CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Intra in concurs si castiga super jucarii pentru super copii!

Super jucarii pentru super copii

Premii prin tragere la sorti: 200 x papusa Pretty Doll Candy; 200 x masina teleghidata Super Stunt Car.

Cumpara cel putin un produs participant si trimite codul unic descoperit in interiorul ambalajului (8 caractere alfanumerice) prin SMS la numarul 1802 pentru premiul "Papusa" sau la 1706 pentru premiul "masina teleghidata". Numerele de telefon sunt valabile in retelele Vodafone, Orange si Cosmote si au tarif normal.

Perioada promoţiei: 22 octombrie 2012 - 06 ianuarie 2013

Promotie expirata
28 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
”Intra in concurs si castiga super jucarii pentru super copii!”
Organizata de S.C. PHOENIXY S.R.L.
In perioada 22 Octombrie – 23 Decembrie 2012

1. Organizatorul
Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Intra in concurs si castiga super jucarii pentru super copii!” ( denumita in continuare “Campania” sau “Promotia”) este S.C. Phoenixy S.R.L. (denumita in continuare „Organizatorul”), cu sediul social în Judetul Prahova, DN1 nr.12., comuna Baicoi, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1655/1992, avand Cod fiscal  RO 1349786. Organizatorul campaniei este înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 5352.
    In ceea ceea ce priveste operatiunile privind colectarea si/sau prelucrarea de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.
    Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta Campanie se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
    Regulamentul Campaniei este disponibil gratuit oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
Ø    in format electronic, prin accesarea site-ului www.infopromotii.ro;
Ø    telefonic,  apeland linia informativa a campaniei promotionale 021.308.83.82 (apel cu tarif normal), de luni pana vineri in intervalul orar 09.00 – 18.00, deschisa pe toata durata campaniei, cu exceptia  sarbatorilor legale.
Informatii detaliate cu privire la organizarea Campaniei pot fi solicitate la sediul Organizatorului sau telefonic,  apeland linia informativa a campaniei 021.308.83.82 (apel cu tarif normal), de luni pana vineri in intervalul orar 09.00 – 18.00, deschisa pe toata durata Campaniei, cu exceptia  sarbatorilor legale.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari ale Regulamentului vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul www.infopromotii.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

2. Durata si teritoriul de desfasurare a Campaniei
Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in limita stocului disponibil de produse participante.
Campania va incepe in data de 22 Octombrie 2012, ora 00:00:00 si se va defasura pana la data de 23 Decembrie 2012, ora 23:59:59 (inclusiv).

3. Dreptul de participare
     La aceasta campanie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania (denumite in continuare si „Participanti”). Pot participa la Campanie si copii cu varsta sub 14 ani, dar acestia pot intra in posesia premiului numai prin intremediul parintelui sau reprezentantului sau legal. În cazul în care câstigatorul unuia din premii este minor (cu vârsta sub 14 ani) sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia premiului prin intermediul parintelui sau a reprezentantului sau legal, numit prin Decizie emisa de Autoritatea Tutelara din Cadrul Primariei in a carei raza teritoriala domiciliaza minorul. Procesul verbal ce urmeaza a se semna la data inmanarii premiului va cuprinde atat datele de identificare ale minorului cat si pe cele ale reprezentantului legal.
Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii si / sau colaboratorii Oragnizatorului, ai distribuitorilor acestuia si angajatii si/sau colaboratorii oricarei persoane juridice implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei. De asemenea, rudele angajatilor si/sau colaboratorilor mai sus mentionati (respectiv copii / parinti, frati / surori/ sot / sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

