CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

MOL Romania - 10 plinuri cadou in fiecare zi

Mol MultiBonus

Premii prin tragere la sorti: 460 x plin de carburant reprezentând carduri de carburant MOL Gold cu valoarea de 200 lei (cate 10 premii pe zi). Premii instant: dublarea punctelor de loialitate pentru fiecare tranzactie de achizitie carburant.

Cumpara combustibil MOL din statiile participante, achita cu numerar sau card bancar si foloseste cardul MultiBonus pentru acumulare de puncte.

Perioada promoţiei: 05 mai - 19 iunie 2011

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul Oficial al Campaniei
"10 plinuri cadou in fiecare zi”

1.    ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei "10 plinuri cadou in fiecare zi” este MOL Romania Petroleum Products SRL, societate cu personalitate juridica româna, cu sediul în Cluj Napoca, Calea Dorobantilor 14-16, etaj 1, jud. Cluj, Romania, cod de înregistrare fiscala RO 7745470, numar de înregistrare la Registrul Comertului J12/729/2000, cont de virament RO85 INGB0003002128608910 deschis la ING Bank Cluj, înregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 2374 depusa de Organizator pentru Programul MultiBonus.
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.
Campania este organizata prin intermediul agentiei de publicitate SC TACT SRL, cu sediul în Cluj Napoca, Str. Patriciu Barbu nr 13 (denumita în continuare „Agentia”).

2.    ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara statiile din reteaua MOL din România mentionate în Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial al campaniei.

3.    PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania va începe la 05 mai 2011, ora 00:00:00 si se va încheia în data de 19 iunie 2011, ora 23:59:59.

4.    PRODUSE PARTICIPANTE
Produsele participante la aceasta campanie sunt carburantii MOL (Benzina Tempo Plus 95, Benzina Tempo Plus 98,  Benzina EVO 99, Motorina Tempo Plus EuroDiesel, Motorina EVO Diesel Euro 5, GPL)  comercializati in benzinariile MOL mentionate în Anexa 1 la prezentul Regulament

5.    DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu resedinta în România care au împlinit 18 ani pâna la data de 05 mai 2011, detinatori de carduri MultiBonus valabile, emise de Organizator, care îsi utilizeaza respectivele carduri în cadrul tranzactiilor comerciale derulate în intervalul 05 mai 2011, ora 00:00:00 - 19 iunie 2011, ora 23:59:59, în reteaua de benzinarii MOL, în statiile enumerate în Anexa 1 la prezentul Regulament. Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului, ai Agentiei precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia acestora

6.    PREMIILE ACORDATE
În cadrul acestei campanii Organizatorul ofera urmatoarele premii:
a. Se vor acorda automat dublu puncte de loialitate pentru fiecare fiecare tranzactie de achizitie carburant pentru care se foloseste in vederea acumularii de puncte un card MultiBonus valid.  Dublarea punctelor se va face comparativ cu prevederile  Regulamentului de functionare a Programului MultiBonus (Anexa 2)
b. Se vor acorda zilnic 10 plinuri de carburant reprezentând carduri de carburant MOL Gold cu valoarea de 200 lei (TVA inclus). Cardul MOL Gold poate fi folosit în orice benzinarie MOL mentionata în Anexa 1 pentru plati electronice la achizitia de carburanti MOL si produse din magazinele benzinariilor MOL pana la data de 31 decembrie 2011. Dupa aceasta data cardul nu mai poate fi utilizat. Cardul MOL Gold aferent prezentei campanii nu poate fi reincarcat.
Valoarea plinurilor de carburant nu poate fi acordata în bani catre clientii beneficiari ai acestora si nu variaza în functie de modificarile aduse de MOL Romania la pretul carburantilor pe durata desfasurarii campaniei.
Valoarea estimata a plinurilor de carburant acordate în cadrul acestei Campanii este de 92000 lei, TVA inclus.( 10 plinuri zilnic x 46 zile x 200 lei, TVA inclus)

7.    MECANISMUL DE DESEMNARE A CÂSTIGATORILOR
Pentru a participa la campanie, participantul va achizitiona carburanti MOL din reteaua benzinariilor MOL participante la campanie conform Anexei 1 la prezentul Regulament, în perioada de desfasurare a Campaniei (mentionata la Cap.3), achitând cu numerar sau folosind un card bancar si utilizand cardul MultiBonus pentru acumularea de puncte. Alimentarea prin card de carburant, fie acesta card MOL, DKV, UTA sau EuroShell, nu se va considera achizitionare de produse în sensul prezentului Regulament.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a adauga sau a elimina benzinarii dintre cele participante, urmând sa comunice publicului aceasta schimbare prin afisare pe websiteul www.multibonus.ro si www.molromania.ro  respectiv prin afisare în benzinariile supuse modificarii.

