CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

L'Oreal Paris Men Expert

L'Oreal Paris Men Expert

Premii prin tragere la sorti: 54 x ceas Casio.

Cumpara cel putin un produs din gama L'Oreal Paris Men Expert in perioada specificata pentru fiecare magazin participant si trimite SMS la 1843 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote) de forma nume magazin numar factura/ bon fiscal. Exemplu de SMS: Carrefour  1023Real 213, Cora 1555.

Perioada promoţiei: 23 iunie - 27 iulie 2011

Documente conexe

Promotie expirata
3 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Citeste si Actul aditional 1!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

L’Oreal Paris Men Expert
Real 23.06-5.07.2011
Cora 28.06-11.07.2011
Carrefour 14.07-27.07.2011

SECTIUNEA 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Organizatorul campaniei promotionale L’Oreal Paris Men Expert este este compania SC L’Oreal Romania SRL, cu sediul in Calea Floreasca 169A, corp A, et.6, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6064/1997, CUI 9638038, denumita in cele ce urmeaza Organizator.
(2) Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul.

SECTIUNEA 2 TEMEIUL LEGAL
(2) Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 3 ARIA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Campania promotionala este organizata pe intreg teritoriul Romaniei si  se desfasoara in perioada:
·    Real 23.06-5.07.2011
·    Cora 28.06-11.07.2011
·    Carrefour 14.07-27.07.2011
(2) Campania promotionala se va desfasura numai in reteaua de magazine: Carrefour, Real si Cora. 
(3) Regulamentul promotiei este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.infopromotii.ro incepand cu data de 23.06.2011.

SECTIUNEA 4 DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) La campania promotionala L’Oreal Paris Men Expert are dreptul sa participe orice client al magazinelor mentionate in art.3, care comercializeaza produsele participante la promotie avand  varsta de 18 ani la inceperea  promotiei.
Nu au dreptul sa participe angajatii companiei SC L’Oreal Romania SRL , ai magazinelor participante si ai agentiei S.C. Mediapost Hit Mail S.A., precum si rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a intrarii in baza de date de consumatori a companiei SC L’Oreal Romania SRL. 
(2) Un participant se poate inscrie la promotie cu o factura/bon fiscal  doar o singura data. In cazul in care acesta a achizitionat mai multe produse participante descrise in art. 5 in perioada campaniei pe facturi/bonuri  distincte, se poate inscrie la promotie cu toate facturile/bonurile (de exemplu: daca s-au achizitionat 2 produse participante la promotie  avand acelasi cod, cu 2 facturi/bonuri distincte, clientul poate participa la promotie  cu doua mesaje, utilizand  numerele facturilor/bonurilor).

SECTIUNEA 5 PRODUSE  PARTICIPANTE LA PROMOTIE
(1) Produsele participante la aceasta campanie sunt toate produsele din gama L’Oreal Paris Men Expert
(2) Dupa data incheierii campaniei promotionale, in conformitate cu Art. 3,  produsele participante, descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si ne mai asumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.
(3) Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului.

SECTIUNEA 6 PREMII
(1) In cadrul campaniei promotionale se vor acorda 54 premii constand intr-o/un invitatie/bilet de 2 persoane la meciul Romania – Argentina din data de  10 august 2011, pe Stadionul Lia Manoliu.
(2) Valoarea totala comerciala a premiilor este de 10 000  lei (TVA inclus).
(3) Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a solicita schimbarea parametrilor premiilor sau de a solicita contravaloarea in bani.