4. Produsele participante
La aceasta Campanie participa Pufuletii Gusto cu Surprize ( denumiti in continuare “Pufuleti”) comercializati de catre Organizator pe piata din Romania in 5 sortimente:
Ø    Pufuleti cu mega surprize
Ø    Pufuleti cu surprize medii
Ø    Pufuleti cu surprize mici
Ø    Pufuleti cu pizza si surprize
Ø    Pufuleti cu cascaval si surprize
Fiecare sortiment de Pufuleti are imprimat in interiorul ambalajului un cod unic promotional format dintr-un sir de 8 caractere alfanumerice (cod valid) de tipul  LL000LLL. La prezenta Campanie participa 7.000.000 (sapte milioane) de coduri valide care ofera sanse de castig participantilor.
Codul promotional imprimat in interiorul ambalajului de Pufuleti poate fi inscris in Campanie pe durata desfasurarii acesteia, respectiv in perioada 22 Octombrie 2012, ora 00:00:00 - 23 Decembrie 2012, ora 23:59:59 (inclusiv). Organizatorul nu va lua in considerare codurile trimise in afara perioadei de derulare a Campaniei sau alte codurile trimise care nu se regasesc in codurile valide stabilite pentru aceasta Campanie.
Fiecare cod unic aferent unui sortiment de Pufuleti ofera o sansa de a castiga o papusa sau o masina teleghidata, in functie de alegerea participantului.
Pufuletii participanti la Campanie sunt disponibili in limita stocului existent.
Dupa data de 23.12.2012, Pufuletii care contin coduri promotionale isi pierd calitatea de a participa la Campanie. Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si/sau obligatie in legatura cu circumstante care ar putea, eventual, conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

5. Premiile Campaniei
    In cadrul Campaniei vor fi acordate 400 de premii, astfel:
Ø    200 de premii, fiecare constand intr-o papusa - Pretty Doll Candy , in valoare comerciala de  104,17 lei/buc (TVA si eventuale taxe incluse). Valoarea comerciala totala a premiilor constand in papusi este de 20.833,33 lei (TVA si eventuale taxe incluse);
Ø    200 de premii, fiecare constand intr-o masina teleghidata prin telecomanda fara fir - Super Stunt Car, in valoare comerciala de 30,83 lei/buc (TVA si eventuale taxe incluse). Valoarea comerciala totala a premiilor constand in masini teleghidate este de 6.166,67 lei (TVA si eventuale taxe incluse).
Valoarea comerciala totala a premiilor este de 27.000 lei (TVA si eventuale taxe incluse).
Niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun/sau serviciu.
Acordarea premiilor
Desemnarea castigatorilor premiilor de mai sus se va realiza in cadrul extragerilor la sorti din urmatoarele date: 29 Octombrie 2012, 5 Noiembrie 2012, 12 Noiembrie 2012, 19 Noiembrie 2012, 26 Noiembrie 2012, 03 Decembrie 2012 ,10 Decembrie 2012, 17 Decembrie 2012 si 27 Decembrie 2012.
In fiecare dintre primele 8 trageri la sorti se vor desemna castigatorii pentru 44 premii in ordinea mai jos mentionata:
-  22 castigatori si 10 rezerve– fiecare constand in cate o papusa Pretty Doll Candy – la aceasta extragere vor participa toate codurile valide trimise la numarul scurt 1802
-  22  castigatori si 10 rezerve– fiecare constand in cate o masina teleghidata prin telecomanda fara fir – Super Stunt Car – la aceasta extragere vor participa toate codurile valide trimise la numarul scurt 1706
In cea de a 9-a extragere din data de 27 Decembrie 2012, se vor desemna castigatorii pentru 48 premii in ordinea mai jos mentionata:
-  24  castigatori si 10 rezerve– fiecare constand in cate o papusa Pretty Doll Candy - la aceasta extragere vor participa toate codurile valide trimise la numarul scurt 1802
-  24  castigatori si 10 rezerve– fiecare constand in cate masina teleghidata prin telecomanda fara fir – Super Stunt Car – la aceasta extragere vor participa toate codurile valide trimise la numarul scurt 1706Fiecare participant va intra in tragerea la sorti cu un numar de sanse egal cu numarul codurilor valide inscrise in campanie, in saptamana anterioara extragerii:
 - la extragerea din data de 29 Octombrie 2012 vor participa toti consumatorii care au inscris cel putin un cod valid in perioada 22 Octombrie – 28 Octombrie 2012;
- la extragerea din data de 5 Noiembrie 2012 vor participa toti consumatorii care au inscris cel putin un cod valid in perioada 29 Octombrie 2012 – 04 Noiembrie 2012;
- la extragerea din data de 12 Noiembrie 2012  vor participa toti consumatorii care au inscris cel putin un cod valid in perioada 05 Noiembrie 2012 – 11 Noiembrie 2012;
- la extragerea din data de 19 Noiembrie 2012 vor participa toti consumatorii care au inscris cel putin un cod valid in perioada 12 Noiembrie 2012 – 18 Noiembrie 2012;
- la extragerea din data de 26 Noiembrie 2012 vor participa toti consumatorii care au inscris cel putin un cod valid in perioada 19 Noiembrie 2012 – 25 Noiembrie 2012;
- la extragerea din data de 03 Decembrie 2012 vor participa toti consumatorii care au inscris cel putin un cod valid in perioada 26 Noiembrie 2012 – 02 Decembrie 2012.
- la extragerea din data de 10 Decembrie 2012 vor participa toti consumatorii care au inscris cel putin un cod valid in perioada 03 Decembrie 2012 – 09 Decembrie 2012.
- la extragerea din data de 17 Decembrie 2012 vor participa toti consumatorii care au inscris cel putin un cod valid in perioada 10 Decembrie 2012 – 16 Decembrie 2012.
- la extragerea din data de 27 Decembrie 2012 vor participa toti consumatorii care au inscris cel putin un cod valid in perioada 17 Decembrie 2012 – 23 Decembrie 2012.

