CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

La Festa 3în1 DUPA PLATA SI RASPLATA!

LaFesta 3in1 Dupa plata si rasplata

Premii garantate: 1.000 de vouchere în valoare de 20 lei pentru primii 1.000 de înscrisi. Premii prin tragere la sorti saptamanale: 6 vouchere în valoare de 250 lei fiecare.

"Cumpara La Festa 3în1 în valoare de minim 35 de lei fara TVA din reteaua de magazine METRO Cash & Carry Romania, trimite prin SMS la 1812 (numar cu tarif normal, valabil în retelele Vodafone, Orange si Cosmote) numele persoanei care a achizitionat marfa, numarul si data facturii de achizitie (ex. Ionescu1234/15112010). Pastreaza o copie a facturii de achizitie pentru validarea premiului. La campania promotionala participa toate sortimentele de La Festa 3în1."

Perioada promoţiei: 15 noiembrie - 15 decembrie 2010

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul oficial al Campaniei Publicitare “La Festa 3in1 DUPA PLATA SI RASPLATA!”
(15.11.2010 – 15.12.2010)


ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.     Campania publicitara “La Festa 3in1 DUPA PLATA SI RASPLATA!” ("Campania") este organizata si desfasurata de Tymbark Maspex Romania S.R.L., o societate comerciala din Romania, cu sediul in Str. Stefan cel Mare nr. 38-40, Valenii de Munte, jud. Prahova, Romania, avand Codul Unic de Inregistrare 3451510 si numar de operator de date cu caracter personal 972 (denumita in continuare "Organizator"). Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").
1.2.    Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe site-ul de internet www.infopromotii.ro sau in baza unui apel telefonic cu tarif normal la numarul 0754.014.338, intre orele 08:00 – 16.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, ori trimitand o scrisoare la sediul Organizatorului: Tymbark Maspex Romania S.R.L., Str. Stefan cel Mare nr. 38-40, Valenii de Munte, jud. Prahova, Romania. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui participant si la biroul Relatii cu Clientii din magazinele METRO CASH & CARRY.
1.3.     Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, respectand procedurile legale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare din momentul publicarii pe site-ul de internet www.infopromotii.ro.
1.4.    Suportul tehnic in cadrul mecanismului de participare la Campanie este asigurat de catre MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Pictor Iser nr. 19, Bucuresti, tel. 224.40.20, fax. 224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8295/2000 (denumita in continuare „Agentia”).

ART 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara in reteaua de magazine METRO Cash & Carry de pe teritoriul Romaniei, operata de S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.

ART 3. DURATA CAMPANIEI SI DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1.    Campania va incepe la data de 15 Noiembrie 2010, 08:00 si va dura pana la data de 15 Decembrie 2010, 23:59, inclusiv.
3.2.    Campania este deschisa participarii clientilor METRO Cash & Carry (i) persoane juridice cu sediul in Romania si/sau (ii) persoane fizice autorizate si/sau (iii) intreprinderi individuale si/sau (iv) intreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti în continuare „Participanti”). Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane juridice, respectiv acele intreprinderi individuale si intreprinderi familiale în care angajatii Organizatorului si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. Persoanele aici enumerate nu sunt eligibile a participa la aceasta Campanie nici în calitate de persoane fizice autorizate.

ART 4. PRODUSE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE
Produsele participante la Campanie sunt:
- La Festa 3in1 Classic 270g;
- La Festa 3in1 Strong Mocca 270g;
- La Festa 3in1 Choco 225g,
denumite in continuare "Produse Participante".

