CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Insoteste-l pe Duck la Viena

Concurs cu premii Duck

Premiu prin tragere la sorti: 1 x excursie pentru doua persoane la Viena (transport cu avionul, cazare trei nopti cu mic dejun la hotel de 4* si diurna).

Daca ai peste 18 ani, inscrie-te pe www.agentulduck.ro completand integral formularul de la sectiunea “Cont nou” si joaca jocul de pe site acumuland minimum 250 de puncte pentru a participa la tragerea la sorti.

Perioada promoţiei: 25 septembrie - 25 octombrie 2009

Promotie expirata
19 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CONCURSULUI CU PREMII

“Insoteste-l pe Duck la Viena”

organizat de S.C. JOHNSON WAX S.R.L.

(perioada 25 Septembrie – 25 Octombrie 2009)

 

 

Art. 1 – Organizatorul

 

1.1. Organizatorul concursului cu premii “Insoteste-l pe Duck la Viena” (denumit in continuare „Concursul”) este S.C. JOHNSON WAX S.R.L. („Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Str. Plantelor nr. 37A, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti, sub Nr. J40/ 6842/1998, Cod Unic de Inregistrare RO 10787297 si avand numar de operator de date personale 448 denumita in cele ce urmeaza „Organizator”.

 

1.2. Concursul este organizat prin intermediul agentiei de publicitate S.C. FCB BUCHAREST SRL (denumita in cele ce urmeaza „Agentia”), cu sediul in Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu nr.137A,  inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/1365/1997, Cod Unic de Inregistrare RO 9226215.

Astfel, Agentia, prin reprezentantii sai, va coordona unele activitati logistice legate de organizarea si desfasurarea Concursului, inclusiv operatiunile privind achizitionarea premiilor oferite castigatorilor Concursului si intocmirea prezentului regulament, prin apelarea la terti, cu exceptia acelor operatiuni privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal ce vor fi realizate de catre Organizator, personal sau prin imputernicit desemnat de catre acesta.

 

1.3. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”).

 

 

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al concursului

 

2.1. Concursul se va desfasura la nivel national, prin intermediul website-ului www.agentulduck.ro

 

2.2. Concursul este organizat si se va desfasura in perioada 25 Septembrie – 25 Octombrie 2009 (inclusiv). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre conditiile desfasurarii Concursului, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.

 

2.3. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.agentulduck.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

2.4. De asemenea, Concursul va fi mediatizat in scopul informarii publicului inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ ce vor fi difuzate / publicate online. 

 

 

Art. 3 - Drept de participare

 

3.1. Se pot inscrie in mod valabil in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

 

3.2. Angajatii companiei S.C. JOHNSON WAX S.R.L., ai distribuitorilor acesteia, precum si angajatii si colaboratorii agentiei de publicitate S.C. FCB BUCHAREST S.R.L. implicati in realizarea unor activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului, precum si rudele acestora  (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

 

 

Art. 4 - Regulamentul oficial al concursului

 

4.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a concursului pe website-ul www.agentulduck.ro precum si in format tiparit atat la sediul Organizatorului, cat si la sediul Agentiei. De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Concursului pot fi solicitate la infoline: 021 / 316.31.50 (interior 125), de luni pana joi (intre orele: 10:00 – 18:00) si vineri (intre orele: 10:00 – 14:00) cu exceptia sarbatorilor legale sau in urma unei solicitari scrise trimise pe adresa de e-mail contact@agentulduck.ro.

 

 

Art. 5 - Mecanismul de desfasurare al Concursului

 

5.1 Inscrierea in vederea participarii la Concurs

 

5.1.1. Concursul este deschis in vederea participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii in Concurs, au implinit varsta de 18 ani, cu exceptia acelor persoane la care s-a facut referire la art. 3.2 de mai sus.

 

5.1.2. Inscrierea la Concurs se poate face incepand cu data lansarii acestuia (25 Septembrie 2009).

Inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs presupune in mod obligatoriu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor:

a)      completarea corecta si completa a datelor personale ale Participantilor solicitate prin campurile obligatorii (nume, prenume, username, numar telefon, adresa e-mail, data nasterii, sex) disponibile pe websiteul www.agentulduck.ro (sectiunea “cont nou”) si numai dupa ce s-a informat in prealabil cu privire la termenii si conditile de utilizare a site-ului, precum si cu privire la conditiile de participare la Concurs (conditii prevazute prin prezentul Regulament disponibil pe site in cadrul sectiunii “Regulament concurs”). Completand campurile solicitate prin formularul de completare online se considera ca Participantul s-a informat in prealabil si ca accepta neconditionat atat conditiile de participare solicitate de Organizator, cat si orice prevedere a Regulamentului. Organizatorul nu este raspunzator si nu isi asuma nicio obligatie si/ sau raspundere in legatura cu potentiale probleme (inclusiv de natura tehnica) intervenite in expedierea / receptionarea mesajelor de tip e-mail.

