MAGGI - Pentru cele mai iubite mame/ "Eroul meu, in perioada 27 februarie 2010, ora 00:00:00 (ora Romaniei) - 9 aprilie 2010 ora 16:59:59 (ora Romaniei), cu urmatoarele date personale:

(*) Nume, Prenume parinte/tutore legal

(*) Username parinte/tutore legal

Sex

(*) Adresa de e-mail valida a parintelui/ tutorelui legal

(*) Telefon Mobil a parintelui/ tutorelui legal

(*) Cod captcha

(*) bifarea campului: "Am citit si sunt de acord cu prevederile prezentului regulament precum si cu termenii si conditiile de mai jos referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal"

(*) "Acceptati ca in viitor sa primiti comunicari comerciale despre produsele, serviciile si promotiile Nestle Romania?" [ ] DA [ ] NU

- este obligatorie completarea campurilor marcate cu (*).

 

Debifarea campului corespunzator acordului expres si neechivoc pentru preluarea datelor cu caracter personal duce la imposibilitatea inscrierii in promotie si implicit imposibilitatea de a participa la Campanie.

 

b) participantul, in calitate de parinte/ tutore legal, sa incarce o povestire legata de tema concursului (copilul povesteste aventurile eroului sau preferat ) insotita de un film video sau o poza, la alegere.

 

Dupa terminarea completarii formularului de inregistrare si incarcarea pe site a materialelor dorite, Participantii trebuie sa dea click pe butonul "Trimite". Toate materialele vor fi supuse aprobarii inainte de publicarea pe site. Aprobarea unui material se va face in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la submiterea sa de catre un participant, cu exceptia cazurilor independente de vointa Organizatorului, precum, dar fara a se limita, la probleme tehnice legate de sistemul informatic care gazduieste site-ul. Odata ce un material este aprobat de catre Organizator, acesta este postat pe site-ul www.maggi.ro, sectiunea MAGGI - Pentru cele mai iubite mame/ "Eroul meu. Odata transmis materialul pe site, participantii sunt de acord ca Organizatorul, prin reprezentantii sai, sa efectueze corecturi asupra sa, precum dar fara a se limita la, modificari ale textelor, filmelor, titlurilor/descrierilor materialelor in scopul respectarii corectitudinii gramaticale sau orice fel de continut cu referire la oricare, dar fara a se limita la criteriile mentionate la Sectiunea 4.4.

 

4.4 Un participant, in calitate de parinte/ tutore legal, poate incarca un numar nelimitat de povestiri insotite sau nu de filme video sau de poze (conform Sectiunii 4, puctul b), atat timp cat sunt respectate urmatoarele conditii, incluzand dar fara a se limita la:

 

·        Povestirile nu depasesc 2000 de caractere

·        Filmele nu depasesc 50 Mb in dimensiune

·        Poza, nu depaseste 5Mb si este in format jpeg.

·        Materialele sa fie orginale si sa respecte tema concursului (copilul povesteste aventurile eroului sau preferat )

·        Materialele sa respecte conditiile impuse de legislatia in materie. Materialele nu trebuie sa fie ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o incalcare flagranta a dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale si care au conotatii politice.

·        Materialele nu incalca dreptul la intimitate si viata privata a persoanelor. Incarcarea unui material pe site se face pe propria raspundere a participantului care garanteaza ca toate persoanele ce apar sau sunt mentionate in respectivul material si-au dat acordul in acest sens.

·        Materialele nu instiga la violenta, sinucidere, crima, automutilare sau orice alte forme de agresiune verbala sau fizica.

·        Materialele nu prezinta si nu fac referite la alte marci decat cele comercializate de catre Nestle Romania.

·        Calitatea materialelor sa fie rezonabila (filmele si imaginile sa fie suficient de clare pentru a putea fi distinse, rezolutia suficient de buna, iar in cazul filmelor sunetul sa fie de asemenea suficient de clar pentru a putea fi perceput; de asemenea, textul povestirii sa fie rezonabil de corect redactat din punct de vedere gramatical)

·        Materialele nu incalca nicio lege referitoare la proprietatea intelectuala; nu este permisa incarcarea de materiale preluate din, dar fara a se limita la, emisiunile posturilor TV, alte site-uri de internet, portofolii publice.

