CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

ING Credit Card iti aduce 100 de iPod-uri saptamanal

Promotie concurs cu premii ING Credit Card

Premii saptamanale: 600 x iPod Shuffle (cate 100 de premii in fiecare saptamana).

Castiga unul dintre cele 100 de iPod-uri oferite saptamanal, aplicand pentru ING Credit Card in orice ING Office sau pe www.ing.ro/creditcard.

Perioada promoţiei: 03 martie - 12 aprilie 2008

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“ING Credit Card iti aduce 100 de iPod-uri saptamanal”

Perioada campaniei:  3 martie - 12 aprilie 2008

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

 

Organizatorul campaniei promotionale “Promo ING” (denumita in cele ce urmeaza „Campania Promotionala”) este ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, avand sediul in Bucuresti, Sos. Kiseleff, nr. 11-13, Sector 1, numar de ordine la Registrul Comertului J40/16100/1994, cod de inregistrare fiscala RO6151100, nr. Registrul Institutiilor de Credit RB-PJS-40-024, cont bancar numarul 371160600101 deschis la B.N.R. Centrala, inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub nr. 273, reprezentata de dl. Albert Roggemans, in calitate de Director General Adjunct si dl. James Reuland, in calitate de Director Departament Risc, (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

 

Campania Promotionala se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul S.C. MIB PUBLICITATE S.R.L., societate comerciala din Romania, cu sediul in Otopeni, str. George Toparceanu nr. 30, numar de ordine la Registrul Comertului J23/1434/2006, cod de inregistrare fiscala RO 18856651, reprezentata legal prin dl. Cristian Lica, in calitate de administrator, (denumita in continuare „Agentia de Publicitate”) si subcontractantii acesteia pentru care Agentia de Publicitate este raspunzatoare fata de Organizator, respectiv S.C. HIT MAIL ROMANIA S.R.L., societate comerciala din Romania, cu sediul in str. Pictor Iosif Iser, nr 19, numar de ordine la Registrul Comertului J40/8295/2000, cod de inregistrare fiscala RO 13351917 (denumita in continuare „Hit Mail Romania”).

 

Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.

 
 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania Promotionala este organizata si se va desfasura in toate agentiile si ING Office-urile Organizatorului de pe teritoriul Romaniei.

 
 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania Promotionala se va desfasura in perioada 3 martie - 12 aprilie 2008 (inclusiv) cu respectarea exclusiva a prezentului Regulament Oficial. Dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la promotie.

 
 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica ce are cetatenia romana si domiciliu in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data de 1 martie 2008.

 

Ca exceptie, nu pot participa la Campania Promotionala angajatii Organizatorului, ai ING Office-urilor (inclusiv angajatii in regim de colaborator), ai sucursalelor ING, ai Agentiei de Publicitate si subcontractantilor acesteia, respectiv MIB Publicitate si ai Hit Mail Romania, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia tuturor acestor persoane.

 
 
SECTIUNEA 5. CONDITII DE PARTICIPARE
 

Persoanele care indeplinesc conditiile mentionate in Sectiunea 4 si care, in perioada Campaniei Promotionale, aplica online pe web-site-ul www.ing.ro/creditcard sau la orice sucursala ING participanta la aceasta campanie pentru un ING Credit Card, le este aprobata cererea si li s-a acordat un astfel de card intra automat in tragerea la sorti saptamanala pentru cele 100 de premii iPod Shuffle.

 

Organizatorul nu va aproba cererile si nu va acorda cardul in cazul in care solicitantii nu indeplinesc conditiile de eligibilitate stabilite de catre Organizator, prin prisma legislatiei relevante in domeniu si a normelor si reglementarilor interne ale acestuia.

 

In cazul in care o persoana contracteaza mai mult de un card de credit ING in perioada promotiei poate castiga un singur premiu de iPod Shuffle.

 
 

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Mecanismul Campaniei consta in castigarea prin tragere la sorti a unui premiu constand intr-un Ipod Shuffle de catre persoana careia i s-a acordat un ING Credit Card in perioada 3 martie - 12 aprilie 2008, in urma aplicarii online pe web-site-ul www.ing.ro/creditcard sau la orice sucursala ING participanta la aceasta campanie.