b)      acceptarea tuturor conditiilor prevazute atat prin prezentul Regulament, cat si prin orice act aditional ulterior (conform deciziei Organizatorului).

c)      participarea la jocul gazduit pe pagina web www.agentulduck.ro din sectiunea „joc” si acumularea a minim 250 puncte de joc. Instructiunile pentru acumularea de puncte sunt prezente in pagina de joc de pe pagina web www.agentulduck.ro

 

5.1.3. Organizatorul nu isi asuma nicio obligatie (de orice natura) si nu va putea fi facut raspunzator in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) excluderea si/sau decizia privind refuzul de inscriere in Concurs a oricarui participant, ori  declararea inscrierii in Concurs a acestuia ca fiind nevalabila, daca se constata, chiar si ulterior, oricare dintre urmatoarele situatii:

-         nerespectarea termenilor si conditiilor privind utilizarea website-ului;

-         lipsa dreptului de participare la Concurs a persoanei inscrise;

-         lipsa oricarei date personale obligatorii solicitate prin formularul de inscriere;

-         existenta unor probleme (inclusiv tehnice) intervenite in procesul de expediere / receptie atat a mesajelor de tip e-mail, cat si a oricarui material (inclusiv sub forma de imagine);

-         neridicarea premiului atribuit in termenul prevazut prin prezentul Regulament din motive neimputabile Organizatorului;

-         neindeplinirea intocmai de catre participanti a oricareia dintre prevederile prezentului Regulament si/sau nerespectarea oricarei conditii de participare si/sau desfasurare a Concursului.

 

5.1.4. In cazul in care, chiar si ulterior validarii unui castigator (indiferent daca acesta a intrat sau nu in posesia premiului atribuit), se va constata neindeplinirea oricarei prevederi a  Regulamentului si/sau a unei instructiuni ulterioare a Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a refuza inscrierea participantului la Concurs, excluderea participantului inscris la Concurs ori, dupa caz, anularea castigului atribuit si solicitarea returnarii premiului in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data constatarii.

Constatarea oricareia dintre situatiile prevazute va fi consemnata printr-o decizie scrisa a Organizatorului (considerata document aditional la prezentul Regulament).

 

5.2. Desemnarea castigatorilor.

 

5.2.1. Sub rezerva indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la art. 5.1.2. de mai sus, la sfarsitul perioadei de desfasurare a Concursului va fi desemnat un castigator prin extragere.

 

Castigatorul va fi comunicat dupa efectuarea extragerii din data de 27 Octombrie 2009, realizata in prezenta unui notar / avocat autorizat, pana in cea de a saptea zi lucratoare dupa extragere, prin publicarea acestuia pe website-ul www.agentulduck.ro

 

In cadrul extragerii se vor alege prin tragere la sorti 4 participanti, primul extras urmand a intra posesia premiului, iar urmatorii 3 vor avea statutul de „rezerva”. Prima rezerva (prima persoana extrasa dupa castigator) poate intra in posesia premiului in cazul in care din orice motiv stipulat in acest regulament, primul extras nu poate intra in posesia premiului, sau refuza premiul. Aceeasi regula se aplica si pentru rezerva numarul 2 si / sau rezerva numarul 3.

 

In cazul in care se ajunge la situatia in care nici rezerva numarul 3 desemnata nu poate la randul ei sa intre in posesia premiului se va relua extragerea, urmadu-se aceleasi proceduri ca si la prima extragere.

 

5.3. Atribuirea Premiilor

 

5.3.1. Pentru ridicarea premiului, castigatorul va fi contactat si informat de catre Organizator, iar acesta va trebui sa se prezinte la sediul Organizatorului sau al Agentiei.

 

5.3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice decizie prin care a dispus si/sau validat orice castigator, precum si dreptul de a solicita returnarea oricarui premiu acordat, daca ulterior se constata ca nu a fost respectata oricare dintre conditiile privind organizarea si desfasurarea Concursului potrivit prevederilor acestui Regulament si/sau actelor aditionale ulterioare.

