CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Intra in marea cursa a premiilor!

Intra in marea cursa a premiilor!

Premii instant: 896 x pachet cadou cu produse Clear si Rexona, 1204 x sapca, 560 x mini trusa de scule, 308 x tricou, 616 x mouse AXE masinuta.
Prin tragere la sorti: 10 x set compus din  consola Sony PlayStation 3 Slim & Lite, 12GB + Controller Wireless DualShock 3 + Joc Fuel.

Cumpara cel putin doua produse participante pe un singur/acelasi bon de casa si solicita promoterilor de la standul promotional cardul razuibil. Completeaza si talonul promotional de la raft sau de la promoteri si depune-l in urna din spatele caselor de marcat. Pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 16 iulie - 29 iulie 2013

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul campaniei promotionale
“Intra in marea cursa a premiilor”

1.    Desfasurarea campaniei. Durata. Participanti

1.1.    Organizator al campaniei promotionale “Intra in marea cursa a premiilor!” („Campania”) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.A., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, cu notificarea inregistrata la A.N.S.P.D.C.P sub nr.2220, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2.    La aceasta Campanie participa produsele cosmetice de ingrijire personala destinate barbatilor, comercializate sub marcile CLEAR, RexonaMen, DoveMen+Care, Axe, Radox Men, Brut, marci inregistrate apartinand Unilever (numite in continuare “produse participante”) comercializate in mod individual sau sub forma de pachet. Prin pachet de produse se intelege orice forma de ambalare a doua sau mai multe produse similare sau diferite, cu pret distinct, indiferent daca au sau nu o reducere de pret sau un cadou inclus. Un pachet de produse este considerat un singur produs participant, in sensul acestui Regulament. Produsul Sapun pentru barbati 90 g marca Dove Men+Care participa la Campanie, insa doua asemenea produse achizitionate se considera un singur produs participant in sensul acestui regulament iar consumatorii se pot inscrie in Campanie doar daca au mai achizitionat inca un alt produs participant.
1.3.    Campania se va desfasura in perioada 16 - 29 iulie 2013 inclusiv, in toate magazinele tip hypermarket Cora din tara, numite in continuare “magazine participante”, prin intermediul agentiei S.C Mercury 360 COMMUNICATIONS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9a, sector 2, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.
1.4.    Perioada in care Campania se desfasoara in cadrul unui magazin participant, intervalul orar in care promoterii (reprezentanti ai Organizatorului) sunt prezenti in incinta fiecarui magazin participant, mecanismul Campaniei, premiile ce se vor acorda si numarul acestora vor fi aduse la cunostinta consumatorilor si prin intermediul materialelor publicitare existente in cadrul magazinelor participante. Intervalul orar in care promoterii sunt prezenti in magazinele participante este urmatorul: Joi - Vineri: 15.00-21.00 iar Sambata - Duminica: 10.00-18.00
1.5.    Dovada achizitionarii de produse participante, pe durata si in conditiile precizate in acest regulament, da dreptul consumatorilor sa participe la Campanie prin intermediul mecanismelor detaliate mai jos. De asemenea, consumatorii care achizitioneaza cel putin un produs participant pot participa si la Campania promotionala ce se desfasoara la nivel national sub denumirea ”Condu si tu o masina de curse!” (“Campania Nationala”), in perioada si in conformitate cu regulile si mecanismul de participare prevazut in Regulamentul Campaniei Nationale, pentru castigarea unuia din cele doua premii constand in posibilitatea de a conduce o masina de curse pe un circuit profesionist din Franta (detaliile legate de Campania Nationala, premiile acesteia si conditiile de participare pot fi gasite in Regulamentul acesteia disponibil in perioada 1 iulie - 31 august 2013, la numarul de telefon (021) 528.21.35 sau pe adresa www.infopromotii.ro.
1.6.    Valoarea comerciala totala a premiilor Campaniei este de  45.630,21 lei.
1.7.    Consumatorii care doresc sa participe la Campanie au la dispozitie cele doua mecanisme descrise in continuare:

2.    Primul mecanism – premii instant
2.1.    Participanti. Conditia de participare
Prin intermediul acestui mecanism poate participa la Campanie orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 14 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Campaniei (inclusiv angajatii magazinelor participante), precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora), care achizitioneaza cel putin doua produse participante, cu un singur/acelasi bon de casa, emis in zilele Campaniei. Participantii trebuie sa pastreze bonul de casa pentru validare.

