CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Juicy Fruit - "Hraniti-va curiozitatea"

Concurs cu premii Juicy Fruit

Marele Premiu: 1 x excursie de 7 zile la Disneyland, in America. Premii zilnice: 186 x consola Nintendo Wii (cate 3 premii pe zi). Premii garantate: 5000 x rucsac (pentru primele 5000 de plicuri valide primite pe adresa promotiei).

Trimite un plic cu oricare 3 ambalaje (pungi) de Juicy Fruit (jeleuri, bomboane gumate sau dropsuri), impreuna cu datele tale personale (nume, prenume, adresa completa, telefon) la OP39 CP99 Bucuresti.

Perioada promoţiei: 15 octombrie - 15 decembrie 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Hraniti-va curiozitatea”

15 octombrie 2007 – 15 decembrie 2007

 

 

Art. 1. Organizatori

 

Organizatorul Campaniei promotionale „Hraniti-va curiozitatea”‚ este Wrigley Romania Produse Zaharoase SRL („Organizator”), cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 17-21, Etaj 8, Sector 1, Bucuresti, Romania Romania (date de identificare: CF R6600357, J40/24261/1994).

 

 

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei Promotionale „Hraniti-va curiozitatea”

 

Campania promotionala „Hraniti-va curiozitatea” are loc in perioada 15 octombrie 2007 – 15 decembrie 2007 la nivel national.

 

 

Art. 3. Dreptul de participare

 

3.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in România, cu exceptia angajatilor Organizatorilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale (Wrigley, distributorii Wrigley si agentiile de publicitate partenere Wrigley), precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

 

3.2. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. In cazul participantilor minori se prezuma ca acestia au acceptul parintilor sau al reprezentantilor legali.

 

 

Art 4 . Produse participante la promotie

 

La aceasta promotie participa urmatoarele produse:

- Juicy Fruit Jelly Chews, Juicy Fruit Drops, Juicy Fruit Chewy Candy (toate sortimentele si formele de ambalare disponibile).

 

 

Art. 5. Modul de desfasurare a campaniei promotionale

 

5.1. Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 din prezentul Regulament trebuie sa achizitioneze produsul participant la Campanie si sa se inscrie in Campanie conform art. 5.2. de mai jos.

 

5.2. Inscrierea in Campanie se face prin trimiterea prin posta, la O.P 39, C.P 99, Bucuresti, pâna la data de 15 decembrie 2007 a cel putin unui plic care sa contina oricare 3 pungi de Juicy Fruit (dropsuri, jeleuri sau bomboane gumate) impreuna cu numele si prenumele, si adresa completa a participantului. Aceste elemente trebuie indicate in mod lizibil si trebuie sa fie scrise pe plic cu litere mari de tipar. Plicurile pot contine si alte date care sa faciliteze identificarea participantului si contactul cu acesta (de ex: numarul de telefon).

 

5.3. Plicurile trimise si primite la O.P 39 C.P 99, Bucuresti, vor intra automat in competitia cu premii.

 

5.4. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru plicurile care, din motive independente de culpa sa, nu ajung in termenul prevazut de regulament sau ajung intr-o stare de deteriorare care determina invalidarea lor.

 

5.5. Premiile vor fi acordate prin trageri la sorti saptamânale si prin marea tragere la sorti ce va avea loc la finalul Campaniei, conform art. 8 din prezentul Regulament.

 

5. Plicurile se vor ridica de la oficiul postal de catre Organizator in fiecare zi lucratoare, prima zi fiind 15 octombrie 2007, iar ultima zi fiind 17 decembrie 2007.

 

 

Art. 6. Conditii de validitate

 

6.1. Pentru ca un plic sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

a) Participantii sa aiba dreptul de a participa conform art. 3.

b) Sa fie expediat incepând cu data de 15 octombrie 2007 si pâna la data de 15 decembrie 2007 inclusiv, data postei, la OP 39, CP 99, Bucuresti.

c) Sa contina minimum 3 ambalaje de Juicy Fruit conform art. 4.

d) Plicurile trebuie sa contina numele, prenumele si adresa completa a participantului scrise in mod lizibil si neechivoc pe plic. Plicurile pot contine si alte date care sa faciliteze identificarea participantului si contactul cu acesta (de ex: numarul de telefon).

 

6.2. Vor fi considerate valabile si acele plicuri care au fost primite de Organizatori in prima zi a Campaniei, indiferent de data postei inscrisa pe plic. Plicurile astfel primite vor face obiectul celei dintâi trageri la sorti conform art. 8 din prezentul Regulament.

 

6.3. Plicurile ridicate de Organizator in ziua de luni a saptamanii (corespunzatoare zilelor de vineri, sâmbata si duminica), vor face obiectul a doua extrageri suplimentare (in afara extragerii aferente zilei de luni) in ziua de marti din saptamâna urmatoare, stabilita pentru extragerea initiala (in total 9 console Wii).

