CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

LA ROCHE-POSAY - "Effaclar in licee"

LA ROCHE-POSAY Effaclar in licee

Premiu prin tragere la sorti: 1 x iPhone 4 8GB.

Testeaza produsele primite in locatiile selectate, cumpara un produs participant si trimite pe email, la adresa larocheposay@mhmr.ro, o copie dupa bonul fiscal ce atesta achizitia unui produs La Roche Posay participant la promotie, numele farmaciei din care s-a facut achizitia produsului La Roche Posay, numele si prenumele tau, numarul de telefon, adresa de email si adresa de corespondenta.

Perioada promoţiei: 01 mai - 31 mai 2012

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul Campaniei La Roche Posay
„Effaclar in licee”
1 mai 2012 - 31 mai 2012

Art. 1. Organizatorul
(1) Organizatorul campaniei „Effaclar in licee” este compania SC L’Oreal Romania SRL, Divizia Cosmetica Activa, brand La Roche - Posay,  cu sediul in Calea Floreasca 169A, corp A, et.6, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6064/1997, CUI 9638038, denumita in cele ce urmeaza Organizator.
(2) Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul.

Art. 2. Participanti
(1) La aceasta promotie pot participa numai persoane fizice, cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania si care au implinit varsta de 14 ani la data inceperii campaniei. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiilor L’Oreal Romania SRL, ai Mediapost Hit Mail SA si membrii familiilor acestora (gradul intai).

Art. 3. Durata si locul de desfasurare al campaniei promotionale
(1) Promotia este organizata si desfasurata in locatiile alese de Organizator. 
(2) Campania promotionala „Effaclar in licee”  va incepe la data de 1 mai, si se va incheia la data de 31 mai 2012.
(3) Toate premiile acestei campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul campaniei  „Effaclar in licee”  nu mai sunt datorate de catre Organizator.
(4) In situatia in care Organizatorii decid sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica.

Art. 4. Produse participante
(1) Produsele participante la aceasta campanie sunt produsele La Roche Posay: Effaclar DUO, Effaclar Gel in variantele de 200ml, 400ml si 125ml, trusa Effaclar DUO + Gel comercializate pe intreg teritoriul Romaniei.
(2) Dupa data incheierii campaniei, in conformitate cu Art. 3, alin (2), produsele participante, descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si ne mai asumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

Art. 5. Procedura promotiei
(1) Participantii se pot inscrie  in promotiei:
·    testand produsele primite intr-unul din locatiile participante si cumparand unul din produsele La Roche Posay participante la promotie  conform art. 4  din prezentul regulament comercializate in farmacii de  pe intreg teritoriul Romaniei;
·    trimitand pe adresa de email larocheposay@mhmr.ro copie dupa bonul fiscal ce atesta achizitia unui produs La Roche Posay participant la promotie, numele farmaciei din care s-a facut achizitia produsului La Roche Posay, numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de email si adresa de corespondenta.
(2) Toate inregistrarile valide*  trimise in perioada promotiei, 01 – 31 mai 2012, vor participa la tragerea la sorti ce va avea loc pe data de  1 iunie 2012. 
*Se considera inregistrare valida  daca un participant trimite pe adresa de mail a campaniei copie dupa bonul fiscal ce atesta achizitia unui produs La Roche Posay participant la promotie, numele farmaciei din care s-a facut achizitia produsului La Roche Posay, numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de email.
(3 ) Un participant se poate inscrie o singura data in perioada campaniei .
(4) Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea promotiei si va fi asistata de un notar public.
(5) In urma tragerii la sorti se va acorda 1 premiu constand intr-un  iPhone 4 8GB. Vor fi alese  5 persoane rezerve.

Art. 6. Conditii de validare
(1) Participantii trebuie sa indeplineasca dreptul de participare prevazut la art. 2 al Regulamentului;
(2) Sa achizitioneze in perioada promotiei, un produs participant  in cadrul campaniei descris la art.4;
(3) Sa  trimita la adrea de email larocheposay@mhmr.ro:   copie dupa bonul fiscal ce atesta achizitia unui produs La Roche Posay participant la promotie, numele farmaciei din care s-a facut achizitia produsului La Roche Posay, numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de email si adresa de corespondenta.
(4) Datele transmise pe mail sa fie corecte, reale si neutilizate  anterior.
(5) Participantul trebuie sa faca dovada detinerii bonului fiscal ce atesta achizitia unui produs participant la promotie.
(6) Un participant nu se poate inregistra decat o singura data folosind acelasi nume, aceeasi adresa de e-mail, acelasi numar de telefon mobil/adresa postala.
(7) In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
-    Inscrierile necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
-    Inscrieri pentru care nu se pot dovedi achizitiile produselor participante la promotie;
-    Inscrierile facute dupa data de 31 mai 2012;

Art. 7. Premiile si acordarea lor
(1) Premiile acordate sunt prezentate in tabelul urmator:

Denumire premiu

Nr. maxim de premii acordate

Pret RON/buc.