6. Mecanismul Campaniei
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a)    participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 3 de mai sus;
b)    participantul se va inscrie in Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor coduri unice promotionale valide, prin sms, la unul dintre numerele scurte de telefon mai jos prevazute, in functie de tipul de premiu dorit;
c)    participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobile Vodafone, Orange sau Cosmote;
d)     un cod unic promotional este inscris o singura data, pe perioada de desfasurare a campaniei promotionale
e)    codul unic promotional este inscris prin sms fara alte caractere sau spatii, asa cum apare acesta inscriptionat pe interiorul ambalajului de Pufuleti.
Participantii la Campanie trebuie sa cumpare orice sortiment de Pufuleti mentionati la art. 4 din prezentul Regulament si:
Ø    sa trimita codul unic promotional prin sms la numarul 1802 (tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange, Cosmote), fara alte caractere sau spatii, daca vor un premiu constand intr-o papusa;
sau
Ø    sa trimita codul unic promotional prin sms la numarul 1706 (tarif normal, valabil in retelele Vodafone, Orange, Cosmote ), fara alte caractere sau spatii, daca vor un premiu constand intr-o masina teleghidata.
Un participant va fi identificat pe toata perioada de desfasurare a Campaniei promotionale dupa numarul de telefon mobil, de pe care a participat.
Fiecare cod unic promotional valid trimis asigura participarea automata a concurentului la tragerea la sorti saptamanala, conform art. 5 din prezentul Regulament.
Pentru fiecare cod unic promotional trimis prin sms, participantul va primi urmatoarele mesaje de raspuns, dupa caz:

TIP MESAJ

Descriere

Mesaj SMS (160 caractere / SMS)

Cod Valabil si Inregistrat in promotie

Mesaj cod introdus valid (se va trimite pentru coduri valide introduse in perioada  campaniei)

Cod corect! Participarea ta a fost inregistrata pentru extragerea la sorti saptamanala! Regulamentul promotiei GUSTO pe www.infopromotii.ro

141 caractere (1 SMS)

Cod Invalid

Mesaj eroare cod invalid introdus

Codul trimis este incorect. Trimite doar codul, fara alte caractere! Regulamentul promotiei GUSTO pe www.infopromotii.ro

120 caractere (1 SMS)

Cod deja INREGISTRAT

 

Mesaj atentionare – codul a fost deja inregistrat;

 

Acest cod a fost deja inregistrat in Campania promotionala. Regulamentul promotiei GUSTO pe www.infopromotii.ro

111 caractere (1 SMS)


Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere la Campanie transmise in urmatoarele conditii:
Ø    daca participantii transmit coduri care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare in afara codului unic sau care au mai fost transmise anterior;
Ø    daca participantii folosesc pentru transmiterea codurilor unice numere de telefon care nu sunt valabile, nu sunt alocate sau care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate mai sus
Ø    daca acestea au fost inscrise prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate din Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre contitiile si termenii Regulamentului.
Saptamanal, in ziua de luni, la ora 12:00, Organizatorul va desemna castigatorii utilizand o aplicatie software cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii  din cele 2 baze de date care cuprind numerele de telefon ale participantilor care au trimis SMS-uri valide pe cele 2 numere scurte dedicate promotiei (1802 si 1706). Aceasta procedura a fost stabilita potrivit art. 5 de mai sus.
Fiecare extragere va fi supravegheata de catre o comisie formata din 2 reprezentanti ai Organizatorului. Se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase.