SECTIUNEA 7 MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Participantii la aceasta campanie vor putea beneficia de premiile puse in joc prin tragere la sorti electronica.
(2) Tragerile la sorti vor avea loc in data de 15 iulie 2011 din toate inscrierile valide primite pentru magazinele Cora si Real si pe  29 iulie 2011 pentru inscrierile primite pentru magazinele Carrefour. Se vor extrage 54 de castigatori si 108 rezerve (cate 2 rezerve pentru fiecare castigator in parte).
(3) Pentru a intra in tragerea la sorti participantii trebuie sa trimita un SMS  la numarul 1843 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone si Cosmote) sub forma: nume magazin  numar factura/bon fiscal.  Ex. SMS: Carrefour  1023,  Real 213, Cora 1555.
(3) Castigatorii celor 54 de premii oferite in cadrul promotiei L’Oreal Paris Men Expert vor fi desemnati prin tragere la sorti si daca se respecta toate conditile de validare.
(4) In cadrul acestei promotii se vor acorda prin tragere la sorti 54  de premii. Tragerea la sorti se va efectua din toate inscrierile din perioada Real 23.06-5.07.2011, Cora 28.06-11.07.2011, Carrefour 14.07-27.07.2011. si se vor extrage 54  de castigatori si 54 de rezerve aferente:
·    23 de castigatori pentru retelele de magazine Carrefour;
·    25 de castigatori pentru retelele  de magazine Real;
·    6 castigtori pentru retelele de magazine Cora.
(5) Extragerea va avea loc in data de:
·    15 iulie 2011 din  intrarile valide din perioada 23.06-5.07.2011 pentru magazinele Real;
·    15 iulie 2011 din  intrarile valide din perioada 28.06-11.07.2011 pentru magazinele Cora;
·    29 iulie 2011 din  intrarile valide din perioada 14.07-27.07.2011 pentru magazinele Carrefour.
 (6)  O intrare valida reprezinta un SMS trimis la numarul 1843 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone si Cosmote) sub forma: nume magazin  numar factura/bon fiscal.
Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea promotiei si vor fi asistate de un notar public. Prin tragerea la sorti se vor desemna castigatorii celor 54 de premii.
(7) Castigatorii vor fi informati telefonic despre modalitatea de a intra in  posesia premiului in termen de 7 zile lucratoare de la data validarii acestora. Acest termen poate fi depasit in situatii independente si mai presus de diligentele Organizatorului. Daca in termen de 3 zile castigatorul nu poate fi contactat pe numarul de telefon de pe care a trimis sms-ul de inscriere in promotie , acesta va fi invalidat si se va declara castigatoare prima rezerva.
 (8) Toate mesajele expediate la numarul 1843 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone si Cosmote) vor primi inapoi un mesaj de raspuns prin care participantii vor fi informati ca au fost inscrisi la promotie:
a) SMS-uri trimise corect si inregistrate ca valide:
„Multumim pentru participarea la promotia „L’Oreal Paris Men Expert”. Mesajul tau a fost inregistrat. Pastreaza bonul pentru validare.”
b)    SMS-uri trimise in afara perioadei promotiei:
„Promotia L’Oreal Paris Men Expert se desfasoara in perioada 23.06-5.07.2011 in Real, 28.06-11.07.2011 in Cora, 14.07-27.07.2011 in Carrefour Multumim!”
c)    SMS-uri trimise incorect sau incomplet:
„Mesajul trimis este incorect. Trimite un SMS  valid, care trebuie sa fie scris sub forma nume magazin  numar factura/numar bon fiscal.”
d) Mesaje care contin  un numar de factura/bon  care au mai fost inregistrate:
„Multumim pentru participarea la promotia MenExpert. Aceasta factura/numar bon a mai fost inregistrat/a si se poate inscrie in promotie o singura data”.
(9) Pentru a putea intra in posesia premiilor, participantii la promotie trebuie sa pastreze factura fiscala sau bonul fiscal in original, din care sa reiasa ca au achizitionat produsele participante (descrise la sectiunea 5) cu care s-au inscris in concurs in perioada promotiei.
Vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica 54 de castigatori care trimit un SMS valid la 1843 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone si Cosmote).