 

5.3.3. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un concurent desemnat necastigator nu poate fi contactat datorita numelui, adresei de e-mail sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de

predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

 

Art. 6. – Premiul concursului si descrierea premiului

 

6.1. In cadrul Concursului, va fi oferit castigatorilor (desemnati potrivit mecanismului descris la Sectiunea 5 de mai sus) un premiu constand in: o excursie pentru 2 persoane la Viena, in perioada 13 – 16 noiembrie 2009, ce include: Cazare 3 nopti in camera dubla la hotelul NH WIEN 4*, mic dejun, transport cu avionul Bucuresti – Viena – Bucuresti, transfer aeroport – hotel – aeroport, diurna.

 

Acest premiu va fi acordat de catre Organizator in urma extragerii efectuate dintre paricipantii la concurs. Valoarea estimativa a premiului este de 1282 Euro (cu toate taxele incluse).

 

6.2. Premiul nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani ori cu un alt bun sau serviciu.

 

 

Art. 7 - Taxe si impozite

 

7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul obtinut de catre castigatorul concursului, in conformitate cu prevederile art. 81 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 

Art. 8 - Prelucrarea datelor personale

 

8.1. Prin inscrierea si participarea la Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a S.C. JOHNSON WAX S.R.L., sa fie utilizate de catre acesta (personal ori prin imputernicit) in scop de publicitate si marketing, precum si in scopul trimiterii catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. S.C. JOHNSON WAX S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 448 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in conformitate cu Legea nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

8.2. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Concursului si ulterior acestuia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor si castigatorilor Concursului si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

 

8.3. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

-         dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la

-         Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

-         dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

-         dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

a)      dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b)      dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

c)      realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

8.4. La cererea expresa a oricaruia dintre participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sector 2, Str. Plantelor nr. 37A, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

 

8.5. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acestuia pe o durata nelimitata de timp, si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si  prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Concurs.

 

8.6. Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

 

 

Art. 9 Incetarea / Intreruperea concursului

 

9.1. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei indicata la Art. 2 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura fie desfasurarea in bune conditii a Concursului, fie indeplinirea scopului pentru care Concursul este organizat.

 

9.2. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute la Art.2 ori poate fi suspendat oricand in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art.2.

 

 

Art. 10 Imposibilitatea ridicarii premiilor

 

10.1. In cazul in care Castigatorul premiului se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea

premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala special pentru acest lucru.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

 

 

Art. 11 Forta majora

 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

 

Art. 12 Litigii

 

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

 

12.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa agentiei S.C. FCB BUCHAREST SRL  in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

 

Art. 13 Alte Clauze

 

13.1. Decizia Organizatorilor in orice privinta este finala, obligatorie si aplicabila tuturor Participantilor.

 

13.2. Prin participarea la Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii

stabilite de prezentul Regulament. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati

.

13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament, iar premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului.

 

13.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea acestui Concurs. In conformitate cu art. 52 alin 1 din O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata prezentul Regulament se autentifica in 5 (cinci) exemplare.