7. Validarea castigatorilor
Fiecare castigator va fi contactat telefonic de 3 ori, in decurs de 2 zile lucratoare de la data fiecarei trageri la sorti saptamanale, in intervalul orar 09.00 – 18.00 pe numarul de telefon utilizat pentru trimiterea/inscrierea codului unic promotional. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in termenul mai sus mentionat (nu raspunde la telefon, se afla in afara ariei de acoperire a telefoniei mobile), acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea in care au fost extrase. Fiecare rezerva va fi apelata de 2 ori in decurs de 2 zile lucratoare de la data invalidarii castigatorului.
Castigatorul va comunica operatorului de la linia telefonica a campaniei promotionale, urmatoarele date :
-    Nume si prenume
-    Data nasterii
-    Serie si numar BI/CI
-    Adresa la care se doreste expedierea premiului
-    Intervalul de livrare
Vor fi invalidati castigatorii in urmatoarele cazuri:
-    Câstigatorii nu respecta termenii si conditiile mentionate în prezentul regulament;
-    Câstigatorii nu respecta conditiile de validare enumerate în art. 6 al prezentului regulament;
In cazul in care intr-o saptamana a Campaniei nu se vor inscrie cel putin 22 de coduri unice promotionale valide pentru  oricare tip de premiu pus in joc, premiile se vor  acorda direct, fara tragere la sorti, participantilor care au inscris coduri valide in respectiva saptamana de Campanie, urmand ca premiile ramase neacordate sa se reporteze pentru extragerea la sorti de la finalul campaniei.
Daca in ultima saptamana a Campaniei nu se vor inscrie cel putin 24 de coduri unice promotionale valide pentru  oricare tip de premiu pus in joc, premiile se vor acorda direct, fara tragere la sorti, participantilor care au inscris coduri valide in respctiva saptamana de Campanie, urmand ca premiile ramase neacordate sa ramana in posesia Organizatorului.
Un participant identificat dupa numarul de telefon, desemnat castigator intr-o saptamana de campanie, are dreptul de a  participa la extragerile din saptamanile de campanie urmatoare, cu conditia sa inscrie prin sms coduri unice promotionale valide in saptamanile de campanie urmatoare.
Numele si adresa castigatorilor vor fi facute publice pe site-ul www.infopromotii.ro, in fiecare zi de luni a Campaniei, in saptamana urmatoare fiecarei extrageri  saptamanale. In cazul in care este necesara apelarea la rezerve, lista finala a castigatorilor va fi afisata pe site-ul www.infopromotii.ro, in maxim 15 zile lucratoare dupa incheierea promotiei. Participarea la aceasta Campanie implica acceptul castigatorilor ca numele si adresa lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale audio-video si/sau tiparituri, doar cu acordul expres si neechivoc al persoanei vizate.
Premiile vor fi livrate de catre Organizator, pe cheltuiala sa, prin curier rapid, in interval de 15 zile lucratoare de la anuntarea fiecarui castigator, la adresa indicata de fiecare castigator. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un castigator nu poate fi contactat datorita numarul de telefon incorect/incomplet.
Reclamatiile cu privire la premiul castigat, ulterior semnarii procesului verbal de predare primire a premiului, nu vor fi luate in considerare de Organizator. Premiile pot fi inmanate castigatorilor doar in baza semnarii unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit si valoarea neta a acestuia in Ron, precum si semnatura de primire a castigatorului. Refuzul castigatorului de a semna orice document ce atesta atribuirea premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului. In aceasta situatie, premiul respectivului castigator va fi indreptat catre prima rezerva extrasa si validata.

8. Incetarea / intreruperea Campaniei. Forta Majora
    Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute datorita producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asiugra desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
    Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
    Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 din  N.C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau cazului fortuit.
    Campania mai poate inceta inainte de ajungerea la termenul stabilit pentru finalizare ori poate fi suspendata oricand in baza unei decizii o Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunica in prealabil o astfel de situatie.

