CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Ia viteza cu rolele Prigat!

Concurs cu premii Prigat

In fiecare magazin participant: 5 x pereche de role.

Cumpara cel putin 2 produse Prigat de la orice magazin Real din Brasov, Constanta, Oradea, Craiova, Satu-Mare, Targu Mures, Baia Mare, Sibiu sau Timisoara, completeaza talonul de promotie si introdu-l in urna speciala. Pastreaza bonul de casa pentru validare.

Perioada promoţiei: 24 mai - 06 iunie 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul oficial al loteriei publicitare

“IA VITEZA CU ROLELE PRIGAT”

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

Loteria publicitara Ia viteza cu rolele Prigateste organizata de S.C. Quadrant Amroq Beverages S.A. (denumita in continuare „Organizatorul” ), societate comerciala romana, cu sediul in Bucuresti, sectorul 5, str. Viilor nr. 55 si C.U.I. RO 6811508.

Participantii la loteria publicitara sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este facut public pe site-ul www.infopromotii.ro,  fiind disponibil oricarui solicitant in mod gratuit prin existenta unei copii xerox in locatiile participante, la echipele promotionale, cat si prin prezentare directa, de catre personalul special instruit al Organizatorului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil intr-un ziar cotidian de larga circulatie nationala.

 

 

SECTIUNEA 2. ARIA  DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania este organizata si se desfasoara in magazinele REAL din orasele: Brasov, Constanta, Oradea, Craiova, Satu-Mare, Targu Mures, Baia Mare, Sibiu si Timisoara.

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

Campania se va desfasura in perioada: 24 mai 2007 – 06 iunie 2007 inclusiv, cu respectarea datelor  prevazute in prezentul Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

La campanie pot participa toate persoanele care au achizitionat din locatiile participante, oricare 2 produse Prigat, in perioada 24 mai 2007 –  06 iunie 2007.

La Campanie nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, ai Leo Burnett & Target SA si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

Participarea la aceasta campanie promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 5. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

La campanie participa toate produsele Prigat.

 

 

SECTIUNEA 6.  MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Inscriere

Pentru a participa la aceasta campanie, participantii trebuie sa cumpere, in perioada 24 mai 2007 –  06 iunie 2007, cel putin doua produse Prigat din Magazinele Real din orasele mentionate la sectiunea 2.

Participantii care indeplinesc conditia prevazuta la Sectiunea 4 primesc la casa de marcat, odata cu bonul fiscal, un talon de participare la campania „Ia Viteza cu Rolele Prigat”.

Participantii trebuie sa completeze talonul de participare la campania „Ia Viteza cu Rolele Prigat” la toate rubricile, sa il semneze si sa il depuna in urna special amenajata de catre Organizator in magazinele Real participante.

 

6.2. Mecanism de castig

Castigatorii vor fi desemnati, prin tragere la sorti manuala in data de 07 iunie 2007.

Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului, si reprezentanti ai magazinului Real.

 

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a acestora si nici posibilitatea de a cere modificarea parametrilor premiilor.

 

Lista castigatorilor va contine numele, prenumele castigatorilor si localitatea declarata pe talon. Informatii despre premii si modul in care castigatorii pot intra in posesia acestora vor fi facuta publice de Organizator direct in magazinele Real.

Odata cu anuntarea castigatorilor in magazinele Real, pe site-ul  www.infopromotii.ro si telefonic (numai in cazul in care organizatorul va reusi sa ii contacteze si telefonic pana in data de 27 iunie) Organizatorul va anunta si data si locul de validare a castigatorilor si a modului in care acestia pot intra in posesia castigului.

 

Organizatorul va incerca sa anunte castigatorii si telefonic in termen de 14 zile lucratoare de la data desemnarii acestora (de la data tragerii la sorti). Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care castigatorii nu vor raspunde la telefon sau nu vor putea fi contactati din orice alt motiv. In acest caz, castigatorii pot afla ca au castigat consultand lista direct in magazinele Real .

Castigatorii vor primi un voucher cu ajutorul caruia isi vor ridica premiul din magazinul Real participant.

Pentru a intra in posesia castigului, castigatorii vor trebui sa prezinte dovada cumpararii (bonul fiscal sau copie dupa bonul fiscal ale carui date au fost inscrise in talonul de participare) si un act de identitate.