 

4.5 Fiecare povestire trimisa se considera o intrare in concurs, dar un participant nu poate castiga mai mult de un premiu.

 

4.6 Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care participantii la Campanie le posteaza sau le fac disponibile in sptaiile dedicate Campaniei. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Campaniei pe site-ul www.maggi.ro. Participantii sunt in intregime responsabili de continutul informatiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri.

 

4.7 Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.

 

4.8 Toate filmele incarcate pe site-ul www.maggi.ro, sectiunea MAGGI - Pentru cele mai iubite mame/ "Eroul meu" vor fi incarcate implicit si pe www.youtube.com pe canalul celemaiiubitemame. Organizatorul nu este raspunzator pentru interzicerea postarii pe site-ul www.youtube.com a materialelor care contravin politicii YouTube. Filmele incarcate pe acest canal vor avea dezactivata functionalitatea de comentarii.

 

4.9 Toate materialele trimise in cadrul acestei campanii promotionale devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate.

 

4.10 Nerespectarea oricareia dintre conditiile mentionate anterior conduce automat la descalificarea respectivului material si neaprobarea sa pentru publicare pe site.

 

4.11 Participantii care se inscriu in prezenta Campanie trebuie sa respecte si prevederile prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

 

5.1. Premiile atribuite in cadrul prezentei Campanii constau in:

 

-         3 exemplare din Incredibila enciclopedie Larousse - Corpul Uman in valoare de 48,615 RON fara TVA fiecare si 3 exemplare din Incredibila enciclopedie Larousse - Terra in valoare de 48,615 RON fara TVA fiecare;

-         1 premiu va fi format dintr-un exemplar din Incredibila enciclopedie Larousse - Corpul Uman si 1 exemplar din Incredibila enciclopedie Larousse - Terra

 

Valoarea totala comerciala neta a premiilor mentionate mai sus este de 317.94 RON cu TVA.

 

5.2. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. Din momentul primirii premiului, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.

 

5.3. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei, incluzand dar fara a se limita la: alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului la OP 6, CP 55, Bucuresti sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea participarii la campanie si/ sau consultarii Regulamentului de desfasurare a Campanie.

 

5.4. Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

5.5. Refuzul unui castigator de a primi premiul inseamna ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului. Un Castigator isi poate exprima refuzul printr-o solicitare scrisa, semnata si datata trimisa Organizatorului pe adresa Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladire IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti Romania, in atentia "Serviciul Consumatorului". In cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, un castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

 

5.6. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la materialele care nu se pot stoca in baza de date din cauza intreruperilor conexiunii la internet).

 

5.7. Nu se poate acorda contravaloarea in bani pentru premiile specificate la Sectiunea 5.1. a prezentului Regulament.

 

5.8. Un Participant poate castiga un singur premiu pe intreaga durata a Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR

 

6.1. Desemnarea castigatorilor se va face pe data de 14 aprilie 2010 de catre un juriu format din 3 reprezentanti ai Organizatorului, 1 reprezentant al agentiei Interactions si 1 reprezentant al agentiei Pleon Graffiti. Fiecare dintre membrii juriului va acorda o nota intre 1 si 10 materialelor inscrise in concurs, pe baza criteriilor de jurizare mai jos mentionate, iar in urma jurizarii vor fi desemnati 3 castigatori si 9 rezerve, stabiliti in ordinea valorii mediilor aritmetice realizate intre cele 5 note acordate de catre juriu pentru fiecare material.Lista ce contine castigatorii si rezervele va fi autentificata de un notar public.

 

In cazul in care exista un numar de participanti mai mic sau egal cu 3 toti participantii vor fi declarati castigatori iar daca exista un numar mai mic de 9 rezerve se va stabili un numar de rezerve egal cu numarul de participanti care depasesc numarul de castigatori.