Participantii la aceasta campanie au dreptul sa participe cu un numar nelimitat alimentari de carburant.
Regulamentul Campaniei precum si informatii suplimentare despre campanie pot fi obtinute NON STOP sunând la infoline 021/204.85.26 (numar cu tarif normal) si/sau la linia verde MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil din orice retea.

—    Desemnarea bonurilor castigatoare pentru dublarea punctelor MultiBonus: Toate bonurile care sunt conforme mecanismului campaniei vor castiga automat dublarea punctelor MultiBonus.

—    Desemnarea bonurilor câstigatoare de carduri de carburant MOL GOLD in valoare de 200 lei TVA inclus,
Pe tot parcursul campaniei se programeaza zilnic cate 10 benzinarii pentru care  va  fi posibila câstigarea cardului de carburant in valoare de 200 lei, TVA inclus. Pentru cele 10 statii câstigatoare zilnic campania  va fi implementata în sistemul informatic  de gestiune a tranzactiilor din benzinarii. La fiecare dintre cele 10 statii va fi ales câte un câstigator zilnic. Pentru programarea campaniei se va estima numarul tranzactiilor la fiecare statie în parte.  La inceputul zilei, o aplicatie IT va alege aleator numarul tranzactiei castigatoare. In momentul in care numarul tranzactiei curente va fi egal cu  numarul tranzactiei castigatoare (aleasa aleator la inceputul zilei), bonul va fi considerat castigator..

Extras din specificatia de dezvoltare a aplicatiei IT care alege aleator tranzactiile castigatoare:  

La inceputul fiecarei zile calendaristice numarul curent de participari la campanie va fi egal cu valoarea 0, aceeasi valoare o va avea si numarul de premii acordate in ziua respectiva. Aceste valori se vor seta la tiparirea primului bon din ziua respectiva, care se califica pentru campania instant activa.
Frecventa de acordare a premiilor va fi egala cu frecventa setata pe fiecare statie  +/- abaterea setata procentual la nivel de campanie (se va genera un numar aleator care se gaseste in intervalul (frecventa – (frecventa*abatere procentuala)) si  (frecventa + (frecventa*abatere procentuala))
In momentul in care aceasta frecventa a fost atinsa numarul curent de premii acordate se incrementeaza cu o unitate (daca numarul curent de premii acordate este mai mic decat numarul maxim de premii ce se acorda intr-o zi), numarul curent de participari va fi resetat la 0 iar frecventa de acordare a premiilor va fi recalculata pe baza algoritmului anterior.
In momentul in care numarul curent de premii acordate devine egal cu numarul maxim de premii ce pot fi acordate intr-o zi,  numerele curente nu se mai modifica si toate tranzactiile care se vor efectua, in ziua curenta, vor fi declarate necastigatoare, chiar daca se incadreaza in regulile campaniei
Exemplu:
- frecventa de atribuire = 20
- nr. de premii pe zi = 50
- interval modifica frecventa atribuire: 40%
Primul bon castigator este al 10-lea bon care se incadreza in regulile campaniei. Se “recalculeaza” frecventa de atribuire prin generarea unui numar din intervalul: 20 +/- 40%, adica [12,28] – presupunem ca se genereaza numarul 16. Urmatorul bon castigator va fi al 16-lea bon care se incadreaza in regulile campaniei. Algoritmul continua pina cand se atribuie toate premiile disponibile (50) sau pina cand se termina ziua (ora 00:00:00), in functie de care eveniment se produce primul.

Mesajul afisat pe terminalul casei de marcat, în cazul bonurilor câstigatoare de 1 card de carburant MOL Gold in valoare de 200 lei TVA inclus , este urmatorul:
FELICITARI!
AI CASTIGAT  1 PLIN!
Mesajul afisat pe bon, în cazul bonurilor câstigatoare de 1 card de carburant MOL Gold in valoare de 200 lei TVA inclus, este urmatorul:

FELICITARI!
AI  CASTIGAT UN PLIN
DE CARBURANT IN VALOARE DE 200 LEI!
Nu uita: CU MULTIBONUS POTI CASTIGA DIN
NOU SI ITI DUBLAM PUNCTELE ACUMULATE
la achizitiile de carburant!


