CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

ING Bank - "Castigi cu ING Personal"

Concurs cu premii ING

Zilnic: 1.000 RON timp de 46 de zile; Marele premiu: 70.000 RON.

Ia-ti un credit de nevoi personale fara garantie reala ING Personal pana la 15 mai, pentru orice suma doresti. (Pentru detalii si calcularea ratelor, suna la 08008 08007).

Perioada promoţiei: 21 martie - 15 mai 2007

Documente conexe

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

“Castigi cu ING Personal”

Perioada campaniei:  21 martie 2007 – 15 mai 2007

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

 

Organizatorul campaniei promotionale “Castigi cu ING Personal” (denumita în cele ce urmeaza „Campania Promotionala”) este ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, avand sediul în Bucuresti, Sos. Kiseleff, nr. 11-13, Sector 1, numar de ordine la Registrul Comertului J40/16100/1994, cod de înregistrare fiscala RO6151100, nr. Registrul Institutiilor de Credit RB-PJS-40-024, cont bancar numarul 371160600101 deschis la B.N.R.,  inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub nr.  273, reprezentata de dl. Albert Roggemans, in calitate de Director General Adjunct si dl. James Reuland, in calitate de Director Risc Retail (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”).

 

Campania Promotionala se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul S.C. CAP S.R.L., societate comerciala din Romania, cu sediul in Str. Tolstoi nr 4, sector 1, Bucuresti, numar de ordine la Registrul Comertului J40/8561/1994, cod de inregistrare fiscala RO 5589781, reprezentata de dl. Costin Popescu, in calitate de Director General (denumita in continuare „Agentia de Publicitate”) si subcontactantii acesteia pentru care Agentia de Publicitate este raspunzatoare fata de Organizator, respectiv S.C. MIB PUBLICITATE S.R.L., societate comerciala din Romania, cu sediul in Otopeni, str. George Toparceanu nr. 30, numar de ordine la Registrul Comertului J23/1434/2006, cod de inregistrare fiscala RO 18856651 (denumita in continuare „MIB Publicitate”) si S.C. HIT MAIL ROMANIA S.R.L., societate comerciala din Romania, cu sediul in str. Pictor Iosif Iser, nr 19, numar de ordine la Registrul Comertului J40/8295/2000, cod de inregistrare fiscala RO 13351917(denumita in continuare „Hit Mail Romania”).

 

Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.

 

 

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania Promotionala este organizata si se va desfasura în toate agentiile si ING Office-urile Organizatorului de pe teritoriul Romaniei prezentate in Anexa 1, parte integranta din prezentul Regulament.

 

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania Promotionala se va desfasura in perioada 21 martie 2007 – 15 mai 2007 (inclusiv) cu respectarea exclusiva a prezentului Regulament Oficial. Dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la promotie.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: are cetatenia romana, domiciliul în Romania, a împlinit varsta de 18 ani pana la data de 26 februarie 2007 inclusiv si i-a fost acordat de catre ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti un credit pentru nevoi personale fara garantie reala ING Personal in perioada 21 martie 2007– 15 mai 2007.

 

Ca exceptie, nu pot participa la Campania Promotionala angajatii Organizatorului, ai ING Office-urilor, ai Agentiei de Publicitate si subcontractantilor acesteia, respectiv MIB Publicitate si ai Hit Mail Romania, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia tuturor acestor persoane.

 

 

SECTIUNEA 5. CONDITII DE PARTICIPARE

 

Persoanele care îndeplinesc conditiile mentionate în Sectiunea 4 si carora, în perioada Campaniei Promotionale, li s-a acordat un credit de nevoi personale fara garantie reala ING Personal la ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti (in oricare din unitatile descrise in Anexa 1) intra automat in tragerile la sorti zilnice.

 

Organizatorul nu va aproba cererile si nu va acorda creditul de nevoi personale fara garantie reala ING Personal în cazul în care solicitantii nu îndeplinesc conditiile de eligibilitate stabilite de catre Organizator, prin prisma legislatiei relevante în domeniu si a normelor si reglementarilor interne ale acestuia.

 

In cazul in care o persoana contracteaza mai mult de un credit de nevoi personale fara garantie reala ING Personal in perioada promotiei poate participa o singura data la tragerea la sorti.

 

 

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Mecanismul Campaniei consta in castigarea prin tragere la sorti electronica zilnica a unuia dintre cele 46 premii zilnice fiecare in valoare de 1.000 (unamie) RON, precum si in castigarea prin tragere la sorti electronica a marelui premiu in valoare de 70.000 (saptezecimii) RON pentru persoanele carora li s-a acordat un credit de nevoi personale fara garantie reala ING Personal  in perioada 21 martie 2007 – 15 mai 2007.

