CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

M&M's WANTED 2015

M&M Wanted 2015

Premii prin tragere la sorti: 40 x echivalentul in RON a 150 EUR (calculat la la cursul de schimb BNR din ziua realizarii extragerii).

Cumpara cel putin un produs M&M’s in varianta de ambalaj de 90g (Chocolate, respectiv Peanut) inscriptionat cu mesajul special de campanie si inscrie codul unic gasit in interiorul ambalajului pe pagina de internet https://www.facebook.com/MMsRomania sau trimite-l prin SMS la numarul scurt 1890. Pastreaza ambalajul pentru validare.

Perioada promoţiei: 08 mai - 16 iunie 2015

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE
“M&M’s WANTED 2015”
Perioada loteriei publicitare: 08.05 - 16.06.2015


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL LOTERIEI PUBLICITARE
Organizatorul campaniei promotionale „M&M’s WANTED 2015” este agentia de publicitate si marketing FIELD STAR SRL., societate juridica romana cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Dr. Louis Pasteur, nr. 1, sector 5, inregistrat la Registrul Comertului nu numarul J40/9824/2003, cod fiscal RO 15600992, fiind inregistrata la A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu caracter personal sub nr. 3083, denumita in continuare „Organizatorul”.

Promotia se va desfasura in beneficiul societatii SC MARS ROMANIA SRL. cu sediul in Bucuresti sector 1, Calea Floreasca nr 169 corp A, et 2, Floreasca Business Park.

SECTIUNEA 2. DURATA LOTERIEI PUBLICITARE SI ARIA DE DESFASURARE
Loteria publicitara se va desfasura in perioada 08.05 - 16.06.2015 in toate magazinele de pe teritoriul Romaniei, in care se comercializeaza produsele M&M’s, in varianta de ambalaj de 90g (Chocolate, respectiv Peanut) inscriptionate cu mesajul special de campanie”
Campania se desfoara prin intermediul agentiei S.C. FIELD STAR S.R.L ce este responsabila pentru organizarea promotiilor in magazinele participante, tragerile la sorti, contactarea castigatorilor si acordarea premiilor garantate.

SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
La aceasta loterie publicitara pot participa persoane juridice cu sediul in Romania si/ sau persoane fizice, cetateni romani, cu varsta de peste 14 ani, cu domiciliul stabil in Romania. Nu pot participa la aceasta loterie publicitara angajatii companiilor S.C. MARS ROMANIA S.R.L., ai agentiei S.C FIELD STAR S.R.L., angajatii magazinelor participante la prezenta  loterie publicitare si rudele de gradul intai (parinti, copii) si doi (frati, surori) ale angajatilor companiilor mentionate.
Participarea la aceasta Loterie publicitara implica acceptarea prezentului Regulament.

In cazul in care unul dintre participantii la concurs este o persoana minora sau lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii  daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la acest concurs.

Participarea la loteria publicitara implica cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului Regulament.
Prin participarea la Loteria publicitara, participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a loteriei publicitare: cheltuieli determinate de achizitionarea produselor participante, cheltuieli determinate de validarea/ primirea premiilor sau cheltuielile legate de inscrierea la loteria publicitara etc.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE
La aceasta Loterie publicitara participa produsele comercializate individual marca M&M’s, marca inregistrata apartinand MARS ROMANIA, in varianta de ambalaj de 90g (Chocolate, respectiv Peanut), inscriptionate cu mesajul special de campanie, comercializate in magazinele participante de pe teritoriul Romaniei, (numite in continuare “produse participante”).

SECTIUNEA 5. PREMIILE
In cadrul Loteriei publicitare se vor acorda urmatoarele premii:

Premii prin tragere la sorti:
•    40 de premii in bani, cu o valoare individuala neta de 150 Euro, echivalentul in RON la cursul BNR din ziua realizarii extragerii.;
   
Valoarea totala a premiilor este de 6000 EUR net (fara TVA), echivalentul in RON la cursul BNR din ziua realizarii

Premiile neacordate in cadrul loteriei publicitare, din motive independente de vointa Organizatorului se vor anula si nu vor mai fi atribuite.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL LOTERIEI PUBLICITARE
Pentru a se inscrie in Loterie, participantii trebuie sa achizitioneze in perioada Loteriei minim 1 (unu) produs participant, sa pastreze ambalajul si sa inscrie codul unic gasit in interiorul ambalajului accesand https://www.facebook.com/MMsRomania sau trimitand codul prin SMS la numarul scurt 1890. Participantii trebuie sa pastreze ambalajele aferente codurilor inscrise in Loterie, pentru a putea valida alocarea premiului in eventualitatea castigului.

Pe pagina de Facebook va exista o sectiune speciala unde consumatorii care au achizitionat Produse participante, vor completa urmatoarele date: Nume, Prenume, Numar de telefon, Adresa de Email, Codul unic gasit in interiorul ambalajelor produselor participante.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Loterie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza in scopul prezentei loterii, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

SECTIUNEA 7. CONDITII DE ACORDARE, VALIDARE SI PUNERE IN POSESIE A PREMIILOR
A>    PREMIILE  ACORDATE PRIN TRAGERE LA SORTI
Premiile prin tragere la sorti vor fi acordate in prezenta unei comisii de extragere alcatuita din 2 reprezentanti  ai Organizatorului si un reprezentant  Mars Romania, la sediul celei din urma, in perioada 20-24 Iunie 2015.