2.2.    Premiile
2.2.1.    Prin intermediul acestui mecanism se acorda, conform alocarii precizate in Anexa 1 a acestui Regulament,  urmatoarele premii:
-    Pachete cadou cu produse Clear si Rexona - 896 de premii in valoare de 7.25  lei fiecare;
-    Sepci - 1204 premii in valoare de 6.25 lei fiecare;
-    Mini truse de scule - 560 de premii in valoare de 17.86 lei fiecare;
-    Tricou - 308 premii in valoare de 22.04 lei fiecare
-    Mouse AXE masinuta - 616 premii in valoare de 11.72 lei fiecare

2.2.2.    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alt/alte premiu/premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuz intelegandu-se orice manifestare expresa si neechivoca ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care vreunul dintre castigatori refuza preluarea premiului de la reprezentantul Agentiei, refuza semnarea tabelului nominal etc), asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

2.3.    Mecanismul
2.3.1.    Consumatorii pot participa la Campanie prin intermediul acestui mecanism prezentand promoterilor aflati la standul promotional, dupa casele de marcat, produsele cumparate si bonul de casa in baza carora au fost achizitionate acestea.
2.3.2.    In functie de valoarea produselor cumparate, fiecare consumator poate razui un scratch-card, avand dreptul la cate o participare pentru fiecare 2 produse participante achizitionate cu acelasi bon fiscal, Astfel, daca un consumator indeplineste conditia de participare la Campanie, acesta are dreptul sa aleaga unul dintre scratch-carduri, astfel putand afla ce anume a castigat dintre premiile mentionate la art.2.2 de mai sus. Un participant care a achizitionat, cu respectarea conditiilor Regulamentului, cu acelasi bon de casa, mai multe produse participante, va avea dreptul la o extragere pentru fiecare 2 produse produse participante achizitionate, in limita a maxim 5 premii pe un singur bon fiscal (10 produse)
2.3.3.     Corespunzator mesajului decoperit in biletul pe care l-a ales, participantul va primi sau nu unul dintre premiile oferite.
2.3.4.    Promoterul va mentiona pe verso-ul bonului de casa prezentat de participant ca in baza acelui bon s-a participat la Campanie; cu bonul de casa ce poarta aceste mentiuni nu se mai poate participa la Campanie.
2.3.5.    Premiile se acorda in limita stocului alocat zilnic in fiecare magazin participant, tragerile la sorti continuand pe durata programului promoterilor pana la epuizarea tuturor premiilor alocate in magazin pentru acea zi.
2.3.6.    In cazul in care premiile alocate unui magazin intr-o zi de campanie se epuizeaza inainte de sfarsitul zilei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta activitatea promotionala ce utilizeaza acest mecanism in locatia respectiva, in acea zi.
2.3.7.    Premiile oferite prin intermediul acestui mecanism vor fi inmanate castigatorilor pe baza unui tabel nominal, ce va cuprinde numele castigatorului si premiul castigat si care va fi afisat zilnic in magazinul in care au fost desemnati castigatori.