 

Premiul mentionat este in valoare neta si va fi virat in contul curent ING Cont’ROL al castigatorului deschis la ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti, in termen de 15 zile calendaristice de la anuntul castigatorului.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTEI CAMPANII

 

In cadrul acestei campanii promotionale vor fi oferite 47 (patruzecisisapte) premii:

 

- 46 de premii fiecare in valoarea de 1.000 RON, acordate zilnic prin extragere la sorti electronica in perioada 21 martie 2007-15 mai 2007, cu exceptia zilelor de duminica si sarbatorilor legale (09 aprilie 2007 si 01 mai 2007).

 

- marele premiu in valoare de 70.000 (saptezecimii) RON acordat prin extragere la sorti electronica la sfarsitul promotiei, respectiv in data de 15 mai 2007.

 

Valoarea totala a premiilor este de 116.000 RON net (excluzand impozitul de 16% care va intra in sarcina organizatorului).

 

 

SECTIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI, ACORDAREA  SI ANUNTAREA PREMIILOR

 

Tragerile la sorti vor avea loc zilnic, de luni pana vineri. Tragerile la sorti se vor efectua electronic din inregistrarile corespunzatoare persoanelor care au solicitat si obtinut, in conditiile ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti, un credit de nevoi personale fara garantie reala ING Personal, intre data inceperii promotiei si o zi anterioara tragerii la sorti.

 

Tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai companiilor implicate în organizarea campaniei promotionale si vor fi asistate de un notar public sau un avocat.

 

La tragerile la sorti organizata in datele de: 22.03.2007, 23.03.2007, 27.03.2007, 28.03.2007, 29.03.2007,  30.03.2007, 03.04.2007, 04.04.2007, 05.04.2007, 06.04.2007, 11.04.2007, 12.04.2007, 13.04.2007, 17.04.2007, 18.04.2007, 19.04.2007, 20.04.2007, 24.04.2007,  25.04.2007, 26.04.2007, 27.04.2007, 02.05.2007, 03.05.2007, 04.05.2007, 08.05.2007, 09.05.2007, 10.05.2007, 11.05.2007, 15.05.2007, 16.05.2007, 16.05.2007 va fi extras un singur castigator, iar la tragerile la sorti organizate in datele de: 26.03.2007, 02.04.2007, 10.04.2007, 16.04.2007, 23.04.2007, 30.04.2007, 07.05.2007, 14.05.2007 vor fi extrasi doi castigatori.

 

Premiile vor fi acordate in RON, banii fiind transferati in contul curent deschis la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti al castigatorilor, in maxim 15 zile calendaristice de la data tragerii la sorti.

 

Premiul nu poate fi cedat de castigator unei altei persoane. Un participant poate castiga un singur premiu.

 

Orice eroare în datele furnizate de catre participanti (inclusiv castigatori) castigatori nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie în cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în conditii normale a premiului.

 

Avand în vedere ca solicitantii de credite de nevoi personale fara garantie reala ING Personal au fost informati de catre Organizator cu privire la faptul ca perioada Campaniei Promotionale este între 21 martie 2007 – 15 mai 2007, interval aferent depunerii cererilor, aprobarii si acordarii creditului de nevoi personale fara garantie reala ING Personal, Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru (i) cererile care, desi depuse pana la data de 15 mai  2007 inclusiv, nu au fost aprobate indiferent de motiv pana la data de 15 mai 2007 ori pentru (ii) creditele care nu a fost acordate indiferent de motiv pana la data de 15 mai 2007, desi cererea fusese aprobata pana la aceasta data, Organizatorul fiind singurul indreptatit sa ia decizii cu privire la situatiile mentionate anterior la pct (i) si (ii) prin prisma legislatiei în domeniu si a normelor si regulamentelor interne de creditare a Organizatorului.

 

In urma tragerii la sorti castigatorii va fi contactati telefonic de catre directorii agentiilor sau respectiv managerii ING Office-urilor si informati asupra castigului in termen de o zi de la data tragerii la sorti.

 

Identitatea castigatorilor si valoarea premiului vor fi publicate intr-un cotidian national si pe site-ul www.ingromania.ro la doua zile dupa ce a avut loc tragerea la sorti, conform tabelului de mai jos:

 

Nr. Crt.