ART 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1 Inscrierea
5.1.1.    Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze, din orice magazin METRO Cash & Carry de pe teritoriul Romaniei, Produse Participante in valoare de minim 35 (treizecisicinci) lei fara TVA pe o singura factura si sa trimita la numarul de telefon 1812 (tarif standard in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange si Cosmote), in perioada 15 noiembrie 2010 ora 08:00 – 15 decembrie 2010 ora 23:59, inclusiv, („data limita” de primire a SMS-urilor), un mesaj text scris ("SMS”), care sa contina urmatoarele informatii:
(i) numele persoanei fizice care se inscrie in campanie, reprezentant al entitatii Participante;
(ii) numarul facturii prin care s-au achizitionat Produsele Participante;
(iii) data facturii prin care s-a achizitionat Produsele Participante,
in formatul urmator: (exemplu) Ionescu1234/15112010.
5.1.2.     Fiecare SMS de participare la Campanie este considerat valid doar daca contine toate informatiile prevazute la art. 5.1.1.
5.1.3.     Pentru fiecare SMS trimis, Participantul va suporta costul acestuia (tarif standard stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul).
5.1.4.     O factura poate fi inscrisa in Campanie o singura data de catre un Participant. Inscrierea este reprezentata de trimiterea numarului si datei facturii prin care s-au achizitionat Produsele Participante prin SMS. Data facturii trebuie sa fie cuprinsa exclusiv in perioada derularii Campaniei (factura trebuie sa fie emisa in intervalul 15.11.2010- 15.12.2010 inclusiv) si anterioara datei de trimitere a sms-ului. Orice inscriere in Campanie a unei facturi care a mai fost inscrisa anterior va fi invalidata.
5.1.5.    Pentru fiecare SMS expediat in cadrul prezentei Campanii, Participantii vor primi din partea Organizatorului, ulterior, prin SMS, un raspuns corespunzator situatiei in care se afla, dupa cum urmeaza:
       a) mesajul expediat este valid (contine toate informatiile obligatorii), iar Participantul este unul din primii 1.000 de inscrisi; mesajul trimis va fi: „Ai castigat un voucher in valoare de 20 lei. Pastreaza o copie a facturii pentru validare. Pentru detalii suna la 0754.014.338(tarif normal, L-V 08-16)”
      b)  mesajul expediat este valid (contine toate informatiile obligatorii), iar Participantul nu este unul din primii 1000 de inscrisi; mesajul trimis va fi: „Felicitari! Te-ai inscris in promotia La Festa 3in1. Pastreaza factura de achizitie pentru validare. Succes la tragerile la sorti!”       
c)  mesajul este invalid deoarece nu contine toate informatiile obligatorii: „Mesaj invalid! Trimite SMS cu nume, numar si data facturii (exemplu: Ionescu1243/15112010)”
d)  mesajul este invalid deoarece informatiile obligatorii, desi corecte, au mai fost expediate anterior (o factura a fost inscrisa in concurs de mai multe ori): „Inscriere invalidata, deoarece a mai fost inscrisa anterior in campanie aceeasi factura. Pentru detalii suna la 0754.014.338(tarif normal, L-V 08-16)”.
       e)  castigatorii voucherelor in valoare de 250 lei vor primi urmatorul mesaj de raspuns: „La promotia La Festa 3in1 ai castigat 1voucher de 250lei.Pastreaza factura pentru validare. Pentru detalii suna la 0754.014.338(tarif normal,L-V08-16)”.
5.1.6.     La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile care nu sunt valide, precum si SMS-urile primite in afara perioadei de desfasurare a Campaniei.
5.1.7.     Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri:
a) pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1812, precum si pentru mesajele trimise in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar de telefon;
b) pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 5.1.5. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
c) daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat (nu este alocat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.). In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
d) pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
e) pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul 1812 sau asupra facturii de achizitie. Conform prezentului Regulament Oficial, premiile vor fi acordate primului Participant care poate face dovada achizitionarii Produsului Participant (prezinta in original factura de achizitie);
f) Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor ce au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra facturilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
5.1.8.    Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei, prin urmare, Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru mesaje trasmise in afara perioadei Campaniei.
5.1.9.     Participantii trebuie sa pastreze factura de achizitie in original, astfel incat, in cazul declararii ca si castigatori, sa poata prezenta Organizatorului copia acesteia, pentru validare, sau originalul, in caz de dispute. In acest sens, in cazul in care mai multi Participanti inscriu in Campanie aceeasi factura, este declarat valid doar Participantul care poate prezenta Organizatorului originalul facturii.