 

Criterii de jurizare:

-         respectarea temei concursului (copilul povesteste aventurile eroului sau preferat )

-         originalitatea manierei de a povesti

-         imaginatie

-         calitatea executiei

-         originalitatea materialului propus (copierea unor idei cunoscute sau celebre este depunctata)

 

Inscrierile corespunzatoare primelor 3 punctaje vor fi desemnate castigatoare, urmatoarele 9, in ordinea valorii punctajelor, constituind rezerve. In cazul in care se va inregistra egalitate intre punctaje, castigatorul final se va stabili in ordinea inscrierii in concurs, fiind desemnat castigator participantul care s-a inscris primul in concurs.

 

6.2. Un participant va fi desemnat castigator daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

 

6.3. Pe decursul a 3 zile lucratoare, dupa desemnarea castigatorilor, un reprezentant al Organizatorului va face 5 incercari telefonice de a contacta castigatorii, in intervale de timp diferite intre orele 09.00 - 18.00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale. In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati telefonic din motive independente de Organizator (de exemplu, dar fara a se limita la, nu raspund la telefon, nr de telefon gresit completat in formularul de inscriere in concurs), Organizatorul va apela la rezerve, in ordinea punctajului obtinut de acestea. Procedura de validare in cazul rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorilor. In cazul in care nici castigatorii, nici rezervele nu pot fi contactati, premiul ramane in posesia Organizatorului. Organizatorul va stabili de comun acord cu castigatorii adresa la care vor fi livrate premiile.

 

Un castigator este considerat validat daca:

-         respecta prevederile prezentului Regulament;

-         incarca cel putin o povestire pe site-ul www.maggi.ro, Sectiunea MAGGI - Pentru cele mai iubite mame/ Eroul meu",in calitate de parinte/ tutore legal, conform Sectiunii 4 a prezentului Regulament.

-         trimite catre Nestle Romania o copie dupa actul de identitate in maxim 5 zile din momentul contactarii sale de catre Organizator.

-         datele din actul de identitate corespund complet cu cele furnizate la inregistrarea pe site-ul www.maggi.ro, sectiunea MAGGI - Pentru cele mai iubite mame/ "Eroul meu".

-         castigatorul semneaza un proces verbal in care confirma originalitatea materialului incarcat, faptul ca nu incalca nicio prevedere legala in vigoare legata de protejarea drepturilor intelectuale si dreptul la intimitate (inclusiv protectia datelor personale) in conformitate cu Legea drepturilor de autor Legea 8/1996 si Legea pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date 677/2001, confirma acceptarea premiului si a tuturor conditiilor legate de intrarea in posesie.

 

6.4. Constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate pe site-ul www.maggi.ro, sectiunea MAGGI - Pentru cele mai iubite mame/ "Eroul meu" si cele din actul de identitate (nume, prenume, sex), duce la invalidarea castigatorului si pierderea dreptului de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a atribui premiul unei rezerve. In cazul in care niciuna dintre rezerve nu poate face dovada identitatii, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

 

6.5. Premiile Campaniei, constand intr-un exemplar din Incredibila enciclopedie Larousse - Corpul Uman si un exemplar din Incredibila enciclopedie Larousse - Terra vor fi expediate prin posta catre castigatori, in cel mult 30 de zile lucratoare de la validare. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care de exemplu, dar fara a se limita la, nu ajung la destinatie, ajung deteriorate din cauza functionarii defectuoase a serviciilor postale. De asemenea, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru premiile care nu ajung la destinatie din cauza comunicarii eronate de catre castigator a adresei postale, castigatorul fiind invalidat fara nicio despagubire din partea Oragnizatorului.