Mesajul afisat pe bon, în cazul bonurilor necâstigatoare de 1 card de carburant MOL Gold in valoare de 200 lei TVA inclus, este urmatorul:
FELICITARI! AI ACUMULAT numar dublu
de puncte la achizitia de carburant!
FOLOSESTE IN CONTINUARE CARDUL
MULTIBONUS POTI CASTIGA UN PLIN DE
CARBURANT DE 200 lei!


8.    ACORDAREA PREMIILOR
Desemnarea participantilor drept câstigatori se va face prin întocmirea unui proces-verbal între participantul la campanie si reprezentantul organizatorului din statia respectiva, în doua exemplare, proces-verbal ce va contine numele si prenumele persoanei câstigatoare, datele de identificare din BI / CI, numarul cardului MultiBonus utilizat, numarul bonului desemnat ca fiind câstigator, precum si premiul acordat, un card MOL GOLD cu valoarea de 200 lei. Un exemplar din procesul verbal semnat de catre organizator si câstigator va fi înmânat acestuia din urma. Cardul de carburant va fi inmanat numai posesorului cardului MultiBonus care a fost folosit in tranzactia de carburant desemnata castigatoare.

9.    ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Organizatorul, în vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale câstigatorilor la aceasta campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în baza notificarii nr. 2374.
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor impuse de lege. Conform art. 42 alin.2 din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare, organizatorul are obligatia de a publica numele câstigatorilor si valoarea premiilor acordate. Publicarea acestor date se va realiza prin afisare pe websiteul www.multibonus.ro.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor câstigatorilor. Câstigatorii Campaniei, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Câstigatorii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele lor cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, ca datele lor cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari. Câstigatorii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitarii acestor drepturi, persoana în cauza va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre MOL Romania Petroleum Products SRL, Cluj Napoca, Calea Dorobantilor 14-16, etaj 1, jud. Cluj, România.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt: înregistrarea câstigatorilor campaniei si atribuirea premiilor.

10.    TAXE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei (cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Româna în cazul solicitarii Regulamentului, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea solicitarii Regulamentului Oficial de Desfasurare al Campaniei, tarifele percepute la infoline 021/204.85.26 - numar cu tarif normal - si/sau la linia verde MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil din orice retea, numere la care participantii pot cere NON STOP informatii cu privire la campanie).

11.    ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR PREMIILOR
Numele câstigatorilor si premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare.

Publicarea listei câstigatorilor prezentei Campanii se va efectua prin afisare pe site-ul www.multibonus.ro. În fiecare zi de marti a saptamânii se va afisa lista câstigatorilor din saptamâna precedenta de derulare a Campaniei.

12.    FORTA MAJORA
În sensul acestui Regulament, Forta Majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fara a se limita la: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, o defectiune a softwareului utilizat în vederea desemnarii câstigatorilor, care îl face total sau partial inutilizabil, definitiv sau pentru o perioada de timp, o defectiune a retelei de informatica utilizate, care o face total sau partial inutilizabila, definitiv sau pentru o perioada de timp etc.

Daca o situatie de forta majora împiedica total sau partial desfasurarea Campaniei conform conditiilor prevazute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de raspundere pentru perioada afectata de situatia de forta majora.

13.    LITIGII
Eventualele dispute aparute între Organizator si participantii la Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiul va fi dedus spre solutionare  instantelor competente române din Bucuresti.

14.    REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Regulamentul oficial al campaniei „10 plinuri cadou in fiecare zi” va fi publicat pe site-ul www.multibonus.ro începând cu data de 05 mai 2011, si va fi disponibil în mod gratuit NON STOP oricarui solicitant în statiile din reteaua MOL participante (vezi anexa 1 la prezentul Regulament), la infoline 021/204.85.26 (numar cu tarif normal) si/sau la linia verde MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil din orice retea, prin e-mail la relatiiclienti@molromania.ro sau printr-o solicitare scrisa facuta la sediul Operatorului, MOL Romania Petroleum Products SRL, Cluj Napoca, Calea Dorobantilor 14-16, etaj 1, jud. Cluj, România.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "MOL Romania - 10 plinuri cadou in fiecare zi"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: MOL Romania - 10 plinuri cadou in fiecare zi

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media