Cost total (RON cu TVA)

iPhone 4 8GB

1

569

569


(2) In cadrul campaniei se va acorda prin tragere la sorti un premiu.
(3) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii  nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la o rezerva in ordinea tragerii la sorti, in cazul in care organizatorul are motive intemeiate sa considere ca, castigatorul extras a incalcat termenele si conditiile prezentului Regulament.
(5) Castigatorul campaniei de la tragerea la sorti din data de 1 iunie 2012  va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro si  contactat telefonic in maxim 5 lucratoarea de data extragerii la sorti.
(6) Decizia comisiei de validare este finala si irevocabila.  
(7) Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii trebuie sa faca dovada detinerii bonului fiscal care atesta achizitia unui produs Effaclar participant la promotie  in original in termen de 5 zile lucratoare de la data la care sunt anuntati ca si castigatori. Castigatorii ce nu detin bonul fiscal  desemnat castigator vor fi invalidati si se va apela la rezerva in ordinea extragerii lor.
Organizatorul nu va fi responsabil pentru situatiile in care un castigator nu mai detine bonul fiscal desemnat castigator sau pentru alte situatii in care din motive obiective Organizatorului, castigatorul nu poate intra in posesia premiului.
(8) Premiul  va  fi  expediat prin intermediul curierului in termen de 30 zile de la data incheierii campaniei.
(9) Premiile sunt cele mentionate in acest regulament si nu sunt transferabile. Nu se va oferi contravaloarea lor in alte obiecte si nici nu se va admite schimbarea caracteristicilor/parametrilor/modalitatii de intrare in posesie a premiilor mai sus descrise. Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii acestei promotii vor prezenta buletinul/cartea de identitate si bonul fiscal.

Art. 8. Data tragerii la sorti si procedura tragerii la sorti
Tragerea la sorti va avea loc pe data de 1 iunie 2012  pentru inregistrarile primite pe mail, in perioada 01 mai 2012 – 31 mai 2012, inclusiv.
Tragerea la sorti se va efectua electronic din toate inregistrarile valide primite, in perioada promotiei, si care indeplinesc conditiile de validitate de la art. 6. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea promotiei si va fi asistata de un notar public.
In cadrul acesteia se vor extrage un castigator  si 5 rezerve. Se va apela la rezerve in ordinea extragerii lor.

Art. 9.  Regulamentul promotiei
(1) Regulamentul promotiei este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.infopromotii.ro  incepand cu 01.05.2012. Campania este valabila doar in perioada 01 mai 2012 – 31 mai 2012. Prin participarea la promotia „Effaclar in licee”,  participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.

Art. 10. Taxe si impozite
(1) Organizatorul se obliga sa retina la sursa si sa plateasca bugetului de stat impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 11. Diverse
(1) Prin inscrierea la promotia La Roche Posay „Effaclar in licee”  participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si adresa lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea organizatorilor.
 (2) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea:
Situatiile în care anumiti participanti sunt în incapacitate de a participa partial sau integral, la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate în afara controlului pe care L’Oreal Romania îl poate în mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma actiunilor utilizatorilor adresei de mail, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea campaniei.   Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie în cazul L’Oreal Romania, fie în cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, în urma participarii la campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), câstigurile obtinute în urma campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinta câstigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau în privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei.  Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia L’Oreal Romania toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa postala, adresa de email si numarul de telefon mobil) pentru a se expedia ulterior premiile.
(3) Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei.  Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia L’Oreal Romania toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, data nasterii, adresa, adresa de email si numarul de telefon mobil) pentru a se expedia ulterior premiile.

Art. 12. Prelucrarea datelor personale
Participarea la aceasta promotie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul expeditorului pentru clauzele acestuia.
Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001.
Prin inscrierea si participarea la Promotie, completarea formularul online,  Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a L’Oreal Romania, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a L’Oreal Romania prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. L’Oreal Romania este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 331 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei L’Oreal Romania, scriind pe adresa: Calea Floreasca 169A, corp A, et.6, sector 1, Bucuresti.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al L’Oreal Romania.
La cererea participantilor, adresata in scris catre Calea Floreasca 169A, corp A, et.6, sector 1, Bucuresti, Organizatorul se obliga:
sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
La prima comunicare scrisa catre aceste persoane li se vor aduce la cunostinta toate drepturile prevazute de Legea 677/2001.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "LA ROCHE-POSAY - "Effaclar in licee""

Ultima actualizare: 11 iun. 2012
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: LA ROCHE-POSAY - "Effaclar in licee"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media