Premiu

Numar premii

Data tragerii la sorti

Data Publicarii

1

1.000 RON

1

22.03.2007

26.03.2007

2

1.000 RON

1

23.03.2007

27.03.2007

3

1.000 RON

2

26.03.2007

28.03.2007

4

1.000 RON

1

27.03.2007

29.03.2007

5

1.000 RON

1

28.03.2007

30.03.2007

6

1.000 RON

1

29.03.2007

02.04.2007

7

1.000 RON

1

30.03.2007

03.04.2007

8

1.000 RON

2

02.04.2007

04.04.2007

9

1.000 RON

1

03.04.2007

05.04.2007

10

1.000 RON

1

04.04.2007

06.04.2007

11

1.000 RON

1

05.04.2007

10.04.2007

12

1.000 RON

1

06.04.2007

11.04.2007

13

1.000 RON

2

10.04.2007

12.04.2007

14

1.000 RON

1

11.04.2007

13.04.2007

15

1.000 RON

1

12.04.2007

16.04.2007

16

1.000 RON

1

13.04.2007

17.04.2007

17

1.000 RON

2

16.04.2007

18.04.2007

18

1.000 RON

1

17.04.2007

19.04.2007

19

1.000 RON

1

18.04.2007

20.04.2007

20

1.000 RON

1

19.04.2007

23.04.2007

21

1.000 RON

1

20.04.2007

24.04.2007

22

1.000 RON

2

23.04.2007

25.04.2007

23

1.000 RON

1

24.04.2007

26.04.2007

24

1.000 RON

1

25.04.2007

27.04.2007

25

1.000 RON

1

26.04.2007

30.04.2007

26

1.000 RON

1

27.04.2007

02.05.2007

27

1.000 RON

2

30.04.2007

03.05.2007

28

1.000 RON

1

02.05.2007

04.05.2007

29

1.000 RON

1

03.05.2007

07.05.2007

30

1.000 RON

1

04.05.2007

08.05.2007

31

1.000 RON

2

07.05.2007

09.05.2007

32

1.000 RON

1

08.05.2007

10.05.2007

33

1.000 RON

1

09.05.2007

11.05.2007

34

1.000 RON

1

10.05.2007

14.05.2007

35

1.000 RON

1

11.05.2007

15.05.2007

36

1.000 RON

2

14.05.2007

16.05.2007

37

1.000 RON

1

15.05.2007

17.05.2007

38

1.000 RON

1

16.05.2007

18.05.2007

39

70.000 RON

1

16.05.2007

21.05.2007

 

 

Prin participarea la aceasta Campanie Promotionala, castigatorul  isi exprima acordul referitor la faptul ca persoana sa, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lui/ei pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta datorata castigatorului. Castigatorul premiului va semna o declaratie scrisa in acest sens la solicitatea Organizatorului, din care un exemplar original va fi predat Organizatorului.

O data cu primirea premiului, castigatorul declara in mod liber si neechivoc ca nu are nici un fel de pretentii, de nici o natura si nu va avea nici in viitor, fata de Organizator.

 

 

SECTIUNEA 9.  TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/ 2003 (Codul Fiscal), cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii fiscale sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 

SECTIUNEA 10. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania Promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania Promotionala va putea fi întrerupta ori incetata doar în caz de forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie Promotionala, dar nu înainte de a anunta publicul prin intermediul unui cotidian de circulatie nationala si/sau pe site-ul www.ingromania.ro.

 

 

 

 

SECTIUNEA 12. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Organizatorul se obliga sa furnizeze informatiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si sa prelucreze datele cu caracter personal ale participantilor la prezenta Campanie Promotionala, în scopul prezentei Campanii Promotionale si în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ca atare, Organizatorul, Agentia de Publicitate si subcontractantii acesteia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor si castigatorilor la prezenta Campanie Promotionala si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

 

Participantul la campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

 

Prin simpla participare la Campania Promotionala, participantul este de acord ca datele sale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru transmiterea de noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing, precum si in cadrul prezentei campanii promotionale.

 

Agentia de Publicitate si subcontractantii acesteia, respectiv MIB Publicitate si Hit Mail Romania nu vor organiza nici o baza de date in care sa fie incluse datele participantilor ori castigatorilor la aceasta Campanie Promotionala.

 

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Regulamentul Oficial este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania fiind disponibil pe intreaga durata a Campaniei Promotionale, accesand site-ul www.ingromania.ro.

 

Regulamentul Oficial poate fi de asemenea tiparit la cererea expresa a solicitantului la sediile agentiilor Organizatorului sau ale ING Office-urilor.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa ce anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari a fost publicat  pe site-ul www.ingromania.ro.

 

Orice modificare a regulilor de participare la Campania Promotionala, a mecanismului promotiei, a perioadei validitatii promotiei vor fi anuntate pe site-ul  www.ingromania.ro cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "ING Bank - "Castigi cu ING Personal""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: ING Bank - "Castigi cu ING Personal"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media