 

 

Art. 7. Premiile oferite in cadrul campaniei

 

7.1. In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda in total 5187 premii, in valoare comerciala totala de 297.378,855 RON sau 306.162,245 RON (TVA inclus), reprezentând:

- marele premiu: o excursie de o saptamâna la Disneyland, Florida, oferit conform art. 9.4 si 9.5. Valoarea premiului este de 21.958,475 RON (inclusiv TVA), in situatia de la art. 9.5. (a) sau 30.741,865 RON (inclusiv TVA), in situatia de la art. 9.5. (b);

• 186 console Wii, in valoare de 781,83 RON fiecare (inclusiv TVA); pentru fiecare zi din perioada de desfasurare a promotiei se acorda prin tragere la sorti 3 premii constand intr-o consola Wii;

• 5000 de rucsacuri Juicy Fruit, reprezentând premii instant, pentru fiecare din primele 5000 de plicuri valide la promotie, in valoare de 26 RON fiecare (inclusiv TVA);

 

7.2. Valoarea fiecarui premiu este compusa din valoarea comerciala a acestuia, la care se adauga valoarea impozitului ce va fi retinut la sursa, daca este cazul.

 

7.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani.

In cazul refuzului sau imposibilitatii vreunui potential câstigator de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul va apela la lista de rezerve, conform art 8 de mai jos. In cazul in care nici cei de pe lista de rezerve nu indeplinesc conditiile de validare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

 

7.4. Prevederile art. 7.3 de mai sus nu se aplica in cazul prevazut de art. 9.4. din prezentul Regulament.

 

 

Art. 8. Acordarea premiilor si validarea câstigatorilor

 

8.1. Datele extragerilor plicurilor castigatoare sunt: 23 Octombrie 2007, 30 Octombrie 2007, 6 Noiembrie 2007, 13 Noiembrie 2007, 20 Noiembrie 2007, 27 Noiembrie 2007, 4 Decembrie 2007, 11 Decembrie 2007 si 19 Decembrie 2007.

 

8.2. Extragerea plicurilor câstigatoare ale celor 3 console Wii acordate zilnic va avea loc in fiecare zi de marti a saptamânii, la ora 16:00 pentru saptamâna anterioara, cu exceptia ultimei trageri la sorti care va avea loc conform art. 8.3 din prezentul Regulament, in prezenta reprezentantilor Organizatorului. La extragerea saptamânala a plicurilor câstigatoare vor participa toate plicurile primite la casuta postala in

saptamana anterioara in intervalul luni – vineri. Plicurile ridicate de la O.P 39, C.P 99, Bucuresti in ziua de luni din saptamana extragerii participa la extragerea din ziua de marti pentru premiile aferente zilelor de sambata, duminica si luni. Exceptie fac plicurile ridicate in ziua de 15 octombrie care participa in ziua de marti 23 octombrie la extragerea a 3 premii aferente zilei de luni si plicurile ridicate de la oficiul postal

pe 17 decembrie care participa in ziua de miercuri 19 decembrie la extragerea a 3 premii aferente zilei de sambata. Premiile aferente unei zile se vor extrage din plicurile ridicate de la O.P 39 – C.P 99, Bucuresti in ziua respectiva, tragerea la sorti va avea loc in ziua de marti a fiecarei saptamâni.

 

8.3. Extragerea finala pentru desemnarea câstigatorului excursiei la Disneyland va avea loc la data de 19 decembrie 2007, la ora 18.00. In cadrul aceleiasi trageri la sorti se vor extrage si premiile zilnice aferente saptamânii anterioare, conform art. 8.1. si art. 8.2. din prezentul Regulament.

 

8.4. In cadrul tragerii la sorti pentru marele premiu constând in excursia la Disneyland va fi selectat si o rezerva, pentru situatia in care plicul extras initial nu poate fi declarat câstigator. Astfel, daca persoana inscrisa pe plicul extras initial refuza sa primeasca premiul constând intr-o excursie la Disneyland sau, din culpa sa, nu indeplineste conditiile pentru organizarea excursiei si obtinerea vizei, aceasta persoana nu va fi declarata câstigatoare si premiul ii va fi retras, urmând ca premiul sa se acorde rezervei.

 

8.5. La extragerea finala pentru desemnarea câstigatorului excursiei la Disneyland vor participa toate plicurile primite in perioada Campaniei (15 octombrie – 15 decembrie data postei), indiferent ca este vorba de plicuri câstigatoare la selectiile saptamânale anterioare, plicuri neselectate ori plicuri rezerva..

 

8.6. Premiile instant vor fi atribuite in mod direct câstigatorilor prin expedierea acestora prin posta - serviciul mesagerie, cu confirmare de primire in maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii.

 

8.7. Numele câstigatorilor Campaniei si premiile câstigate vor fi publicate pe www.juicyfruit.ro si intrun ziar de circulatie nationala in fiecare saptamâna de premiere.

 

8.8. Premiile constând in console Wii, dupa validare, vor fi expediate câstigatorilor prin curier, cu confirmare de primire in maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii.