9. Raspundere. Litigii. Fraude
    In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
    Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: DN1, nr.12, Localitatea Baicoi, Jud. Prahova, in atentia d-nei Georgiana Hirsch, pana la data de 23.12.2012. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.
    Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale continand codul unic promotional valid si declarat castigator.
    Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
Ø    ambalajele deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punt de vedere al continutului;
Ø    sms-urile trimise la alte numere de telefon decat cele mentionate in prezentul Regulament ceea ce ar conduce la neprimirea acestora de catre Organizator;
Ø    sms-urile ce contin un cod unic promotional scris gresit fata de cel imprimat pe ambalajul promotional;
Ø    numarul de telefon de pe care este primit un sms nu poate fi identificat si Organizatorul nu poate contacta castigatorul, daca va fi cazul;
Ø    eventuale dispute cu privire la drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis sms-urile;
Ø    situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj promotional – premiile vor fi acordate primului participant care a trimis codul unic promotional;
Ø    existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la Campanie;
Ø    eventualele date eronate furnizate de castigatori care au condus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, etc.
Ø    imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din diferite cauze care nu tin de Organizator;
Ø    intarzieri in livrarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre partenerii acestuia;
Ø    reclamatiile cu privire la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in consiedrare de catre Organizator;
Ø    Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la ambalajul promotional si/sau la codul unic promotional generate de furnizorul acestor servicii;
Ø    defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila.
Participantii la Campanie accepta in mod definitiv si irevocabil toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a altor eventuale schimbari legate de implemetarea si derularea Campaniei.
    Participantii sunt de acord sa primeasca informatii, obiecte promotionale si/sau produse gratuite, prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator.
    Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a trimis codul unic declarat castigator prin oricare din mijloacele mentionate in prezentul Regulament  Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
    In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

10. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/câstigatorului prezentei Campanii si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.
Participantii la Campanie în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).
(1) Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
(3) Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(4) Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.
(6) Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.  Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
In conformitate cu prevederile art. 52 alin. 1 din OUG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, prezentul Regulament se autentifica in 3 (trei) exemplare.