3.    AL DOILEA MECANISM – tombola la sfarsitul Campaniei

3.1.    Conditii de participare la loterie.
3.1.1.    Conditia de participare la Campanie prin intermediul acestui mecanism o constituie cumpararea din magazinele participante a cel putin a doua produse participante, in perioada Campaniei, pe baza unui singur bon de casa. Prin acest mecanism, poate participa la Campanie orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Campaniei (inclusiv angajatii magazinelor participante), precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).
3.1.2.    Consumatorii care, in perioada Campaniei, achizitioneaza produse participante, pot participa la tragerea la sorti a premiilor Campaniei, prin introducerea in urna aflata in fiecare magazin participant, dupa casele de marcat, a talonului primit de la promoterii din magazin sau luat din buzunarele cu taloane disponibile la raft si completat cu datele mentionate la art.3.1.4 de mai jos.
3.1.3.    Participantii trebuie sa pastreze in original bonul/bonurile de casa cu care au achizitionat /produsele participante, pentru validare si atribuirea premiului.
3.1.4.    Sunt valide taloanele semnate, datate, in care participantul a bifat campul corespunzator acordului dat pentru utilizarea datelor sale personale si completate cu urmatoarele date personale:
nume si prenume;
adresa completa;
numarul de telefon;
varsta;
numarul si data bonului de casa ce atesta cumpararea de produse participante, in conditiile prezentului Regulament
3.1.5.    Orice incercare de fraudare a conditiilor de participare la Campanie (de exemplu, dar fara a se limita la: completarea de taloane fara a indeplini conditiile de participare la Campanie, sustragerea de taloane de participare in vederea completarii lor de catre participant cu rea credinta, completarea mai multor taloane cu acelasi bon fiscal,  cu incalcarea conditiilor de participare etc.) duce la invalidarea talonului extras drept castigator, pierderea dreptului de atribuire a premiului, eliminarea din Campanie a participantului in cauza si eliminarea din urne a tuturor taloanelor participantului respectiv.
3.1.6.    In cazul in care orice incercare de frauda este descoperita pe perioada desfasurarii Campaniei sau cu ocazia efectuarii extragerilor mentionate mai jos sau ulterior cu ocazia validarii, de catre Organizator sau reprezentantii Agentiei, in orice modalitate, sau este reclamata acestora in orice modalitate de vreun tert pe perioada Campaniei sau cu ocazia efectuarii tragerii la sorti, ori atribuirii premiilor, atunci Organizatorul si/sau reprezentantul Agentiei va putea verifica existenta in urna a tuturor taloanelor inscrise in Campanie de catre participantul reclamat pentru fraudarea Campaniei, si ii va putea solicita acestuia, spre validarea preliminara a inscrierii in Campanie, prezentarea in original, pe orice cale (personal, prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau in orice alta modalitate pe care participantul o considera posibila si utila pentru solutionarea reclamatiei/validarea sa preliminara – inclusiv fax),  in cel mult 48 ore de la data contactarii sale telefonice, pe numarul de telefon mentionat pe talonul de participare, a bonului/bonurilor de casa mentionat/mentionate in taloanele gasite in urna. In cazul in care participantul respectiv nu prezinta bonul/bonurile fiscale in baza carora a achizitionat produsele participante sau rezulta incalcari ale Regulamentului, refuza sa le prezinta sau nu se prezinta in termenul agreat cu Organizatorul si/sau Agentia in vederea validarii sale preliminare (in cazul in care s-a agreat telefonic prezentarea personala a participantului), acesta va fi invalidat, iar taloanele sale vor fi eliminate din urna, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

3.2.    Premiile
3.2.1.    In cadrul Campaniei se acorda prin intermediul acestui mecanism 10 premii (cate unul pe fiecare magazin participant), constand fiecare intr-un set compus din  consola Sony PlayStation 3 Slim & Lite, 12GB + Controller Wireless DualShock 3, negru [CECH-4004A] + Joc Fuel, pentru PS3,  in valoare comerciala de 759.98 lei (cu TVA inclus) lei fiecare set. Valoarea fiecarui premiu cuprinde valoarea comerciala mentionata anterior, la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa.
3.2.2.    Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuz intelegandu-se orice manifestare expresa si neechivoca ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care vreunul dintre castigatori refuza preluarea premiului de la reprezentantul Agentiei, refuza semnarea procesului-verbal de predare-primire etc), asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de apela la rezerva extrasa in timpul tragerii la sorti.
3.2.3.    Mai multe produse participante cumparate, mai multe taloane completate - mai multe sanse de castig.