Baza de date pentru tragerea la sorti va fi formata de toate participarile prin Facebook considerate valide conform prezentului regulament si din toate inscrierile in baza de date a numarului scurt 1890. Pentru stabilirea castigatorilor premiilor campaniei se va organiza o singura sesiune de extrageri ale codurilor inscrise in campanie atat prin SMS cat si prin intermediul aplicatiei de pe pagina de Facebook.
Cele doua baze de date vor fi concatenate si orice dubla aplicatie (inscriere concomitenta si pe Facebook si prin SMS) va fi invalidata. Baza de date va fi impartita in functie de datele in care s-au realizat inscrierile, astfel incat un cod unic poate participa la extragerea valabila pentru un singur premiu, dintr-o singura zi a campaniei.
Comisia de extragere va nominaliza un membru care va efectua tragerea la sorti a celor 40 participari castigatoare, cate unul pentru fiecare zi de campanie urmate de 40 participari considerate rezerve dupa acelasi sistem.
Un cod unic inscris se considera valid si va participa la extragere doar pentru premiul alocat pentru  pentru ziua in care a fost inscris.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezerve in cazul in care vreunul dintre câstigatorii extrasi nu îndeplineste conditiile de validitate prevazute la sectiunea 7 din prezentul Regulament.

Tragerea la sorti se va realiza prin folosirea unui program informatic de extrageri computerizat, pe baza unui algoritm electronic, de tipul random.org. Pentru fiecare numar de bon inscris in Loterie, participantul poate castiga maxim un premiu prin tragere la sorti

Premiile vor  fi puse in posesia castigatorilor in maxim 2 luni calendaristice de la data extragerilor.

Fiecare potential câstigator va fi anuntat telefonic de catre un reprezentant al Organizatorului in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la extragere, efectuandu-se catre acesta minim 2 apeluri pe zi la ore diferite, in intervalul orar 9:00 – 20:00.
In discutia telefonica cu potentialul castigator acestuia i se va solicita acordul pentru introducerea in baza de date a Organizatorului si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre castigatori in vederea atribuirii premiilor. La finalul acestui apel telefonic, daca este de acord, potentialul castigator va comunica urmatoarele date personale: nume, prenume,  telefonul, data de nastere, Cod numeric personal, contul bancar (IBAN) in care doreste sa fie transferata suma castigata si confirmarea faptului ca se afla in posesia ambalajului de la Produsul participant pe care se afla inscris codul unic declarat castigator. 
Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului.
Codul numeric personal comunicat in procesul de revendicare nu va fi procesat. Acesta este solicitat doar pentru confirmarea si verificarea unicitatii castigatorilor in conformitate cu prezentul regulament.

Prin apelul de revendicare telefonica descris mai sus, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului prin e-mail sau fax, in termen de 2 (doua) zile calendaristice de la momentul revendicarii premiului o cipie dupa buletin/cartea de identitate, precum si o fotografie cat mai lizibila a codului unic de pe ambalaj declarat castigator. Inainte de a intra in posesia premiului, organizatorul poate solicita castigatorului sa transmita ambalajul castigator prin posta sau curier la sediul organizatorului SC FieldStar SRL
In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat in termenul mentionat mai sus, din motive independente de reprezentantii Organizatorului,  sau nu trimite in termen de 2 (doua) zile calendaristice de la contactarea sa cele solicitate mai sus, precum si daca Organizatorul si /sau reprezentantii acestuia constata inadvertente intre datele inscrise si cele existente in  bonul fiscal, Organizatorul si/ sau reprezentantii acestuia isi rezerva dreptul de a invalida acea participare potential castigatoare, urmând a se apela la un participant ce a inscris codul unic extras rezerva la tragerea la sorti, devenind la randul sau potential castigator.

In cazul in care castigatorul unuia din premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul si de participarea persoanei respective la aceasta.

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru:
1.    Pierderea si/ sau deteriorarea ambalajului original care contine codul unic utilizat la inscriere;
2.    Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra ambalajului original sau continutului acestora;
3.    Stocul la punctul de vanzare din magazinele participante a produselor participante la loteria publicitara;
4.    Erorile in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;
5.    Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului;
6.    Cazurile in care potentialii castigatori nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;

Organizatorul se obliga ca in termen de 30 de zile lucratoare sa faca publica lista  cu numele castigatorilor impreuna cu castigurile acordate pe pagina de facebook www.facebook.com/MMsRomania.

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Loteriei se obliga sa respecte preverile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in  cadrul acestei Loterii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Astfel, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Loteriei garanteaza tuturor participantilor la Loterie (in calitate de persoane vizate) urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plângere catre autoritatea de supraveghere.
Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.
Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.  Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.  In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Loterie, identificarea si inregistrarea castigatorilor, inmânarea premiilor câstigatorilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator.

SECTIUNEA 9. TAXE
Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare a o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la loteria publicitara se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 11. INCETAREA LOTERIEI PUBLICITARE
Prezenta loterie publicitara poate inceta inainte de data de 16 iunie 2015  in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform C.civ. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL LOTERIEI PUBLICITARE
Regulamentul loteriei publicitarei “M&M WANTED 2015” este pus la dispozitie participantilor in mod gratuit la solicitarea scrisa trimisa la adresa MARS ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, numarul 169, corp A, etaj 2, Floreasca Business Park, cu mentiunea “pentru LOTERIE PUBLICITARA M&M’s WANTED 2015”. Regulamentul e disponibil si in cadrul aplicatiei Wanted de pe pagina de Facebook M&M’s Romania, precum si pe www.infopromotii.ro.

Eventualele sesizari cu privire la modalitatea de derulare a Loteriei transmise pe adresa Organizatorului vor fi luate in consideratie daca sunt receptionate pana la maxim doua saptamani de la finalizarea Loteriei.

ORGANIZATOR:
SC FIELD STAR SRL.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "M&M's WANTED 2015"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: M&M's WANTED 2015

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media