 

6.6. Atribuirea premiului se va face pe baza actului de identitate a castigatorului, datele din actul de identitate (nume, prenume, sex) trebuind sa corespunda cu cele folosite la inregistrarea materialului pe site, in caz contrar castigatorul fiind descalificat iar premiul fiind acordat urmatoarei rezerve. Premiul nu poate fi cedat unei alte persoane. Premiul va fi expediat catre castigator prin posta, Organizatorul nefiind raspunzator pentru intrarea in posesie a premiului din motive precum, dar fara a se limita la functionarea defectuoasa a serviciilor postale sau imposibilitatea castigatorului de a ridica premiul de la oficiul postal din motive de neconcordanta a datelor din buletin cu cele continute in adresa de expediere.

 

6.7. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat premiul si nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

 

 

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR

 

7.1. Numele si prenumele castigatorilor validati conform prevederilor Regulamentului, precum si premiul castigat in cadrul campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 211/2008. Lista tuturor castigatorilor validati cuprinzand numele, prenumele si premiul castigat va fi publicata pe site-ul www.maggi.ro, sectiunea Cele Mai Iubite Mame/ Eroul Meu, www.cautpromotii.ro, www.infopromotii.ro in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 20 zile calendaristice de la data validarii castigatorilor conform Sectiunii 6.6.

 

 

SECTIUNEA 8. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 

8.1. Organizatorul nu va fi tinut raspunzator pentru orice fel de prejudicii suferite de catre castigator indiferent de natura acestora, din momentul predarii premiului.

 

8.2. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

 

 

SECTIUNEA 9. MINORII SI PERSOANELE AFLATE IN IMPOSIBILITATE FIZICA DE A SE DEPLASA

 

9.1. La Campanie nu au dreptul sa participe persoanele minore (cu varsta sub 18 ani). Intrarile apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani (impliniti la data inceperii Campaniei) vor fi eliminate din lista de castigatori.

 

9.2. In cazul in care castigatorul premiului acordat in aceasta Campanie se afla in imposibilitate fizica de a se deplasa, predarea acestuia se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator in baza unei procuri autentificate de catre un Notar Public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

 

 

SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

10.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele inscrise pe www.maggi.ro si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc in acest sens bifand casuta "Da" corespunzatoare intrebarii " Acceptati ca in viitor sa primiti comunicari comerciale despre produsele, serviciile si promotille Nestle Romania?

[ ] DA [ ] NU "

 

10.2. Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Bd.. Dimitrie Pompei, Nr. 9 - 9A, Sector 2, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

10.3. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

10.4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

10.5. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Nestlé Romania SRL, cu sediul in Iride Bussines Park, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9 - 9 A, sector 2, Bucuresti, Romania, in atentia Serviciul Consumatorului.

 

10.6. Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor si orasul de resedinta. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

 

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

 

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

 

SECTIUNEA 12. LITIGII SI FRAUDE

 

12.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

 

12.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C. Nestlé Romania S.R.L., cu sediul in Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, cladire IRIDE Business Park, Sector 2, Bucuresti Romania, in atentia "Serviciul Consumatorului", in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii castigatorului. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie vreo contestatie.

 

12.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

12.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL

 

13.1 Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant la adresele mentionate la art. 12.2.

 

13.2 Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor celor care apeleaza la Info Line 08008 637 853 (linie telefonica gratuita apelabila doar din reteaua Romtelecom), de luni pana vineri intre orele 9h00 - 18h00 (cu exceptia sarbatorilor legale) si solicita acest regulament, prin e-mail la contact.nestle@ro.nestle.com sau printr-o solicitare scrisa la OP 6, CP 55, Bucuresti. Regulamentul Oficial al campaniei va fi publicat pe site-ul www.maggi.ro, Sectiunea MAGGI - Pentru cele mai iubite mame/ "Eroul meu", www.CautPromotii.ro, www.infopromotii.ro

 

13.3 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in 5 exemplare originale, in data de 23.02.2010

Nu avem elemente multimedia.
() in 02 aprilie 2010, 18:50
as vrea sa chstig si eu o data
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Maggi - "Eroul meu""

Ultima actualizare: 19 mai. 2010
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Maggi - "Eroul meu"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media