SECTIUNEA 8 CONDITII DE VALIDARE
(1) Pentru ca un SMS participant la aceasta campanie sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
·    SMS-ul sa fie expediat sub forma nume magazin  numar factura/bon fiscal
·    SMS-ul sa fie expediat in perioada 23.06-5.07.2011 pentru magazinele Real, 28.06-11.07.2011 pentru magazinele Cora, 14.07-27.07.2011 pentru magazinele Carrefour;
·    Sa nu fi fost inregistrat deja un SMS ce contine aceleasi date;
·    Produsele participante sa fi fost achizitionate din magazinele participante mentionate la art.3.
Validarea ulterioara a SMS-urilor:
(1) Participantii vor fi contactati telefonic (la numarul de telefon mobil de pe care a fost expediat SMS-ul) si vor fi validati fizic (prin prezentarea unuia din actele de identitate mentionate mai jos), iar conditiile care trebuie indeplinite sunt urmatoarele:
o    Participantii sa aiba dreptul de participare stipulat la sectiunea 4;
o    Persoana respectiva sa poata fi contactata la numarul de telefon mobil de pe care a fost trimis SMS-ul in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor.
o    Persoana sa declare in urma contactarii numele, prenumele, adresa din buletinul de identitate/cartea de identitate valid (a), seria si numarul facturii/numarul bonului  desemnat/e castigator/castigatoare.
o    Persoana sa prezinte in momentul receptionarii premiului factura fiscala/bonul fiscal  in original care sa contina numarul de factura/bonului  cu care a fost desemnat castigator, din care sa reiasa ca a achizitionat unul dintre produsele participante descrise la sectiunea 5, in perioada promotiei. In caz contrar, premiul nu se va putea acorda.
o    Pentru receptia premiului, castigatorii vor avea nevoie de un act de identitate valabil (buletin, carte de identitate sau pasaport).

SECTIUNEA 9 DESEMNAREA SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR
(1) In cadrul promotiei „L’Oreal Paris  Men Expert” se vor desemna 54  castigatori, echivalentul celor 54 de premii. Desemnarea castigatorilor se va efectua doar din SMS-urile valide primite incepand cu:
·    data de 23.06.2011 pana la data de 5.07.2011 inclusiv pentru magazinele Real;
·     data de 28.06.2011 pana la data de 11.07.2011 inclusiv pentru magazinele Cora;
·    data de 14.07.2011 pana la data de 27.07.2011 inclusiv pentru magazinele Carrefour.
(2) Castigatorii vor fi contactati telefonic in cel mult 3 zile lucratoare de la desemnarea lor si li se vor da detalii privind intrarea in posesia a premiilor. Anuntarea castigatorilor va fi urmata de validarea acestora conform conditiilor descrise la Sectiunea 8.
(3) Daca in intervalul de 3 zile lucratoare de la extragerea castigatorilor, un participant nu va putea fi contactat, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi acordat rezervei.
Premiile  nerevendicate  in conditiile prezentului regulament, vor ramane in proprietatea Organizatorului.
(4) Numele si prenumele castigatorilor validati, cat si premiile oferite in cadrul campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 10 ACORDAREA PREMIILOR
(1) Acordarea premiilor se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data validarii telefonice Premiile vor fi expediate de catre Organizator castigatorilor prin curier la adresa indicata de castigator. In momentul receptiei premiului, participantul este obligat sa prezinte reprezentantului Organizatorului factura fiscala/bonul fiscal in original cu care a fost desemnat castigator, precum si documentul de identitate valabil. In conditiile in care participantul nu va putea face dovada cu aceste documente, acesta isi va pierde statutul de castigator, iar premiul va ramane in proprietatea Organizatorului.

SECTIUNEA 11 RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
(1) Organizatorul promotiei nu isi asuma responsabilitatea pentru:
SMS-urile expediate inainte de:
·    data de 23.06.2011 sau dupa data de 5.07.2011 inclusiv pentru magazinele Real;
·     data de 28.06.2011 sau dupa data de 11.07.2011 inclusiv pentru magazinele Cora;
·    data de 14.07.2011 dupa data de 27.07.2011 inclusiv pentru magazinele Carrefour.
Acestea nu vor fi considerate valide si nu vor participa la tragerile la sorti.
SMS-urile expediate la alte numere de telefon decat 1843 (numar cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone si Cosmote).
Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii acestora.
Eventualele contestatii pot fi facute la sediul Organizatorului si vor fi luate in consideratie pana la data de 31 august 2011, inclusiv. Orice contestatii sosit dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui formular participant, decizia comisiei este definitiva.

