CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Lenor Active Fresh

Concurs cu premii Lenor

Premii zilnice: 30 x set de plaja, constand in: 2 prosoape de plaja, umbrela, minge si saltea de plaja.

Trimite prin SMS la 1889 un mesaj care sa contina numarul de diferente dintre cele doua panouri aproape identice amplasate in locatiile participante.

Perioada promoţiei: 15 iulie - 13 august 2008

Documente conexe

Promotie expirata
8 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE LENOR

“Lenor Active Fresh”

15 Iulie 2008 – 13 August 2008

 

 

 

ART. 1 ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

(1) Loteria publicitara „Lenor Active Fresh” (denumita in continuare „Loteria”)  este organizata si desfasurata de catre S.C. Clock Advertising S.R.L., cu sediul social in Brasov, Str. 13 Decembrie nr. 19, avand C.U.I. R 14669120, reprezentata prin Eduard Kungl, in calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizator"; campania este desfasurata pentru si in numele Procter&Gamble Distribution SRL. S.C. Clock Advertising S.R.L. detine calitatea de imputernicit al Procter&Gamble Distribution SRL Romania potrivit Legii 677/2001.

(2)  Participantii la Loterie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Loteriei (denumit in continuare „Regulament oficial”).

(3)  Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, in permanenta pe perioada Loteriei, pe  www.infopromotii.ro si pe www.pgbalkans.com.

(4) Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub conditia notificarii publice prealabile a modificarii.

 

 

ART. 2  DURATA CAMPANIEI  SI ARIA DE DESFASURARE

 

(1) Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in locatiile participante – vezi anexa 1. Locatiile in care se vor gasi panourile Lenor sunt statiile de Metrou si publicatiile enumerate in anexa atasata

(2) Campania promotionala „Lenor Active Fresh” va incepe la data de 15 iulie 2008  si se va incheia la data de 13 August 2008.

(3) Inregistrarea in Campanie prin trimiterea unui mesaj SMS in conformitate cu Art . 4 de mai jos se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 15 iulie 2008 ora 0:00:00  si 13 August 2008 ora 24:00:00. Orice mesaj SMS trimis inainte de data 15 iulie 2008 ora 0:00:00 sau dupa 13 August 2008 ora 24:00:00 nu va fi luat in considerare.

(4) Toate premiile acestei campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizatori.

 

 

ART. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

 

(1) La aceasta campanie promotionala poate participa orice persoana fizica avand cetatenie romana, cu domiciliul in Romania. Nu pot participa la aceasta campanie promotionala angajatii Organizatorului, ai Procter&Gamble, sau a altor companii implicate in desfasurarea promotiei si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie). 

(2) Prin participarea la aceasta campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

 

ART. 4 PROCEDURA LOTERIEI

 

(1) Organizatorul va amplasa doua panouri in locatiile participante, enumerate in anexa 1 a prezentului regulament, care vor arata aproape identic, cu cateva diferente. Participantii trebuie sa depisteze diferentele dintre cele 2 panouri si sa trimita prin SMS cifra care reprezinta diferentele gasite. Numarul corect de diferente este precizat in Anexa 2. 

(2) SMS-ul trebuie trimis la numarul 1889, numar cu tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange, Zapp si Cosmote.

(3) In urma procesarii sms-urilor trimise la numarul 1889, participantii vor primi confirmarea de participare prin SMS; in cazul in care raspunsul transmis de catre un participant nu este corect, acesta va primi un SMS prin care i se specifica acest lucru, sub forma textului „Raspuns incorect! Raspunsul corect trebuie sa contina un numar, in cifre sau litere, fara nici un alt caracter aditional.”

(4) Se pot trimite mai multe SMS-uri de pe acelasi numar de telefon.

(5) Zilnic, se va efectua cate o tragere la sorti electronica in urma careia se va desemna un castigator. Tragerile la sorti zilnice vor avea loc dupa ora 24:00 si vor include doar SMS-urile valide trimise in ziua precedenta.

(6) Tragerea la sorti se va desfasura electronic.

(7) Castigatorii desemnati in urma tragerilor la sorti vor fi anuntati ca au castigat un premiu printr-un apel telefonic in termen de 3 zile  de la data tragerii la sorti. Li se vor colecta urmatoarele date: nume, prenume, adresa, numar carte de identitate si numar de telefon. Aceste date sunt colectate doar in scopul desemnarii castigatorilor in aceasta campanie.

(8) In cadrul tragerii la sorti se vor extrage si 5 rezerve pentru a anticipa situatiile in care nu sunt indeplinite conditiile prezentului Regulament (descrise la Art 5.2 ) sau castigatorul desemnat nu poate accepta premiul din diverse motive. In cazul in care primul consumator extras ca si castigator nu indeplineste conditiile de validare specificate la art 5., se va proceda la validarea primei rezerve extrase.