 

8.9. Premiul constând intr-o excursie la Disneyland va fi ridicat de la sediul Organizatorului doar de catre câstigator, sau daca este minor, de acesta impreuna cu parintele sau ori de reprezentantul sau legal.

 

8.10. Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea in aceasta Campanie publicitara implica acordul ca datele personale si fotografia câstigatorului sa poata fi publicate si utilizate de catre Organizator in materiale audio, foto si video, in mod gratuit.

 

8.11. Participantii care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câstigatori nu pot solicita prin niciun mijloc atribuirea premiilor.

 

 

Art. 9. Dispozitii speciale privind premiul constând intr-o excursie la Disneyland

 

9.1. Organizatorul se obliga sa suporte cheltuielile aferente formalitatilor de eliberare a vizei si/sau pasaportului câstigatorului, dupa caz.

 

9.2. Câstigatorul va avea obligatia sa indeplineasca toate formalitatile cerute de Ambasada pentru participarea la interviu si obtinerea vizei, respectiv procurarea actelor necesare, respectarea termenelor prevazute si a programarii. Organizatorul va suporta toate costurile legate de excursie (de exemplu, si costurile de asigurare).

 

9.3. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru neindeplinirea formalitatilor necesare obtinerii vizei din culpa câstigatorului. Neindeplinirea culpabila a cerintelor de obtinere a vizei va duce la neacordarea premiului de catre Organizator.

 

9.4. In situatia imposibilitatii câstigatorului de a beneficia de premiu datorita neindeplinirii formalitatilor de eliberare a vizei sau a pasaportului din cauze neimputabile acestuia, se va acorda câstigatorului contravaloarea premiului in bani.

 

9.5. Beneficiarul premiului constând intr-o excursie la Disneyland se poate afla in una din urmatoarele situatii:

(a) Câstigatorul este major, caz in care are dreptul de a alege inca o persoana care sa il insoteasca.

(b) Câstigatorul este minor, caz in care va fi insotit in mod obligatoriu de un adult desemnat de catre parinti sau de catre reprezentantul legal al minorului, prin document autentic si, totodata, va putea fi insotit si de un frate sau o sora.

 

 

Art. 10. Taxe si impozite

 

Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile din Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Impozitul va fi suportat de Organizator si pentru suma de bani ce rezulta din situatia prevazuta la art. 9.4. din prezentul

Regulament.

 

 

Art. 11. Regulamentul promotiei

 

Regulamentul oficial al Campaniei promotionale „Hraniti-va curiozitatea” este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe www.juicyfruit.ro pe toata perioada promotiei. Prin participarea la Campania promotionala „Hraniti-va curiozitatea” organizata de WRIGLEY ROMANIA SRL, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.

 

 

Art. 12. Responsabilitate

 

12.1. Prin inscrierea in Campania promotionala „Hraniti-va curiozitatea” organizata de WRIGLEY ROMANIA PRODUSE ZAHAROASE SRL, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 

12.2. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- Plicurile deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

- Plicurile pierdute sau pentru orice alte probleme cauzate de serviciile postale;

- Pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra plicurilor de participare si continutului acestora.

 

12.3. Organizatorul are dreptul de a invalida plicurile care contin informatii false ori vadit eronate (ex. localitate inexistenta), care au datele de identificare ale expeditorului ilizibile si care nu indeplinesc conditiile de validare.

 

12.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a Campaniei promotionale in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligându-se totodata sa faca publica hotarârea sa in acest sens.

 

 

Art. 13. Litigii

 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania promotionala „Hraniti-va curiozitatea”, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

 

Art. 14. Diverse

 

14.1. Campania promotionala va fi comunicata pe urmatoarele canale de comunicare:

· internet

· televiziune

· materiale de la punctele de vânzare.

 

14.2. Prin inscrierea in Campania promotionala „Hraniti-va curiozitatea” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor câstiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.

 

14.3. Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal in legatura cu participantii la promotie. Datele cu Caracter Personal vor fi colectate si prelucrate numai in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

 

14.4. Inscrierea la program echivaleaza cu exprimarea acordului de catre participanti in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

Acordul astfel exprimat presupune ca datele personale ale participantilor sa intre in baza de date a WRIGLEY ROMANIA PRODUSE ZAHAROASE SRL si ca acestia sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) din partea WRIGLEY ROMANIA PRODUSE ZAHAROASE SRL.

 

14.5. WRIGLEY ROMANIA PRODUSE ZAHAROASE SRL se obliga sa le respecte participantilor drepturile prevazute de legea 677/2001 si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Wrigley Romania Produse Zaharoase SRL, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 17-21, Etaj 8, Sector 1, Bucuresti, Romania.

 

14.6. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti. Aceste date vor fi folosite doar de WRIGLEY ROMANIA PRODUSE ZAHAROASE SRL.

 

14.7. La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa WRIGLEY ROMANIA PRODUSE ZAHAROASE SRL, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 17-21, Etaj 8, Sector 1, Bucuresti, Romania se obliga:

- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;

- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Juicy Fruit - "Hraniti-va curiozitatea""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Juicy Fruit - "Hraniti-va curiozitatea"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media