SECTIUNEA 12 TAXE SI IMPOZITE
(1) Oganizatorul se obliga sa  calculeze, sa  retina si sa  vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003 privind, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a  castigatorului.
(2) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (alte cheltuieli, cum ar fi cheltuieli legate de accesul la retea de telefonie mobila si internet in vederea participarii la campanie si consultarii Regulamentului de desfasurare a Campanie etc.).

SECTIUNEA 13 ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII
(1) Organizatorul nu isi asuma raspunderea, incluzind, dar fara a se limita la, pentru:
o    Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii telefonice pentru validarea telefonica, conform Sectiunii 8;
o    Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii documentarii cu factura fiscala/bonului fiscal in original din care sa reiasa produsul participant descris la sectiunea 3  cu care a fost desemnat castigator
o    Intarzierea transferarii premiului in posesia castigatorului ca urmare a intarzierii  sau comunicarii eronate a datelor de contact catre organizatorii campaniei promotionale.

SECTIUNEA 14 ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR
(1) Prin inscrierea la campania promotionala „L’oreal Paris Men Expert” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora. Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
(2) Participarea la aceasta promotie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul expeditorului pentru clauzele acestuia.
(3) Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001.
(4) Prin inscrierea la promotie, completarea formularul online/talonului de tombola, participantii declara ca sunt de acord cu regulamentul promotiei si ca datele lor personale sa fie prelucrate, sa intre in baza de date L’Oreal Romania si daca doresc sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS etc. ) din partea  L’Oreal Romania.
(5) Scopurile constituirii acesteia sunt: 
Organizarea prezentei promotii L’Oreal;
Informarea consumatorilor si potentialilor consumatori ai produselor companiei L’Oreal Romania prin diverse mijloace de comunicare (POSM-uri : wobblere, flyere, decoruri) despre promotia actuala si despre actiunile desfasurate in viitor;
Realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii produselor L’Oreal Romania.
(6) Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei L’Oreal Romania, scriind pe adresa: Calea Floreasca 169A, corp A, et.6, sector 1, Bucuresti.
(7) Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al L’Oreal Romania.
(8) La cererea participantilor, adresata in scris catre Calea Floreasca 169A, corp A, et.6, sector 1, Bucuresti, Organizatorul se obliga: sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; 
sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
(9) La prima comunicare scrisa catre aceste persoane li se vor aduce la cunostinta toate drepturile prevazute de Legea 677/2001.

SECTIUNEA 15 FORTA MAJORA
(1) Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.
(2) Daca Organizatorul invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campania promotionala, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

SECTIUNEA 16  LITIGII SI FRAUDE
(1) In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti de la sediul Organizatorului.
(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Calea Floreasca 169A, corp A, et.6, sector 1, Bucuresti, pana la data de 31 august 2011, inclusiv. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.
(3) Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
(4) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii.
(5) Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 17 REGULAMENTUL OFICIAL
(1) Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
   
SECTIUNEA 18 INCETAREA PROMOTIEI
(1)    Organizatorului  poate decide incetarea prezentei Campanii inainte de data de final a campaniei:
·    data de 5.07.2011 pentru magazinele Real;
·    data de 11.07.2011 pentru magazinele Cora;
·    data de 27.07.2011 pentru magazinele Carrefour.
din orice motiv, inclusiv, dar fara a se limita la aparitia unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, epuizarea stocului de produse participante, epuizarea stocului de premii, imposibilitatea, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
Nu avem elemente multimedia.
Andreea (Bucuresti) in 26 iulie 2011, 13:23
S-ar parea ca meciul cu Argentina a fost anulat, ceea ce ar insemna ca acest concurs si-a pierdut obiectul.
Alin (Iasi) in 26 iulie 2011, 17:56
N-au prea nimerit cu premiile!
Cipri (IS) in 26 iulie 2011, 22:58
mi se pare sau s-a anulat aceasta partida de fotbal ? :)
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "L'Oreal Paris Men Expert"

Ultima actualizare: 29 aug. 2011
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: L'Oreal Paris Men Expert

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media