Castigatorii isi pot revendica castigul in termen de 14 de zile lucratoare de la data desemnarii, pana pe data de 27 iunie 2007, la magazinul Real la care a participat. Castigatorii care nu si-au revendicat premiul pana la aceasta data isi pierd dreptul asupra castigului.

 

6.3. Conditii de validare

Pentru ca un participant sa fie declarat castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

participantul sa indeplineasca conditiile de participare de la Sectiunea 4;

talonul sa contina urmatoarele informatii completate: nume, prenume, adresa completa, localitatea, numarul de telefon, date bon fiscal sau factura, semnatura;

talonul sa fie depus in urna pana la data de 06 iunie 2007, inclusiv.

 

6.4. Premiile acordate prin tragere la sorti

Premiile se vor acorda in urma unei trageri la sorti a participantilor inscrisi la Campanie prin mecansimul descris la sectiunea 6.1.

 

Premiile acordate prin tragere la sorti constau in cate 5 perechi de role pentru fiecare magazin participant.

Pentru desemnarea castigatorilor se va organiza o tragere la sorti in data de 07 iunie 2007. 

Organizatorul va face publica lista castigatorilor si a castigurilor acordate, direct in locatiile participante si pe site-ul www.infopromotii.ro .

 

Castigatorii premiilor nu au optiunea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a acestora, si nici posibilitatea de a cere modificarea parametrilor premiilor.

 

La tragerea la sorti participa toate taloanele completate si depuse in urna din fiecare magazin Real pe perioada Campaniei. Tragerea la sorti a unui talon este urmata de validarea acestuia. In cazul in care un talon nu este valid (nu indeplineste conditiile impuse de prezentul Regulament oficial) se va extrage altul, pana la gasirea unui talon care sa indeplineasca conditiile de validitate stipulate la Sectiunea 6.3.

Un participant nu poate castiga decat un singur premiu.

 

 

SECTIUNEA 7. VALOAREA PREMIILOR

Valoarea totala a premiilor din cadrul promotiei „Ia Viteza cu Rolele Prigat” este de 4.500 E (taxe incluse).

 

 

SECTIUNEA 8. RASPUNDERE

Prin inscrierea la campanie, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul campaniei si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate problemele legate de implementarea campaniei promotionale.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru datele declarate de participanti in taloanele campaniei promotionale.

Completarea talonului, in cazul in care participantul este minor sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, parintele/parintii sau reprezentantul legal al acestuia au obligatia sa semneze pe talonul campaniei promotionale in numele minorului, astfel fiind de acord si acceptand conditiile regulamentului cat si specificatiile tiparite pe talonul campaniei. Castigatorul minor este indreptatit sa intre in posesia premiului numai insotit de un parinte sau de reprezentantul legal, acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea castigului  respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul respectiv.

 

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament sau ulterior incheierii campaniei promotionale.

 

 

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

Prin completarea datelor personale in talonul campaniei promotionale, participantii sunt de acord ca datele lor sa fie prelucrate de catre SC Quadrant Amroq Beverages SA (notificata cu nr. 2917 la ANSPDCP). Scopul prelucrarii este: desemnarii castigatorilor prin tragere la sorti, publicarii listei castigatorilor pe www.infopromotii.ro si in magazinele Real participante, contactarii telefonice a castigatorilor, validarea si atribuirea premiilor in cadrul campaniei promotionale.

SC Quadrant Amroq Beverages SA se obliga ca datele solicitate in promotie cat si taloanele participante nu vor fi difuzate catre terti iar la finalul promotiei aceste date/taloane vor fi distruse in intregime de catre SC Quadrant Amroq Beverages SA si nu vor fi folosite in comunicari viitoare.

La cererea participantilor, adresata in scris catre adresa Organizatorului, SC Quadrant Amroq Beverages SA se obliga:

sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/2003 privind Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre castigator.

 

 

SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Prezenta campanie promotionala poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie promotionala.

 

 

SECTIUNEA 12. CONTESTATII SI LITIGII

 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la loteria publicitara, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. 

Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii se pot adresa promoterilor aflati zilnic, pe intreaga durata a Campaniei, in magazinele Real.

Prin participarea la aceasta campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Ia viteza cu rolele Prigat!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Ia viteza cu rolele Prigat!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media