Organizator,
S.C. PHOENIXY S.R.L.
dana (bucuresti) in 08 noiembrie 2012, 17:18
suuuuuuuuuuuuuper masinuta .MULTUMIM MULT
Elena (Mangalia) in 10 noiembrie 2012, 01:38
Papusa este superba! Multumim frumos! >:D<
ioana maria (sat bucerdea vinoasa) in 15 noiembrie 2012, 11:23
cand se afiseaza castigatorii din 12 noiembrie?si care premii is pe saptamana?
Moderator 2 (Infopromotii) in 15 noiembrie 2012, 11:34
Draga Ioana Maria (Bucerdea),
Castigatorii se afiseaza in prima zi din saptamana urmatoare celei in care a avut loc tragerea la sorti, conform art. 7 din regulament; daca se apeleaza la rezerve, acest termen poate fi prelungit.
Toate premiile se acorda prin trageri la sorti saptamanale, potrivit art. 5 din regulament.
Mult succes!
ioana maria (sat bucerdea vinoasa) in 17 noiembrie 2012, 14:56
ok,am inteles,va multumesc si sper sa castig pentru baietelul meu o masinuta.am inteles ca se acorda 20 sau 40 masinute pe saptamana?
Mirela (Constanta) in 18 noiembrie 2012, 19:56
multumim mult pentru masinuta...este fff spectaculoasa !
Moderator 2 (Infopromotii) in 19 noiembrie 2012, 11:57
Draga Ioana Maria (Bucerdea),
Se acorda cate 22 de masinute pe saptamana, cu exceptia ultimei perioade din concurs cand vor fi 24. Noi iti dorim mult succes!
Ana-Maria (Corbu) in 20 noiembrie 2012, 01:32
cand se afiseaza castigatorii de pe data de 19 noiembrie?
ioana maria (sat bucerdea vinoasa) in 25 noiembrie 2012, 09:51
castigatorii din 12 noiembrie si din 19 noiembrie cand se vor afisa?maine e in 26 si iar ar trebui afisati castigatorii,sper sa castigam si noi,
alina (MINERI) in 29 noiembrie 2012, 08:39
Suntem in 29 si nu s-au afisat castigatorii din 26...stau cu sufletul la gura sperand sa castigam si noi o masinuta
aura (craiova) in 29 noiembrie 2012, 17:00
mi-as dori si eu tare mult sa castig o papusica pt fetita mea,ar fi un cadou ff frumos de Craciun.
ioana maria (sat bucerdea vinoasa) in 01 decembrie 2012, 12:15
de cand a inceput promotia in fiecare saptamana am bagat intre 5 si 9coduri/saptamana si nimic,oare dc nu castigam si noi,nu avem noroc?si castigatorii in regulament scrie ca se afiseaza in fiecare luni incepand cu data de 5 noiembrie si in loc de 5 sunt afisati in 9.ce se intampla aici?cine ne ajuta?
anca (iasi) in 04 decembrie 2012, 11:05
am trimis vreo 6 coduri sapt trecuta prin mes de pe tel cum stiu daca am castigat daca nu specific in mes numele castigatorii au si numele specificat ???????
andreea maria (rm.valcea) in 04 decembrie 2012, 12:49
Nu suntem pe lista :( ...mai incercam,speram sa castigam si noi o papusa :)
catalina (iasi) in 04 decembrie 2012, 13:21
multumim mult masinuta este fffffffffffff frumoasa!
Moderator 2 (Infopromotii) in 04 decembrie 2012, 13:25
Va multumim pentru mesaje si pentru rabdare, Ana-Maria (Corbu), Ioana Maria (Bucerdea), Alina (Mineri)! Am adaugat ieri o noua serie de castigatori si, potrivit organizatorilor, vom reveni cu inca o actualizare in curand!
Moderator 2 (Infopromotii) in 04 decembrie 2012, 13:34
Draga Anca (Iasi),
Organizatorii suna potentialii castigatori pe numarul de telefon de pe care au primit codurile castigatoare - vezi detalii in regulament, la Art. 7.
laurentiu (cuza voca, com stancuta) in 07 decembrie 2012, 19:10
tare multmias dori sa castig o masinuta dinaceia super misto
ileana (resita) in 07 decembrie 2012, 20:44
am castigat o papusa trebuia sa fie candy .de ce? asa sc ca ,castigi o papusa candy nu anna
ileana (resita) in 07 decembrie 2012, 21:06
da am
Ioan (Brasov) in 08 decembrie 2012, 12:30
Daca nu avem norocul s-a castigam si noi o masinuta, puteti s-a ne spuneti de unde putem sa o cumparam mai ieftin
alina (MINERI) in 13 decembrie 2012, 17:50
De ce se sfiseaza asa de greu castigatorii??? Este joi si castigatorii trebuiau afisati luni
alina (sat.gelu) in 18 decembrie 2012, 13:51
imi spuneti unde trebuie sa intru ca sa imi trimit coduri
alina (MINERI) in 18 decembrie 2012, 16:41
Pffff...nici lunea asta nu s-au afisat castigatorii. De 2 saptamani nici o schimbare...deja nu mai am rabdare la concursul asta...
stefanica (bucuresti) in 20 decembrie 2012, 11:00
pot trimite codul de la pufuleti pe internet sau numai prin sms?
Moderator 2 (Infopromotii) in 20 decembrie 2012, 11:32
Pentru Alina (sat Gelu) si Stefanica (Bucuresti): participarea la aceasta promotie presupune trimiterea codurilor exclusiv prin SMS, la unul dintre cele doua numere disponibile, in functie de premiul dorit.
Mult succes!
Moderator 2 (Infopromotii) in 21 decembrie 2012, 22:07
Draga Alina (Mineri),
Intr-adevar, a existat o intarziere, pentru care ne cerem scuze! Astazi am ajuns la zi cu lista castigatorilor.
Mitroi (Calafat) in 24 decembrie 2012, 13:38
s-au afisat castigatorii de azi?
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Intra in concurs si castiga super jucarii pentru super copii!"

Ultima actualizare: 21 dec. 2012
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Intra in concurs si castiga super jucarii pentru super copii!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media