 
 

SECTIUNEA 7. TRAGERILE LA SORTI SI PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTEI CAMPANII

 

Tragerile la sorti si premiile care vor fi acordate in cadrul acestora sunt urmatoarele:

 
Nr. Crt.
Data
Premiu
1
12 martie

100 premii constand fiecare intr-un iPod Shuffle

2
19 martie

100 premii constand fiecare intr-un iPod Shuffle

3
26 martie

100 premii constand fiecare intr-un iPod Shuffle

4
2 aprilie

100 premii constand fiecare intr-un iPod Shuffle

5
9 aprilie

100 premii constand fiecare intr-un iPod Shuffle

6
16 aprilie

100 premii constand fiecare intr-un iPod Shuffle

 
 
 

Tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea campaniei promotionale si vor fi asistate de un notar public sau un avocat la sediul Organizatorului.

 

Premiul nu poate fi cedat de castigator unei alte persoane. Un participant poate castiga un singur premiu.

Un castigator al unui premiu saptamanal nu va mai participa la urmatoarele trageri la sorti.

Daca in cadrul unei trageri la sorti nu se castiga toate premiile oferite acestea vor fi reportate pentru urmatoarea tragere la sorti saptamanala.

 
 

In cadrul Campaniei Promotionale se vor acorda 600 de premii cu o valoare neta de 240,88 RON/premiu, calculata in conformitatea cu prevederile Sectiunii 9 din prezentul Regulament Oficial. Valoarea totala a premiilor este de 144528,00 RON

 
 

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA PREMIILOR

 

Premiile vor fi acordate castigatorilor in cadrul agentiilor ING in termen de maxim o luna de la anuntarea castigarii premiului. Castigatorii vor fi anuntati telefonic dupa fiecare extragere in maxim 2 zile de catre un reprezentant ING sau vor putea consulta lista castigatorilor pe website-ul www.ing.ro/creditcard.

Premiul nu poate fi cedat de castigator unei altei persoane.

Orice eroare in datele furnizate de catre participanti (inclusiv castigatori) nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului.

Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un buletin sau carte de identitate.

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

 
 
SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/ 2003 (Codul Fiscal), cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii fiscale sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 
 
SECTIUNEA 10. LITIGII
 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania Promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 
 

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania Promotionala va putea fi intrerupta ori incetata doar in caz de forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie Promotionala, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului www.ing.ro.

 
 

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Organizatorul se obliga sa furnizeze informatiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si sa prelucreze datele cu caracter personal ale participantilor la prezenta Campanie Promotionala, in scopul prezentei Campanii Promotionale si in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ca atare, Organizatorul, Agentia de Publicitate si subcontractantii acesteia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor si castigatorilor la prezenta Campanie Promotionala si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

 

Participantul la campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

 

Prin simpla participare la Campania Promotionala, participantul este de acord ca datele sale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru transmiterea de noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing, precum si in cadrul prezentei campanii promotionale.

 

Agentia de Publicitate si subcontractantii acesteia, respectiv MIB Publicitate si Hit Mail Romania nu vor organiza nici o baza de date in care sa fie incluse datele participantilor ori castigatorilor la aceasta Campanie Promotionala.

 
 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Regulamentul Oficial este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania fiind disponibil pe intreaga durata a Campaniei Promotionale, accesand site-ul www.ing.ro.

 

Regulamentul Oficial poate fi de asemenea tiparit la cererea expresa a solicitantului la sediile agentiilor Organizatorului sau ale ING Office-urilor.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa ce anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari a fost publicat pe site-ul www.ing.ro.

 

Orice modificare a regulilor de participare la Campania Promotionala, a mecanismului promotiei, a perioadei validitatii promotiei vor fi anuntate pe site-ul www.ing.ro cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

 

Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial de desfasurare a campaniei promotionale “ ING Credit Card iti aduce 100 de iPod-uri saptamanal”.

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "ING Credit Card iti aduce 100 de iPod-uri saptamanal"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: ING Credit Card iti aduce 100 de iPod-uri saptamanal

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media