Art. 6 PREMIILE SI VALOAREA LOR
6.1.    Premiile promotiei sunt:
a). Un numar de 1.000 (unamie) premii constand in vouchere valorice in valoare de 20 lei fiecare (inclusiv TVA).
b). Un numar de 6 (sase) premii constand in vouchere valorice in valoare de 250 lei fiecare (inclusiv TVA).
6.2.      Voucherele valorice se pot folosi exclusiv in reteaua de magazine METRO Cash & Carry de pe teritoriul Romaniei, pentru plata oricaror produse achizitionate din respectivul magazin. Voucherul valoric se prezinta la casa de marcat, inainte de emiterea facturii.
6.3.    Valoarea comerciala totala a premiilor ce se acorda in cadrul prezentei Campanii este de 21.500 lei inclusiv TVA.
6.4.    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii. Castigatorii nu pot opta pentru acordarea contravalorii premiilor in bani.

Art. 7. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI
7.1. Atribuirea premiilor constand in vouchere in valoare de 20 lei
7.1.1.  Premiile constand in vouchere in valoare de 20 lei se atribuie primilor 1.000 (unamie) de Participanti care trimit un SMS valid, incepand cu data inceperii Campaniei (15.11.2010, ora 8:00). Atribuirea se face in ordinea cronologica a primirii SMS-ului valid, fara trageri la sorti.
7.1.2. Un Participant nu poate primi decat un singur premiu constand intr-un voucher in valoare de 20 lei, indiferent de numarul de SMS-uri valide trimise, precum si indiferent de numarul de telefon de pe care este expediat SMS-ul.
7.1.3.  In cazul in care un castigator nu este validat conform procedurii din prezentul Regulament Oficial, premiul se atribuie urmatorului Participant, in ordinea cronologica a primirii SMS-ului valid de inscriere in Campanie.
7.2. Atribuirea premiilor constand in vouchere in valoare de 250 lei
7.2.1.     Premiile constand in vouchere in valoare de 250 lei se atribuie prin trageri la sorti, la care vor fi inscrisi toti Participantii care au trimis un SMS valid pana in ziua anterioara respectivei trageri la sorti electronice.
7.2.2.    Un Participant nu poate primi decat un singur premiu constand intr-un voucher in valoare de 250 lei, indiferent de numarul de SMS-uri valide trimise, precum si indiferent de numarul de telefon de pe care este expediat SMS-ul.
7.2.3. Tragerile la sorti pentru atribuirea acestor premii vor avea loc la urmatoarele date:
- 03.12.2010, 10.12.2010 si 17.12.2010 (la fiecare din aceste trageri la sorti se extrag cate 2 castigatori ai cate unui premiu constand intr-un voucher in valoare de 250 lei).
7.2.4. Tragerile la sorti vor avea loc pe cale electronica, prin extragere aleatoare cu ajutorul unui program informatic specializat. Validarea extragerii se va face de catre Comisia de Validare prevazuta in prezentul Regulament Oficial.
7.3. Alte prevederi referitoare la atribuirea premiilor
7.3.1. SMS-urile castigatoare ale premiilor constand in vouchere in valoare de 20 lei participa si la tragerile la sorti pentru premiile constand in vouchere in valoare de 250 lei.
7.3.2. Numele castigatorilor Campaniei vor fi publicate pe www.infopromotii.ro , dupa validarea finala a acestora.
7.3.3. La fiecare tragere la sorti prevazuta mai sus se vor extrage si un numar de 3 (trei) rezerve pentru fiecare premiu atribuit. In cazul in care un castigator nu este validat conform procedurii din prezentul Regulament, sau refuza primirea premiului, atunci premiul respectiv se atribuie pe rand rezervelor, in ordinea extragerii acestora. In cazul in care nici una din rezervele extrase nu este validata, atunci premiul respectiv ramane la dispozitia Organizatorului.  