 

 

ART. 5 CONDITII DE VALIDITATE

 

5.1. Validarea SMS-urilor

Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la art. 3;
  • SMS-ul/mesajul sa contina raspunsul corect, conform Anexei 2 –numarul de diferente gasit pe panouri;
  • SMS-ul/mesajul sa fie primit la numarul1889  pe perioada desfasurarii campaniei.

Dovada de expediere a SMS-urilor sau a mesajelor nu reprezinta si dovada primirii lor.

 

5.2. Validarea ulterioara a castigatorilor

Pentru a intra in posesia premiului, participantii desemnati la tragerea la sorti trebuie :

  • sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
  • sa poata sa fie contactati la numarul de telefon mobil de pe care au trimis prin SMS codul castigator, in termen de 3 zile de la extragerea in cadrul carora au fost desemnati castigatori
  • in momentul contactarii sa declare numele, prenumele, adresa completa, numar carte de identitate si numarul de telefon;

In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul acestui articol, sau refuza cu rea-credinta si nemotivat sa si furnizeze datele personale, atunci Organizatorii isi rezerva dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv.

 

 

ART. 6 PREMIILE

 

(1) In cadrul acestei campanii, Organizatorii vor acorda urmatoarele premii :

 

Premiu Valoarea Numar total de Premii Modalitate acordare
Set de plaja (2 prosoape plaja, umbrela plaja, minge plaja, saltea plaja)
169,192Ron 30 Tragere la sorti, zilnic

 

(2) Valoarea totala a premiilor este  5075,76 RON (fara TVA). Se va acorda cate un set pe zi, in total se vor acorda 30 de seturi.

(3) Premiile sunt atribuite conform procedurii descrise la Art. 4, iar castigatorii vor fi anuntati prin SMS cu privire la premiul castigat. Premiile acestei campanii vor fi predate in conformitate cu prevederile acestui regulament.

(4) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

(5) Organizatorii  nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul campaniei promotionale va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv.

(6) Premiile vor fi expediate prin posta/curier in termen de maxim 15 zile de la data contactarii. Castigatorii vor fi scutiti de plata taxelor de livrare a premiilor.

(7) In circumstante care nu depind de Organizatori, acesta nu isi asuma responsabilitatea nerespectarii termenului mentionat anterior.

(8) Lista castigatorilor va fi facuta public pe site-ul www.infopromotii.ro si pe site-ul www.pgbalkans.com.

 

 

ART. 7 CAZURI SPECIALE DE PARTICIPANTI

 

(1) In cazul in care castigatorul este minor sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai insotit de reprezentantul legal, acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care Organizatorii sunt absolviti de orice raspundere decurgand din acordarea castigului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul respectiv.

 

 

ART. 8 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

(1) Expedierea unui SMS in scopul participarii la aceasta promotie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul expeditorului cu clauzele acestuia.

(2) Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.

Participantilor la Loterie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

- dreptul de acces la date;

- dreptul de interventie asupra datelor;

- dreptul de opozitie.

(3) Prin participarea la Loterie, Participantii isi dau acordul la includerea numarului de telefon in baza de date a Organizatorului, organizata pe durata Campaniei.

(4) Scopul acestei baze de date consta exclusiv in anuntarea publica a Participantilor castigatori ai Loteriei, baza de date urmand a fi distrusa de indata ce castigatorii sunt anuntati, exceptie facand datele personale ale castigatorilor care vor fi pastrate in contabilitate potrivit normelor fiscale.

 

 

ART. 9 TAXE

 

(1) Organizatorii se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 

ART. 10 LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

 

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele competente.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

 

 

ART. 11  REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

(1) Regulamentul campaniei „Lenor Active Fresh” este disponibil in mod gratuit la solicitarea oricarei persoane interesate  pe site-ul www.infopromotii.ro si pe www.pgbalkans.com.

 

 

ART. 12  INCETAREA CAMPANIEI

 

(1) Campania promotionala poate inceta inainte de termen, in alta situatie decat epuizarea prematura a castigurilor, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua campania promotionala.

(2)  Situatiilor avute in vedere de art. 12 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.

(3)  In situatiile avute in vedere de art. 12 alin. (1) si (2), Organizatorii nu mai sunt tinuti la nici o obligatie catre Participantii la campania promotionala, dupa cum nu sunt tinuti la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

 

ART. 13 RESPONSABILITATE

 

(1) Prin inscrierea la campania promotionala „Lenor Active Fresh” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

(2) Organizatorii  sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

(4) Organizatorii Campaniei promotionale „Lenor Active Fresh” nu vor avea nici o raspundere si nu vor putea fi implicati in nici un litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

(5) Organizatorii  nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- SMS-urile trimise dupa data de incheiere a promotiei, data determinata in conformitate cu art 2, alin (2);

- SMS-urile expediate pana la data de incheiere a promotiei, data determinata in conformitate cu art 2, alin (2), inclusiv, dar care nu au fost inregistrate in sistem pana la data de incheiere a promotiei;

- SMS-urile necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

- SMS-urile expediate la alt numar de telefon decat 1889 (valabil in retelele Vodafone, Orange, Zapp si Cosmote);

- SMS-urile trimise de Organizatori, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice.

- Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii  nu vor putea raspunde Participantului la promotie.

- Situatiile in care numarul de telefon al unui castigator al unuia din premii nu poate fi apelat in maxim 3 zile din momentul in care a fost extras din orice motive independente de vointa Organizatorilor.

- Eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.

 

 

ART. 14 DIVERSE

 

(1) Prin inscrierea in campania promotionala „Lenor Active Fresh” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

(2) Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 01.09.2008, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
Nu avem elemente multimedia.
Cipri (IS) in 16 iulie 2008, 11:21
"ART. 4 PROCEDURA LOTERIEI (1) Organizatorul va amplasa doua panouri in locatiile participante, enumerate in anexa 1 a prezentului regulament, care vor arata aproape identic, cu cateva diferente. Participantii trebuie sa depisteze diferentele dintre cele 2 panouri si sa trimita prin SMS cifra care reprezinta diferentele gasite. Numarul corect de diferente este precizat in Anexa 2. " unde e anexa 2?
Moderator 2 (Infopromotii) in 16 iulie 2008, 12:09
Draga Raluca,

Este foarte corect modul in care ai interpretat tu regulamentul. Poti trimite mai multe SMS-uri de pe acelasi numar de telefon in aceeasi zi conform articolului 4.4 din regulament.

Mult succes!
Moderator 1 (Infopromotii) in 16 iulie 2008, 12:38
Draga Cipri,

Vrei sa copiezi? :-) Anexa 2 indica numarul corect de diferente si nu va fi publicata decat, poate, dupa incheierea promotiei. Pana atunci va trebui sa gasiti singuri diferentele :-).

Succes tuturor!
Ioana (Bucuresti) in 17 iulie 2008, 21:13
Numarul de diferente pe care-l considerati voi corect este gresit. Fata de acela, mai este o diferenta in plus, si anume faldul pe care-l face jos rochia, in imaginea din stanga sunt 3 iar in imaginea din dreapta 4.
Chiriuc (bucuresti) in 20 iulie 2008, 23:59
Nr de diferente e 3.Eu am trimis acest nr si mi-a venit inapoi mesaj de confirmare pozitiv.asa ca....bafta!!
MIrela (Bucuresti) in 23 iulie 2008, 14:20
IOANA ARE DREPTATE! PERFECTA DREPTATE! Sunt 4 diferente, cel putin in revista Glamour sunt 4 diferente, dar numarul considerat de organizatori ca fiind corect ,bag de seama, este 3. Mi se pare injusta atitudinea fata de formularile "gresite (corecte)". Am trimis un e-mail in care am aratat "scaparea" organizatorilor, dar nici nu ii intereseaza. Banuiesc ,din aceasta atitudine, ca nu dau doi bani pe corectitudine!In plus, nu este specificat pretul SMS-ului! In revista in care am gasit promotia, nu era pretul, pe care nu l-am gasit nici in regulament!In plus,fotografiile "martor" puse in regulament au 3 diferenta,deci e ori o problema creata de reviste,ori una interna...de capacitate de asumare a unei greseli!
Moderator 1 (Infopromotii) in 28 iulie 2008, 12:46
Draga Mirela, draga Ioana,
Am primit raspunsurile oficiale din partea organizatorilor pentru voi:

1. Daca in revista Glamour apar alte imagini decat in restul campaniei, este vina revistei. In toata campania au fost folosite aceleasi imagini peste tot (in reviste, pe panourile de publicitate stradala etc.).
2. Organizatorii nu au primit niciun e-mail de la tine. Pe ce adresa l-ai trimis?
3. In regulament (art. 4.2.) este precizat costul trimiterii unui SMS: este tariful normal perceput de retelele de telefonie mobila Vodafone, Orage, Cosmote si Zapp.
4. Mica diferenta dintre imagini cu privire la faldurile rochiei nu se ia in considerare, aceasta fiind generata de modul in care poza este prelucrata de diversele publicatii, care taie mai sus sau mai jos fotografia. Mult succes tuturor!
Ioana (Bucuresti) in 07 august 2008, 11:11
In anumite reviste lipseste esarfa verde din ambele poze. Ce incredere sa avem intr-un concurs ai caror organizatori nu pot nici macar sa verifice exactitatea pozelor. Iar faldul in plus nu este o " mica" diferenta, ci este o diferenta (punct).Daca organizatorii cumpara spatiu de publicitate in reviste au datoria sa verifice exactitatea informatiilor puse la dispozitia publicului, tinand cont ca este un concurs bazat pe nr. diferentelor.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Lenor Active Fresh"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Lenor Active Fresh

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media