3.3.    Tragerea la sorti si validarea castigatorilor
3.3.1.    Tragerea la sorti in cadrul loteriei va avea loc in data de 29.07.2013, ora 21.00, in cadrul fiecarui magazin participant, in prezenta unei comisii formata din un reprezentant al Agentiei si unul al magazinului participant. La tragerea la sorti participa toate taloanele introduse in urnele din fiecare magazin  participant in perioada Campaniei.
3.3.2.    Dupa extragerea unui talon si verificarea îndeplinirii conditiilor de participare, talonul va fi validat preliminar in vederea declararii sale ca si castigator. În cazul în care conditiile de participare nu sunt îndeplinite (lipsa de pe talon a oricarei informatii solicitate la punctul 3.1.4 de mai sus ori nerespectarea oricarei alte conditii impuse de prezentul Regulament, inclusiv limita de varsta etc) va fi extras alt talon (alte taloane), pâna la desemnarea potentialului castigator. Dupa extragerea talonului potentialului castigator vor mai fi extrase inca un talon, rezerva pentru potentialul castigator, care va fi apelat, in cazul in care potentialul castigator nu va putea fi contactat ori nu va fi validat final conform prevederilor acestui Regulament.
3.3.3.    Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru taloanele necompletate cu datele precizate la art.3.1.4 de mai sus, ca si pentru cele ilizibile. De asemenea, nu se vor accepta ca valide fotocopii sau falsificari ale talonului de participare la Campanie.
3.3.4.    Potentialul castigator al premiului va fi anuntat telefonic, la numarul mentionat pe talon, in cel mult 3 zile lucratoare de la data extragerii, cu privire la modalitatea in care va putea intra in posesia premiului. Inainte de a i se comunica toate informatiile mentionate in prezentul articol, persoanei apelate i se solicita sa confirme participarea la Campanie si datele mentionate pe talonul extras.
3.3.5.    In conditiile in care potentialul castigator nu poate fi contactat telefonic conform art.2.3.4 de mai sus (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul respectiv, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila, numarul de telefon este suspendat, deranjat etc), nu confirma datele solicitate de reprezentantul Organizatorului sau se constata neconcordante intre datele solicitate si comunicate si cele existente pe talonul extras, acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezerva extrasa conform art 3.3.2 de mai sus. Rezerva reprezentand noul potential castigator  va fi apelata de 4 ori intr-un interval de 48 ore, din momentul in care potentialul castigator extras a fost invalidat.
3.3.6.    Un castigator nu poate ceda, unei alte persoane, drepturile asupra premiului castigat.
3.3.7.    Castigatorii se vor prezenta, in termen de 2 zile lucratoare de la data la care au fost validati telefonic, in locatia stabilita de Agentie si comunicata conform art.3.3.4 de mai sus, cu documentele de identitate si bonul/bonurile de casa ce atesta achizitionarea produselor participante, in original, in vederea validarii finale si atribuirii premiului.
3.3.8.    Neprezentarea castigatorului in locul stabilit de comun acord cu reprezentantul Agentiei, in termenul si conditiile stabilite in prezentul Regulament, omisiunea acestuia de a comunica Organizatorului datele sale personale, precum si celelalte informatii solicitate la art.3.3.7 pana la data limita mentionata in acelasi articol, neprezentarea documentelor de identitate ori a bonului/bonurilor de casa ce face/fac dovada achizitionarii de produse participante, sau constatarea oricaror neconcordante intre datele din documentul de identitate al castigatorului si cele inscrise in talonul extras castigator, precum si intre cele din bonul/bonurile de casa prezentate si cele inscrise in talon, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare si/sau despagubire din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a apela la rezerva extrasa conform art 3.3.2 de mai sus.
3.3.9.    In cazul in care rezerva contactata si validata telefonic in calitate de potential castigator nu se prezinta in termenul mentionat la art.3.3.7 de mai sus, nu prezinta documentul de identitate sau bonul/bonurile de casa in original sau se constata existenta oricaror neconcordante intre datele din documentul de identitate al castigatorului si/sau cele din bonul/bonurile de casa si cele inscrise in talonul de participare extras drept castigator, acesta va pierde dreptul de a mai intra in posesia premiului, fara nicio compensare si/sau despagubire din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui premiul respectiv sau, dupa caz, de a organiza o noua tragere la sorti, la alegerea sa.
3.3.10.    Premiile Campaniei se vor atribui castigatorilor de catre reprezentanti autorizati ai Agentiei, dupa verificarea documentelor mentionate la art.3.3.7. de mai sus, pe baza de proces-verbal semnat de castigator si reprezentantul Agentiei.
3.3.11.    Organizatorul va afisa numele castigatorilor si premiile castigate in magazinele participante in termen de 3 zile de la data validarii finale.

4.    Diverse
4.1.    Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.
4.2.    Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.2220), operata de catre S.C Mercury 360 COMMUNICATIONS S.R.L., in vederea participarii la Campanie, validarii si  atribuirii premiilor. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
4.3.    La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.
4.4.    Regulamentul de participare este disponibil in copie in mod gratuit oricarui solicitant. Orice solicitare in acest scop poate fi facuta la nr. de telefon 021/30.34.800 in zilele de luni-vineri intre orele 9.00-17.00, sau la standul promotional din magazinele participante, pe durata prezentei promoterilor, sau in scris la adresa Organizatorului din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladire B1-B2, sector 1, cu mentiunea “pentru Campania promotionala “Condu si tu o masina de curse, la Cora!”
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Intra in marea cursa a premiilor!"

Ultima actualizare: 14 aug. 2013
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Intra in marea cursa a premiilor!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media