Nu avem elemente multimedia.
() in 28 septembrie 2009, 15:08
Buna ziua, este foarte greu ptr a ajunge la punctajul de 250, cred ca este imposibil dar clasamentul imi zice ca se poate nu stiu ce sa mai cred... nu depasesc 250, maxim am obtinut 223 si mai am un picuts inseamna dar este foarte greu! daca stiti cateva secrete ale jocului sa ne scriem aici propun, merci! astept si alte comentarii, specific ca nu prea este bun mecanismul ales de jonshon, de data asta! Multumesc!
I (Constanta) in 28 septembrie 2009, 23:28
@radita : De data aceasta este necesar si un pic de efort. Data trecuta era banal, iar cei care aveau timp berechet de stat pe net au jucat mii de jocuri si s-au inscris de tot atatea ori, avand tot atatea sanse. Apropo : cum a fost la Milano?
() in 29 septembrie 2009, 09:08
as vrea sa stiu si eu daca conteaza ca faci 400 puncte sau sunt suficiente 250 cum scrie in regulament??adica,daca ai 250 participi cu sanse egale cu cel care are 400 puncte??chiar daca joci de mai multe ori,se ia in considerare doar o singura participare,nu??astept raspuns,va rog...
I (Constanta) in 29 septembrie 2009, 10:42
Si eu vreau sa stiu daca un participant are o singura sansa in extragerea pentru premiu indiferent in cate jocuri atinge baremul minim de 250 puncte, sau fiecare joc in care atinge acest punctaj ii aduce o noua sansa. Personal sper sa fie prima varianta, pentru ca altfel ar fi din nou avantajati cei care au timp sa petreaca ore in sir in fata calculatorului in defavoarea celor cu timpul limitat (adica marea majoritate a celor cu job, familie, copii, etc :)). Multumesc.
Moderator 1 (Infopromotii) in 29 septembrie 2009, 11:24
Salut! Am transmis intrebarile voastre organizatorilor si speram sa primim cat de curand raspunsuri detaliate. Va tinem la curent.
() in 29 septembrie 2009, 17:19
A fost frumos la Milano, as vrea sa castig si aceasta vacanta, weekend de fapt ;)), imi doresc sa mai plec odata "free"... Promotiile acestea sunt CHIAR PE BUNE!!!
Moderator 1 (Infopromotii) in 29 septembrie 2009, 18:17
Dragii nostri, am primit pentru voi urmatorul raspuns din partea organizatorilor:
"Au sanse egale de a intra in promotie toti participantii care acumuleaza minim 250 puncte, iar un user are o singura sansa de participare - i se ia in considerare punctajul maxim."
Va dorim mult succes!
() in 30 septembrie 2009, 07:23
"I se ia in considerare punctajul maxim" daca eu am facut 270 de puncte am sanse egale cu user-ul care a facut 330? Asta inteleg eu...deci imi sunt suficiente 270 de puncte sa am sansa pentru Viena? ms
Moderator 1 (Infopromotii) in 30 septembrie 2009, 10:22
Draga Radita, daca obtii peste 250 de puncte, participi la tragerea la sorti si ai sanse egale cu ceilalti participanti care au obtinut peste 250 de puncte, indiferent de scorul lor.
Delia (Bucuresti) in 01 octombrie 2009, 11:10
Am o rugaminte. M-am inscris pe site si nu am primit e-mailul de confirmare. Ce pot sa fac? Le-am scris la rubrica de contact dar tot nu am primit raspuns. Multumesc.
Moderator 1 (Infopromotii) in 01 octombrie 2009, 11:49
Draga Delia,
Te rugam sa ne scrii un mesaj folosind rubrica de contact din meniul de jos al site-ului si sa ne spui cu ce username te-ai inregistrat pe site, ziua si ora, astfel incat organizatorii sa verifice daca a fost creat contul si daca au fost probleme cu aplicatia.
mirela (Arad) in 01 octombrie 2009, 18:10
buna ,buna promotie pacat ca este numai un premiu, dar as intreba cine stie un truc sa fac rata aia sa mearga mai repede ca prea incet se misca, multumesc si bafta
() in 03 octombrie 2009, 16:22
Premiul este nominal sau este transmisibil?
Raluca (VN) in 04 octombrie 2009, 16:42
Salut! Nedumerirea mea e legata tot de viteza cumplit de redusa cu care se deplaseaza ratoiul si care nu-mi permite sa termin un nivel in mai putin de 90 sec! Exista vreo tasta pentru a accelera? Instructiunile nu fac nicio precizare in sensul asta, dar in lipsa unei asemenea comenzi mi se pare imposibil sa acumulez minimum de puncte necesare inscrierii. Daca ma poate ajuta cineva cu un raspuns, ii sunt recunoscatoare.
Moderator 1 (Infopromotii) in 05 octombrie 2009, 09:52
Mirela, Radita si Raluca, am transmis intrebarile voastre organizatorilor promotiei si speram sa primim in curand un raspuns pentru voi.
Spor la premii tuturor!
Moderator 1 (Infopromotii) in 05 octombrie 2009, 10:12
Salutare din nou!
Am primit deja raspunsurile organizatorilor pentru voi:
1. Premiul nu este transmisibil, este nominal; in cazul in care castigatorul nu poate intra in posesia premiului, acesta se transmite rezervei.
2. Ratoiul se deplaseaza mai incet doar in cazul conexiunii mai slabe la internet; in rest, se deplaseaza foarte usor si rapid.
Raluca (VN) in 05 octombrie 2009, 21:46
Multumim pt raspuns, Moderator 1... si pt promptitudine! De data asta am reusit :)
Moderator 1 (Infopromotii) in 06 octombrie 2009, 10:08
Draga Raluca, organizatorii ne-au trimis raspunsul complet si prompt. Noi nu am facut decat sa-l postam. Ne bucuram ca ai reusit sa te inscrii si iti dorim mult succes.
() in 09 octombrie 2009, 22:36
Buna! Desi n-am fumat pana la 43 de ani,cred ca rata asta ma face sa m-apuc de fumat, ca-mi face mii de nervi si aproape am distrus tastatura !!!!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Insoteste-l pe Duck la Viena"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Insoteste-l pe Duck la Viena

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media