ART. 8 VALIDAREA CASTIGATORILOR SI PREDAREA PREMIILOR
8.1.    Validarea castigatorilor
8.1.1. Participantii care, in urma inscrierii in campanie a unui SMS valid, primesc ulterior un mesaj prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu, trebuie sa sune, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea mesajului, la numarul 0754.014.338 (telefon cu tarif normal, apelabil intre orele 08:00 – 16:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale), pentru a primi instructiuni legate de validare si inmanarea premiului.
8.1.2. Validarea unui castigator desemnat se face in urma trimiterii de catre acesta, la casuta postala 200 – OP 1 Bucuresti, a unui plic cu mentiunea „pentru campania „La Festa 3in1 DUPA PLATA SI RASPLATA!”, care sa contina obligatoriu urmatoarele:
(i) copia facturii de achizitie, avand numarul si data ce au fost inscrise in Campanie de catre participant;
(ii) numarul de telefon de pe care a fost expediat SMS-ul de inscriere in Campanie;
(iii) copia cartii de identitate a persoanei fizice care s-a inscris in concurs (reprezentant al entitatii Participante);
(iv) adresa la care sa fie expediat premiul, in cazul in care difera de adresa inscrisa in Certificatul de Inregistrare.
8.1.3.  Plicul trebuie expediat ca scrisoare recomandata cu confirmare de primire, si trebuie sa soseasca la adresa de destinatie (casuta postala C.P. 200 – O.P. 1 Bucuresti) in termen de 10 zile lucratoare de la primirea SMS-ului prin care a fost anuntata castigarea premiului.
8.1.4.  In cazul in care un castigator desemnat motiveaza intemeiat imposibilitatea trimiterii plicului in termenul mentionat la art. 8.1.3 de mai sus, atunci Organizatorul poate prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 10 zile lucratoare.
8.1.5.    Validarea castigatorilor desemnati se face de catre Comisia de Validare, prin verificarea continutului plicului expediat.
8.1.6.    In cazul in care vreunul dintre Participantii desemnati castigatori nu respecta termenul de trimitere a plicului, sau plicul trimis nu contine toate elementele prevazute la art. 8.1.2, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe Participantul respectiv, acesta din urma pierzand astfel in mod definitiv dreptul la atribuirea premiului. 
8.2    Predarea premiilor
8.2.1.    Premiile vor fi livrate prin intermediul Postei Romane, sub forma de scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa indicata de castigatori, in termen de 30 zile calendaristice de la data validarii.
8.3    Alte prevederi privitoare la validarea si predarea premiilor
8.3.1.    Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii vor fi expediate doar la adrese de pe teritoriul Romaniei.
8.3.2.    Validarea castigatorilor premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii se va face de catre o Comisie de Validare, ce va avea urmatoarea componenta:
- Catalin Iagaru – Grup Brand Manager (Organizator)
- Cornelia Costache - Brand Manager (Organizator)
- Andreea Zlat – Consilier Juridic (Organizator),
sub supravegherea dnei Eugenia Codescu, Notar Public.

ART 9. RESPONSABILITATE
9.1.     Prin participarea la Campanie, toti Participantii si castigatorii desemnati sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea exclusiva a Participantilor si a castigatorilor desemnati.
9.2.     Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu Participantii la Campanie sau cu cei desemnati castigatori, in afara obligatiilor asumate in cuprinsul prezentului Regulament Oficial. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda garantie pentru aceste premii.

ART 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1.     Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite.

ART 11. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

ART 12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

ART 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
13.1.     Prin participarea la Campania promotionala, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la aceasta Campanie, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor Campaniei si pentru a fi folosite in activitati de marketing ulterioare.
13.2.    Anuntarea castigatorilor poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca denumirea/numele va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta. Castigatorii se obliga sa semneze si o declaratie in acest sens, la solicitarea Organizatorului.
13.3.     Participantilor la Campania promotionala le sunt garantate drepturile prevazute de legea privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.
13.4.     Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "La Festa 3în1 DUPA PLATA SI RASPLATA!"

Ultima actualizare: 07 ian. 2011
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: La Festa 3în1 DUPA PLATA SI RASPLATA!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media